Obavijest vinogradarima

Vremenske prilike i dalje pogoduju razvoju bolesti te upozoravamo vinogradare da je potrebno ponoviti zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

Za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) preporuka je koristiti jedan od sistemičnih fungicida: FORUM STAR, FOLPAN GOLD, FANTIC F, ORVEGO SC, MOMENTUM TRIO, MAGMA TRIPLE itd.

U borbi protiv pepelnice (Erysiphe necator) primijeniti jedan od preparata: COLLIS SC, NATIVO WG, TALENDO EC, KUSABY SC, VIVANDO EC, LUNA EXPIRIENCE, STROBY, DYNALI itd.

Koristite sredstva na bazi aktivne tvari koje su se ove godine koristile najmanji broj puta.

S ciljem učinkovitijeg suzbijanja pepelnice, između folijarnih tretiranja, predlažemo primjenu elementarnog sumpora metodom zaprašivanja. Sredstvo primijeniti pri temperaturama 18 ᴼC – 28 ᴼC odgovarajućim zaprašivačima.

Preporuka je da vinogradari redovito obavljaju preglede nasada i provođenje kemijskih mjera zaštite.

 

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obavezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

                                                                                                                                   Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                                e-mail: marko.boric©mps.hr

Pripremi za ispis