MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Virovitičko-podravska

Obavijest vinogradarima

Uvjeti za razvoj peronospore (Plasmopara viticola), pepelnice (Uncinula necator), te sive plijesni (Botrytis cinerea) su još uvijek povoljni, te je lozu potrebno tretirati. Veoma bitno je da se koriste pripravci za tretiranje iz različitih skupina.

U borbi protiv peronospore (Plasmopara viticola) koristiti: RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, ELECTIS WG, MIKAL PREMIUM F, DELAN PRO, EQUATION PRO, MIKAL FLASH, GALBEN F, CURZATE F, ACROBAT MZ WG, VERITA, PERGADO F i dr.

Protiv pepelnice (Uncinula necator) koristiti: LUNA EXPIRIENCE, FALCON EC 460, SYSTHANE 24 E, FOLICUR EW 250, NATIVO 75 WG, COLLIS, VIVANDO, STROBY WG, TOPAS 100 EC, TALENDO i dr.

Protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) može se koristiti jedan od pripravaka: PYRUS 400 EC, TELDOR SC 500, CANTUS, SWITCH 62,5 WG, CHORUS 75 WG i dr.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Tretiranje obaviti u vrijeme kada pčele ne lete !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

                                                                                                                                             Marko Borić, mag.ing.agr.,
e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke

Prate nas visoke temperature s povremenim oborinama, prije oborina potrebno je provesti zaštitu voćnjaka da bi se spriječilo širenje krastavosti jabuke (Venturia inaequalis). Za zaštitu možemo koristiti neki od pripravaka kontaktnog djelovanja: Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Delan 700 WDG, Delan Pro, Star 80, Indofil 80 WP, Chorus 75 WG, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Kastor WP, Captan WP 50, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG.
Visoke temperature s visokom relativnom vlagom zraka pogoduje razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), stoga preporučujemo zaštitu voćnjaka jednim od fungicida: Luna expirience, Domark 40 ME, Sercadis, Crystal, Nimrod 25 EC.

Preporučujemo zaštitu voćnjak od Jabučnog savijača (Cydia pomonella), nekim od insekticida: Affirm, Coragen SC, Imidan WG, Reldan 22 EC, Mospilan SG, Calypso SC 480, Laser, Harpun, Delagate i dr.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi SG, pesticida NN 14/14.

Obavijest vinogradarima

Početak leta pepeljastog grožđanog moljca na području VPŽ bilježimo od sredine travnja a prošli tjedan sam na terenu zabilježio pojavu gusjenica prve generacije spomenutog štetnika. Prije početka pune cvatnje, vinogradarima savjetujemo primjenu insekticida: Nurelle D, Chromorel D, Reldan 22 EC, Laser KS, Avaunt 15 SC, Affirm ili Coragen SC.

Pregledom vinograda na području VPŽ utvrđena je prisutnost ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) – L1 i L2 stadiji. Prvo tretiranje provodi se u L3 razvojnom stadiju iz razloga što su tada infektivne i mogu prenositi zlatnu žuticu.

Vinogradare savjetujemo da prate pojavu američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča u nasade vinograda. Obavijest o pojavi L3 stadija (stadija kada je potrebno tretirati) dati ćemo u narednih nekoliko dana.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Tretiranje obaviti u vrijeme kada pčele ne lete !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

                                                                                                                                             Marko Borić, mag.ing.agr.,
e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest proizvođačima paprike u zaštićenom prostoru

Paprika u zaštićenom prostoru u fazi je formiranja ploda i na nekim lokalitetima početak je berbe !  Na određenim lokalitetima unutar županije primijećena je pojava lisnih uši i tripsa u zaštićenim prostorima. Obilaskom terena uočena je i pojava virusa Virus pjegavosti i venuća rajčice (Tomato spotted wilt virus – TSWV)  i Virus mozaika krastavaca (Cucumber mosaic virus – CMV). Virusi na paprici uzrokuju velike ekonomske štete na biljkama. Virusi se prenose vektorima-kukcima, porastom temperature povećala se aktivnost vektora navedenih virusa TSWV-tripsa i CMV-lisnih ušiju.  Potrebno je svaku biljku sa simptomima ukloniti iz nasada i redovito pratiti pojavu tripsa i lisnih ušiju te ih suzbijati.

Simptomi biljka zarženih virusom TSWV – Simptomi se uočavaju na listovima, peteljkama, stabljici i plodovima. Mogu varirati ovisno o jačini zaraze, sorti i starosti biljke te vanjskim uvjetima – temperaturi i intenzitetu svjetlosti. Obično se simptomi razvijaju 3-14 dana nakon zaraze, premda ponekad inkubacija može trajati i puno duže. Na listovima dolazi do posvjetljenja tkiva ili sitnih tamnosmeđih pjega promjera nekoliko milimetara. Kod jake zaraze tkivo odumire i biljka poprima brončanu boju. Na stabljici se pojavljuju kloroze i nekroze. Čitava biljka se uvija, vene i suši. Na nedozrelim plodovima pojavljuju se svijetlozeleni prstenovi sa izdignutim centrom. Na zrelim plodovima česta je pojava blijedo crvenih, bijelih ili narančastih područja omeđenih koncentričnim prstenovima. (https://www.hcphs.hr/zzb-vijesti/viroze-prijete-proizvodnji-povrca-i-voca/)

Simptomi virusa CMV na biljkama – Simptomi se uočavaju na listovima, petiljkama, stabljici i plodovima. Mogu varirati ovisno o domaćinu, vremenu zaraze, jačini zaraze, soju virusa, sorti i starosti biljke te vanjskim uvjetima – temperaturi i intenzitetu svjetlosti. Obično se simptomi razvijaju unutar šest tjedana nakon zaraze. Na listovima dolazi do posvijetljenja tkiva u obliku pjega, redukcije lisne površine, nitavosti i uvijenosti lista. Na stabljici se pojavljuju kloroze i nekroze. Biljke zaostaju u porastu, uvijaju se, venu i suše. Na plodovima se mogu pojaviti koncentrični prstenovi. Plodovi su sitniji, slabo razvijeni i lošije kvalitete. Kod jake zaraze potpuno su deformirani i neiskoristivi za plasiranje na tržište. (https://www.hcphs.hr/zzb-vijesti/viroze-prijete-proizvodnji-povrca-i-voca/)

Mjere zaštite – Uklanjanje i uništavanje zaraženih biljka, praćenje i suzbijanje kukaca vektora dozvoljenim insekticidima ili postavljanjem većeg broja plavih i žutih ljepljivih ploča, suzbijanje korova u zaštićenom prostoru i okolo njega,  suzbijanje štetnika okolo zaštićenog prostora na biljkama, postavljanje zaštitnih mreža. Moguće suzbijanje je također prirodnim neprijateljima i/ili insekticidima.

Dozvoljeni  insekticidi za suzbijanje tripsa i lisnih uši u zaštićenom prostoru za  papriku ( Actara 25 WG (lisne uši), Decis 2,5 EC, Laser, Vydate 10 L (lisne uši), Mospilan 20 SG (lisne uši) , Mospilan 20 SP (lisne uši), Promanal neu,  ), a za rajčicu ( Actara 25 WG, Vydate 10 L, Promanal neu, Kraft 18 EC, Decis 2,5 EC). Kod primjene insekticida potrebno je pridržavati se propisane karence korištenog sredstva!

Na krastavcima u zaštićenom prostoru također treba pratiti pojavu lisnih uši koje mogu biti prijenosnici viroza. Zaštitu protiv lisnih uši potrebno je izvršiti nekim od dopuštenih insekticida ;  Actara 25 WG, Vydate 10 l, Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača! Voditi redovito obrazac evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja, zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Tretirati u večernjim ili jutarnjim satima! U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12).

Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.,
e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima graha

Upozoravamo proizvođače graha da izvrše zaštitu graha protiv najvažnijih bolesti koje se mogu pojaviti. Također je potrebno obratiti pažnju na štetnike koji se mogu pojaviti, a to su lisne uši, grahov žižak (Bruchus pisorum ) , te da se prati pojavu koprivine grinje.  Na biljkama  je potrebno pratiti razvoj i pojavu štetnika i po potrebi provesti suzbijanje dozvoljenim insekticidima. Najčešće bolesti graha koje se mogu pojaviti su  hrđa graha ( Uromyces appendiculatus ) , bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) , smeđa pjegavost graha (Colletotrichum lindemuthianuim) i  bakterijske pjegavosti (Xanthomonas, Pseudomonas syringae ) . Proteklih  godina zabilježena je pojava fuzarijskog venuća ( Fusarium solani) , ali nešto kasnije , krajem lipnja i to na vlažnim i kiselim tlima. Zaštite protiv  bolesti fuzarijskog venuća nema,  osim, poštivati plodored i provoditi kalcizaciju tla.

Dozvoljeni fungicidi u grahu : Champion i Champion WG 50 ( bakterijska pjegavost, oprez na visokim temperaturama, večernji sati ), Neoram WG ( smeđa pjegavost, palež, hrđe, bakterijske pjegavosti), Pyrus 400 SC ( siva plijesan), Signum ( siva plijesan, hrđa ), Switch 62,5 WG ( bijela trulež, siva plijesan), Tazer ( smeđa pjegavost, hrđa, palež), Michrothiol special disperss ( pepelnica , grinje), Ortiva (antraknoza, hrđa) i dr. dozvoljeni prema https://fis.mps.hr/trazilicaszb/    .

Dozvoljeni insekticidi u grahu : Decis 2,5 EC ( crna repina uš, duhanov trips, graškova zelena uš, kukuruzni moljac, prugasta pipa mahunarka) , Fastac 10 EC ( štitasti moljac, lisne uši, sovice pozemljuše, sovice) ,  Cyclone ( graškova zelena uš, prugasta pipa mahunarka, crni graškov savijač) , Decis 100 EC ( žuta kukuruzna sovica, lisne uši, sovice pozemljuše), Rotor super ( žuta kukuruzna sovica, zelena breskvina uš, lisne uši, sovice pozemljuše), Affirm (sovica, žuta kukuruzna sovica), Calypso SC 480 (lisne uši), Karate zeon (lisne uši, grizajući i sisajući insekti), Pirimor 50 WG (lisne uši), Scatto (sovice,lisne uši), Cythrin max (sovice,lisne uši, trips, pipe) i  dr. dozvoljeni prema https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima tikvica na otvorenom i u zaštićenom prostoru (ZP)

Tikvice su u intenzivnom porastu i cvatu. Vlažno i sparno vrijeme pogoduje razvoju biljnih bolesti na tikvicama . Potrebno je provesti zaštitu proziv najvažnijih gljivični bolesti plamenjača tikvice (Pseudoperonospora cubensis)  i pepelnice tikvice (Erysiphe Cichoracearum) , te sive plijesni ( Botrytis cinerea). Vrlo je važno poštivati karencu fungicida obzirom da je berba počela ili je vrlo blizu. Uvjeti za razvoj plamenjače tikvica su raspon temperature od 20 -25 0 C i relativne vlage zraka do 90 %, simptomi napada gljivice su žute pjege na licu mlađih listova.

Registrirani fungicidi za suzbijanje plamenjače na tikvicama u uzgoju na otvorenom  ; Infinito, Neoram WG, Dithane DG neotec, Equation pro, Ranman 400 SC, Proplant, Quadris.

Fungicidi za suzbijanje plamenjače na tikvicama u ZP: Infinito, Orvego, Cuprablau Z 35 WG,

Uvjeti za razvoj pepelnice su suho i vlažno vrijeme ( visoka vlaga zraka i temperature od 25-280 C), simptomi napada gljivice su pepeljasta prevlaka na licu listova , peteljci cvjetova. Registrirani fungicidi protiv pepelnice u uzgoju tikvica na otvorenom: Quadris, Ortiva, Stroby WG, Crystal, Karathane gold 350 EC, Nativo 75 WG, Microthiol special.

Fungicidi za suzbijanje pepelnice na tikvicama u ZP: Reflect, Stroby WG.

Fungicidi za suzbijanje siva plijesan u uzgoju tikvica na otvorenom ; Teldor SC 500 ( K 3 dana), Switch 62,5 WG;  fungicidi za suzbijanje sive plijesni na tikvicama u ZP; Scala.

Insekticidi dozvoljeni u tikvicama na otvorenom uzgoju protiv najvažnijih štetnika ( lisne uši, grinje, stjenice, sovice ): Decis 2,5 EC, Rotor super, Calypso SC 480, Kraft 18 EC, Teppeki 500 WG, Decis 100 EC, Scatto.

Insekticidi dozvoljeni za suzbijanje najvažnijih štetnika na tikvicama u ZP ; Actara 25 WG, Decis 2,5 EC, Vydatte 10 L, Affirm, Mospilan 20 SG.

Voditi računa o karenci korištenog sredstva i oprašivačima !

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).                                                   

                                                                               Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Proizvođače krumpira upozoravamo na zaštitu cime protiv gljivice koja uzrokuje plamenjaču na krumpiru (Phytophthora infestans), te  koncentričnu pjegavost (Alternaria solani). Plamenjačanajznačajnija bolest koja može uništiti listove stabljiku i kasnije gomolj koji se teško čuva i brzo propada. Zaštita se temelji na agrotehničkim mjerama i  preventivnoj zaštiti protiv navedene bolesti.

Dozvoljeni fungicidi za suzbijanje plamenjače su: ACROBAT MZ WG, ANTRACOL COMBI WP 76, CHAMPION WG 50,CURZATE B WG,DITHANE DG NEOTEC,DITHANE M-45,EQUATION PRO,GALBEN ,GALBEN M,KUPROPIN,NEORAM WG,NORDOX 75 WG,INOZEB M-45,RAME CAFFARO 32 WP,RIDOMIL GOLD MZ PEPITE,POLYRAM DF,RANMAN TOP,CURAZATE B,FOLIO GOLD,ANTRACOL WG 70,MOXIMATE 505 WP,ALFIL DUPLO,PROXANIL 450 SC,FYLAL DOUBLE,MANOXANIL,NAUTILE DG,ZIGNAL SUPER,INDOFIL 80 WP,INDOMATE 505 WP,ARMETIL M,RIDOMIL GOLD R,ZIGNAL SUPER.

U slučaju pojave krumpirove zlatice ( Leptinotarsa decemlineata) – na manjim površinama preporuka je  ručno sakupljanje ,a na većim površinama upotreba insekticida. Insekticidi za suzbijanje krumpirove zlatice su : CALYPSO SC 480, DECIS 2,5 EC, DIREKT, FASTAC 10 EC, LASER, NOVODOR 3, SUMIALFA 5 FL, MOSPILAN 20 SG, PROTEUS 110 OD, BISCAYA, CYTHRIN MAX, MOSPILAN 20 SP, ESTRELLA, AFRATRIN ,DECIS 100 EC, POLECI PLUS, ASCOT, SCATTO, ROTOR SUPER, AMPLIGO, CORAGEN 20 SC.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).       

                                                                               Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima salatnih krastavaca u zaštićenom prostoru

Nakon dugotrajnih nepovoljnih temperaturnih uvjeta za uzgoj krastavaca , porastom temperature kreće intenzivan rast biljaka i svakodnevna berba plodova. Potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu protiv najvažnijih biljnih bolesti koje mogu smanjiti urod biljaka: plamenjača (Pseudoperonospora cubensis), pepelnica (Erysiphe cichoracearum) i siva plijesan (Botrytis cinerea). Bolesti koje se mogu javiti tijekom uzgoja krastavaca, između ostalih, ovisno o klimatskim prilikama, jesu još antraknoza krastavaca, bijela trulež i crna trulež stabljike. Indirektno, ovisno o pojavi štetnika vektora, mogu se javiti virusne bolesti. U preporuci su navedeni dozvoljeni fungicidi na krastavcima u  uzgoju u zaštićenom prostoru sa karencom koju se mora poštivati radi svakodnevne berbe.

Fungicidi: INFINITO (plamenjača 1 dan), ORTIVA (pepelnica,plamenjača 3 dana), PROPLANT (polijeganje, trulež korijena i korjenovog vrata 3 dana), PYRUS 400 SC(  siva plijesan 3 dana), RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (plamenjača 7 dana), STROBY WG (pepelnica 3 dana), TOPSIN M 500 SC (antraknoza 3 dana), ORVEGO (plamenjača 3 dana), REFLECT (pepelnica 1 dan), CUSTODIA (pepelnica 4 dana), SYSTHANE 20 EW (pepelnica 3 dana), RITUAL (pepelnica 7 dana), SCALA (siva plijesan 3 dana), LEGADO (pepelnica 3 dana), DIAGONAL (pepelnica 3 dana).

Insekticidi: ACTARA 25 WG,CHESS 50 WG,CONFIDOR SL 200,DECIS 2,5 EC,DIREKT,LASER,VYDATE 10 L,AFFIRM,MOSPILAN 20 SG i MOSPILAN 20 SP (stjenica),PROMANAL NEU i APACHE (grinje), DECIS 100, SCATTO, NEU,APACHE,HARPUN,RITMUS,ABANTO,KRISANT EC,PIRETRO NATURA, NISSURON 10 WP (koprivina grinja).

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14), prskati u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima radi zaštite pčela!!!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima salate!

Narednih dana prognostičari najavljuju oborine. Preporuka je uzgajivačima salate na otvorenom da izvrše preventivnu zaštitu protiv plamenjače, bijele truleži i sive plijesni. Biljke mogu biti napadnute u svim fazama razvoja. Simptomi bijele truleži su truljenje biljke i gusti bijeli micelij na korjenovom vratu u kojem nastaju crni sklerociji, a simptomi sive plijesni su truljenje donjih listova i korjenovog vrata. Zaraženi dijelovi su prekriveni sivom nakupinom micelija. Preventivna zaštita protiv navedenih bolesti ograničenje navodnjavanja i sprječavanje zadržavanja vode u tlu,  odstranjivanje bolesnih biljaka, sadnja biljaka na foliju i gredice, plodored. Kemijska zaštita fungicidima koji su registrirani;

  • siva plijesan: SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC 500,SIGNUM, PYRUS 400 SC, SCALA
  • bijela trulež : SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC 500, SIGNUM
  • plamenjača: ORTIVA,PERGADO MZ, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, RIDOMIL GOLD R, CYCLO R LIQUIDO,REVUS, INFINITO, ACROBAT MZ WG, ORVEGO, POLYRAM DF, NEORAM WG, AVI WG.
  • smeđa pjegavost : DIFCOR, SCORE 250 EC, NEORAM WG

Porastom temperatura javljaju se i štetnici. U slučaju pojave na usjevu primijeniti neki od insekticida dozvoljenih na salati na otvorenom;

CALYPSO SC 480,FASTAC 10 EC,KRAFT 18 EC,LASER,AFFIRM,AMPLIGO,PIRIMOR 50 WG,RUNNER 240 SC,VERTIMEC 018 EC,MOVENTO,APACHE,ABANTO, KRISANT EC,PIRETRO NATURA.

Sve dozvoljene pripravke, zajedno sa uputama, registracijama i dozvolama mogu se pronaći na linku http://fis.mps.hr .Važno je voditi računa o karenci primijenjenog sredstva, sve korištene pripravke upisivati u evidenciju sredstava za zaštitu bilja. Pridržavati se uputa na etiketi primijenjenog sredstva!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Od zadnje preporuke (16.05.) pala je velika količina oborina, te ponovno postoje uvjeti za razvoj bolesti: plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice (Erysiphe necator), sive plijesni (Botrytis cinerea), te crne pjegavosti (Phomopsis). Preporuka je da u ovakvim vremenskim uvjetima vinogradari redovito vrše zaštitu nasada vinove loze.

U borbi protiv plamenjače mogu se koristiti: Mikal Flash, Mikal premium F, Ridomil Gold MZ Pepite, Galben F, Verita, Profiler, Azimut, Fantic M, Magma triple, Alfil WG, Fylal double, Momentum trio i dr.

Za suzbijanje pepelnice koristiti: Nativo WG, Crystal, Dynali EC, Foliar, Collis SC, Luna Expirience, Mystic EC, Domark ME, Postalon SC.

Trenutno je potrebno pratiti let grožđanog moljca a za primjenu insekticida još nije potrebno !!

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Tretiranje obaviti u vrijeme kada pčele ne lete !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

                                                                                                                                             Marko Borić, mag.ing.agr.,
e-mail: marko.boric©mps.hr