Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Tijekom cijelog travnja bilježimo izvan prosječne temperature, tako da je kod većine voćnih vrsta završila cvatnja. Od protekle preporuke za zaštitu jabuke proteklo je više od 10 dana, a u tom periodu nisu zabilježene infekcije krastavosti jabuke (Venturia inaequalis). Najava meteorologa je mogućnost oborina u prvoj polovici slijedećeg tjedna. Prije najavljenih oborina potrebno je provesti preventivnu nekim od slijedećih pripravaka:

ditanona: Delan 700 WDG, Delan Pro, Alcoban, Dynamo, Envita, Ditioflo 700 WG.

metiram: Polyram DF *

*Krajnji rok za primjenu zaliha

28.11.2024.

U nasadima gdje postoji problem sa pepelnicom koristiti pripravke Sercadis, Luna experience, Stroby WG 50 WG ili Zato. Osim navedenih pripravaka moguća je primjena fungicida na bazi sumpora.

Pratiti pojavu lisnih ušiju kao i crvenog voćnog pauka .Suzbijanje lisnih ušiju moguće je provesti nekim od slijedećih pripravaka: Mospilan 20 SG, Teppeki 500 WG, Pirimor 50 WG i dr.

U nasadima kruške primijećena su jaja i prve ličinke kruškine buhe( Psylla spp.) ,a cvatnja je završila. Potrebno je izvršiti pregled i po potrebi tretiranje. Od sredstva moguće je koristiti: Vertimec 018 EC, Apache ili Kraft 18 EC, Movento SC, Harpun, Delegate 250 WG i dr. uz dodatak Bijelog ulja ili okvašivača radi boljeg prianjanja.

Na fereomonskim lovkama bilježimo prve ulove jabučnog savijača kao i minere okruglih mina.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane : Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja

E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis