Obavijest proizvođačima šljiva

Obzirom da je na području naše županije palo 40-60 l/m² kiše (ovisno u lokalitetu), voćarima savjetujemo da ponove zaštitu šljive protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila)  jednim od fungicida: Captan WP 50 ili Kastor.

 Praćenjem leta šljivinog savijača (Cydia fundebrana) utvrđeni su kritični brojevi te je potrebno izvršiti zaštitu protiv ovog štetnika jednim od insekticida: Coragen 20 SC, Affirm opti, Decis 100 EC.

Voditi računa o pčelama!

U nasadima prije primjene insekticida pokositi cvatući podrast!

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida  propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o uporabi SZB  i čuvati ju 3 godine.

Profesionalni korisnici  dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis