Obavijest voćari-koštičavo voće

U nasadima koštičavog voća treba nastaviti sa zaštitom protiv bolesti (šupljikavost lista) za koje se mogu primjenjivati sredstva za zaštitu bilja kao:

a.t.kaptan (Castor, Captan WP 50)- šupljikavost-koštičavo voće, 3x u sezoni- (napomena : u višnji ne primjenjivati do iza  berbe!)

a.t.ditianon (Delan 700 WDG)-šupljikavost- marelica, breskva, nektarina,trešnja- 3x u toku vegetacije- Prskanje ili raspršivanje leđnim prskalicama ili raspršivačima ili raspršivanje traktorskim raspršivačima. Utrošak vode prilagođava se bujnosti i gustoći nasada, fenofazi i stroju za primjenu pesticida. Uobičajeni utrošak škropiva u voćarstvu kreće se od 200 do 1500 l/ha.

Nasade pregledati na pristunost lisnih uši i po potrebi primijeniti insekticid.

Prije izbora SZB mogu se   pogledati dozvoljena sredstva u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati  pisanu uputu koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednoj apoteci i postupiti u skladu s njom.

Obratiti pozornost na propisane koncentracije i doze ,broj primjena u toku jedne vegetacijske sezone, dozvoljenu fenofazu i vrijeme  primjene.

Korištene pripravke upisati u evidencijsku listu a ambalažu propisno zbrinuti.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je to učiniti.

Kod kupovine i primjene szb imati važeću potvrdu. Provjeriti rok valjanosti.

Kod primjene i pripreme preparata koristiti propisanu zaštitnu opremu.

Mira Živković, dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis