MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Karlovačka

Obavijest proizvođačima povrća i cvijeća

Pregledom usjeva uočava se pojava lisnih uši. To su štetnici koji se vrlo brzo množe i u kratkom roku mogu napraviti značajne štete. Ima krilatih i beskrilnih formi. Pogoduje im obilna gnojidba dušikom, jer su biljke bujnije, a lišće sočno i privlačnije za ishranu. Što su sklop biljaka gušći, a vlaga veća, štete će biti veće. Lisne uši imaju usni ustroj za bodenje i sisanje, sišu biljne sokove. Za iznimno jakog napada lišće se suši i pokriveno je obilnom mednom rosom na koju se naseljavaju gljive čađavice. Napadnute biljke zaostaju u rastu i podložne su napadu drugih štetnika i uzročnika bolesti. Svojom ishranom na biljkama uši nanose direktne štete koje se ogledaju u slabljenju biljke domaćina. Indirektne i puno veće štete nanose prenošenjem biljnih virusa.

Prednost u suzbijanju lisnih uši treba dati sistemičnim insekticidima kojeg lisna uš prilikom sisanja može unijeti u svoj organizam. Kontakni insekticidi mogu biti djelotvorni ako lisne uši ne kovrčaju list, te insekticid može doprijeti do njih.

Prije primjene insekticida treba u okolini utvrditi brojnost prirodnih neprijatelja (bubamara, zlatooka), te procijeniti da li je primjena insekticida opravdana.

Ovisno o kulturi na kojoj se pojavljuju za suzbijanje su registrirani različiti insekticidi:

u cikli – ROGOR 40, CYTHRIN MAX, DECIS 100 EC

u paprici – PIRIMOR 50 WG, FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, KARATE

ZEON, ACTARA 25 WG, CALYPSO SC 480, MOSPILAN 20 SP

u rajčici – PIRIMOR 50 WG, ROGOR 40, FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC,

KARATE ZEON, AMPLIGO, ACTARA 25 WG, CALYPSO SC 480,

MOSPILAN 20 SP,  TEPPEKI 500 WG

u salati – FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER, AMPLIGO, ABANTO, KRISANT EC, PIRETRO NATURA, ACTARA 25 WG,

CALYPSO SC 480, MOVENTO

u cvijeću – CYTHRIN MAX, DECIS 2,5 EC, POLECI PLUS

u ukrasnom bilju – PIRIMOR 50 WG, CYTHRIN MAX, DECIS 2,5 EC, POLECI PLUS,

CALYPSO SC 480,   MOSPILAN 20 SP, MOVENTO

u kupusu – ROGOR 40, PERFEKTHION, CHROMOGOR, CALINOGOR, CYTHRIN

MAX, FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR

SUPER, KARATE ZEON, CHESSE 50 WG

u krastavcima – PIRIMOR 50 WG, FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC,

SCATTO, ROTOR SUPER, RITMUS, KARATE ZEON, ACTARA 25 WG,

CALYPSO SC 480, MOSPILAN 20 SP,  CHESSE 50 WG, TEPPEKI 500 WG

u mrkvi – PERFEKTHION, CYTHRIN MAX, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, CALYPSO

SC 480

u grahu – CYTHRIN MAX, FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO,

ROTOR SUPER, KAISO, CALYPSO SC 480

Insekticide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr. sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća

Od nedjelje 16.06.2019., pa narednih 10-tak dana najavljuje se nestabilno vrijeme. U takvim uvjetima uz povoljne temperature stvorit će se povoljni uvjeti za razvoj i širenje bolesti povrtnih kultura. Zaštitu se preporuča provesti neposredno prije najavljenih oborina primijeniti fungicide sa preventivnim i kurativnim djelovanjem:

  • u grahu (antraknoza, bakterioza, hrđa)  Neoram WG, Signum ili Ortivu.
  • u kupusa (koncentrična i prstenasta pjegavost, bakterioza) Neoram WG, Difcor, Zafra AZT  250 SC, Zakeo 250 SC, Ortiva, Ortiva top, Nativo 75 WG, Score 250 EC ili  Signum,
  • u rajčici (plamenjača, koncentrična pjegavost, baršunasta plijesan) Fantic M, Armetil M, Reboot, Electis WG,  Zafra AZT  250 SC, Zakeo 250 SC, Ortiva top, Orvego
  • u krumpiru (plamenjača, koncentrična pjegavost) Fantic M, Armetil M, Reboot, Electis WG, Proxanil 450 SC, Acrobat MZ WG, Orvego
  • u krastavcima (plamenjača, antraknoza, pepelnica) Neoram WG (do cvatnje),  Zafra AZT  250 SC, Zakeo 250 SC, Ortiva, Ridomil gold MZ pepite
  • u luku i češnjaku (hrđa, purpurna pjegavost, siva plijesan, bijela trulež)  Luna experience, Custodia, Score 250 EC, Nativo 75 WG.

Fungicide primijeniti prema preporukama proizvođača. Paziti na broj dozvoljenih tretiranja pojedinog fungicida u vegetaciji. 

mr. sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vremenski uvjeti pogodovali su ostvarenju uvjeta za razvoj bolesti vinove loze. S obzirom na nestabilne vremenske prilike i visoke temperature zraka ,potrebno je provesti zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice ( Unicinula necator).

Za suzbijanje plamenjače mogu se koristiti Mikal premium F, Galben F, Pergado F, Ridomil Gold Combi 45 WG, Curzate F. Navedene pripravke je potrebno koristiti s pripravcima za suzbijanje pepelnice vinove loze – Dynali EC, Collis SC, Nativo WG, Postalon SC, Luna experience SC i druge.

Pregledom feromonskih trapova zabilježen je let pepeljastog i žutog grožđanog moljca, ali još nije potrebno primijeniti insekticide. Preproručamo daljnje praćenje preporuka.

O potrebi suzbijanja grožđanih moljaca ćete biti pravovremeno obaviješteni.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača i prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Ambalažu sredstava za zaštitu bilja treba zbrinuti na propisani način. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obavezno je voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Sredstva za ZB se na gospodarstvu treba skladištiti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.
 sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusa

Pregledom  feromona  i žutih pločama uočava se  jača pojava leptira kupusnog moljca (Plutella xylostella). Leptir ima prosječan raspon krila 16 mm. Na tamno sivim prednjim krilima ima izrazito valovitu svijetlo žutu prugu, dobro vidljivu kad se krila slože pri mirovanju. Odlažu jaja i to po 2 do 4 jaja na naličje lista, najčešće uz glavne žile. Gusjenica prvo radi mine u listu, zatim karakteristične prozorčiće, te na kraju izgrizu cijelo lisno tkivo. Gusjenice su sitne zelene, zašiljenog tijela na oba kraja. Štete prave izgrizanjem najmlađih listova. Razvoj gusjenica traje 9-14 dana, a u jednoj sezoni kupusni moljac može imati 3 do 4 generacije. Preporučuje se redovito pregledavati biljke i kada se utvrde prve gusjenice   primijeniti jedan  od insekticida (insekticidu dodati okvašivač za bolje prianjanje na list):

ALVERDE (metaflumizon), 1l/ha

AFFIRM (emamektin benzoat), 1,5kg/ha

CYTRIN MAX (cipermetrin), 100 ml/ha

DIREKT, FASTAC 10 EC (alfa-cipermetrin), 0,08-0,12 l/ha,0,1 l/ha

DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER (deltametrin)

SUMIALFA 5 FL (esfenvalerat), 0,15-0,2 l/ha

Navedeni insekticidi pružaju dobru zaštitu i od drugih insekata koji grizu lisno tkivo kupus     (sovice pozemljuše, ostale štetne gusjenice…).

U usjevima kupusa uočava se i  jaka pojava kupusnih buhača. Za suzbijanje buhača mogu se upotrijebiti insekticidi:

ROGOR 40 (dimetoat),  0,6 l/ha.

CYTHRIN MAX (cipermetrin), 0,1 l/ha

FASTAC 10 EC (alfa-cipermetrin), 0,075 l/ha

DECIS 2,5 EC (deltametrin), 0,3-0,5 l/ha

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema preporukama proizvođača i koristeći detaljne upute iz FIS baze.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail:Mirna.Ceranic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima višanja

Višnja se trenutno nalazi u fazi promjene boje ploda te proizvođači trebaju provesti tretiranje protiv trešnjine muhe (Rhigoletis cerasi) koja uzrokuje crvljivost višnje.

Za tretiranje su dozvoljeni:

Mospilan 20 SG  – 200 – 300 gr/ha uz utrošak 600 – 1200 l vode/ha . Karenca 14 dana

Imidan 50 WG -1,5 kg/ha uz utrošak 1000 l vode/ha. Karenca 14 dana

Decis 100 EC  – 0,1 – 0,175 l/ha uz utošak 1000 – 1400  l vode/ha . Karenca 7 dana

Rotor super – 400 – 500 ml/ha uz utrošak 1000 – 1400 l vode/ha . Karenca 7 dana

Preporučena sredstva za zaštitu bilja koristiti isključivo prema pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive upotrebe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN14/14) obaveza je voditi evidencije o primjeni sredstava za zaštitu bilja. Sredstva koja se drže na gospodarsvu treba skladištiti na propisani način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.
sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Odrasli oblici krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) izlaze iz tla i započinju ishranu na nadzemnom dijelu krumpira. Treba pratiti odlaganje jaja i u vrijeme izlaska ličinki iz jaja provesti zaštitu insekticidima.  Ličinke treba suzbijati ako do cvatnje na svakom šestom busu ima prosječno više od 10-15 ličinki. Za suzbijanje su registrirani insekticidi:

CALYPSO SC 480, BISCAYA (tiakloprid)

LASER (spinosad)

MOSPILAN 20 SG, MOSPILAN 20 SP (acetamiprid)

PROTEUS 110 OD (tiakloprid+deltametrin)

CORAGEN 20 SC (klorantraniliprol)

AMPLIGO (lambda-cihalotrin+klorantraniliprol)

NOVODOR (Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis)

Insekticidi iz skupine piretroida mogu se koristiti za suzbijanje krumpirove zlatice samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost na piretroide:

DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER  (deltametrin)

DIREKT, FASTAC 10 EC (alfa-cipermetrin)

SUMIALFA 5 FL (esfenvalerat)

CYTHRIN MAX (cipermetrin)

AFRATRIN, ASCOT, ESTRELLA (lambda-cihalotrin).

Nakon prestanka oborina  zbog porasta lisne mase i ostvarenih novih infekcija ponoviti zaštitu od krumpirove plijesni (Phytophtora infestans) primjenom jednog od kombiniranih pripravaka objavljenih u preporuci od 20.05.2019. Obavijest proizvođačima povrća.

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima luka i češnjaka

Proizvođačima luka i češnjaka preporuča se provesti zaštitu od hrđe (Puccinia allii), sive plijesni (Botrytis spp.), bijelu trulež (Sclerotinia sclerotiorum) i plamenjače (Peronospora destructor). Za suzbijanje navedenih bolesti registrirani su fungicidi:

CUSTODIA (tebukonazol + azoksistrobin) – suzbija hrđu – primjena u luku i češnjaku – sredstvo se primjenjuje u količini od 0,5-1,0 l/ha, uz utrošak 500-1000 l vode/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze prvih listova do kraja vegetacije (BBCH 13-89).

NATIVO 75 WG (tebukonazol + trifloksistrobin) – suzbija hrđu – primjena u češnjaku u količini 0,4 kg/ha, uz utrošak vode 200-500 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od faze razvoja devetog lista do faze kada se listovi počinju povijati (BBCH 19-47). Sredstvo se smije koristiti samo jedanput u vegetaciji.

ORTIVA (azoksistrobin) – suzbija hrđu i plamenjaču na luku i češnjaku –  primjenjuje se u količini 1 l/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno, uz utrošak vode od 300-600 l/ha. Dopuštene su najviše tri primjene u vegetaciji, u razmaku od 10 dana. Kod primjene sredstva u zaštićenim prostorima, ne preporučuje se primjena u razdoblju do tri tjedna nakon sadnje presadnica.

ZAKEO, ZAFTRA  AZT 250 SC (azoksistobin) – primjenjuje se za suzbijanje hrđe i plamenjače u luku i češnjaku u količini 1 l/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno, uz utrošak vode od 300-600 l/ha. Dopuštene su najviše tri primjene u vegetaciji, u razmaku od 10 dana.

TAZER (azoksisitrobin) – primjenjuje se u češnjaku  za suzbijanju hrđe i plamenjače u količini 1,0 l/ha uz utrošak vode 600 l/ha. Dopuštena su dvije primjene u vegetacijskoj sezoni u vremenskom razmaku od 10 dana. Sredstvo se primjenjuje kod prve pojave bolesti.

QUADRIS (azoksistrobin) – primjenjuje se za suzbijanje plamenjače u luku i češnjaku. Primjena u količini 1 l/ha na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti. Ne tretirati po vrućem i vjetrovitom vremenu i ne tretirati više od dva puta za redom. Primjenjuje se u vremenskom razmaku od 7 dana. Maksimalno 4 tretiranja u sezoni.

LUNA EXPERIENCE (tebukonazol+fluopiram) – suzbija hrđu i purpurnu pjegavost  u luku i češnjaku – primjenjuje se u količini od 0,6 – 1,0 l/ha, uz utrošak vode od 300 – 800 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od početka razvoja lisne mase do završetak razvoja lukovice (BBCH 41-49).

ACROBAT MZ WG (dimetomorf+mankozeb) –suzbija plamenjaču u luku i češnjaku. Primjenjuje se u količini 2 l/ha,  na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti. Utrošak vode od 200-500 l/ha. Vremenski razmak između primjena iznosi 7-14 dana.
Maksimalno tri  tretiranja u sezoni.

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (metalaksil M+ mankozeb) – primjena za suzbijanje plamenjače u luku i češnjaku u količini 2,5-3,0 kg/ha, na prve znakove infekcije ili kada su povoljni za razvoj bolesti. Sredstvo se ne smije miješati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja. Maksimalno 3 tretiranja u sezoni.

SWITCH 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) – primjenjuje se u luku za suzbijanje sive plijesni. Primjena u količini 1,0 kg/ha.  Prvo tretiranje se provodi u fazi 2 lista, a drugo tretiranje 3 tjedna kasnije. Utrošak vode od 800 l/ha. Maksimalno 2 tretiranja u sezoni.

SIGNUM (boskalid+ piraklostrobin) – primjenjuje se u luku i češnjaku za suzbijanje hrđe, sive plijesni i bijele truleži, na otvorenom prostoru, u količini 1,5 kg/ha, u vremenskom razmaku između tretiranja od 7 dana.

Fungicidu dodati okvašivač.

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima lijeske

Zbog velike količine oborina koja je pala tijekom svibnja u nasadima lijeske stvaraju se povoljni uvjeti za pojavu i širenje bolesti kao što su pjegavost lista (Gnomonia leptostyla) i  trulež ploda  (Monilinia spp.). Za suzbijanje pjegavosti lista registriran je fungicid SIGNUM.  Pojava truleži plodova u nasadima lijeske, ovisi o vremenskim uvjetima, položaju i sorti, te do razvoja bolesti može doći na neoštećenim plodovima, ako su povoljni uvjeti za širenje bolest, ali vrlo često ovisi o napadu ljeskotoča i stjenica, gdje se bolest širi kroz oštećenja od ovih štetnika.

Da bi smanjili udio oštećenih  plodova potrebno je pregledavati nasad i  utvrditi brojnost  ljeskotoča i stjenice, te ovisno o brojnosti provesti suzbijanje.

Dozvoljen insekticidi za suzbijanje stjenica je ASSET (piretrin), a za ljeskotoča CALYPSO 400 SC (tiakloprid).

U slučaju jačeg napada lisnih uši za suzbijanje se može koristiti jedan od insekticida:

ASSET (piretrin)

DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER  (deltametrin)

KAISO* (lambda-cihalotrin) – sukladno proširenju na male kulture i male namjene, krajnji rok za primjenu zaliha 11.04.2020.

Preparate koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

U prvoj polovici svibnja zabilježena je natprosječna količina oborina koja je pogodovala razvoju bolesti koštičavog voća – šupljikavosti (Stigmina carpophilla) i kozičavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella japii).

Za suzbijanje šupljikavosti lista dozvolu ima Captan WP 50  ,Castor , Delan 700 WDG na breskvi, marelici, nektarini i trešnji.

Protiv kozičavosti lista na trešnji mogu se upotrijebiti preparati Delan  700 WDG i Cromodin S – 65. Na višnji su dozvoljeni Chromodin S-65, Topsin M 500 SC i Luna Expirience.

 Postoji opasnost od truleži ploda (Monilinia spp.)  te je potrebno napraviti zaštitu preparatima Chorus 50 WG na nektarini , marelici , šljivi, višnji i trešnji  0,03 -0,05 % uz utrošak 1000 l vode/ha ili Swich 62,5 WG marelica 0,06 %, trešnja, šljiva, breskva i nektarina 0,08 -0,1 % (80 gr/100 vode).

U nasadima breskve i nektarine zabilježena je velik broj leptira prve generacije breskvinog savijača (Cydia molesta) čije se ličinke ubušuju u vrhove izboja te je potrebno provesti suzbijanje ličinki u mladim nasadima breskve i nektarine. U nasadima šljive je zabilježeni su leptiri  šljivinog savijača (Cydia funebrana) čije se ličinke ubušuju u plodiće gdje se hrane mesom i to pretežno oko kožice te je potrebno provesti suzbijanje ličinki.  Dozvoljeni  su  INSEGAR 25 WG na šljivi (0,3 -0,9 kg/ha ),breskvi i nektarini 0,6-0,9 kg/ha; AFFIRM ima dozvolu  na breskvi i nektarini, RUNNER 240 SC ima dozvolu na breskvi, AFFIRM OPTI  ima dozvolu na breskvi, nektarini i šljivi; AVAUNT EC breskva; IMIDAN 50 WG  breskva nektarina, trešnja, višnja; INSEGAR 25 WG šljiva, breskva, nektarina; CORAGEN 20 SC  breskva, nektarina, marelica, šljiva; DELEGATE 250 WG breskva, marelica, nektarina, šljiva.

Za suzbijanje lisnih uši CALYPSO SC 480 ima dozvolu na višnji, breskvi,nektarini, trešnji ; PIRIMOR 50 WG  ima dozvolu na višnji, breskvi i šljivi; MOSPILAN 20 SG ima dozvolu na breskvi, nektarini i šljivi; MOVENTO ima dozvolu na breskvi, nektarini, trešnji i šljivi.

Prilikom zaštite ranijih sorti treba voditi računa o karenci odabranih preparata.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača i prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja treba zbrinuti na propisani način. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obavezno je voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Sredstva za ZB se na gospodarstvu treba skladištiti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća

Zbog intenzivnog kišnog razdoblja i povoljnih temperatura uz prisutnost spora u usjevima povrtnih kultura stvoreni se povoljni uvjeti za pojavu i širenje bolesti. Zbog ostvarenih infekcija i najavljenih novih oborina potrebno je provesti zaštitu primjenom fungicida sa preventivnim i kurativnim djelovanjem.

Protiv plamenjače (Phytophtora infestans) u krumpiru i rajčici može se primijeniti jedan od fungicida:

ARMETIL M (metalaksil + mankozeb) – 2,5 kg/ha; dozvoljena 4 tretiranja u vegetaciji

FANTIC M (benalaksil+mankozeb)- 2,5 kg/ha; 2 tretiranja u vegetacijskoj sezoni

GALBEN C (benalaksil+bakar) – 5,0-6,0 kg/ha; 2 tretiranja u vegetacijskoj sezoni

ACROBAT MZ WG (dimetomorf+mankozeb) – 2,0 kg/ha; 5 tretiranja u vegetaciji

EQUATION PRO (famoksadon+cimoksanil) – 0,4 kg/ha; 3 tretiranja u vegetacijskoj  sezoni

REVUS (mandipropamid) – 0,4-0,6 l/ha; dozvoljena 3 tretiranja u vegetacijskoj  sezoni

PERGADO MZ (mendipropamid+mankozeb) -2,5 kg/ha dozvoljena 3 tretiranja u vegetacijskoj  sezoni

PROXANIL 450 SC (propamokarb+cimoksanil) – 2,5 l/ha – dozvoljeno maksimalno 3 tretiranja u rajčici, 6 u krumpiru.

U krastavcima protiv plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) primijeniti jedan od pripravaka:

ACROBAT MZ WG (dimetomorf+mankozeb) – 2,0-2,2 kg/ha; 3 tretiranja u vegetacijskoj sezoni

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (metalaksil+mankozeb) – 0,25%; 3 tretiranja u vegetaciji

ALLIETE FLASH (fosetil) – 0,25-0,37% – 3 tretiranja u vegetacijskoj sezoni

REVUS (mandipropamid) – 0,4-0,6 l/ha; dozvoljena 3 tretiranja u vegetacijskoj  sezoni

PERGADO MZ (mendipropamid+mankozeb) -2,5 kg/ha dozvoljena 3 tretiranja u vegetacijskoj sezoni

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

mr. sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr