MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Osječko-baranjska

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima lijeske

Pregledom nasada lijeske na više lokaliteta u sjevernom dijelu (Baranja) te južnom dijelu (Đakovo, Gorjani) Osječko-baranjske županije, ovog tjedna primijećena je prisutnost i pojava prvih šteta na plodovima lješnjaka, najznačajnijeg štetnika lijeske ljeskotoča – Curculio (Balaninus) nucum L. Nasadi lijeske su u fenofazi prema BBCH skali 69-71 te se u ovoj fazi štetnik prestaje hraniti cvjetovima i lišćem te početkom lipnja prelazi na plodove (gronje) koji su u intenzivnom porastu.

Preporuka proizvođačima je obilazak nasada lijeske u ranim jutarnjim ili večernjim satima te obavljanje pregleda pojedinih stabala, metodom otresanja. Najjednostavnija metoda je da se ispod kontroliranih stabala postavi svjetlija prostirka (od bilo kojeg materijala) te se nekoliko puta protrese stablo/grm. Kritičnom brojkom i pragom odluke smatra se ulov 3-4 pipe po stablu/grmu.

Preventivne mjere zaštite lijeske od ljeskotoča dio su agrotehničkih mjera tj. obradom tla tijekom zimskog razdoblja uništavaju se ličinke koje prezimljuju u tlu. Kako su ženke ljeskotoča aktivne i polažu jaja u periodu 5-6 tjedana, zaštitu treba provoditi usmjereno dopuštenim kemijskim pripravcima u nekoliko tretmana.

Pregledom nasada proteklog tjedna nije zabilježen let ljeskove strizibube (Oberea linearis).

Na lokalitetima Đakovo i Satnica uočena je pojava (u manjem intenzitetu) lisnih ušiju (Myzocallis sp.) te polifagnih vrsta stjenica (npr. Gonocerus, Palomena, Carpocorys, Dolycoris i dr.).

Na lokalitetu Gorjani zatečena je srednje jaka pojava štitaste uši (Eulecanium sp.). Štetnik se prepoznaje po crvenkasto-smeđim štitićima raspoređenima  po dužini grana. Lisne uši i štitaste uši mogu se suzbijati sredstvom na bazi spirotetramata (Movento). U tretmanu protiv štitastih uši sredstvu se može dodati i mineralno ulje radi stvaranja filma (uljne ovojnice) radi stvaranja efekta sinergije. NAPOMENA: Dozvoljena su dva tretmana sredstvom u vegetaciji u razmaku od 14 dana.

Od ekoloških pripravaka koji utječu na smanjuje populacije lisnih ušiju, mogu se koristiti sredstva registrirana kao imunostimulatori ili gnojiva: Dominus, FitoAfiser (efekt na lisne uši), Boundary (efekt na ljeskotoča) i dr.

Pregledom nasada nije primijećena pojava bolesti plodova (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria), pepelnice lijeske (Phyllactinia coryli) ili simptomi lisnih pjegavosti (Phyllosticia, Mycosphaerella, Septoria i dr.) no njihovu bi pojavu trebalo pratiti zbog specifičnosti svakog mikrolokaliteta te mogućih oborina i najavljenih relativno visokih dnevnih temperatura u idućem tjednu.

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Obavijest vlasnicima nasada jabuke i kruške

Kultivari jabuke su na većini lokaliteta u Osječko-baranjskoj županiji u fenofazi (BBCH 72-73) tj. promjer plodova je 10-20 mm (zlatni delišes i sl.) i 20-40 mm (jonagold). Posljednjim pregledom plantažnih nasada na lokalitetima Bizovac, Đakovo i Čeminac, utvrđeno je kako otpalo lišće iz vegetacijske sezone 2020. gotovo potpuno razloženo te je stoga rizik od primarnih infekcija askosporama uzročnika krastavosti (Venturia), na jabukama i kruškama sveden na minimum.

Uvidom u podatke agrometeoroloških postaja, zadnji povoljni uvjeti za razvoj jake infekcije uzročnikom krastavosti (Venturia) bili su u noći između 31.05. – 01.06.2021. (3-5 mm kiše, srednja dnevna temperatura iznad 15 °C), stoga je potrebno ako nije obavljena preventivna zaštita prije oborina, obaviti zaštitu nasada jabuke i kruške korištenjem kontaktnih pripravaka na bazi mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG i dr.); ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro), kaptana (Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, Scab 480 SC) ili ciprodinila (Chorus 75 WG, Chorus 50 WG) te sistemičnih fungicida od kojih se mogu koristiti pripravci na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone), fenbukonazola (Indar 5 EW) ili kombinacijom fluopiram-a i tebukonazola (Luna expirience).

Važno je naglasiti kako sistemični pripravci na bazi difenkonazola i febukonazola, fluopirama i tebukonazola štite i protiv uzročnika pepelnice jabuke (Podosphaera).

Od ostalih uzročnika bolesti na pojedinim pregledanim lokalitetima, zabilježen je jači napad pepelnice jabuke (Podosphaera) na sortama Jonagold, Idared i Granny smith, pa se vlasnicima nasada preporučuje redoviti pregled zdravstvenog stanja nasada. Od sredstava za zaštitu protiv pepelnice, preporučuju se pripravci na bazi močivog sumpora (Chromosul 80, Cosavet DF, Calinosul 80, Thiovit Jet, Kumulus DF i dr.) te sistemični pripravci na bazi fuksapiroksada (Sercadis i Sercadis plus koji djeluju i na krastavost – Venturia), krezoksim-metila (Stroby WG), penkonazola (Topas 100 EC) ili kombinacija kontaktnih i sistemičnih fungicida: Luna experience, Zato plus, Tercel i dr.

Na nekim lokalitetima uočena je pojava jabučne zelene uši (Aphis pomi) kao i jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum). Ako je pregledom nasada utvrđena samo prisutnost lisnih uši preporuča se na prvom mjestu u tretmanu koristiti selektivni insekticid na bazi pirimikarba (Pirimor 50 WG), flonikamida (Teppeki 500 WG) uz dodatak okvašivača (Etalfix pro i dr.) ili neselektivni sistemični insekticid na bazi acetamiprida (Mospilan 20 SG).

U nasadima kruške nije primijećena pojava kruškine buhe (Psilla pyri) ali je potrebno pratiti populaciju kruškine buhe i prema potrebi obaviti tretiranje.

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza

Nakon provedenog tretiranja zemljišnim herbicidima, ovisno o prisutnosti korovskih vrsta i o razvojnoj fazi kukuruza može se provesti tretiranje odgovarajućim  herbicidima.

U fazi od 3-5  listova kukuruza za  jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove možemo koristiti: DEHERBAN A EXTRA, DIKOPUR MAX,  STARANE 250, TOMIGAN 250 EC, BANVEL 480 S, KOLO 480 S, MOTIKAN, LONTREL 300,

Za suzbijanje uskolisnih korova koristiti: TAROT, MOTIVELL, TRAVEL, TASK 64 WG, PRINCIPAL 53,6 WG, PRINCIPAL PUS 66,5 WG,

Za proširenje djelovanja na neke širokolisne korove, preporučeni herbicidi za uskolisne korove  mogu se kombinirati sa herbicidima: BANVEL 480, MOTIKAN, CALLAM, KOLO 480 S.

Za poboljšanje djelovanja herbicida preporuča se dodati neki okvašivač koji će omogućiti da sredstvo bolje prione na lisnu masu korova i tako bude bolji učinak herbicida.

U slučaju nejednakog nicanja preporuča se provesti  tretiranje u dvije podijeljene doze u razmaku od 10 dana.

Tretiranje provoditi po mirnom vremenu, bez vjetra kako ne bi došlo do zanošenja na susjedne kulture.

 

Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.

  email: marija.kupresak@mps.hr

Obavijest voćarima koštićavog voća (šljiva, višnja, trešnja)

Savjetujemo da nastalo razvedravanje vlasnici nasada šljiva, trešanja i višanja iskoriste za fungicidnu zaštitu od najznačajnijih gljivičnih oboljenja.

Vlasnicima plantažnih nasada šljiva savjetuje se preventivna zaštita protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) jednim od slijedećih pripravaka: Pinozeb M-45, Captan WP 50 ili Dithane DG Neotec.

Vlasnicima plantažnih nasada višanja i kasnijih sorti trešanja savjetuje se preventivna zaštita protiv kozičavosti (Blumeriella jaapii) jednim od slijedećih pripravaka: Chromodin S 65, Topsin, Syllit 544 SC, Dithane M 45, Captan WP 50 ili Merpan 80 WDG.

Nabrojani pripravci preventivno zaštićuju nasad i od šupljikavosti lista (Stigmina carpophila)

Nasade višanja i trešanja 8 dana prije dozrijevanja zaštitite i protiv Truleži plodova ili sive plijesni (Botrytis cinerea) i Sušenja grančica (Monilinia laxa) priprakom poput: Teldor SC500, Luna Experience ili Switch 62,5

Feromonskim praćenjem leta trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) nije utvrđena pojavnost ovoga štetnika do danas. Vjerojatni razlog su vrlo nepovoljne vremenske prilike tijekom svibnja. No, toplo i suho vrijeme koje se najavljuje u idućih tjedan dana moglo bi inicirati pojavnost. Zbog karence dopuštenih insekticida (K 14 dana) iz preventivnih razloga savjetuje se i zaštita protiv ovog štetnika pripravkom poput: Mospilan 20 SG, Imidan, ili Decis 100 EC (K 7).

Obzirom na vrijeme sazrijevanja upozoravamo da obratite posebnu pozornost na karencu pri izboru pripravka.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević
e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od zadnje preporuke prošlo je gotovo dva tjedna. U međuvremenu je na području Osječko-baranjske županije palo 30-tak litara kiše po kvadratnom metru uz višednevno oblačno vrijeme s vrlo visokom relativnom vlagom zraka tijekom cijelog dana. Pri tome su dnevne temperature bile oko 200C, a razvilo se i 5-10 cm novog izrasta mladica. Sve navedeno upućuje na neophodnost nove fungicidne zaštite trsova.

Savjetujemo vinogradare da iskoristite najavljeno razvedravanje te što prije zaštitite vinograd protiv najznačajnijih gljivičnih bolesti jednim od slijedećih pripravaka.

Zaštitu vinograda protiv plamenjače (Plasmopara viticola) obavite jednim od slijedećih kombiniranih sistemično-kontaktnih pripravaka: Mikal Flash WG, Mikal Premium F, Forum Star DF, Ridomil Gold Combi WG ili MZ, Pergado MZ WG, Galbem F WG, Galben M WG, Electis WG, Acrobat MZ WG i sl.

Vinograde protiv pepelnice (Uncinula necator) zaštitite koristeći jedan od slijedećih pripravaka: Falcon 460 EC, Topas 100 EC, Nativo WG, Collis KS, Vivando KS i sl.

Pripravci poput: Cabrio Top DF, Quadris SC, Universalis SC registrirani su za suzbijanje obje spomenute bolesti.

Napominjemo da ovoga puta ne koristiti pripravke iste aktivne tvari kao i pri zadnjoj zaštiti kako bi se postigla maksimalna učinkovitost djelovanja korištenog pripravka.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama..

mr.sc. Ivica Lovrinčević        

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest voćarima koštićavog voća (šljiva, višnja, trešnja)

Vlasnicima nasada šljiva savjetuje se preventivna zaštita protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) jednim od slijedećih pripravaka: Pinozeb M-45, Captan WP 50 ili Dithane DG Neotec.

 Proizvođačima višanja i trešanja savjetujemo zaštitu njihovih nasada protiv kozičavosti (Blumeriella jaapii) jednim od slijedećih pripravaka: Pinozeb M-45, Chromodin, Captan 80 WG ili Merpan 80 WDG.

 Zbog što učinkovitijeg djelovanja spomenutih pripravaka savjetujemo korištenje nekog od okvašivača kojega možete naći na tržištu RH.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite evidenciju o prskanju i ekološki brinite praznu embalažu.

mr.sc. Ivica Lovrinčević
e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Ovogodišnji izrasti mladica vinove loze dosegli su oko 20 cm i uz često vlažne vremenske prilike od zadnje preporuke podložne gljivičnim infekcijama. Državni hidrometeorološki zavod najavljuje prestanak oborina i razvedravanje danas popodne i vedro vrijeme naredna dva dana. Savjetujemo vinogradare da iskoristite najavljeno suho vrijeme te što prije zaštitite vinograd protiv najznačajnijih gljivičnih bolesti.

Zaštitu vinograda protiv plamenjače (Plasmopara viticola) obavite jednim od slijedećih kombiniranih sistemično-kontaktnih pripravaka: Mikal Flash WG, Mikal Premium F, Forum Star DF, Ridomil Gold Combi WG ili MZ, Pergado MZ WG, Galbem F WG, Galben M WG, Electis WG, Acrobat MZ WG i sl.

Vinograde protiv pepelnice (Uncinula necator) zaštitite koristeći jedan od slijedećih pripravaka: Falcon 460 EC, Topas 100 EC, Nativo WG, Collis KS, Vivando KS i sl.

Pripravci poput: Cabrio Top DF, Quadris SC, Universalis SC registrirani su za suzbijanje obje spomenute bolesti.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama..

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević        

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vremenske prilike tijekom ovoga tjedna kao i prognoza za vikend pogodovati će razvoju najznačajnijih patogena na novonastalim izbojima. Savjetuje se stoga preventivnu zaštitu vinograda protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola).

Efikasnu zaštitu možete postići korištenjem jednog od slijedećih pripravaka:

Protiv crne pjegavosti to je: Delan 700 WDG, Futura 50 WP, Polyram DF, Mankozeb, Dithane M-45, Antracol WG 70 i sl.

Korišteno sredstvo obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama. Više informacija o pripravcima vinogradari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici MPS (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza

Sjetva kukuruza je još uvijek u tijeku, što znači da moramo provesti i zaštitu protiv korova, jer je kukuruz kultura širokog sklopa pa i korovi niču zajedno s kukuruzom.

Tretiranje se može provesti odmah poslije sjetve a prije nicanja zemljišnim herbicidima, kojima je za dobru učinkovitost uglavnom  potrebna vlaga. Budući da su ovih dana najavljene određene količine oborina možemo provesti zaštitu zemljišnim herbicidima koji djeluju na jednogodišnje travne i jednogodišnje širokolisne korove.

Koristiti možemo: DUAL GOLD 960, FRONTIER X 2, KOBAN 600, DOST 330 EC, za jednogodišnje travne korove i neke širokolisne.

Za suzbijanje širokolisnih korova mogu se koristiti: PLEDG 50 WP, MERLIN, CALLISTO 480.

Osim toga mogu se koristiti i gotove kombinacije herbicida koje suzbijaju i jednogodišnje travne i širokolisne korove kao što su. LUMAX, PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC.

Prije korištenja sredstava za zaštitu bilja obavezno pročitati priloženu uputu, pridržavati se svih naputaka prilikom tretiranja, voditi evidenciju o korištenju sredstava a praznu ambalažu zbrinuti na propisani način.

 

                                                                                     Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.

                                                                                email: marija.kupresak@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinova loza krenula je sa ovogodišnjom vegetacijom. Na većini lokacija nalazi se u feno-fazi vunastog pupa. Toplije vrijeme s noćnim temperaturama oko 5oC i dnevnima preko 150C potiču rast izboja. Savjetujemo stoga vinogradare neka što prije izvrše prvu ovogodišnju zaštitu svojih vinograda protiv Crne pjegavosti (Phomopsis viticola) i drugih gljivičnih bolesti vinove loze.

Koristiti treba pripravak na bazi bakra. To su npr. Nordox 75 WG, Kupropin, Cuprablau Z, Champion 50 WG, Modra galica, Kocide DF, Cuprocaffaro 50 WP, Bordošku juhu ili sl.

Zbog moguće prisutnosti loznih grinja oko pupova preporuča se i preventivna zaštita pripravkom na bazi sumpora kao što je: Sumpor WG-80, Brimflo SC, Cosavet DF, Chromosul 80, Kalinosul 80 WG, Sulfolac 80 WG, Kumulus DF, Thiovit Jet ili sl. Savjetujemo da odabrani pripravak na bazi sumpora primjenjujete u maksimalno dopuštenim dozama po hektaru.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju.

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr