MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Virovitičko-podravska

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

U  širem području VPŽ prema vremenskim prognozama nas očekuje veoma nestabilno vrijeme s oborinama  koje će pogodovati nastanku infekcije šupljikavosti lista (Stigmina carpophyla) te je potrebno ponoviti zaštitu. Pripravci koji se mogu koristiti u svrhu zaštite su: CAPTAN WP 50 i KASTOR u koštičavom voću, te DELAN 700 WDG u breskvama, marelicama, nektarinama i trešnjama.

U nasadima šljiva postoji mogućnost infekcija narančastom pjegavošću (Polystigma rubrum) i hrđom šljive (Tranzschelia pruni spinosae) te bi trebalo upotrijebiti jedno od navedenih sredstava: Pinozeb M-45, Dithane M-45, Kastor, Futura 50 WP itd.

U nasadima bresaka i nektarina za zaštitu od breskvinog savijača (Cydia molesta) koristiti jedan od pripravaka: CORAGEN 20 SC, AFFIRM, AFFIRM opti, AVAUNT EC, IMIDAN 50 WG itd.

U nasadima trešanja potrebno je pratiti let trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi). Preparati koji su dozvoljeni u borbi protiv spomenutog štetnika su MOSPILAN 20 SG i IMIDAN 50 WG.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!                                                                                                                                        

                              

Marko Borić, mag.ing.agr

e-mail: marko.boric@mps.hr

Obavijest proizvođačima salate na otvorenom

Salata u vanjskom uzgoju u intenzivnom porastu. Preporuka je uzgajivačima salate na otvorenom da izvrše preventivnu zaštitu protiv plamenjače, bijele truleži i sive plijesni. Biljke mogu biti napadnute u svim fazama razvoja. Simptomi bijele truleži su truljenje biljke i gusti bijeli micelij na korijenovom vratu u kojem nastaju crni sklerociji, a simptomi sive plijesni su truljenje donjih listova i korjenovog vrata. Zaraženi dijelovi su prekriveni sivom nakupinom micelija. Preventivna zaštita protiv navedenih bolesti ograničenje navodnjavanja i sprječavanje zadržavanja vode u tlu,  odstranjivanje bolesnih biljaka, sadnja biljaka na foliju i gredice, plodored. Kemijska zaštita fungicidima koji su registrirani;

  • siva plijesan: POLYVERSUM, SERENADE ASO, SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC 500, GEOXE, SERENADE ASO, SIGNUM, PYRUS 400 SC, SCALA
  • bijela trulež : SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC 500, GEOXE, SERCADIS PLUS, SERENADE ASO, POLYVERSUM, SIGNUM
  • plamenjača: AVI WG, PERGADO MZ, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, ACROBAT MZ WG, ORTIVA, REVUS, POLYRAM DF, ORVEGO, RIDOMIL GOLD R, ZAKEO 250 SC, ZAFTRA AZT 250 SC, AIRONE SC i drugi dopušteni na stranici http://fis.mps.hr

Porastom temperatura javljaju se i štetnici. Potrebno je postaviti plave ljepljive ploče u nasadu za kontrolu pojave štetnika. U slučaju pojave na usjevu primijeniti neki od insekticida dozvoljenih na salati na otvorenom; RUNNER 240 SC, MOVENTO, APACHE, KRISANT EC, PIRETRO NATURA, ASSET FIVE, AFFIRM i drugi dopušteni !

Odabrani sredstvo potrebno je prilagoditi datumu  berbe salate !

Sve dozvoljene pripravke, zajedno sa uputama, registracijama i dozvolama mogu se pronaći na linku http://fis.mps.hr .Važno je voditi računa o karenci primijenjenog sredstva, sve korištene pripravke upisivati u evidenciju sredstava za zaštitu bilja. Pridržavati se uputa na etiketi primijenjenog sredstva!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jagode

Jagode uzgajane na otvorenom u fazi su berbe. U ovoj razvojnoj fazi moguća je infekcija gljivice uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea) radi vremenskih uvjeta. Potrebna preventivna zaštita protiv navedene  bolesti nekim od fungicida dozvoljenim za tu namjenu u jagodama vodeći računa o karenci primijenjenog sredstva:

Pyrus 400 SC (karenca 3 dana), Signum (K-3 dana), Scala (K-3 dana), Teldor SC (K-3 dana), Geoxe (K-3 dana), Switch 62,5 WG (K-7 dana) u zaštićenom prostoru.

TELDOR SC 500, GEOXE, SCALA, SERENADE ASO, POLYVERSUM, PYRUS 400 SC, SIGNUM, SWITCH 62,5 WG za primjenu u uzgoju na otvorenom.

Porastom dnevnih temperatura te  intenzivnim porastom temperature moguća  je  pojava štetnika na jagodama: lisne uši Aphididae spp., crveni pauk (Tetranychus urticae), jagodin cvjetar, trips, stjenice, sovice. Za praćenje pojave navedenih štetnika potrebno je postaviti plave (trips)  i žute ljepljive ploče u nasad. Ovisno o pojavi pojedine vrste potrebno je provesti zaštitu odgovarajućim insekticidom: DECIS 2,5 EC, PIRIMOR 50 WG, VERTIMEC 018 EC, RITMUS, ASSET FIVE, LEPINOX PLUS, KRAFT 18 EC, LASER, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER, MILBEKNOCK, ASSET, DEMETRINA 25 EC (uzgoj na otvorenom).

Uzgoj u zaštićenom prostoru: DECIS 2,5 EC,PIRIMOR 50 WG,VERTIMEC PRO,MOVENTO,APACHE,RITMUS,VOLIAM TARGO,LEPINOX PLUS,REQUIEM PRIME.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12).

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća u zaštićenom prostoru

U uvjetima povišene dnevne temperature u zaštićenom objektu uočena je pojava štetnika. Od štetnih kukaca  uočene su  lisne uši i tripsi . Za ove štetnike je karakteristično da se javljaju vrlo rano u proljeće, od faze kotiledona pa sve do vađenja biljaka iz zaštićenog  prostora. Polifagni su štetnici jer se hrane i održavaju na mnogim različitim biljnim vrstama. Imaju veliki broj generacija tijekom godine, istovremeno su prisutni svi razvojni stadiji. Za razvoj i razmnožavanje pogoduju im više temperature zraka. Štete mogu biti direktne koje se očituju u sisanju biljnih sokova, deformaciji biljnog tkiva i zaostajanja u rastu i smanjenju prinosa. Indirektne štete se očituju u prijenosu virusa te lučenju medne rose na koju se naseljavaju gljive čađavice. Također su zamijećeni prvi simptomi virusnog oboljenja TSWV. Virusna oboljenja u prethodnih godina veliki su problem u proizvodnji povrća. Ova oboljenja uzrokuju velike gubitke u prinosu. Tijekom uzgoja presadnica važno je pratiti pojavu i prisutnost štetnika te ih na vrijeme suzbiti.

Praćenje pojavnosti štetnika moguće je postavljanjem odgovarajućih boja ljepljivih ploča (žute, plave) iznad biljaka u nasadu. Biljke je potrebno redovito otresati i vizualno pregledavati na prisutnost štetnih organizama. Korištenje insekticida mora biti ekonomski opravdano, a prednost treba dati selektivnim insekticidima sukladno njihovoj dozvoli i registraciji. Iz uzgoja je potrebno uvijek ukloniti sve biljke koje su netipičnog izgleda za uzgajanu sortu.

Dozvoljeni insekticidi za kulture u zaštićenom prostoru ;

Paprika u zaštićenom prostoru: ACTARA 25 WG, DECIS 2,5 EC, LASER,MATCH 050 EC, PIRIMOR 50 WG, RUNNER 240 SC, TEPPEKI 500 WG, VYDATE 10 L, MOSPILAN 20 SG, AVAUNT EC, MOSPILAN 20 SP, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER, PROMANAL NEU, ALVERDE, ABANTO, KRISANT EC, PYREGARD, CLOSER, DEMETRINA 25 EC, ASSET FIVE, VOLIAM TARGO, LEPINOX PLUS, NEEMAZAL-T/S, DIPEL DF, REQUIEM PRIME, SIVANTO PRIME (Paprika u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju).

Rajčica u zaštićenom prostoru: ACTARA 25 WG, BOXER 200 SL, CONFIDOR SL 200, DALI, DECIS 2,5 EC, DIREKT, KOHINOR 200 SL, KRAFT 18 EC, LASER, PIRIMOR 50 WG, RUNNER 240 SC, VYDATE 10 L, MOSPILAN 20 SG,AVAUNT EC,PYXAL,MOSPILAN 20 SP,DECIS 100 EC,SCATTO,ROTOR SUPER,BRAI,PROMANAL NEU, APACHE,HARPUN, ALVERDE, PROXIMO, ABANTO, KRISANT EC, PYREGARD, CLOSER, DEMETRINA 25 EC, ASSET FIVE, VOLIAM TARGO, LEPINOX PLUS, NEEMAZAL-T/S, DIPEL DF, REQUIEM PRIME.

Krastavac u zaštićenom prostoru: CLOSER, ACTARA 25 WG, CONFIDOR SL 200, DECIS 2,5 EC, DIREKT, LASER, PIRIMOR 50 WG, VYDATE 10 L, AFFIRM, MOSPILAN 20 SG, MOSPILAN 20 SP, PROMANAL NEU, APACHE, HARPUN, RITMUS, ABANTO, KRISANT EC, PYREGARD, VOLIAM TARGO, LEPINOX PLUS, NEEMAZAL-T/S, DIPEL DF, REQUIEM PRIME, SIVANTO PRIME (Krastavac u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju).

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Pravilnika  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12,  te  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14. Koristiti Fitosanitarni informacijski sustav (https://fis.mps.hr/TrazilicaSZB/  ).

 

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                                e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima tikvica na otvorenom i u zaštićenom prostoru (ZP)

Tikvice su u početku berbe. Vlažno i sparno vrijeme pogoduje razvoju biljnih bolesti na tikvicama . Potrebno je provesti zaštitu proziv najvažnijih gljivični bolesti plamenjača tikvice (Pseudoperonospora cubensis)  i pepelnice tikvice (Erysiphe Cichoracearum), te sive plijesni ( Botrytis cinerea). Vrlo je važno poštivati karencu korištenog sredstva obzirom da je berba počela ili je vrlo blizu.

Registrirani fungicidi za suzbijanje plamenjače na tikvicama u uzgoju na otvorenom; Infinito, Airone SC, DITHANE DG NEOTEC, EQUATION PRO, NEORAM WG, RANMAN 400 SC, ORVEGO, QUADRIS.

Uvjeti za razvoj pepelnice su suho i vlažno vrijeme ( visoka vlaga zraka i temperature od 25-280 C), simptomi napada gljivice su pepeljasta prevlaka na licu listova , peteljci cvjetova. Registrirani fungicidi protiv pepelnice u uzgoju tikvica na otvorenom: SONATA,SERCADIS PLUS,  Karathane gold 350 EC, Nativo 75 WG, Microthiol special, ORTIVA,STROBY WG,ZAKEO 250 SC,ZAFTRA AZT 250 SC, QUADRIS, POLYVERSUM, INDAR 5 EW, FOND 12 E, DOMARK 40 ME.

Fungicidi za suzbijanje sive plijesni u uzgoju tikvica na otvorenom ; Teldor SC 500 ( K 3 dana), Switch 62,5 WG, POLYVERSUM.

Tikvica u zaštićenom prostoru-fungicidi ;

Pepelnica Siva plijesan Plamenjača
SONATA

REFLECT

STROBY WG

CUSTODIA

LEGADO

SERCADIS PLUS

DIAGONAL

RITUAL

VELUM PRIME

Geoxe

Scala

POLYVERSUM

Orvego

INFINITO

 

Insekticidi dozvoljeni u tikvicama na otvorenom uzgoju protiv najvažnijih štetnika ( lisne uši, grinje, stjenice, sovice ): CALYPSO SC 480, KRAFT 18 EC, TEPPEKI 500 WG, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER, DEMETRINA 25 EC, LASER, PIRIMOR 50 WG, CLOSER, RITMO; NEEMAZAL T/S, PYREGARD

Insekticidi dozvoljeni za suzbijanje najvažnijih štetnika na tikvicama u ZP; Decis 2,5 EC, Vydatte 10 L, Affirm, Mospilan 20 SG, CLOSER, NEEMAZAL T/S, LEPINOX PLUS, PROMANAL NEU.

Voditi računa o karenci korištenog sredstva i oprašivačima !

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                      e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima poriluka

Poriluk u uzgoju na otvorenom iz presadnica u fazi je 3 – 5 listova. Vremenske prilike povoljne su za razvoj gljivičnih bolesti plamenjača (Peronospora destructor) i  vršna palež (Phytophtora porri). Bolesti koje se mogu javiti na poriluku su i hrđa (Puccinia porri) i pjegavosti (Alternaria porri) kojima za razvoj pogoduju oborine, vlaga zraka te niže temperature.

Dozvoljeni fungicidi za suzbijanje bolesti na poriluku su: ACROBAT MZ WG (vršna palež), DITHANE DG NEOTEC (plamenjača, hrđa), NATIVO 75 WG (pjegavost lišća, hrđa, vršna palež), NEORAM WG (plamenjača, bakterioze), ORTIVA (koncentrična pjegavost, hrđa, plamenjača), QUADRIS (vršna palež, pjegavost lišća), SCORE 250 EC (hrđa, obična pjegavost), SIGNUM (pjegavost lišća, plamenjača), ORTIVA TOP (purpurna pjegavost, hrđa), TAZER (plamenjača, hrđa),ZAKEO 250 SC (koncentrična pjegavost, hrđa, plamenjača), ZAFTRA AZT 250 SC (koncentrična pjegavost, hrđa, plamenjača), AZBANY (hrđa, plamenjača), FANTIC M (plamenjača).

Štetnici koji mog uzrokovati oštećenja na biljkama poriluka su: lisni miner poriluka, tripsi, lukova muha i zemljišni štetnici. Dozvoljeni insekticidi za primjenu na poriluku su: SCCATTO (trips, sovice pozemljuše), DEMETRINA 25 EC (trips, sovice pozemljuše), DIPEL DF (sovice, moljci), DECIS 2,5 EC ( trips, lukova zlatica), KARATE ZEON ( lisne uši, sisajući i grizući insekti), VERTIMEC 018 EC ( trips), DECIS 100 EC (sovice pozemljuše, duhanov trips), ROTOR SUPER (trips, sovice pozemljuše).

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Pravilnika  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12,  te  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14. Koristiti Fitosanitarni informacijski sustav https://fis.mps.hr/TrazilicaSZB/

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                                e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima lupinastog voća

Nakon velikih količina oborina, postoji mogućnost razvoja bolesti truleži ploda u nasadima lijeske (Monilinia, Botrytis…) i sive pjegavosti lista (Gnomonia leptostyla) u nasadima oraha.

Zaštitu protiv truleži ploda obaviti sa jednim od pripravaka: SIGNUM, SYSTHANE 20 EW

U borbi protiv sive pjegavosti lista koristiti: SIGNUM, SYSTHANE 20 EW, DITHANE DG NEOTEC, PENNCOZEB 75 DG

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !

                                                                                                       Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                     e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

U nasadima koštičavog voća potrebno je obaviti zaštitu protiv bolesti šupljikavosti lista (Stigmina carpophyla). Pripravci koji se mogu koristiti su: CAPTAN WP 50 i KASTOR u koštičavom voću, te DELAN 700 WDG u breskvama, marelicama, nektarinama i trešnjama.

U nasadima bresaka i nektarina za zaštitu od breskvinog savijača (Cydia molesta) koristiti jedan od pripravaka: CORAGEN 20 SC, RUNNER 240 SC, AVAUNT EC, IMIDAN 50 WG itd.

Protiv šljivinog savijača (Cydia funebrana) koristiti jedan od pripravaka INSEGAR 25 WG, DELEGATE 250 WG, DECIS 100 EC itd.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!                                                                                                                                        

                               Marko Borić, mag.ing.agr

e-mail: marko.boric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuka

Preporuka je da poljoprivrednici zbog izrazito promjenjivih vremenskih prilika nastave sa zaštitom protiv krastavosti (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha).

Za zaštitu protiv krastavosti predlažemo kombinaciju fungicida kontaktnog i sistemičnog djelovanja.

Sistemični fungicidi: SCORE 250 EC, DIFCOR, DIFENZONE, INDAR 5 EW, PYRUS 400 SC, SCALA SC itd.

Kontaktni fungicidi: CAPTAN 80 WG, CAPTAN WP 50, MERPAN 80 WDG, KASTOR, SCAB 80 WG, DITHANE M-45, STAR 80 WP, DELAN 700 WDG, DELAN PRO itd.

Za borbu protiv pepelnice koristiti LUNA EXPERIENCE, STROBY WG itd.

Obilaskom terena te monitoringom leta jabučnog savijača (Cydia pomonella) utvrđen je kritičan broj spomenutog štetnika. Insekticidi koji se mogu koristiti su: AFFIRM, AFFIRM OPTI, CORAGEN 20 SC, IMIDAN 50 WG, DELEGATE 250 WG itd. Insekticidi CORAGEN 20 SC, AFFIRM OPTI imaju dopuštenje za suzbijanje minera okruglih mina.

KORISTITI PRIPRAVAK KOJI JE DO SADA KORIŠTEN NAJMANJI BROJ PUTA.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !

                                                                                                       Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                     e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest proizvođačima graha

Grah je u fazi 2-4 para razvijenih pravih listova (ovisno o vremenu sadnje). Obzirom na vremenske uvjete potrebno je provesti preventivnu zaštitu protiv biljnih bolesti. Najčešće bolesti graha koje se mogu pojaviti su  hrđa graha ( Uromyces appendiculatus ), bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum), smeđa pjegavost graha (Colletotrichum lindemuthianuim) i  bakterijske pjegavosti (Xanthomonas, Pseudomonas syringae ). Proteklih  godina zabilježena je pojava fuzarijskog venuća ( Fusarium solani), ali nešto kasnije, krajem lipnja i to na vlažnim i kiselim tlima. Zaštite protiv  bolesti fuzarijskog venuća nema,  osim poštivati plodored i provoditi kalcizaciju tla.

Preporuka za upotrebu fungicida u ovoj fazi je : CUPRABLAU  Z 35, CHAMPION,CHAMPION WG 50 , NEORAM WG

Dozvoljeni fungicidi u grahu su još : CHROMOSUL 80, KUMULUS DF, PYRUS 400 SC, SIGNUM, SWITCH 62,5 WG, TAZER, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS, AZBANY.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

 

                                                                                                                           Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                                                     e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr