Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Nestabilno vrijeme sa kišnim razdobljima doprinosi zarazi s šupljikavosti lišća (Stigmina carpophilla ) i truleži plodova ( Monilinia spp.).

Za zaštitu od šupljikavosti mogu se koristiti: Captan i Kastor.

Breskva – Luna experience, Rvyona, Nativo – pepelnica i trulež plodova

Teldor, Switch 62,5 WG, Chorus – trulež ploda

Šljiva – Rvyona, Nativo, Teldor, Switch 62,5 WG

U nasadima breskve i nektarine zabilježen je ulov breskvinog savijača i breskvinog moljca. Preporuča se koristiti : Delegate 250 Wg, Coragen 20 SC, Affirm opti

U nasadima šljiva zabilježen je ulov šljivinog savijača.

Preporuča se koristiti: Coragen, Affirm opti, Decis.

Za sva navedena sredstva potrebno je povesti računa o karenci upotrijebljenog

preparata.

Prema novom Zakonu o održivoj upotrebi pesticida (NN46/2022) propisano je da svi korisnici SZB trebaju voditi Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Iste se moraju čuvati najmanje 3 godine u konvencionalnoj proizvodnji i 5 godina za proizvođače u ekološkom uzgoju. Također je za isto razdoblje potrebno čuvati račune za sredstva za zaštitu bilja.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisan naćin uz prateći list.

 

                                                                                         Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.,

                                                                                         sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis