Obavijest voćarima

U nasadima koštičavog voća potrebno je ponoviti zaštitu protiv uzročnika bolesti šupljikavosti lista (Stigmina carpophylla), kozičavosti (Blumeriella jaapii) smeđe truleži plodova (Monilina).

Budući da su pojedine vrste koštičavog voća u fazi dozrijevanja, ili se beru (trešnje) prilikom odabira fungicida vrlo je važno obratiti pozornost na duljinu karence.

Za suzbijanje šupljikavosti lista koštičavog voća  mogu se primijeniti fungicidi: Captan WP 50, Castor (osim višnje)

Marpan 80 – dozvoljen za višnju i marelicu.

U šljivama protiv hrđe i narančaste pjegavosti može se primijeniti Kastor ili Futura 50 WP

Protiv truleži ploda mogu se primijeniti Luna Experience ili Nativo 75 WG.

Za suzbijanje uzročnika kozičavosti primijeniti fungicid Chromodin S 65 ili Luna experience.

U nasadma šljiva traje let šljivinog savijača (Cydia fundebrana) suzbijanje se može provesti jednim od insekticida: Affirm opti, Affirm, Coragen i dr.

I dalje je potrebno pratiti let trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) žutim pločama. Ako je potrebno izvršiti tretiranje, dozvoljeni insekticidi su Decis 100, Demetrin 25 SC, Rotor super i dr.

Obavezno pokositi cvatuće korovne biljke u voćnjaku, tretiranje izvršiti kad pčele ne lete!

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

 

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

 

Pripremi za ispis