MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Virovitičko-podravska

Obavijest proizvođačima kukuruza šećerca

Vrijeme je sjetve kukuruza šećerca. Ovisno o mogućnostima i izboru parcele potrebno je izvršiti suzbijanje korova na parceli jer su korovi konkurencija biljkama za vodu, hranjiva i životni prostor . kritično razdoblje zakorovljenosti u kukuruzu je stadija 2-4 pa sve do 10-12 listova jer je tada sporiji vegetativni  porast kukuruza i korovi ga lako nadvladaju. Izbor registriranih herbicida i vrijeme primjene ;

LENTAGRAN 45 WP (jednogodišnji širokolisni korovi, primjena nakon nicanja, preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka ),

XINCA (jednogodišnji širokolisni i travni korovi,  primjena  se nakon nicanja kulture (post-em) u stadiju razvoja 2 – 6 listova kukuru za )

WING P ( jednogodišnji travni i jednogodišnji širokolisni korovi, primjena nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) ili u ranom post-emergence roku u fenofazi 2-3 lista kukuruza te fenofazi 1-3 lista jednogodišnjih uskolisnih korova ili u fazi 2-4 lista jednogodišnjih širokolisnih korova

SHARPEN 330 EC (Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi, primjena nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza (pre-em) ili nakon nicanja do stadija razvoja 4 lista kukuruza  ),

PENDUS 330 EC (Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi, primjena nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza (pre-em) ili nakon nicanja do stadija razvoja 4 lista kukuruza  ),

KIDEKA (jednogodišnji širokolisni korovi nakon nicanja kukuruza 2-8 lista),

LAUDIS WG (Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi 2-8 lista),

LAUDIS (Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi kad su razvijena 2-8 lista).

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

 

                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                                   e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza

Vrijeme je sjetve kukuruza. Ovisno o mogućnostima i izboru parcele potrebno je izvršiti suzbijanje korova na parceli jer su korovi konkurencija biljkama za vodu, hranjiva i životni prostor . kritično razdoblje zakorovljenosti u kukuruzu je stadija 2-4 pa sve do 10-12 listova jer je tada sporiji vegetativni  porast kukuruza i korovi ga lako nadvladaju. U nastavku su dozvoljeni herbicidi i potrebno je odabrati ovisno o vremenu primjene.

Mogu se koristiti i već gotove kombinacije za suzbijanje  jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova. Od gotovih (tvorničkih) pripravaka na tržištu može se naći: Primextra TZ gold 500 SC, Lumax, Lumax H 537.5 SE, Camix, Camix 560 SE, Akris, Koban T, Koban TX, Adengo i dr.

Herbicidi za suzbijanje travnih korova: FRONTIER X2,KOBAN 600,EQUIP,STOMP AQUA,DOST 330 EC, EFICA 960EC, i drugi.

Herbicidi za suzbijanje širokolisnih korova: BASAGRAN 480,HARASS 75 WG,LONTREL 300,STARANE 250,HARMONY SX,BASAGRAN SUPER,PLEDGE 50 WP,KOBAN 600,EQUIP,DIMBO 480 SL,STOMP AQUA,DICOPUR MAX,TEMSA SC,DOST 330 EC, BANVEL 480 ,CASPER 55 WG, KOLO 480 S,PEAK 75 WG, i drugi.

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

                                                                                    

                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                                   e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima soje

VAŽNA NAPOMENA ZA SOJU KOJA SE SIJE ZA EKOLOŠKI ZNAČAJNE POVRŠINE- NE SMIJU SE KORISTITI SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA , OSIM ONIH KOJA SU PRIHVATLJIVA ZA PRIMJENU U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI SUKLADNO UREDBI (EZ) br. 834/2007.

Vrijeme je sjetve soje, potrebno se je na vrijeme pripremiti parcelu i odabrati herbicide dozvoljene za primjenu na soji nakon sjetve , a prije nicanja. Odabir parcele treba biti pametan s obzirom na prošlogodišnju pretkulturu ( kukuruz)  i korištene herbicide , jer neki od njih mogu uzrokovati zaostajanje soje u rastu u fazi klijanja i nicanja. Herbicidi koje primjenjujemo nakon sjetve a prije nicanja. Soja je ratarska kultura koja zbog svog habitusa i načina sjetve (međuredni razmak 45-50 cm) ima slabe kompetitive sposobnosti. Zakorovljuju je uobičajeni korovi koji zakorovljuju ratarske okopavinske kulture. S gledišta skupine korova, kod uzgoja soje jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi predstavljaju znatno veći problem u suzbijanju nego uskolisni. Posebni problem, iz poznatih razloga, predstavljaju višegodišnji širokolisni korovi (slak, ladolež, osjak, gavez i dr.). Izbor herbicida za suzbijanje širokolisnih korova je znatno ograničen. Što se tiče uskolisnih korova  izbor herbicida je relativno velik, osobito post-em herbicida koji su visoko selektivni prema soji. Zbog ograničenog izbora herbicida, strategiju suzbijanja korova treba temeljiti na ne kemijskim direktnim i indirektnim mjerama i na suzbijanju višegodišnjih korova prije sjetve kulture, odnosno na strništima. Kao dopuna navedenim mjerama uobičajeno se koriste svi navedeni herbicidi. Razvrstani su u odnosu na vrijeme primjene i u odnosu na skupinu korova koje suzbijaju. Što se tiče herbicida koji se koriste prije nicanja soje i korova, treba znati da ne suzbijaju višegodišnje korovne vrste, zbog čega je potrebno korektivno tretiranje (najčešće neuspješno kod širokolisnih vrsta). Osim navedenog, uspjeh zemljišnih herbicida u neposrednoj je vezi s oborinama koje moraju uslijediti nakon primjene. Izostanu li oborine, izostaje i učinak herbicida, zbog čega je također potrebno korektivno tretiranje, što nije u skladu s integriranim pristupom suzbijanja korova. U slučaju veće količine oborina nakon primjene, na lakšim tlima mogu izazvati fitotoksična oštećenja mladih biljaka soje. To su razlozi zbog kojih proizvođači soje sve češće izostavljaju iz strategije suzbijanja zemljišne herbicide i okreću se isključivo post-em primjeni folijarnih herbicida (iako je izbor ograničen). Ove herbicide treba početi primjenjivati u ranom stadiju razvoja korova s umanjenim dozacijama (i do 50%) u odnosu na propisane i po potrebi (ovisno o zakorovljenosti i učinku prethodnog tretiranja) ponoviti tretman.

Jednogodišnji uskolisni i neki širokolisni korovi. Izbor herbicida ovisi o vremenu primjene: WING P, STOMP 330 E, PENDIGAN 330 EC, STOMP AQUA, DOST 330 EC, SHARPEN 330 EC, PENDUS 330 EC , DUAL GOLD 960 EC, EFICA 960 EC , FRONTIER X2,FUSILADE FORTE,GEPARD 050 EC,LEOPARD 5 EC,PANTERA QT,SELECT SUPER,TARGA,KOBAN 600,DUAL GOLD 960 EC,PULSAR 40,CORUM,QUICK 5 EC,STOMP AQUA,DOST 330 EC,PROMAN,WISH TOP,EFICA 960 EC,SIRTAKI,SECURE.

Jednogodišnji širokolisni i djelomično uskolisni korovi (najčešće se kombiniraju s jednim iz gore prikazane skupine herbicida). BASAGRAN 480,SENAT WG,HARASS 75 WG,METRIPHAR,MISTRAL 70 WG,SCORPIO 70 WG,SENCOR WG 70,METRO,HARMONY SX,KOBAN 600,PULSAR 40,CORUM,BENTA 480 SL,STOMP AQUA,BENTARROZ,SENCOR SC 600,DOST 330 EC,PROMAN,SHARPEN 330 EC,PENDUS 330 EC.

 

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !Voditi redovito obrazac (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. ( barem jednom)!!!!

                                                                   Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                 e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

 

 

Obavijest proizvođačima aronije

Obilaskom terena uočena je pojava Dlakavog ružičara (Epicometis hirta), najvažnijeg štetnika aronije. Oštećuje cvjetove biljke te može značajno umanjiti urod. Kako je zabilježena njegova pojava na maslačku preporučamo voćarima da pregledavaju nasade i pripreme lovne posude.

S obzirom da kemijske mjere nisu prihvatljive preporučamo metodu ulova upotrebom plavih posuda s vodom u koje možemo dodati eterično ulje anisa. Plave posude potrebno je postaviti u voćnjak u redove na razmak oko 10 metara. Dnevni ulov kornjaša može biti vrlo velik te je potrebno redovito prazniti sadržaj posuda.

Dostupni su i trapovi Csalomon VARb3 koji sadrže kemijski sintetiziran biljni atraktant i plavu ploču. Kada se koriste za masovni ulov potrebno je postaviti 20-30 trapova na hektar voćnjaka.

 

Ivana Češek, mag.ing.agr.

e-mail: Ivana.Cesek@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusnjača na otvorenom

Vrijeme je sadnje kupusnjača iz presadnica na otvoreno. Prije sadnje potrebno je koristiti neki od navedenih herbicida za zaštitu protiv korova : DEVRINOL 45 FL (kupus, cvjetača, kelj) ,STOMP AQUA (kupus , brokula, cvjetača),SHARPEN 330 EC i PENDUS 330 EC ( kupus, kelj, korabica, kelj pupčar).

 

Nakon sadnje poželjno je postaviti žute ljepljive ploče za praćenje leta kupusne muhe (Delia radicum) kupusna muha jedan je od najopasnijih štetnika na kupusu, kelju, cvjetači. Ima tri do četiri generacije godišnje, ličinke se ubušuju u vrat korijena. Let prve generacije kupusne muhe počinje u travnju te je radi toga potrebno postaviti žute ploče.

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, paziti na zaštitu pčela (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima pšenice

Nakon perioda niskih nepovoljnih temperatura, najavljene su više temperature pogodne za razvoj i infekciju gljivičnih bolesti (vlaga i temperatura), kao i za zaštitu ratarskih kultura. Potrebno je provesti zaštitu protiv najčešćih biljnih bolesti na ozimoj pšenici,  lisne pjegavosti (Septoria tritici) i hrđe (Puccinia spp.) te po potrebi provesti zaštitu.

Također i obaviti , tko nije zaštitu ječama protiv gljivičnih bolesti (preporuka 19.3.2020.)

Za suzbijanje ovih bolesti registrirani su fungicidi: AMISTAR 250 SC,AMISTAR OPTI,CONTROLAN,MYSTIC EC,PROSARO 250 EC,ZAMIR,AZAKA,COMRADE,SEGURIS XTRA,ELATUS PLUS,AZOCIP,AM-EKS,RIZA,ELATUS ERA,ASCRA XPRO,MIRADOR 250 SC,ULYSSES,ZOXIS 250 SC,PROCEED, DITHANE M-45,DOMARK 40 ME,DUETT ULTRA,FALCON EC 460,FOLICUR EW 250,IMPACT 25 SC,OPUS TEAM,PINOZEB M-45,POINTER,SHAVIT 250 EC,SPHERE 535 SC,YAMATO, i dr.

Tretiranje izvršiti po mirnom vremenu uz utrošak 200-400I vode/ ha.

Za korekciju korova koristiti jedan od navedenih herbicida ; BASAGRAN 480,SEKATOR OD,GRANSTAR 75 DF,FOXTROT,TRIBE 75 WG,TRIDENTE,TRICK,GRANFAN.

Sredstvo primijeniti sukladno etiketi korištenog sredstva , zbrinuti ambalažu na propisani način, redovito voditi evidenciju korištenih sredstava za zaštitu bilja!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima!

Agroklimatske Mets i Pinova stanice na području Virovitičko -podravske županije tijekom noćnih sati  zadnja tri dana, zabilježile su najniže temperature kako stoji u tablici:

Lokacija 01.4. 02.4. 03.4.
Kapinci -5,17 -7.91 -6,17
Mala Črešnjevica -2,22 -3,06 0
Čemernica -3,6 -6,5 -3,9
Orahovica -2,2 -0.3 3.6
Sedlarica -3.4 -6.1 -2.6
Slatina -4.5 -6.1 -2.9
Suhopolje -3.5 -5.7 -3.4
Vukosavljevica -2.3 -4.0 0.7
Zdenci -2.9 -6.1 -4

 

Ovako niske temperature u dužem trajanju (a bile su najmanje 5 sati) mogu nanijeti štete na voćarskim (u cvatnji) , povrtlarskim (otvoreni i zaštićeni prostor), voćnim vrstama na oranici  i ratarskim usjevima (uljana repica ).

Apeliramo na sve povrtlare, ratare i voćare da nakon ovog nepovoljnog temperaturnog razdoblja (bez obzira na zaštite protiv mraza u višegodišnjim nasadima)   izvrše tretiranje usjeva i nasada nekim od biljnih stimulatora (aminokiselina ili alge) . Njihova uloga u biljci ima utjecaj na fiziološke procese u vidu povećavanja otpornosti na stresne uvjete, te pospješuje vegetativan rast i razvoj biljaka.

Neki od pripravaka: Kaishi, FitoAlgen F, Auxym, Bombardier, Drin, Poly-amin,  i drugi dostupni.

 

Sredstvo primijeniti sukladno etiketi korištenog sredstva , zbrinuti ambalažu na propisani način, redovito voditi evidenciju korištenih sredstava za zaštitu bilja!

                                                                                                                           Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                                         e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr    

Obavijest vinogradarima

Posjednicima vinove loze savjetujem da provedu zaštitu od infekcije crnom pjegavošću (Phomopsis viticola) jednim od registriranih pripravaka na bazi bakra: Nordox 75 WG, Cuprablau Z, Cuprablau Z 35 WG.

Pripravku na bazi bakra može se dodati pripravak koji sadrži parafinsko ulje: Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje i sl. radi istovremenog suzbijanja prezimljujućih oblika nekih štetnika (štitaste uši).

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

Marko Borić, mag.ing.agr.,

e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća-presadnice !

U uvjetima povećane temperature u objektu mogu se javiti štetnici tijekom uzgoja presadnica. Od štetnih kukaca najčešće se javljaju lisne uši i tripsi, a ponekad i cvjetni štitasti moljac. Za ove štetnike je karakteristično da se javljaju vrlo rano, u proljeće, od faze kotiledona sve do vađenja biljaka iz zaštićenog  prostora. Polifagni su štetnici jer se hrane i održavaju na mnogim različitim biljnim vrstama. Imaju veliki broj generacija tijekom godine, istovremeno su prisutni svi razvojni stadiji. Za razvoj i razmnožavanje pogoduju im više temperature zraka. Štete mogu biti direktne koje se očituju u sisanju biljnih sokova, deformaciji biljnog tkiva i zaostajanja u rastu i smanjenju prinosa. Indirektne štete se očituju u prijenosu virusa te lučenju medne rose na koju se naseljavaju gljive čađavice. Virusna oboljenja u prethodne dvije godine veliki su problem u proizvodnji povrća. Ova oboljenja uzrokuju velike gubitke u prinosu. Tijekom uzgoja presadnica važno je pratiti pojavu i prisutnost štetnika te ih na vrijeme suzbiti. Lakše je i jednostavnije provesti suzbijanje štetnika na manjoj površini. Važno je da se za presađivanje koriste samo zdrave biljke.

Praćenje štetnika moguće je postavljanjem odgovarajućih ljepljivih ploča iznad biljaka u nasadu. Biljke je potrebno redovito otresati i vizualno pregledavati na prisutnost štetnih organizama. Korištenje insekticida mora biti ekonomski opravdano, a prednost treba dati selektivnim insekticidima sukladno njihovoj dozvoli i registraciji. Iz uzgoja uvijek ukloniti sve biljke koje su netipičnog izgleda za uzgajanu sortu. Zdrava presadnica preduvjet je sigurne proizvodnje i prinosa!

Dozvoljeni insekticidi za kulture u zaštićenom prostoru ;

Paprika u zaštićenom prostoru: ACTARA 25 WG,DECIS 2,5 EC,LASER,MATCH 050 EC,RUNNER 240 SC,TEPPEKI 500 WG,MOSPILAN 20 SG,AVAUNT EC,MOSPILAN 20 SP,DECIS 100 EC,SCATTO,ROTOR SUPER,PROMANAL NEU,ALVERDE,ABANTO,KRISANT EC,PIRETRO NATURA,CLOSER,DEMETRINA 25 EC.

Rajčica u zaštićenom prostoru: ACTARA 25 WG,BOXER 200 SL,CONFIDOR SL 200,DALI,DECIS 2,5 EC,DIREKT,KOHINOR 200 SL,KRAFT 18 EC,LASER,RUNNER 240 SC,,MOSPILAN 20 SG,AVAUNT EC,PYXAL,MOSPILAN 20 SP,DECIS 100 EC,SCATTO,ROTOR SUPER,BRAI,PROMANAL NEU.

Krastavac u zaštićenom prostoru: ACTARA 25 WG,CONFIDOR SL 200,DECIS 2,5 EC,DIREKT,LASER,AFFIRM,MOSPILAN 20 SG,MOSPILAN 20 SP,PROMANAL NEU,APACHE,HARPUN,RITMUS,ABANTO,KRISANT EC,PIRETRO NATURA.

Tikvica u zaštićenom prostoru: ACTARA 25 WG, DECIS 2,5 EC,AFFIRM, MOSPILAN 20 SG.

Salata u zaštićenom prostoru ; ACTARA 25 WG,BOXER 200 SL,VERTIMEC 018 EC,MOVENTO,ABANTO,KRISANT EC,PIRETRO NATURA.

Kupus u zaštićenom prostoru : Boxer 200 SL, Kohinor 200 SL

Cvjetača u zaštićenom prostoru : Boxer 200 SL

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Pravilnika  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12,  te  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14. Koristiti Fitosanitarni informacijski sustav (https://fis.mps.hr/TrazilicaSZB/  ).

 

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                                e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima ječma!

Ratarima-proizvođačima ozimog ječma- preporučamo kontrolu usjeva u narednom periodu na prisutnost bolesti koje se najčešće javljaju na listu ove žitarice , a to su ; mrežasta pjegavost ječma (Helminthosporium teres) i siva pjegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis).

Za suzbijanje ovih bolesti registrirani su fungicidi: AMISTAR 250 SC,AMISTAR OPTI,CHROMOSUL 80,CONTROLAN,COSAVET DF,DOMARK 40 ME,DUETT ULTRA,FALCON EC 460,FOLICUR EW 250,IMPACT 25 SC,KUMULUS DF,MIRAGE 45 EC,OPERA,OPUS TEAM,POINTER,PROSARO 250 EC,SHAVIT 250 EC,SPHERE 535 SC.

Također je vrijeme primjene regulatora rasta. Namjena regulatora rasta je usporavanje rasta žitarica (ječma) i sprječava polijeganje žitarica jer se blokira izduživanje stanica-internodija ; Moddus 250, Moxa, Cycocel 750.

Tretiranje izvršiti po mirnom vremenu!

 

Sredstvo primijeniti sukladno etiketi korištenog sredstva , zbrinuti ambalažu na propisani način, redovito voditi evidenciju sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se i Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.

                                                                                                                             Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                                        e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr