MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Karlovačka

Obavijest voćarima

Period nakon berbe – faza otpadanja lista, preporuča se provesti jesensku zaštitu voćaka preparatima na bazi bakra. Zaraza je ostvariva preko ranica nastalih otpadanjem lista. Pravi trenutak provođenja zaštite je kada je na voćkama otpalo 70 % lista.

Dozvoljeni preprati su :

AIRONE SC jabuka  – krastavost  (Ventiria inequalis), rak kore (Nectria galligena), bakterijska palež (Erwinia amylowora);

kruška – krastavost (Venturia pyri), rak kore (Nectria galligena), bakterijska palež (Erwinia amylowora), sušenje mladica (Pseudomonas syringae);

dunja – bakterijska palež (Erwinia amylovora)

marelica, trešnja, šljiva – šupljikavost (Stigmina carpophila), rogač šljive (Taphrina pruni), vještičja metla (Taphrina cerasi), smeđa trulež (Monilinia spp.), bakterijski rak (Pseudomonas syringae)

breskva, nektarina – kovrčavost lista (Taphrina deformans), rak (Cytospora spp), bakterijski rak (Pseudomonas syringae)

CUPRABLAU  Z 35 WG  – jabuka, kruška –  krastavost (Venturia inequalis, Venturia pyri), rak (Pseudomonas mali), rak kore (Nectria galligena), upala kore (Botriosphaeria spp), trulež ploda (Monilinia fructigena), bakretijska palež (Erwinia amylowora),

Dunja – rak (Pseudomonas mali)

Breskva , nektarina, marelica – kovrčavost (Taphrina deformans), šupljikavost (Stigmina carpophilla), trulež ploda (Monilinia fructigena), pjegavost – krastavost lista (Venturia, kozičavost (Blumeria jappii, vještičja metla (Taphrina wiesnwri), rogač šljive (Taphrina pruni), bakterijska pjegavost (Xantomonas arboricola pv . pruni), bakterijski rak (Pseudomonas syringae)

Bordoška juha caffaro 20 WPjabuka, kruška – krastavost (Venturia inequalis, Venturia pyri)

Breskva – Kovrčavost (Taphrina deformans), šupljikavost (Stigmina carpophilla)

Koštičavo voće – šupljikavost (Stigmina carpophilla)

Bordoška juha 20 WP Manicajabuka, kruška – krastavost (Venturia inequalis), breskva – kovrčavost (Taphrina deformans), šupljikavost (Stigmina carpophilla)

Koštičavo voće šupljikavost (Stigmina carpophilla)

Cuprocaffaro 50 WP – jabuka, kruška – krastavost (Venturis inequalis, Venturia pyri), breskva – kovrčavost (Taprina deformans), koštičavo voće šupljikavost (Stigmina carpophilla)

Neoram WG – koštičavo voće – kovrčavost (Taphrina deformans), šupljikavost (Stigmina carpophilla), palež cvijeta i mladica (Monilinia spp)

Nordox 75 WG  – jabuka – krastavost (Venturia inequalis), koštičavo voće kovrčavost (Taphrina deformans), bakterijski rak (Pseudomonas mors – prunorum), šupljikavost (Stigmina carpophilla), palež cvijeta i mladica (Monilinia spp), trulež ploda (MOnilinia spp.)

Kruška – krastavost (Venturia pyri)

Za tretiranje nasada, važno je odabrati miran dan – bez vjetra i padalina – pri temperaturama iznad   5°C, a svakako prije najavljenih padalina uz korištenje veće količine škropiva.

Preporučene preparate treba koristiti prema priloženim uputama za upotrebu uz korištenje osobne zaštite, a prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

                                                                       Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       sanja.mastelic-ivic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Završena je sjetva ozimih žitarica. Nakon sjetve može se provesti jesenska zaštita od korova primjenom herbicida prije i/ili nakon nicanja žitarice.  Za dobro djelovanje herbicida potrebna je vlaga, pa ih treba primijeniti prije ili nakon kiše.  Herbicidi imaju djelovanje na jednogodišnje uskolisne vlasnjače, obična slakoperka, ljuljevi, mišji repak   i širokolisne korove koji niču u jesen kao što su: poljska gorušica, ljepljiva broćika, mak turčinak, perzijska čestoslavica, bršljenasta čestoslavica, prava kamilica, poljska vrkutka, mišjakinja.

Od herbicida u jesenskoj primjeni mogu se koristiti:

PENDUS 330 EC, SHARPEN 330 EC (pendimetalin)

Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova. Primjenjuje se u količini 4,0 – 6,0 l/ha uz utrošak vode 200 – 250 l/ha. Primjenjuje se u ozimoj pšenici nakon sjetve, a prije nicanja ili nakon nicanja, a prije početka busanja  Primjena traktorskom prskalicom.

 

FLUENT 500 SC (flufenacet). Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži. Primjena prije nicanja ili odmah nakon nicanja do stadija razvoja 3 lista (BBCH 10-13) u količini 0,48 l/ha.

 

FUGA DELTA (flufenacet+diflufenikan)

Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i  širokolisnih korova u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži u količini 0,6 l/ha. Sredstvo se može primijeniti prije nicanja ili nakon nicanja do 3 lista (BBCH 13) kulture. Sredstvo se smije primijeniti svake treće godine na istoj površini. Ne prskati žitarice koje su posijane plitko. Utrošak vode 200-400 l/ha.

 

LECTOR DELTA (florasulam+diflufenikan) Primjenjuje se u ozimoj pšenici, ječmu, raži, pšenoraži za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova. Primjena u količini 75 ml/ha u jesen u stadijima razvoja od 2 lista do početka busanja (BBCH 12-22), te u količini 100 ml/ha u proljeće u stadijima razvoja od početka busanja do 2. koljenca (BBCH 21-32).

 

CORELLO DUO (florasulam+piroksulam). Koristi se za  suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u mekoj ozimoj pšenici, tvrdoj ozimoj pšenici, ozimoj pšenoraži, ozimoj raži nakon nicanja od stadija razvoja prvog lista do drugog koljenca (BBCH 11-32), od sredine rujna do sredine svibnja. Primjenjuje se:  jednokratno u količini 265 g/ha uz utrošak vode 80-400 l/ha ili dvokratno (split-aplikacija) za suzbijanje ovsika (Bromus sp.) u količini 132,5 g/ha uz utrošak vode 80-400 l/ha s minimalnim razmakom od 14 dana. Ukupna količina sredstva ne smije prijeći 265 g/ha sredstva.

 

AXIAL 50 EC (pinoksaden)

Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova  u ozimoj pšenici i ječmu, od razvijena dva lista do najkasnije pojave zastavica (od fenofaze 12 do 39 BBCH/ZCK skale) primjenom u količini sredstva 0,6-0,8 l/ha uz utrošak vode od 150-400 l/ha.

 

ALISTER NEW ((jodsulfuron+ mezosulfuron+diflufenikan).

Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih  uskolisnih korova. Primjenjuje se u ozimoj pšenici od

tri razvijena lista do završetka busanja (BBCH 13-29) u količini 1 l/ha. Utrošak vode je 200-400 l/ha.

 

FILON 80 EC (prosulfokarb)

Koristi se u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži za suzbijanje nekih travnih i širokolisnih korova. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja, ali samo ako je osigurana dobra pokrivenost sjemena (dubina sjetve najmanje 2-3 cm) ili nakon nicanja žitarica kada imaju razvijen najmanje jedan list, a najkasnije do ranog busanja (BBCH 11-21). Nedovoljno pokriveno sjeme može propasti ako dođe u doticaj s herbicidom. Doza primjene je 3-5 l/ha, utrošak vode je 300-400 l/ha.

 

JURA EC (prosulfokarb+diflufenikan)  Primjenjuje se u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži nakon sjetve, a prije nicanja ili nakon nicanja (post-em), najkasnije do 3 lista usjeva (BBCH 10-13) u količini 4 l/ha. Utrošak vode: 200-300 l/ha. Kod primjene prije nicanja, sjeme žitarica mora biti pokriveno slojem tla debljine 3 cm.

 

 

LEGACY PLUS (klortoluron+ diflufenikan). Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u ozimoj pšenici i ječmu.  Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja ili nakon nicanja. Primjena u količini 4,5 l/ha.

 

FLASH 500 SC (diflufenikan). Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolinih korova u ozimoj pšenici i ječmu. Primjenjuje se u količini 0,28 l/ha nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em; BBCH 00-09) ili nakon nicanja do početka busanja (post-em; BBCH 21 Utrošak vode  je 200-400 l/ha.

 

TORNADO FORTE (klortoluron)

Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih korova u ozimoj pšenici i ozimom ječmu od faze 3 lista BBCH 13 (u jesen), do kraja busanja u proljeće (BBCH 13-29). Koristi se u količini 1,25 l/ha, sa utroškom vode od 200-400 l/ha.

 

TOSCANA, TRIMUR (tribenuron)

Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova. Primjenjuje se u ozimoj pšenici i ječmu u stadiju razvoja 3 lista pa do kraja busanja (BBCH 13-29) u količini 10-20 g/ha.

 

TRAILER (tribenuron)

Koristi se za suzbijanje širokolisnih korova u ozimim pšenici, ječmu,  raži, zobi i piru.

Primjenjuje se u jesen nakon nicanja usjeva (post-em), u razvojnim stadijima od tri lista do početka busanja usjeva (BBCH 13-21) u količini 20 g/ha , u proljeće do pojave zastavice (do BBCH 39) za ozimine u količini od 30 g/ha.  Utrošak vode 200-500 l/ha. Kod jesenske primjene u ozimim kulturama sredstvo se ne smije primjenjivati na alkalnim tlima (pH >7). Kod primjene na alkalnim tlima (pH >7) u ozimim kulturama na proljeće, sredstvo TRAILER ne primjenjivati više od jedanput u tri godine. Primijeniti krajem zime (od kraja veljače do pojave zastavice).

 

PALLAS 75 WG (piroksulam)

Koristi se za suzbijanje širokolisnih korova u ozimoj pšenici, raži i pšenoraži. Primjenjuje se u stadijima razvoja od 2 lista u jesen do drugog koljenca kulture u proljeće (BBCH 12-32) u količini: 120 g/ha za suzbijanje obične mišjakinje (Stellaria media); 160 g/ha za suzbijanje čestoslavica (Veronica spp.); 200 g/ha za suzbijanje obične slakoperke (Apera-spica venti), stoklasa (Bromus spp.), zobi (Avena spp.), poljskog jarmena (Anthemis arvensis), obične rusomače (Capsella bursa-pastoris), poljske gorušice (Sinapis arvensis), ljubice (Viola sp.); 250 g/ha za suzbijanje lisičjeg repka (Alopecurus myosuroides), ljulja (Lolium sp.), broćike (Galium aparine), crvene mrtve koprive (Lamium purpureum). Utrošak vode je  200-400 l/ha.
Optimalna djelotvornost postiže se kada su uskolisni korovi u stadijima razvoja 3-4 lista, a širokolisni 2-8 listova. Ne koristiti kada je temperatura zraka  ispod 5 °C, odnosno kada se očekuju noćni mrazevi. Ne koristiti sredstvo u žitaricama s podusjevom mahunarki.

 

Herbicide  koristiti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima luka

Tijekom listopada i studenog sade se lukovice (lučice) jesenskog luka na otvorenom.  Prilikom sadnje može se provesti zaštita od žičnjaka primjenom granuliranog insekticida COLUMBO 0,8 MG (cipermetrin). Primjenjuje se u dozi 12 kg/ha.

Nakon sadnje   može se provesti zaštita od korova primjenom jednog od  herbicida:

BELOUKHA (pelargonična kiselina). Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih i dvogodišnjih širokolisnih korova. Primijeniti po mogućnosti, na suhe korove, prije nicanja luka. Optimalna učinkovitost postiže se primjenom sredstva na korove u stadiju kotiledona do najviše 6 listova (do visine 8 cm) ili korove u stadiju rozete promjera do 4 cm. Prije primjene sredstva provjeriti da kultura još nije nikla. Nanošenje na izniklu kulturu može dovesti do štete. Broj primjena ovisi o vremenskim uvjetima, prisutnosti korova i brzini nicanje kulture. Najveći broj primjena godišnje je 2 puta sa razmakom od 7 dana između primjena.  Primjenjuje se u količini 16 l/ha uz trošak vode je 150-400 l/ha.

CHALLENGE 600 (aklonifen).

Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova  jednokratno u količini 2,5 l/ha, primjena odmah nakon sadnje, a prije nicanja (BBCH 00-03) ili u razdvojenoj primjeni u količini 1,5 l/ha + 1 l/ha, primijeniti odmah nakon sjetve prije nicanja, a drugi puta stadija 5 listova (BBCH 00-15). Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije u jednokratnoj (2,5 l/ha) ili razdvojenoj (split) primjeni (1,5 l/ha + 1 l/ha) uz utrošak vode 150-400 l/ha. Način primjene prskanje traktorskim ili leđnim prskalicama.

STOMP AQUA (pendimetalin). Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) kada se luk nalazi u stadiju razvoja “biča” (BBCH 10) u količini 2,5 – 3,0 l/ha, uz trošak 200-600 l vode po hektru. Maksimalno jedno tretiranje u sezoni.

LENTAGRAN 45 WP (piridat). Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova.  Primjenjuje se nakon nicanja u najvećoj količini do 2 kg/ha. Preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista). Radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj („split aplikaciji“).

Povećanjem razvojnih stadija korova povećava se količina sredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijima razvoja korova 3 listova i više primjenjuje jednokratno.

Dvokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju razvoja 1 – 2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi puta u količini 1 kg/ha 10-14 dana kasnije.

Trokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva puta u količini 0,5 kg/ha u razmaku 7 do 10 dana. Utrošak vode je od 200 do 600 l/ha. Kod primjene u razdijeljenoj (split) primjeni maksimalna količina sredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha.

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima češnjaka

Od sredine listopada započinje sadnja jesenskih kultivara češnjaka. Prilikom sadnje može se provesti zaštita  od  žičnjaka primjenom granuliranog insekticida COLUMBO 0,8 MG (cipermetrin). Primjenjuje se u dozi 12 kg/ha.

U zaštiti češnjaka od korova nakon sadnje može se primijeniti nekoliko herbicida:

STOMP AQUA (pendimetalin). Primjenjuje se nakon nicanja jednogodišnjih uskolisni i širokolisnih korova kada se češnjak nalazi u stadiju razvoja “biča” (BBCH 10) u količini 2,5 – 3,0 l/ha, uz trošak 200-600 l vode po hektru. Karenca je 75 dana.

FILON 80 EC (prosulfokarb).. Primjenjuje se rano poslije nicanja (post-em), za suzbijanje jednogodišnjih uskolisni i širokolisnih korova kada češnjak imaju 1-3 u cijelosti razvijena lista (BBCH 11-13) u količini od 3-5 l/ha. Karenca je 75 dana.

CHALLENGE 600 (aklonifen).

Primjena u češnjaku nakon sadnje prije nicanja (BBCH 00-03) za suzbijanje jednogodišnjih uskolisni i širokolisnih korova u količini 4 l/ha. Utrošak vode 150-400 l/ha.

Preparate primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail. Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima lijeske i oraha

U nasadima lijeske i oraha nakon opadanja lišća  provesti jesensku zaštitu protiv bakterijskih oboljenja – bakterijske paleži (Xanthomonas arbicola pv. corylina)  i  bakterijskog raka (Pseudomonas syringae pv. avellaneae) na lijeski, te bakterijske (crne) pjegavosti (Xanthomonas arboricola pv. juglandis) i  bakterijskog raka oraha (Botryosphaeria dothidea) na orahu.

Zaštitu provesti primjenom pripravka na osnovi bakra:

BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP (bakrov hidroksid- kalcij sulfat kompleks). Protiv bakterioza tretirati u mirovanju vegetacije (jesen i kasna zima). Ne primjenjivati u razdobljima hladnog vremena ili povišene vlažnosti zraka. Primjenjuje se u količini 0,6-1,0 kg/ha.

NEORAM WG (bakarni oksiklorid) – rak kore oraha i lijeske (Nectria galligena) – u jesensko-zimskim tretiranjima primjenjuje se u koncentraciji 0,45 % (450 g na 100 l vode)

CUPRABLAU Z 35 WG (bakreni oksiklorid) – bakterioze oraha i lijeske, bakterijski rak – primjena u količini od 1,6-1,7 kg/ha uz utrošak vode 1000-1500 l/ha. Dozvoljene 2 primjene u vegetaciji uz minimalni razmak od 7-10 dana između primjena.

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima krumpira- desikacija cime

Ovisno o vremenu sadnje i sortimentu krumpira rani sortimenti se već određeno vrijeme vade, a kasniji će biti pobrani tijekom rujna. Kako bi se olakšala berba tj. lakše uklonio nadzemni dio (cima), spriječio prijenos bolesti do gomolja, te ubrzalo sazrijevanje pokožice gomolja može se tretirati nadzemni dio korištenjem desikanata.

Za desikaciju na tržištu je registriran kontaktni herbicid  BELOUKHA (pelargonična kiselina). Pelargonična kiselina je porijeklom iz  biljke Pelargonium graveolens koja je sastavni dio ishrane brojnih sisavaca i ptica. U tlu se vrlo brzo razgrađuje u ugljični dioksid i vodu i ne ostavlja metabolite niti rezidue. Herbicidni učinak zasniva se na razaranju stanične stjenke zbog čega iscuri stanični sok što vrlo brzo rezultira dehidracijom tkiva. Djelovanje je vidljivo vrlo brzo u rasponu od 2 sata. Za zadovoljavajući učinak uvjeti okoliša imaju važan utjecaj. Povoljne vremenske prilike su sunčano do oblačno, 15 C, suha do blago vlažna lisna masa, te da ne padne kiša u periodu do oko 4 sata nakon primjene.

Tretiranje se  obavlja  čim krumpir postigne odgovarajuću veličinu za prodaju i čim se postigne željeni sadržaj suhe tvari. Preporučuje se primijeniti sredstvo 1-5 dana nakon mehaničkog odstranjivanja cime tretiranjem preostalih stabljika visine od 15 do 20 cm. Primjenjuje se prskanjem traktorskim ili leđnim prskalicama, u količini 16,0 l/ha uz utrošak vode 150 – 250 l/ha.  Koristiti sapnice s plosnatim mlazom pod kutom od 80° do 110° i pridržavati se pritiska od 2 do 2,5 bara. Karenca je 1 dan. Herbicid koristiti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima oraha

U nasadima oraha postavljeni su feromoni i žute ploče za praćenje pojave odraslih oblika orahove muhe (Rhagoletis completa). Uhvaćene su  prve odrasle muhe. Muha je crvenkastosmeđe boje, duljine 4-8 mm, sa žutom glavom i zelenim očima, a na prsištu se nalazi dobro uočljiv trokutasti štitić žute boje. Muha je prepoznatljiva po tri tamne pruge na krilima od kojih jedna ima oblik slova V. Štete prave ličinke. One su bijele bez nogu, hrane se lupinom oraha koja trune. Plodovi posmeđe i propadaju. Ima jednu generaciju godišnje.

Pratiti pojavu muha, te kod jače pojave provesti zaštitu insekticidom IMIDAN 50 WG* (* sredstvu je ukinuta registracija 1.5.2022., prodaja zaliha do 1.8.2022., primjena zaliha do 1.11.2022.).

Primjenjuje se u količini 1,5 kg/ha uz utrošak vode od 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od faze kada su plodovi postigli od 20 – 70% svoje završne veličine (BBCH 72-77) sukladno karenci. Sredstvo se može primijeniti najviše dva puta tijekom vegetacije. Razmak između primjena iznosi 14 dana. Sredstvo se primjenjuje prskanjem ili raspršivanjem leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima (atomizerima).

U ekološkim nasadima preporuča se postavljanje većeg broja žutih ljepljivih ploča na početku leta muhe, kako bi se ulovom odraslih muha spriječilo odlaganje jaja i štete od ličinki.

Sredstvo se koristi i za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella), čije gusjenice rade štete na plodovima oraha u dozi 1,0 kg/ha.

Za suzbijanje lisnih uši i jabučnog savijača registrirani su insekticidi: DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER, DEMETRINA 25 EC sa karencom 30 dana.

Za suzbijanje jabučnog savijača registrirani su CARPOVIRUSINE EVO 2 ( K- 3 dana), LASER (K-7 dana) i CORAGEN 20 SC (K-21 dan).

Za suzbijanje lisnih i štitastih uši može se primijeniti pripravak MOVENTO. Karenca je 14 dana.

Preparate primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Na kasnijim sortama šljiva je potrebno u nasadima provesti zaštitu protiv truleži plodova (Monilinia spp.). Dozvoljeni preparati su: Swich 62,5 WG, Nativo 75 WG, Chorus 50 WG, Teldor i Indar 5 EW.  

Protiv još uvijek prisutnog šljivinog savijača (Grapholita funebrana) primijeniti: Coragen 20 SC, Affirm opti, Delegate 2502 WG, Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG.

Kako u ljetnim mjesecima ne bi došlo do potpune defolijacije nasada višanja i trešanja, potrebno ih je tretirati protiv kozičavosti lista (Blumeria japii). Dozvoljeni preparati su:

Chromodin S – 65 (Trešnja i višnja, Delan 700 WDG (trešnja), Syllit 544 SC (višnja i trešnja, Luna experience (višnja).

Radi zaštite pčela, prije primjene insekticida, obavezno pokositi voćnjak ako su u njemu prisutni cvatući korovi, a tretiranje obaviti u vremenu  kada pčele ne lete.

Potrebno je voditi brigu o karenci primijenjenih preparata.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                       Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       sanja.mastelic-ivic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima jabuka

U narednim danima očekuju se visoke temperature s visokom relativnom vlagom zraka bez oborina u predstojećem periodu. Očekivane temperature prelaziti će 30 °C.

Zaštitu je i dalje potrebno provoditi protiv pepelnice (Podosphaera leucotricha), čađave krastavosti, ali i od uzročnika  bolesti koje se uočavaju u skladištima (truleži plodova, pjegavosti plodova gorke truleži). Dozvoljeni preparati su:

Bellis – dozvoljen protiv pepelnice i krastavosti – K – 7 dana za jabuke koje odmah idu u skladištenje i 14 dana za jabuke koje odmah idu u prodaju

Domark – dozvoljen protiv pepelnice i krastavosti K-  14 dana

Nativo  75 WG – dozvoljen protiv krastavosti, pepelnice i koncentrične pjegavosti K – 14

dana

Caption 80 WG, kapetan 80 WG, Scab 80 WG  – dozvoljen za krastavost, trulež plodova, gorku trulež  K – 21 dan

Luna experience – pepelnica, krastavost , alternarijska pjegavost K – 14 dana

Geoxe – skladišne bolesti – siva i plava plijesan; trulež plodova, gorka trulež

U nasadima je i dalje prisutan jabučni savijač (Cydia pomonella). Dozvoljeni preparati su: Affirm, Affirm opti, Delegate 250 WG, Coragen 20 Sc, Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG i sl.

Radi zaštite pčela,  prije primjene insekticida, obavezno pokositi voćnjak ako su u njemu prisutni cvatući korovi, a tretiranje obaviti u vremenu  kada pčele ne lete.

Potrebno je voditi brigu o karenci primijenjenih preparata.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                      Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       sanja.mastelic-ivic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

U narednim danima očekuju se visoke temperature s visokom relativnom vlagom zraka bez oborina u predstojećem periodu. Preporuča se nastaviti s mjerama zaštite protiv plamenjače (Plasmopara viticola), pepelnice (Unicinula necator), sive plijesni (Botrytis cinerea) nekim od dozvoljenih pripravaka. Za zaštitu od pepelnice dozvoljeni su: Collis, Topas  100 EC, Stroby WG, Vivando, Dynali, Luna experience i sl.

Za zaštitu od plamenjače dozvoljeni su: Ridomil gold R, Leimay, Fantic C  Orvego i sl.

U tretiranjima se mogu upotrijebiti i preparati na bazi bakra kao što su Cuprablau Z 35 WG, Cupraffaro 50 WP, Neoram WG i sl.

Za zaštitu od sive plijesni dozvoljeni su:  Pyrus 400 SC, Swich 62,5, Chorus 75 WG, Teldor SC 500, Cantus i sl.

Kako su dijelovi županije stradali od tuče i primijenjeni su biostimulatori to je rezultiralo većom lisnom masom, stoga se preporuča upotrijebiti preparate uz utrošak maksimalne količine vode. Tretiranja se trebaju provesti u ranim jutarnjim satima ili kasnim večernjim satima zbog visokih temperatura zraka.

U vinogradima je potrebno postaviti žute ploče na srednju armaturnu žicu, pratiti pojavnost imaga američkog cvrčka te ploče zamjenjivati svaka 2 – 3 tjedna. Ukoliko se imaga nađu na pločama krajem srpnja treba provesti i treće tretiranje krajem srpnja ili početkom kolovoza. U tom slučaju treba voditi brigu o karenci primijenjenih preparata.

 Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                       Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       sanja.mastelic-ivic@mps.hr