Obavijest voćarima

Od zadnje preporuke prošlo je 7 dana, u tom periodu ovisno o lokalitetu palo je 40-60 l/m², obzirom na veliku količinu oborine i stalni porast biljnih oragana u nasadima jabuka i krušaka savjetujemo nastaviti  zaštitu protiv uzročnika bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis) jednim od kontaktnih fungicida: Delan 700 WDG, Delan Pro, Captan 80 WG, Captan 50 WP, Kastor, Scab 80 i dr. 

Za zaštitu od pepelnice (Podosphera leucotricha) mogu se primijeniti slijedeći fungicidi: Luna Expeience, Sercadis, Nativo 75 WG i dr.

Na području Brodsko-posavske županije ne bilježimo značajan ulov jabučnog savijača (Cydia pomonella).

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida  propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o uporabi SZB  i čuvati ju 3 godine.

Profesionalni korisnici  dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

 

Pripremi za ispis