Tag: Karlovačka

Obavijest proizvođačima jesenskog luka i češnjaka

Zbog obilne količine kiše koja se najavljuje od utorka (16.04.) pa kroz period od desetak dana  u usjevima jesenskog luka i češnjaka potrebno je provesti zaštitu od plamenjače (Peronospora destructor).

U luka i češnjaka  mogu se koristiti  pripravcima na osnovi azoksistrobina:

QUADRIS, ZAFRA AZT 250 SC, ZAKEO 250 SC, ORTIVA, ORTOFIN. Primjenjuju se u količini 1 l/ha.

TAZER,AZBANY, AZTEK 250 SL (azoksistrobin), u češnjaku, 1 l/ha.

Sredstva djelotvorno suzbijaju hrđu (Puccinia spp.) i purpurnu pjegavost (Stemphylium vesicarium)

CURZATE 60 WG (cimoksanil), u luku, 0,4 kg/ha. Dozvoljene 4 primjene tijekom vegetacije.

RIDOMIL GOLD R (metalaksil – M+bakrov oksiklorid) Primjena u luku u količini 5 kg/ha. Dozvoljena jedna primjena tijekom vegetacije.

SHIRLAN 500 SC  (fluazinama). Primjena u luku u količini 0,5 l/ha. Maksimalno 5 primjena u sezoni.

INFINITO (propamokarb+fluopikolid). Primjena u luku u količini 1,6 kg/ha. Dozvoljene 2 primjene godišnje.

 

 Fungicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima žitarica o zaštiti od bolesti

Od utorka pa u narednih 10-tak dana meteorolozi najavljuju veću količinu kiše. Zbog gustog sklopa, vlage u usjevu i intenzivnog porasta žitarica bit će povoljni uvjeti za pojavu bolesti.  Stoga se prije kiše preporučuje provesti zaštitu od bolesti:  smeđa lisna pjegavost (Septoria tritici) i žuto smeđa pjegavosti (Pyrenophora tritici-repentis) na pšenici, siva (Rynchosporium secalis ) i mrežasta pjegavost ječma (Pyrenophora teres ). Pepelnica (Erysiphe graminis),  te žuta (Puccinia striiformis) i smeđa hrđa (Puccinia recondita) mogu se pojaviti na svim žitaricama. Kod primjene u ozimim žitaricama paziti na karencu.

Zaštitu usjeva provesti na osnovi uočenih  simptoma, te odabrati  fungicid ovisno o registraciji u određenoj žitarici:

EMPARTIS (boskalid). Primjena u pšenici, ječmu, piru. Doza primjene 0,75 -1,5 l/ha.

 ELATUS PLUS (benzovindiflupir). Primjena u pšenici i ječmu. Doza primjene 0,75 -1,5 l/ha.

ELATUS ERA (benzovindiflupir). Primjena  u pšenici, ječmu, piru, zobi, raži, pšenoraži. Primjena od početka vlatanja u količini 0,5-1,0 l/ha.

 PRIAXOR EC (fluksapiroksad).  Primjena  u pšenici, ječmu, piru, zobi, raži, pšenoraži, od sredine busanja u količini 0,75-1,5l/ha.

MIZONA (fluksapiroksad).  Primjena  u pšenici, ječmu, piru, raži, pšenoraži. 0,75-1 l/ha.

IMITREX XE (fluksapiroksad). Primjena  u pšenici, ječmu, raži, pšenoraži. 2 l/ha.

BRIVELA (fluksapiroksad+difenkonazol). Primjena u pšenici. Doza primjene 1,5 l/ha.

AMISTAR 250 SC, MIRADOR 250 SC, ZOXIS 250 SC (azoksistrobin). Primjena u pšenici, ječmu, pšenoraži u količini 1 l/ha.

LEGADO, DIAGONAL, SINSTAR, AZTEK 250 SL, CALIZI (azoksistrobin) Primjenjuje se u pšenici i ječmu u količini 1 l/ha od faze prvog koljenca, 0,8-1 l/ha

 TAZER, AZBANY, AZAKA, SIVAR (azoksistrobin) Primjenjuje se u pšenici i ječmu u količini 0,8(1,0) l/ha od faze početka vlatanja do kraja klasanja.

CUSTODIA (azoksistrobin+tebukonazol) . Primjena u pšenici, ječamu, pšenoraži od početka vlatanja u količini 1,0-1,25 l/ha.

 RETENGO (piraklostrobin). Primjena u pšenici, pšenoraži, ječmu od faze busanja u količini 1,0 l/ha.

PEACOQ, UNIVOQ, JESSICO ONE (fenpikoksamid).  Primjena od početka vlatanja u pšenici, piru, raži, pšenoraži. 1,5(2) l/ha. 

ASCRA XPRO (protiokonazol+fluopiram+biksafen) Primjena u pšenici, ječmu, pšenoraži, raži i zobi od početka vlatanja u količini 1,2 l/ha.

PROLINE, CURBATUR 250 EC (protiokonazol) Primjena u pšenici, ječmu, pšenoraži, raži i zobi od početka vlatanja u količini 0,8 l/ha.

PECARI 300 EC, PROTENDO 300 EC (protiokonazol). Primjena u pšenici, ječmu, pšenoraži, raži od kraja busanja do kraja cvatnje u količini 0,33-065 l/ha.

PRIDE, MELVAR (protiokonazol).  Primjena u pšenici, ječmu, pšenoraži, raži od kraja busanja do kraja cvatnje u količini 0,8 l/ha.

VERBEN (protiokonazol+prokinazid). Primjena u pšenici, ječmu, raži, pšenoraži, od sredine busanja do početka klasanja u količini 0,75-1,0 l/ha.

CARAMBA (metkonazol) Primjena u pšenici i ječmu u količini 1,2-1,5 l/h.

FOLICUR EW 250 (tebukonazol). Primjena u pšenici, ječmu, zobi i raži u količini 0,5-1,5 l/ha ovisno o vrsti žitarice.

ZANTARA(tebukonazol+ biksafen). Primjena u pšenici i ječmu u količini 1,5 l/ha.

TEBUSHA 25% EW, TEBKIN 250 EW, TEBUCOL, TEBU SUPER 250 EW (tebukonazol) Primjena u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži u količini 1 l/ha.

RIZA (tebukonazol) Primjena u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži u količini 1,25 l/ha.

ULYSSES (tebukonazol) Primjena u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži od početka vlatanja u količini 0,6 l/ha.

MAGNELLO (tebukonazol +difenkonazol). Primjena u ozimoj pšenici u količini 1,0 l/ha.

PROSARO 250 EC (tebukonazol+protiokonazol) Primjena u pšenici, ječmu, zobi, ozimoj raži u količini 0,75-1 l/ha.

SMARAGD (tebukonazol+protiokonazol) Primjena u ozimoj pšenici i ječmu, pšenoraži u količini 1 l/ha.

JAGUAR (tebukonazol+protiokonazol). Pšenica, ječam, pšenoraž. Od početka vlatanja, 1 l/ha.

DOMARK 40 ME (tetrakonazol) Primjena u pšenici i ječmu u količini 3,0 l/ha.

REVYSTAR (mefentriflukonazol). Primjena u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži od početka rasta stabljike do završetka cvatnje u količini 0,75 l/ha.

REVYSTAR XL, REVYCARE, REVITREX (mefentriflukonazol). Primjena u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži od početka izduživanja stabljike do kraja klasanja u količini 0,6 – 1,5 l/ha.

FALCON FORTE (tebukonazol+protiokonazol). Primjena u pšenici, ječmu, raži i pšenoraži u količini 0,6-1,0 l/ha ovisno o vrsti žitarice.

DELADRO FORTE (spiroksamin+protiokonazol+trifloksistrobin).  Primjena u pšenici, ječmu, raži, pšenoraži i piru od početka vlatanja do kraja cvatnje u količini 1,5 l/ha.

CAYUNIS (spiroksamin+triflosistrobin+biksafen). Primjena u pšenici, ječmu, raži, pšenoraži od početka vlatanja u količini 0,8-1 l/ha.

PROSARO PLUS (spirosamin+protiokonazol). Primjena u pšenici, ječmu, raži, pšenoraži, zobi, piru u količini 1,25 l/ha.

 

Fungicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jezgričavog voća

Nasadi jabuka u u fazi pune cvatnje. Nasade je potrebno zaštitit od infekcije čađavom krastavošću (Venturia ineaqualis).

Za idući tjedan najavljene su oborine, stoga je  potrebno pratiti vremensku prognozu i prije kiše provesti zaštitu fungicidima od infekcije fuzikladijem ( Venturia spp.). Potrebno je koristiti pripravke preventivnog djelovanja (Captan WP 50, Delan 700 WDG, Alcoban, Dynamo i drugi), a samo u slučaju da prije kiše niste stigli provesti potrebnu preventivnu zaštitu, nakon kiše je, radi moguće ostvarene infekcije, potrebno kombinirati pripravke  kurativnog (Difcor,  Domark 40 ME, Score 250 EC, Argo, Chorus 50 WG, Sercadis plus, Savial forte, i drugi) i preventivnog djelovanja (Captan WP 50, Delan 700 WDG, Alcoban, Dynamo i drugi).

U nasadima u kojima je prisutna pepelnica u ranijim godinama mogu se upotrijebiti sredstva koja djeluju na obje bolesti kao što su: Luna experience, Stroby  WG, Quimera  ili Sugoby.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti.

 

                                                                                         Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr

                                                                                         sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Zbog visokih temperatura u usjevima ozimih žitarica počeli su intenzivno rasti korovi. Zaštitu od korova provesti primjenom herbicida, a odabrati onaj ovisno o vrsti žitarice, vrsti korova koji zakorovljuju usjev, te fenofazi razvoja žitarice.

ARRAT (dikamba,tritosurfuron)- jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; ozima pšenica i ječam; od početka do kraja busanja ZKC/BBCH skala 21-30; 0,1-0,2 kg/ha

CICLOPE, GEISER (klodinafop) –  ozima pšenica; od početka busanja do pojave zastavice BBCH 20-39); 0,63 l/ha.

SUNDA(fenoksaprop-P-etil). Primjena u ozimoj pšenici i ječmu za suzbijanje uskolisnih korova (BBCH 10-32) u količini 1,2 l/ha.

AXIAL 50 EC (pinoksaden)– uskolisni korovi; ozima pšenica, ozimi ječam; primjenjuje se od dva lista do najkasnije pojave zastavica primjenom BBCH 12-39; u količini 0,6-0,8 l/ha.

CORIDA (tribenuron) – ozima pšenica i ječam; od prvog koljenca do vidljivog jezičca zastavice BBCH 31-39; 15-25 g/ha

NUANCE (tribenuron)- jednogodišnji širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi ječam, ozima  zob; ozima raž; primjenjuje se u proljeće u stadiju razvoja od 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista- zastavičara BBCH 13-39; 15 g/ha

TOSCANA, TRIMUR (tribenuron) – jednogodišnji širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi ječam; primjenjuje se u stadiju razvoja 3 lista pa do kraja busanja kulture (BBCH 13-29) u količini 10 – 20 g/ha.

TRAILER (tribenuron) –j. širokolisni korovi; ozima pšenica, ozima pšenoraž, ozimi pir, ozimi ječam, ozima zob, ozima raž, BBCH do 39 u proljeće od tri lista do pojave zastavice; 20g/ha

SARACEN MAX (tribenuron) – jednogodišnji širokolisni korovi- ozima pšenica, ozima pšenoraž, , ozimi ječam, ozima zob, ozima raž, od stadija razvijena 2 lista do vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 12-39). Utrošak vode: 200-300 l vode/ha; 25 g/ha

FLAME (tribenuron). Jednogodišnji i  nekivišegodišnji širokolisni korovi- ozima pšenica, ozima pšenoraž, , ozimi ječam, ozima zob, ozima raž, ozimi pir, BBCH 30-39, 20-30 g/ha.

FLAME DUO (tribenuron, florasulam. Jednogodišnji širokolisni korovi- ozima pšenica, ozima pšenoraž, , ozimi ječam, ozima zob, ozima raž, ozimi pir, BBCH 30-39, 40-60 g/ha.

GRODYL( amidosulfuron) –jednogodišnji širokolisni korovi; ozimi pir; od stadija razvoja 3 lista kulture do pojave zastavice BBCH 13-37

SEKATOR OD (jodosulfuron, amidosulfuron)-jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi;  ozima pšenica, ozimi ječam BBCH 21-32, od početka busanja do drugog koljenca; 0,1 l/ha

HUSSAR OD (jodosulfuron)– jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji uskolisni;  ozima pšenica, ozimi  ječam; BBCH 13-37 od početka busanja do početka razvoja zastavice

HUSSAR STAR (jodosulfuron, tienkarbazon) – jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi; ozima pšenica, raž, pšenoraž, primjena u količini 0,2-0,3 kg/ha, uz dodatak sredstva za poboljšanje učinka MERO u količini 1,0 l/ha.

ALISTER NEW (jodsulfuron, mezosulfuron, diflufenikan)- jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi; ozima pšenica;  od tri razvijena lista do završetka busanja BBCH 13-29; 1 l/ha

ATLANTIS STAR (jodsulfuron, mezosulfuron, tienkarbazon) – jednogodišnji širokolisni i travni korovi; ozima pšenica, ozima pšenoraž;  primijeniti u proljeće od stadija početka busanja do 2. koljenca BBCH 20-32; 0,33 kg/ha, primjena uz dodatak registriranog pomoćnog sredstva.

ZEPPOS (jodsulfuron, mezosulfuron, mefenpir-dietil). Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u ozimoj pšenici, pšenoraži, raži i piru u količini 0,3-0,48 kg/ha u fenofazi (BBCH 21-32). Primijeniti uz dodatak neionskog sredstva za poboljšanje učinka (npr. POTTOK 0,2 l/ha) ili biljnog ulja (repičino ulje 1,0 l/ha).

BIATHLON 4D (tritosulfuron) – jednogodišnji širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi ječam; primjenjuje u količini 40-70 g/ha od stadija razvijena 3 lista do stadija vidljivog jezičca lista zastavice BBCH 13-39

ACCURATE 200 WG (metsulfuron- metil)– jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi  ječam; u stadiju razvoja od 3 lista) do pojave jezičca zadnjeg lista – zastavičara BBCH 12-39; 30 g/ha.

LANCELOT 450 WG (aminopiralid, florasulam)– jednogodišnji  širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi ječam; od početka busanja do drugog koljenca BBCH 21-32; 33 g/ha

LANCELOT SUPER (aminopiralid, florasulam)- jednogodišnji  širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi ječam; od početka busanja do drugog koljenca, primjena od početka veljače do kraja travnja,  33 g/ha

QUELEX (florasulam, halauksifen). Jednogodišnji širokolisni korovi, ozimapšenoraž i zob; fenofaza 21-45, 50 g/ha.

CORELLO DUO (piroksulam, florasulam)-jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi; ozima pšenica, pšenoraž, raž; od stadija razvoja prvog lista do drugog koljenca (BBCH 11-32), od sredine rujna do sredine svibnja;  primjena jednokratno u količini 265 g/ha uz utrošak vode 80-400 l/ha ili dvokratno (split-aplikacija) za suzbijanje ovsika (Bromus sp.) u količini 132,5 g/ha uz utrošak vode 80-400 l/ha s minimalnim razmakom od 14 dana.

MUSTANG FORTE(florasulam, aminopiralid)– jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi  ječam, ozima pšenoraž, ozima raž; od početka busanja do vidljivog prvog koljenca BBCH 21-32; 0,5 l/ha

TIMELINE FX (florasulam, pinoksaden, fluroksipir). Primjena u ozimoj pšenici i raži za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i jednogodišnjih uskolisnih korova u BBCH 13-37, u količini 1,5-2,0 l/ha.

PALLAS 75 WG (piroksulam) – jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi; ozima pšenica, ozima raž, ozima pšenoraž, primjenjuje se u stadijima razvoja od 2 lista u jesen do drugog koljenca kulture u proljeće BBCH 12-32; 0,25 kg/ha

DEHERBAN A EXTRA (2,4 D)- jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi;  ozima pšenica, ozimi ječam; primjenom od sredine busanja pa do početka vlatanja BBCH 25-30; 1,0-1,2 l/ha

DICOPUR MAX (2,4 D)– jednogodišnji i višegodišnji  širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi ječam, ozima pšenoraž, ozima raž; primjenjuje od fenofaze kraja busanja do razvoja drugog koljenca BBCH 29-32; 0,7 l/ha

DARBY (2,4 D). Jednogodišnjii višegodišnji širokolisni korovi u ozimoj pšenici, ječmu, pšenoraži, raži; BBCH 29-32; 1,25 l/ha.

SHARMINA (2,4 D). Jednogodišnjii višegodišnji širokolisni korovi u ozimoj pšenici, ječmu, pšenoraži, zobi; BBCH 20-39; 1,25 l/ha.

ESTERON EXTRA 600 EC (2,4 D)– jednogodišnji širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi ječam; od sredine busanja do početka vlatanja  BBCH 25-30; 0,8 l/ha

DICOPUR TOP 464 SL (2,4D, dikamba) – jednogodišnji širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi ječam; od stadija razvoja 4 lista do kraja busanja kulture BBCH 14-29; 0,8-1 l/ha

DUPLOSAN DP, OPTICA TRI (diklorprop- P)–jednogodišnji širokolisni korovi;  ozima  pšenica, ozimi ječam; od sredine busanja do pojave prvog koljenca BBCH 25-31; 1,5-2 l/ha, bez leguminoza kao predusjeva (za Duplosan DP). . U slučaju jake zakorovljenosti vrstama Galium aparine i Matricaria chamomilla koristi se kombinacija Optica trio + Grodyl u dozi 1,5 l/ha + 7,5 g/ha.

LONTREL 300, CLAP 300, BOSS (klopiralid)– jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi;  ozima  pšenica, ozimi ječam; od stadija punog busanja pa do pojave drugog koljenca BBCH 25-32; 300 ml/ha

LONTREL 72 (klopiralid) – jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi;  ozima  pšenica, ozimi  ječam, ozima raž, ozima zob, ozima pšenoraž, ozimi pir; od početka busanja do pojave lista zastavice (BBCH 21-39); 110-140 g/ha.

LONTREL 600 (klopiralid). Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi;  ozima  pšenica, ozimi  ječam, ozima raž, ozima zob, BBCH 21-39; 130-170g/ha.

CLIOPHAR 600 SL(klopiralid). Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi;  ozima  pšenica, ozimi  ječam, ozima raž, ozima zob, ozima pšenoraž, BBCH 21-39; 130-170g/ha.

STARANE 250, STARANE FORTE, PLUSS, TOMIGAN 250 EC, FLUXYR 200 EC, HURLER, STARLINE (fluroksipir)– jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; ozime  pšenica, ječam, raž, zob, pšenoraž; BBCH 13-39; 0,6-0,8 l/ha

BONACA,ELTIVIS (fluroksipir) – ozima pšenica i ječam, BBCH 13-39; 0,6-0,8 l/ha

FLUROSTAR 200, TIDEX, KEYNYL, NITIDE, LODIN (fluroksipir) – jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi, ozima pšenica, ječam, zob, raž, pšenoraž od 2 razvijena lista do stadija izduživanja rukavca zastavice (BBCH 12-39(47);  1 l/ha uz utrošak vode 150-400 l

/ha

VEGA, FLUROSTAR SUPER SE (fluroksipir)– jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi  ječam; od početka busanja do pojave drugog koljenca  BBCH 21-32; 1-1,5 l/ha

Herbicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: mirna.ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima ranih kupusnjača

Proizvođači koji su presadili presadnice kupusnjača u polje prije 8-10 dana, nakon što se dobro ukorijenile, mogu provesti zaštita od korova primjenom herbicida ovisno o vrsti korova. Prilikom primjene paziti da temperatura ne bude ispod 5ᵒC, jer se može smanjiti učinkovitost herbicida. Herbicidi se mogu primijeniti i kasnije u vegetaciji, pri čemu treba paziti na karencu. Za zaštitu se mogu koristiti herbicidi:

FOCUS ULTRA EC (cikloksidim)  – primjena u kupusu, kelju, kelju pupčaru, kineski kupus

  • doza primjene 1-2 l/ha jednogodišnje trave kada je korov u fazi 3-5 listova do punog razvoja korova;
  • 4 l/ha višegodišnje trave, kada je korov visok 20-30 cm ili pred cvatnju korova
  • K- 28 dana u kupusu i cvjetači; K-42 dana kelj, kelj pupčar, kineski kupus

 

 BUTISAN S (metazaklor)

  • dozvoljen za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u bijelom i crvenom kupusu, cvjetači, brokuli, kelju, kelju pupčaru
–        tretirati treba 8 – 10 dana nakon presađivanja kupusa na dobro pripremljeno tlo na kojem se mehanički uništeni postojeći korovi

–        maksimalna količina 2,0 l/ha

–        K-70 dana, cvjetača i brokula K- 62 dana

SULTAN 50 SC – metazaklor

–        vrijeme primjene: 7-10 dana nakon  presađivanja presadnica kad se kupusnjače nalazi u fazi razvoja 3-6 listova (BBCH 13-16), a prije nicanja korova u dozi 1,5-2 l/ha uz utrošak 200-400 l/ha vode.

–        prilikom primjene sredstva, korijenje presadnica mora biti dobro prekriveno slojem zemlje.

–        usjev ne smije biti izložen stresu, odnosno u vrijeme primjene sredstva usjev mora biti u dobroj kondiciji

–        ograničenja: Ako je nakon presađivanja kupusnjača planirano obilnije navodnjavanje usjeva, primijeniti sredstvo SULTAN 50 SC nakon navodnjavanja.

–        za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova

–        primjena u: kupusu, brokuli, cvjetači, kelju

–        K-42 dana

 

LENTAGRAN 45 WP (piridat)

–        suzbija širokolisne i neke uskolisne korove u kupusu, kelju, kelju pupčaru, brokuli, cvjetači

–        primjenjuje se nakon presađivanja u najvećoj količini do 2 kg/ha

–        preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista)

–        radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj („split aplikaciji“)

–        povećanjem razvojnih stadija korova povećava se količina sredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijima razvoja korova 3 listova i više primjenjuje jednokratno

–        dvokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju razvoja 1 – 2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi puta u količini 1 kg/ha 10-14 dana kasnije

–        trokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva puta u količini 0,5 kg/ha u razmaku 7 do 10 dana

–        utrošak vode: 200 – 600 l/ha

–        kod primjene u split primjeni maksimalna količina sredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha

–        karenca 42 (cvjetača 49) dana

LONTREL 72 (klopiralid)

– suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove u kupusu na otvorenom

– primjenjuje se u količini 170-210 g/ha u ranim razvojnim stadijima korova

–  tretirati u stadijima 2-9 pravih listova kupusa (BBCH 12-19) uz utrošak vode 150-400 l/ha.   – primjenjuje se prskanjem traktorskim i leđnim prskalicama

– K- 45 dana

Suzbijati odrasle oblike kupusne muhe (Delia radicum) postavljanjem u usjeve žutih ljepljivih ploča ili žutih posuda napunjenih vodom uz nekoliko kapi deterdženta.

 

 Herbicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

Tijekom travnja kod porasta temperatura iznad 10ᵒC započinje sjetva (sadnja) povrtnih kultura na otvorenom. Prilikom sjetve može se provesti preventivna zaštita od zemljišnih štetnika koji rade štete na prizemnim i podzemnim dijelovima biljke, te neposredno nakon sjetve (sadnje) zaštita od korova.

Granulirani insekticid TRIKA EXPERT (lambda cihalotrin) koristi se u usjevima povrtnih kultura (mrkva, rajčica, paprika, patliđan, salata, kupusnjače, krastavci, tikvice, krumpir..). Primjenjuje se tretiranjem u redove tijekom sjetve ili sadnje uz inkorporaciju u količini 10-15 kg/ha, za zaštitu od žičnjaka i sovica pozemljuša.

Granulirani insekticid FORCE 1,5 G (teflutrin) koristi se u usjevima povrtnih kultura  (celer, cikla, grašak) registriran je za zaštitu od žičnjaka i grčica hrušta. Primjenjuje se u redove za vrijeme sjetve ili sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide. Primjenjuje se u količini 7-10 kg/ha.

Pripravak FORCE EVO (teflutrin) koristi se za suzbijanje žičnjaka (Agriotes sp.) i  gusjenica sovica pozemljuša (Agrotis sp.)  u količini 12-16 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tretiranjem u redove tijekom sjetve. Dozvoljen u batatu, mrkvi, celeru korjenašu, grašku.

LEBRON 0,5 G (teflutrin). Koristi se za suzbijanje žičnjaka, sovica pozemljuša, grčica hrušta. Sredstvo se primjenjuje tijekom sjetve ili presađivanja tretiranjem u brazdu. Primjenu treba obaviti pomoću depozitora  za granulirane insekticide s difuzorom. Dubina na koju treba deponirati sredstvo je 2-8 cm dubine. Primjenjuje se u količini 15-20 kg/ha. Primjena dozvoljena u grašku, endiviji, matovilcu, zelenoj salati i celeru.

COLUMBO 0,8 MG (cipermetrin) Primjenjuje se za suzbijanje ličinki žičnjaka, lukove i mrkvine muhe u količini 12 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tijekom sjetve tretiranjem u brazdu oko zone korijena na dubinu 8 cm, pomoću depozitora za granulirane insekticide s difuzorom FISHTAIL DXP. Primjena dozvoljena u mrkvi, peršinu, celeru korjenašu, pastrnjaku, cikli, luku i češnjaku.

U zaštiti od korova  nakon sjetve (sadnje) ovisno o povrtnoj kulturi mogu se primijeniti herbicidi:

U mrkviCHALLENGE 600 (aklonifen).  Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u jednokratnoj primjeni u količini 2,5l/ha, primjena odmah nakon sjetve, a prije nicanja (BBCH 00-03) ili u razdvojenoj (split) primjeni u količini 1,5 l/ha + 1 l/ha primijeniti odmah nakon sjetve (BBCH 00) i u stadiju trećeg lista (BBCH 13).

RACER 25 EC (flukloridon) Koristi se nakon sjetve prije nicanja za suzbijanje širokolisnih i nekih uskolisnih korova u količini 1,5-3,0 l/ha uz utrošak 200-300 litara vode /hektar.

CLEMATIS, CLOMATE, CENTIUM 36 SC (klomazon). Primjenjuje  za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, nakon sjetve, a prije nicanja usjeva i korova u količini 0,25 l/ha.

DOST 330 EC (pendimetalin). Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisni i uskolisnih korova nakon sjetve, a prije nicanja usjeva u količini 3,0 – 6,0 l/ha.

PENDIFIN 400 SC (pendimetalin). Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisni i uskolisnih korova nakon sjetve, a prije nicanja usjeva u količini 3,3-5,0 l/ha.

STOMP AQUA (pendimetalin). Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisni i uskolisnih korova nakon sjetve, a prije nicanja usjeva u količini 2,0-2,5 l/ha. K-90 dana.

FILON 80 EC, ROXY800 EC (prosulfokarb). Primjena za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova rano poslije nicanja, a najkasnije do pojave četvrtog pravog lista (BBCH 14) u količini od 30-50 ml na 100 m2. Karenca 80 dana.

SENCOR SC 600 (metribuzin).  Koristi se za suzbijanje širokolisnih korova  u fazi 4-6 razvijenih listova u količini 0,35 l/ha, ili u split aplikaciji prvi put u fazi 1-2 razvijena lista (0,08-0,12 l/ha), drugi put u fazi 4-6 razvijenih listova kulture (0,12-0,2 l/ha).

MISTRAL 70 WG (metribuzin). Primjenjuje se za suzbijanje širokolisnih korova prije nicanja u količini (0,125-0,250 kg/ha) ili u fazi 2-4 razvijena lista (0,125-0,175 kg/ha)

U peršinu i pastrnjakuCHALLENGE 600 (aklonifen).  Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u jednokratnoj primjeni u količini 2,5l/ha, primjena odmah nakon sjetve, a prije nicanja (BBCH 00-03).

U pastrnjaku se koristi RACER 25 EC (flukloridon) nakon sjetve prije nicanja za suzbijanje širokolisnih i nekih uskolisnih korova u količini 1,5-3,0 l/ha uz utrošak 200-300 litara vode /hektar.

SENCOR SC 600 (metribuzin).  Koristi se za suzbijanje širokolisnih korova  u fazi 4-6 razvijenih listova u količini 0,35 l/ha, ili u split aplikaciji prvi put u fazi 1-2 razvijena lista (0,08-0,12 l/ha), drugi put u fazi 4-6 razvijenih listova kulture (0,12-0,2 l/ha).

MISTRAL 70 WG (metribuzin). Primjenjuje se za suzbijanje širokolisnih korova prije nicanja u količini (0,125-0,250 kg/ha) ili u fazi 2-4 razvijena lista (0,125-0,175 kg/ha)

U cikli  DUAL GOLD 960 EC, DEFLEXO, DELUGE 960 EFICA 960 EC (S-metolaklor). Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova nakon sjetve, a prije nicanja u količini 1,25 – 1,4 l/ha uz utrošak vode 200-300 l/ha

OBLIX 500 (etofumesat). Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova nakon sjetve, a prije nicanja u količini 2 l/ha ili u split aplikaciji prvi put u fazi 2 razvijena lista (0,6 l/ha), a drugi put nakon 7-10 dana (0,6 l/ha).

BETTIX WG (metamitron ).Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u cikli. Jednokratna primjena u količini 3 kg/ha, nakon sjetve a prije nicanja kulture ili u split aplikaciji.

TARGET SC (metamitron). Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja kulture u količini od 1,7 l/ha uz utrošak vode 100-400 l/ha ili u split aplikaciji.

GOLTIX GOLD (metamitron). Primjenjuje se u tri razdvojene  primjene na sljedeći način: – prvi puta nakon sjetve, a prije nicanja cikle u količini 2 l/ha, – drugi puta kad cikla razvije prvi par listova u količini 1,5 l/ha, – treći puta 5-8 dana nakon druge primjene u količini 1,5 l/ha.

SAFIR, SAFARI (triflusulfuron). U količini 30 g/ha u stadiju nicanja tj. kada nikne 80 % biljaka pa sve do zatvaranja redova usjeva. Može se primijeniti do 4 puta godišnje uz razmak između tretiranja 7-14 dana. Maksimalna ukupna količina iznosi 120 g/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha.

U blitvi – OBLIX 500 (etofumesat). Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova nakon sjetve, a prije nicanja u količini 2 l/ha ili u split aplikaciji prvi put u fazi 2 razvijena lista (0,6 l/ha), a drugi put nakon 7-10 dana (0,6 l/ha).

BETTIX WG (metamitron ).Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u blitvi. Jednokratna primjena u količini 3 kg/ha, nakon sjetve a prije nicanja kulture ili u split aplikaciji.

GOLTIX GOLD (metamitron). Primjenjuje se  jedanput u količini od maksimalno 1,8 l/ha nakon sjetve, a prije nicanja blitve ili u split aplikaciji. Utrošak vode 300 l/ha.

U graškuCHALLENGE 600 (aklonifen).  Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u jednokratnoj primjeni u količini 4 l/ha, primjena odmah nakon sjetve, a prije nicanja (BBCH 00-03)

DUAL GOLD 960 EC, DEFLEXO, DELUGE 960EC, EFICA 960 EC (S- metolaklor). Primjena za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova, nakon sjetve, a prije nicanja u količini 1,25 – 1,4 l/ha uz utrošak vode 200-300 l/ha.

CLEMATIS, CLOMATE, CENTIUM 36 SC (klomazon). Primjenjuje  za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, nakon sjetve, a prije nicanja usjeva i korova u količini 0,25 l/ha.

STOMP AQUA (pendimetalin) Namijenjen je suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih korova. Primjenjuje se prije sjetve kulture uz inkorporaciju u količini 2,0 – 2,5 l/ha ili nakon sjetve, a prije nicanja kulture u količini 2,5-3,0 l/ha. Utrošak vode: 200-600 l/ha.

DOST 330 EC, PENDUS 330 EC, SHARPEN 330 EC (pendimetalin). Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisni i uskolisnih korova nakon sjetve, a prije nicanja usjeva u količini 3,6 – 6,0 l/ha.

PENDIFIN 400 SC (pendimetalin). Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisni i uskolisnih korova nakon sjetve, a prije nicanja usjeva u količini 3,3-5,0 l/ha.

U salati, endiviji – DOST 330 E (pendimetalin) Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja usjeva ili prije presađivanja presadnica u količini 3,0 – 6,0 l/ha.

STOMP AQUA (pendimetalin). U salati, namijenjen je suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih  korova. Primjenjuje se prije presađivanja kulture uz inkorporaciju u količini 2,5 – 3,0 l/ha. Utrošak vode: 200-600 l/ha.

PENDIFIN 400 SC (pendimetalin). Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisni i uskolisnih korova prije presađivanja u količini 2,5-4,0 l/ha.

Herbicide primijeniti na vlažno tlo kako bi se herbicid pod utjecajem vlage mogao aktivirati u tlu.

Preparate primijeniti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima ranih kupusnjača

Presađivanje presadnica ranih kupusnjača na otvoreno započinje krajem ožujka ili početkom  travnja čim vremenske prilike to dozvole.

Istovremeno ili neposredno prije sadnje može se provesti zaštita od zemljišnih štetnika (žičnjaci, gusjenice sovica pozemljuša..) u tlu pripravcima:

TRIKA EXPERT (lambda-cihalotrin). Sredstvo se primjenjuje tretiranjem u redove tijekom sadnje uz inkorporaciju u tlo u količini 10-15 kg/ha.

COLUMBO 0,8 MG (cipermetrin) Primjenjuje se za suzbijanje ličinki žičnjaka i kupusne muhe u količini 12 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tijekom presađivanja, tretiranjem u brazdu oko zone korijena na dubinu 8 cm, pomoću depozitora za granulirane insekticide s difuzorom. Primjena dozvoljena u kupusu, cvjetači, brokuli i kelju pupčaru.

LEBRON 0,5 G (teflutrin). Koristi se za suzbijanje žičnjaka, sovica pozemljuša, grčica hrušta, kupusne muhe. Primjena u količini 15-20 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tretiranjem u redove tijekom sjetve, uz inkorporaciju na 3-8 cm dubine. Primjena dozvoljena u kupusu i cvjetači.

FORCE EVO (teflutrin) – granulirani insekticid. Koristi se za suzbijanje žičnjaka,  gusjenica sovica pozemljuša , ličinki kupusne pipe šiškarice i grčica hrušta. Primjena  u količini 16-20 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tretiranjem u redove tijekom presađivanja. Dozvoljen u kupusu i cvjetači.

Neposredno nakon sadnje preporučuje se u usjeve postaviti žute ljepljive ploče zbog privlačenja i suzbijanja odraslih oblika kupusne muhe (Delia radicum) čija aktivnost započinje kad temperature prijeđu 10ᵒC, a to je obično odmah u periodu nakon presađivanja.

Žute ljepljive ploče mogu se kupiti u poljoprivrednim ljekarnama, dostupni od različitih proizvođača (Bio Plantella žute ljepljive ploče, Žute ljepljive ploče Fitokol..).

Zaštita od korova može se provesti prije presađivanja primjenom jednog od herbicida:

DEVRINOL 45 FL (napropamid). Namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova. Zbog fotolabilnosti treba ga plitko unijeti u tlo (2-5 cm). Doza primjene 2,0-4,0 l/ha.  Dozvoljen u kupusu, cvjetači, kelju. Može štetiti pšenici i drugim žitaricama koje slijede u plodoredu.

STOMP AQUA (2,5-3 l/ha, uz inkorporaciju) (pendimetalin). Namijenjeni za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u kupusu, brokuli i cvjetači.

PENDUS 330 EC, SHARPEN 330 EC (pendimetalin).

Primjenjuje se u količini 4,0 – 5,0 l/ha uz utrošak vode 200 – 250 l/ha. Primjenjuje se 8-10 dana prije presađivanja. Primjenjuje se širom na površinu tla. Tijekom presađivanja treba paziti da gornji sloj tla tretiran sredstvom ne dođe u doticaj s korijenom sadnice. U slučaju suhog vremena učinkovitost sredstva povećati će se ukoliko ga se unese u tlo plitko, na dubinu 1-2 cm (inkorporira). Suzbijaju jednogodišnje uskolisne i neke širokolisne korove u kupusu, cvjetači, kelju, kelju pupčaru, korabici.

Preparate primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Krajem ožujka i  početkom travnja kad vremenske prilike dozvole pripremu tla započinje sadnja krumpira na otvoreno. Najpovoljniji uvjeti za sadnju su  temperature tla 6-8ᵒC  i temperature zraka iznad 15ᵒC. Prilikom sadnje može se provesti preventivna zaštita od zemljišnih štetnika i bolesti, a nakon sadnje zaštita od korova.

Pripravak FORCE EVO (teflutrin) koristi se za suzbijanje žičnjaka (Agriotes sp.) i gusjenica sovica pozemljuša (Agrotis sp.) u količini 12-16 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tretiranjem u redove tijekom sadnje.

LASER GR (spinosad). Sredstvo se koristi za suzbijanje žičnjaka u količini 12 kg/ha. Primjenjuje se tijekom sadnje u redove, inkorporacijom u tlo pomoću depozitora za granulirane insekticide. Sredstvo nije hlapivo, nije topivo u vodi i nije mobilno u tlu pa iskazuje učinkovitost u djelu tla gdje je deponirano.

LEBRON 0,5 G (teflutrin), koristi se za suzbijanje žičnjaka u količini 12-15 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tretiranjem u redove tijekom sadnje, uz inkorporaciju na 10 cm dubine.

COLUMBO  0,8 MG (cipermetrin). Primjenjuje se za suzbijanje žičnjaka u količini 24 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tijekom sadnje, tretiranjem u brazdu uz gomolj na dubinu 8 cm, pomoću depozitora za granulirane insekticide s difuzorom FISHTAIL DXP.

PICADOR 1,6 MG (cipermetrin). Primjenjuje se za suzbijanje žičnjaka i sovica pozemljuša. Koristi se u količini 12 kg/ha. Koristi se pomoću depozitora za granulirani insekticid postavljen na uređaj za sadnju. Primjenjuje se direktno u tlo u vrijeme sadnje u redove.

U vrijeme sadnje krumpira može se provesti zaštita od bolesti bijele noge i antraknoze. Zaštita se provodi na način  da se tretira samo brazda (tlo), a gomolji ostaju netretirani sredstvima: ORTIVA i ZAKEO 250 SC (azoksistrobin), u količini 3 l/ha.

Izvor zaraze kod bijele noge ili rizoktonije (Rizoctonia solani) mogu biti zaraženi oboljeli gomolji koji ostaju poslije vađenja prošlogodišnjeg krumpira. Gljiva odmah u nicanju napada klicu i uzrokuje njeno vršno nekrotično odumiranje. Na zaraženom dijelu stabljike vide se smeđa udubljenja i izdužene pjege (nekroze). Biljka na donjem dijelu zdravog tkiva pokušava sekundarnim rastom nadoknaditi gubitak. Kao posljedica napada gljive strukovi cime rastu u cik-cak liniji, među-koljenca su skraćena, a nodiji zadebljali. Kasniji napad se prepoznaje na vršnom ili najmlađem lišću (uvija se prema gore i mijenja boju u žuto-zelenu s crvenkastim rubom). Ovisno o infekciji različitih organa i razvojnom stadiju biljaka, simptomi mogu biti različitog izgleda. U izuzetno povoljnim uvjetima na stabljici u razini zemlje gljiva formira bijeli površinski micelij (od tuda i naziv “bijela noga”). Gomolji na zaraženim biljkama budu raspucani, a na njima se pronađu tamnosmeđe tvrde tvorevine koje se ne mogu oprati (crne mrlje – sklerociji koji izgledaju kao komadići zemlje).

Simptomi antraknoze (Colletotrichum coccodes),  uočavaju se na nadzemnom djelu biljke kao naglo žućenje i venuće. Žućenje i venuće započinje od vrhova listova koji se uvijaju i zahvaćaju sve zelene dijelove biljke. Na kraju biljka poprima ljubičastu boju. Na prizemnim dijelovima stabljike može se uočiti trulež i pucanje tkiva, a ponekad se cijela biljka osuši. Na zaraženim gomoljima vide se smeđa udubljenja, a na presjeku gomolja može se vidjeti jasna granica između zaraženog i zdravog dijela u obliku crne linije. Bolest se rjeđe javlja, ali su na nju posebno osjetljive sorte Jaerla i Resy gdje prinosi mogu biti manji i do 50%.

Sredstvo SERENADE ASO  (Bacillus amyloliquefaciens) koristi se za suzbijanje bijele noge,

tretiranjem gomolja prije sadnje u količini 1 l/t gomolja (uz utrošak vode 2 l/t), ili tretiranjem tijekom sadnje u količini 5 l/ha (uz utrošak vode 10 l/ha).

Zaštita od korova nakon sjetve, a prije nicanja krumpira može se provesti herbicidima:

PROFFESIONAL, FILON 80 EC, ROXY 800 EC (prosulfokarb). Primjena nakon sadnje, a neposredno prije nicanja krumpira (pre-em) u količini 4-5 l/ha. Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Tlo nije preporučljivo obrađivati dok krumpir ne nikne, a korovi propadnu kako ne bi došlo do smanjenja učinkovitosti sredstva uslijed prekidanja herbicidnog filma.

RACER  25 CS, RACER 25 EC (flukloridon). Primjenjuje se u dozi 2,0 l/ha, koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova (ambrozija, mračnjak, dvornici, dikica…) i nekih travnih korova (obični koštan, obična svračica, muhari…). Ne smiju se primjenjivati na lakšim pjeskovitim i humusom siromašnim tlima, jer u uvjetima obilnih oborina može doći do fitotoksičnosti. Moguće kombinirati s graminicidima (pendimetalin) zbog djelotvornosti na uskolisne korove tada se primjenjuje u dozi 1,5-2 l/ha. Veća doza primjenjuje se samo na teškim tlima. Nakon primjene u  ekstremno sušnim godinama u jesen se ne smije sijati žito.

REACTOR 360 CS, KALIF 360 CS, CENTIUM 36 SC, CLEMATIS, CLOMATE, SIRTAKI, BISMARK (klomazon). Primjenjuju se u dozi 0,25 (0,3) l/ha za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova . Sredstvo REACTOR 360 CS ne smije se primjenjivati u sjemenskom krumpiru i na tlima koja sadrže više od 10% organske tvari. Nakon primjene sredstava  nije preporučljivo  kultivirati usjev da se ne razbije ,,herbicidni film,, koji sprječava nicanje korova.

PROMAN (metobromuron). Primjenjuje se u dozi 4 l/ha uz utrošak 200-600 l vode/ha. Suzbija jednogodišnje širokolisne i neke travne korove.

DOST 330 EC, STOMP AQUA, PENDIFIN 400 SC, PENDUS 330 EC, SHARPEN 330 EC (pendimetalin). Doze primjene ovisno o preparatu su 2,5-6 l/ha. Namijenjeni suzbijanju jednogodišnjih travnih (obična svračica, koštan, muhari, mišji repak, obična slakoperka) i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova (loboda, konica, broćika, šćir…).

PLATEEN WG 41,5 (flufenacet). Primjenjuju se 2-2,5 kg/ha, suzbija jednogodišnje uskolisne  i širokolisne korove (ambrozija, mrtva kopriva, šćir..).

CHALLENGE 600 (aklonifen). Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u količini 4 l/ha.

SENCOR WG 70, SHARMETRIN, SCORPIO 70 WG, SENAT WG, METRO, MISTRAL 70 WG, METREX (metribuzin). Primjenjuju se u dozi 0,75-1,5 kg/ha – 0,75 kg/ha na lakim; 1,0 kg/ha na srednje teškim tlima; 1,5 kg/ha na teškim tlima , a SENCOR SC 600 u dozi 0,9 l/ha. Suzbijaju jednogodišnje širokolisne (dvornik, konika, ambrozija, loboda, šćir, crna pomoćnica…) i neke travne korove (koštan, muhar..). Navedena sredstva mogu se primijeniti i nakon nicanja u smanjenim dozama (detaljnije u sljedećoj preporuci).

Herbicide primijeniti na vlažno tlo ili prije najavljenih oborina kako bi bili učinkoviti.

Preparate primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest posjednicima nasada koštičavog voća

U nasadima šljiva, ranijih sorti trešanja cvatnja  i ranijih sorti višanja cvatnja je u završnoj fazi dok  su kasnije sorte trešanja i višanja u punom cvatu.

Danas se očekuje oblačno bez oborina, a u idućih 7 dana nama naznaka oborina.

Nasade je potrebno zaštiti od truleži cvata i grančica (Monilinia laxa).

Chorus 50 WG, Switch 62,5 WG, Luna Experience SC, Signum WG ili Teldor SC 500 dozvoljeni su za trešnju i višnju.

Teldor 500 SC ili Signum WG dozvoljeni su za šljivu.

Prema Pravilniku o IAKS mjerama za 2024. korisnici mjere Korištenje feromonskih, hranidbenih i vizualnih klopki trebali su postaviti u nasade šljiva bijele ploče do 1.travnja za praćenje ulova šljivine osice (Hoplocampa flava, Hoplocampa minuta).  U vrijeme cvatnje tretiranje nije dozvoljeno, ali po završetku cvatnje potrebno je primijeniti neki od insekticida dozvoljenih za tu namjenu kao što su Decis 2,5 EC, Mospilan 20 SG ili Rotor super.

Kritičan broj za ulov šljivine osice iznosi 30 osica ulovljenih od 1.4.

U nasadima trešanja i višanja treba postaviti do 15.travnja  žute ploče za praćenje pojavnosti trešnjine muhe (Rhagolethis cerasi).

Kritičan broj jedinki za ulov trešnjine muhe iznosi 1 trešnjina muha na 2 ploče u praćenju od 15.04.

Dozvoljeni pripravci za suzbijanje su: Mospilan 20 SP ili SG, Decis 100 EC, Rotor Super ili Deltagri.

Da bi se sačuvali kukci oprašivači, tretiranje je potrebno obaviti za mirna vremena bez vjetra u večernjim satima.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti.

 

                                                                                         Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr

                                                                                         sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest proizvođačima luka

Početkom travnja započinje sadnja luka na otvoreno. Za vrijeme sadnje može se provesti zaštita od zemljišnih štetnika, a nakon sadnje zaštita od korova.

Prilikom sadnje može se provesti zaštita  od  žičnjaka i lukove muhe

primjenom granuliranog insekticida COLUMBO 0,8 MG (cipermetrin). Primjenjuje se u dozi 12 kg/ha.

Nakon sadnje   može se provesti zaštita od korova primjenom jednog od  herbicida:

BELOUKHA (pelargonična kiselina). Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih i dvogodišnjih širokolisnih korova. Primijeniti po mogućnosti, na suhe korove, prije nicanja luka. Optimalna učinkovitost postiže se primjenom sredstva na korove u stadiju kotiledona do najviše 6 listova (do visine 8 cm) ili korove u stadiju rozete promjera do 4 cm. Prije primjene sredstva provjeriti da kultura još nije nikla. Nanošenje na izniklu kulturu može dovesti do štete. Broj primjena ovisi o vremenskim uvjetima, prisutnosti korova i brzini nicanje kulture. Najveći broj primjena godišnje je 2 puta sa razmakom od 7 dana između primjena.  Primjenjuje se u količini 16 l/ha uz trošak vode je 150-400 l/ha.

FILON 80 EC, ROXY 800 EC (prosulfokarb).. Primjenjuje se rano poslije nicanja (post-em), za suzbijanje jednogodišnjih uskolisni i širokolisnih korova kada češnjak imaju 1-3 u cijelosti razvijena lista (BBCH 11-13) u količini od 3-5 l/ha. Karenca je 75 dana.

CHALLENGE 600 (aklonifen).

Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova  jednokratno u količini 2,5 l/ha, primjena odmah nakon sadnje, a prije nicanja (BBCH 00-03) ili u razdvojenoj primjeni u količini 1,5 l/ha + 1 l/ha, primijeniti odmah nakon sjetve prije nicanja, a drugi puta stadija 5 listova (BBCH 00-15). Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije u jednokratnoj (2,5 l/ha) ili razdvojenoj (split) primjeni (1,5 l/ha + 1 l/ha) uz utrošak vode 150-400 l/ha. Način primjene prskanje traktorskim ili leđnim prskalicama.

STOMP AQUA* (* sredstvu je istekla registracija, krajnji rok za primjena zaliha je 27.08.2024.) (pendimetalin). Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) kada se luk nalazi u stadiju razvoja “biča” (BBCH 10) u količini 2,5 – 3,0 l/ha, uz trošak 200-600 l vode po hektru. Maksimalno jedno tretiranje u sezoni.

Nakon nicanja luka i korova, kao i u jesenskom luku do faze 6 razvijenih listova mogu se primijeniti herbicidi:

LENTAGRAN 45 WP (piridat). Primjena za suzbijanje širokolisnih korova. Primjenjuje se nakon nicanja u najvećoj količini do 2 kg/ha. Preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista). Radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj („split aplikaciji“).

Povećanjem razvojnih stadija korova povećava se količina sredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijima razvoja korova 3 listova i više primjenjuje jednokratno.

Dvokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju razvoja 1 – 2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi puta u količini 1 kg/ha 10-14 dana kasnije.

Trokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva puta u količini 0,5 kg/ha u razmaku 7 do 10 dana. Utrošak vode je od 200 do 600 l/ha. Kod primjene u razdijeljenoj (split) primjeni maksimalna količina sredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha.

STARANE 250 (fluroksipir).  Sredstvo se primjenjuje u stadiju 2-6 listova luka u vrijeme kada jednogodišnji korovi imaju 2-6 listova u dozi 0,5-0,8 l/ha. Uz utrošak vode 200-400 l/ha. Zbog moguće pojave fitotoksičnosti ne smije se primijeniti kada je luk u stresu zbog hladnog ili prevlažnog vremena.

STARANE FORTE (fluroksipir). Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova,  jednokratno u količini 0,24 l/ha nakon nicanja od travnja do lipnja u stadijima razvoja 2-4 lista ili dvokratno u podijeljenoj (split) aplikaciji u količini 0,12 l/ha+ 0,12 l/ha. Prva primjena nakon nicanja kulture u stadiju razvoja 2 prava lista (BBCH 12), te drugi put nakon 10-15 dana, najkasnije u fazi 4 razvijena lista kulture (BBCH 14).

LONTREL 72 (klopiralid).  Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u količini 170-210 g/ha u ranim razvojnim stadijima korova. Tretirati u stadijima razvoja od jednog (> 3 cm) do 4 prava lista luka uz utrošak vode 150-400 l/ha. Primjenjuje se prskanjem traktorskim i leđnim prskalicama.

FUSILADE FORTE (fluazifop-p – butil). Sredstvo se smije primijeniti samo u luku za proizvodnju glavica. U količini 1,3-1,5 l/ha, za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense) u stadiju 15-20 cm visine korova, u količini 1,5-1,6 l/ha  za suzbijanje pirike (Agropyron repens) u stadiju 10-20 cm visine korova. U količini 0,8-1,0 l/ha za jednogodišnje travne korove. Primjenjuje su uz utrošak vode 200-400 l/ha.

FUSILADE MAX (fluazifop-P-butil). Primjenjuje se folijarno u količini 0,625-2,5 l/ha za suzbijanje Jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova.

DIPOL (fluazifop p). Primjenjuje se u količini 1,25 l/ha, uz utrošak vode 200-600 l/ha nakon nicanja luka i korova. Za optimalnu učinkovitost sredstvo primijeniti u ranim razvojnim stadijima korova (1-3 lista).

SELECT SUPER (kletodim). Sredstvo se primjenjuje u  količini od  0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova običnog koštana (Echinochola crus galli), muharika (Setaria spp.), svračice (Digitaria sanguinalis), divljeg prosa (Panicum spp.) u stadiju 2 – 4 lista. Za suzbijanje višegodišnjih korova sredstvo se primjenjuje u količini 1,6-2 l/ha u stadiju 10-20 cm visine korova. Najbolji rezultati postižu se primjenom na korove u aktivnom rastu, a djelotvornost sredstva smanjuje se u uvjetima nepovoljnim za njihov rast (suša, niske temperature). Primjena uz utrošak vode od 200-400 litara na hektar.

FOCUS ULTRA (cikloksidim). Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova primjenjuje se u količini 1-2 l/ha, a za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova u količini 4 l/ha Utrošak vode 150-400 l/ha.

LEOPARD 5 EC, QUICK 5 EC (kizalofop-p-etil)  je selektivno sistemični herbicid  namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova nakon nicanja luka (od razvijena 2 lista) i korova. Primijeniti u količini 1-2 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih te u količini 1-3 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova. Utrošak vode: 300 – 400 l/ha

AGIL 100 EC (propakizafop)  Primjenjuje u količini 1 l/ha kada  uskolisni korovi razvije tri lista do početka busanja ili  za suzbijanje višegodišnjih travnih korova, posebno pirike (Agropyron repens) kada dostigne visinu od 15-25 cm i divljeg sirka (Sorghum halepense) visine 20-30 cm u količini od 1-1,5 l/ha.

 

Porastom temperature iznad 10 ᵒC očekuje se izlazak odraslih oblika lukove muhe (Delia antiqua), odlaganje jaja na lukovice i štete od ličinki.  S obzirom da nema niti jednog registriranog insekticida u RH za suzbijanje muhe, preporuča se mehaničko suzbijanje postavljanjem  žute ljepljive ploče,  koje će bojom privući odrasle muhe, te će se  one nalijepiti na ploče.

 

 Insekticid i herbicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr