MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Karlovačka

Obavijest proizvođačima kupusa

Pregledom  usjeva kupusa uočava se jaka pojava kupusnih buhača (Phyllotreta spp.) i kupusni stjenica (Eurydema oleracea).

Za suzbijanje buhača registrirani su insekticidi  CYTHRIN MAX i  DECIS 2,5 EC, a za suzbijanje insekata koji sišu KARATE ZEON.

Preporuča se postavljanje žutih ljepljivih ploča u usjeve zbog ulova leptira kupusnog moljca, kupusne muhe, te kupusnih buhača čime se može smanjiti ili potpuno izostati primjena insekticida.

Insekticide primijeniti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić

email: mirna.ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza

Ovisno o lokalitetu kukuruz je u fazi 3-4 razvijena lista. Proizvođači koji još nisu proveli zaštitu od korova, a parcele su im zakorovljene mogu provesti zaštitu do faze 8 listova kukuruza (ovisno o kojem se sredstvu radi). Izabrati herbicid ovisno koji korovi zakorovljuju parcelu:

CALLISTO 480 SC (mezotrion)- širokolisni i neki uskolisni; u fazi 2 do 6 listova kukuruza (BBCH 12-16)

CAMIX, CAMIX 560 SE  – jednogodišnji uskolisni i širokolisni; u fazi 1-4; BBCH 11-14

HARMONY SX (tifensulfuron – metil) – širokolisni korovi; BBCH 10-16

MOTIVELL, KELVIN 40 OD, KELVIN 40 SC, NICOGAN 40 OD, NICOSH, TALON, NIC 4 OD, NICO 4 SC, INNOVATE 240 SC,TALISMAN,  MARVEL, MILAGRO, STRECH, VICTUS OD (nikosulfuron) – jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni,  BBCH 12-16 (18)

MOTIVEL EXTRA 6 OD (nikosulfuron) – jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni; BBCH 13-16

TAROT 25 DF, PLAZA,TRAWEL (rimsulfuron) – jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni; BBCH 11-17

MAGNUM, TASK 64 WG, PRINCIPAL, 53,6 WG, PRINCIPAL PLUS 66,5 WG, RINIDI WG (rimsulfuron + tifensulfuron, nikosulfuron ili dikamba) – jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni; BBCH 12-16

PEAK 75 WG (prosulfuron) – širokolisni; BBCH 13-15

CASPER 55 WG (prosulfuron + dikamba)- širokolisni; BBCH 12-18

SPANDIS (prosulfuron + dikamba + nikosulfuron) – širokolisni; BBCH 12-18

EQUIP (foramsulfuron) – širokolisni i uskolisni; BBCH 12-16

MONSOON ACTIVE(foramsulfuron+tienkarazon-metil)-uskolisni i širokolisn;BBCH 12-16

MUSTANG (florasulam+2,4 D estera) – širokolisni; BBCH 14-15

BASAGRAN 480 (bentazon) – širokolisni korovi, od BBCH 11

ONYX (piridat) – jednogodišnji širokolisni; BBCH 12-18

TEMSA SC, KIDEKA, MIGHTY, MESI, CORNPROTECT, BARRACUDA, CALARIS 400 SC, TONALE, ELUMIS, CYNTEL 51 WG, NIKITA (mezotrion+..) – uskolisni i širokolisni; BBCH 12-18(19)

LAUDIS, LAUDIS WG (tembotrion)- jednogodišnji i višegod. uskolisni i širokolisni korovi; BBCH 12-18

CAPRENO (tembotrion+tienkarbazon-metil) – jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi; BBCH 12-16

KOBAN 600 (dimetaklor) – jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi; BBCH 12-16

DEHERBAN A EXTRA, ESTERON EXTRA 600 EC (2,4-D) – jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; BBCH 13-14

DICOPUR MAX(2,4-D) – jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; BBCH 12-16

DICOPUR TOP 464 SL (2,4-D+dikamba) – jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; BBCH 13-18

LONTREL 300, LOGO 300 SL, BOSS, LONTREL 72, LONTREL 600, CLIOPHAR 600 SL (klopiralid) – jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; BBCH 12-16

STARANE 250, PLUSS, STARANE FORTE, FLUROSTAR 200, FLUXYR 200 EC, HURLER, STARLINE, KEYNYL, NITIDE (fluroksipir)- jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; BBCH 13-16

TOMIGAN 250 EC(fluroksipir)-jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi;BBCH 12-15

BANVEL 480 S, KOLO 480 S, CASH 480 SL, MOTIKAN(dikamba) – jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; BBCH 13-15

DIMBO 480 SL, KALIMBA, OCEAL, DICASH, MURAL, CALLAM, MILAGRO PLUS (dikamba)- jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; BBCH 11-16(18)

Herbicidu dodati  preporučeni okvašivač čime se smanjuje površinska napetost kapljica i omogućuje bolje prianjanje herbicida na korovnu biljku, te bolja učinkovitost sredstva. Primijeniti ih prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima lijeske

Trulež plodova lijeske javlja se svake godine u nasadima lijeske u većoj ili manjoj mjeri. Uzrok truleži su infekcije gljivicama iz rodova Monilia spp., Fusarium, Botrytis, a nastaju kao posljedica uboda štetnika (ljeskotoča i stjenica).

Pojava truleži plodova u nasadima lijeske, osim o napadu štetnika, ovisi o sorti, položaju i vremenskim uvjetima. Zbog najavljenih oborina u nasadima je potrebno provesti zaštitu.  Za zaštitu se mogu koristiti fungicidi na osnovi bakra – BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP  i CHAMPION WG 50, te SIGNUM i SYSTHANE 20 EW.

NEORAM WG  se koristi za suzbijanje raka kore (Nectria galligena), u proljetno-ljetnim tretiranjima u koncentraciji 0,2-0,25% (200 – 250 g na 100 l vode).

Ovisno o pojavi lisnih uši za suzbijanje su registrirani insekticidi: MOVENTO, DEMETRINA 25 EC, SCATTO, DECIS 100 EC, ROTOR SUPER.

U zaštiti od ljeskotoča čije štete započinju u svibnju  nema registriranih sredstava za zaštitu bilja, ali se može  koristiti  BOUNDARY SW. Ovaj proizvod je u svijetu poznat kao vrhunski imunostimulator koji djeluje na obrambenu funkciju biljke. U praksi, djeluje kontaktno te stvara film na biljkama te ujedno zbog uljnog sastava raznih biljaka fizički djeluje na štetnike. Koristi se za sve vrste štetnika uključujući i probleme štetnika sa tvrđim oklopom (ljeskotoč). Primjena  250-400ml na 100 litara vode. Koristi se prskanjem u koncentraciji od 0,3-0,5 %. Djelovanje mu pojačava proizvod ASSET FIVE.

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema uputama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: mirna.ceranic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinova loza se ovisno o sortimentu, nalazi u fazi pojave mladica od 10 – 20 centimetara. Ukoliko je prijašnjih godina bilo problema s pepelnicom (Unicinula necator) potrebno je provesti zaštitu dozvoljenim prepratima:

Domark 40 ME, Nativo WG ,Stroby DF, Talendo SC, Collis SC i sl.

Mogu se koristiti i preparati na bazi sumpora.

Protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola) dozvoljeni su Solofol , Universalis, Delan Pro, Poyram DF i sl.

Sredstva koristiti obavezno po uputama proizvođača te prema Fitosanitarnom sustavu.

Ambalažu sredstva zbrinuti na odgovarajući način uz prateći list.

   Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

S obzirom na najavljeno promjenjivo vrijeme možemo oćekivati stvaranje povoljnih uvjeta za razvoj bolesti. U nasadima šljiva zaštitu treba provesti protiv šupljikavost i lista (Stigmina carpophilla) i kozičavosti lista (Blumeria japii). Dozvoljeni su: Dithane DG Neotec ili Captan WP 50.

U nasadima trešanja i višanja zaštitu je potrebno provesti protiv kozičavosti (Blumeria japii). Dozvoljeni su: Chromodin S-65, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG ili Syllit 544 SC.

Prije tretiranja insekticidima obavezno je pokositi voćnjak ukoliko su prisutni cvatući korovi.

Sredstva koristiti obavezno po uputama proizvođača te prema Fitosanitarnom sustavu.

Ambalažu sredstva zbrinuti na odgovarajući način uz prateći list.

 

                                                                       Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       sanja.mastelic-ivic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Za idući period je najavljeno promjenjivo vrijeme te je zaštitu protiv čađave krastavosti (Venturia inequalis) potrebno i dalje provoditi. Preporuča se kombinirati preparate sistemičnog djelovanja kao što su: Difcor, Argo, Difenzone, Indar 5 EW, Score 250 EC s preparatima preventivnog djelovanja kao što su: Polyram, Scab 80 WG, Caption 80 WG i drugi.

Za zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha) se mogu koristiti pripravci  Nimrod 25 EC Sercadis, Luna experience, Domark 40podvučeni pripravci su dozvoljeni i za suzbijanje krastavosti.

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) i minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella)  dozvoljen je Insegar 25 WP ili Runner 240 SC.

Prije tretiranja insekticidima obavezno je pokositi voćnjak ukoliko su prisutni cvatući korovi.

Sredstva koristiti obavezno po uputama proizvođača te prema Fitosanitarnom sustavu.

Ambalažu sredstva zbrinuti na odgovarajući način uz prateći list.

                                                                        Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       sanja.mastelic-ivic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

Od prethodne preporuke je prošlo 6 dana. Srednje do jake infekcije s čađavom krastavošću (Venturia inequalis/Venturia pyrina)  su zabilježene  tijekom 2.5. i 3.5. Na nekim lokacijama su zabilježene veće količine oborina (Vivodinski Zorkovac, Dugarešćina, Ozalj) dok je u nekim dijelovima županije palo tek neznatno kiše. Na onim područjima gdje je bilo dosta oborina, zaštitu je potrebno obaviti fungicidima sistemičnog djelovanja uz dodatak  preparata preventivnog djelovanja. U područjima gdje je bilo neznatno oborina mogu se upotrijebiti i preparati kontaktnog djelovanja.

Preparati sistemičnog djelovanja su: Difcor, Argo, Sercadis, Score 250 EC i dr.

Preparati kontaktnog djelovanja su: Polyram, Captan 80 WG (registacija ističe 31.12.2023.), Captan WP 50 (registracija ističe 31.12.2023.), Merpan 80 WDG (registracija ističe 31.12.2023.), Kastor ,Caption 80 WP (registracija ističe 31.07.2023.) i dr.

U nasadima u kojima je uočena prisutnost mužjaka kalifornijske štitaste uši.  Potrebno je provesti tretiranja dozvoljenim preparatima kao što su Movento ili Brai.

U nasadima krušaka u kojima je u prethodnim godinama zabilježena prisutnost ličinki kruškine buhe (Psylla pyri) potrebno je provesti tretiranja dozvoljenim preparatima: Movento, Harpun, Apache, Delegate 250 WG, Kraft,18 EC, Scatto i drugi uz dodatak Bijelog ulja.

Tretiranja provesti nakon cvatnje,  u večernjim satima,  kada pčele ne lete. Obavezno pokositi cvjetni podrast u međurednom prostoru radi zaštite pčela.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisani način uz prateći list.

Evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja je potrebno voditi u pisanom ili elektronskom obliku te ju čuvati 3 godine za gospodarstva u konvencionalnom uzgoju  ili 5 godina za ekološka gospodarstva.

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

U tijeku nedjelje i jučerašnjeg poslijepodneva, dijelove Karlovačke županije je zahvatilo olujno nevrijeme popraćeno tučom. Što prije je potrebno provesti zaštitu kako bi novonastala oštećenja bila što prije sanirana.

Preporuča se upotrijebiti preparat na bazi folpeta (kontaktni fungicid)  – Solofol.  Sredstvo je registrirano za primjenu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola). Ima dobro djelovanje na crvenu pjegavost  (Pseudopeziza tracheiphila).

Agrometeorološke stanice su zabilježile veliku količinu oborina u nedjelju i ponedjeljak:

Vivodinski Zorkovac          22, 1 l/m2

Dugarešćina                       30,1 l/m2

Ozalj                                    19,6 l/m2

U dijelovima županije  u kojima nije bilo tuče , velika količina oborina isprala je zaštitna sredstva te je prije provedena tretiranja potrebno ponoviti u svrhu zaštite protiv plamenjače i crne pjegavosti.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisani način uz prateći list.

Evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja je potrebno voditi u pisanom ili elektronskom obliku te ju čuvati 3 godine za gospodarstva u konvencionalnom uzgoju  ili 5 godina za ekološka gospodarstva.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima jesenskog luka i češnjaka

Nakon prestanka oborina u usjevima jesenskog luka i češnjaka potrebno je provesti zaštitu od plamenjače (Peronospora destructor) i sive plijesni (Botrytis cinerea).

 

U zaštiti luka i češnjaka  od plamenjače mogu se koristiti  pripravcima na osnovi azoksistrobina: QUADRIS, ZAFRA AZT 250 SC, ZAKEO 250 SC, ORTIVA. Primjenjuju se u količini 1 l/ha.

AZBANY (azoksistrobin), u češnjaku, 1 l/ha.

RIDOMIL GOLD R (metalaksil – M+bakrov oksiklorid) Primjena u luku u količini 5 kg/ha. Dozvoljena jedna primjena tijekom vegetacije.

SHIRLAN 500 SC  (fluazinama). Primjena u luku u količini 0,5 l/ha. Maksimalno 5 primjena u sezoni.

INFINITO (propamokarb+fluopikolid). Primjena u luku u količini 1,6 kg/ha. Dozvoljene 2 primjene godišnje.

 

U zaštiti od sive plijesni primijeniti:

SIGNUM (boskalid). Primjena u luku i češnjaku u količini 1,5 kg/ha (500 litara vode/ha).

SWITCH 62,5 WG (fludioksonil). Primjena u luku u količini 1 kg/ha (800 litara vode na hektar).

 

Fungicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

 

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima tikvenjača

Tikvenjače  su toploljubne kulture te njihova sadnja na otvoreno započinje kad se tlo dovoljno ugrije. Neki proizvođači ih uzgajaju u kontejnerima u zaštićenom prostoru i u svibnju presađuju na otvoreno, na golo tlo ili na foliju. Zbog brzog porasta i prekrivanja tla povoljne su kulture za ,,ugušivanje,, korova, ali kod početnog rasta i kod ovih kultura potrebna je intervencija primjenom herbicida.

U krastavcima zaštita od uskolisnih korova nakon nicanja provodi se pripravkom FUSILADE MAX (fluazifop –P). Koristi se u dozi 0,625-2,5 l/ha, K- 28 dana.

Pripravci DUAL GOLD 960 EC i EFICA 960 EC (S-metolaklor) koriste se u  bučama, dinji, lubenici, te uljnoj buči nakon sjetve prije nicanja za suzbijanje uskolisnih korova u količini 1,25 do 1,4 l/ha.

REACTOR 360 CS (klomazon). Primjena u buči u  količini 0,25 l/ha, nakon sjetve a prije nicanja uz utrošak vode 200-300 l/ha. Suzbija jednogodišnje širokolisne i neke travne korove.

STOMP AQUA (pendimetalin) koristi se u tikvi, tikvicama, uljnoj buči, dinji i patišonu. Koristi se kod uzgoja na mulch foliji, u količini 3,5 l/ha, primijeniti prije nicanja ili prije presađivanja kultura. Sredstvo primijeniti međuredno po nepokrivenom dijelu tla između mulch folija. Kod primjene obavezno koristiti štitnik za prskanje.

KOBAN 600 (petoksamid) Koristi se u uljnoj buči za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova).  Primjena u količini 2 l/ha nakon sjetve, a prije nicanja kulture (do BBCH 09). Tretiranje treba obaviti najkasnije 3–5 dana nakon sjetve.

DEVRINOL 45 FL (napropamid) koristi se u lubenicama.  Primjenjuje se prije presađivanja, uz plitku inkorporaciju (na 2-5 cm dubine) u dozi 2,0-4,0 l/ha.

Herbicide koristiti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr