Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

Od preporuke za zaštitu jabuke i kruške proteklo je 8 dana. U nekim nasadima gdje je bilo duže vlaženje lista uslijed oborina zabilježene su primarne infekcije infekcija krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis).

Prema najavama meteorologa, tijekom vikenda kao i sredinom slijedećeg tjedna predviđaju se oborine zbog  pa je potrebno provesti preventivnu zaštitu i u nasadima gdje nisu bilježene infekcije .Zaštita se može provesti pripravcima na bazi ditanona: Delan 700 WDG, Delan Pro, Alcoban, Dynamo, Envita, Ditioflo 700 WG.

Ukoliko budu dulji periodi oborina prednost dati pripravcima na bazi pirimetanila: Pyrus 400, Scala uz dodatak pripravaka na bazi ditianona ili  Faban koji je gotova kombinacija navedenih aktivnih tvari.

Na  lokacijama gdje je bilo tijekom noći bilo  više oborina, postojali su uvjeti za infekciju krastavosti,  preporuka je  obaviti zaštitu tijekom današnjeg dana nekim od gore navedenih pripravaka.

U nasad jabuke gdje imate problem sa pepelnice (Podosphaera leucotricha) jabuke  u ovim fazama ( prije cvatnje i pri temperaturama višim od 15 C°) ,mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora (samo do početka cvatnje, ne kod hladnog vremena, i neke sorte su osjetljive na njegovu primjenu provjeriti) ili Nimrod 25 EC.

Obaviti pregled na prisutnost kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus). Tretiranje je potrebno provesti prije cvatnje  i to ukoliko pregledom utvrdite prisutnost pokretnih  stadija ličinki  ovog štetnika. Od pripravaka mogu se koristiti: Brai, Proximo, Movento sl.

U nasadima u kojima postoji problem sa  jabučnim osicama (Hoplacampa testudinea) potrebno postaviti bijele ploče i pratiti pojavu ovog štetnika.

U voćnjacima gdje postoje problemi sa  jabučnom  krvavom uši (Eriosoma lanigerum), potrebno je obaviti pregled te obratiti pozornost na parazitaciju od strane pripadnih neprijatelja. Ukoliko postoji potreba  prije cvatnje moguće je izvršiti tretiranje pripravkom Pirimor 50 WG  i koji će suzbiti i lisne uši.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva, skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

Pripremi za ispis