Obavijest vinogradarima

Na svim praćenim lokalitetima uočena je pojava pepelnice vinove loze (Erisiphe necator) na grozdovima. Jučerašnje oborine, niže srednje dnevne temperature i viša vlaga zraka u zoni grozda dodatno će pogodovati zarazi te upućujemo vinogradare na redovno praćenje zaraze i provođenje zaštite. Zaštitu je moguće izvršiti fungicidima:  CYFLAMID 5 EW, COLLIS SC, DYNALI, DOMARK 40 ME, NATIVO 75 WG, LUNA EXPERIENCE, TALENDO, TOPAS 100 EC, KUSABI i dr.

U vinogradima u kojima nema simptoma zaraze zaštita se može izvršiti i sredstvima na bazi sumpora (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/). Sredstva na bazi sumpora mogu izazvati fitotoksičnost na temperaturama preko 28°C. Također je potrebno pripaziti na karencu pri izboru sredstva jer će berba ranih sorti (Pošip) na toplijim lokalitetima županije biti za 30-ak dana.

Zaštitu posebno usmjerite na zonu grozda.

Još uvijek su pogodni uvjeti za sekundarne infekcije plamenjačom vinove loze (Plasmopara viticola) koje prvenstveno bilježimo u kontinentalnim dijelovima županije. Savjetujemo vinogradarima obaviti zaštitu jednim od fungicida: RIDOMIL GOLD R, CYCLO R LIQUIDO, FOLPAN GOLD, MILDICUT 25 SC, VALIS F, FORUM STAR, MOMENTUM TRIO, ORVEGO SC, ZORVEC VINABEL, PERGADO F, i dr.

Za zaštitu od sive plijesni vinove loze (Botrytis cinerea) preporučujemo jedan od pripravaka: PYRUS 400EC, SWITCH 62,5 WG, LUNA PRIVILEGE, TELDOR SC 500 i dr.

Sva dozvoljena sredstva dostupna na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

Prednost dajte sredstvima koja niste koristili u ovoj godini.

Let pepeljastog grozdovog moljca (Lobesia botrana) na opažačkim lokalitetima u kontinentalnim dijelovima županije (Vrgorac, Imotski) je iznad gospodarskog praga štetnosti te savjetujemo vinogradarima primjenu insekticida AFFIRM, VERTIMEC 018 EC, LASER, CORAGEN SC i dr.

 Podsjećamo na postavljanje žutih ploča za praćenje pojave odraslih oblika američkog cvrčka.

 Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute na etiketi. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja te propisno zbrinuti ambalažu.

 

Tihana Pipinić, dipl.ing.agr.

e-mail: tihana.pipinic@mps.hr

Pripremi za ispis