MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Virovitičko-podravska

Obavijest proizvođačima jabuke

Od zadnje preporuke proteklo je 14 dana, proteklih dana prevladavalo je toplo i sparno vrijeme, takvi vremenski uvjeti pogoduju razvoju sekundarnih zaraza uzročnikom truleži plodova (Monilinia ssp.), gorkoj truleži ploda (Colletotrichum spp.), smeđoj trulež ploda (Monilia fructigena i dr.) te sivoj plijesni (Botrytis cinerea) koje nastaju u fazi dozrjevanja plodova. Najava je promjenjivog vremena s povremenim oborinama, stoga preporučujemo obavljanje zaštite voćnjaka.

 

Za zaštitu od krastavosti jabuke (Podosphaera leucotricha) i pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) možemo koristiti neki od pripravaka na bazi strobilurina: Stroby, Zato Plus, Zato 50 WG ili neki od kombiniranih pripravaka: Nativo 75 WG, Luna expirience, Bellis.

 

Zaštita se može provesti nekim od dozvoljenih sredstava navedenim u tablici:

Gorka trulež plodova, krastavost Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG karenca 21 dan
Smeđa i gorka trulež ploda, Siva i plava plijesan Geoxe karenca 3 dana
Trulež ploda  Topsin M 500 karenca 14 dana
Pepelnica, krastavost, alternarijska pjegavost Luna expirience karenca 14 dana
Krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost Nativo 75 WG karenca 14 dana
Krastavost, pepelnica, skladišne  bolesti Bellis karenca 14 dana-jabuke za tržište

7 dana – jabuke za skladištenje

 

Savjetujemo i zaštitu protiv Jabučni savijača (Cydia pomonella) nekim od insekticida: Calypso SC 480 Affirm, Affirm opti, Coragen SC, Imidan  WG, EC, Mospilan SG, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Potrebno je pratiti let minera kružnih mina (Leucoptera scitella).

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi  SG, pesticida NN 14/14.

 

                                                                      Ivana Češek, mag.ing.agr.

                                                                                      e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Obavijest proizvođačima jagoda

Na području naše županije završila je berba jagoda. Nasade je potrebno očistiti i održavati do slijedeće sezone. Uklanjanjem starog lišća rješavamo se velikog broja bolesti i štetnika koji se na njemu nalazi. Vrlo važno je odstranjene biljne dijelove i iznijeti iz nasada kako bi se smanjio potencijalan broj bolesti i štetnika.

Razvoj bolesti se smanjuje kao i napad štetnika ali moramo biti a oprezu jer nisu u potpunosti nestali.

Za zaštitu nasada od pepelnice (Podosphaera aphanis) možemo koristiti neki od pripravaka: Ortiva, Karathae gold 350 EC, Quadris i dr.

Kod pojave Crvenog pauka (Tetranychus urticae) može se primijeniti neki od pripravaka: Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC, kod pojave Trips (Frankliniella ssp.) mogu se koristiti neki od insekticida: Laser i Kraft, Poleci Plus, za suzbijanje Lisni uši (Aphididae) mogu se koristiti neki od preparata Asset, Decis 100 EC, Poleci Plus, Scatto, Rotor Super, Fastac 100 EC, Demetrina 25 EC.

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12).

 

Ivana Češek, mag.ing.agr.

e-mail: ivana.cesek@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima soje

Soja je u fenofazi cvatnje . Obilaskom terena uočena je pojava štetnika na soji. Radi se o štetniku naziva koprivina grinja (Tetranycus urticae L.). Grinje su štetnici koji se pojavljuju u ljetnom periodu kod porasta temperature iznad 250 C. Štete čine sišući sokove biljaka na naličju lista. Listovi soje (naličje lista) moraju se pregledati pod povećalom te se mora utvrditi broj grinja/ listu. Suzbijanje se vrši akaricidima.

Signalizacija: primjena akaricida je opravdana ako je utvrđen napad iznad 3 grinje/listu ili ako se na više od 50 % listova nađu grinje bez obzira na njihovu brojnost.

U Republici Hrvatskoj nema registriranih insekticida za korištenje u soji!

Na ekološki značajnim površinama na kojima se uzgajaju kulture koje fiksiraju dušik, u ovom slučaju soja, ne smiju se primjenjivati sredstva za zaštitu bilja, osim onih koja su prihvatljiva za primjenu u  ekološkoj proizvodnji sukladno Uredbi (EZ) br. 834/2007.

 

                                                                                                                  Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                               e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr 

Obavijest proizvođačima kupusa, kelja i cvjetače

Kupusnjače proljetne sjetve, u uzgoju na otvorenom, u fazi su intenzivnog porasta ili početka berbe. Potrebno je provesti zaštitu  protiv najčešćih gljivičnih bolesti i štetnika (ovisno o pojavnosti pojedinih vrsta) dozvoljenim preparatima :

KUPUS

Dozvoljeni fungicidi u kupusu: BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP, DIFCOR, NATIVO 75 WG, NEORAM WG, ORTIVA, PREVICUR ENERGY, SIGNUM, ORTIVA TOP, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS, ZAKEO 250 SC, ZAFTRA AZT 250 SC, CHROMOSUL 80, KUMULUS DF, PROPLANT, SERCADIS PLUS.

Potrebno je  pratiti pojavu štetnika u polju  te provesti zaštitu biljaka prema ulovu štetnika na postavljenim ljepljivim  pločama  ili feromonskim mamcima . Štetnici koji se mogu pojaviti tijekom uzgoja : kupusni buhači, kupusni moljac, kupusne stjenice ( Eurydema ) ,  kupusne lisne uši ( Brevicoryne brassicae ) . Dozvoljeni insekticidi u kupusu: FASTAC 10 EC, FORCE 1,5 G, KARATE ZEON, LASER, SUMIALFA 5 FL, CYTHRIN MAX.

Suzbijanje kupusnog buhača ( U Republici Hrvatskoj je u 2018. godini po prvi puta dokazana rezistenstnost kupusnih buhača na dimetoat, alfa-cipermetrin i tiakloprid na dva lokaliteta: Lukač i Požega. Populacije kupusnog buhača bile su visoko osjetljive na dimetoat na svim istraživanim lokalitetima, osim u Kozarcu gdje je zabilježena rezistentna populacija na dimetoat. Na aktivnu tvar alfa-cipermetrin nije zabilježena rezistentnost kupusnih buhača niti na jednom istraživanom lokalitetu. Na tiakloprid su rezistentne sve populacije kupusnih buhača na istraživanim lokalitetima, osim u Novom Čiiću. Rezultat provođenja testa osjetljjivosti na području virovitičko podravske županije, lokalitet Sedlarica pokazuje visoku rezistentnost na tiakloprid, a alfacipermetrin i dimetoat visoku osjetljivost štetnika. https://rezistentnost-szb.hr/stetnici/agronomija/kupusni-buhaci ): FASTAC 10 EC, ROGOR 40, CYTHRIN MAX, Karate zeon.

 

KELJ

Dozvoljeni insekticidi u kelju: CALYPSO SC 480, FASTAC 10 EC, FORCE 1,5 G.

Dozvoljeni fungicidi u kelju : NATIVO 75 WG, ORTIVA TOP, PROPLANT.

 

 

CVJETAČA

Dozvoljeni fungicidi u cvjetači: ARGO, DIFCOR, INFINITO, NATIVO 75 WG, ORTIVA, PREVICUR ENERGY, SIGNUM, ORTIVA TOP, TAZER, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS, CHROMOSUL 80, KUMULUS DF, PROPLANT, RIDOMIL GOLD R, SERCADIS PLUS, CUPRABLAU Z 35 WG.

Dozvoljeni insekticidi u cvjetači: CALYPSO SC 480, FASTAC 10 EC, FORCE 1,5 G, LASER, CYTHRIN MAX, DECIS 100 EC, ROTOR SUPER, RITMUS.

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, paziti na zaštitu pčela (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

                                                                                     

                                                                                 Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                       e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest povrtlarima i ratarima

Uočena je pojava gusjenica kukuruznog moljca ( Ostrinia nubilalis). Ovaj štetnik je polifag, pa osim na kukuruzu, kukuruzu šećercu velike štete čini na paprici i rajčici koje gube tržnu vrijednost, krizantemi, jabukama, suncokretu i drugim usjevima. Agrotehničke mjere suzbijanja uključuju plodored i  uništavanje korova. Mehaničke mjere suzbijanja gusjenica uključuju zaoravanje kukuruzinca , pojavu kukuruznog moljca ograničavaju smanjena vlaga, niže temperature , rjeđi sklop biljaka te prisutnost prirodnih neprijatelja kao i smanjena zakorovljenost.  Mlade gusjenice na kukuruzu, hrane se u pazušcu listova ili se kreću prema još smotanim listovima kojima se hrane gdje se kasnije vide rupice kad se list razvije. Štete se očituju na još ne otvorenoj metlici,te stapci klipa.

Insekticidi dozvoljeni u kukuruzu šećercu: Decis 2,5 EC, Coragen 20 SC, Ampligo, Decis 100.

Insekticidi dozvoljeni u paprici ; Alverde, Decis 2,5 EC, Match 050 EC

Insekticidi dozvoljeni u rajčici Decis 2,5 EC ( ZP), Poleci plus

Insekticidi dozvoljeni u patlidžanu ( otvoreni i zaštićeni prostor): Poleci plus, Decis 2,5 EC, Alverde

 

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača! Voditi redovito obrazac evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja, zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Tretirati u večernjim ili jutarnjim satima! U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12).

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.,

e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima luka

Luk na otvorenom u fazi je intenzivnog rasta. Nakon oborina potrebno je izvršiti zaštitu listova protiv uzročnika biljnih bolesti: plamenjače ( Peronospora destructor)  i sive plijesni (Botrytis spp.).

Fungicidi dozvoljeni za suzbijanje plamenjače na luku (uz naravno dodatak okvašivača) su : ACROBAT MZ WG,ALIETTE FLASH,INFINITO, NEORAM WG ( mladi luk K 3 dana),ORTIVA,QUADRIS,RIDOMIL GOLD MZ PEPITE,SHIRLAN 500 SC, ZAKEO 250 SC,ZAFTRA AZT 250 SC, RIDOMIL GOLD R,CUPRABLAU Z 35 WG,AIRONE SC, BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP,BORDOŠKA JUHA 20 WP – MANICA,CHAMPION,CHAMPION FLOW SC,CHAMPION WG 50,CUPROCAFFARO 50 WP,GALBEN C,RAME CAFFARO 32 WP, FANTIC M

 

Fungicidi dozvoljeni za suzbijanje sive plijesni ; SWITCH 62,5 WG, SCALA, TELDOR SC 500.

 

Insekticidi dopušteni za primjenu u luku (tripsi,lisne uši, lukov moljac i drugi štetnici) CALYPSO SC 480,DECIS 2,5 EC,FASTAC 10 EC,KARATE ZEON,LASER,ROGOR 40 (krajnji rok za primjenu zaliha 30.6.2020.),CYTHRIN MAX,DECIS 100 EC,POLECI PLUS,ROTOR SUPER, SCATTO, DEMETRINA 25 EC .

U uzgoju luka koji se vadi kao mladi,  insekticidi nisu dozvoljeni!

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

                           

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima graha mahunara u zaštićenom prostoru

Tijekom obilaska terena, u zaštićenom prostoru, uočena je pojava i štete od lisnih uši i tripsa, te koprivine grinje. Direktne štete na listovima mladih biljaka graha mahunara očituju se u zakovrčanim i deformiranim listovima radi kojih je smanjena asimilacijska površina, a indirektne u mogućoj zarazi virusnim bolestima. Visoke dnevne temperature pojačale su aktivnost štetnika te je potrebno često vršiti vizualni pregled biljaka, uklanjati korove, postaviti žute ljepljive ploče ili žute posude i po potrebi provoditi suzbijanje selektivnim insekticidima ; CALYPSO SC 480 (lisne uši), DECIS 2,5 EC (lisne uši, trips), KARATE ZEON (lisne uši grizajući i sisajući insekti), BOXER 200 SL (lisne uši).

 

Dozvoljeni fungicidi : Teldor SC 500 (bijela trulež, K 3 dana), Scala (siva plijesan, K 14 dana), Ortiva (smeđa pjegavost/antaknoza, hrđa; K 7 dana), Tazer (palež, hrđa, smeđa pjegavost/antraknoza, K 7 dana),

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi brigu o zaštiti pčela, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Nagle promjene vremena omogućile su razvoj infekcija plamenjačom (Plasmopara viticola), pepelnicom (Uncinula necator), te sivom plijesni (Botritis cynerea), te je potrebno provesti zaštitu vinove loze.

Za borbu protiv plamenjače koristiti: Electis WG, Forum Star, Fantic F, Mikal Flash, Mikal Premium F, Pergado MZ, Ridomil Gold MZ Pepite, Acrobat MZ i dr.

Protiv pepelnice su dozvoljeni: Collis, Crystal, Domark 40 ME, Luna Experience SC, Fond 12 E, Nativo WG, Postalon 90 SC, Talendo, Vivando i dr.

Protiv sive plijesni su dozvoljeni: Pyrus 400 SC, Chorus 75 WG, Cantus, Geoxe i dr.

Svi posjednici vinograda dužni su pratiti pojavu vektora zlatne žutice vinove loze, američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) pomoću žutih ljepljivih ploča.

VAŽNO !!

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

 

 

                                                                                                                                             Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                                        e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest proizvođačima lijeske

Savjetujem poljoprivrednike da obave zaštitu lijeske protiv gljivičnih oboljenja i ljeskotoča (Curculio nucum).

Za zaštitu lijeske protiv gljivičnih oboljenja koristiti jedan od fungicida: BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP, CHAMPION WG 500, CUPRABLAU Z 35 WG ili SIGNUM.

U borbi protiv najvažnijeg štetnika lijeske (ljeskotoča) koristiti Calypso SC 480.

Velike štete u nasadima lijeske rade fitofagne stjenice koje sišu biljne sokove i time onemogućuju normalan rast ploda na kojima se onda naknadno razvija trulež. Za fitofagnu stjenicu u nasadima lijeske nema registriranog SZB, te se zaštita provodi indirektno suzbijanjem ljeskotoča.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

 

 

                                                                                               Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                          e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Promjenjivo vrijeme s dosta oborina pogoduje pojavi simptoma truleži plodova i kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnjama i trešnjama.

U preventivnoj borbi protiv kozičavosti upotrijebiti jedan od preparata: Chromodin S-65, Syllit 544 SC, Topsin 500 SC i Luna Experience. Za borbu protiv truleži plodova koristiti: Signum (koštičavo voće), Teldor SC 500 (šljiva, breskva, trešnja), Luna Experience (višnja, trešnja i breskva).

Protiv lisnih uši mogu se koristiti:

  • Trešnja: Calypso SC 480, Mospilan 50 WG, Promanal neu, Closer, Movento
  • Višnja: Calypso SC 480, Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG, Closer
  • Breskva: Calypso SC 480, Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG, Promanal neu, Closer, Movento
  • Šljiva: Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG, Movento
  • Marelica: Calypso SC 480, Pirimor 50 WG, Promanal neu, Movento
  • Nektarina: Calypso SC 480, Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG, Promanal neu, Closer, Movento

Obilaskom terena na feromonima je uočena pojava breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia leneatella). Za suzbijanje spomenutih štetnika koristiti: Avaunt EC, Affirm, Affirm opti, Imidan SC, Coragen 20 SC, Delegate 250 WG

Protiv šljivinog savijača (Cydia funebrana) koristiti: Scato, Rotor super, Coragen 20 SC, Delegate 250 WG, Affirm opti, Insegar 25 WG, Demetrina 25 EC.

 

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!                                                                                                                                        

                              

Marko Borić, mag.ing.agr

e-mail: marko.boric@mps.hr