Obavijest ratarima

Obilaskom terena i pregledom usjeva ozime pšenice, ječma i pšenoraži uočena je pojava  odraslog oblika crvenog žitnog balca (Oulema melanopus). Kemijsko suzbijanje insekticidma može se provoditi protiv odraslih oblika i protiv ličinki.

Opravdanim se smatra tretiranje odraslih oblika tamo gdje je više od 25 prezimjelih odraslih oblika po . Kritičan broj ovisi o vrsti, te otpornosti i bujnosti usjeva.

Osnovno suzbijanje žitnih balaca provodi se primjenom insekticida protiv ličinki. Kritičan broj je prisustvo 1-2 ličinke po zastavici. Tijelo ličinki je prekriveno sa sluzi, a najviše štete nanose oštećivanjem (izgrizanjem) vršnog lista –zastavice, o kojem ovisi nalijevanje zrna.

Poljoprivrednicima preporučujemo da redovito pregledavaju svoje usjeve te u slučaju kritičnog broja pravovremeno izvrše zaštitu protiv ovog štetnika nekim od dozvoljenih insekticida prema: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Projektom istraživanja osjetljivosti crvenoga žitnog balca (Oulema melanopus) na insekticide zabilježena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika, a više možete pronaći na poveznici: https://rezistentnost-szb.hr/stetnici/agronomija/zitni-balac

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Marija Prnjak, dipl. ing. agr.

Email: marija.prnjak@mps.hr

Pripremi za ispis