Obavijest vinogradarima

Ovog tjedna se očekuje prestanak oborina i sunčano vrijeme, te je potrebno ponoviti zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

Za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) preporuka je koristiti jedan od sistemičnih fungicida: FORUM STAR, FOLPAN GOLD, FANTIC F, AMPEXIO, PERGADO F itd.

U borbi protiv pepelnice (Erysiphe necator) primijeniti jedan od preparata: COLLIS SC, NATIVO WG, TALENDO EC, KUSABY SC, VIVANDO EC, LUNA EXPIRIENCE, STROBY, DYNALI itd.

Protiv sive plijesni registrirani su preparati: SWITCH 62,5, TELDOR SC 500, PYRUS 400 SC itd.

U nasadima koje je pogodila tuča preporuka je uz spomenute preparate dodati biostimulatore (POLYAMIN, MEGAFOL, BIOPLEX…).

Preporuka je da vinogradari redovito obavljaju preglede nasada i provođenje kemijskih mjera zaštite.

Nakon završetka cvatnje  potrebno je provesti tretiranje ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus). Registrirana sredstva za borbu protiv spomenutog štetnika su: DECIS 2,5 EC, CYTHRIN MAX, SUMIALFA 5 FL, SIVANTO PRIME, CYPGOLD, MAVRIK FLO, ABANTO, KRISANT EC, PYREGARD, DIREKT GREEN, ASSET FIVE, PIRECRIS, FLIPPER, NEEMIK TEN itd.

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obavezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

                                                                                                                                   Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                                e-mail: marko.boric©mps.hr

Pripremi za ispis