MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Virovitičko-podravska

Obavijest proizvođačima uljane repice

Pregledom usjeva uljane repice na području naše županije koja su u optimalnim rokovima zasijana uljanom repicom, primijećena je pojava repičine ose listarice (Athalia rosae). Na polju su zamijećene pagusjenice crnosive boje koje se hrane lišćem. Štetnik ima tri generacije godišnje, najštetnija je treća generacija čije se pagusjenice hrane lišćem uljane repice. Pojavi pagusjenica pogoduje toplo i suho vrijeme. Preporuka sve koji imaju zasijanu uljanu repicu da izvrše zaštitu protiv repičine ose listarice radi sprečavanja  šteta na usjevima. Prag odluke za suzbijanje 0,5 pagusjenice /list ili 50 pagusjenica na m².

Također se usjevima uljane repice može primijetiti pojava kupusnih buhača ( Phyllotreta spp.) i repičinog crvenoglavog buhača (Psylloides chrysocephala). 

Registrirani insekticidi za suzbijanje insekata na uljanoj repici su: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5FL, Karate zeon, Mospilan 20 SG, Cyclone, Poleci, Mospilan 20 SP,Cythrin max, Poleci plus, Fashtrin 15 WG, Fasthrin 10 EC, Sindoxa, Trika expert. Pristupiti tretiranju ako se uoče 2 buhača na m2 . 

Ova preporuka ne odnosi se na površine koje su zasijane postrnim usjevom i zelenim pokrovom! Prema pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi za 2019.godinu, ekološki značajne površine  smatraju se, između ostalog, površine s postrnim usjevima i zelenim pokrovom, to je mješavina koja se sastoji od barem dviju kultura(sukladno pravilniku), na EZP mora biti prisutna najmanje u razdoblju od 20. kolovoza do 15. listopada i na njim se na smiju primjenjivati sredstva za zaštitu bilja, osim onih koja su prihvatljiva za primjenu u ekološkoj proizvodnji.

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Također redovito voditi evidenciju prskanja!

 

                                                                                                                        Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima uljane repice

Obavijest  za proizvođače uljane repice koja je u fazi kotiledona (ovisno o vremenu sjetve). Potrebno je izvršiti pregled usjeva na prisutne štetnike i provesti zaštitu insekticidima protiv štetnika na uljanoj repici (od razvijenog prvog para pravih listova) koji mogu uzrokovati ekonomski značajne štete. Štetnici koji ugrožavaju usjev u ovome dijelu godine su repičina osa listarica, pipe i buhači.

Insekticidi dopušteni za primjenu na uljanoj repici su: Decis 100 EC, DECIS 2,5 EC, DIREKT, FASTAC 10 EC, KARATE ZEON, SUMIALFA 5 FL,VANTEX, MOSPILAN 20 SG, POLECI, CYTHRIN MAX, MOSPILAN 20 SP, CYCLONE, POLECI PLUS, FASTHRIN 15 WG, FASTHRIN 10 EC, SINDOXA, TRIKA EXPERT. 

Na usjevu za zelenu gnojidbu koji je prijavljen kao Ekološki značajna površina dopuštena je primjena samo sredstava za zaštitu bilja koja su registrirana za primjenu u  ekološkoj proizvodnji.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao, paziti na pčele i pridržavati se Pravilnika  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 te  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.                                                                

 

                                                                                                         Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                 e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima poriluka

Potrebna je preventivna zaštita listova poriluka protiv uzročnika gljivičnih bolesti i štetnika. Od biljnih bolesti mogu se javiti:  Xanthomonas  koju uzrokuje bakterija Xanthomonas axonopodis, gljivične bolesti plamenjača (Peronospora destructor), vršna palež (Phytophtora porri), hrđa (Puccinia porri) i pjegavosti (Alternaria porri) – za razvoj pogoduju oborine, vlaga zraka te niže temperature.

Dozvoljeni fungicidi za suzbijanje bolesti na poriluku su: ACROBAT MZ WG (vršna palež), DITHANE DG NEOTEC (plamenjača, hrđa), NATIVO 75 WG (pjegavost lišća, hrđa, vršna palež), NEORAM WG (plamenjača, bakterioze), ORTIVA (koncentrična pjegavost, hrđa, plamenjača), QUADRIS (vršna palež, pjegavost lišća), SCORE 250 EC (hrđa, obična pjegavost), SIGNUM (pjegavost lišća, plamenjača), ORTIVA TOP (purpurna pjegavost, hrđa), TAZER (plamenjača, hrđa), ZAKEO 250 SC (koncentrična pjegavost, hrđa, plamenjača), ZAFTRA AZT 250 SC (koncentrična pjegavost, hrđa, plamenjača), AZBANY (hrđa, plamenjača), FANTIC M (plamenjača).

Štetnici koji mog uzrokovati oštećenja na biljkama poriluka su: lisni miner poriluka, tripsi, lukova muha i zemljišni štetnici. Primijećena je pojava stjenica na usjevima. Dozvoljeni insekticidi za primjenu na poriluku su: SCCATTO (trips, sovice pozemljuše), DEMETRINA 25 EC (trips, sovice pozemljuše), DIPEL DF (sovice, moljci), DECIS 2,5 EC (trips, lukova zlatica), KARATE ZEON (lisne uši, sisajući i grizući insekti), VERTIMEC 018 EC (trips), DECIS 100 EC (sovice pozemljuše, duhanov trips), ROTOR SUPER (trips, sovice pozemljuše).

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Pravilnika  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12,  te  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14. Koristiti Fitosanitarni informacijski sustav https://fis.mps.hr/TrazilicaSZB/

 

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                                e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima salate na otvorenom

Salata u vanjskom uzgoju u intenzivnom porastu. Preporuka je uzgajivačima salate na otvorenom da izvrše preventivnu zaštitu protiv plamenjače, bijele truleži i sive plijesni. Biljke mogu biti napadnute u svim fazama razvoja. Simptomi bijele truleži su truljenje biljke i gusti bijeli micelij na korjenovom vratu u kojem nastaju crni sklerociji, a simptomi sive plijesni su truljenje donjih listova i korjenovog vrata. Zaraženi dijelovi su prekriveni sivom nakupinom micelija. Preventivna zaštita protiv navedenih bolesti ograničenje navodnjavanja i sprječavanje zadržavanja vode u tlu,  odstranjivanje bolesnih biljaka, sadnja biljaka na foliju i gredice, plodored. Kemijska zaštita fungicidima koji su registrirani:

  • siva plijesan: POLYVERSUM, SERENADE ASO, SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC 500, GEOXE, SERENADE ASO, SIGNUM, PYRUS 400 SC, SCALA
  • bijela trulež : SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC 500, GEOXE, SERCADIS PLUS, SERENADE ASO, POLYVERSUM, SIGNUM
  • plamenjača: AVI WG, PERGADO MZ, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, ACROBAT MZ WG, ORTIVA, REVUS, POLYRAM DF, ORVEGO, RIDOMIL GOLD R, ZAKEO 250 SC, ZAFTRA AZT 250 SC, AIRONE SC i drugi dopušteni na stranici http://fis.mps.hr

U slučaju pojave štetnika na usjevu primijeniti neki od insekticida dozvoljenih na salati na otvorenom: RUNNER 240 SC, MOVENTO, APACHE, KRISANT EC, PIRETRO NATURA, ASSET FIVE, AFFIRM i drugi dopušteni.

Odabrani sredstvo potrebno je prilagoditi datumu  berbe salate ! 

Sve dozvoljene pripravke, zajedno sa uputama, registracijama i dozvolama mogu se pronaći na linku http://fis.mps.hr . Važno je voditi računa o karenci primijenjenog sredstva, sve korištene pripravke upisivati u evidenciju sredstava za zaštitu bilja. Pridržavati se uputa na etiketi primijenjenog sredstva.

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.
e-mail:
Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusnjača na otvorenom

Potrebno je  pratiti pojavu štetnika u polju, naročito porastom dnevne temperature, te provesti zaštitu biljaka prema ulovu štetnika na postavljenim žutim i plavim ljepljivim  pločama ili feromonskim mamcima. Štetnici koji se mogu pojaviti tijekom rasta: kupusni buhači, kupusni moljac, kupusna muha (Delia radicum), kupusne stjenice (Eurydema),  kupusne lisne uši (Brevicoryne brassicae).

Pregledom usjeva kupusa utvrđena je velika brojnost kupusnog bijelaca, štitastih moljaca i kupusnog moljca. Dozvoljeni insekticidi za suzbijanje su: FASTAC 10 EC, CYTHRIN MAX, NEEMAZAL-T/S, FASTAC 10 EC, KARATE ZEON, LASER,SUMIALFA 5 FL, BIOBIT WP, DIREKT, AFFIRM, AVAUNT EC, MOVENTO, LEPINOX PLUS, DIPEL DF, TRIKA EXPERT, EXALT 25 SC, DECIS 100 EC, ROTOR SUPER, SCATTO, DEMETRINA 25 EC, DECIS 2,5 EC.

Od fungicida za primjenu na kupusu dozvoljeni su: ORTIVA, ORTIVA TOP, SCORE 250 EC, BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP, DIFCOR, NATIVO 75 WG, NEORAM WG, ORTIVA, SIGNUM, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSIS, ZAKEO 250 SC, ZAFTRA AZT 250 SC, CHROMOSUL 80, KUMULUS DF, SERCADIS PLUS, ARMETIL 25.

Obilaskom usjeva kelja na otvorenom uzgoju utvrđena je pojava štitastog moljca i štetnih gusjenica te je potrebno provesti suzbijanje.  Dozvoljeni insekticidi u kelju: BIOBIT, DIREKT, MOVENTO, ALVERDE LEPINOX PLUS, NEEMAZAL-T/S, EXALT 25 SC.

Dozvoljeni fungicidi u kelju : ORTIVA TOP, NATIVO 75 WG, SCORE 250 EC, ORTIVA.

Obilaskom nasada cvjetače uočila sam pojavu bolesti prstenasta pjegavost. 

Dozvoljeni fungicidi u cvjetači su: ARGO, DIFCOR, INFINITO, NATIVO 75 WG, ORTIVA, SIGNUM, ORTIVA TOP, TAZER, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS, RIDOMIL GOLD R, CUPRABLAU, Sercadis plus, ARGO, CHROMOSUL 80, KUMULUS, CUPRABLAU Z 35 WG, ARMETIL 25, AZBANY.

Dozvoljeni insekticidi u cvjetači su: FASTAC 10 EC, LASER, CYTHRIN MAX, DECIS 100 EC, ROTOR SUPER, RITMUS, Affirm, Avaunt EC, SCATTO,MOVENTO,PROMANAL NEU,CLOSER, DEMETRINA 25 EC , LEPINOX PLUS, DIPEL DF, TRIKA EXPERT, GRIAL, EXALT 25 SC.

Suzbijanje kupusnog buhača (U Republici Hrvatskoj je u 2018. godini po prvi puta dokazana rezistenstnost kupusnih buhača na dimetoat, alfa-cipermetrin i tiakloprid na dva lokaliteta: Lukač i Požega. Populacije kupusnog buhača bile su visoko osjetljive na dimetoat na svim istraživanim lokalitetima, osim u Kozarcu gdje je zabilježena rezistentna populacija na dimetoat. Na aktivnu tvar alfa-cipermetrin nije zabilježena rezistentnost kupusnih buhača niti na jednom istraživanom lokalitetu. Na tiakloprid su rezistentne sve populacije kupusnih buhača na istraživanim lokalitetima, osim u Novom Čiću. Rezultat provođenja testa osjetljivosti na području virovitičko podravske županije, lokalitet Sedlarica pokazuje visoku rezistentnost na tiakloprid, a alfacipermetrin i dimetoat visoku osjetljivost štetnika. https://rezistentnost-szb.hr/stetnici/agronomija/kupusni-buhaci ).

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, paziti na zaštitu pčela (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

                  

                                                                      Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                           e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednicima

Sve poljoprivrednike sa područja Virovitičko-podravske županije obavještavamo da se vrši odvoz prazne ambalaže sredstava  za zaštitu bilja. Prema zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 14/14) , u čl. 20. Primjena, rukovanje i uvjeti skladištenja pesticida i gospodarenje njihovom ambalažom i ostacima kod korisnika pesticida, u stavaku  (4) piše: „ Korisnici moraju praznu ambalažu od pesticida, ambalažu s ostacima pesticida, pesticide kojima je istekao rok valjanosti, pesticide kojima je istekla registracija ili dopušteno razdoblje za primjenu zaliha i ostatke škropiva odvojeno skupljati i privremeno čuvati do predaje ovlaštenoj osobi sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom“ .

Termin sakupljanja prazne ambalaže je prema rasporedu u Virovitičko – podravskoj  županiji:

02.09.2020.

Slatina kom d.o.o. Trg Ruđera Boškovića (stara tržnica) Slatina 8.00 – 11.00

 

06.09.2020.

Iza benzinske postaje u Pitomači Ulica Ljudevita Gaja 134 Pitomača 8.00 – 11.00

 

08.09.2020.

PP Orahovica d.d. – Gutmanovci Zakov gaj Gutmanovci 8.30 – 12.00
PP Orahovica d.d. Zdenci b.b. Zdenci 13.00 – 14.30

Važna informacija poljoprivrednicima je da se ;

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, Albaugh TKI (Pinus Agro), BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Corteva Agriscience (Dow AgroSciences), Danon, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

 Udruga CROCPA i tvrtka CIAK d.o.o. zadržavaju pravo promjene rasporeda sakupljanja ili obustave istog u slučaju takvih preporuka Kriznog Stožera o zabrani masovnih okupljanja.

 Molimo Vas da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

Akcija “Prateći list”  namijenjena je svima koji proizvode za tržište, a imaju ambalaže navedenih proizvođača koje su dužni zbrinuti na zakonom propisani način. Prilikom preuzimanja prazne ambalaže, C.I.A.K. će za preuzetu količinu otpada posjedniku ovjeriti prateći list. Na taj način pravne osobe (obiteljska poljoprivredna gospodarstva) imaju dokaz o pravilnom postupanju s praznom ambalažom sredstava za zaštitu bilja. Ovjereni prateći list pravne osobe su dužne pokazati inspektoru Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva prilikom obilaska terena.

Ambalaža koja se skuplja mora biti:

  • prazna (ovaj projekt ne pokriva skupljanje/zbrinjavanje neiskorištenih proizvoda)
  • pravilno isprana (prema detaljima iz brošure udruge CROCPA)
  • od navedenih tvrtki članova CROCPA EKO MODELA. Molimo Vas da ne vraćate ambalažu drugih tvrtki jer tvrtka C.I.A.K. neće za nju ovjeravati prateće listove.

 

                                                                                                                        Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima oraha

Potrebno je provesti suzbijanje orahove muhe (Rhagoletis completa) jer je na žutim ljepljivim pločama zamijećena velika brojnost odraslog oblika muhe.

Zaštitu provesti insekticidima; Imidan 50 WG ili  Laser registriranim za suzbijanje orahove muhe.

Osim insekticida, moguće je masovno suzbijanje žutim ljepljivim pločama i to najmanje dvije ploče po stablu.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

 

                                                                                                                           Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                                                     e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima soje

Obilaskom terena uočena je pojava štetnika na soji. Radi se o štetniku naziva koprivina grinja (Tetranycus urticae L.). Grinje su štetnici koji se pojavljuju u ljetnom periodu kod porasta temperature iznad 250 C. Štete čine sišući sokove biljaka na naličju lista. Listovi soje (naličje lista) moraju se pregledati pod povećalom te se mora utvrditi broj grinja/ listu. Suzbijanje se vrši akaricidima.

Signalizacija: primjena akaricida je opravdana ako je utvrđen napad iznad 3 grinje/listu ili ako se na više od 50 % listova nađu grinje bez obzira na njihovu brojnost.

U Republici Hrvatskoj nema registriranih insekticida za korištenje u soji!

Na ekološki značajnim površinama na kojima se uzgajaju kulture koje fiksiraju dušik, u ovom slučaju soja, ne smiju se primjenjivati sredstva za zaštitu bilja, osim onih koja su prihvatljiva za primjenu u  ekološkoj proizvodnji sukladno Uredbi (EZ) br. 834/2007.

 

                                                                                                                  Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                               e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr 

Obavijest proizvođačima povrća u zaštićenom prostoru

U uvjetima povišene dnevne temperature u zaštićenom objektu uočena je pojava štetnika. Od štetnih kukaca  uočene su  lisne uši i tripsi  te cvjetni štitasti moljac, te stjenice. Praćenje pojavnosti štetnika moguće je postavljanjem odgovarajućih boja ljepljivih ploča (žute, plave) iznad biljaka u nasadu. Biljke je potrebno redovito otresati i vizualno pregledavati na prisutnost štetnih organizama. Korištenje insekticida mora biti ekonomski opravdano, a prednost treba dati selektivnim insekticidima sukladno njihovoj dozvoli i registraciji. Iz uzgoja je poželjno uvijek ukloniti sve biljke koje su netipičnog izgleda za uzgajanu sortu. Zdrava presadnica preduvjet je sigurne proizvodnje i prinosa!

Obavezna primjena insekticida za suzbijanje gusjenica, sa posebnim naglaskom na kukuruznog moljca na paprici u zaštićenom prostoru DECIS 2,5 EC,MATCH 050 EC,ALVERDE,VOLIAM TARGO, i na rajčici u zaštićenom prostoru DECIS 2,5 EC, VOLIAM TARGO.

Dozvoljeni insekticidi za kulture u zaštićenom prostoru ;

Paprika u zaštićenom prostoru: ACTARA 25 WG,DECIS 2,5 EC,LASER,MATCH 050 EC,PIRIMOR 50 WG,RUNNER 240 SC,TEPPEKI 500 WG,VYDATE 10 L,MOSPILAN 20 SG,AVAUNT EC,MOSPILAN 20 SP,DECIS 100 EC,SCATTO,ROTOR SUPER,PROMANAL NEU,ALVERDE,ABANTO,KRISANT EC,PYREGARD,CLOSER,DEMETRINA 25 EC,ASSET FIVE,VOLIAM TARGO,LEPINOX PLUS,NEEMAZAL-T/S,DIPEL DF,REQUIEM PRIME,SIVANTO PRIME (Paprika u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju).

Rajčica u zaštićenom prostoru: ACTARA 25 WG,BOXER 200 SL,CONFIDOR SL 200,DALI,DECIS 2,5 EC,DIREKT,KOHINOR 200 SL,KRAFT 18 EC,LASER,PIRIMOR 50 WG,RUNNER 240 SC,VYDATE 10 L,MOSPILAN 20 SG,AVAUNT EC,PYXAL,MOSPILAN 20 SP,DECIS 100 EC,SCATTO,ROTOR SUPER,BRAI,PROMANAL NEU,APACHE,HARPUN,ALVERDE,PROXIMO,ABANTO,KRISANT EC,PYREGARD,CLOSER,DEMETRINA 25 EC,ASSET FIVE,VOLIAM TARGO,LEPINOX PLUS,NEEMAZAL-T/S,DIPEL DF,REQUIEM PRIME.

Krastavac u zaštićenom prostoru: CLOSER, ACTARA 25 WG,CONFIDOR SL 200,DECIS 2,5 EC,DIREKT,LASER,PIRIMOR 50 WG,VYDATE 10 L,AFFIRM,MOSPILAN 20 SG,MOSPILAN 20 SP,PROMANAL NEU,APACHE,HARPUN,RITMUS,ABANTO,KRISANT EC,PYREGARD,VOLIAM TARGO,LEPINOX PLUS,NEEMAZAL-T/S, DIPEL DF,REQUIEM PRIME, SIVANTO PRIME (Krastavac u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju).

Tikvica u zaštićenom prostoru: BOXER 200 SL, ACTARA 25 WG,PIRIMOR 50 WG,PROMANAL NEU,APACHE,RITMUS,ABANTO,KRISANT EC,PYREGARD,CLOSER,VOLIAM TARGO,LEPINOX PLUS,NEEMAZAL-T/S,REQUIEM PRIME, ,DECIS 2,5 EC,VYDATE 10 L,AFFIRM,MOSPILAN 20 SG, SIVANTO PRIME (Tikvice u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju).

Uz navedene insekticide obavezno primijeniti neki od fungicida za suzbijanje sive plijeni vodeći računa o fungicidima koji su dopušteni za primjenu i osjetljivi na gljivicu uzročnika sive plijesni https://rezistentnost-szb.hr/biljni-patogeni/agronomija/siva-plijesan .

Paprika u zaštićenom prostoru GEOXE, SCALA, LUNA SENSATION, SERENADE ASO, POLYVERSUM.

Rajčica u zaštićenom prostoru GEOXE, LUNA SENSATION, SERENADE ASO, POLYVERSUM

Tikvica u zaštićenom prostoru GEOXE, POLYVERSUM

 Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Pravilnika  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12,  te  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14. Koristiti Fitosanitarni informacijski sustav (https://fis.mps.hr/TrazilicaSZB/  ).

 

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                                e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima paprike na otvorenom

Preporuka je proizvođačima paprike na otvorenom da izvrše preventivnu zaštitu protiv bolesti i štetnika na usjevima. Biljne bolesti koje se mogu javiti su Siva plijesan (Botrytis cinerea), antraknoze,   te virusnih oboljenja čiji su simptomi vidljivi na većem broju usjeva. Izbalansirana gnojidba, uklanjanje zaraženih biljaka, zdravo sjeme i tolerantni hibridi mogu smanjiti intenzitet pojave bolesti.

Potrebno je redovito pratiti pojavu štetnika: postavljanjem žutih i plavih ljepljivih ploča, te vršiti pregled biljaka. Lisne uši i trips vektori su virusnih bolesti te ih je potrebno suzbijati radi sprečavanja širenja bolesti. Također je zamijećena masovna pojava stjenica na svim povrtnim usjevima.

Zabilježena je pojava gusjenica kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis). Ovaj štetnik je polifag, pa osim na kukuruzu, kukuruzu šećercu velike štete čini na paprici i rajčici koje gube tržnu vrijednost, krizantemi, jabukama, suncokretu i drugim usjevima. Zaštitu je potrebno suzbiti nekim od dozvoljenih insekticida.

Fungicidi registrirani u paprici su;  DOMARK 40 ME,KUMULUS DF,NATIVO 75 WG,NEORAM WG,ORTIVA,POINTER,SIGNUM,SWITCH 62,5 WG,TAZER,SULGRAN,MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS,ZAKEO 250 SC,ZAFTRA AZT 250 SC,AZBANY,VELUM PRIME,SERCADIS PLUS,SERENADE ASO,SONATA,POLYVERSUM.

Monitoring rezistentnosti štetnih organizama https://rezistentnost-szb.hr/images/uploads/Letak_Botrytis_2019_final.pdf i na plamenjaču na stranici https://rezistentnost-szb.hr/images/uploads/Letak_Phytophthora_2019_final.pdf

Registrirani  insekticidi na paprici: KARATE ZEON,KRAFT 18 EC,VERTIMEC 018 EC,AFFIRM,TRIKA EXPERT,DECIS 2,5 EC,PIRIMOR 50 WG,AVAUNT EC,DECIS 100 EC,SCATTO,ROTOR SUPER,ABANTO,KRISANT EC,PYREGARD,CLOSER,DEMETRINA 25 EC,LEPINOX PLUS,DIPEL DF.

Rezistentnost na neke insekticide na stranici za tripsa  https://rezistentnost-szb.hr/stetnici/agronomija/kalifornijski-trips  i cvjetnog štitastog moljcahttps://rezistentnost-szb.hr/stetnici/agronomija/cvjetni-stitasti-moljac 

 

Sve dozvoljene pripravke, zajedno sa uputama, registracijama i dozvolama mogu se pronaći na linku http://fis.mps.hr .Važno je voditi računa o karenci primijenjenog sredstva vodeći računa o datumu berbe! Birati preparate kraćih karenci radi vremena berbe !Pridržavati se uputa na etiketi korištenog sredstva! Sve korištene pripravke upisivati u evidenciju sredstava za zaštitu bilja.                              

                                                                                                        Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr