Tag: Virovitičko-podravska

Obavijest ratarima-uljana repica

Porastom dnevne temperature  usjevu uljane repice pojačana je aktivnost i utvrđena je prisutnost odraslih oblika proljetne pipe – velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) i male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) koja je zamijećena u usjevima. Upozoravamo poljoprivrednike da izvrše pregled usjeva i izvrše prvu zaštitu protiv navedenog štetnika. Kritičnim brojem smatra se mala pipa – 1 pipa/40 biljaka ili 1 pipa/m2; a kod velike pipe – 1 pipa/5 biljaka. Postaviti žute posude ili žute ljepljive ploče u usjev radi praćenja brojnosti štetnika.

Registrirani insekticidi za suzbijanje pipe na uljanoj repici su: DECIS 2,5 EC,SUMIALFA 5 FL,MOSPILAN 20 SP, Karate ZEON,CYTHRIN MAX,POLECI,DECIS 100 EC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, čuvanje računa, paziti na pčele-prije početka  tretiranja sredstva opasnim za pčele obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara, skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane: Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022.

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                      e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima uljane repice

Pregledom usjeva uljane repice na području naše županije koja su u optimalnim rokovima zasijana uljanom repicom, primijećena je pojava repičine ose listarice (Athalia rosae). Na polju su zamijećene pagusjenice crnosive boje koje se hrane lišćem. Štetnik ima tri generacije godišnje, najštetnija je treća generacija čije se pagusjenice hrane lišćem uljane repice. Pojavi pagusjenica pogoduje toplo i suho vrijeme. Preporuka sve koji imaju zasijanu uljanu repicu da izvrše zaštitu protiv repičine ose listarice radi sprečavanja  šteta na usjevima. Prag odluke za suzbijanje 0,5 pagusjenice /list ili 50 pagusjenica na m².

Registrirani insekticidi za suzbijanje repičine ose listarice na uljanoj repici su: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5FL, Mospilan 20 SG.

 

 

Redovito voditi evidenciju prskanja i čuvati račune o kupljenim sredstvima. Paziti na pčele i oprašivače prilikom tretiranja!

 

  Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
                                                                                                  e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke

Nestabilno i nepredvidljivo vrijeme koje nas prati stvara povoljne uvjete za razvoj sekundarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) te krastavosti plodova (gorka trulež plodova – Colletotrichum ssp., smeđa trulež ploda – Stemphylium ssp., trulež plodova – Neofabraea ssp.). Preporučamo voditi redovitu zaštitu vodeći brigu o vremenskoj prognozi te zaštitu voćnjaka provesti nekim od pripravaka preventivnog djelovanja koji su registrirani i za suzbijanje truleži ploda: Caption, 80 WG, Khapo 80 WG, Scrab  80WG, Revyona. Prilikom odabira fungicida paziti na karencu odabranog fungicida.

U proteklom periodu bilježimo let jabučnog savijača (Cydia pomonella). Preporučamo zaštitu voćnjaka nekim od insekticida kao što su: Affirm, Afirm opti, Delegate 250 WG, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP.

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi  SG, pesticida NN 14/14.

 

            Ivana Češek, mag.ing.agr.

                                                                                      e-mail: ivana.cesek@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima oraha

Sredina srpnja je vrijeme pojave štetnika orahove muhe (Rhagoletis completa). U RH nema registriranih sredstava za suzbijanje spomenutog štetnika, te se preporuča ulov postavljanjem što većeg broja žutih ljepljivih ploča u nasade kako bi se ulovom odraslih spriječilo odlaganje jaja.

Također ukoliko je potrebno obaviti tretiranje nasada protiv jabučnog savijača registriranim insekticidima: DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER, CORAGEN 20 SC, te preparat LASER koji ima relativno dobro sporedno djelovanje na orahovu muhu.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

 

 

Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                 e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest vinogradarima

Toplo i sparno vrijeme popraćeno velikom količinom kiše pogoduje daljnjem širenju ekonomski najznačajnijih bolesti: pepelnice, plamenjače te sive plijesni.

Obilaskom terena uočeni su simptomi plamenjače (Plasmopara viticola) te je potrebna zaštita jednim od fungicida: AMPEXIO, FORUM STAR, FOLPAN GOLD, FANTIC F, MOMENTUM TRIO, PERGADO F, CURZATE F itd.

U borbi protiv pepelnice (Erysiphe necator) kojoj pogoduje visoka relativna vlaga zraka i temperatura 25-30 ᴼC moguća je primjena sljedećih preparata: COLLIS SC, DYNALI, NATIVO WG, SUGOBY, VIVANDO, TALENDO EC, ZATO 50 WG, LUNA EXPIRIENCE itd.

Kod sorata koje su u fazi zatvaranja grozdova potrebno je odraditi tretiranje protiv botritisa primjenom: PYRUS 400 SC, TELDOR, CHORUS 75 WG itd.

U nasadima vinove loze je potrebno pratiti pojavu američkog cvrčka na žutim ljepljivim pločama te prema potrebi provesti tretiranje. Za suzbijanje ličinki i odraslih oblika američkog cvrčka registrirani su insekticidi: SIVANTO PRIME, SUMIALFA 5 FL, CYTHRIN MAX, ABANTO, KRISANT EC, PYREGARD, ASSET FIVE, MAVRIK FLO, FLIPPER, DIREKT GREEN itd.

Tretiranja provoditi u doba kada pčele ne lete !!

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obavezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                                e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Virovitičko-podravsku županiju jučer je zahvatilo jako nevrijeme praćeno kišom, tučom i jakim vjetrom. Savjetujem što prije izvršiti zaštitu usjeva i nasada, odnosno zaliječiti ozljede na biljnom tkivu da se spriječi ulazak patogena u tkivo. Narednih dana najavljuju suho vrijeme te bi trebalo doći do zacjeljivanja rana.

Voćne vrste – preporuča se korištenje pripravaka na osnovi bakra (ovisno o jačini štete ponoviti 2-3 puta zaštitu u razmaku 10 dana).

Vinova loza – pripravci na osnovi folpeta (za zaštitu zeljastog dijela) i dodatak bakra (zaštita za drvenasti dio).

Povrće – uporaba jednog od fungicida na osnovu djelatne tvari piraklostrobin, metiram ili azoksistrobin uz dodatak preparata protiv truleži ploda sukladno dozvolama i registracijama.

Ratarstvo – azoksistrobin ili piraklostrobin.

Uz navedene pripravke preporuča se dodati jedan od fizioloških stimulatora biljaka (npr. Drin, Poly amin, Bioplex i dr.), mikrobiološka gnojiva ili otopina UREA-e (0,5%).

Prilikom uporabe sredstava bakar koristiti samostalno, a prilikom miješanja drugih kombinacija prvo se otapaju gnojiva, a zatim fungicidi.

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za uporabu, isto tako na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o korištenim SZB, a podaci o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na web adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                             e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest vinogradarima

Zbog povoljnih vremenskih uvjeta za nastanak i širenje bolesti trebalo bi ponoviti zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

U borbi protiv plamenjače upotrijebiti jedan od preparata: FORUM STAR, MIKAL PREMIUM F, MIKAL FLASH, CURZATE F, PERGADO F itd.

Protiv pepelnice upotrijebiti jedan od sistemičnih fungicida: LUNA EXPIRIENCE, DYNALI, NATIVO, COLLIS, VIVANDO, TALENDO, STROBY WG itd.

Također je potrebno u nasadima vinove loze postaviti žute ljepljive ploče u svrhu monitoringa američkog cvrčka (Scaphoideus titanus), te na osnovu ulova provoditi tretiranje.

Za suzbijanje ličinki i odraslih oblika američkog cvrčka registrirani su insekticidi: SIVANTO PRIME, SUMIALFA 5 FL, CYTHRIN MAX, ABANTO, KRISANT EC, PYREGARD, ASSET FIVE, MAVRIK FLO, FLIPPER, DIREKT GREEN itd.

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obavezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                                e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Prema prognozama najava je kišnih razdoblja stoga preporučamo prije najavljenih oborina provesti preventivnu zaštitu nasada nekim od kontaktnih pripravaka: Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG, Polyram. Zaštitu prilagoditi vremenskim uvjetima.

U nasadima gdje je prisutna pepelnica (Podosphaera leucotricha) preporučamo koristiti neki od pripravaka na bazi sumpora, a tamo gdje je zabilježena jača zaraza preporuka je koristiti neki od pripravaka: Sercadis ili Luna expirience.

Za zaštitu voćnjaka od  jabučnog savijača (Cydia pomonella), preporučamo neki od insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG i dr.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/22.

 

Ivana Češek, mag.ing.agr.

                                                                                      e-mail: ivana.cesek@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima kukuruza šećerca

Uočena je pojava gusjenica prve generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis) na kukuruzu šećercu. Ovaj štetnik je polifag, pa osim na kukuruzu i kukuruzu šećercu velike štete čini na paprici i rajčici koje gube tržnu vrijednost, krizantemi, jabukama, suncokretu i drugim usjevima. Agrotehničke mjere suzbijanja uključuju plodored, zaoravanje kukuruzine i uništavanje korova. Mehaničke mjere suzbijanja gusjenica uključuju zaoravanje kukuruzinca, pojavu kukuruznog moljca ograničavaju smanjena vlaga, niže temperature, rjeđi sklop biljaka te prisutnost prirodnih neprijatelja kao i smanjena zakorovljenost. Mlade gusjenice na kukuruzu, hrane se u pazušcu listova ili se kreću prema još smotanim listovima kojima se hrane gdje se kasnije vide rupice kad se list razvije. Štete se očituju na još ne otvorenoj metlici, te stapci klipa.

 

Insekticidi dozvoljeni u kukuruzu šećercu: DECIS 2,5 EC,DECIS 100 EC,AMPLIGO,CORAGEN 20 SC.

 

 

 

 

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača! Voditi redovito obrazac evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja, zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Tretirati u večernjim ili jutarnjim satima! U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022).

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.,

 

       e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest ratarima / suncokret

Na području županije ranije zasijani suncokret u fazi je butonizacije. Druga zaštita obavlja se u vremenu početka cvatnje suncokreta, ako je moguće ući mehanizacijom u usjev. Primjenom fungicida preventivno vršimo zaštitu protiv najvažnijih bolesti na suncokretu: bijela trulež suncokreta ( Sclerotinia sclerotiorum), siva pjegavost stabljike suncokreta (Diaporthe helianthi), crna pjegavost suncokreta (Phoma macdonaldii), koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), siva plijesan (Botrytis cinerea).

 

Registrirani fungicidi u suncokretu su: FOLICUR EW 250, NEORAM WG, PICTOR, RETENGO, PROPULSE, REVYVIT, ARCHITECT, PICTOR ACTIVE i drugi dozvoljeni.

 

 

Na usjevima gdje je vidljiva pojava lisnih uši opravdana je upotreba insekticida ako se vizualnim pregledom biljaka utvrdi pojava štetnika na rubovima parcele na 10 % zaraženih biljaka, a dozvoljeni insekticid je Mospilan 20 SP, Flipper i drugi dozvoljeni.

 

 

 

 

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ! Voditi redovito obrazac (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/22 .

 

                                                                                                                   Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                 e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr