Tag: Virovitičko-podravska

Obavijest proizvođačima jabuke

U razdoblju od posljednje preporuke prevladava suho i sparno vrijeme s povremenim lokalnim oborinama. Najave su oborina i pada temperatura. Takvi vremenski uvjeti omogućuju razvoj  sekundarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) i različitih uzročnika truleži plodova (gorka trulež plodova – Colletotrichum Gloesporium spp., smeđa trulež ploda – Stemphylium spp., trulež plodova – Neofabraea spp., alternarijska pjegavost i dr.) Za zaštitu voćnjaka preporučamo koristiti neki od  pripravaka: Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WG, Kastor, Scrab 80 WG koji djeluju protiv krastavosti jabuke i truleži plodova.

Za zaštitu od  pepelnice (Podosphaera leucotrichajabuke, mogu se koristiti pripravci: Zato plus, Zato 50 WG, Nativo 75 WG ili Luna expirience, navedeni pripravci djeluju i protiv krastavosti jabuke.

U voćnjacima jabuka bilježimo intenzivan let jabučnog savijača (Cydia pomonella). Za zaštitu preporučamo  koristiti neki od  navedenih insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Vremenski uvjeti pogoduju razvoju crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi). Ukoliko se vizualnim pregledom utvrdi 8-10 pauka po listu, što je kritičan broj potrebno je izvršiti zaštitu  nekim od navedenih akaricida: Vertimec 018 SC, Apache, Milbeknock, Nissorun 10 WP i dr.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/22.

 

Ivana Češek, mag.ing.agr.

e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Savjetujemo vinogradare da nastave sa zaštitom nasada protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

Za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) prednost dajemo pripravcima: FORUM STAR, FOLPAN GOLD, FANTIC F, ORVEGO, MAGMA TRIPLE, PERGADO F, AMPEXIO,  itd.

U borbi protiv pepelnice (Erysiphe necator) primijeniti jedan od preparata: COLLIS SC, NATIVO WG, TALENDO EC, KUSABY SC, DYNALI, LUNA EXPIRIENCE, VIVANDO itd.

U fazi povećanja količine šećera u grožđu raste opasnost od sive plijesni (Botrytis cinerea), te je u spomenutoj fazi poželjno koristiti jedan od preparata: PYRUS 400 EC, SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC 500, CHORUS 75 WG itd.

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i za suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/18 i NN 63/19) svi posjednici vinove loze obavezni su provoditi mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze.

Na postavljenim žutim ljepljivim pločama u nasadima vinove loze uočeni su prvi odrasli oblici američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball.) te je potrebno krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje jednim od registriranih preparata: SIVANTO PRIME, DECIS 2,5 EC, CYTHRIN MAX, CYPGOLD, SUMIALFA 5 FL, MAVRIK FLO, EVURE, ABANTO, KRISANT EC, PYREGARD, DIREKT GREEN, ASSET FIVE, PIRECRIS, FLIPPER.

Koristite sredstva na bazi aktivne tvari koje su se ove godine koristile najmanji broj puta.

 

TRETIRATI U DOBA KADA PČELE NE LETE !!

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obavezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

Marko Borić, mag.ing.agr.,

e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest vinogradarima

Promjenjivo vrijeme popraćeno oborinama pogodovalo je razvoju bolesti te savjetujemo vinogradare da odrade zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

Za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) prednost dajemo pripravcima sistemičnog i lokalsistemičnog djelovanja: FORUM STAR, ACTLET F, METAMOR F, FOLPAN GOLD, FANTIC F, ORVEGO SC, MOMENTUM TRIO, MAGMA TRIPLE itd.

U borbi protiv pepelnice (Erysiphe necator) primijeniti jedan od preparata: COLLIS SC, PROSPER EC, NATIVO WG, TALENDO EC, KUSABY SC, SPIROX EC, DYNALI itd.

Protiv sive plijesni  možete koristiti: PYRUS 400 EC, SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC 500, CHORUS 75 WG itd.

Koristite sredstva na bazi aktivne tvari koje su se ove godine koristile najmanji broj puta.

Preporuka je da vinogradari redovito obavljaju preglede nasada i provođenje kemijskih mjera zaštite.

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obavezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !

Nakon tretiranja praznu ambalažu propisno zbrinuti !

                                                                                                                                   Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                                e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke

U voćnjacima jabuka još uvijek postoji mogućnost širenja sekundarne zaraze krastavosti jabuka (Venturia inaequalis), poglavito u voćnjacima gdje je bila ostvarena primarna zaraza. Kako su najave oborina preporučamo voćarima da prije najavljenih oborina preventivno zaštite voćnjake protiv krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) jednim od navedenih površinskih fungicida (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Delan 700 WDG, Delan pro, Alcoban, Dynamo ili Polyram).

U ovom djelu vegetacije razmaci tretiranja voćnjaka mogu se produljiti na 14 dana, s tim da je potrebno pratiti količinu oborina kako ne bi došlo do ispiranja sredstva uslijed čega je potrebno ponoviti zaštitu.

Za zaštitu od  pepelnice (Podosphaera leucotrichajabuke, mogu se koristiti pripravci na bazi  sumpora. A u nasadima gdje je jača zaraza preporuča se primjena pripravaka ( Luna expirience, Nativo 75 W, Topas 100 Ec i dr.).

Praćenjem leta jabučnog savijača (Cydia pomonella) bilježimo  intezivan let. Preporučamo  izvršiti zaštitu voćnjaka jednim od  navedenih insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/22.

 

                                                                                Ivana Češek, mag.ing.agr.

                                                                                             e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vremenske prilike i dalje pogoduju razvoju bolesti te upozoravamo vinogradare da je potrebno ponoviti zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

Za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) preporuka je koristiti jedan od sistemičnih fungicida: FORUM STAR, FOLPAN GOLD, FANTIC F, ORVEGO SC, MOMENTUM TRIO, MAGMA TRIPLE itd.

U borbi protiv pepelnice (Erysiphe necator) primijeniti jedan od preparata: COLLIS SC, NATIVO WG, TALENDO EC, KUSABY SC, VIVANDO EC, LUNA EXPIRIENCE, STROBY, DYNALI itd.

Koristite sredstva na bazi aktivne tvari koje su se ove godine koristile najmanji broj puta.

S ciljem učinkovitijeg suzbijanja pepelnice, između folijarnih tretiranja, predlažemo primjenu elementarnog sumpora metodom zaprašivanja. Sredstvo primijeniti pri temperaturama 18 ᴼC – 28 ᴼC odgovarajućim zaprašivačima.

Preporuka je da vinogradari redovito obavljaju preglede nasada i provođenje kemijskih mjera zaštite.

 

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obavezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

                                                                                                                                   Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                                e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuke na području Virovitičko-podravske županije  proteklo je 14 dana. Količina oborina koja je pala u tom periodu  dovela je do ispiranja sredstava za zaštitu bilja. Prema najavama meteorologa u narednim danima očekuju nas nove oborine. Voćarima  preporučamo da ponove zaštitu voćnjak protiv krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) jednim od navedenih površinskih fungicida (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Delan 700 WDG, Delan pro, Envita, Alcoban, Dynamo ili Polyram).

Za zaštitu od  pepelnice (Podosphaera leucotrichajabuke, mogu se koristiti pripravci na bazi  sumpora. A u nasadima gdje je jača zaraza preporuča se primjena pripravaka (Sercadis ili Luna expirience).

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) preporučamo  izvršiti zaštitu voćnjaka jednim od  navedenih insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/22.

 

                                                                                Ivana Češek, mag.ing.agr.

                                                                                             e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Ovog tjedna se očekuje prestanak oborina i sunčano vrijeme, te je potrebno ponoviti zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

Za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) preporuka je koristiti jedan od sistemičnih fungicida: FORUM STAR, FOLPAN GOLD, FANTIC F, AMPEXIO, PERGADO F itd.

U borbi protiv pepelnice (Erysiphe necator) primijeniti jedan od preparata: COLLIS SC, NATIVO WG, TALENDO EC, KUSABY SC, VIVANDO EC, LUNA EXPIRIENCE, STROBY, DYNALI itd.

Protiv sive plijesni registrirani su preparati: SWITCH 62,5, TELDOR SC 500, PYRUS 400 SC itd.

U nasadima koje je pogodila tuča preporuka je uz spomenute preparate dodati biostimulatore (POLYAMIN, MEGAFOL, BIOPLEX…).

Preporuka je da vinogradari redovito obavljaju preglede nasada i provođenje kemijskih mjera zaštite.

Nakon završetka cvatnje  potrebno je provesti tretiranje ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus). Registrirana sredstva za borbu protiv spomenutog štetnika su: DECIS 2,5 EC, CYTHRIN MAX, SUMIALFA 5 FL, SIVANTO PRIME, CYPGOLD, MAVRIK FLO, ABANTO, KRISANT EC, PYREGARD, DIREKT GREEN, ASSET FIVE, PIRECRIS, FLIPPER, NEEMIK TEN itd.

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obavezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

                                                                                                                                   Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                                e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Pojedine dijelove Virovitičko-podravske županije  zahvatilo je nevrijeme  praćeno kišom, tučom i  vjetrom! Savjetujem što prije izvršiti zaštitu biljaka, odnosno zaliječiti  ozljede  na biljnom tkivu da se spriječi ulazak patogena u tkivo. Ako se nastavi suho vrijeme doći će do bržeg zacjeljivanja  rana, a ako bude vlažno vrijeme, još će se više stvoriti uvjeti koji pogoduju razvoju bolesti.

Voćne vrste–  preporuča se korištenje pripravaka na osnovi  bakra (ovisno o jačini štete ponoviti  2-3 puta zaštitu u razmaku 10 dana)

 Vinova loza– pripravci na osovi folpeta (za zaštitu zeljastog dijela) i dodatak bakra ( zaštita za drvenasti dio)

Povrće– upotreba jednog od fungicida na osnovu djelatne tvari piraklostrobin ili azoksistrobin  uz dodatak preparata protiv truleži ploda sukladno dozvolama i registracijama

Ratarstvo – azoksistrobin ili piraklostrobin

Uz navedene pripravke preporuča s dodati jedan od fizioloških stimulatora biljaka  (npr. Megafol, Quantis,Drin, Poly amin, Bioplex, i drugi ),  mikrobiološka gnojiva ili otopina UREA-e ( 0,5%) .

Prilikom upotrebe sredstava  važno je bakar koristiti samostalno, a prilikom miješanja drugih kombinacija prvo se otapaju gnojiva a zatim dodaju fungicidi.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o korištenim sredstvima za zaštitu bilja,a podaci o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na  web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .                                                               

 

  Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                 e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest ratarima / suncokret

Na području županije zasijanoi suncokret u fazi je intenzivnog porasta te je preporuka da se izvrši zaštita u fazi je butonizacije. Primjenom fungicida preventivno vršimo zaštitu protiv najvažnijih bolesti na  suncokretu;  bijela trulež suncokreta  ( Sclerotinia sclerotiorum ), siva pjegavost stabljike suncokreta( Diaporthe helianthi ), crna pjegavost suncokreta ( Phoma macdonaldii ), koncentrična pjegavost ( Alternaria spp. ), siva plijesan ( Botrytis cinerea) .

 

Registrirani fungicidi u suncokretu su ; FOLICUR EW 250,NEORAM WG,PICTOR,RETENGO,AMISTAR GOLD,PROPULSE,PICTOR ACTIVE, ARCHITECT,LUMISENAi drugi dozvoljeni.

 

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ! Voditi redovito obrazac (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/22 .

 

                                                                                                                   Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                 e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Prethodnih dana, obzirom na promjenjivo vrijeme popraćeno lokanim oborinama stvoreni su povoljni uvjeti za razvoj plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator) te je potrebno nastaviti za zaštitom nasada.

Za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) preporuka je koristiti jedan od preparata: FORUM STAR, FOLPAN GOLD, ORVEGO, METAMOR F, FANTIC F itd.

U borbi protiv pepelnice (Erysiphe necator) primijeniti jedan od preparata: COLLIS SC, NATIVO WG, TALENDO EC,  SUGOBY, KUSABY SC, SPIROX EC, PROSPER EC itd.

Preporuka je da vinogradari redovito obavljaju preglede nasada i provođenje kemijskih mjera zaštite.

Nakon završetka cvatnje  potrebno je provesti tretiranje ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus). Registrirana sredstva za borbu protiv spomenutog štetnika su: DECIS 2,5 EC, CYTHRIN MAX, SUMIALFA 5 FL, SIVANTO PRIME, CYPGOLD, MAVRIK FLO, ABANTO, KRISANT EC, PYREGARD, DIREKT GREEN, ASSET FIVE, PIRECRIS, FLIPPER, NEEMIK TEN itd.

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obavezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

                                                                                                                                  Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                               e-mail: marko.boric©mps.hr