MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Karlovačka

Obavijest proizvođačima krumpira- desikacija cime

Od kraja kolovoza do sredine rujna ovisno o sortimentu i vremenu sadnje krumpira započinje njegovo vađenje. Kako bi se olakšala berba tj. lakše uklonio nadzemni dio (cima), spriječio prijenos bolesti do gomolja, te ubrzalo sazrijevanje pokožice gomolja tretira se nadzemni dio  korištenjem desikanata.

 

Za desikaciju na tržištu je registriran kontaktni herbicid  BELOUKHA (pelargonična kiselina). Pelargonična kiselina je porijeklom iz prirodnog izvora, biljke Pelargonium graveolens koja je sastavni dio ishrane brojnih sisavaca i ptica. U tlu se vrlo brzo razgrađuje u ugljični dioksid i vodu i ne ostavlja metabolite niti rezidue. Herbicidni učinak zasniva se na razaranju stanične stjenke zbog čega iscuri stanični sok što vrlo brzo rezultira dehidracijom tkiva. Djelovanje je vidljivo vrlo brzo u rasponu od 2 sata. Za zadovoljavajući učinak uvjeti okoliša imaju važan utjecaj. Povoljne vremenske prilike su sunčano do oblačno, 15 C, suha do blago vlažna lisna masa, te da ne padne kiša u periodu do oko 4 sata nakon primjene.

Tretiranje se  obavlja  čim krumpir postigne odgovarajuću veličinu za prodaju i čim se postigne željeni sadržaj suhe tvari. Preporučuje se primijeniti sredstvo 1-5 dana nakon mehaničkog odstranjivanja cime tretiranjem preostalih stabljika visine od 15 do 20 cm. Primjenjuje se prskanjem traktorskim ili leđnim prskalicama, u količini 16,0 l/ha uz utrošak vode 150 – 250 l/ha.  Koristiti sapnice s plosnatim mlazom pod kutom od 80° do 110° i pridržavati se pritiska od 2 do 2,5 bara. Karenca je 1 dan.

 

Herbicid koristiti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima oraha

U nasadima oraha  na postavljenim feromonima i žutim pločama bilježi se veća brojnost  odraslih oblika orahove muhe (Rhagoletis completa). Zbog zaštite ploda od ličinki preporuča se zaštitu provesti primjenom jednog od insekticida:

CALYPSO SC 480*(tiakloprid), 0,25 l/ha, K- 14 dana; sredstvo se smije primijeniti 2 puta nakon pojave štetnika na osnovi praćenja orahove muhe žutim ljepljivim pločama. Utrošak vode iznosi 1000 l/ha.

*registracija važi do 3.8.2020., krajnji rok za prodaju zaliha 3.11.2020.

IMIDAN 50 WG (fosmet), 1,5 kg/ha uz utrošak vode od 1000 l/ha. Sredstvo se može primijeniti najviše dva puta tijekom vegetacije. Razmak između primjena iznosi 14 dana. K- 7 dana.

 

Preparate primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vremenski uvjeti pogodovali su ostvarenju  uvjeta za zarazu  pepelnicom (Unicunula necator) i plamanjačom vinove loze (Plasmopara viticola). Plamenjača u ovoj razvojnoj fazi može uzrokovati propadanje peteljkovine.

U ovom periodu je potrebno voditi računa o karenci podabranih preparata i njihovih kombinacija.

Za suzbijanje plemenjače (Unicula necator) dozvoljeni su: Mildicut 25 SC (K- 21 dan), Ridomil Gold MZ pepite (K-28 dan), Alfil Duplo (K – 28 dan) Electis (K-28 dan), Manoxanil (K- 28 dan), Star 80 WP (K-28 dan), Manfil 80 WP (k-28 dan).

Protiv pepelnice su dozvoljeni: Indar 5 EW (K-14 dana) Luna experience (K-14 dana) Dynali (K-21 dan, Talendo (K-28 dana )i sl.

Protiv sive plijesni mjesec dana prije berbe primjenjivi su : Swich 62,5 WG, Teldor SC 500, Luna Privilege ili Cantus.

Vinogradari su obavezni u svoje vinograde postaviti žute ploče radi praćenja i provjere učinkovitosti provedenih tretiranja – 1 – 2 ploče po vinogradu – postavljanje na srednju armaturnu žicu.

Sredstva za zaštitu bilja treba koristiti isključivo prema uputama  proizvođača i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja nužno je zbrinuti prema zakonskim odredbama.

Svaku uporabu sredstava za zaštitu bilja potrebno je unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

 

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest voćarima

Padaline u vrijeme vikenda dijelom su izazvale ispiranje zaštitnih sredstava. U narednom periodu je predviđeno nestabilno vrijeme.

Potrebno je prije najave novih oborina provesti tretiranje protiv čađave krastavosti (Venturia inequalis) dozvoljenim pripravcima : Scab 80 WG, Zato plus, Zato WG 50, Luna experience, Caption 80 WG i sl.

Zato plus, Zato  WG i Luna experience ujedno štite i protiv pepelnice. Moguće je primijeniti i preparate na bazi sumpora vodeći računa o tome da postaju fitotksični kada se primijene na temperaturama višim od   25 °C.

Zaraza uzročnicima truleži ploda (Colletotrichum, Gleosporium, Stemphhyum, Neofabrea  i dr.) nastaje u drugom dijelu vegetacije. Suzbijanje je potrebno provoditi sve do berbe poštivajući karencu za primjenjene preparate.

Preparati Caption 80 WG,Kapetan 80 WG i Scab  imaju karencu 21 dan i svi se primjenjuju u dozi od 1,88 kg/ha dozvoljeno je 7 tretiranja u toku vegetacije s razmakom 10 dana. Ujedno su dozvoljeni za primjenu protiv čađave krastavosti (Venturia inequalis) te protiv truleži ploda (Monilia fructigena). Kod preparata Scab 80 EG je važno napomenuti da se može pojaviti fitotoksičnost kod sorti jabuka: Red delicious, Stark delicious, Stayman, Kanadska renata, Winers te kod sorti krušaka Butira d anjou, buttira clargeau, Comtese de paris i Trimphe sde vienne.

Preparat Geoxe ima dozvolu za suzbijanje gorke truleži ploda (Colletotrichum) i smeđe truleži ploda (Stemphium) i primjenjuje se u fazi veličine ploča 40 mm pa sve do berbe u dozi 0,45 kg/ha 2 x u vegetaciji uz utrošak 1200- 1500 l vode/ha. Karenca 3 dana.

Preparat Topsin M 500 SC je dozvoljen protiv truleži ploda (Neofabraea) u dozi od 1,5 kg /ha 1 x u vegetaciji uz utrošak 500 – 750 l vode/ha. Karenca 14 dana

U nasadima jabuke i kruške bilježi se let jabučnog savijača (Cydia pomonella). Potrebno je ponoviti tretiranje dozvoljenim insekticidima: Coragen 20 SC, Imidan 50 WG Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG Affirm opti, Affirm ,Voliam targo.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja nužno je primijeniti prema priloženim uputama proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12 I Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obaveza je voditi evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Na gospodarstvu se sredstva trebaju skladištiti na propisan način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

 

                                                                       Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       e-mail:Sanja.Mastelic-Ivic@mps.hr

Obavijest proizvođačima višanja i trešanja

U nasadima višanja i trešanja uočeno je žućenje listova višanja i trešanja uzrokovano kozičavošću lista (Blimeria japii). Moguće je da dođe do preranog otpadanja  listova u fazi kada se zameću pupovi za iduću godinu.

Dozvoljeni preparati su: Dithane M-45, Dithane DG neotec, Mancozeb, Pinnozeb M-45 i Chromodin S-65.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja nužno je primijeniti prema priloženim uputama proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12 I Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obaveza je voditi evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Na gospodarstvu se sredstva trebaju skladištiti na propisan način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       e-mail:Sanja.Mastelic-Ivic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u fazi razvoja grozda. U tom periodu peronospora (Plasmopara viticola) može uzrokovati propadanje peteljkovine te je potrebno tretirati nasade dozvoljenim fungicidima:

Curzate B WG, Curzate F, Nautile DG, Equation pro, Indomate 505 WG, Magma triple, Mildicut 25 SC i sl.

Agrometeorološke stanice zabilježile su 12.07. jaku infekciju pepelnicom (Unicinula necator).

Simptom zaraze je bijela prevlaka na bobicama. Dozvoljeni preparati su: Dynali EC, Nativo WG, Postalon SC, Collis, Luna experience SC, Crystal KS, Domark ME, Difcor EC, Folicu EW, Fond 12E, Systane 24E, Topas 100 EC, Vivando SC i sl. Ukoliko se protiv pepelnice koristi sumpor, potrebno je voditi računa o tome da se može javiti fitotoksičnost pri temperaturama višim od 25 °C. Razmak između tretiranja bi trebao biti 10 -12 dana, au nasadima u kojima su uočeni simptomi razmak bi trebao biti 8 – 10 dana.

Sorte  vinove loze koje su u fazi zatvaranja grozda potrebno je napraviti zaštitu od sive plijesni (Botrytis cinerea). Dozvoljeni preparati su: Cantus, Pyrus 400 SC, Swich 62,5 WG, Chorus 75 WG i drugi.

Pregledom ferotrapova uočena je pojava druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Za suzbijanje su dozvoljeni: Avaunt 15 SC, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cytrin Max SC, Direkt, Laser, Affirm i drugi.

Preparati Avaunt, Asset five, Sumilafa 5 FL i Cytrin max ujedno su registrirani za suzbijanje američkog cvrčka.

Za praćenje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) kao i za kontrolu učinkovitosti provedenih tretiranja potrebno je na srednju armaturnu žicu postaviti žute ploče – 1- 2 po vinogradu.

Nakon provedenog prvog tretiranja, potrebno je 2 – 3 tjedna nakon toga provesti drugo tretiranje. Dozvoljeni su: Avaunt, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cytrin Max. U ekološkim nasadima su dozvoljeni Abanto, Piretro Natura i Asset five.

U vinogradima je prije tretiranja potrebno pokositi cvjetni podrast. Tretiranje se može izvršiti tek po završetku cvatnje u večernjim satima kada pčele ne lete.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja nužno je primijeniti prema priloženim uputama proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12 I Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obaveza je voditi evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Na gospodarstvu se sredstva trebaju skladištiti na propisan način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

U prošlom tjednu zabilježen  je let druge generacije jabučnog savijača (Cydia pomonella).

Za suzbijanje su dozvoljeni preparati: Coragen 20 SC, Runner 240 SC, Affirm opti, Insegar 24 WP, Calypso SC 480 (registracija važi do 03.08.2020., krajnji rok za prodaju zaliha je 03.11.2020 i krajnji rok za primjenu je 03.02.2020.), Mospilan 20 SP i Imidan 50 WG.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja nužno je primijeniti prema priloženim uputama proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12 I Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obaveza je voditi evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Na gospodarstvu se sredstva trebaju skladištiti na propisan način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

Prije primjene sredstva za ZB, potrebno je provjeriti da li je sredstvo dozvoljeno za primjenu na toj kulturi u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS-u).

 

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest proizvođačima višanja i trešanja

Berba višanja i trešanja je završena.  U voćnjacima su ostvareni uvjeti za infekciju kozičavošću lista (Blumeriella japii). Bolest se očituje žućenjem listova i preranim otpadanjem lišća. Voćke već u sredini ljeta ostaju bez lišća što uzrokuje pojavu retro vegetacije i bespotrebnog iscrpljivanja biljke kao i slabije zametanje pupova za iduću vegetacijsku sezonu. Preporuča se upotrijebiti neki od dozvoljenih fungicida: Dithane Neotec, Pinnozeb M – 45, Chromodin S – 68, Dithane M-45.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja nužno je primijeniti prema priloženim uputama proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12 I Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obaveza je voditi evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Na gospodarstvu se sredstva trebaju skladištiti na propisan način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima – primjena totalnih herbicida nakon žetve žitarica

Nakon žetve žitarica za suzbijanje korova koji počinju intenzivno rasti na strništima mogu se primijeniti totalni herbicidi –  neselektivni sistemični herbicidi koji kod korovnih biljaka uništavaju nadzemni i podzemni dio i sprečavaju daljnje vegetativno širenje višegodišnjih korova.

Za ove namjene koriste se herbicidi na osnovi aktivne tvari glifosata:

CATAMARAN 360 – primjena u količini 1,5-4,0 l/ha (viša doza za višegodišnje korove),  najkasnije 5 dana prije obrade tla

CIDOKOR MAX – primjena u količini 2,25-4,5 l/ha

CIDOKOR PLUS – primjena u količini 1,4-8,0 l/ha, najkasnije 5 dana prije obrade tla

ROUNDUP BIACTIVE – 1,5-7,0 l/ha, najkasnije 5 dana prije obrade tla

ROUNDUP RAPID – 1,2-6,4 l/ha, najkasnije 5 dana prije obrade tla

TOTAL TF – 1,5-7,0 l/ha, najkasnije 5 dana prije obrade tla

COSMIC – 2-10 l/ha,  ne obrađivati tretiranu površinu tri do četiri tjedna nakon primjene.

OURAGAN SYSTEM  4 – 2,0-8,0 l/ha

SATELITE – 1,5-7,0 l/ha

BOOM EFFECT, GLIFOKOR 360 TF, HERKULES – 2,0-9,0 l/ha

 

Herbicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail. Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima postrne (bijele) repe

Tijekom srpnja sije se postrna (bijela) repa (Brassica rapa) najčešće na površine nakon žetve žitarica.

Nakon sjetve, prije nicanja repe može se provesti zaštita od korova primjenom pripravka DOST 330 E (pendimetalin). Sredstvo dobro suzbija jednogodišnje uskolisne korove -mišji repak (Alopecurus myosuroides), običnu svračicu (Digitaria sanguinalis), koštan (Echinochloa crus-galli), muhare (Setaria spp.), američki proso (Panicum dichotomiflorum), te od  jednogodišnjih širokolisnih korova – šćireve (Amaranthus spp.), pepeljugu (Atriplex spp.), europsku bradavku (Heliotropium europaeum), običnu rusomaču (Capsella bursa-pastoris), bijelu lobodu (Chenopodium album), mlječike (Euphorbia spp.), dimnjače (Fumaria spp.), poljsku potočnicu (Myosotis arvensis), jednogodišnju resulju (Mercurialis annua), mak turčinak (Papaver rhoeas), tušt (Portulaca oleracea), dvornike (Polygonum spp.), crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), poljsku čestiku (Thlaspi arvense), malu koprivu (Urtica urens), čestoslavice (Veronica spp.). Ne djeluje na višegodišnje korovne vrste. Primjenjuje se u dozi 3-6 l/ha. Za primjenu traktorskom prskalicom primijenjena količina vode je 200-400 l, a za primjenu ručnom prskalicom 400l/ha.

Nakon nicanja repe može se primijeniti herbicid FOCUS ULTRA (cikloksidim).

Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova u količini 1-2 l/ha, a za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova u količini 4 l/ha. Utrošak vode je 150-400 l/ha. Primjena  traktorskim ili leđnim prskalicama.

Iznikle biljčice oštećuju različiti štetnici. Potrebno je pregledavati usjev i kod pojave štetnika koji sišu biljne sokove (lisne uši, štitasti moljac) ili grizu biljno tkivo (blitvina pipa, štitasti kornjaš, sovice pozemljuše i lisne sovice) primijeniti insekticid CYTHRIN  MAX (cipermetrin). Koristi se  u količini od 100 ml/ha. Dozvoljene su maksimalno 2 primjene, u razmaku koji ne smije biti kraći od 10 dana.

Preparate koristiti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr