MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Karlovačka

Obavijest proizvođačima luka

Tijekom listopada i studenog sade se lukovice (lučice) jesenskog luka.

Prije sadnje može se provesti zaštita od bolesti (Pythium spp.) tretiranjem sa pripravkom APRON XL 350 ES (metalaksil M). Primjenjuje se u količini od 0,5 ml sredstva na 1 kg sjemena. Sjeme tretirano aktivnom tvari metalaksil-M, ne smije se sijati na otvorenom prostoru nakon 1. 6. 2021. sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/617 od 5. svibnja 2020. o produljenju odobrenja aktivne tvari metalaksil-M i ograničavanju uporabe sjemena tretiranog sredstvima za zaštitu bilja koja sadržavaju metalaksil-M.

Zaštita od korova može se provesti primjenom herbicida:

STOMP AQUA (pendimetalin). Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) kada se luk nalazi u stadiju razvoja “biča” (BBCH 10) u količini 2,5 – 3,0 l/ha, uz trošak 200-600 l vode po hektru. Maksimalno jedno tretiranje u sezoni.

CHALLENGE 600 (aklonifen).

Primjena u luku nakon sadnje prije nicanja (BBCH 00-03) u količini 2,5 l/ha ili u odvojenoj primjeni nakon sadnje prije nicanja u količini 1,5 l/ha i druga primjena u stadiju 5 listova u količini 1,0 l/ha. Utrošak vode 150-400 l/ha.

LENTAGRAN 45 WP (piridat). Primjenjuje se nakon nicanja u najvećoj količini do 2 kg/ha. Preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista). Radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj („split aplikaciji“).

Povećanjem razvojnih stadija korova povećava se količina sredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijima razvoja korova 3 listova i više primjenjuje jednokratno.

Dvokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju razvoja 1 – 2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi puta u količini 1 kg/ha 10-14 dana kasnije.

Trokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva puta u količini 0,5 kg/ha u razmaku 7 do 10 dana. Utrošak vode je od 200 do 600 l/ha. Kod primjene u razdijeljenoj (split) primjeni maksimalna količina sredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha.

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima češnjaka

Od sredine listopada započinje sadnja jesenskih kultivara češnjaka.

U zaštiti češnjaka od korova nakon sadnje može se primijeniti nekoliko herbicida:

STOMP AQUA (pendimetalin). Primjenjuje se nakon nicanja jednogodišnjih uskolisni i širokolisnih korova kada se češnjak nalazi u stadiju razvoja “biča” (BBCH 10) u količini 2,5 – 3,0 l/ha, uz trošak 200-600 l vode po hektru.

FILON 80 EC (prosulfokarb).. Primjenjuje se rano poslije nicanja (post-em), za suzbijanje jednogodišnjih uskolisni i širokolisnih korova kada češnjak imaju 1-3 u cijelosti razvijena lista (BBCH 11-13) u količini od 3-5 l/ha.

CHALLENGE 600 (aklonifen).

Primjena u češnjaku nakon sadnje prije nicanja (BBCH 00-03) za suzbijanje jednogodišnjih uskolisni i širokolisnih korova u količini 4 l/ha.

LENTAGRAN 45 WP (piridat). Primjenjuje se nakon nicanja u najvećoj količini do 2 kg/ha za suzbijanje širokolisnih korova. Preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista). Radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj („split aplikaciji“).

BUTISAN S (metazaklor) Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih korova u količini 1,5-2 l/ha, uz utrošak vode 400-500 l/ha, primjenom odmah nakon sadnje režnjeva ili nakon nicanja češnjaka, kada su razvijena 2-4 lista, a korov se nalazi u stadiju neposredno nakon nicanja. Dozvoljena je samo jedna primjena u vegetacijskoj sezoni.

LONTREL 72 (klopiralid). Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u količini 170-210 g/ha u ranim razvojnim stadijima korova. Tretirati u stadijima razvoja od jednog (> 3 cm) do 4 prava lista  (BBCH 11-14) uz utrošak vode 150-400 l/ha.

 

Preparate primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail. Mirna.Ceranic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima krumpira- desikacija cime

Sadnja gomolja  krumpira na otvoreno ove godine zbog kišovitog razdoblja i niskih temperatura započela je nešto kasnije od optimalnih rokova, pa se i vađenje kasnijih sortimenata očekuje nešto kasnije od sredine do kraja rujna.  Proizvođači koji krumpir plasiraju na tržište proizvode i rane sortimente koji se već određeno vrijeme vade.  Kako bi se olakšala berba tj. lakše uklonio nadzemni dio (cima), spriječio prijenos bolesti do gomolja, te ubrzalo sazrijevanje pokožice gomolja može se tretirati nadzemni dio korištenjem desikanata.

Za desikaciju na tržištu je registriran kontaktni herbicid  BELOUKHA (pelargonična kiselina). Pelargonična kiselina je porijeklom iz  biljke Pelargonium graveolens koja je sastavni dio ishrane brojnih sisavaca i ptica. U tlu se vrlo brzo razgrađuje u ugljični dioksid i vodu i ne ostavlja metabolite niti rezidue. Herbicidni učinak zasniva se na razaranju stanične stjenke zbog čega iscuri stanični sok što vrlo brzo rezultira dehidracijom tkiva. Djelovanje je vidljivo vrlo brzo u rasponu od 2 sata. Za zadovoljavajući učinak uvjeti okoliša imaju važan utjecaj. Povoljne vremenske prilike su sunčano do oblačno, 15 C, suha do blago vlažna lisna masa, te da ne padne kiša u periodu do oko 4 sata nakon primjene.

Tretiranje se  obavlja  čim krumpir postigne odgovarajuću veličinu za prodaju i čim se postigne željeni sadržaj suhe tvari. Preporučuje se primijeniti sredstvo 1-5 dana nakon mehaničkog odstranjivanja cime tretiranjem preostalih stabljika visine od 15 do 20 cm. Primjenjuje se prskanjem traktorskim ili leđnim prskalicama, u količini 16,0 l/ha uz utrošak vode 150 – 250 l/ha.  Koristiti sapnice s plosnatim mlazom pod kutom od 80° do 110° i pridržavati se pritiska od 2 do 2,5 bara. Karenca je 1 dan.

Herbicid koristiti prema preporukama proizvođača.

 

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima oraha

Pregledom feromona i žutih ljepljivih ploča postavljenih na grane oraha zbog praćenja brojnosti orahove muhe (Ragoletis completa)  bilježi se visoka populacija odraslih oblika. U nasadima je potrebno ponoviti zaštitu primjenom pripravka IMIDAN 50 WG (fosmet). Dozvoljene su dvije primjene u vegetaciji.  Primjenjuje se u količini 1,5 kg/ha uz utrošak vode od 1000 l/ha. Karenca je 7 dana. Sredstvo se koristi i za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella), čije gusjenice rade štete na plodovima oraha.

Na pojedinačnim stablima i u nasadima koji su u sustavu ekološke proizvodnje mjera suzbijanja odraslih oblika orahove muhe je postavljanje većeg broja žutih ljepljivih ploča u krošnje.

Za suzbijanje lisnih i štitastih uši može se primijeniti pripravak MOVENTO (spirotetramat). Koristi se u koncentraciji 0,075-0,13 % (75-130 ml sredstva/100 l vode) uz utrošak vode 500-1500 l/ha. Sredstvo se može primijeniti najkasnije 14 dana prije berbe. Karenca je 14 dana.

Insekticide primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail. Mirna.Ceranic@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

U vinogradima je i dalje potrebno provoditi tretiranja protiv pepelnice (Unicinula necator). Preporučeni preparati su : Nativo WG, Talendo, Vivando, Collis SC, Domark 40 ME, Dynaly, Topas 100 EC, Luna experiance, Systane  (registracija mu je istekla 31.07.2021., prodaja zaliha je do 31.01.2022., a primjena je dozvoljena do 31.01.2023.) Difcor.

Dozvoljena je i primjena preparata na bazi sumpora uz napomenu da primjena iznad 25 °C može izazvati fitotoksičnost.

Za zaštitu protiv plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) dozvoljeni preprati su:

Dithane m-45, Dithane DG Neotec (registracija je istekla 04.07.2021., prodaja zaliha je moguća do 4.10.2021., a primjena je dozvoljena do 4.1.2022.), Polyram DF, Folpan 80 WDG, Futura 50 WP, Solofol te preparati na bazi bakra.

Prema podacima meteoroloških postaja sa 02.08. prikazuje se infekcija crnom truleži boba vinove loze  (Guignardia bidwellii).  Simptomi – na listovima nastaju nepravilne pjege veličine 1 – 5 mm- list se suši, najveća šteta nastaje na bobama jer su u početku napadnute samo poejdine bobe a onda može zahvatiti čitav grozd – kod ranog napada bobe se smrežuraju i potamne, a kod napada na starije bobe nastaju žutkaste fleke koje podsjećaju na ožegotine od sunca – fleke se šire zahvačujući čitavu bobu koja se isušuje , smrežura i poprimi tamnoljubičasti boju – na bobama se formiraju plodna tijela piknidi. U nasadima u kojima je ona uočena prethodnih godina moguće je primijeniti preprate: Quimera (k -35 dana , od 9 lista do početka zriobe, najviše 2 x u vegetaciji s razmakom 10 -14 dana) – primjenjuje se i protiv pepelnice vinove loze,  Sugoby   – primjenjuje se i protiv pepelnice vinove loze (K – 35 dana, 2x u vegetaciji s razmakom 10 – 14 dana, od 9 lista do početka zriobe),  Penncozeb 75 DG – sredstvu je istekla registracija 4.72021, prodaja zaliha je dozvoljena do 4.10.2021, a primjena je dozvoljena do 4.1.2022. , K- 28 dana, primijeniti kada postoje povoljni uvjeti za razvoj bolesti – uglavnom se poklapa s zaštitom od plamenjače , najviše 4 x u vegetaciji – Sredstvo se ne smije primjenjivati u rasadnicima vinove loze. Zbog zaštite ptica nakon primjene sredstva PENNCOZEB 75 DG ne navodnjavati/zalijevati najmanje 1 dan. Ne primjenjivati sredstvo PENNCOZEB 75 DG ako se očekuju padaline 2 dana nakon primjene zbog mogućeg onečišćenja podzemnih voda. Bez obzira na utrošak škropiva, uvijek treba osigurati ravnomjernu raspodjelu po svim dijelovima biljke koji su izloženi napadu bolesti., Kastor – primjenjivo protiv plamenjače ,K- 35 dana, najviše 3 x u sezoni, Polyram DF  – primjenjuje si protiv plamenjače, crvene paleži K – 35 dana 3 x  u sezoni; Difcor  – K – 21 dan primjenjivo protiv pepelnice i crvene paleži 3x u sezoni.

Na žutim pločama je u prethodnom tjednu utvrđen veliki broj jedinki odraslog oblika  američkog cvrčka  što ukazuje na potrebu provedbe trećeg prskanja. Dozvoljeni preparati su:

Decis 2.5 EC, Sumialfa 5 FL. Avaunt EC, Cytrin max, Abanto, Kristant EC, Pyregard.

Prilikom primjene insekticida potrebno je pokositi sav cvatući korov i zaštitu provoditi u večernjim satima zbog zaštite pčela.

Ovisno o planiranim rokovima berbe paziti na karence pojedinih preparata.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja nužno je primijeniti prema priloženim uputama proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12 I Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obaveza je voditi evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Na gospodarstvu se sredstva trebaju skladištiti na propisan način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

 

                                                                       Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       e-mail:Sanja.Mastelic-Ivic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

Prema podacima agrometeoroloških stanica, oborine u dane vikenda u znatnoj su mjeri isprale sredstva primijenjena u prethodnom periodu.  Palo je prosječno 50 mm kiše po m2.

Preporuča se ponoviti zaštitu protiv čađave krastavosti jabuke (Venturia inequalis) i čađave krastavosti kruške (Venturia pyri) s dozvoljenim pripravcima : Scab 80 WG, Zato plus, Zato WG 50, Luna experience, Caption 80 WG, Kapetan 80 WG  i sl.

Zato plus, Zato  WG i Luna experience ujedno štite i protiv pepelnice. Moguće je primijeniti i preparate na bazi sumpora vodeći računa o tome da postaju fitotksični kada se primijene na temperaturama višim od   25 °C.

U nasadima jabuke i kruške bilježi se let jabučnog savijača (Cydia pomonella). Potrebno je ponoviti tretiranje dozvoljenim insekticidima: Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG Affirm opti, Affirm ,Voliam targo, Imidan 50 WG.

Sredstva primijeniti u večernjim satima radi zaštite pčela!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja nužno je primijeniti prema priloženim uputama proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12 I Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obaveza je voditi evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Na gospodarstvu se sredstva trebaju skladištiti na propisan način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

 

                                                                       Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       e-mail:Sanja.Mastelic-Ivic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

U dane 17.07 i 18.07.2021.  u Karlovačkoj županiji je pala veća količina oborina koja je isprala primijenjena sredstva za zaštitu bilja. Tretiranje je uputno napraviti kozičavosti višnje i trešnje (Blumeriella japii) dozvoljenim sredstvima: Dithane DG Neotec, Dithane M- 45, Pinozeb M-45, Chromodin S-65. Delan 7001 WDG je dozvoljen na trešnji.

Prema podacima agrometeoroloških postaja  u dane vikenda , ostvareni su uvjeti za infekciju pepelnicom  breskve (Sphaerotheca pannosa) i truleži ploda (Monilinia spp.). Potrebno je primijeniti dozvoljene fungicide koji su dozvoljeni za obje bolesti : Nativo 75 WG  (K – 7 dana) i Luna experience (K- 3 dana) .

U nasadima šljiva je protiv truleži ploda (Monilinia spp. Potrebno primijeniti : Nativo 75 WG, Signum ili Teldor SC 500.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja nužno je primijeniti prema priloženim uputama proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12 I Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obaveza je voditi evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Na gospodarstvu se sredstva trebaju skladištiti na propisan način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

 

 

 

                                                                       Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       e-mail:Sanja.Mastelic-Ivic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Vremenski uvjeti pogodovali su ostvarenju  uvjeta za zarazu  pepelnicom (Unicunula necator) i plamanjačom vinove loze (Plasmopara viticola). Plamenjača u ovoj razvojnoj fazi može uzrokovati propadanje peteljkovine.

U ovom periodu je potrebno voditi računa o karenci odabranih preparata i njihovih kombinacija.

Za suzbijanje plemenjače  (Unicula necator) dozvoljeni su: Myldicut 25 SC (K- 21 dan), Ridomil Gold R (K-21 dan),, Ampexio (k – 21 dan ), Orvego (k – 35 dana) , Quadris (K- 35 dana), Equation pro (k – 28 dana ).

Protiv pepelnice su dozvoljeni: Kusabi (K – 28 dana)  , Folicur EW 250 (K- 42 dana), Colis (K- 28 dana ), Nativo 75 WG (K – 42 dana) Luna experience (K-14 dana) Dynali (K-21 dan), Talendo (K-28 dana) , Chromosul 80  (K -28 dana)

Vinogradari su obavezni u svoje vinograde postaviti žute ploče radi praćenja i provjere učinkovitosti provedenih tretiranja – 1 – 2 ploče po vinogradu – postavljanje na srednju armaturnu žicu.

Sredstva za zaštitu bilja treba koristiti isključivo prema uputama  proizvođača i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja nužno je zbrinuti prema zakonskim odredbama.

Svaku uporabu sredstava za zaštitu bilja potrebno je unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

 

 

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima – primjena totalnih herbicida nakon žetve žitarica

Nakon žetve žitarica za suzbijanje korova koji počinju intenzivno rasti na strništima mogu se primijeniti totalni herbicidi –  neselektivni sistemični herbicidi koji kod korovnih biljaka uništavaju nadzemni i podzemni dio i sprečavaju daljnje vegetativno širenje višegodišnjih korova.

Za ove namjene koriste se herbicidi na osnovi aktivne tvari glifosata:

CATAMARAN 360 – primjena u količini 1,5-4,0 l/ha (viša doza za višegodišnje korove),  najmanje 5 dana prije obrade tla

CIDOKOR MAX – primjena u količini 2,25-4,5 l/ha

CIDOKOR PLUS – primjena u količini 1,4-8,0 l/ha, najkasnije 5 dana prije obrade tla

ROUNDUP BIACTIVE – 1,5-7,0 l/ha, najkasnije 5 dana prije obrade tla

ROUNDUP RAPID – 1,2-6,4 l/ha, najkasnije 5 dana prije obrade tla

TOTAL TF – 1,5-7,0 l/ha, najkasnije 5 dana prije obrade tla

TOTAL UP – 2,0-6,0 l/ha na iznikle korove

GLYPHOGAN – 1,5-2,0 l/ha -nakon žetve ili prije pripreme tla za sjetvu/sadnju usjeva. Površine na kojima je primijenjeno sredstvo ne smiju se obrađivati najmanje 7 dana nakon suzbijanja jednogodišnjih, odnosno najmanje 14 dana nakon suzbijanja višegodišnjih korova.

COSMIC – 2-10 l/ha,  ne obrađivati tretiranu površinu tri do četiri tjedna nakon primjene.

OURAGAN SYSTEM  4 – 2,0-8,0 l/ha

SATELITE – 1,5-7,0 l/ha

BOOM EFFECT, GLIFOKOR 360 TF, HERKULES – 2,0-9,0 l/ha

 

Preparati se mogu  koristiti i za totalno suzbijanje korova na nepoljoprivrednim površinama.

Herbicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail. Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicama

U nasadima oraha postavljeni su feromoni i žute ploče za praćenje pojave odraslih oblika orahove muhe (Rhagoletis completa). Uhvaćene su  prve odrasle muhe. Muha je crvenkastosmeđe boje, duljine 4-8 mm, sa žutom glavom i zelenim očima, a na prsištu se nalazi dobro uočljiv trokutasti štitić žute boje. Muha je prepoznatljiva po tri tamne pruge na krilima od kojih jedna ima oblik slova V. Štete prave ličinke. One su bijele bez nogu, hrane se lupinom oraha koja trune. Plodovi posmeđe i propadaju. Ima jednu generaciju godišnje.

Zaštitu provesti primjenom insekticida IMIDAN 50 WG (fosmet).

Primjenjuje se u količini 1,5 kg/ha uz utrošak vode od 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od faze kada su plodovi postigli od 20 – 70% svoje završne veličine (BBCH 72-77) sukladno karenci. Sredstvo se može primijeniti najviše dva puta tijekom vegetacije. Razmak između primjena iznosi 14 dana. Sredstvo se primjenjuje prskanjem ili raspršivanjem leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima (atomizerima).

U ekološkim nasadima preporuča se postavljanje većeg broja žutih ljepljivih ploča na početku leta muhe, kako bi se ulovom odraslih muha spriječilo odlaganje jaja i štete od ličinki.

Zaštitu od sive pjegavosti oraha ili antraknoze (Gnomonia leptostyla)  provesti primjenom jednog od fungicida:

SIGNUM (boskalid) –  Primjena u količini 1,0 kg/ha. K- 28 dana, maksimalno 2 primjene u vegetaciji.

SYSTHANE 20 EW (miklobutanil) –  Primjenjuje se u količini od 0,375 l/ha. Sredstvo se koristi u razdobljima kada postoji rizik od zaraze, od razdoblja pred cvatnju do početka dozrijevanja plodova (BBCH 55-80). Količinu vode potrebno je prilagoditi kulturi, razvojnom stadiju kulture i gustoći sadnje. Ovisno o stroju za primjenu pesticida, uobičajen utrošak škropiva kreće se od 500 – 1500 l/ha.  Sredstvo se primjenjuje prskanjem ili raspršivanjem traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

U nasadima lijeske ponoviti zaštitu od ljeskotoča primjenom imunostimulatora  BOUNDARY SW. Koristi se prskanjem u koncentraciji od 0,3-0,5 % (30-50 ml/10 l vode)

Preparate primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr