Obavijest poljoprivrednim proizvođačima paprike

Pregledom paprike posađene na otvorenom na nekim lokacijama su uočeni simptomi bolesti, koji prema slici bolesti upućuju na bakterioze. Tijekom vegetacije treba vršiti preglede i vršiti tretiranja ponajprije preventivna vodeći računa o vremenskim prilikama koje će vladati tijekom sezone, a o kojima ovisi pojava bolesti.

Od gljivičnih bolesti: gangrene korijenovog vrata (Phytophthora capsici) češća kod usjeva koji su navodnjavani, bijela noga (Rhizoctonia spp), trulež korijena (Fusarium spp), siva plijesan (Botrytis cinerea), pepelnice paprike (Levelillula taurica) te pjegavosti lista i ploda (Cercospora spp., Alternaria spp., Colletotrichum spp.), te  bakterioze  (Xsanthomonas spp) .

Posljednjih godina javili su se i problemi sa  virozama (CMV,TSWV i dr) na paprici. Kod pojedinačnih zaraza biljke sa simptomima (žbunasti izgled, mramorirani listovi , okrugle pjege sa koncentričnim krugovima po listu i plodovima i sl.) potrebno je odstraniti iz usjeva i uništiti.

U slučaju potrebe provođenja tretiranja moguće je koristiti neki od dolje navedenih fungicida uz provjeru karenci i dozvole za primjenu s obzirom na prostor uzgoja.

Tablica 1. Fungicidi registrirani u RH na paprici.

 

Aktivna tvar

 

Naziv pripravka

 

Bolesti

 

Bakreni spojevi

Champion  50 WG

 

Neoram

bakterijske i gljivične bolesti osim pepelnice

bakterioze

Propamikarb Proplant gangrena korijenovog vrata
Fosetil

Propamokarb

Previcur energy gangrena korijenovog vrata
 

 

Azoksistrobin

 

Ortiva

Tazer

Zakeo 250 SC

Zaftra AZT 250 SC

Aztek 250 SL

Azbany

Ortofin

Legado

Diagonal

Sivar

Ortofin

 

plamenjača

koncentrična pjegavost

pepelnica

Kalijevi fosfonati Phyto Sarcan

Fosica

MIkos evo

Aquicine

plamenjača

 

 

gangrena korijenovog vrata

Azoksistrobin

Difenkonazol

Ortiva top Pepelnica
 

Sumpor

Sulgran

Microthiol special disperss

Azumo WG*

Visul WG

 

pepelnica

Tetrakonazol Domark 40 ME pepelnica
Trifloksistrobin

Tebukonazol

 

Nativo 75 WG

 

pepelnica

Azoksistrobin

Tebukonazol

 

Custodia

 

pepelnica

Metrafenon Vivando pepelnica
Piraklostrobin

Boksalid

 

Signum

 

pepelnica

Krezoksim-metil Stroby WG pepelnica
Fluksapiroksad Sercadis pepelnica

koncentrična pjegavost

Fluksapiroksad, Difenkonazol Sercadis plus pepelnica

koncentrična pjegavost

Ciprodinil

Fludioksinil

Switch 62,5 WG bijela trulež

siva plijesan

Fluopiram, Trifloksistrobin Luna sensation siva plijesan
Fludioksonil Geoxe siva plijesan
Pirimetanil Scala siva plijesan
Pseudomonas sp. Proradix rizoktonija, trulež korijena
Pythium oligandrum, Polyversum* siva plijesan
Bacillus pumilus soj Sonata* pepelnica
Bacillus amyloliquefaciens soj FZB24 Taegro pepelnica

koncentrična pjegavost

Bacillus amyloliquefaciens Serenade ASO* bakterioze
Bacillus amyloliquefaciens soj MBI 600 Serifel* siva plijesan

 

koncentrična pjegavost

Bacillus subtilis soj IAB/BS03 Fungisei** siva plijesan
Narančino ulje Prev-Gold pepelnica, štitasti moljci

*Sredstva imaju dozvolu i u ekološkoj proizvodnji

U uzgoju paprike velik problem predstavljaju  tripsi (Thysanoptera) i lisnih uši (Aphididae), štete čine sisanjem na listovima  i plodovima no najveći  problem predstavljaju kao prenosioci ( vektori) virusa. Lisne uši prenose virus mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus – CMV), dok tripsi prenose virus pjegavosti i venuća rajčice (Tomato spotted wilt virus – TSWV). Zatim se javljaju   problemi sa kukuruznim moljcem (Ostrinia nubilalis),  kukuruziniom sovicom (Helicoverpa = Heliothis armigera  ) i nekim drugim vrstama sovica, čije gusjenice također rade štete na listovima ili plodovima. Od samog početka vegetacije na usjevima nalazimo štetne stjenice: zelena stjenica (Nezara viridula), mramorna stjenica (Halyomorpha halys) i dr.

Za suzbijanje štetnika u paprici   navedeni su insekticidi u tablici 2.  potrebno je provjeriti dozvole s obzirom na primjenu (na otvorenom ili u zaštićenom prostoru).

Tablica 2.

Djelatna tvar Naziv preparata Namjena
 

Metaflumizon

 

Alverde

žuta kukuruzna sovica, kukuruzni moljac, južnoamerički moljac rajčice, sovice
Deltametrin Decis 2,5 EC

 

Decis 100 EC

Scatto

Rotor super

Demetrina DF

žuta kukuruzna sovica, kukuruzni moljac, sovice, lisne uši, stjenice
Lambda-cihalotrin Karate zeon insekti koji grizu i sišu, štitasti moljac, lisne uši
Abamektin Vertimec 018 EC

 

Kraft 18 EC

c.pauci, minirajuće muhe,  trips
Abamektin, Klorantranilipro Voliam targo Kukuruzni moljac, žuta kukuruzna sovica,

koprivina grinja

Spinosad Laser* kalifornijski trips
Acetamipirid Mospilan 20 SP

Mospilan 20 SG

lisne uši, tripsi
Pirimikarb Pirimor WG lisna uši
Sulfoksaflor Closer Lisne uši trajno zaštićeni prostor
 

Metoksifenozid

 

Runner 240 SC**

 

chrysodeixis chalcites, karadrina

Emamektin benzoat Affirm žuta kukuruzna sovica,  karadrina

južnoamerički moljac rajčice, spodoptera

Spinetoram Exalt 25 SC tripsi i sovice
Piretrin Abanto*

Krisant EC*

Pyregard*

Direkt green*

Pirecris*

Štitasti moljci
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Lepinox plus*

Dipel DF*

sovice
Azadirektin Neemazal-T/S*

Azatin EC*

Neemik ten

mineri, resičari, lisne uši, sovice i dr.
Beauveria bassiana soj PPRI 5339 Velifer tripsi, resičari
Masne kiseline kalijeve soli Flipperš lisne uši, tripsi, grinje, štitasti moljci

 

Prilikom odabira sredstava voditi računa o karencama.

**Krajnji rok za primjenu zaliha 14.08.2024.

*Krajnji rok za primjenu zaliha31.10.2025.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis