Obavijest voćari-jabuka

U nasadima jabuka u fenofazi cvatnje trebalo bi nastaviti sa zaštitom protiv bolesti krastavosti jabuke (Venturia inaequalis). Potrebno je pratiti vremensku prognozu i prije kiše provesti zaštitu fungicidima preventivnog djelovanja.

Pripravci koji se mogu koristiti preventivnog djelovanja su:

a.t.kaptan -Captan 80WG-dozvoljeno 5x u vegetacijskoj sezoni, Captan WP50 dozvoljeno 3xu toku sezone

a.t.ditianon Delan 700WDG-0,5 do 0,75kg/ha,najviše 6x u toku vegetacije, Dynamo-najviše 6x u toku vegetacije

 

U slučaju da prije kiše niste stigli provesti potrebnu preventivnu zaštitu, nakon kiše je, radi moguće ostvarene infekcije, potrebno kombinirati pripravke  kurativnog i preventivnog djelovanja .

Pripravci koji se mogu koristiti kurativnog djelovanja su:

a.t.difenkonazol- Difcor– djelovanje na pepelnicu i na fuzikladij, 4x primjena u toku vegetacijske sezone,kombinirati sa szb preventivnog djelovanja,

Score 250-djelovanje na pepelnicu i fuzikladij, 4x u toku vegetacije, kombinirati sa szb preventivnog djelovanja

a.t.ciprodinil- Chorus 50WG-preventivno i kurativno djelovanje, max broj tretiranja 3x u toku vegetacije

 

Prije izbora SZB pregledati i ostala dozvoljena sredstva u RH za ove namjene kao i njihovu kombinaciju te ograničenja, preporuke proizvođača i ostale podatke na :

https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

 

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati  pisanu uputu koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednoj apoteci i postupiti u skladu s njom.

Obratiti pozornost na propisane koncentracije i doze , dozvoljenu fenofazu i vrijeme  primjene (vrijeme leta pčela!) kao i broj dozvoljenih tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone.

Korištene pripravke upisati u evidencijsku listu a ambalažu propisno zbrinuti.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je to učiniti.

Kod kupovine i primjene szb imati važeću potvrdu. Provjeriti rok valjanosti iskaznice.

Kod primjene i pripreme preparata koristiti propisanu zaštitnu opremu.

 

Mira Živković, dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis