Tag: Virovitičko-podravska

Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

U većem djelu Virovitičko-podravske županije jabuke su u fazi otvaranja pupova. Vlasnicima voćnjaka savjetujemo obaviti zaštitu nekim od pripravaka na bazi bakra (Nordox 75 WG, neoram WG, Cuprocaffaro 50 WP, Champion 50 WG, champion flow SC, Cuprablau Z35 WG, Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP) .

 

Preporučujemo suzbijanje prezimljujućih razvojnih stadija ličinki štitastih uši, crvenog voćnog pauka, štitastih uši, jabučne krvave uši, tako da bakrenom pripravku dodate parafinsko ulje (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Ovipron top, Ovitex, promanal neu, laincoil, Estiuoil, Plantoil) ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i ulja (Modro ulje, Red Fox).

 

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/22.

 

                                                                                Ivana Češek, mag.ing.agr.

                                                                                             e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Nasadi koštičavog voća (breskva, nektarina, marelica) nalaze se u fenofazi bubrenja cvjetnih pupova, te je potrebno odraditi preventivnu zaštitu protiv uzročnika kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans) preparatima na bazi bakra. Za borbu protiv spomenute bolesti upotrijebiti: CUPRABLAU Z 35 WG, BORDOŠKA JUHA CAFFARO itd. Bakrenim preparatima je poželjno dodati jedno od mineralnih ulja: BIJELO ULJE, MINERALNO SVIJETLO ULJE, OVIPRON TOP za preventivnu zaštitu od prezimljujućih oblika štetnika (jaja lisnih uši i crvenog voćnog pauka).

Na sortama i lokalitetima gdje je došlo do otvaranja pupova preporučamo primjenu jednog od organskih fungicida: CHROMODIN S-65, NATIVO 75 WG, ZIRAM 76 WG, ARGO, DIFCOR, SYLLIT 544 SC itd.

Mumificirane plodove te bolesne i zaražene grane nakon obavljene rezidbe  ukloniti iz nasada radi smanjenja potencijala zaraze.

Tretiranja provesti za mirna vremena te utrošiti veće količine škropiva.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti!!       

   

Marko Borić, mag.ing.agr

e-mail: marko.boric@mps.hr

Obavijest proizvođačima jagoda

Sunčani i topli dani koji nas prate trenutak su koji možemo iskoristiti za čišćenje i zaštitu nasada. Čišćenjem se temelji na uklanjanju odumrli listova i njihovih ostatka, kako bi se osigurala bolja prozračnost grma. Nakon čišćenja potrebno je provesti preventivnu zaštitu sadnica od infekcije uzročnicima najvažnijih gljivičnih oboljenja, nekim od nekim od pripravaka na bazi bakra Nordox 75 WG, Neoram WG.

Preporučamo postavljanje žutih i plavih ljepljivih ploča iznad biljaka kako bi se pratila pojava populacija lisnih ušiju, grinja te tripsa!

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/22.

 

Ivana Češek, mag.ing.agr.

e-mail:ivana.cesek@mps.hr

Obavijest proizvođačima bobičastog voća

Tijekom narednog perioda potrebno izvršiti preventivnu zaštitu nasada bobičastog voća.

U nasadima malima i kupina najznačajnije bolesti su sušenje izdanaka (Didymdella), žuta hrđa (Kuehneola) te siva plijesan plodova kupina (Botritis ssp.). Preventivna zaštita malina i kupina trebala bi se zasnivati na odstranjivanju dvogodišnjih izdanaka iz nasada. Na izdancima možemo vidjeti tipične znakove sušenja izdanaka kupina (ovalne srebrnkaste pjege sa crnim točkicama) koji podsjećaju na crnu pjegavost vinove loze, takve izdanke obavezno je iznijeti iz nasada i spaliti da bi se spriječilo danje širenje bolesti. Također je potrebno odstraniti izdanke na kojima se primijete zadebljala mjesta nastala kao posljedica napada malinova prstenara (Agrilus aurichalceus) i malinine mušice galice (Lasioptera rubi).

Najznačajnije štete koje bilježimo na borovnicama jesu od paleži cvijeta i truleži boba (Monilinia vaccinii-coymbosi).

Na bobičastom voću pojavljuju se i purpurna pjegavost (Stemphylium botryosum), bakterijske pjegavosti (Xanthomonas fragariae Kennedy et King), sušenje izbojaka ili izdanaka (Botryosphaeria spp., Neofusicoccum spp.).

Osim iznošenja izdanaka veoma je bitno iznijeti i mumificirane plodove, kako bi se spriječilo širenje bolesti. Nakon rezidbe potrebno je provesti preventivnu zaštitu nasada od infekcije uzročnicima gljivičnih bolesti, nekim od pripravaka na bazi bakra ili kombinacijom (bakar i mineralno ulje).

Na bobičastom voću (američka borovnica, sibirska borovnica, ribiz, ogrozd) može se koristiti pripravak Nordox 75 WG a u nasadima maline dozvoljen je i pripravak Champion WG 50.

Navedeni pripravci mogu se koristiti i u ekološkoj proizvodnji!

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/22.

Ivana Češek, mag.ing.agr.

e-mail:ivana.cesek@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuka

Na području Virovitičko-podravske županije su najavljene oborine, te uz visoku relativnu vlagu zraka postoji mogućnost razvoja bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis), pepelnice (Podosphaera leucotricha).

U borbi protiv Venturie primijeniti jedan od fungicida: SCAB 80 WG, KAPETAN 80 WG, CAPTION 80 WG itd.

Za zaštitu od pepelnice potrebno je primijeniti jedan od preparata: LUNA EXPERIENCE, NATIVO 75 WG, ZATO 50 WG, ZATO PLUS itd.

Također je potrebno provesti zaštitu protiv jabučnog savijača  (Cydia pomonella) jednim od insekticida: MOSPILAN 20 SP, AFFIRM, CORAGEN 20 SC, LASER, AFFIRM OPTI itd.

Pripravke koristiti isključivo prema uputstvima proizvođača te sukladno FIS bazi Ministarstva poljoprivrede !

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida !

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !

 

                                                                                                       Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                     e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest proizvođačima oraha

Vrijeme je prve pojave štetnika orahove muhe (Rhagoletis completa) te proizvođačima oraha preporučamo da prate let spomenutog štetnika pomoću žutih ljepljivih ploča (ploče vješati u donjem djelu krošnje).

Za borbu protiv orahove muhe primijeniti insekticid IMIDAN 50 WG. Tijekom jedne sezone dozvoljena su max. po dva tretiranja s razmakom od 14 dana. Zbog velike krošnje oraha uz insekticid se može dodati biljno-proteinski mamac BUMINAL, te se u tom slučaju može tretirati donji dio krošnje iz razloga što proteinski mamac privlači orahovu muhu. Dio kukuljica u tlu se uništava jesenskom obradom tla ispod oraha.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

 

 

                                                                                                                  Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                 e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest vinogradarima

U nasadima vinove loze postoje uvjeti za širenjem bolesti plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator) , te je potrebno nastaviti sa zaštitom.

Za borbu protiv pepelnice primijeniti jedan od fungicida: LUNA EXPERIENCE, DYNALI, COLLIS, MYSTIC EC, NATIVO 75 WG, TALENDO, TELENDO EXTRA, VIVANDO itd.

Pripravci koji se mogu koristiti protiv plamenjače su: FORUM STAR, MIKAL FLASH, RIDOMIL GOLD R, CURZATE F, PERGADO F itd.

U zaštiti protiv sivog grožđanog moljca (Lobesia botrana) mogu se koristiti insekticidi: DECIS 2,5 EC, SUMIALFA 5 FL, LASER, AFFIRM itd.

Također savjetujemo vinogradare da početkom srpnja u svoje nasade postave žute ljepljive ploče u svrhu monitoringa američkog cvrčka. Ploče postaviti na srednju armaturnu žicu u redu vinograda a zamjenjuju se svaka dva -tri tjedna. Ako se tijekom ovog mjeseca na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti tretiranje.

VAŽNO !

TRETIRANJE OBAVITI U VRIJEME KADA PČELE NE LETE TE PRIJE PRIMJENE INSEKTICIDA POKOSITI CVJETNI PODRAST !!

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

                                                                                                                                     Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                                 e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest vinogradarima

Preporučamo vinogradarima da ponove zaštitu protiv najznačajnijih bolesti vinove loze plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

Za borbu protiv plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) primijeniti jedan od preparata: FORUM STAR, MIKAL PREMIUM F, MIKAL FLASH, CURZATE F, PERGADO F, AMPEXIO, MOMENTUM TRIO itd.

Za zaštitu vinove loze od pepelnice (Uncinula necator) koristiti jedan od fungicida: LUNA EXPIRIENCE, DYNALI, NATIVO 75 WG, VIVANDO, TALENDO, INDAR 5 EW, FOLICUR EW 250 itd.

U vinogradima na pojedinim lokacijama su uočene ličinke američkog cvrčka (L3) te je potrebno provesti zaštitu. Za suzbijanje spomenutog štetnika registrirani su insekticidi: SIVANTO PRIME, DECIS 2,5 EC, SUMIALFA 5 FL, AVAUNT EC, CYTHRIN MAX, ABANTO, KRISANT EC, PYREGARD, ASSET FIVE, DIREKT GREEN, MAVRIK FLO, FLIPPER.

Prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu radi zaštite pčela.

VAŽNO !

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

                                                                                                                                     Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                                 e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Proizvođačima bresaka, nektarina, šljiva i marelica savjetujemo da odrade zaštitu  protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila).

Za borbu protiv spomenute bolesti primijeniti jedan od fungicida:

CAPTAN WP 50 i KASTORkoštičavo voće

DELAN 700 WDGbreskva, marelica i nektarina

Za borbu protiv breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella) koristiti jedan od insekticida: CORAGEN 20 SC, AVAUNT EC, IMIDAN 50 WG, AFFIRM opti itd.

Na ranijim sortama bresaka voditi računa o karenci.

Tretiranja vršiti u jutarnjim ili večernjim satima kada pčele ne lete.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti!       

   

Marko Borić, mag.ing.agr

e-mail: marko.boric@mps.hr

 

 

 

 

Obavijest proizvođačima povrća u zaštićenom prostoru

U uvjetima povišene dnevne temperature u zaštićenom objektu uočena je pojava štetnika. Od štetnih kukaca  uočene su  lisne uši i tripsi , te štitasti moljci. Polifagni su štetnici jer se hrane i održavaju na mnogim različitim biljnim vrstama. Imaju veliki broj generacija tijekom godine, istovremeno su prisutni svi razvojni stadiji. Za razvoj i razmnožavanje pogoduju im više temperature zraka. Štete mogu biti direktne koje se očituju u sisanju biljnih sokova, deformaciji biljnog tkiva i zaostajanja u rastu i smanjenju prinosa. Indirektne štete se očituju u prijenosu virusa te lučenju medne rose na koju se naseljavaju gljive čađavice. Zamijećena je pojava virusa na plodovitom povrću kojem su vektori lisne uši i tripsi.

Praćenje pojavnosti štetnika moguće je postavljanjem odgovarajućih boja ljepljivih ploča (žute,plave) iznad biljaka u nasadu. Biljke je potrebno redovito otresati i vizualno pregledavati na prisutnost štetnih organizama. Korištenje insekticida mora biti ekonomski opravdano, a prednost treba dati selektivnim insekticidima sukladno njihovoj dozvoli i registraciji. Iz uzgoja je potrebno uvijek ukloniti sve biljke koje su netipičnog izgleda za uzgajanu sortu. Kombinirati integrirane mjere zaštite bilja! U slučaju upotrebe predatora i parazita u zaštićenim prostorima potrebno je birati dozvoljene insekticide koji su neopasni za iste!

Dozvoljeni insekticidi za kulture u zaštićenom prostoru ;

Paprika u zaštićenom prostoru: DECIS 2,5 EC,LASER,MATCH 050 EC,PIRIMOR 50 WG,RUNNER 240 SC,TEPPEKI 500 WG,VYDATE 10 L,MOSPILAN 20 SG,AVAUNT EC,MOSPILAN 20 SP,DECIS 100 EC,SCATTO,ROTOR SUPER,PROMANAL NEU,ALVERDE,ABANTO,KRISANT EC,PYREGARD,CLOSER,DEMETRINA 25 EC, ASSET FIVE,VOLIAM TARGO,LEPINOX PLUS,NEEMAZAL-T/S,DIPEL DF,REQUIEM PRIME,DIREKT GREEN,EXALT 25 SC,DELTAGRI,FLIPPER, SIVANTO PRIME (Paprika u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju).

Rajčica u zaštićenom prostoru: DECIS 2,5 EC,KRAFT 18 EC,LASER,PIRIMOR 50 WG,RUNNER 240 SC,VYDATE 10 L,MOSPILAN 20 SG,MOSPILAN 20 SP,DECIS 100 EC,SCATTO,ROTOR SUPER,BRAI,PROMANAL NEU,APACHE, HARPUN,ALVERDE,PROXIMO,ABANTO,KRISANT EC,PYREGARD,CLOSER,DEMETRINA 25 EC,ASSET FIVE,VOLIAM TARGO,LEPINOX PLUS,NEEMAZAL-T/S,DIPEL DF,REQUIEM PRIME,GRIAL,DIREKT GREEN,EXALT 25 SC,DELTAGRI,FLIPPER, SIVANTO PRIME (rajčica u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju).

Krastavac u zaštićenom prostoru: DECIS 2,5 EC,LASER,PIRIMOR 50 WG,VYDATE 10 L,AFFIRM,MOSPILAN 20 SG,MOSPILAN 20 SP,PROMANAL NEU,APACHE,HARPUN,RITMUS,ABANTO,KRISANT EC,PYREGARD,VOLIAM TARGO,LEPINOX PLUS,NEEMAZAL-T/S,DIPEL DF,REQUIEM PRIME, DIREKT GREEN,EXALT 25 SC,DELTAGRI,FLIPPER, CLOSER, GRIAL, SIVANTO PRIME (krastavac u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju).

Preporuka je izvršiti i zaštitu protiv uzročnika gljivičnih bolesti , ovisno o kulturi, nekim od dozvoljenih fungicida čiji se popis nalazi na poveznici https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 (15.04.2022.), točku 73.  stavak 8 novog Zakona u kojem se navodi  obveza vođenja evidencija i čuvanja računa za kupljene pesticide na razdoblje od 3 godine.

 

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                                e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr