Obavijest vinogradarima

Ovisno o sorti i položaju, vinova loza se uglavnom nalazi u stadij mladica duljine 5-10 cm. U posljednja dva tjedna bilježimo iznimno visoku srednju dnevnu temperaturu za ovo razdoblje što je dovelo do ubrzanog razvoja vegetacije. Nešto kiše zabilježeno je početkom travnja, no uz dosta vjetrovitih dana što omogućilo brzo sušenje lisne mase i manju vjerojatnost infekcija uzročnicima bolesti.

Vinovoj lozi još uvijek za vrijeme kišnih dana i vlaženja listića prijete infekcije uzročnikom crne pjegavosti  (Phomopsis viticola) te je potrebno  dan ili dva prije najavljenih oborina  izvršiti preventivnu zaštitu. Za zaštitu mladih listića preporučamo preventivne organske fungicide Delan PRO, Polyram DF ili Solofol.

Pripravku Polyram DF registracija vrijedi do 28.5.2024., a krajnji rok za primjenu zaliha je 28.11.2024. godine.

Zbroj prosječnih temperatura >8°C mjerenih agroklimatskim stanicama od početka ove kalendarske godine na svim je lokacijama veći od 200˚C što znači da su s prvim jačim oborinama moguće i primarne infekcije uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola)!

Od stadija vunastog pupa počinje i jača aktivnost lozinih grinja šiškarica, uzročnika akarinoze i erinoze (Calepitrimerus vitis, Eriophyes vitis),  koje su prezimile unutar pupa. U pojedinim su vinogradima na mladim listićima vidljivi simptomi napada lozinih grinja šiškarica. Za zaštitu početkom vegetacije uglavnom koristimo neki od registriranih fungicida na bazi sumpora u višoj koncentraciji.

Od 29. ožujka bilježimo ulove pepeljastog grozdovog moljca na feromonskim klopkama, no za sada nisu potrebne mjere suzbijanja.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis