Obavijest ratarima / suncokret

Na području županije zasijanoi suncokret u fazi je intenzivnog porasta te je preporuka da se izvrši zaštita u fazi je butonizacije. Primjenom fungicida preventivno vršimo zaštitu protiv najvažnijih bolesti na  suncokretu;  bijela trulež suncokreta  ( Sclerotinia sclerotiorum ), siva pjegavost stabljike suncokreta( Diaporthe helianthi ), crna pjegavost suncokreta ( Phoma macdonaldii ), koncentrična pjegavost ( Alternaria spp. ), siva plijesan ( Botrytis cinerea) .

 

Registrirani fungicidi u suncokretu su ; FOLICUR EW 250,NEORAM WG,PICTOR,RETENGO,AMISTAR GOLD,PROPULSE,PICTOR ACTIVE, ARCHITECT,LUMISENAi drugi dozvoljeni.

 

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ! Voditi redovito obrazac (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/22 .

 

                                                                                                                   Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                 e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis