Obavijest proizvođačima lijeske

Trenutno je u nasadima lijeske, metodom otresanja, potrebno pregledati nasade na moguću pojavu ljeskotoča (Curculio nucum). Kritičan broj je 3-4 ljeskotoča po grmu. Također je uočena slabija pojava lisnih uši (Aphididae).

Za suzbijanje štetnika na lijesci dozvolu imaju preparati: MOVENTO, LASER, ROTTOR SUPER, DECIS 100 EC, SCATTO, DEMETRINA 25 SC, AFFIRM OPTI itd.

Također je preporuka koristiti biljne ojačivače ili gnojiva: DOMINUS, BOUNDARY, FITOMITE FITODIMEL itd.

Trenutni klimatski uvjeti pogoduju infekciji truleži ploda te pjegavosti lista lijeske. U ekološkim nasadima mogu se primijeniti preparati na bazi bakra: BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP, CHAMPION WG 50, ARIONE SC, NEORAM WG itd. Ostali proizvođači mogu upotrijebiti preparat SIGNUM.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

 

               Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                 e-mail: marko.boric©mps.hr

Pripremi za ispis