MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Karlovačka

Obavijest proizvođačima jarih žitarica

Proizvođači jarih žitarica mogu provesti zaštitu svojih usjeva od korova. Herbicid odabrati ovisno o registraciji u određenoj žitarici, fenofazi razvoja žitarica i korova, te vrsti korova koji zakorovljuju usjev.

ARRAT (dikamba,tritosurfuron)- jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; pšenica i ječam; od početka do kraja busanja ZKC/BBCH skala 21-30; 0,1-0,2 kg/ha

FOXTROT (fenoksaprop- P –etil) – jednogodišnji uskolisni korovi; pšenica, ječam; od stadija dva potpuno razvijena lista do stadija prvog koljenca; BBCH 12-23; 0,8-1l/ha

GRANSTAR75 DF (tribenuron)- jednogodišnji širokolisni korovi i osjak; pšenica, ječam, zob; od 2 lista do kraja busanja, BBCH 12-29; 20-25 g/ha

NUANCE (tribenuron)- jednogodišnji širokolisni korovi; pšenica, ječam, zob; primjenjuje se u proljeće u stadiju razvoja 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista- zastavičara BBCH 13-39; 15 g/ha

GRANFAN, TRIDENTE, TRICK (tribenuron)–j. širokolisni korovi; pšenica, ječam, zob, raž, pšenoraž; od stadija 2 lista do stadija vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 12 – 39); 20g/ha TRIBE 75 WG (tribenuron)- j. širokolisni korovi; pšenica, ječam, zob, raž, pšenoraž; od stadija 2 lista do stadija vidljivog jezičca lista zastavice BBCH 12-39; 20g/ha

TRAILER (tribenuron) –j. širokolisni korovi; ječam i zob; BBCH do 39; od tri lista do pojave zastavice; 20g/ha

SARACEN MAX (tribenuron + florasulam)- j. širokolisni korovi: pšenica, ječam, zob, raž; od stadija razvoja 2 lista do drugog koljenca; BBCH 12-32); 25 g/ha

GRODYL( amidosulfuron) –j. širokolisni korovi; pšenica, ječam, zob, raž, pšenoraž,; od stadija razvoja 3 lista kulture do pojave zastavice BBCH 13-37

HUSSAR OD (oksasulfuron)– jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji uskolisni; pšenica, ječam, raž, pšenoraž ; od trećeg lista do kraja busanja BBCH 13-29

SEKATOR OD (oksasulfuron)-jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; pšenica, ječam; od tri lista do kraja busanja, BBCH 13-30; 0,1 l/ha

BIATHLON 4D (tritosulfuron) – jednogodišnji širokolisni korovi; pšenica, ječam, pšenoraž, zob, raž, pir; primjenjuje u količini 40-70 g/ha od stadija razvijena 3 lista do stadija vidljivog jezičca lista zastavice BBCH 13-39

ACCURATE 200 WG (metsulfuron- metil)– jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; pšenica, ječam; u stadiju razvoja od 3 lista (BBCH 12) do pojave jezičca zadnjeg lista – zastavičara BBCH12-39; 30 g/ha

LANCELOT 450 WG (florasulam)– jednogodišnji i višeg. širokolisni korovi; ječam i zob; od početka busanja do drugog koljenca BBCH 12-32; 33 g/ha

MUSTANG (florasulam)– jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; pšenica, ječam; od početka busanja do vidljivog prvog koljenca BBCH 21-31; 0,4-0,6 l/ha

BASAGRAN 480 (bentazon)– jednogodišnji travni i širokolisni korovi; pšenica, ječam, raž; u busanju pa do prvog koljenca BBCH 21-31; 2 l/ha

DICOPUR MAX (2,4 D)– jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; pšenica, ječam; primjenjuje od fenofaze kraja busanja do razvoja drugog koljenca BBCH 29-32; 0,7 l/ha

DUPLOSAN DP, OPTICA TRI (diklorprop- P)–jed. širokolisni korovi; pšenica, ječam; od sredine busanja do pojave prvog koljenca BBCH 25-31; 1,5-2 l/ha

LONTREL 300, CLAP 300, BOSS, LONTRAX (klopiralid)– jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; pšenica, ječam; od stadija punog busanja pa do pojave drugog koljenca BBCH 25-32; 300 ml/ha

LONTREL 72 (klopiralid) – jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; pšenica, ječam, zob, pšenoraž, pir; od početka busanja do pojave lista zastavice (BBCH 21-39); 110-140 g/ha

STARANE 250, PLUSS, TOMIGAN 250 EC, FLUXYR 200 EC, PATROL 200, STARLINE (fluroksipir)– jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; pšenica, ječam, raž, zob, pšenoraž; BBCH 13-39; 0,6-0,8 l/ha

VEGA (fluroksipir)– jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; ječam, zob, od početka busanja do pojave drugog koljenca BBCH 21-32; 1-1,5 l/ha

Detaljni podaci o navedenim herbicidima mogu se pregledati u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web stranici: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/, te se prilikom primjene pridržavati svih navedenih uputa.

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: mirna.ceranic@mps.hr

Obavijest vinogradarima!

Vinova loza većinom je u fazi vunasti pup te treba preventivno tretirati protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola). Mogu se primijeniti Nordox 75 WG , Cuprablau Z (krajnji rok za upotrebu je 01.07.2020.), Cuprablau Z 35 WG kao i gotove kombinacije mineralnih ulja (Crveno ulje (krajnji rok za upotrebu je 01.07.2020.), Red fox).

Štetne grinje, uzročnike erinoze i akarinoze  potrebno je tretirati sredstvima na osnovi sumpora (Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Chromosul WG i sl).

Po pojavi prvih listića mogu se primijeniti : Pinozeb M – 45 , Antracol WG 70 , Polyram DF, Delan PRO, Dithane M – 45 .

Sredstva na bazi mineralnih ulja, radi moguće pojave fitotoksičnosti, ne miješati sa sredstvima na bazi sumpora.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja nužno je primijeniti prema priloženim uputama proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12 I Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obaveza je voditi evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Na gospodarstvu se sredstva trebaju skladištiti na propisan način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

 

                                                                       Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       e-mail : sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima o produljenju važenja identifikacijskih iskaznica za održivu uporabu pesticida

U skladu s preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite i mjera predostrožnosti u svezi postupanja tijekom epidemije COVID-19, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je dopunu Zakona o održivoj uporabi pesticida „ Narodne novine“ br.32/20.

Dopunom Zakona omogućeno je da obveznici izobrazbe održive uporabe pesticida kojima je istekao rok valjanosti iskaznice nakon 20.veljače 2020., a obveznik izobrazbe nije pohađao dopunsku izobrazbu do uvođenja mjera predostrožnosti niti mu je izdana  potvrda o položenom ispitu,  administrativno produže valjanost iskaznice na dodatnih šest mjeseci, bez pohađanja dopunske izobrazbe.

Obveznici izobrazbe u svrhu administrativnog produženja valjanosti svojih iskaznica moraju uputiti zahtjev bilo kojoj ovlaštenoj instituciji za provedbu izobrazbe. Zahtjev se upućuje putem telefona, e-maila ili na drugi prikladan način kojim se poštuju mjere predostrožnosti.

Popis ovlaštenih institucija za provedbu izobrazbe može se naći na web stranici Ministarstva poljoprivrede http://fisportal.mps.hr/hr/sve/upisnici/.

U periodu administrativnog produženja valjanosti iskaznica kupovina i primjena sredstava za zaštitu bilja obavlja se temeljem stare iskaznice stečene pohađanjem osnovne izobrazbe.

Administrativno produženje valjanosti iskaznica moguće je samo kod onih obveznika izobrazbe koji su završili osnovni modul izobrazbe.

Na temelju administrativnog produženja iskaznice vrijede 6 mjeseci od njihova isteka valjanosti ili isteka navedenih mjera predostrožnosti odnosno do ponovne uspostave sustava izobrazbe.

 

 

                                                           Sanja Mastelić – Ivić, dipl.ing.agr.

                                                           Sanja.Mastelic-Ivic@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Na području Karlovačke županije u protekla tri dana. Agroklimatske stanice su zabilježile negativne temperature zraka, obzirom na fenofazu početka cvtnje i cvatnje u kojima su sada nasadi koštičavog i jezgričavog voća, negativne temperature su mogle prouzročiti izmrzavanje,  što ovisi o tome koliki je bio minus kao i o dužini trajanja pojave.

Nasade bi svakako trebalo pregledati radi utvrđivanja šteta. Preporuča se tretirati biljnim stimulatorima s većim udijelom aminokiselina ili algi (Megafol, Polyamin, Drin i sl.)

Datum Škaljevica Banski Moravci Vivodisnki Zorkovac Dugarešćina Kupljensko Tounj
3.4.2020. 6:00:00 -1,4 ° C -3,0 ° C -1,4 ° C -1,7 ° C -1,2 ° C -5,2 ° C
3.4.2020. 4:00:00 -0,8 ° C -3,4 ° C -1,0 ° C -1,2 ° C -1,7 ° C -5,3 ° C
3.4.2020. 2:00:00 0,9 ° C -2,7 ° C -0,5 ° C -0,6 ° C -1,8 ° C -4,4 ° C
3.4.2020. 0:00:00 2,1 ° C -2,2 ° C 0,2 ° C 1,0 ° C -0,5 ° C -3,4 ° C
2.4.2020. 6:00:00 -2,9 ° C 9,4 ° C -3,5 ° C -4,3 ° C -5,3 ° C -8,5 ° C
2.4.2020. 4:00:00 -2,7 ° C 9,2 ° C -3,9 ° C -3,9 ° C -5,3 ° C -8,3 ° C
2.4.2020. 2:00:00 0,5 ° C 9,0 ° C -3,1 ° C -2,6 ° C -4,4 ° C -7,1 ° C
2.4.2020. 0:00:00 0,9 ° C 8,8 ° C -1,2 ° C -0,5 ° C -3,3 ° C -6,0 ° C
1.4.2020. 6:00:00 -0,1 ° C 7,1 ° C 0,5 ° C -1,9 ° C -2,0 ° C -7,7 ° C
1.4.2020. 4:00:00 0,5 ° C 6,9 ° C 0,8 ° C -1,7 ° C -2,1 ° C -7,4 ° C
1.4.2020. 2:00:00 1,3 ° C 6,7 ° C 1,3 ° C -1,1 ° C -2,8 ° C -6,6 ° C
1.4.2020. 0:00:00 0,7 ° C 6,6 ° C 0,7 ° C -1,0 ° C -3,1 ° C -5,4 ° C

 

Kod vrlo ranih sorti šljiva cvatnja je završila, a ostale su na početku cvatnje ili u punoj cvatnji.  S obzirom na najavljene više temperature predviđene za vikend, postoji mogućnost pojave šljivinih osiva (Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava). Tretiranje je dopušteno u fazi opadanja latica, na završetku cvatnje dozvoljenim insekticidima – Mospilan 20 SP u dozi 250 gr/ha uz utrošak 300 – 1000 l vode/ha, Decis 2,5 EC (u dozi 0,3 – 0,7 l/ha)   i Direkt( 15 – 18 ml/100 l vode ) . Insekticidi iz skupine piretroida u integriranoj proizvodnji šljive smiju se koristiti samo jednom tijekom vegetacije.

Potrebno je provjeriti da li je došlo do izmrzavanja te ima li potrebe tretirati nasad. Ako se pokaže potrebnim, tretirati treba u rano jutro ili kasno navečer radi pčela. Pored toga, korovsku floru između redova je potrebno pokositi jer ne smije biti u cvatnji, ako se tretira sredstvima opasnim za pčele.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja nužno je primijeniti prema priloženim uputama proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12 I Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obaveza je voditi evidencije o uporabi sredstava za

zaštitu bilja. Na gospodarstvu se sredstva trebaju skladištiti na propisan način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

 

 

                                                                       Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       e-mail:Sanja.Mastelic-Ivic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima ranih kupusnjača

Proizvođači ranih kupusnjača presađuju presadnice kupusa početkom  travnja u polje, radi što ranije berbe i  mogućnosti plasmana na tržište.

Za vrijeme sadnje može se provesti zaštita od zemljišnih štetnika – žičnjaka i grčica hrušta primjenom granuliranog insekticida FORCE 1.5 G (teflutrin). Primjenjuje se u redove za vrijeme sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide. Doza primjene 7-10 kg/ha. Dozvoljen za primjenu i u drugim kupusnjačama (kelj, cvjetača, brokula, kineski kupus, koraba, kelj pupčar).

Neposredno nakon sadnje preporučuje se u usjeve postaviti žute ljepljive ploče zbog praćenja pojave i suzbijanja odraslih oblika kupusne muhe (Delia radicum) čija aktivnost započinje kad temperature prijeđu 10ᵒC, a to je obično odmah u periodu nakon presađivanja.

Žute ljepljive ploče mogu se kupiti u poljoprivrednim ljekarnama, dostupni od različitih proizvođača (Bio Plantella žute ljepljive ploče, Žute ljepljive ploče Fitokol..).

Kad se pregledom u polju na žutim pločama utvrdi masovna pojava muha prve generacije i pronađu odložena jaja na presadnicama, dat će se preporuka za suzbijanje ličinki.

Zaštita od korova može se provesti prije presađivanja primjenom jednog od herbicida:

DEVRINOL 45 FL (napropamid). Namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova. Zbog hlapljivosti treba ga plitko unijeti u tlo (2-5 cm). Doza primjene 2,0-4,0 l/ha.  Dozvoljen u kupusu, cvjetači, kelju.

STOMP AQUA (2,5-3 l/ha, uz inkorporaciju) (pendimetalin). Namijenjeni za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u kupusu, brokuli i cvjetači.

PENDUS 330 EC, SHARPEN 330 EC (pendimetalin).

Primjenjuje se u količini 4,0 – 5,0 l/ha uz utrošak vode 200 – 250 l/ha. Primjenjuje se 8-10 dana prije presađivanja. Primjenjuje se širom na površinu tla. Tijekom presađivanja treba paziti da gornji sloj tla tretiran sredstvom ne dođe u doticaj s korijenom sadnice. U slučaju suhog vremena učinkovitost sredstva povećati će se ukoliko ga se unese u tlo plitko, na dubinu 1-2 cm (inkorporira). Suzbijaju jednogodišnje uskolisne i neke širokolisne korove u kupusu, kelju, kelju pupčaru, korabici.

Preparate primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest korisnicima Mjere 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

Obavještavamo korisnike Mjere 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki  iz programa IAKS mjera ruralnog razvoja da su u obavezi postaviti :

Bijele ploče za praćenje šljivine osice (Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava) najkasnije do 01.04.2020. (moraju ostati na površini najmanje do 15.06.2020). Prag štetnosti je 30 osica/bijela ploča.

Za trešnjinu muhu (Rhigoletes cerasi) potrebno je postaviti žute ploče najkasnije do 15.04.2020. (moraju ostati na površini najmanje do 15.06.2020.) Prag štetnosti je 1 muha/2 žute ploče.

Za ostale štetnike (osim orahove muhe)  klopke je potrebno postaviti do 15.04.2020. i moraju ostati na površini najmanje do 15.09.2020.

 

 

                                                                                   Sanja Mastelić – Ivić, dipl.ing.agr.

 

Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

Početkom travnja kod porasta temperatura iznad 10ᵒC započinje sjetva (sadnja) povrtnih kultura na otvorenom. Prilikom sjetve može se provesti preventivna zaštita od zemljišnih štetnika koji rade štete na prizemnim i podzemnim dijelovima biljke, te zaštita od korova.

Granulirani insekticid FORCE 1,5 G (teflutrin) koristi se u usjevima povrtnih kultura (mrkva, peršin, celer, pastrnjak, cikla, špinat, salata, grašak, luk, češnjak) registriran je za zaštitu od žičnjaka i grčica hrušta. Primjenjuje se u redove za vrijeme sjetve ili sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide. Primjenjuje se u količini 7-10 kg/ha.

Zaštita povrtnih kultura  od korova  može se provesti nakon sjetve (sadnje) prije nicanja ili nakon nicanja tijekom vegetacije primjenom jednog od herbicida:

U mrkvi su registrirani herbicidi nakon sjetve prije nicanja Challenge 600 (može i poslije nicanja), Clematis, Clomate, Dost 330 EC, Stomp aqua, Dessicash 200 SL, te nakon nicanja Filon 80 EC, Sencor 600, Mistral 70 WG, Tomigan 250 EC, Focus ultra, Agil 100 EC.

U peršinu prije nicanja Challange 600, Dessicash 200 SL, nakon nicanja Agil 100 EC, Tomigan 250 EC (20 cm visine).

U cikli prije nicanja Dual gold 960 EC, a Oblix 500, Pyramin WG, Bettix WG (prije ili poslije nicanja jednokratno ili u razdvojenim aplikacijama), nakon nicanja Focus ultra, Safari, Safir

U blitvi prije ili nakon nicanja Bettix WG i Oblix 500

U grašku prije nicanja Challenge 600, Dual gold 960 EC, Clematis, Clomate, Stomp aqua, Pendus 330 EC, Sharpen 330 EC,  nakon nicanja Basagran 480, Benta 480 SL, Bentagran, Benta super, Troy 480, Basagran super, Corum, Focus ultra, Pulsar 40, Wish top, Secure, Agil 100 EC, Zetrola, Lentagran 45 WP

U salati, endiviji i radič Kerb 50 W prije sjetve ili prije nicanja ili nakon presađivanja, te nakon nicanja Focus ultra (salata, endivija).

U luku  prije nicanja Challenge 600, u fazi ,,biča,, Stomp aqua, nakon nicanja Filon 80 EC, Lentagran 45 WP, Xinca, Starane 250, Lontrel 300, Fusilade Forte, Select super, Focus ultra, Agil 100 EC

U češnjaku prije nicanja Challenge 600,  nakon nicanja Stomp aqua, Filon 80 EC, Lentagran 45 WP, Butisan S, Select super, Focus ultra, Agil 100 EC

Herbicide koji se primjenjuju nakon sjetve prije nicanja kulture primijeniti na vlažno tlo ili prije najavljenih oborina kako bi se herbicid pod utjecajem vlage mogao aktivirati u tlu.

Preparate primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima ozimih žitarica o zaštiti od bolesti

Nakon prestanka oborina i mogućnosti ulaska na polja žitarica preporuča se pregledati usjeve na prisutnost bolesti.  Uz prisutnu veću količinu vlage i najavljeni  porast temperatura za drugu polovicu tjedna postoje uvjeti za pojavu i širenje bolesti. Pregledom polja pšenice utvrđena je pojava smeđe lisne pjegavosti (Septoria tritici), a prema podacima na agroklimastkim stanicama zabilježene su infekcije, te  postoji  opasnost od širenja žute (Puccinia striiformis) i smeđe hrđe (Puccinia recondita). Uvjeti za širenje žute hrđe su minimalne temperature 2ᵒC, optimalne 8-13ᵒC uz minimalno 3 sata vlaženja lista, a kod smeđe minimalne temperature 10ᵒC, optimalne 20ᵒC.  Hrđe se mogu javiti na pšenici, ječmu, piru, raži, pšenoraži i zobi.  Simptomi žute hrđe su žuti ,,jastučići,, (uredosorusi) poredani uzdužno po listu, dok su kod smeđe hrđe ti ,,jastučići,, smeđi i nepravilno raspoređeni.  Zaštitu provesti na osnovi uočenih  simptoma, te odabrati  fungicid ovisno o registraciji u određenoj žitarici:

TOPSIN M 500 SC(tiofanat-metil) Primjena u pšenici, ječmu, raži i pšenoraži u dozi 1,4 l/ha.

ELATUS PLUS, ELATUS ERA (benzovindiflupir). Primjena  u pšenici, ječmu, piru, zobi, raži, pšenoraži. Primjena od početka vlatanja u količini 0,5-1,0 l/ha.

PRIAXOR EC (fluksapiroksad).  Primjena  u pšenici, ječmu, piru, zobi, raži, pšenoraži, od sredine busanja u količini 0,75-1,5l/ha.

AMISTAR 250 SC, MIRADOR 250 SC, ZOXIS 250 SC (azoksistrobin). Primjena u pšenici, ječmu, pšenoraži u količini 1 l/ha.

LEGADO, DIAGONAL, SINSTAR, AZAKA, ZAKEO XTRA (azoksistrobin) Primjenjuje se u pšenici i ječmu u količini 1 l/ha od faze prvog koljenca.

TAZER (azoksistrobin) Primjenjuje se u pšenici i ječmu u količini 0,8 l/ha od faze vlatanja.

AZOCIP, AM EKS, COMRADE (azoksistrobin+ciprokonazol). Primjena u  pšenici, raž, pšenoraž i zobi. Primjena od početka vlatanja u količini 0,8 -1,0 l/ha.

SEGURIS XTRA  (azoksistrobin+izopirazam+ciprokonazol) Primjena u pšenici i ječmu od početka vlatanja u količini 0,75-1,0 l/ha.

CUSTODIA (azoksistrobin+tebukonazol) . Primjena u pšenici, ječamu, pšenoraži od početka vlatanja u količini 1,0-1,25 l/ha.

RETENGO (piraklostrobin). Primjena u pšenici, pšenoraži, ječmu od faze busanja u količini 1,0 l/ha.

ASCRA XPRO (protiokonazol+fluopiram+biksafen) Primjena u pšenici, ječmu, pšenoraži, raži i zobi od početka vlatanja u količini 1,2 l/ha.

PROLINE, CURBATUR 250 EC (protiokonazol) Primjena u pšenici, ječmu, pšenoraži, raži i zobi od početka vlatanja u količini 0,8 l/ha.

CARAMBA (metkonazol) Primjena u pšenici i ječmu u količini1,2-1,5 l/h.

FOLICUR 250 EW (tebukonazol). Primjena u pšenici, ječmu, zobi i raži u količini 0,5-1,5 l/ha ovisno o vrsti žitarice.

ZANTARA (tebukonazol). Primjena u pšenici i ječmu u količini 1,5 l/ha.

TEBUSHA 25% EW, TEBKIN 250 EW, TEBUCOL, TEBU SUPER 250 EW (tebukonazol) Primjena u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži u količini 1 l/ha.

RIZA (tebukonazol) Primjena u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži u količini 1,25 l/ha.

ULYSSES (tebukonazol) Primjena u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži od početka vlatanja u količini 0,6 l/ha.

PROSARO 250 EC (tebukonazol+protiokonazol) Primjena u pšenici, ječmu, zobi u količini 0,75-1 l/ha.

YAMATO (tetrakonazol) Primjena u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži u količini 1,5- 1,75 l/ha od faze busanja.

SHAVIT 250 EC (triadimenol) Primjena u pšenici i ječmu, u količini 0,5 l/ha.

FALCON FORTE (tebukonazol+protiokonazol). Primjena u pšenici, ječmu, raži i pšenoraži u količini 0,6-1,0 l/ha ovisno o vrsti žitarice.

FALCON EC 460 (tebukonazol+triadimenol). Primjena u pšenici, ječmu, u količini 0,6 l/ha.

ZAMIR (prokloraz+tebukonazol) Primjena u pšenici i ječmu, u količini 1,2 l/ha.

OPUS TEAM* (*registracija do 30.04.2020.) (fenpropimorf+epoksikonazol) Primjena u pšenici i ječmu, u količini 1-1,2 l/ha.

Navedeni fungicidi pružaju preventivnu i kurativnu zaštitu i od drugih bolesti na žitaricama pepelnice (Erysiphe graminis), žuto smeđa pjegavosti (Pyrenophora tritici-repentis), sive pjegavosti ječma (Rynhosporium secalis), mrežaste pjegavosti ječma (Helmintosporium teres).

Fungicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jesenskog luka i češnjaka

Ovisno o vremenu sadnje luka i češnjaka u jesen, oni su u fazi od 2 do 6 razvijenih listova. Nakon prestanka oborina kad bude moguć ulazak na parcele može se provesti zaštita od izniklih korova. Odabrati herbicid ovisno o fenofazi razvoja luka i češnjaka i spektru korova.

FILON 80 EC (prosulfokarb). Primjena u luku za proizvodnju glavica i češnjaku za suzbijanje širokolisnih korova. Primjenjuje se rano poslije nicanja (post-em), kada luk za proizvodnju glavica i češnjak imaju 1-3 u cijelosti razvijena lista (BBCH 11-13) u količini od 3-5 l/ha. Maksimalno jedno tretiranje u sezoni.

LENTAGRAN 45 WP (piridat). Primjena u luku i češnjaku za suzbijanje širokolisnih korova . Primjenjuje se nakon nicanja u najvećoj količini do 2 kg/ha. Preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista). Radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj („split aplikaciji“). Povećanjem razvojnih stadija korova povećava se količina sredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijima razvoja korova 3 listova i više primjenjuje jednokratno. Dvokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju razvoja 1 – 2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi puta u količini 1 kg/ha 10-14 dana kasnije. Trokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva puta u količini 0,5 kg/ha u razmaku 7 do 10 dana. Utrošak vode je od 200 do 600 l/ha. Kod primjene u razdijeljenoj (split) primjeni maksimalna količina sredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha.

XINCA (bromoksinil). Primjenjuje se za suzbijanje širokolisnih korova u luku u fazi 2 do 4 razvijena lista (BBCH 12-14) u količini 0,5 l/ha.

STARANE 250 (fluroksipir). Primjenjuje se u luku u fazi 2-6 razvijenih listova (BBCH 12-16) za suzbijanje širokolisnih korova u količini 0,5-0,8 l/ha.

LONTREL 300 (klopiralid). Primjena u luku u stadiju razvoja 2 – 4 lista, kada širokolisni korovi imaju 2 – 6 listova ili u stadiju rozete višegodišnjih širokolisnih korova. Primjena u mladom salatnom luku nije dopuštena. Sredstvo se zbog fitotoksičnosti ne smije primijeniti kada je luk pod stresom kao niti kada su temperature više od 20ᵒC.

BUTISAN S (metazaklor). Primjenjuje se za suzbijanje širokolisnih korova u češnjaku u količini 1,5 -2,0 l/ha.

FUSILADE FORTE (fluazifop-p – butil). Primjena u luku. Sredstvo se smije primijeniti samo u luku za proizvodnju glavica. U količini 1,3-1,5 l/ha, za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense) u stadiju 15-20 cm visine korova, u količini 1,5-1,6 l/ha za suzbijanje pirike (Agropyron repens) u stadiju 10-20 cm visine korova. Primjenjuje su uz utrošak vode 200-400 l/ha

SELECT SUPER (kletodim). Primjena u luku i češnjaku. Sredstvo se primjenjuje u količini od 0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova običnog koštana (Echinochola crus galli), muharika (Setaria spp.), svračice (Digitaria sanguinalis), divljeg prosa (Panicum spp.) u stadiju 2 – 4 lista. Za suzbijanje višegodišnjih korova sredstvo se primjenjuje u količini 1,6-2 l/ha u stadiju 10-20 cm visine korova. Najbolji rezultati postižu se primjenom na korove u aktivnom rastu, a djelotvornost sredstva smanjuje se u uvjetima nepovoljnim za njihov rast (suša, niske temperature). Primjena uz utrošak vode od 200-400 litara na hektar.

FOCUS ULTRA (cikloksidim). Primjena u luku i češnjaku. Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova primjenjuje se u količini 1-2 l/ha, a za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova u količini 4 l/ha Utrošak vode 150-400 l/ha.

AGIL 100 EC (propakizafop) Primjenjuje se u luku, ne u mladom i češnjaku u količini 1 l/ha kada uskolisni korovi razvije tri lista do početka busanja ili za suzbijanje višegodišnjih travnih korova, posebno pirike (Agropyron repens) kada dostigne visinu od 15-25 cm i divljeg sirka (Sorghum halepense) visine 20-30 cm u količini od 1-1,5 l/ha.

Porastom temperature iznad 10 ᵒC očekuje se izlazak odraslih oblika lukove muhe (Delia antiqua), odlaganje jaja na lukovice i štete od ličinki. S obzirom da nema niti jednog registriranog insekticida u RH za suzbijanje muhe, preporuča se mehaničko suzbijanje postavljanjem žute ljepljive ploče, koje će bojom privući odrasle muhe, te će se one nalijepiti na ploče.

Herbicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima lucerne i djeteline

Postoje dva optimalna roka za sjetvu lucerne i dijeteline, to su jesenski rok (15.08. do 10.09.) i proljetni rok (15.03. do 15.04.). Također na nekim parcelama imamo i godinu ranije zasijane usjeve tzv. staru ili etabliranu lucernu, pa u usjevima koji su zakorovljeni kod planiranja zaštite treba voditi računa o izboru  herbicidi ovisno o rokovima zasnivanja usjeva. Herbicide se mogu koristiti u periodu zimskog mirovanja ili u vrijeme vegetacije.

SENCOR WG 70, METRIPHAR, SCORPIO 70 WG, SENAT WG, METRO, MISTRAL 70 (metribuzin). Primjenjuje se za suzbijanje širokolisnih korova samo u zasnovanoj (etabliranoj) lucerni u vrijeme zimskog mirovanja u količini 0,75-1,2 kg/ha ovisno o tipu tla.

KERB WG* (devrinol). * Registracija vrijedila do 1.07.2019., proširenje primjene na male namjene. Primjenjuje se u lucerni i djetelini za suzbijanje jednogodišnjih širokolinih i travnih korova u količini od 4-5 kg/ha, uz utrošak vode 300-600 l/ha. Suzbijanje je učinkovitije ako nakon prskanja padne kiša. Sredstvo se može primijeniti ranije u proljeće prije ili poslije nicanja usjeva, a kada je korov u fazi do 2 lista. K-42 dana.

QUICK 5 EC  (kizalofop-P-etil) koristi se za  suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih  korova nakon nicanja (lucerna, djetelina) i korova. Stadij razvoja kulture je od stadija dva lista (BBCH 12) do kraja intenzivnog porasta stabljike (BBCH 39). Primijeniti u količini 1-2 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih, te u količini 1-3 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova. Utrošak vode je 300 – 400 l/ha.

CORUM (imazamoks+bentazon) Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u lucerni.  Primjena jednokratno u količini 1,25 l/ha nakon nicanja, kada je usjev dostigao visinu 5 – 6 cm ili dvokratno u podijeljenoj (split) aplikaciji u količini 0,625 l/ha + 0,625 l/ha nakon nicanja. Prvi puta tretirati kada je lucerna visine 4 – 5 cm, a drugi puta u razmaku 7 – 10 dana. K-40 dana.

PULSAR 40 (imazamoks) Primjena u lucerni za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova. Primjena u količini 0,75-1,0 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja  kada je usjev dostigao visinu od 4 cm. Primijeniti po suhim listovima. Optimalna učinkovitost sredstva postiže se na tek izniklim korovima te u stadiju razvoja 2 – 4 prava lista. U višim razvojnim stadijima korova koristiti najvišu preporučenu količinu. K- 40 dana.

GRODYL (amidosulfuron)  Primjenjuje se za suzbijanje širokolisnih korova u količini 60 g/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha. Primjenjuje se tijekom razdoblja vegetacije od faze treće troliske bijele djeteline i u djetelinsko-travnoj smjesi bijele djeteline i ljulja. K -21 dan za košnju i 7 dana za ispašu i siliranje

BASAGRAN 480 (bentazon) Primjena u lucerni i djetelini u stadiju između 1. i 3. troliske (BBCH 11-13) u količini 1,5-2 l/ha, za suzbijanje širokolisnih korova.

LENTAGRAN 45 WP (piridat)  Primjenjuje se za suzbijanje širokolisnih korova u crvenoj djetelini i lucerni nakon nicanja u najvećoj količini do 2 kg/ha. Preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista). Radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj odnosno „split aplikaciji“. Povećanjem razvojnih stadija korova povećava se količina sredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijima razvoja korova 3 listova i više primjenjuje jednokratno. Dvokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju razvoja 1 – 2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi puta u količini 1 kg/ha 10-14 dana kasnije. Trokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva puta u količini 0,5 kg/ha u razmaku 7 do 10 dana. Utrošak vode je 200 – 600 l/ha. Kod primjene u razdijeljenoj (split) primjeni maksimalna količina sredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha. K- 28 dana.

Detaljni podaci o navedenim herbicidima mogu  se pregledati u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web stranici: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/, te se prilikom primjene pridržavati svih navedenih uputa.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

OBAVIJEST IZ TVRTKE CIAK O ODVOZU PRAZNOG AMBALAŽNOG OTPADA SZB:

Obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače da radi mjera opreza zbog korona virusa tvrtka CIAK d.o.o. do daljnjega nije u mogućnosti preuzimati otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja naših članica na skladištima tvrtke CIAK d.o.o. (Zabok, Vojnić, Osijek).

Također za sada nemamo u planu provoditi akcije sakupljanja ambalažnog otpada sredstva za zaštitu bilja zbog trenutne zabrane masovnih okupljanja.

Čim se uvjeti promijene, obavijestit ćemo Vas.

 

Posjednici otpadne ambalaže (poljoprivredni proizvođači, tvrtke) koji imaju više od 100 kg ambalaže se za odvoz iste, uobičajeno, kao i do sada, mogu javiti direktno tvrtki CIAK d.o.o.

(kontakt broj: 0800 0003 ; 01/3463-521, e-mail: ekologija@ciak.hr).

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr