MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Osječko-baranjska

Obavijest voćarima

Jesen je vrijeme kada vegetacija uglavnom završava, ali to ne znači da je kraj aktivnostima u voćnjacima.

Već sada započinje priprema nasada za slijedeću godinu. Prije svega treba izvršiti uklanjanje starih, polomljenih grana, otpalog lišća i pogotovo mumificiranih plodova koji su izvor zaraze sa slijedeću vegetaciju.

Preporuča se provesti tretiranje sredstvima na bazi bakra i to u fazi kada otpadne više od polovice lišća. Na taj način štitimo stabla od bakterijskog raka koštičavog voća, šupljikavosti lista, kovrčavosti lista, te bakterioza lijeske i oraha.

Za jezgričavo voće koristiti NORDOX 75 WG.

Za koštičavo voće koristiti NEORAM WG .

Za prevenciju protiv raka kore jabuke i kruške koristiti CUPRABLAU Z.

Sva sredstva koristiti u skladu s propisima navedenim na etiketi i prema pratećem tehničkom listu.

Obavezno voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.

                                                                            Marija.kupresak@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Ovogodišnja vegetacija obilovala je čestim oborinama. I u drugoj polovici ljeta česte su jutarnje izmaglice i obilne rose. To za posljedicu ima postojanje vrlo povoljnih uvjeta za razvoj gljivičnih bolesti. Zato savjetujemo posljednju ovosezonsku zaštitu vinograda i to samo grozdova.

Preventivnu zaštitu grozdova treba obaviti što prije protiv sive plijesni (Botrytis cinerea P.) Posebnu pozornost obratite na dobru „okupanost“ grozdova (ali bez otkapavanja!!).

Koristiti možete jedan od slijedećih pripravaka: Teldor 500, Botril 300, Cantus, Svitch 62,5 ili Pyrus 400.

Radi što bolje efikasnosti korištenih pripravaka na patogena savjetuje se i korištenje okvašivača kao što je Inex, Trend 90, Etalfix Pro, Dash HC i sl.

Zaštitu vinograda obavljati pri temperaturama do 240C, a to znači kasnije navečer, noću ili ranije ujutro (ako nema obilne rose). Savjetujemo da aplikaciju obavite sa po dvije sapnice (dizne) sa svake strane jer nema potrebe zaštićivati cijeli trs.

Korištena sredstva obavezno primijeniti u koncentracijama i na način naveden u uputama o korištenju. Posebnu pozornost obratite na poštivanje karence obzirom na termin berbe.  Obavezno vodite i evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing. agr.

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuka

Budući da se nastavlja toplo vrijeme s visokim dnevnim temperaturama, uz povremenu pojavu pljuskova. Takvi uvjeti pogoduju i dalje razvoju bolesti na jabukama.

Zbog toga preporučamo provoditi i dalje zaštitu protiv pepelnice i sekundarnog širenja fuzikladija kao i skladišnih bolesti.

Koristiti: LUNA EXPIRIENCE, NATIVO 75 WG.

Pratiti pojavu i let jabučnog savijača, i redovito vršiti tretiranje dozvoljenim insekticidima:

CALYPSOSC 480, MOSPILAN 20 SP, CORAGEN 20 I AFFIRM.

Obavezno voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja, , sredstva koristiti po uputama proizvođača, a praznu ambalažu pravilno zbrinuti.

 

                                                                  Marija Kuprešak, dipl.inž.agr.

                                                             Email: marija.kupresak@mps.hr

                                                             

 

Obavijest proizvođačima krumpira

Budući da se bliži vrijeme za vađenje krumpira preporuča se radi lakšeg skupljanja, pogotovo ako je jako zakorovljeno koristiti jedan od kontaktnih herbicida – desikanata. Na taj način se sprječava prijelaz bolesti sa nadzemnog dijela biljke na gomolje.

Koristiti: REGLON FORTE ( 4-5L/ha) karenca je 10 dana,

DIQUA 4L/ha, karenca je 14 dana.

Sredstva koristiti po preporuci proizvođača, i obavezno voditi računa o vremenskim uvjetima tj. strogo vršiti tretiranje po potpuno mirnom vremenu bez vjetra, da ne bi došlo do zanošenja na kulture koje nisu cilj tretiranja.

Voditi računa i o osobnoj zaštiti prilikom rada s sredstvima za zaštitu bilja u svrhu očuvanja vlastitog zdravlja.

 

 

                                                                       Marija Kuprešak, dipl.inž.agr.

                                                               Email: marija.kupresak@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima oraha

Preporuka je da se i dalje prati pojava orahove muhe, uz pretpostavku da su postavljene žute ljepljive ploče, koje treba zamijeniti svakih 14 dana, kako bi se smanjio napad.

U konvencionalnim voćnjacima treba izvršiti tretiranje dozvoljenim sredstvima:

CALYPSO SC 480 I  IMIDAN 50 WG.

Sredstva  koristiti pridržavajući se uputa proizvođača, a ambalažu pravilno zbrinuti i pratiti raspored sakupljanja prazne ambalaže.

 

                                                                  Marija Kuprešak,dipl.inž.agr.

                                                             Email: marija.kupresak@mpr.hr

Obavijest o prikupljanju prazne ambalaže

Obavještavamo korisnike sredstava za zaštitu bilja u Osječko-baranjskoj županiji da će se prikupljanje i odvoz prazne ambalaže vršiti   23.08.2019 godine po rasporedu:

PZ TOPOLJE, Republike 50 TOPOLJE u vremenu od 8.30-10.00 sati i

DOM KULTURE, V.NAZORA 32 POPOVAC OD  11.00-12.30 sati.

 

Drugi termin za Osječko-baranjsku županiju je 28.08.2019. godine:

KNEŽEVI VINOGRADI (općina) Vaga prema kotlini 8.30-12 sati.

Uz napomenu da ambalaža bude uredno pripremljena.

 

                                                           Marija Kuprešak, dipl.inž.agr.

                                                              email: marija.kupresak@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima malina i kupina

Posljednjih godina se na malinama i kupinama javljaju problemi sa octenom voćnom mušicom koja isključivo napada zdrave plodove i na taj način čini velike štete proizvođačima. Plodovi nemaju više zadovoljavajuću kvalitetu.

Suzbijanje se može vršiti pripravkom: CALYPSO SC 480 koji je dozvoljen na otvorenom ali se treba pridržavati karence od 14 dana.

Osim toga preporuča se postavljanje lovnih posuda. Mogu se koristiti plastične boce od 1/2 litre na kojoj ispod čepa na 3 cm se izbuše rupe promjera oko 5 mm i u njih se ulije jabučni i vinski ocat u omjeru pola, pola i nekoliko kapi tekućeg deterdženta.

Lovne posude postavljati na visinu 1,5 m uz rubove nasada ili na tlo između redova.

Obavezno je i redovito odstranjivati zaražene plodove.

U slučaju pojave sive plijesni mogu se koristiti fungicidi kratke karence kao što su: SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC, PYRUS SC.

Sva sredstva koristiti sukladno uputama proizvođača, ambalažu zbrinuti na propisan način, te obavezno voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.

Email: marija.kupresak@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima jabuka

Kako smo i dalje u razdoblju trajanja visokih temperatura i povoljnih uvjeta za razvoj bolesti na jabukama.

Treba voditi računa da izvršimo zaštitu ploda protiv truleži, krastavosti, sive plijesni.

Prilikom izbora sredstava za zaštitu bilja treba voditi računa o karenci.

Za suzbijanje truleži koristiti: KAPETAN 80WG, SCAB 80 WG, za sada, a u fazi dozrijevanja za suzbijanje truleži plodova jabuke koristiti:

TOPSIN M 500.

Za suzbijanje pepelnice, krastavosti koristiti: STROBY WG, ZATO PLUS, ILI LUNA EXPIRENS.

I dalje treba pratiti pojavu jabučnog savijača i redovito tretirati insekticidima kao što su: CALYPSO SC 480, MOSPILAN 20 SP, CORAGEN 20, IMIDAN 50 WG, RELDAN 22 EC.

Osim toga treba pratiti i pojavu crvenog voćnog pauka. I na vrijeme primjeniti akaricide: ENVIDOR, VERTIMEC O18 EC, KRAFT 18 EC  .

Sva sredstva upotrijebiti prema uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.

Email: marija.kupresak@mps.hr

 

Obavijest građanima

Svjedoci smo već duži niz godina da ambrozija kao jako invazivna biljka pravi velike probleme na poljoprivrednim površinama, ali i na nepoljoprivrednim površinama, kao što su: naši vrtovi, okućnice, područja uz ceste, željezničke pruge, nasipe. Poznavajući biologiju ambrozije (njenu mogućnost preživljavanja, u svim uvjetima, i stvaranje velikog broja sjemenki koje se prenose na velike udaljenosti) znamo da osim što čini velike štete u proizvodnji brojnih kulturnih biljaka, još veće probleme stvara velikom broju osoba koje su alergične na ambroziju i imaju teške zdravstvene probleme zbog toga.

Ambrozija kao ljetni korov cvate od mjeseca srpnja pa do rujna i u tom razdoblju proizvodi velike količine polena koji je jedan od najčešćih alergena.

Zbog toga apeliramo na sve vlasnike poljoprivrednog i nepoljoprivrednog zemljišta, da na vrijeme i obavezno vrše uništavanje i uklanjane ambrozije s tih površina, kako ne bih došlo do daljnjeg širenja, i kako bi olakšali život osobama koje su alergične na ambroziju.

Svi imamo i zakonsku obavezu za uništavanje ambrozije koja odobrava naplatu kazni za neodgovorne vlasnike površina zaraženih ambrozijom.

Molimo i sve koji primijete površine koje su zapuštene i zaražene ambrozijom da to prijave nadležnim gradskim službama ili da ako su u mogućnosti samostalno organiziraju uništavanje kako bi pomogli osobama koje zbog toga imaju teške alergijske reakcije.

Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.

Email: marija.kupresak@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Oborine pale od zadnje preporuke značajno su isprale zaštitno sredstvo sa trsa, a prognoze ukazuju na vrlo vjerojatnu pojavnost novih oborina. Sve to za posljedicu ima povoljne uvjete za razvoj bolesti. Stoga je potrebno izvršiti posljednju ovogodišnju zaštitu cjelokupnog trsa.

Zaštitu vinograda protiv plamenjače (Plasmopara viticola) obavite korištenjem jednog od slijedećih kombiniranih sistemično-kontaktnih pripravaka: Ridomil Gold Combi ili MZ, Pergado F, Baldo F, Galbem F ili M, Electis WG, Acrobat MZ, Mikal Flash WG ili Premium F, Forum Star DF, Winner WP i sl.

Vinograde protiv pepelnice (Uncinula necator) zaštitite koristeći jedan od slijedećih pripravaka: Falcon, Systhane 24 E, Topas 100, Nativo WG, Crystal, Postalon SC, Collis SC, Tilt EC, Vivando SC i sl.

Sorte koje ulaze u feno-fazu zatvaranja grozda treba zaštiti fungicidom protiv Sive plijesni vinove loze (Botrytis cinerea) jednim od slijedećih pripravaka: Teldor SC 500, Luna Privilege, Switch 62,5 WG, Cantus ili Pyrus 400 SC. Savjetujemo da ovu zaštitu obavite odvojeno prskajući trsove samo u zoni grožđa sa jednom do dvije sapnice sa svake strane. Na taj način ćete potrošiti značajno manje pripravka jer je nepotrebno aplikaciju obavljati po cijelom trsu.

Zaštitu vinograda obavljati u večernjim satima i/ili za mirna vremena. Temperatura zraka pri aplikaciji ne bi smjela prelaziti 24oC.

Korištene pripravke obavezno koristiti u količinama (koncentraciji) i na način naveden u uputama o korištenju. Posebnu pozornost obratiti na mogući broj tretiranja istim sredstvom u jednoj vegetacijskoj sezoni. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing. agr.

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr