Obavijest proizvođačima jezgričavog voća

U tijeku prošlog tjedna pala je znatna količina oborina što je utjecalo na ispiranje već ranije nanesenih sredstva za zaštitu bilja. Stoga tretiranje nasada treba ponoviti protiv čađave krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) i čađave krastavosti kruške (Venturia pyri).

Preporuča se koristiti: Captan 80 WG, Merpan 80 WDG; Kastor, Scab 80 WG, Delan 700 WDG, Delan pro i sl.

Za zaštitu od pepelnice preporuča se koristiti: Luna experience, Topas 100 EC, Domark 40 ME, Sercadis i sl.

U nasadima su primijećene lisne uši za koje se može koristiti:

Pirimor 50 WG, Teppeki 500 WG, Mospilan 20 SG i drugi.

Zaštita protiv štetnika se treba obaviti u večernjim satima kada pčele ne lete, pri je toga je važno pokositi travni porast kako bi se smanjila opasnost za pčele.

Tretiranje treba obaviti za mirnog vremena bez padalina i vjetra.

Prema novom Zakonu o održivoj upotrebi pesticida (NN46/2022) propisano je da svi korisnici SZB trebaju voditi Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Iste se moraju čuvati najmanje 3 godine u konvencionalnoj proizvodnji i 5 godina za proizvođače u ekološkom uzgoju. Također je za isto razdoblje potrebno čuvati račune za sredstva za zaštitu bilja.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisan način uz prateći list.

 

                                                                                         Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.,

                                                                                         sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis