Obavijest proizvođačima jabuke

U voćnjacima jabuka još uvijek postoji mogućnost širenja sekundarne zaraze krastavosti jabuka (Venturia inaequalis), poglavito u voćnjacima gdje je bila ostvarena primarna zaraza. Kako su najave oborina preporučamo voćarima da prije najavljenih oborina preventivno zaštite voćnjake protiv krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) jednim od navedenih površinskih fungicida (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Delan 700 WDG, Delan pro, Alcoban, Dynamo ili Polyram).

U ovom djelu vegetacije razmaci tretiranja voćnjaka mogu se produljiti na 14 dana, s tim da je potrebno pratiti količinu oborina kako ne bi došlo do ispiranja sredstva uslijed čega je potrebno ponoviti zaštitu.

Za zaštitu od  pepelnice (Podosphaera leucotrichajabuke, mogu se koristiti pripravci na bazi  sumpora. A u nasadima gdje je jača zaraza preporuča se primjena pripravaka ( Luna expirience, Nativo 75 W, Topas 100 Ec i dr.).

Praćenjem leta jabučnog savijača (Cydia pomonella) bilježimo  intezivan let. Preporučamo  izvršiti zaštitu voćnjaka jednim od  navedenih insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/22.

 

                                                                                Ivana Češek, mag.ing.agr.

                                                                                             e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Pripremi za ispis