Obavijest poljoprivrednim proizvođačima šljiva

Većina nasada šljive nalazi se u punoj cvatnj  i unazad 15 tak dana bilježimo  let žute i crne šljivine osice (Hoplacama minuta, H.flava) na bijelim pločama .Dana  15.03.2024. je uočena je prva jedinka crne šljivine osice. U tjednu iza  prvog ulova (19 i 20.03.) zabilježen je let obje vrste osica u kritičanom broju. Žuta šljivina osica preko 40 kom u 2 dana, dok crna osica 30 tak komada i manji broj male šljivine osice.

Kritičnim brojem  smatra se ulov   20 i više osica po bijeloj ploči što znači da je potrebno provoditi tretiranje . Primjena insekticida u nasadima  šljive dopuštena je tek na kraju cvatnje u  fazi opadanja latica . Tretiranja je potrebno provoditi u ranijim jutarnjim satima ili predvečer, kada pčele ne lete. Osim toga potrebno je obaviti i košnju unutar nasada kako bi se odstranile cvjetne vrste , koje su također paša pčela. Od insekticida moguće je koristiti: Mospilan 20 SG, Deis 2,5 EC.

 Nakon završetka cvatnje, a prije  oborina  može se provesti i zaštita protiv bolesti lista nekim od slijedećih fungicida : FUTURA 50  ( najviše 4 primjene ) ili KASTOR ,CAPTAN WP 50

( najviše 3 primjene).

 Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis