MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Karlovačka

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

U idućim danima  se očekuje nestabilno vrijeme s oborinama što će pogodovati nastanku infekcije s šupljikavošću lista (Stigmina carpophila) te je potrebno i dalje provoditi zaštitu. U tu svrhu dozvoljeni preparati su: Captan WP 50 (trešnja, marelica, breskva, nektarina, šljiva), Kastor (trešnja, marelica, breskva, nektarina, šljiva), Delan 700 WDG (trešnja, marelica, breskva, nektarina), Merpan 80 WDG (višnja, marelica).

Kod šljiva je moguća infekcija narančastom pjegavošću (Polystigma rubrum) i hrđom šljive (Tranzschelia pruni spinosae) te se u tu svrhu smiju upotrijebiti Pinozeb M-45, Dithane M-45, Kastor i Futura 50 WP.

U nasadima bresaka i nektarina  u feromonskim lovkama je ulovljen kritičan broj breskvinog moljca (Anarsia lineatella) i breskvinog savijača (Cydia molesta). Protiv breskvinog savijača dozvoljeni su:  Avaunt EC, Affirm, Affirm opti, Imidan 50 WG, Coragen 20 SC , Delegate 250 WG.

U nasadima šljiva broj jedinki šljivinog savijača prešao je kritičan broj od 5 -10 jedinki po feromonskoj lovci te je potrebno tretirati s dozvoljenim preparatima: Affirm opti, Coragen 20 SC i Delegate 250 WG.

Toplije vrijeme donosi povoljne uvjete za pojavu lisnih uši. Dozvoljeni preparati su: Closer (breskva, nektarina, trešnja, višnja), Pirimor 50 WG (višnja, breskva, šljiva, marelica), Mospilan 20 SG (nektarina, trešnja, višnja, šljiva, breskva), Movento (breskva, nektarina, marelica, trešnja, šljiva).

U nasadima trešanja, trešnjina muha (Rhagoletis cerasi) odlaže jaja u plodove u trenutku promjene boje ploda. Potrebno je pratiti let muhe. Dozvoljeni preparati su: Mospilan, 20 SG i Imidan 50 WG.

Sredstva za zaštitu bilja se trebaju primijeniti po uputama proizvođača u skladu s FIS –om. Informacije o registriranim sredstvima dostupne su putem internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Primjenu sredstava za ZB mogu provoditi samo osobe s položenim ispitom o sigurnim rukovanju pesticidima  te  s po propisima pregledanim uređajima. Ambalaža sredstava za ZB se mora čuvati i odložiti na propisan način na za to unaprijed dogovorenim mjestima uz prateći list. Obavezno je vođenje i čuvanje Evidencije za uporabu sredstava za zaštitu bilja – čuvati 3 godine u konvencionalnoj proizvodnji i 5 godina u ekološkoj proizvodnji.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       Sanja.mastelic-ivic@mps.hr

 

Obavijest za proizvođače jabuka i krušaka

Prema vremenskoj prognozi za Karlovačku županiju, vrijeme bi trebalo  biti stabilno bez padalina do petka kada se očekuju padaline. Preporuča se proizvođačima da preventivno zaštite svoje nasade protiv čađave krastavosti (Venturia inequalis)  dozvoljenim preparatima:

Kastor, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, Dithane m-45, Mankozeb, Pennozeb 75 DG, Star 80 WP, Indofil 80 WP i drugi.

Za zaštitu protiv pepelnice dozvoljeni preparati su: Luna experience, Domark 40 ME, Sercadis i drugi.

U nasadima je potrebno provesti suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) dozvoljenim preparatima: Affirm opti, Affirm, Coragen 20 SC, Harpun, Voliam targo, Imidan 50 WG i drugi.

Pri odabiru preparata je potrebno povesti računa o tome da se koriste preparati koji su korišteni najmanji broj puta.

Sredstva za zaštitu bilja se trebaju primijeniti po uputama proizvođača u u skladu s FIS –om. Informacije o registriranim sredstvima dostupne su putem internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Primjenu sredstava za ZB mogu provoditi samo osobe s položenim ispitom o sigurnim rukovanju pesticidima  te  s po propisima pregledanim uređajima. Ambalaža sredstava za ZB se mora čuvati i odložiti na propisan način na za to unaprijed dogovorenim mjestima uz prateći list. Obavezno je vođenje i čuvanje Evidencije za uporabu sredstava za zaštitu bilja – čuvati 3 godine u konvencionalnoj proizvodnji i 5 godina u ekološkoj proizvodnji.

 

                                                                       Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       Sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

U zadnjih 8 dana zabilježene su više temperature zraka, u prosjeku 18,05 ° C. S višim temperaturama i većom količinom padalina vinova loza je vidljivo dobila više lisne mase, na kojoj su u nekim vinogradima vidljivi simptomi plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

Za Karlovačku županiju prognoze ukazuju na toplo i stabilno vrijeme do petka kada se predviđaju padaline do nedjelje. Visoke dnevne temperature (do 27 ° C) i padaline će omogućiti daljnje primarne infekcije plamenjačom vinove loze te je nasada potrebno tretirati dozvoljenim sredstvima za zaštitu bilja: Ridomil Gold  MZ Pepite, Acrobat MZ, Forum Star, Fantic F, Galben M, Fantic M, Mikal Flach, Mikal Premium F, Azimut 80 WG, Momentum Trio i drugi.

Za zaštitu od pepelnice (Unicinula necator) dozvoljeni preparati su : Dynali, Crystal KS, Collis SC, Stroby DF, Indar 5 EW, Domark 40 ME i drugi.

Suzbijanje grozdovih moljaca za sada nije potrebno.

Sredstva za zaštitu bilja se trebaju primijeniti po uputama proizvođača u u skladu s FIS –om. Informacije o registriranim sredstvima dostupne su putem internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Primjenu sredstava za ZB mogu provoditi samo osobe s položenim ispitom o sigurnim rukovanju pesticidima  te  s po propisima pregledanim uređajima. Ambalaža sredstava za ZB se mora čuvati i odložiti na propisan način na za to unaprijed dogovorenim mjestima uz prateći list. Obavezno je vođenje i čuvanje Evidencije za uporabu sredstava za zaštitu bilja – čuvati 3 godine u konvencionalnoj proizvodnji i 5 godina u ekološkoj proizvodnji.

 

                                                                       Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       Sanja.mastelic-ivic@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima oraha

U nasadima oraha prije najavljenih oborina provesti zaštitu od sive pjegavosti oraha ili antraknoze (Gnomonia leptostyla)). Simptomi se javljaju na lišću, izbojima i plodovima. U kišnim uvjetima parazit se brzo širi. Simptomi se najprije javljaju na lišću. Pjege na lišću su tamno sive  boje okružene tamnijim rubom. Gljiva luči toksine koji izazivaju žućenje i opadanje lišća, te može doći do defolijacije tijekom ljeta. Simptomi na izbojima i plodovima su slični kao i na listovima.  Kako plod nastavlja rast dolazi do njegove deformacije ili opadanja dok je još zelen. Kod kasnije zaraze unutrašnjost ploda pocrni i smanjuje mu se upotrebna vrijednost. Posljedice napada ovog patogena su smanjenje prinosa i kvaliteta plodova oraha, nedovoljna dozrelost mladica koja može dovesti do izmrzavanja oraha tijekom zime. Gljiva prezimljava u ostacima zaraženog lišća, zaraženim, otpalim plodovima i zaraženim mladicama.

Za zaštitu su registrirani fungicidi:

CHAMPION 50 WG (bakrov hidroksid) –  2-3 kg/ha Može se primijeniti najviše tri puta tijekom vegetacije u razmaku od 5 dana. Karenca je 21 dan.

DITHANE DG NEOTEC (mankozeb) – 210 g/100 l vode (0,21 kg/hl), K- 45 dana

PENCOZZEB 75 DG (mankozeb)  – 2,1 kg/ha. Sredstvo se na orahu smije primijeniti najviše četiri puta u toku vegetacije. K- 45 dana

SIGNUM (boskalid) –  1,0 kg/ha, maksimalno 2 primjene u vegetaciji.

SYSTHANE 20 EW (miklobutanil) –  0,375 l/ha, karenca je 60 dana.

U krošnju postaviti žute ljepljive ploče zbog praćenja pojave i suzbijanja orahove muhe (Rhagoletis completa) čija aktivnost započinje početkom lipnja.

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: mirna.ceranic@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

Neposredno prije najavljenog kišnog razdoblja za kraj tjedno potrebno je provesti preventivnu zaštitu povrtnih kultura.

Na grahu se mogu pojaviti dvije bakterioze bakterijska pjegavost (Xanthomonas campestris pv. phaseoli) i prstenasta bakterijska pjegavost (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola), koja je ponekad poznata pod nazivom „bakterijska plamenjača“. Obje bakterije mogu zaraziti listove, stabljiku, mahune i sjeme graha.

Simptomi bakterijske pjegavosti na listovima vidljivi su u obliku  okruglih pjega okruženih klorotičnim prstenom koji se brzo šire i spajaju. Spajanjem pjega pojavljuju se nekroze. List odumire, postaje suh i lomljiv, a kod jake zaraze dolazi do defolijacije. Na zareženim mahunama se uočavaju okrugle, vlažne pjege, koje vremenom postaju udubljene i mogu poprimiti crvenkastosmeđu boju. Na pjegama se može javiti žućkasti bakterijski eksudat.

Simptomi bakterijske prstenaste pjegavosti na listovima su okrugle pjege okružene klorotičnim prstenom koje se rijetko spajaju u veće nekroze. Simptomi na mahunama su slični kao i kod bakterijske pjegavosti.

Osnovne mjere zaštite od bakterijskih pjegavosti graha su korištenje zdravog sjemena, plodored i uzgoj otpornijih kultivara. Sjetva sjemena iz vlastite reprodukcije povećava rizik od pojave i razvoja bakterijskih bolesti.

Za suzbijanje bakterioza na grahu registrirana su sredstva na osnovi bakra:

NEORAM WG  (bakrov oksiklorid), 0,25-0,3%  (25-30 g/10 litara vode) Može se primijeniti najviše 6 puta godišnje u intervalima od najmanje 3 dana. Ima popratno djelovanje na smeđu pjegavost/antraknozu (Colletotrichum lindemuthianum).

CHAMPION 50 WG (bakrov hidroksid), 0,5% (50g/10 l vode).

U zaštiti od lisnih uši na grahu primijeniti: PIRIMOR 50 WG, ROTOR SUPER, DECIS 100 EC, DECIS 2,5 EC,

U usjevima luka i češnjaka provesti zaštitu od plamenjače (Peronospora destructor) primjenom jednog od fungicida:

NEORAM WG (bakrov oksiklorid) Tretirati u koncentraciji 0,25-0,35 % (250-350 g/100 l vode). Ima popratno djelovanje na sivu plijesan (Botrytis cinerea) i bakterioze.

ORTIVA, ZAKEO, ZAFTRA  AZT 250 SC, QUADRIS, TAZER (češnjak) (azoksistrobin) Primjena količini 1 l/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno, uz utrošak vode od 300-600 l/ha. Ima popratno djelovanje na hrđu (Puccinia alli) i purpurnu pjegavost (Stemphylium vesicarium).

U zaštiti krastavaca od plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) primijeniti pripravak:

NEORAM WG (bakrov oksiklorid). Primjenjuje se u koncentraciji 0,25-0,35 % (250 – 350 g/100 l vode). Ukupna količina sredstva ne smije prijeći 2,3 kg/ha. Ima popratno djelovanje na sivu plijesan (Botrytis cinerea), fuzarijsku trulež (Fusarium spp.) i bakterioze.

CHAMPION 50 WG (bakrov hidroksid), primjena u količini 2-3 kg/ha (200-300 g/1000 m2) uz utrošak vode 600-1000 l/ha Može se primijeniti najviše pet puta tijekom vegetacije u razmaku od 5 dana. Karenca je 5 dana.

CHAMPION FLOW SC (bakrov hidroksid). Primjena u 0,3-0,4% koncentraciji.

ORTIVA, ZAKEO, ZAFTRA  AZT 250 SC, QUADRIS, (azoksistrobin) Primjena količini 1 l/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno, uz utrošak vode od 300-600 l/ha. Ima popratno djelovanje na pepelnicu (Erysiphe cichoracearum).

Kod napada lisnih uši na krastavcima primijeniti jedan od insekticida: PIRIMOR 50 WG, DECIS 2,5 EC,  DECIS 100 EC, MOSPILAN 20 SP, MOSPILAN 20 SG, CLOSER, TEPPEKI 500 WG, , KARATE ZEON, RITMUS,  SCATTO, DEMETRINA 25 EC, POLECI PLUS, ROTOR SUPER

Bakrene pripravke ne koristiti u cvatnji.

Preparate koristiti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima krumpira

U usjevima krumpira gdje su zatvoreni redovi  zbog najavljenog kišnog razdoblja od kraja  tjedan preporučuje se  tijekom subote provesti zaštitu krumpira od plamenjače (Phytophtora infestans) primjenom jednog od pripravaka sa preventivnim djelovanjem kao što su: NORDOX 75 WG, NEORAM WG, BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP, DITHANE DG NEOTEC, DITHANE M- 45, PINOZEB M-45, MANKOZEB BLUE 72 WP, PROKSANIL SC, NAUTIL WG, CYMBAL FLOW, INDOMATE 505 WP, MOXIMATE 505 WP, MANOXANIL, PROFILUX.

U poljima krumpir pojavili su se odrasli oblici krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Kad se pojave prve ličinke provesti zaštitu primjenom jednog od insekticida: ASSET FIVE, LASER, MOSPILAN 20 SG, MOSPILAN 20 SP, CORAGEN 20 SC, AMPLIGO

Preparate koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednicima o prikupljanju i zbrinjavanju ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja

Udruga zastupnika i proizvođača sredstava za zaštitu bilja CROCPA u suradnji s tvrtkom  C.I.A.K. d.o.o. organizira besplatno prikupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja za gospodarstva koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na zakonom propisani način za Karlovačku županiju prema rasporedu:

Datum Mjesto Adresa Vrijeme
31.05.2021. Bublić Commerce d.o.o.

 

Ul.Vladka Mačeka 26 c,

Karlovac

08.00 – 10.00
31.05.2021. Medven trgovina d.o.o. Mali Erjavec 4, Mali Erjavec 11.00 – 12.00
31.05.2021. Vinski podrum Vrbanek Obrež Vivodinski 1, Vivodina 13.00 – 15.00

 

Datum Mjesto Adresa Vrijeme
02.06.2021 Autobusna stanica kod crkve sv. Antuna Duga Resa 8.00 – 10.00

 

Datum Mjesto Adresa Vrijeme
14.06.2021. Madig-Mrežnica d.o.o.

 

Salopek Selo 2, Ogulin 8.00 – 10.00

 

Datum Mjesto Adresa Vrijeme
17.06.2021. Parkiralište NK Josipdol Josipdol 08.00 – 10.00
17.06.2021. Benzinska postaja Plaški (preko puta) Plitvička cesta, Plaški 11.00 – 12.30

 

Osiguran je povrat ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem Maks, Agroteks, Albaugh TKI (Pinus Agro), BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Corteva Agriscience (Dow Agrosciences), Danon, Euroazisjki pesticidi, Florel, Genera, , Iskra Zelina Kemijska industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstava za zaštitu bilja (npr. mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

Molimo da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

Udruga CROCPA i tvrtka C.I.A.K.  d.o.o. zadržavaju pravo promjene rasporeda sakupljanja ili obustave istog u slučaju takvih preporuka Kriznog stožera o zabrani masovnih okupljanja.

                                                                       Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       Sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Po prognozi nestabilno vrijeme s kišom će se nastaviti u idućem razdoblju. Agrometeorološke stanice su 25.05. zabilježile blagu infekciju s uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis viticola) te je i dalje potrebno provoditi zaštitu.

Otvareno je niz infekcija s plamenjačom vinove loze (Plasmopara viticola) i potrebno je provoditi zaštitu sistemičnim preparatima kao što su Mikal flach, Folpan Gold, Curzate, Univerzalis, Quadris , Pergrado F, Acrobat MZ WG  i drugi.

Infekcija pepelnicom (Unicunula necator) zabilježena je. Preporučeni preparati su: Dynali, Nativo 75 WG, Mystic EC, Talendo, VIvando, Folicur EW, Domark 40 ME, Karathane Gold 350 EC, Stroby WG i drugi.

Sredstva za zaštitu bilja se trebaju primijeniti po uputama proizvođača u u skladu s FIS –om. Informacije o registriranim sredstvima dostupne su putem internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Primjenu sredstava za ZB mogu provoditi samo osobe s položenim ispitom o sigurnim rukovanju pesticidima  te  s po propisima pregledanim uređajima. Ambalaža sredstava za ZB se mora čuvati i odložiti na propisan način na za to unaprijed dogovorenim mjestima uz prateći list. Obavezno je vođenje i čuvanje Evidencije za uporabu sredstava za zaštitu bilja – čuvati 3 godine u konvencionalnoj proizvodnji i 5 godina u ekološkoj proizvodnji.

 

                                                                     Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       Sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuka

Proteklog tjedna pale su veće količine oborina. Oborine su isprale primijenjena kontaktna sredstva, a prema podacima meteorološke stanice nova jaka infekcija  čađavom krastavošću (Venturia inequalis) je zabilježena 25.05. S obzirom da je i dalje najavljeno nestabilno vrijeme s oborinama potrebno je nastaviti provoditi zaštitu.

U odnosu na vremenske uvijete potrebno je kombinirati sistemične preparate: Score 250 Ec, Difcor, Argo EC,  Indar  EW, Difenzione i dr. s preparatima preventivnog djelovanja kao što su Delan 700 WDG, Dithane M- 45, Dithane  DG Neotec , Merpan, Kastor, Manfil 80 WP i dr.

U voćnjacima koji nisu pravilno ili nikako zaštićeni fungicidima  su primjećeni simptomi pepelnice –  preparati navedeni za suzbijanje čađave krastavosti ujedno suzbijaju pepelnicu.

Povoljno je vrijeme za pojavu lisnih uši. Dozvoljeni preparati su: Pirimor 50 WG, Closer, Mospilan 20 SG, Mineralno svijetlo ulje (primijeniti koncentraciju za ljetno tretiranje 1-2 % dozvoljena su 2 tretiranja – dozvoljen još za štitaste uši i crvenog voćnog pauka – Panonycus ulmi ).

Ako krvava jabučna uš nije suzbijena u zimskim tretiranjima, potrebno je primijeniti neki od dozvoljenih insekticida: Mospilan 20 SP, Movento ili Closer. S naglaskom da je potrebno tretirati donje dijelove stabla na kojima se najviše zadržavaju kolonije štetnika.

Sredstva za zaštitu bilja se trebaju primijeniti po uputama proizvođača u u skladu s FIS –om. Informacije o registriranim sredstvima dostupne su putem internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Primjenu sredstava za ZB mogu provoditi samo osobe s položenim ispitom o sigurnim rukovanju pesticidima  te  s po propisima pregledanim uređajima. Ambalaža sredstava za ZB se mora čuvati i odložiti na propisan način na za to unaprijed dogovorenim mjestima uz prateći list. Obavezno je vođenje i čuvanje Evidencije za uporabu sredstava za zaštitu bilja – čuvati 3 godine u konvencionalnoj proizvodnji i 5 godina u ekološkoj proizvodnji.

 

                                                          Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       Sanja.mastelic-ivic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Prema vremenskoj prognozi u idućem razdoblju se očekuje nestabilno vrijeme s oborinama što će pogodovati nastanku infekcije s šupljikavošću lista (Stigmina carpophila) te je potrebno i dalje provoditi zaštitu. U tu svrhu dozvoljeni preparati su: Captan WP 50 (trešnja, marelica, breskva, nektarina, šljiva), Kastor (trešnja, marelica, breskva, nektarina, šljiva), Delan 700 WDG (trešnja, marelica, breskva, nektarina), Merpan 80 WDG (višnja, marelica).

U nasadima bresaka i nektarina  broj jedinki breskvinog savijača  prešao je kritičan broj (10 leptira po trapu tjednu) te je potrebno napraviti tretiranje dozvoljenim preparatima:  CORAGEN 20 SCRUNNER 240 SCAVAUNT ECIMIDAN 50 WG .

U nasadima šljiva broj jedinki šljivinog savijača prešao je kritičan broj od 5 -10 jedinki po feromonskoj lovci te je potrebno tretirati s dozvoljenim preparatima:  INSEGAR 25 WGDELEGATE 250 WGDECIS 100 EC itd.

Toplije vrijeme donosi povoljne uvjete za pojavu lisnih uši. Dozvoljeni preparati su: Closer (breskva, nektarina, trešnja, višnja), Pirimor 50 WG (višnja, breskva, šljiva, marelica), Mospilan 20 SG (nektarina, trešnja, višnja, šljiva, breskva), Movento (breskva, nektarina, marelica, trešnja, šljiva).

Sredstva za zaštitu bilja se trebaju primijeniti po uputama proizvođača u skladu s FIS –om. Informacije o registriranim sredstvima dostupne su putem internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Primjenu sredstava za ZB mogu provoditi samo osobe s položenim ispitom o sigurnim rukovanju pesticidima  te  s po propisima pregledanim uređajima. Ambalaža sredstava za ZB se mora čuvati i odložiti na propisan način na za to unaprijed dogovorenim mjestima uz prateći list. Obavezno je vođenje i čuvanje Evidencije za uporabu sredstava za zaštitu bilja – čuvati 3 godine u konvencionalnoj proizvodnji i 5 godina u ekološkoj proizvodnji.

                                                                       Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       Sanja.mastelic-ivic@mps.hr