MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Karlovačka

Obavijest poljoprivrednicima – primjena totalnih herbicida nakon žetve žitarica

Nakon žetve žitarica za suzbijanje korova koji počinju intenzivno rasti na strništima mogu se primijeniti totalni herbicidi –  neselektivni sistemični herbicidi koji kod korovnih biljaka uništavaju nadzemni i podzemni dio i sprečavaju daljnje vegetativno širenje višegodišnjih korova.

Za ove namjene koriste se herbicidi na osnovi aktivne tvari glifosata:

CATAMARAN 360 – primjena u količini 1,5-4,0 l/ha (viša doza za višegodišnje korove),  najkasnije 5 dana prije obrade tla

CIDOKOR MAX – primjena u količini 2,25-4,5 l/ha

CIDOKOR PLUS – primjena u količini 1,4-8,0 l/ha, najkasnije 5 dana prije obrade tla

ROUNDUP BIACTIVE – 1,5-7,0 l/ha, najkasnije 5 dana prije obrade tla

ROUNDUP RAPID – 1,2-6,4 l/ha, najkasnije 5 dana prije obrade tla

TOTAL TF – 1,5-7,0 l/ha, najkasnije 5 dana prije obrade tla

COSMIC – 2-10 l/ha,  ne obrađivati tretiranu površinu tri do četiri tjedna nakon primjene.

OURAGAN SYSTEM  4 – 2,0-8,0 l/ha

SATELITE – 1,5-7,0 l/ha

BOOM EFFECT, GLIFOKOR 360 TF, HERKULES – 2,0-9,0 l/ha

 

Herbicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail. Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima postrne (bijele) repe

Tijekom srpnja sije se postrna (bijela) repa (Brassica rapa) najčešće na površine nakon žetve žitarica.

Nakon sjetve, prije nicanja repe može se provesti zaštita od korova primjenom pripravka DOST 330 E (pendimetalin). Sredstvo dobro suzbija jednogodišnje uskolisne korove -mišji repak (Alopecurus myosuroides), običnu svračicu (Digitaria sanguinalis), koštan (Echinochloa crus-galli), muhare (Setaria spp.), američki proso (Panicum dichotomiflorum), te od  jednogodišnjih širokolisnih korova – šćireve (Amaranthus spp.), pepeljugu (Atriplex spp.), europsku bradavku (Heliotropium europaeum), običnu rusomaču (Capsella bursa-pastoris), bijelu lobodu (Chenopodium album), mlječike (Euphorbia spp.), dimnjače (Fumaria spp.), poljsku potočnicu (Myosotis arvensis), jednogodišnju resulju (Mercurialis annua), mak turčinak (Papaver rhoeas), tušt (Portulaca oleracea), dvornike (Polygonum spp.), crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), poljsku čestiku (Thlaspi arvense), malu koprivu (Urtica urens), čestoslavice (Veronica spp.). Ne djeluje na višegodišnje korovne vrste. Primjenjuje se u dozi 3-6 l/ha. Za primjenu traktorskom prskalicom primijenjena količina vode je 200-400 l, a za primjenu ručnom prskalicom 400l/ha.

Nakon nicanja repe može se primijeniti herbicid FOCUS ULTRA (cikloksidim).

Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova u količini 1-2 l/ha, a za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova u količini 4 l/ha. Utrošak vode je 150-400 l/ha. Primjena  traktorskim ili leđnim prskalicama.

Iznikle biljčice oštećuju različiti štetnici. Potrebno je pregledavati usjev i kod pojave štetnika koji sišu biljne sokove (lisne uši, štitasti moljac) ili grizu biljno tkivo (blitvina pipa, štitasti kornjaš, sovice pozemljuše i lisne sovice) primijeniti insekticid CYTHRIN  MAX (cipermetrin). Koristi se  u količini od 100 ml/ha. Dozvoljene su maksimalno 2 primjene, u razmaku koji ne smije biti kraći od 10 dana.

Preparate koristiti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima žitarica – tretiranje praznih skladišnih prostora i/ili žitarica prije skladištenja

Započela je žetva žitarica. Prije skladištenja žitarica u skladišta može se provesti vlažna dezinsekcija praznih skladišnih prostora ili se mogu izravno tretirati zrna žitarica prije skladištenja u cilju zaštite od štetnika (kornjaši i moljci) za vrijeme njihovog skladištenja. Primjena na zrno dozvoljena je samo posebnim uređajima za tretiranje žita na pokretnoj traci.

ACTELLIC 50 EC (pirimifos-metil)

Za preventivno i kurativno suzbijanje skladišnih štetnika, prije skladištenja pšenice  u količini od 8 ml sredstva na jednu tonu pšenice, uz dodatak 0,5-1 l vode na tonu i to isključivo pomoću uređaja za ravnomjerno tretiranje pšenice na transportnoj traci.

ACTELLIC DIMNI GENERATOR (pirimifos-metil)

Za primjenu u praznim skladištima poljoprivrednih proizvoda, za suzbijanje štetnika uskladištenih žitarica (pšenice, ječma, zobi, pšenoraži, prosa, sirka, heljde, raži, kukuruza, riže). Količina sredstva: jedan dimni generator na 570 m3.  Broj primjena: 2 puta u istom praznom skladištu za uskladištenje žitarica

K- OBIOL EC 25 (deltametrin)

Insekticid za suzbijanje skladišnih štetnika na uskladištenim žitaricama i u praznim skladištima poljoprivrednih proizvoda.

IZRAVNA PRIMJENA NA ŽITARICE:

–  2 l sredstva u 33 l vode/100 tona (20 ml sredstva u 330 ml vode/t) pri čemu zaštita uskladištenih žitarica traje 12 mjeseci.

– 1 l sredstva u 16,5 l vode/100 tona (10 ml sredstva u 165 ml vode/t) pri čemu zaštita uskladištenih žitarica traje 6 mjeseci.

Vrijeme primjene: nakon žetve, a pri unošenju žitarica u skladište

Radna zabrana: 24 sata. 48 sati nakon primjene sredstva K-OBIOL EC 25 tretirane žitarice ne smiju se koristiti kao hrana za životinje.

TRETIRANJE POVRŠINA U SKLADIŠTIMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA koristi se:

–  za porozne površine (beton): 40-60 ml sredstva u 10 L vode/100 m2

–  za neporozne površine (metal, keramičke pločice): 40-60 ml sredstva u 5 l vode/100 m2. Broj primjena: 1 puta godišnje za tretiranje površina prije unošenja žitarica u skladište uz učinkovitost u trajanju 2 mjeseca.

Radna zabrana: 24 sata. 48 sati nakon primjene sredstva K-OBIOL EC 25 tretirane žitarice ne smiju se koristiti kao hrana za životinje.

 

KOFUMIN 77UL (cipermetrin) – primjenjuje se pri unošenju žitarica (pšenica, ječam, raž, zob, pšenoraž, pir)  u skladište nerazrijeđeno posebnim strojevima za tretiranje (tip vobamatik i sl.) metodom izravnog tretiranja zrna posebnim strojevima za tretiranje na elevatoru ili na transportnoj traci.

Primjenjuje se u količini 42–84 ml sredstva/tonu žitarice. Viša količina sredstva primjena osigurava zaštitu dulje od 1 godine, dok niža količina sredstva osigurava zaštitu do 6 mjeseci. Ne preporučuje se tretiranje žitarica na kojima je odobrena primjena kada su štetnici već nazočni u zrnu.

 

KOFUMIN 308 EC insekticid za suzbijanje skladišnih štetnika prilikom unošenja žitarica (pšenica, ječam, raž, zob, pšenoraž, pir) u skladište ili u praznim skladištima.

 

Prije uskladištenja u količini 10–20 ml sredstva u 480 ml vode/tonu žita.

Sredstvo se primjenjuje metodom izravnog tretiranja zrna posebnim strojem za tretiranje na elevatoru ili na transportnoj traci.

U praznim skladištima žitarica (pšenica, ječam, raž, zob, pšenoraž, pir) u količini 60 ml sredstva u 5 l vode/100 m2.

Primjena sredstva provodi se raspršivanjem/prskanjem ravnomjerno po cijeloj površini (zidovi, podovi, stropovi, vrata, grede). Radna zabrana 48 sati.

SILICO SEC (dijatomejska zemlja)

Ubraja se u fizikalne insekticide. Koristi se za suzbijanje skladišnih štetnika i grinja. Oštećuje kutikulu uslijed čega dolazi do gubitka vode iz tijela, te ugibanja od dehidracije. Sastoji se iz 90% nepirogene dijatomejske zemlje  i 10 % silicijeve kiseline. Tretirati treba samo zrnje s manje od 14,5% vlage jer se na vlažnijem zrnu učinak smanjuje.

Koristi se na uskladištenim žitaricama preventivno (prije pojave štetnika) u količini 1kg/t ili kurativno (nakon pojave štetnika) u količini 2 kg/t.

U praznim skladištima, mlinovima, silosima i podnim skladištima koristi se u količini 1 kg/100m² površine.

Dozvoljeno je jedno tretiranje žitarica, 10 tretiranja praznog skladišta i 12 tretiranja mlinova, silosa i podnih skladišta.

 

Prilikom primjene navedenih insekticida strogo se pridržavati uputa o upotrebi i načinu primjene.

 

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest o uklanjanju ambrozije

Ambrozija ( Ambrosia artemsiifolia L. ) nazvana još i limundžik, Krausova trava, jednogodišnja je zeljasta biljka, naraste do visine 1-1,5 metara. Ima vretenast korijen i uspravnu razgranatu stabljiku posutu grubim dlačicama. Stabljika je na presjeku četvrtastog oblika. Listovi su jajolikog oblika i uskih režnjeva  posuti dlačicama. Cvjetovi su žućkaste boje u obliku grozdastih cvatova smješteni na vrhovima stabljike i grana.

Podrijetlom je iz Sjeverne Amerike, a danas je rasprostranjena u većini europskih zemalja. U Hrvatskoj je prvi put pronađena 1941. godine na području  Podravine, Posavine i Slavonije. Od tuda se proširila na ostala područja Hrvatske. Ambrozija je vrlo agresivna  korovna biljka koju možemo pronaći uz putove, željezničku prugu, uz rubove kanala, obale potoka i rijeka kao i na obradivim poljoprivrednim površinama kao korov u povrtnim kulturama, kukuruzu, voćnjacima i vinogradima.

Cvatnja ambrozije započinje krajem srpnja. Agresivna je alergena  biljka koja proizvodi velike količine peluda i kod ljudi izaziva alergijsku reakciju. Svaka biljka godišnje proizvede oko stotinu milijuna zrnaca peludi. Zrnce peludi izgleda kao kugla sa šiljcima i može prijeći i do 300 km.

Osobe osjetljive na pelud ambrozije pate od alergijske hunjavice. Njeni simptomi su kihanje, curenje iz nosa, svrbež kože i sluznice, pojačano suzenje očiju i otežane vjeđe.Takve  osobe  trebaju izbjegavati izlazak na otvoreno u jutarnjim satima, jer je tada koncentracija peluda u zraku  najveća kao i za toplog i vjetrovitog vremena . Koncentracija peluda je najmanja na večer  i nakon kiše.

Ambroziju je moguće suzbiti agrotehničkim, mehaničkim i kemijskim mjerama.

Agrotehničke mjere suzbijanja su obrada tla i višekratno prašenje (obrada) strništa.

Mehaničke mjere su- međuredna kultivacija okopavinskih kultura, okopavanje, plijevljenje, pročupavanje  pojedinačnih biljaka, kosidba (višekratna).

Kemijske suzbijanje provodi se primjenom herbicida koji imaju dozvolu za primjenu u Republici Hrvatskoj. Na neobradivim površinama (uz ceste, putove, kanale, željezničku prugu…), tamo gdje treba uništiti čitavu vegetaciju koriste se herbicidi na osnovi glifosata –Catamaran 360, Cidokor plus, Cidokor max, Roundup biactive, Rundup rapid, Total TF, Glifokor 360 TF, Glyphogan, Boom efect , Cosmic, Ouragan system 4, Satelite, Herkules, Karda, Barbarian xtra 610, Gallup super 480, Glyfoon 480, Resolva 24 H. U povrtnim i ratarskim kulturama, voćnjacima, vinogradima koriste se herbicidi selektivni za tu kulturu, a namijenjeni za suzbijanje ambrozije.

Uklanjanje ambrozije dužni su provoditi korisnici državnih potpora, jer je isto propisano.

Dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima GAEC-om 6 – sprečavanje zarastanja poljoprivrednih površina neželjenom vegetacijom (pod neželjenom vegetacijom podrazumijevaju se pojave korova ambrozije (Ambrosia artemisiifolia, L.) i mračnjaka (Abutilon theophrasti, Med.) na poljoprivrednim površinama).

Obveza je svakog građanina koji na svom zemljištu pronađe  ambroziju suzbiti ju jednom od navedenih mjera suzbijanja najkasnije pred cvatnju, kako bi olakšao život alergičnim osobama i  smanjio pojavu novih biljaka idućih godina.

 

   dr.sc. Mirna Ceranić

         e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima oraha i lijeske

U nasadima oraha postavljeni su feromoni i žute ploče za praćenje pojave odraslih oblika orahove muhe (Rhagoletis completa). Uhvaćene su  prve odrasle muhe. Muha je crvenkastosmeđe boje, duljine 4-8 mm, sa žutom glavom i zelenim očima, a na prsištu se nalazi dobro uočljiv trokutasti štitić žute boje. Muha je prepoznatljiva po tri tamne pruge na krilima od kojih jedna ima oblik slova V. Štete prave ličinke. One su bijele bez nogu, hrane se lupinom oraha koja trune. Plodovi posmeđe i propadaju. Ima jednu generaciju godišnje.

Zaštitu provesti primjenom jednog od insekticida:

CALYPSO SC 480 (tiakloprid), 0,25 l/ha

IMIDAN 50 WG (fosmet), 1,5 kg/ha

U ekološkim nasadima preporuča se postavljanje većeg broja žutih ljepljivih ploča na početku leta muhe, kako bi se ulovom odraslih muha spriječilo odlaganje jaja i štete od ličinki.

Preventivnu zaštitu prije najavljenih oborina od sive pjegavosti oraha ili antraknoze (Gnomonia leptostyla)  provesti primjenom jednog od fungicida:

CHAMPION 50 WG (bakrov hidroksid) –  2-3 kg/ha

DITHANE DG NEOTEC (mankozeb) – 210 g/100 l vode (0,21 kg/hl)

PENCOZZEB 75 DG (mankozeb)  – 2,1 kg/ha

SIGNUM (boskalid) –  1,0 kg/ha

SYSTHANE 20 EW (miklobutanil) –  0,375 l/ha

 

U nasadima lijeske ponoviti zaštitu od ljeskotoča primjenom insekticida CALYPSO SC 480. Dozvoljene 2 primjene u vegetaciji, doza primjene 0,2 l/ha.

 

Preparate primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

Povrtne kulture su u fazi intenzivnog porasta. Meteorolozi od polovine tjedna najavljuju povremene pljuskove. Potrebno je pratiti vremensku prognozu, te dan prije najavljenih oborina provesti preventivnu zaštitu povrtnih kultura. Neke kulture su u fazi pred berbu ili u berbi (rajčica, krumpir, krastavac) te je potrebno paziti na karencu tj. primijeniti fungicide kraće karence.

U rajčici za suzbijanje koncentrične pjegavosti, plamenjače, baršunasta plijesan i pepelnice  odabrati  jedan od fungicida: ORTIVA, ORTIVA TOP, EQUATION PRO, RANMAN 400 SC, RANMAN TOP, REVUS, DIFCOR, ARGO, PERGADO MZ

U krumpiru za suzbijanje plamenjače i koncentrične pjegavosti provesti zaštitu jednim od fungicida: PERGADO MZ WG, NAUTILE DG, PROFILUX, PROXANIL 450 SC, EQUATION PRO WG, INFINITO, RANMAN 400 SC, RANMAN TOP, ORTIVA, SHIRLAN 500 SC, REVUS

U usjevima tikvenjača zaštitu od plamenjače, pepelnice, antraknoze provesti primjenom jednog od fungicida: QUADRIS, ORTIVA,  EQUATION PRO, INFINITO,  PERGADO MZ, RANMAN 400 SC, RANMAN TOP, REVUS, DIFCOR, ARGO. U usjevima koji su u fazi pred cvatnju mogu se primijeniti i bakreni pripravci: NEORAM WG

U zaštiti graha  (antraknoza, bakterioza, hrđa, siva plijesan) koristiti fungicide:  NEORAM WG, CHAMPION WG 50 (koristiti do cvatnje), TAZER, SIGNUM ili PYRUS 400 SC

U usjevima proljetnog luka i češnjaka provesti zaštitu od hrđe i plamenjače primjenom fungicida: NEORAM WG, CUSTODIA, NATIVO 75 WG (češnjak), ORTIVA, ORTIVA TOP, ZAKEO, ZAFTRA  AZT 250 SC, LUNA EXPERIENCE, TAZER (češnjak)

 

Prilikom primjene fungicida pridržavati se uputa proizvođača i paziti na dozvoljeni broj primjena određenog fungicida.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Sukladno „Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze koju uzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence doree MLO“ (NN 48/2018) svi posjednici vinograda  u demarkiranim područjima , dužni su pratiti pojavu štetnika i simptoma bolesti te postupiti prema propisanoj naredbi. Vektora zlatne žutice vinove loze, američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) je potebno pratiti žutim pločama postavljenim na srednju armaturnu žicu.

Cvrčak je sada u stadiju ličinke i preporuča se tretiranje obaviti dozvoljenim sredstvima. Nakon  2 – 3 tjedna potrebno je  obaviti drugo tretiranje.

Insekticidi dozvoljeni za suzbijanje američkog cvrčka su:

Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Avaunt EC, Cytrin max, Abanto, Kristant EC, Piretro natura i Asset five.

Kod primjene insekticida važno je pokositi sav cvatući  korov u vinogradi i tretiranje provesti u večernjim satima kada pčele ne lete.

U ekološkoj proizvodnji dozvoljeni insekticidi su: Abanto, Piretro natura i Asset five.

S obzirom na veću količinu oborina 15.06.-21.06.2020. povišenu relativnu vlagu zraka i visoke dnevne temperature ostvarili su se uvjeti za infekciju plamanjačom  (Plasmopara viticola) te je potrebno provoditi mjere kemijske zaštite. Za suzbijanje se preporuča:  Mikal premium F, Mikal flach, Ampexio WG, Vincare WG, Folpan gold, Ridomil Gold MZ pepite, Galben M Armetil M, Orvego, Forum star, Metomar F, Melody Duo WP, Fantic M i drugi.

Toplo vrijeme s viskom relativnom vlagom zraka pogodovalo je razvoju pepelnice (Unicinula necator). Primijeniti se mogu: Cristal, Nativo WG, Domark ME, Dynaly EC, Foliar, Collis SC, Postalon SC, Luna experience i sl.

Protiv sive plijesni su dozvoljeni preparati : Pyrus 400 SC, Chorus 75 WG, Cantus, Geoxe i sl

Sredstva za zaštitu bilja treba koristiti isključivo prema uputama  proizvođača i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja nužno je zbrinuti prema zakonskim odredbama.

Svaku uporabu sredstava za zaštitu bilja potrebno je unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusa

Pregledom  žutih pločama uočava se pojava leptira kupusnog moljca (Plutella xylostella). Leptir ima prosječan raspon krila 16 mm. Na tamno sivim prednjim krilima ima izrazito valovitu svijetlo žutu prugu, dobro vidljivu kad se krila slože pri mirovanju. Odlažu jaja i to po 2 do 4 jaja na naličje lista, najčešće uz glavne žile. Gusjenica prvo radi mine u listu, zatim karakteristične prozorčiće, te na kraju izgrizu cijelo lisno tkivo. Gusjenice su sitne zelene, zašiljenog tijela na oba kraja. Štete prave izgrizanjem najmlađih listova. Razvoj gusjenica traje 9-14 dana, a u jednoj sezoni kupusni moljac može imati 3 do 4 generacije. Pregledom biljaka uočava se pojava prvih gusjenica i prve štete. Stoga se preporučuje pregledati biljke i kad se uoče prve gusjenice provesti zaštitu jednim od insekticida:

ALVERDE (metaflumizon), 1l/ha, K- 3 dana

AFFIRM (emamektin benzoat), 1,5kg/ha, K- 3 dana

CYTRIN MAX (cipermetrin), 100 ml/ha, K- 3 dana

DIREKT, FASTAC 10 EC (alfa-cipermetrin), 0,08-0,12 l/ha, K- 28 dana; 0,1 l/ha, K- 14

DECIS 2,5 EC K-14, DECIS 100 EC K- 7, SCATTO K-7, ROTOR SUPER K-7 (deltametrin)

SUMIALFA 5 FL (esfenvalerat), 0,15-0,2 l/ha, K-7

 

Navedeni insekticidi pružaju dobru zaštitu i od drugih insekata koji grizu lisno tkivo kupus     (buhači, ostale štetne gusjenice…). Djeluju i na lisne uši (piretroidi) ako uši nisu dovele do deformacije lista, te nisu zaklonjene u listu..

Za lisne uši koje su skrivene lisnim tkivom upotrijebiti sistemični pripravak: CLOSER, K- 7; ROGOR 40*, PERFEKTHION*, CALINOGOR*

 

Započeo je let druge generacije kupusne muhe (Delia radicum). Zbog izmjene suhog i kišovitog vremena let je razvučen te se očekuju prve štete na biljkama. Ova generacija predstavlja problem za tek posađene presadnice kupusa, gdje muha može odložiti jaja na vrat korijena ili za rani kupus koji je u fazi formirane glave, gdje muha odlaže jaja na formirane glavice i ličinke se mogu ubušivati u glavicu. Na sortama koje su u fazi rozete ova generacija ne radi štete.

Za suzbijanje se mogu koristiti insekticidi na osnovi aktivne tvari dimetoata:

PERFEKTHION* K-14, CALINOGOR*K-14 – primjena u količini 0,6 l/ha uz utrošak vode od 300-400 l/ha.

* registracija istekla 31.12.2019., krajnji rok za primjenu zaliha je 30.06.2020.

Poželjno je stavljanje žutih ljepljivih ploča u usjev za ulov odraslih muha, leptira kupusnog moljca, kupusnih buhača)

 

U usjevima kupusa uočava se i pojava kupusnih buhača (Phyllotreta spp.) Za suzbijanje buhača registrirani su insekticidi:

ROGOR 40* (dimetoat),  0,6 l/ha. * registracija istekla 31.12.2019., krajnji rok za primjenu zaliha je 30.06.2020.

CYTHRIN MAX (cipermetrin), 0,1 l/ha

FASTAC 10 EC (alfa-cipermetrin), 0,075 l/ha

DECIS 2,5 EC (deltametrin), 0,3-0,5 l/ha

 

Ovisno o vrsti štetnika u usjevu odabrati insekticid koji će suzbiti više štetnika odjednom. Insekticidu dodati okvašivač zbog boljeg prianjanja na listove.

 

Prije najavljenih oborina  provesti zaštitu od koncentrične (Alternaria spp.) i prstenaste pjegavosti (Mycosphaerella brassicicola) primijenom fungicida: ZAFTRA AZT  250 SC, ZAKEO 250 SC, ORTIVA, ORTIVA TOP, NATIVO 75 WG, DIFCOR, SIGNUM.

U zaštiti od plamenjače (Hyaloperonospora parasitica) i bakterioza koristiti bakrene pripravke: BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP (K-42 dana);  NEORAM WG (K-20 dana) ili RAME CAFFARO 32 WP*(fitiotoksičan za kupus prije formiranja glavica, K- 42 dana) . Bakrene pripravke ne miješati sa drugim pripravcima.

Naročito osjetljiva na bakteriozu Crna trulež provodnih snopova (Xanthomonas campestris campestris) je sorta Ogulinac gdje se zaraza najčešće prenosi sjemenom, pa je u toj sorti preporučeno koristiti bakar kao preventivnu zaštitu.

 

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema preporukama proizvođača i koristeći detaljne upute iz FIS baze.

 

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail:Mirna.Ceranic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Promjenjivo  vrijeme s oborinama pogoduje pojavi simptoma truleži plodova višnje i trešnje kao i pojavi kozičavosti list (Blumeriella jaapii) u nsadima višnje i osjetljivijih sorata trešnje. Nasadi su sadu fazi dozrijevanja plodova. Pojavom ove bolesti nasadi su u opasnosti da ostanu bez lišća te „potjeraju“ retrovegetaciju koja dodatno iscrpljuje voćke.

Za preventivnu zaštitu od kozičavosti (Blumeriella japii) na višnji je dozvoljen Chromodin S-65, Syllit 544 SC, Topsin 500 SC (k – 14 dana) i Luna eksperience (K- 7 dana) – ujedno i zaštita od truleži plodova.Protiv truleži plodova dozvolu imaju : Signum (K- 7 dana) koštićavo voće, Teldor SC 500 (K – 3 dana) šljiva, breskva, trešnja, Luna eksperience (K – 7 dana ) višnja, trešnja, (K- 3 dana) breskva.

Protiv lisnih uši u nasadima dozvoljeni preparati su:

Trešnja – Calypso SC 480( k – 7 dana), Mospilan ( K- 14 dana), Promanal neu , Closer ( K-7 dana), Movento ( K – 21 dan)

Višnja – Calypso SC 480( k – 14 dana), Pirimor 50 WG  (14 dana), Mospilan 50 WG (K – 14 dana ), Closer ( k – 7 dana)

Breskva – Calypso SC 480 (K -14 dana), Pirimor 50 WG (K – 14 dana), Mospilan 20 SG (K- 14 dana), Promanal neu, Closer ( K – 7 dana), Movento ( K – 21 dan)

Nektarina – Calypso SC 480 (K -14 dana), Pirimor 50 WG (K – 14 dana), Mospilan 20 SG (K- 14 dana), Promanal neu, Closer ( K – 7 dana), Movento ( K – 21 dan)

Marelica – Calypso SC 480 ( K- 14 dana), Pirimor 50 WG (K – 14 dana), Promanal neu, Movento ( K – 21 dan)

Šljiva – Pirimor 50 WG (K- 14 dana), Mospilan 20 SG (K – 14 dana, Movento (K – 21 dan)

Prilokom odabira sredstva treba voditi računa o karenci .

Prilokom pregleda ferotrapova u nasadu breksve je uočena pojava breskvinog savijača  (Cydia molesta)i breskvinog moljca (Anarsia lineatella) . Nasadi su ove godine stradali od mraza, međutim zaštitu ipak treba provesti. Dozvoljeni preparati su Avaunt EC (K – 7 dana), Affirm (K – 7 dana, Affirm opti (K – 14 dana), Imidan SC (K – 14 dana),  Coragen 20 (K – 14 dana, Delegate 250 WG (K – 7 dana).

U nasadu šljiva uočen je velik broj ulovljenih jedinki šljivinog savijača  (Cydia funebrana)  – 74 komada te je potrebno napraviti zaštitu. Dozvoljeni su: Scato, Rotor super, Coragen 20 SC, Delegate 250 WG, Affirm opti, Insegar 25 WG, Demetrina 25 EC.

 

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača i prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Ambalažu sredstava za zaštitu bilja treba zbrinuti na propisani način. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obavezno je voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Sredstva za ZB se na gospodarstvu treba skladištiti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Agroklimatske stanice pokazuju više infekcija plamenjačom (Plasmopara viticola), pepelnicom (Unicinula necator)  i sivom plijesni (Botritis cynerea). Kako se izmjenjuju kišna i sunčana razdoblja potrebno je intenzivno provoditi zaštitu vinove loze. Vinova loza je većinom ocvala. Dozvoljeni preparati su : Electis WG, Forum Star, Fantic F, Galben F *, Mikal Flach, Mikal premium,F, Mildicut 25 SC, Pergado MZ, Ridomil gold MZ pepite, Acrobat MZ.

  • Sredstvu je ukinita registracija , krajnji rok za prodaju zaliha je 01.08.2020, a za primjenu 01.08.2021.

Protiv pepelnice su dozvoljeni : Collis, Crystal, Domark 40 ME, Luna experience SC, Fond 12 E, Nativo WG, Postalon 90 SC, Talendo, Vivando i sl.

Protiv sive plijesni su dozvoljeni: Pyrus 400 SC, Chorus 75 WG, Cantus, Geoxe i sl.

 

Sukladno „Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze koju uzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence doree MLO“ (NN 48/2018) svi posjednici vinograda dužni su pratiti pojavu štetnika i simptoma bolesti te postupiti prema propisanoj naredbi. Vektora zlatne žutice vinove loze, američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) je potebno pratiti žutim pločama postavljenim na srednju armaturnu žicu.

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača i prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Ambalažu sredstava za zaštitu bilja treba zbrinuti na propisani način. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obavezno je voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Sredstva za ZB se na gospodarstvu treba skladištiti na propisani način

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr