MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Virovitičko-podravska

Obavijest proizvođačima krizantema !

Kod nekih vrsta krizantema završilo je razdoblje zasjenjivanja tj, prelazak iz vegetativne u generativnu fazu.

Od bolesti  koje se mogu javiti na krizantemi , najopasnija bolest je bijela hrđa ( sitne bijele točkice na naličju donjeg lišća u uvjetima visoke vlage i gustog rasta) koja se suzbija preventivno. Zaštita se preporuča svakih 7 dana od početka zasjenjivanja. Također treba pripaziti na pojavu i razvoj bolesti na laticama krizantema-smeđa trulež i siva plijesan.

Popis fungicida dozvoljenih za primjenu na krizantemi: CHROMOSUL 80,COSAVET DF,DITHANE DG NEOTEC,DOMARK 40 ME,KALINOSUL 80 WG,KOSSAN WG,KUMULUS DF,SULFOLAC 80 WG,SUMPOR SC-80,THIOVIT JET,SYSTHANE 20 EW,CAPTAN WP 50,FONGANIL GOLD,FUTURA 50 WP,PYRUS 400 SC,KASTOR,RANMAN TOP,MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS.

Štetnici koji predstavljaju problem na krizantemi  su gusjenice sovica, štitasti moljci, lisne uši, tripsi i crveni pauk. Potrebno je postaviti ljepljive ploče (plave, žute) u nasadu za praćenje pojave štetnika. Dozvoljeni insekticidi za primjenu na krizantemi su: KRAFT 18 EC, RUNNER 240 SC, CYTHRIN MAX , DECIS 2,5 EC, POLECI PLUS; CLOSER.

Sve dozvoljene pripravke, zajedno sa uputama, registracijama  i dozvolama mogu se pronaći na linku http://fis.mps.hr  .Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ! Voditi redovito obrazac (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12).

                                                                                                              Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                 e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kasnog kupusa, kelja i cvjetače !

Kupus je fazi početka formiranja glavice. Potrebno je provesti  zaštitu kupusa na otvorenom uzgoju protiv gljivičnih bolesti dozvoljenim fungicidima na kupusu: Sercadis plus, Ortiva top, Topsim M 500 SC, DIFCOR,NATIVO 75 WG,NEORAM WG,ORTIVA, RAME CAFFARO 32 WP,SIGNUM,ORTIVA TOP,Infinito,MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS,ZAKEO 250 SC,ZAFTRA AZT 250 SC, SCORE 250EC.

Potrebno je  pratiti pojavu štetnika u polju  te provesti zaštitu biljaka prema ulovu štetnika na postavljenim ljepljivim  pločama  ili feromonskim mamcima . Štetnici koji se mogu pojaviti tijekom uzgoja: kupusni buhači, kupusni moljac, kupusne stjenice ( Eurydema ),  kupusne lisne uši ( Brevicoryne brassicae ). Suzbijanje kupusnog buhača ( U Republici Hrvatskoj je u 2018. godini po prvi puta dokazana rezistenstnost kupusnih buhača na dimetoat, alfa-cipermetrin i tiakloprid na dva lokaliteta: Lukač i Požega. Populacije kupusnog buhača bile su visoko osjetljive na dimetoat na svim istraživanim lokalitetima, osim u Kozarcu gdje je zabilježena rezistentna populacija na dimetoat. Na aktivnu tvar alfa-cipermetrin nije zabilježena rezistentnost kupusnih buhača niti na jednom istraživanom lokalitetu. Na tiakloprid su rezistentne sve populacije kupusnih buhača na istraživanim lokalitetima, osim u Novom Čiiću. Rezultat provođenja testa osjetljjivosti na području virovitičko podravske županije, lokalitet Sedlarica pokazuje visoku rezistentnost na tiakloprid, a alfacipermetrin i dimetoat visoku osjetljivost štetnika. https://rezistentnost-szb.hr/stetnici/agronomija/kupusni-buhaci ): FASTAC 10 EC, ROGOR 40, CYTHRIN MAX, Karate zeon.

Još dopuštenih insekticida u kupusu: LASER, Decis 100 EC, Biobit WP, Direkt,Movento, Affirm, Avaunt EC, Scatto, Demetrina 25 EC., Rotor super.

Obilaskom usjeva kelja na otvorenom uzgoju utvrđena je pojava štitastog moljca i štetnih gusjenica te je potrebno provesti suzbijanje.  Dozvoljeni insekticidi u kelju: CALYPSO SC 480,CHESS 50 WG,FASTAC 10 EC,BIOBIT, DIREKT,MOVENTO,ALVERDE. Dozvoljeni fungicidi u kelju : PROPLANT,ORTIVA TOP,NATIVO 75 WG., Score 250 EC, Ortiva

Obilaskom nasada cvjetače, uočila sam pojavu bolesti prstenasta pjegavost:  Dozvoljeni fungicidi u cvjetači su: ARGO,DIFCOR,INFINITO,NATIVO 75 WG,ORTIVA,SIGNUM,ORTIVA TOP,TAZER,MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS, RIDOMIL GOLD R, CUPRABLAU , Sercadis plus. Dozvoljeni insekticidi u cvjetači su: FASTAC 10 EC,FORCE 1,5 G,LASER,CYTHRIN MAX,DECIS 100 EC,ROTOR SUPER,RITMUS,Affirm, Avaunt EC, SCATTO,MOVENTO,PROMANAL NEU,CLOSER,DEMETRINA 25 EC

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, paziti na zaštitu pčela (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

                                                                                    

                                                                                 Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                       e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima!

Sve poljoprivrednike sa područja Virovitičko-podravske županije obavještavamo da se vrši odvoz prazne ambalaže sredstava  za zaštitu bilja. Prema zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 14/14) , u čl. 20. Primjena, rukovanje i uvjeti skladištenja pesticida i gospodarenje njihovom ambalažom i ostacima kod korisnika pesticida, u stavaku  (4) piše: „ Korisnici moraju praznu ambalažu od pesticida, ambalažu s ostacima pesticida, pesticide kojima je istekao rok valjanosti, pesticide kojima je istekla registracija ili dopušteno razdoblje za primjenu zaliha i ostatke škropiva odvojeno skupljati i privremeno čuvati do predaje ovlaštenoj osobi sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom“ .

Termin sakupljanja prazne ambalaže je prema rasporedu u Virovitičko – podravskoj  županiji:

03.09.2020.

Slatina kom d.o.o. Trg Ruđera Boškovića (stara tržnica) Slatina 8.00 – 11.00

 Virovitičko – podravska županija

07.09.2020.

Iza benzinske postaje u Pitomači Ulica Ljudevita Gaja 134 Pitomača 8.00 – 11.00

 Virovitičko – podravska županija

09.09.2020.

PP Orahovica d.d. – Gutmanovci Zakov gaj Gutmanovci 8.30 – 12.00
PP Orahovica d.d. Zdenci b.b. Zdenci 13.00 – 14.30

 Važna informacija poljoprivrednicima je da se ;

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Corteva Agriscience (Dow AgroSciences), Danon, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

 Udruga CROCPA i tvrtka CIAK d.o.o. zadržavaju pravo promjene rasporeda sakupljanja ili obustave istog u slučaju takvih preporuka Kriznog Stožera o zabrani masovnih okupljanja.

Molimo Vas da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

Akcija “Prateći list”  namijenjena je svima koji proizvode za tržište, a imaju ambalaže navedenih proizvođača koje su dužni zbrinuti na zakonom propisani način. Prilikom preuzimanja prazne ambalaže, C.I.A.K. će za preuzetu količinu otpada posjedniku ovjeriti prateći list. Na taj način pravne osobe (obiteljska poljoprivredna gospodarstva) imaju dokaz o pravilnom postupanju s praznom ambalažom sredstava za zaštitu bilja. Ovjereni prateći list pravne osobe su dužne pokazati inspektoru Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva prilikom obilaska terena.

Ambalaža koja se skuplja mora biti:

  • prazna (ovaj projekt ne pokriva skupljanje/zbrinjavanje neiskorištenih proizvoda)
  • pravilno isprana (prema detaljima iz brošure udruge CROCPA)
  • od navedenih tvrtki članova CROCPA EKO MODELA. Molimo Vas da ne vraćate ambalažu drugih tvrtki jer tvrtka C.I.A.K. neće za nju ovjeravati prateće listove.

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima salatnih krastavaca u zaštićenom prostoru!

Nakon dugotrajnih nepovoljnih temperaturnih uvjeta za uzgoj krastavaca , porastom temperature kreće intenzivan rast biljaka i svakodnevna berba plodova. Potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu protiv najvažnijih biljnih bolesti koje mogu smanjiti urod biljaka:  pepelnica (Erysiphe cichoracearum) i siva plijesan (Botrytis cinerea), te plamenjače.

Indirektno, ovisno o pojavi štetnika vektora, mogu se javiti virusne bolesti. U preporuci su navedeni dozvoljeni fungicidi na krastavcima u  uzgoju u zaštićenom prostoru sa karencom koju se mora poštivati radi svakodnevne berbe.

Fungicidi: INFINITO,ORTIVA,PYRUS 400 SC,RIDOMIL GOLD MZ PEPITE,STROBY WG,TOPSIN M 500 SC,VELUM PRIME,GEOXE,ORVEGO,REFLECT,ZAKEO 250 SC,ZAFTRA AZT 250 SC,CUSTODIA,SYSTHANE 20 EW,SERCADIS PLUS,RITUAL,CUPRABLAU Z 35 WG,AIRONE SC.

Insekticidi: CONFIDOR SL 200,DECIS 2,5 EC,DIREKT,LASER,PIRIMOR 50 WG,VYDATE 10 L,AFFIRM,MOSPILAN 20 SG,MOSPILAN 20 SP,PROMANAL NEU, BOXER 200 SL, APACHE,HARPUN,RITMUS,ABANTO,KRISANT EC,PIRETRO NATURA,VOLIAM TARGO.

 Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14), prskati u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima radi zaštite pčela!!!

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                                                    e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima tikvica na otvorenom!

Tikvice su intenzivnoj berbi. Vlažno vrijeme pogoduje razvoju biljnih bolesti na tikvicama . Potrebno je provesti zaštitu proziv najvažnijih gljivični bolesti plamenjača tikvice (Pseudoperonospora cubensis)  i pepelnice tikvice (Erysiphe Cichoracearum) , te sive plijesni ( Botrytis cinerea). Vrlo je važno poštivati karencu fungicida obzirom da je berba. Uvjeti za razvoj plamenjače tikvica su raspon temperature od 20 -25 0 C i relativne vlage zraka do 90 %, simptomi napada gljivice su žute pjege na licu mlađih listova.

Registrirani fungicidi za primjenu na tikvicama na otvorenom: INFINITO,ORTIVA,STROBY WG,ZAKEO 250 SC,ZAFTRA AZT 250 SC,AIRONE SC, CHAMPION WG 50,DITHANE DG NEOTEC,DOMARK 40 ME,EQUATION PRO,INDAR 5 EW,KARATHANE GOLD 350 EC,NATIVO 75 WG,NEORAM WG,SWITCH 62,5 WG,TELDOR SC 500,RANMAN 400 SC,MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS,QUADRIS, FOND 12E,CUPRABLAU-Z,VELUM PRIME,ORVEGO,VITISAN,SERCADIS PLUS,CUPRABLAU Z 35 WG,SONATA.

Insekticidi dozvoljeni u tikvicama protiv najvažnijih štetnika ( lisne uši, grinje, stjenice, sovice ): DECIS 2,5 EC, ROTOR SUPER, KRAFT 18 EC, TEPPEKI 500 WG, DECIS 100 EC, SCATTO,DEMETRINA 25 EC, LASER, PIRIMOR 50 WG, RITMUS,ABANTO, KRISANT EC, PIRETRO NATURA, CLOSER.

 Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

                                                                                    

                                                                               Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                      e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Početkom ovog mjeseca najavljeno je sparno vrijeme popraćeno kišnim danima, te bi poljoprivrednici trebali voditi računa o pojavi pepelnice (Uncinula necator). Vrlo bitno je voditi vizualne preglede vinograda. Za borbu protiv pepelnice preporuka je da se koristi jedan od fungicida: LUNA EXPERIENCE SC, DYNALI, KRISTAL KS, COLLIS, KUSABI

Za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) koristiti pripravke na bazi bakra. Bitno je znati da je primjena bakra ograničena na najviše 3-4 kg čiste aktivne tvari/ha tijekom vegetacije.

Rane sorte vinove loze ulaze u fazu promjena boje/šara te se u naredno vrijeme treba obaviti zaštita protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) sa jednim od fungicida: SWITCH 62,5 WG, GEOXE, PYRUS SC, TELDOR SC 500, CANTUS

Svi posjednici vinograda, dužni su pratiti prisutnost američkog cvrčka u nasadima na području VPŽ, te provoditi njegovo suzbijanje. Dozvoljeni pripravci za suzbijanje spomenutog štetnika su: AVAUNT, CYTHRIN MAX, DECIS 2,5 EC, SUMIALFA 5 FL

VAŽNO !!

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

 

Marko Borić, mag.ing.agr.,

e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest proizvođačima oraha

Obilaskom terena, te pregledom postavljenih žutih ljepljivih ploča, uočena je velika brojnost imaga orahove muhe (Rhagoletis completa).

Zbog zaštite ploda od ličinki savjetujem da se primjeni jedan od registriranih insekticida: CALYPSO SC 480 (krajnji rok za prodaju zaliha sredstva je 03.11.2020.), te IMIDAN 50 WG.

Razmak između primjena sredstava iznosi 14 dana.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

 

Marko Borić, mag.ing.agr.,

e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest proizvođačima krizantema !

U uzgoju postoje dvije vrste krizantema – višecvjetne i velikocvjetne, biljke su kratkog dana, te će uskoro započeti razdoblje zasjenjivanja krizantema , tj.prelazak iz vegetativne u generativnu fazu, odnosno stvaranje cvjetnog pupa.

Od bolesti  koje se mogu javiti na krizantemi, najopasnija bolest je bijela hrđa ( sitne bijele točkice na naličju donjeg lišća u uvjetima visoke vlage i gustog rasta) koja se suzbija preventivno. Zaštita se preporuča svakih 7 dana od početka zasjenjivanja. Osim bijele hrđe, bolesti koje se mogu javiti su smeđa pjegavost i koncentrična pjegavost te bakterijske bolesti.

Popis fungicida dozvoljenih za primjenu na krizantemi: CHROMOSUL 80,COSAVET DF,DITHANE DG NEOTEC,DOMARK 40 ME,KALINOSUL 80 WG,KOSSAN WG,KUMULUS DF,SULFOLAC 80 WG,SUMPOR SC-80,THIOVIT JET,SYSTHANE 20 EW,CAPTAN WP 50,FONGANIL GOLD,FUTURA 50 WP,PYRUS 400 SC,KASTOR,RANMAN TOP,MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS.

Štetnici koji predstavljaju problem na krizantemi  su štitasti moljci, lisne uši, tripsi i koprivina grinja. Obilaskom pojedinih lokacija, uočena je pojava koprivine grinje. Potrebno je postaviti ljepljive ploče (plave, žute) u nasadu za praćenje pojave štetnika. Dozvoljeni insekticidi za primjenu na krizantemi su: KRAFT 18 EC, RUNNER 240 SC, CYTHRIN MAX , DECIS 2,5 EC, POLECI PLUS; CLOSER.

Sve dozvoljene pripravke, zajedno sa uputama, registracijama  i dozvolama mogu se pronaći na linku http://fis.mps.hr  .Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ! Voditi redovito obrazac (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. ( barem jednom)!!!!

 

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                 e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Nastavlja se mogućnost širenja bolesti, te savjetujem poljoprivrednike da nastave sa zaštitom od plamenjače, pepelnice, botritisa, te zaštitom od štetnika; pepeljastog grožđanog moljca i američkog cvrčka.

U borbi protiv plamenjače (Plasmopara viticola) koristiti: RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, ACROBAT MZ, CURZATE B, MAGMA TRIPLE i dr.

Pripravci koji su dozvoljeni u borbi protiv pepelnice (Uncinula necator) su: LUNA EXPIRIENCE, NATIVO, COLLIS, CRYSTAL KS i dr.

Savjetuje se primjena botriticida kod sorata koje su u fazi zatvaranja grozda u svrhu suzbijanja sive plijesni (Botrytis cinerea). Dozvoljeni za primjenu su: SWITCH, CHORUS 75 WG, PYRUS 400 SC, CANTUS, TELDOR i dr.

Za suzbijanje grožđanog moljca koristiti insekticide: CYTHRIN MAX, LASER KS, AVAUNT 15 SC, CORAGEN SC, DECIS 2,5 EC, SUMIALFA 5 FL i dr.

Svi posjednici vinograda dužni su pratiti prisutnost američkog cvrčka u nasadima vinograda na području Virovitičko – podravske županije, te provoditi njegovo suzbijanje. Dozvoljeni pripravci za suzbijanje spomenutog štetnika su: AVAUNT, CYTHRIN MAX, DECIS 2,5 EC, SUMIALFA 5 FL.

VAŽNO !!

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

 

                                                                                                                                     Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                                 e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest proizvođačima paprike na otvorenom

Preporuka je proizvođačima paprike na otvorenom da izvrše preventivnu zaštitu protiv bolesti i štetnika na usjevima. Biljne bolesti koje se mogu uočiti: Bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum), Siva plijesan (Botrytis cinerea),  te virusna i bakterijska oboljenja. Izbalansirana gnojidba, uklanjanje zaraženih biljaka, zdravo sjeme i tolerantni hibridi mogu smanjiti intenzitet pojave bolesti.

Potrebno je redovito pratiti pojavu štetnika: postavljanjem žutih i plavih ljepljivih ploča, te pregledom biljaka. Lisne uši i trips vektori su virusnih bolesti te ih je potrebno suzbijati radi sprečavanja širenja bolesti.

Fungicidi registrirani u paprici su;  CHAMPION WG 50,CHROMOSUL 80,DOMARK 40 ME,KUMULUS DF,NATIVO 75 WG,NEORAM WG,ORTIVA,POINTER,PREVICUR ENERGY,SIGNUM,SWITCH 62,5 WG,TAZER,SULGRAN,MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS,ZAKEO 250 SC,ZAFTRA AZT 250 SC, STROBY WG,VELUM PRIME,SERCADIS PLUS,SERENADE ASO,SONATA.

Registrirani  insekticidi na paprici: CALYPSO SC 480,FASTAC 10 EC,KARATE ZEON,KRAFT 18 EC,VERTIMEC 018 EC,AFFIRM, DECIS 2,5 EC,PIRIMOR 50 WG,AVAUNT EC,DECIS 100 EC,SCATTO,ROTOR SUPER,ABANTO,KRISANT EC,PIRETRO NATURA,CLOSER,DEMETRINA 25 EC.

 

Sve dozvoljene pripravke, zajedno sa uputama, registracijama i dozvolama mogu se pronaći na linku http://fis.mps.hr .Važno je voditi računa o karenci primijenjenog sredstva vodeći računa o datumu berbe! Pridržavati se uputa na etiketi korištenog sredstva! Sve korištene pripravke upisivati u evidenciju sredstava za zaštitu bilja.

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr