Obavijest vinogradarima

Od prošle preporuke zabilježili smo toplo i sparno vrijeme s povišenom vlagom zraka te obilnim oborinama lokalnog karaktera. Preporučamo vinogradarima da nastave redovnu zaštitu vinove loze od uzročnika pepelnice vinove loze (Uncinula necator), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i botritisa (Botrytis cinerea) jednim od dozvoljenih pripravaka.

Protiv pepelnice upotrijebiti  jedan od sistemičnih fungicida: DOMARK 40 ME, COLLIS, DYNALI, LUNA EXPERIENCE, FOLICUR EW 250, NATIVO 75 WG, TOPAS 100 EC, VIVANDO SC, TEBKIN 250 EW, KUSABI i dr.

Za zaštitu od plamenjače vinove loze može se upotrijebiti jedan od fungicida: AMPEXIO, MIKAL PREMIUM F, FORUM STAR, MIKAL FLASH, FANTIC F, MAGMA TRIPLE, FOLPAN GOLD, VINCARE, RIDOMIL GOLD R, ORVEGO i dr.

Za zaštitu od sive plijesni (Botrytis cinerea) preporučujemo primjenu specifičnih botriticida: TELDOR SC 500, CANTUS, SWITCH 62,5 WG, PYRUS 400 SC, CHORUS 75 WG i dr. 

Preporuka je da razmaci između prskanja ne prelaze 10 do 12 dana, a u odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

Marina Kršić, mag. ing. agr.

E-mail: marina.krsic@mps.hr

Pripremi za ispis