MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Virovitičko-podravska

Obavijest vinogradarima

Krajem lipnja i početkom ovog mjeseca zabilježena je visoka relativna vlaga zraka, te dnevne temperature između 25 i 32 °C. Sparno i vlažno vrijeme povoljno je za razvoj pepelnice vinove loze (Erysiphe necator), te za njeno suzbijanje savjetujem koristiti jedan od pripravaka: DYNALI EC, MYSTIC EC, NATIVO WG, POSTALON SC, COLLIS SC, LUNA EXPERIENCE SC, CRYSTAL KS, BUMPER 25 EC, DOMARK ME, DIFCOR EC, FALCON EC, FOLICUR EW, FOND 12 E, KUSABI SC, SERCADIS SC, SYSTHANE 24E, TOPAS 100 EC, VIVANDO SC i dr. Ukoliko se primijete prvi simptomi pepelnice tada možete primijeniti pripravak FALCON 460 EC.

Za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) preporučamo pripravke: GALBEN F, FANTIC F, GALBEN-M, FANTIC M, FOLPAN GOLD, FORUM STAR, ACROBAT MZ, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, MANOXANIL WP, MILDICUT SC, MIKAL FLASH, MIKAL PREMIUM F, VERITA, PROFILER, AZIMUT, ALFIL WG, FYLAL DOUBLE, MAGMA TRIPLE, MOMENTUM TRIO i dr.

Prednost dati sredstvima koji su najmanje puta korišteni.

Za zaštitu od sive plijesni (Botrytis cinerea) na sortama koje ulaze u fazu zatvaranja grozda preporučujemo primjenu botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Switch 62,5 WG, Chorus 75 WG i dr.

Narednih dana se očekuje pojava odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball.). Trenutno u vinogradima gdje nije provedeno tretiranje insekticidima bilježimo pojavu ličinki (L3-L5 stadija). Preporuka je da vinogradari prate spomenutog štetnika pomoću žutih ljepljivih ploča (dovoljno je 1-2 ploče po vinogradu).

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Tretiranje obaviti u vrijeme kada pčele ne lete !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

Marko Borić, mag.ing.agr.,

e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest proizvođačima soje

Obilaskom terena uočena je pojava štetnika na soji. Radi se u štetniku naziva stričkov šarenjak (Vanessa /Pyrames/cardui) . Periodički je štetnik, hrani se biljkama iz porodica leguminoza, duhanom, suncokretom i korovskim biljkama, naročito  čičkom. Mlade gusjenice izgrizaju zelene dijelove lista epidermu ostavljajući neoštećenu , a odrasle gusjenice izgrizaju zelene dijelove povezujući ih pređom. Stričkov šarenjak  ima 2-3 generacije , javlja se u žarištima , prag odluke smatra se najmanje 2 gusjenice po biljci. Maceljski, M. (1999.). Poljoprivredna entomologija. Čakovec, Zrinski d.d., 310.

U Republici Hrvatskoj nema registriranih insekticida za korištenje u soji pa ako se zamijeti napad moguće rješenje je skidanje i skupljanje zapredaka koji se unište izvan proizvodne površine.

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest povrtlarima

Obilaskom terena na području županije utvrđena je pojava bakterijskih bolesti  na paprici na otvorenom. Najčešće se javljaju bakterijska krastavost plodova (Xantomonas campestris)  i bakterijska pjegavost plodova (Pseudomonas syringae). Simptomi na listovima vide se u obliku tamnozelenih vlažnih pjega, kloroza, nekroza lista. Pjege se prvo javljaju  na donjim listovima, a kasnije se sele prema vrhu biljke. Usljed jakog napada dolazi do odbacivanja listova i plodova. Bolest se širi zaraženim sjemenom, biljnim ostacima te kišnim kapima, vjetrom i navodnjavanjem  u uvjetima kiše, povećane vlage i visoke temperature.

Bolest treba spriječiti da ne inficira biljku preventivnim mjerama – plodored (najmanje 3 godine), zdravo i tretirano sjeme, zdrav i ishranjen sadni materijal, uništavanje korova, uklanjanje zaraženih biljaka iz nasada te preventivna zaštita od momenta presađivanja na stalno mjesto.

Osim fungicida Champion WG 50 i Neoram WG koji daju djelomično rješenje (oprez u cvatnji , večernji satima  da se smanji fitotoksičnost),  potrebno je ojačati biljku iznutra pojačanom prihranom i biostimulatorima .

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ! Voditi redovito obrazac (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. ( barem jednom)!!!!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr 

Obavijest povrtlarima i ratarima

Uočena je pojava gusjenica kukuruznog moljca ( Ostrinia nubilalis). Ovaj štetnik je polifag, pa osim na kukuruzu, kukuruzu šećercu velike štete čini na paprici i rajčici koje gube tržnu vrijednost, krizantemi, jabukama, suncokretu i drugim usjevima. Agrotehničke mjere suzbijanja uključuju plodored i  uništavanje korova. Mehaničke mjere suzbijanja gusjenica uključuju zaoravanje kukuruzinca , pojavu kukuruznog moljca ograničavaju smanjena vlaga, niže temperature , rjeđi sklop biljaka te prisutnost prirodnih neprijatelja kao i smanjena zakorovljenost.  Mlade gusjenice na kukuruzu, hrane se u pazušcu listova ili se kreću prema još smotanim listovima kojima se hrane gdje se kasnije vide rupice kad se list razvije. Štete se očituju na još ne otvorenoj metlici,te stapci klipa.

Insekticidi dozvoljeni u kukuruzu šećercu: Decis 2,5 EC, Coragen 20 SC, Ampligo, Decis 100.

Insekticidi dozvoljeni u paprici; Alverde, Decis 2,5 EC, Match 050 EC.

Insekticidi dozvoljeni u rajčiciDecis 2,5 EC ( ZP), Poleci plus

Insekticidi dozvoljeni u patlidžanu ( otvoreni i zaštićeni prostor): Decis 2,5 EC, Alverde.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača! Voditi redovito obrazac evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja, zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Tretirati u večernjim ili jutarnjim satima! U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12).

Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.,

e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke

Najava je pogoršanja vremena s oborinama, prije oborina potrebno je provesti zaštitu voćnjaka kako bi se spriječile sekundarno širenje krastavosti jabuke (Venturia inaequalis). Za zaštitu možemo koristiti neki od pripravaka kontaktnog djelovanja: Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Delan 700 WDG, Delan Pro, Star 80, Indofil 80 WP, Chorus 75 WG, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Kastor WP, Captan WP 50, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG.

U voćnjacima gdje je prisutna pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha) mogu se koristiti sredstva na bazi sumpora (ako se koriste na temperaturama iznad 25oC mogu uzrokovati fitotoksičnost). Na mjestima gdje je zabilježen  jači napad pepelnice, preporučujemo zaštitu voćnjaka jednim od fungicida: Luna expirience, Domark 40 ME, Sercadis, Crystal, Nimrod 25 EC.

Preporučujemo zaštitu voćnjak od Jabučnog savijača (Cydia pomonella), nekim od insekticida: Affirm, Coragen SC, Imidan WG, Reldan 22 EC, Mospilan SG, Calypso SC 480, Laser, Harpun, Delagate i dr.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi  SG, pesticida NN 14/14.

Ivana Češek, mag.ing.agr.

e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Obavijest proizvođačima jagoda

Na području naše županije završila je berba jagoda. Nasade je potrebno očistiti i održavati do slijedeće sezone. Uklanjanjem starog lišća rješavamo se velikog broja bolesti i štetnika koji se na njemu nalazi. Vrlo važno je odstranjene biljne dijelove i iznijeti iz nasada kako bi se smanjio potencijalan broj bolesti i štetnika.

Razvoj bolesti se smanjuje kao i napad štetnika ali moramo biti a oprezu jer nisu u potpunosti nestali.

Za zaštitu nasada od pepelnice (Podosphaera aphanis) možemo koristiti neki od pripravaka: Ortiva, Karathae gold 350 EC, Crystal, Quadris.

Kod pojave Crvenog pauka (Tetranychus urticae) može se primijeniti neki od pripravaka: Kraft 18 EC, Vertimec 18 EC, kod pojave Trips (Frankliniella ssp.) mogu se koristiti neki od insekticida: Laser i Kraft, Poleci Plus, za suzbijanje Lisni uši (Aphididae) mogu se koristiti neki od preparata Asset, Decis 100 EC, Poleci Plus, Scatto, Rotor Super, Fastac 100 EC.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12).

Ivana Češek, mag.ing.agr.

e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Na području Virovitičko-podravske županije na pojedinim lokacijama zabilježena je tuča različitog intenziteta, zbog toga podsjećamo vlasnike poljoprivrednih kultura da mogu pomoći biljkama kako bi lakše prevladale stres.

U zaštiti jabuke i kruške preporučuje se korištenje pripravaka na bazi kaptana: Merpan 80 WDG, Captan 80 WDG, Captan 50, Merpan 50 WP, Captan WP 50.

Vinogradari mogu koristiti pripravke kontaktnog djelovanja koji sadrže folpet: Folpan 80 WDG, Folpan 50 WP, Futura 50 WP.

Kod povrtlarskih kultura rane sanirati fungicidom na osnovi mankozeba uz dodatak fungicida koji će spriječiti razvoj različitih tipova „truleži“ povrća.

Na područjima gdje je zabilježena tuča i nepovoljne vremenske prilike, kao i na svim ostalim područjima biljkama se može pomoći u prevladavanju stresa nekim od biostimulatora koji se mogu naći na tržištu: Poly-Amin, Drin, Protifert, Megafol i dr.

                                                                                Ivana Češek, mag.ing.agr.
e-mail: ivana.cesek@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima!

Vrijeme je za suzbijanje L3 stadija američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball), sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018). Ličinke prolaze kroz pet razvojnih stadija, a infektivan je treći stadij koji prenosi zlatnu žuticu vinove loze.

U borbi protiv američkog cvrčka mogu se koristiti registrirani insekticidi u RH; RELDAN 22 EC, DECIS 2,5 EC, AVAUNT EC, SUMIALFA 5 FL, NURELLE D, CHROMOREL-D, CYTHRIN MAX, ABANTO, KRISANT EC, te PIRETRO NATURA.

Savjetujem da vinogradari prate pojavu američkog cvrčka postavljenjem žutih ljepljivih ploča u nasade.

VAŽNO !!!!!

Obilaskom pčelinjaka utvrđen je veliki pomor pčela. Pretpostavka je da se radi o primjeni insekticida u većim dozama no što je preporučeno, i to u vrijeme kada pčele LETE. Trebalo bi tretirati u večernjim satima kada pčele NE LETE, te prije tretiranja insekticidom, pokositi cvatući pokrov u višegodišnjim nasadima.

Nakon što odlučite primijeniti insekticid koji je opasan za pčele, potrebno je o tome obavijestiti najbližu udrugu pčelara !!!!!

PRIDRŽAVATI SE DOZA KOJE SU PREPORUČENE !!!!!

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Tretiranje obaviti u vrijeme kada pčele ne lete !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

Marko Borić, mag.ing.agr.,
e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest vinogradarima

Uvjeti za razvoj peronospore (Plasmopara viticola), pepelnice (Uncinula necator), te sive plijesni (Botrytis cinerea) su još uvijek povoljni, te je lozu potrebno tretirati. Veoma bitno je da se koriste pripravci za tretiranje iz različitih skupina.

U borbi protiv peronospore (Plasmopara viticola) koristiti: RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, ELECTIS WG, MIKAL PREMIUM F, DELAN PRO, EQUATION PRO, MIKAL FLASH, GALBEN F, CURZATE F, ACROBAT MZ WG, VERITA, PERGADO F i dr.

Protiv pepelnice (Uncinula necator) koristiti: LUNA EXPIRIENCE, FALCON EC 460, SYSTHANE 24 E, FOLICUR EW 250, NATIVO 75 WG, COLLIS, VIVANDO, STROBY WG, TOPAS 100 EC, TALENDO i dr.

Protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) može se koristiti jedan od pripravaka: PYRUS 400 EC, TELDOR SC 500, CANTUS, SWITCH 62,5 WG, CHORUS 75 WG i dr.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Tretiranje obaviti u vrijeme kada pčele ne lete !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

                                                                                                                                             Marko Borić, mag.ing.agr.,
e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke

Prate nas visoke temperature s povremenim oborinama, prije oborina potrebno je provesti zaštitu voćnjaka da bi se spriječilo širenje krastavosti jabuke (Venturia inaequalis). Za zaštitu možemo koristiti neki od pripravaka kontaktnog djelovanja: Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Delan 700 WDG, Delan Pro, Star 80, Indofil 80 WP, Chorus 75 WG, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Kastor WP, Captan WP 50, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG.
Visoke temperature s visokom relativnom vlagom zraka pogoduje razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), stoga preporučujemo zaštitu voćnjaka jednim od fungicida: Luna expirience, Domark 40 ME, Sercadis, Crystal, Nimrod 25 EC.

Preporučujemo zaštitu voćnjak od Jabučnog savijača (Cydia pomonella), nekim od insekticida: Affirm, Coragen SC, Imidan WG, Reldan 22 EC, Mospilan SG, Calypso SC 480, Laser, Harpun, Delagate i dr.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi SG, pesticida NN 14/14.