MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Karlovačka

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Jesen je bila natprosječno topla te je lišće počelo relativno kasno padati. Kada otpadne cca 80 % lišća potrebno je voćke zaštititi bakrenim preparatima. Zaštitu je potrebno provesti protiv  paleži grančica i truleži plodova (Monilinia  laxa , Monilinia fruktigena, Monilinia frukticola), kozičavosti trešnje i višnje (Blumeriella japii), šupljikavosti lišća (Stigmina carpophilla), kovrčavosti lišća breskve i nektarine (Taphrina deformans) i rogača šljive (Taphrina pruni).

Također je zaštitu potrebno provesti protiv bakterioze (Pseudomonas mors – prunorum), jer do zaraze dolazi u jesen, u vrijeme otpadanja lišća,  kroz lisne ožiljke. Uslijed zaraze nastaju rak rane, smolaste izlučevine i sušenje voćaka.

Kod provođenja zimske rezidbe , nužno je odstraniti sve osušene grančice i sve osušene mumificirane plodove jer su oni izvor zaraze za iduću godinu. Po mogućnosti ukloniti lišće iz voćnjaka koje je izvor primarne zaraze u proljeće.

Dozvoljeni pripravci su:

Nordox 75 WG – dozvoljen je za koštičavo voće u periodu od berbe do cvatnje za kovrčavost lišća breskve i nektarine (Taphrina deformans), bakterijski rak kore (Pseudomonas mors – prunorum), šupljikavost lišća (Stigmina carpophila) te palež cvijeta i mladica (Monilinia laxa) i trulež ploda (Monilinia fruktigena). Preporučena koncentracija je 0,2 % uz utrošak 1000 l vode po ha. Dozvoljena upotreba je 3 x godišnje.

Cuprablau Z – dozvoljen je za koštičavo voće za kovrčavost (Taphrina deformans) na breskvi, marelici i nektarini , šupljikavost lišća (Stigmina carpophilla) , trulež ploda (Monilinia spp. ), pjegavost lišća (Venturia carpophila), kozičavost (Blumeriella japii), vjetičja metla trešnje (Taphrina wiesneri), rogač šljive (Taphrina pruni) u mirovanju vegetacije od jeseni do bubrenja pupova, Dozu je potrebno prilagoditi pritisku bolesti. Dozvoljeno je upotrijebiti 4 x godišnje uz razmak 7- 10 dana. Dozvoljen je za bakterijsku pjegavost (Xantomonas arboricola pv.pruni) u količini 1,6 – 1,04 kg/ha uz utrošak 500 – 1500 l/ha uz primjenu 4 x godišnje. Za vlažnu trulež korjenova vrata (Phytophtora spp.) dozvoljen je za tretiranje donjeg dijela debla korjenovog vrata s koncentracijom 160 – 170 g sredstva/hl (max 1,7 kg/ha) uz 500 – 1500 l/ha vode.

Neoram WG – kontaktni preventivni fungicid dozvoljen  za suzbijanje kovrčavosti breskve (Taphrina deformans), šupljikavost (Stigmina carpophilla) te palež cvijeta i mladica (Monilinia spp.) u koncentraciji 0,5 – 0,6 % maksimalno 2 x u vegetaciji isključivo u mirovanju vegetacije.

Airone SC – fungicid i baktericid dozvoljen za suzbijanje bolesti na breskvi, nektarini, marelici, šljivi za šupljikavost (Stigmina carpophilla), rogača šljive (Taphrina pruni), vještičje metle ( Taphrina cerasi), smeđe truleži (Monilinia spp.) te bakterijskog raka (Pseudomonas syringie)  u dozi od 4 l/ha uz utrošak vode 1000 – 1500 l/ha u razdoblju od otpadanja lišća – mirovanju do početka cvatnje. Sredstvo se smije primijeniti samo jednom u vegetaciji na marelici, trešnji i šljivi.

Champion  – preventivni fungicid za suzbijanje dozvoljen za breskvu (kovrčavost lišća (Taphrina deformans) i šupljikavost (Stigmina carpophilla)  u koncentraciji 0,5 % u mirovanju vegetacije do početka bubrenja pupova i koštičavo voće za palež cvijeta i mladica (Monilinia spp.) i šupljikavost (Stigmina carpophilla) u 1 % koncentraciji isključivo u mirovanju vegetacije.

Champion flow SC – dozvoljen na breskvi za kovrčavost (Taphrina deformans) i šupljikavost (Stigmina carpophilla)  u koncentraciji 0,7 % u vrijeme mirovanja vegetacije do početka bubrenja pupova  te za trešnju i višnju protiv kozičavosti (Blumeria jaapii) u koncentraciji 0,35 – 0,4 % max 2 x u vegetaciji.

Champion WG 50 – preventivni fungicid dozvoljen za koštićavo voće za šupljikavost (Stigmina carpophilla)  i gnomonie (Apiognomonia veneta) u dozi 2 – 3 kg/ha uz utrošak 500 – 1500 l/ha max 3 x u vegetaciji.

Kupropin  – dozvoljen na breskvi za kovrčavost (Taphrina deformans) i šupljikavost (Stigmina carpophilla) u 0,5 -0,75 % u mirovanju vegetacije do početka bubrenja pupova. Može služiti za premazivanje rana u koncentraciji 0,8 %.

Codimur SC, Codimur 50, Copper key, Copper key flow i Cupra su sredstva dozvoljena za kovrčavost (Taphrina deformans)  na marelici, breskvi i nektarini u koncentraciji 0,25 – 0,3 % uz utrošak 800 – 1000 l vode/ha. Primjena od promjene boje lista do početka  kretanja vegetanja vegetacije.

Cuprocaffaro 50 WP – preventivni fungicid za suzbijanje šupljikavosti na koštičavom voću (Stigmina carpophilla) 750 gr/100 l vode.u vrijeme mirovanja vegetacije do početka bubrenja pupova.

Rame caffaro  32 WP –  kontaktni preventivni fungicid dozvoljen na koštičavom voću za suzbijanje šupljikavosti (Stigmina carpophilla) i kovrčavosti (Taphrina deformans)  max 2 x godišnje u 1 % koncentraciji.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja koristiti isključivo prema pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive upotrebe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN14/14) obaveza je voditi evidencije o primjeni sredstava za zaštitu bilja. Sredstva koja se drže na gospodarsvu treba skladištiti na propisani način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest proizvođačima lijeske i oraha

U nasadima lijeske i oraha nakon opadanja lišća  provesti jesensku zaštitu protiv bakterijskih oboljenja – bakterijske paleži (Xanthomonas arbicola pv. corylina)  i  bakterijskog raka (Pseudomonas syringae pv. avellaneae) na lijeski, te bakterijske (crne) pjegavosti (Xanthomonas arboricola pv. juglandis) na orahu.

Zaštitu provesti primjenom pripravka na osnovi bakra:

Bordoška juha Caffaro 20 WP (bakrov hidroksid- kalcij sulfat kompleks)– bakterioze lijeske – primjenjuje se u količini 0,6-1,0 kg/ha.

Neoram WG (bakarni oksiklorid) – rak kore oraha i lijeske – u jesensko-zimskim tretiranjima primjenjuje se u koncentraciji 0,45 % (450 g na 100 l vode)

Champion WG 50 (bakreni hidroksida) – bakterioze oraha i lijeske – primjenjuje se u količini 2-3 kg/ha uz utrošak vode 500-1500 l/ha

Cuprablau –Z (bakarni oksiklorid) – bakterijska pjegavost oraha i lijeske – primjenjuje se u količini 2 kg/ha uz utrošak vode od 350-700 l/ha

Cuprablau Z 35 WG (bakreni oksiklorid) – bakterioze oraha i lijeske, bakterijski rak – primjena u količini od 1,6-1,7 kg/ha uz utrošak vode 1000-1500 l/ha.

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Nakon sjetve ozimih žitarica može se provesti jesenska zaštita od korova primjenom prije i/ili nakon nicanja žitarice ovisno o kojem se herbicidu radi. Herbicidi imaju dobro djelovanje na jednogodišnje uskolisne i širokolisne korove koji niču u jesen kao što su: vlasnjače (Poa spp.), poljska gorušica (Sinapis arvensis), ljepljiva broćika (Galium aparine), mak turčinak (Papaver rhoeas), perzijska čestoslavica (Veronica persica), bršljenasta čestoslavica (Veronica hederifolia), obična slakoperka (Apera spica-venti), prava kamilica (Matricaria chamomilla), poljska vrkutka (Aphanes arvensis), ljuljevi (Lolium spp.), mišji repak (Alopecurus myosuroides), srednja mišjakinja (Stellaria media), pačja trava (Juncus bufonius)… Prednost jesenske primjene herbicida su: bolji prinosi zbog ranijeg suzbijanja korova, nema opasnosti od zanošenja sredstva na susjedne parcele, nema opasnosti od zakašnjele primjene u proljeće zbog nemogućnosti ulaska traktora na parcelu zbog premokrog tla, više vremena za proljetne radove, dugotrajno djelovanje herbicida.

Od herbicida u jesenskoj primjeni mogu se koristiti:

PENDIGAN 330 EC *(pendimetalin)

Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova primjenom nakon sjetve prije nicanja ili nakon nicanja usjeva, najkasnije do faze busanja usjeva  u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži u dozi 4 l/ha uz utrošak 170-200 l vode/ha. Kod primjene u ozimim usjevima koji su posijani nakon 30. studenog sredstvo ne primjenjivati nakon sjetve, a prije nicanja usjeva (pre-em). Nakon nicanja usjeva, smije se primijeniti samo u usjevima koji su plitko posijani.                                                        * sredstvu je istekla registracija, krajnji rok za primjenu zaliha 1.03.2020.

PENDUS 330 EC, SHARPEN 330 EC (pendimetalin)

Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova. Primjenjuje se u količini 4,0 – 6,0 l/ha uz utrošak vode 200 – 250 l/ha. Primjenjuje se u ozimoj pšenici nakon sjetve, a prije nicanja ili nakon nicanja, a prije početka busanja  Primjena traktorskom prskalicom.

FUGA DELTA (flufenacet+diflufenikan)

Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i  širokolisnih korova u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži u količini 0,6 l/ha. Sredstvo se može primijeniti prije nicanja ili nakon nicanja do 3 lista (BBCH 13) kulture. Sredstvo se smije primijeniti svake treće godine na istoj površini. Ne prskati žitarice koje su posijane plitko. Utrošak vode 200-400 l/ha.

AXIAL 50 EC (pinoksaden)

Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova  u ozimoj pšenici i ječmu, od razvijena dva lista do najkasnije pojave zastavica (od fenofaze 12 do 39 BBCH/ZCK skale) primjenom u količini sredstva 0,6-0,8 l/ha uz utrošak vode od 150-400 l/ha.

ALISTER NEW ((jodsulfuron+ mezosulfuron+diflufenikan).

Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih  uskolisnih korova. Primjenjuje se u ozimoj pšenici od tri razvijena lista do završetka busanja (BBCH 13-29) u količini 1 l/ha. Utrošak vode je 200-400 l/ha.

FILON 80 EC (prosulfokarb)

Koristi se u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži za suzbijanje nekih travnih i širokolisnih korova. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja, ali samo ako je osigurana dobra pokrivenost sjemena (dubina sjetve najmanje 2-3 cm) ili nakon nicanja žitarica kada imaju razvijen najmanje jedan list, a najkasnije do ranog busanja (BBCH 11-21). Nedovoljno pokriveno sjeme može propasti ako dođe u doticaj s herbicidom. Doza primjene je 3-5 l/ha, utrošak vode je 300-400 l/ha.

TORNADO FORTE (klortoluron)

Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih korova u ozimoj pšenici i ječmu  od faze 3 lista BBCH 13 (u jesen), do kraja busanja u proljeće (BBCH 13-29). Koristi se u količini 1,25 l/ha, sa utroškom vode od 200-400 l/ha.

GRANSTAR (tribenuron)

Primjenjuje se u količini 25 g/ha kada su jednogodišnji širokolisni korovi u fazi 2 do 4 prava lista (BBCH 12-14), a ozima pšenoraž i raž u razvojnoj fazi od 2 lista do kraja busanja (BBCH 12-29). Utrošak vode 200-400 l/ha.

TOSCANA, TRIMUR (tribenuron)

Primjenjuje se u ozimoj pšenici i ječmu u stadiju razvoja 3 lista pa do kraja busanja (BBCH 13-29) u količini 10-20 g/ha.

TRAILER (tribenuron)

Koristi se za suzbijanje širokolisnih korova u ozimim pšenici, ječmu,  raži, zobi i piru.

Primjenjuje se u jesen nakon nicanja usjeva (post-em), u razvojnim stadijima od tri lista do početka busanja usjeva (BBCH 13-21) u količini 20 g/ha , u proljeće do pojave zastavice (do BBCH 39) za ozimine u količini od 30 g/ha.  Utrošak vode 200-500 l/ha. Kod jesenske primjene u ozimim kulturama sredstvo se ne smije primjenjivati na alkalnim tlima (pH >7). Kod primjene na alkalnim tlima (pH >7) u ozimim kulturama na proljeće, sredstvo TRAILER ne primjenjivati više od jedanput u tri godine. Primijeniti krajem zime (od kraja veljače do pojave zastavice).

PALLAS 75 WG (piroksulam)

Koristi se za suzbijanje širokolisnih korova u ozimoj pšenici, raži i pšenoraži. Primjenjuje se u stadijima razvoja od 2 lista u jesen do drugog koljenca kulture u proljeće (BBCH 12-32) u količini: 120 g/ha za suzbijanje obične mišjakinje (Stellaria media); 160 g/ha za suzbijanje čestoslavica (Veronica spp.); 200 g/ha za suzbijanje obične slakoperke (Apera-spica venti), stoklasa (Bromus spp.), zobi (Avena spp.), poljskog jarmena (Anthemis arvensis), obične rusomače (Capsella bursa-pastoris), poljske gorušice (Sinapis arvensis), ljubice (Viola sp.); 250 g/ha za suzbijanje lisičjeg repka (Alopecurus myosuroides), ljulja (Lolium sp.), broćike (Galium aparine), crvene mrtve koprive (Lamium purpureum). Utrošak vode je  200-400 l/ha.
Optimalna djelotvornost postiže se kada su uskolisni korovi u stadijima razvoja 3-4 lista, a širokolisni 2-8 listova. Ne koristiti kada je temperatura zraka  ispod 5 °C, odnosno kada se očekuju noćni mrazevi. Ne koristiti sredstvo u žitaricama s podusjevom mahunarki.

Herbicide  koristiti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima ozimog luka i češnjaka

Tijekom  listopada i studenog sade se jesenskih kultivara luka i češnjaka. Prilikom sadnje može se provesti zaštita od štetnika u tlu (žičnjaci, grčice hrušta) koji mogu raditi štete na zasađenim lučicama (češnjevima) dok su više temperature i dok ne odu na prezimljenje u dublje slojeve tla.  Neposredno nakon sadnje može se provesti zaštita od jednogodišnjih korove koji počinju nicati u jesen zajedno sa zasađenom kulturom.

Zaštita od  zemljišnih štetnika može se provesti primjenom granuliranog insekticida FORCE 1,5 G (teflutrin). Primjenjuje se u redove za vrijeme sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide u dozi 7-10 kg/ha. Karenca osigurana vremenom primjene.

Zaštita od jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih  korova može se provesti primjenom jednog od herbicida:

STOMP 330 E* (pendimetalin). Primjena u luku i češnjaku. Tretirati prskanjem širom odmah nakon nicanja usjeva (post-em), u fazi „biča“ u dozi 4-5 l/ha uz utrošak vode 200-500 l/ha. Maksimalno jedno tretiranje u sezoni.

* krajnji rok za primjenu zaliha 1.03.2020.

STOMP AQUA (pendimetalin). Primjena u luku i češnjaku. Primjenjuje se nakon nicanja kulture (post-em) kada se kultura nalazi u stadiju razvoja “biča” (BBCH 10) u količini 2,5 – 3,0 l/ha, uz trošak 200-600 l vode po hektru. Maksimalno jedno tretiranje u sezoni.

FILON 80 EC (prosulfokarb). Primjena u luku za proizvodnju glavica i češnjaku. Primjenjuje se rano poslije nicanja (post-em), kada luk za proizvodnju glavica  i češnjak imaju 1-3 u cijelosti razvijena lista (BBCH 11-13) u količini od 3-5 l/ha. Maksimalno jedno tretiranje u sezoni.

CHALLENGE 600 (aklonifen). Primjena u luku i češnjaku.

Primjena u češnjaku nakon sadnje prije nicanja (BBCH 00-03) u količini 4 l/ha.

Primjena u luku nakon sadnje prije nicanja (BBCH 00-03) u količini 2,5 l/ha ili u odvojenoj primjeni nakon sadnje prije nicanja u količini 1.5 l/ha i druga primjena u stadiju 5 listova u količini 1 l/ha. Utrošak vode 150-400 l/ha.

LENTAGRAN 45 WP (piridat). Primjena u luku i češnjaku. Primjenjuje se nakon nicanja u najvećoj količini do 2 kg/ha. Preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista). Radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj („split aplikaciji“).

Povećanjem razvojnih stadija korova povećava se količina sredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijima razvoja korova 3 listova i više primjenjuje jednokratno.

Dvokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju razvoja 1 – 2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi puta u količini 1 kg/ha 10-14 dana kasnije.

Trokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva puta u količini 0,5 kg/ha u razmaku 7 do 10 dana. Utrošak vode je od 200 do 600 l/ha. Kod primjene u razdijeljenoj (split) primjeni maksimalna količina sredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha.

DESSICASH 200 SL* (dikvat) je totalni, neselektivni herbicid registriran samo za primjenu u luku. Primjenjuje se prije nicanja luka na iznikle korove u dozi 2-4 l/ha. Djeluje i na vilinu kosicu (Cuscuta spp.). Primjenjuje se nakon nicanja korova.  Primjena traktorskom prskalicom uz utrošak vode 300-800 l/ha.

* krajnji rok za prodaju zaliha 04.11.2019., krajnji rok za primjenu zaliha 04.02.2020.

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima – primjena totalnih herbicida

Totalni herbicidi su neselektivni sistemični herbicidi koji se koriste za različite namjene – za totalno (podzemni i nadzemni dio) uništenje korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim (okućnice, oko gospodarskih objekata, po rubovima staza, uz ograde) površinama; prije proljetne sjetve/sadnje kultura; za suzbijanje korova na strništima nakon žetve žitarica; za pred žetveno suzbijanje korova u žitaricama; za premazivanje panjeva bjelogoričnih vrsta; za međurednu primjena u crnogoričnim i bjelogoričnim nasadima nakon sadnje u vegetaciji- za suzbijanje drvenastih korova sredstvo se primjenjuje u ljetnim mjesecima (lipanj – kolovoz) prije kraja vegetacije, ali nakon odrvenjavanja novih izdanaka; za uništavanje zakorovljenih i siromašnih travnjaka tretiranjem prije košnje od lipnja do listopada, kada je porast 30-60 cm, nije gust i nedostaje mu zrelog sjemenja ili poslije košnje kod ponovnog porasta; na vodenim površinama na kraju vegetativnog razvoja, prije nego vodeni (akvatični) korovi uđu u generativnu fazu; te za suzbijanje korova u trajnim nasadima starijim od 3 godine u jesen ili rano proljeće.

Za ove namjene koriste se herbicidi na osnovi aktivne tvari glifosata:

CATAMARAN 360

CIDOKOR MAX

CIDOKOR PLUS

ROUNDUP BIACTIVE

TOTAL TF

BOOM EFFECT

COSMIC

OXALIS*

OURAGAN SYSTEM  4

SATELITE

GLIFOKOR 360 TF

HERKULES

KARDA

BARBARIAN XTRA610

GALLUP SUPER 480

GLYFOON 480

KYLEO*

RESOLVA 24H

*registracija važi do 16.12.2018., krajnji rok za prodaju zaliha 16.06.2019.,krajnji rok za primjenu zaliha 16.06.2020.

Pripravci na osnovi glifosata nemaju jednako registriranu namjenu. Karenca je različita ovisno o namjeni i pripravku. Dozu primjene je različita za pojedino sredstvo, pa je potrebno strogo se pridržavati svih uputa sa etikete. Voditi evidenciju o tretiranjima, a praznu ambalažu zbrinuti na propisan način.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail. Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima oraha

Proizvođačima oraha preporučuje se  ponoviti zaštitu od orahove muhe (Rhagoletis completa) primjenom jednog od registriranih insekticida, čija je primjena dozvoljena 2 puta u vegetaciji:

CALYPSO SC 480 (tiakloprid) – 0,25 l/ha

IMIDAN 50 WG (fosmet) – 1,5 kg/ha

Brojnost odraslih muha može se smanjiti postavljanjem većeg broja žutih ljepljivih ploča u krošnju oraha.

Insekticide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail. Mirna.Ceranic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima krumpira – desikacija cime

Proizvođačima krumpira koji planiraju započeti berbu krumpira  krajem mjeseca, a nadzemni dio (cima) je u fazi sušenja i  propadanja zbog zaraze bolestima (plamenjača, koncentrična pjegavost), te radi olakšane berbe, ako je usjev jako zakorovljen  preporuča se tretiranje usjeva primjenom jednog od kontaktnih herbicida – desikanata. Primjenom navedenih herbicida  spriječen je prijelaza bolesti sa nadzemnog dijela biljke na gomolje, te je zbog uništene biljne mase olakšana berba. Za desikacije su registrirani herbicidi na osnovi aktivne tvari dikvata:

REGLON FORTE* (4-5 l/ha, K- 10 dana)

MISSION*, ACUNA*, DIQUA* (4 l/ha, K- 14 dana)

REGLONE 200 SL*(4 l/ha, K- 10 dana). Može se koristiti i u lucerni i djetelini za lokalno tretiranje protiv parazita  viline kose (Cuscuta sp.),  primjenom u količini 2-2,5 l/ha, te za desikaciju batata u količini 4 l/ha uz karencu od 10 dana.

QUAD-GLOB 200 SL* (3,3-4 l/ha, K- 15 dana). Može se koristiti i u lucerni i djetelini za lokalno tretiranje protiv parazita  viline kose (Cuscuta sp.), primjenom u količini 2-2,5 l/ha

DESSICASH 200 SL* (3,3-3,5 l/ha, K- 10 dana)

*registracija važi do 4.5.2019, krajnji rok za prodaju zaliha 4.11.2019.

Desikante primijeniti za mirna vremena, jer su zabilježene velike štete od zanošenja sredstva vjetrom (drift) na netretirane parcele.

Tretiranje evidentirati u obrascu Evidencija o primjeni sredstava za zaštitu bilja.

Prilikom primjene navedenih herbicida strogo se pridržavati preporuka proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail. Mirna.Ceranic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

U proteklom tjednu bilo je obilnih padalina s jakim vjetrom što je pogodovalo razvoju truleži koštičavog voća koje je u fazi dozrijevanja.  Potrebno je provesti zaštitu nasada  i pritom obratiti pozornost na karencu odabranog preparata. Zaštitu nikako ne provoditi na sortama koje se beru.

Dozvoljeni fungicidi na breskvi protiv truleži plodova i pepelnice su: Luna experience, Indar 5 EW (k- 3 dana) , Systane 20 EW i i Nativo 75 WG (k- 7 dana). Za suzbijanje truleži plodova registrirani su Signum DF, Chorus 50 WG, Swich 62,5 i Teldor. Na nektarinama  su dozvoljeni Nativo 75 WG, Systane 20 EW, Signum DF, Swich 62,5 i Chorus 50 WG.

Pregledom feromonskih trapova ustanovljena je prisutnost breskvinog savijača (Cydia molesta)  i breksvinog moljca (Anarsia lineatella). Za suzbijanje breskvinog savijača  treba izabrati preparate kraće karence:

Avaunt (K- 7 i Nativo 75 WG dana), Affirm (K-7 dana), Delegate 250 WG (K-7 dana) i Runner SC (K-7 dana).

U voćnjacima je ustanovljen let i odlaganje jaja druge generacije šljivinog savijača (Cydia funebrana). Za suzbijanje se preporučaju preparati kreće karence : Delegate 250 WG i Affirm opti (karenca 7 dana).

Protiv truleži plodova šljiva dozvolu imaju: Chorus 50 WG, Nativo 75 WG Swich 62,5 (karenca 7 dana) te Indar 5 EW i Teldor (karenca 3 dana).

Pregledom voćnjaka ustanovljena je prisutnost kozičavosti lista višnje i trešnje  (Blumeriella japii) te je u nekim voćnjacima nastao potpuni gubitak lista. Preporuka je učiniti još jednu zaštitu. U tu svrhu se nakon bebe mogu upotrijebiti pripravci Dithane M-45 , Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45 i Chromodin S-65.

Prilikom zaštite voća u fazi dozrijevanja vodite računa o karenci odabranih pripravaka!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja koristiti isključivo prema pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive upotrebe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN14/14) obaveza je voditi evidencije o primjeni sredstava za zaštitu bilja. Sredstva koja se drže na gospodarsvu treba skladištiti na propisani način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

U zadnja tri dana zabilježena je velika količina oborina te je stoga potrebno ponovno zaštiti vinograde od plamenjače (Plasmopara viticola), pepelnice (Unicinula necator) i sive plijesni (Botrytis cinerea).

U prethodnoj preporuci navedeni su preparati koji su dozvoljeni za suzbijanje pepelnice i plamenjače.

Protiv sive plijesni su dozvoljeni:  Luna Privilege ( 0,5 l/ha) , Teldor 0,10 -0,15 %), Cantus (0,10-0,12 %) Pyrus 400 SC (2,2 -2,5 kg/ha), Swich 62,5 WG (0,08 %).

Pri primjeni sredstava za zaštitu bilja voditi računa o karenci.

Obilaskom terena (25.07. i 26.07. ) i pregledom žutih ploča utvrđena je velika brojnost odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball) u vinogradima koji graniče sa zapuštenim vinogradima ili vinogradima direktno rodnih hibrida u kojima nije provedeno suzbijanje ličinki američkog cvrčka. Na jednom od lokaliteta praćenja nađeno je  više od 50 komada po žutoj ploči tjedno.

Podsjećamo vinogradare da su obavezni u svoje vinograde postaviti žute ljepljive ploče radi praćenja i provjere učinkovitosti suzbijanja američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball.  Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka 2-3 tjedna. Po vinogradu je dovoljno postaviti 1-2 ploče.

Ako se tijekom srpnja primijeti velika brojnost odraslih oblika američkog cvrčka tada je krajem srpnja ili početkom kolovoza potrebno izvršiti treće tretiranje.

Za suzbijanje su dozvoljeni: Avaunt, Reldan 22 EC, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Cytrin Max, Abanto  i Kristant EC. U ekološkoj proizvodnji je dozvoljen Piretro natura.

Pri primjeni sredstava za zaštitu bilja voditi računa o karenci.

Zaštitu svakako provesti u večernjim satima radi zaštite pčela.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača i prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Ambalažu sredstava za zaštitu bilja treba zbrinuti na propisani način. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obavezno je voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Sredstva za ZB se na gospodarstvu treba skladištiti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vremenski uvjeti  odgovaraju  razvoju pepelnice na vinovoj lozi (Ericiphe  necator) . Simptomi su uočeni na bobicama kao bijela prevlaka. Potrebno je provesti zaštitu vinograda. Dozvoljeni pripravci su: Vivando SC, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC, Collis, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Sercadis SC, Systane 24E, Topas 100 EC, Luna Experience, Crystal KS, Bumper 25 EC i ostali.

Ako se koriste pripravci na osnovi sumpora, treba voditi računa da oni mogu izazvati fitotoksičnost pri temperaturama iznad 25 °C.

Ostvarili su se uvjeti za sekundarno širenje plamenjače (Plasmopara viticola) te treba nastaviti  zaštitu  dozvoljenim fungicidima : Galben C, Fantic M, Curzate B, Verita, Mikal flash , Mikal premium F. Antracol combi, Folpan gold, Momentum trio, Ridomil gold plus, Ridomil gold pepite i dr.

Vinogradari trebaju provesti i drugo tretiranje protiv američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) koji je glavni prijenosnik fitoplazme – zlatne žutice vinove loze. 17.07.2019. zabilježena je pojava odraslih oblika cvrčka, ali još uvijek su u većini ličinke L3 – L5. Za suzbijanje su dozvoljeni: Avaunt, Reldan 22 EC, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Cytrin Max, Abanto  i Kristant EC. U ekološkoj proizvodnji je dozvoljen Piretro natura.

Vinogradari trebaju u vinograd postaviti žute ploče zbog praćenja pojavnosti američkog cvrčka kao i kontrole učinkovitosti provedenih tretiranja. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda i potrebno ih je zamijeniti svaka 2-3 tjedna. Ukoliko se tijekom srpnja na žutim pločama  ustanovi prisutnost američkog cvrčka svako je potrebno izvršiti i treće tretiranje krajem srpnja ili početkom kolovoza. Zaštitu svakako provesti u večernjim satima radi zaštite pčela.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača i prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Ambalažu sredstava za zaštitu bilja treba zbrinuti na propisani način. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obavezno je voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Sredstva za ZB se na gospodarstvu treba skladištiti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                           sanja.mastelic-ivic@mps.hr