MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Osječko-baranjska

Preporuka vlasnicima trajnih nasada lijeske

Imajući u vidu meteorološke uvjete u proteklih 15-ak dana (dva jača mraza te veća količina oborina), pregledom trajnih nasada lijeske u Osječko-baranjskoj županiji, utvrđeno je kako su stabla lijeske izgubila više od 50 % lisne mase (u ovisnosti od sorte) te je pravo vrijeme za početak zimske zaštite lijeske kako bi se smanjio infektivni potencijal gljivičnih i bakterijskih patogena u vegetaciji 2022. godine.

Za kasno jesensku zaštitu primjenjuju se bakarni pripravci uz korištenje što većih količina vode po jedinici površine (1.000-1.500 l/ha), kako bi se osigurala ravnomjerna raspodjela škropiva po čitavoj krošnji (tzv. „kupanje“) stabla/grma. Za tu namjenu mogu se koristiti slijedeći pripravci: Neoram WG, Cuprablau Z 35 WG, Airone SC, Bordoška juha Caffaro 20 WP kao i kombinirani insekticidno-fungicidni pripravak: Modro ulje.

Vlasnicima nasada koji su tijekom ovogodišnje vegetacije u nasadima lijeske primijetili naglo sušenje pojedinih grana ili čak cijelih stabala/grmova poradi sumnje na zarazu vrlo opasnim bakteriozama: (Pseudomonas avellanae) – Bakterijski rak lijeske i (Xanthomonas arboricola pv. corylina) – Bakterijska palež lijeske, preporučuje se odrezivanje zaraženih grana 30 cm ispod mjesta sušenja sve do grane višeg reda i spaljivanje izvan nasada. Cijela stabla koja su tijekom vegetacije doživjela kolaps (palež, sušenje), poradi sumnje na prethodno navedena bakterijska oboljenja, potrebno je izvaditi s korijenom i spaliti izvan nasada. Rane nastale nakon rezanja zaraženih grana potrebno je premazati otopinom bakarnih sredstava kao što je Cuprocaffaro 50 WP (0,8 – 1,0 %) i sl.

Alat za rezidbu potrebno je prije orezivanja svakog pojedinačnog stabla dezinficirati prikladnim sredstvom (70 % alkohol, 3 % Natrijev hipoklorit ili sl.).

Preporuka je da se nasadi  lijeske u kojima postoji sumnja na zarazu bakteriozama, prskaju prethodno navedenim bakarnim preparatima dva puta u jesenskom periodu: Prvi tretman – kada je otpalo 50 % listova te drugi tretman nakon opadanja lišća. Razmak između dva tretmana treba biti najmanje 10-15 dana. Za tretmane se koriste dva različita pripravka na bazi bakra.

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

 

Obavijest vlasnicima nasada oraha – orahova muha

Tijekom ljeta 2021. godine, praćen je let Orahove muhe (Rhagoletis completa Cresson, Diptera: Tephritidae) na više lokaliteta u Osječko-baranjskoj županiji. Let je praćen u većim nasadima oraha kao i na solitarnim (pojedinačnim) stablima na okućnicama. Za praćenje leta korištene su obične žute ljepljive ploče A4 formata uz dodatak sintetičkog hranidbenog atraktanta koji proizvodi mađarska tvrtka Csalomon. Prvi ulov (jedna odrasla jedinka), na žutim ljepljivim pločama zabilježen je dana 18. srpnja u trajnom nasadu oraha u k.o. Popovac (Baranja), nakon čega je ulov svakodnevno rastao eksponencijalno.

Iako let orahove muhe još uvijek traje, već sada se može zaključiti kako će u nasadima i stablima na kojima nisu provođene mjere zaštite štete biti vrlo velike. Naime, na pojedinim lokalitetima u periodu od 01.08.-10.08. na žutim ljepljivim pločama uhvaćeno je 509 (solitarno stablo), odnosno 320 imaga (nasad oraha – 5 ha), što je ogromna populacija štetnika. Let muhe je još uvijek intenzivan što je utvrđeno pregledom postavljenih žutih ljepljivih ploča s sintetičkim atraktantom od 21.08. na kojima je utvrđen prosječni dnevni ulov od 15-20 jedinki.

Imaga (odrasle muhe) su dobri letači i prema literaturnim podacima mogu letjeti u krugu od 800 metara. Ovo je vrlo važan podatak za voćare koji imaju nasade u blizini drugih nasada oraha u kojima se ne provode mjere zaštite.

Kao metoda zaštite na solitarnim stablima na okućnicama, može se koristiti metoda masovnog ulova tako da se na stablo postavi veći broj žutih ljepljivih ploča (3-10 kom.), koje se mijenjaju jednom tjedno čime će se znatno smanjiti štete na plodovima oraha. Preporuka je da se uz žute ljepljive ploče vješaju i hranidbeni atraktanti koji su danas financijski pristupačni. Iskustva iz praćenja leta u 2021. godini, pokazuju kako je efekt privlačenja odraslih muha na žute ljepljive ploče 5-7 veći uz korištenje atraktanta. Atraktant je učinkovit na stablu oko 30 dana i ne mora se mijenjati svaki tjedan.

Za sada nije određen kritičan broj ili prag štetnosti kao signal za početak zaštite. Prema web-stranici Walnut Husk Fly Biology, Monitoring, and Spray Timing (sacvalleyorchards.com), ženkama orahove muhe potrebno je prosječno dva tjedna za parenje, razvoj jaja i polaganje u zelenu ljusku oraha. Najučinkovitije vrijeme za aplikaciju insekticida je period kada je ženka spolno zrela tj. od trenutka kada nosi potpuno razvijena jaja do trenutka kada započinje polaganje jaja. Stoga se predlažu tri metode kojima bi se odredio početak prve zaštite:

  1. Praćenje i determinacija uhvaćenih muha na ljepljivim pločama. Nakon što se determiniraju prve uhvaćene ženke, potrebno je laganim stiskom abdomena istisnuti njegov sadržaj. Ako se u istisnutom sadržaju, koristeći ručnu lupu (10x ili jače), uoče jaja, potrebno je odmah započeti sa zaštitom.
  2. U visoko intenzivnim nasadima oraha, preporučuje se početak zaštite kada se ulovi prva odrasla muha na ljepljivim pločama. U polu intenzivnim nasadima, termin za početak tretmana je naglo svakodnevno povećanje ulova na ljepljivim pločama.
  3. Najmanje preporučljiva metoda je pregled i praćenje ubodnih mjesta na zelenoj lupini ploda koje se mogu prepoznati kao tamne točkice koje mogu lučiti crnu smolu. Termin za početak tretmana je nakon što se pronađe prvi napadnuti plod oraha.

Kemijske mjere zaštite odnose se na primjenu registriranih insekticida. Zaštita oraha obavlja se u nekoliko tretmana u razmaku od 7-14 dana što ovisi o vremenskim uvjetima (kiša) kao i rezidualnog efekta upotrijebljenih pripravaka. Imajući u vidu relativno dug period izlijetanja imaga (oko dva mjeseca), za uspješnu zaštitu bilo bi potrebno obaviti 4-5 tretmana (Šubić i sur., 2014).

Na žalost u RH (slično kao i u EU), za suzbijanje orahove muhe imamo registriran samo jedan kontaktno-želučani pripravak na bazi fosmeta (Imidan 50 WG). Dozvoljena su 2 tretmana u vegetaciji u razmaku o od 14 dana u količini od 1,5 kg/ha (karenca 7 dana).

Kako je let orahove muhe još uvijek intenzivan u cilju smanjivanja infektivnog potencijala orahove muhe u 2022. godini, preporuka je obavljanje još najmanje jednog tretmana navedenim pripravkom uz dodatak biljnog proteinskog mamca Buminal.

Za suzbijanje jabučnog savijača u orahu u RH registrirani su pripravci na bazi fenoksikarba (Insegar 25 WG) i klorantraniliprola (Coragen 20 SC). Za suzbijanje lisnih i štitastih uši registriran je pripravak na bazi spirotetramata (Movento). Za suzbijanje jabučnog i kestenovog savijača te lisnih uši na orahu, registriran je pripravak na bazi deltametrina (Scatto) s napomenom kako se pripravak koristi od formiranja plodova do fenofaze postizanja karakteristične veličine ploda (BBCH 70-79). Navedeni pripravci nisu registrirani za suzbijanje orahove muhe ali će njihova primjena u individualnom programu zaštite protiv svih navedenih štetnika, djelovati i na smanjenje populacije orahove muhe.

Za više informacija o praćenju leta kao i morfološkim osobinama orahove muhe, voćari se upućuju na praćenje mrežne stranice Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede (www.savjetodavna.hr) u rubrici „Aktualno“.

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Prognozni modeli najavljuju oborine početkom tjedna. Savjetujemo stoga posljednju ovosezonsku zaštitu vinograda i to samo u zoni grožđa prije potpunog zatvaranja grozdova.

Preventivnu zaštitu grozdova treba obaviti protiv sive plijesni (Botrytis cinerea P.). Posebnu pozornost obratite na dobru „okupanost“ grozdova (ali bez otkapavanja!).

Koristiti možete jedan od slijedećih pripravaka: Teldor 500, Pyrus 400, Cantus, Svitch 62,5 ili Geoxe.

Radi što bolje efikasnosti korištenih pripravaka na patogena savjetuje se i korištenje jednog od okvašivača ponuđenih na tržištu.

Zaštitu vinograda obavljati pri temperaturama manjim od 240C, a to znači kasnije navečer, noću ili ranije ujutro (ako nema obilne rose). Savjetujemo da aplikaciju obavite sa po dvije sapnice (dizne) sa svake strane reda jer nema potrebe zaštićivati cijeli trs.

Korištena sredstva obavezno primijeniti u koncentracijama i na način naveden u uputama o korištenju. Posebnu pozornost obratite na poštivanje karence obzirom na termin berbe. Obavezno vodite i evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Preporučuje se vinogradarima da nastave provoditi zaštitu nasada protiv pepelnice (Erysiphe necator) i peronospore (Plasmopara viticola).

U Osječko baranjskoj županiji u protekla tri dana je palo mjestimično oko 100 litara kiše. Smirivanjem vremena i povećanjem temperature uvjeti za razvoj pepelnice i plamenjače bit će povoljni.

Stoga treba provesti tretiranje protiv pepelnice, koristiti neki od navedenih fungicida: LUNA EXPIRIENCE, DYNALI, NATIVO 75 WG, DIFCOR, MYSTIC EC,

FOLICUR EW 250, INDAR 5EW, DOMARK 40 ME.

Protiv plamenjače koristiti:  GALBEN, GALBEN  M, ACROBAT MZ WG,RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, MIKAL FLASH WG.

Zbog moguće pojave rezistentnosti potrebno je zbog učestalosti primjene kemijskih sredstava za zaštitu bilja provoditi „antirezistentnu  strategiju“.

Što znači da tijekom vegetacije treba izmjenjivati fungicide iz različitih kemijskih skupina odnosno sredstva sa različitom aktivnom tvari.

Zbog pojave američkog cvrčka potrebno je uz pomoć žutih ljepljivih ploča pratiti pojavu i izvršiti tretiranje kako ne bi došlo do širenja zlatne žutice vinove loze.

Na mjestima gdje su vidljivi simptomi zlatne žutice, takve zaražene trsove treba ukloniti što prije iz vinograda.

Na područjima gdje je američki cvrčak ulovljen na žutim ljepljivim pločama, treba provesti tretiranje insekticidima koji su dozvoljeni u RH.

Koristiti: DECIS 2,5 EC, SUMIALFA 5 FL, AVAUNT EC, CYTRIN MAX, ASSET FIVE.

Sve pripravke za zaštitu bilja koristiti prema uputi proizvođača, a praznu ambalažu zbrinuti na propisani način.

 

Marija Kuprešak, dipl.inž. agr.

                                                                                Email. marija.kupresak@mps.hr

Obavijest uzgajivačima koštićavog voća

I nakon plodonošenja nasade višanja i trešanja treba održavati zdravim kako ne bi došlo do defolijacije (gubitka lišća) uzrokovane gljivičnim bolestima.

Zato vlasnicima plantažnih nasada višanja i trešanja savjetujemo preventivnu zaštita protiv najznačajnijih gljivičnih bolesti jednim od slijedećih pripravaka: Chromodin S 65, Topsin, Syllit 544 SC, Dithane M 45, Captan WP 50 ili Merpan 80 WDG.

Vlasnici plantažnih nasada bresaka trebaju obaviti dvojaku zaštitu:

  • za suzbijanje pepelnice (Podosphaera pannosa) i truleži plodova (Monilinia spp.) savjetujemo korištenje pripravka poput: Nativo 75 WG ili Luna experience.
  • za suzbijanje breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella) savjetujemo korištenje jednog od slijedećih pripravaka: Delegate 250 WG, Avaunt EC, Affirm opti ili Coragen 20

Vlasnicima plantažnih nasada šljiva savjetuje se također dvojaka zaštita:

  • za suzbijanje truleži plodova (Monilinia spp.) savjetujemo korištenje pripravka poput: Teldor, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG, Indar 5 EW ili Nativo 75 WG.
  • za suzbijanje šljivinog savijača (Cydia funebrina) savjetujemo korištenje pripravka poput: Delegate 250 WG, Affirm opti ili Coragen 20

Obzirom na vrijeme sazrijevanja upozoravamo da obratite posebnu pozornost na karencu pri izboru pripravka.

Zaštitu obavljati u večernjim ili jutarnjim satima kada je temperatura zraka do 250C.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević
e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest vlasnicima nasada lijeske

Pregledom nasada lijeske u Osječko-baranjskoj županiji, ustanovljeno je kako su isti u vrlo dobrom zdravstvenom stanju, a poradi vrlo dobrih uvjeta za oplodnju početkom godine, očekuju iznadprosječni prinosi lješnjaka. Zbog vrlo suhog i vrućeg perioda u proteklih 30 dana, u većini nasada nisu ostvareni uvjeti za pojavu jačih gljivičnih oboljenja.

I dalje je potrebno pratiti prisutnost najznačajnijeg štetnika lijeske ljeskotoča – Curculio (Balaninus) nucum L., čije ličinke oštećuju jezgru ploda lješnjaka (izazivajući tzv. crvljivost). Kritičnom brojkom i pragom odluke za početak usmjerene zaštite, smatra se ulov 3-4 pipe po stablu/grmu. U nasadima u kojima se provode mjere po programu zaštite nije utvrđena značajnija pojava ovoga štetnika ili oštećenja na plodovima. Međutim, u nasadima koji se obrađuju po principima ekološke proizvodnje, primijećena je značajnija prisutnost odraslih oblika (imaga) ljeskotoča, koji su se mogli i vizualno zamijetiti na plodovima lješnjaka.

Također, u pojedinim nasadima primijećena je i prisutnost fitofagnih stjenica iz rodova Gonocerus, Palomena, Dolycoris, koje prave štete sisanjem biljnih sokova i time remete normalan razvoj plodova. Sekundarne štete od napada ljeskotoča i fitofagnih stjenica mogu biti i veće od primarnih šteta jer se na napadnutim plodovima naknadno razvijaju gljivična oboljenja.

Trenutno, u RH nemamo registriranog pripravka za suzbijanje ljeskotoča. Za suzbijanje kestenovog i jabučnog savijača u lijeski, registrirani su pripravci na bazi deltametrina (Decis 100 EC, Scatto, Rotor super i Demtrina 25 SC) a za suzbijanje lisnih i štitastih uši registriran je pripravak na bazi spirotetramata (Movento). Za suzbijanje stjenica i lisnih uši u lijeski, registriran je pripravak na bazi piretrina (Asset). Primjena svih navedenih sredstva u individualnom programu zaštite, sigurno će djelovati i na smanjenje populacije ljeskotoča i fitofagnih stjenica.

Od ekoloških pripravaka u nasadima lijeske mogu se koristiti sredstva registrirana kao imunostimulatori ili gnojiva: Dominus, FitoAfiser (efekt na lisne uši), Boundary (efekt na ljeskotoča) i sl.

U pojedinim nasadima primijećena je u manjem obimu i pojava truleži plodova (Monilinia fructigenaMonilinia laxaBotrytis cinerea, Phomopsis ssp.), što je vjerojatno povezano s obilnijim lokalnim pljuskovima u proteklom periodu. Monilinia se prepoznaje po pojavi svijetlo do tamno smeđih pjega na ljusci lijeske. Pjege se postupno šire i zahvaćaju cijelu površinu ploda i brakteje. Ako se napad bolesti ne uoči na vrijeme, dolazi do otpadanja plodova s time da neki plodovi ostaju na granama sve do kasno u jesen. Zatečeni intenzitet pojave truleži plodova u nasadima ne zahtjeva kemijski tretman.

U ekološkoj proizvodnji, preventivna tretiranja protiv lisnih pjegavosti mogu se provoditi pripravcima koji su registrirani kao ojačivači ili gnojiva: Fitobacilus, Frutifolia, Fitomil L-60, Chitosano i dr. Za više informacija, korisnici se mogu obratiti distributerima ekoloških pripravaka za zaštitu bilja tvrtkama: Bioimput d.o.o., Fitopromet d.o.o., Pro-eco d.o.o. i dr.

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Savjetujemo da se do kraja tjedna, kada su najavljene oborine, obavi zaštita vinograda protiv plamenjače (Plasmopara viticola) korištenjem jednog od slijedećih pripravaka: Reboot, Profiler WG, Pergado F ili MZ, Amaline flow, Electis WG, Acrobat MZ WG, Mikal Flash WG, Alfil Duplo, Momentum Trio, Winner WP,  i sl.

Protiv pepelnice (Uncinula necator) može se koristiti jedan od slijedećih pripravaka: Kusabi, Systhane 20 EW ili 24E, Topas 100, Nativo WG, i sl.

Vrijeme je i za obavezno suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) kao opasnog prenositelje fitoplazme vinove loze. Tretiranje obavite što prije. Ova mjera je obavezna radi poštivanja „Naredbe o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze“ NN 46/2017 od 12. svibnja 2017. Za suzbijanje ovoga štetnika registrirani su slijedeći pripravci: Avanut EC, Cythrin max i Asset five.

Zaštitu vinograda obavljati u večernjim ili jutarnjim satima i za mirna vremena. Temperatura zraka pri aplikaciji ne bi smjela prelaziti 24oC.

Korištene pripravke obavezno koristiti u količinama (koncentraciji) i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing. agr.

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest vlasnicima nasada jabuke i kruške

Posljednjim pregledom plantažnih nasada na lokalitetima Valpovo, Bizovac, Đakovo i Čeminac, utvrđeno je kako su kultivari jabuke u fenofazi (BBCH 74-75) tj. plodovi su postigli polovinu svoje veličine. Za voćare koji su do početka mjeseca lipnja sačuvali svoje nasade od primarnih infekcija askosporama uzročnika krastavosti – fuzikladija (Venturia), moglo bi se reći kako su ušli u mirniji period proizvodnje. Imajući u vidu protekli vrlo vruć i suh vremenski period ipak je na lokalitetu Valpovo i Bizovac utvrđena pojava zaraze krastavosti na listovima jabuke te se preporučuje proizvođačima pregled nasada i obavljanje odgovarajuće kemijske zaštite kako bi se u ovome trenutku spriječile sekundarne zaraze koje bi mogle zahvatiti plodove.

Uvidom u podatke agrometeoroloških postaja, zadnji povoljni uvjeti za razvoj jake infekcije uzročnikom krastavosti (Venturia) bili su u noći između 26.06. – 27.06.2021. (1-9 mm kiše uz srednju dnevnu temperaturu iznad 20 °C – mjerna postaja Podgajci Posavski), te srednje jake infekcije (mjerne postaje Bizovac, Čeminac, Dalj i D.Miholjac), dok mjerne postaje u Osijeku, Trnavi i Našicama nisu u proteklih 15 dana zabilježile uvjete za razvoj infekcija uzročnikom krastavosti.

S obzirom na trenutne vremenske uvjete kao i meteorološke prognoze, intervali između prskanja mogu se produžiti od 10 do 14 dana pa i više ali se mora voditi računa o količini lokalnih oborina koje bi mogle isprati „zaštitni“ sloj s listova i plodova. Smatra se kako je količina oborina od 20-30 mm (20-30 lit/m2), prag nakon kojeg bi obavezno trebalo ponoviti zaštitu nasada.

Preporučuje se proizvođačima koji su u nasadu primijetili pojavu fuzikladija, obavljanje zaštite nasada jabuke i kruške korištenjem kontaktnih pripravaka na bazi mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG i dr.); ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro), kaptana (Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, Scab 480 SC) ili ciprodinila (Chorus 75 WG, Chorus 50 WG) uz obavezni dodatak sistemičnih fungicida od kojih se mogu koristiti pripravci na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone), fenbukonazola (Indar 5 EW) ili kombinacijom fluopiram-a i tebukonazola (Luna expirience).

Važno je naglasiti kako sistemični pripravci na bazi difenkonazola i febukonazola, fluopirama i tebukonazola štite i protiv uzročnika pepelnice jabuke (Podosphaera). O mogućnostima miješanja sredstava potrebno je pratiti upute i upozorenja na pakiranjima pripravaka ili kontaktirati proizvođača/distributera.

Na više lokaliteta u Osječko-baranjskoj županiji uočena je kako u eko tako i u konvencionalnim nasadima jabuke, vrlo jaka pojava jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum Hausm). Za zaštitu protiv ovoga štetnika dozvoljeno je sukladno IPM-u (Integrirana poljopr. proizvodnja) u trenutnoj fenofazi razvoja jabuke (BBCH 74-75), koristiti sredstvo na bazi spirotetramata (Movento) ili sulfoksaflora (Closer) uz dodatak okvašivača i/ili mineralnog ulja. Navedena sredstva su učinkovita i na zelenu i pepeljastu lisnu uš.

Pregledom feromonskih trapova postavljenih u svrhu praćenja leta jabučnog savijača (Cydia pomonella), u posljednjih 15-ak dana, zabilježen je ulov imaga (leptira) kako slijedi: Lokalitet Đakovo – 60, lokalitet Bizovac 12, lokalitet Čeminac – 30 i lokalitet Valpovo – 3. Prag ulova po feromonskoj klopki smatra se 3-5 leptira. U zaštiti protiv jabučnog savijača dozvoljena su sredstva na bazi emamektin benzoata (Affirm, Affirm opti), klorantraniliprola (Coragen 20 SC – pripravak djeluje i na moljce kružnih i vijugavih mina te savijače pokožice plodova), piriproksifena (Harpun), kombinacijom klorantraniliprola i abamektina (Voliam targo – pripravak registriran protiv gotovo svih značajnih štetnika u jabuci i kruški), fosmeta (Imidan 50 WG) i drugi.

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede, radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Obavijest proizvođačima oraha

Pregledom nasada oraha na više lokaliteta u Osječko-baranjskoj županiji, zabilježen je početak leta najznačajnijeg štetnika oraha – orahove muhe (Rhagoletis completa Cresson, Diptera: Tephritidae) te se za 7-10 dana može očekivati početak polaganja jaja u plodove oraha. Odrasli oblik muhe (imago) je crvenkastosmeđe boje (boja može varirati), dužine 4-8 mm sa svjetložutom glavom. Na leđnom (dorzalnom) dijelu prsišta nalazi dobro uočljiv trokutasti štitić žute boje. Krila imaga su prozirna a imaju vrlo karakterističan uzorak omeđen naizmjenično svijetložutim i crnim šarama od kojih je posljednja u obliku slova V.

Iako je štetnik u ovoj vegetacijskoj sezoni započeo let sredinom lipnja, najveća brojnost očekuje se u srpnju i kolovozu. Što je napad muhe na plodove raniji to se mogu očekivati veće štete jer napad utječe na smanjenje tržišne vrijednosti jezgre oraha (pokožica jezgre je nešto tamnija i dolazi do promjene okusa). Ličinke štetnika su žučkastobijele boje i dužine tijela 5-9 mm. Treba naglasiti kako se ličinke hrane zelenom lupinom ploda (mezokarp) a zbog svojih biološko-morfoloških odlika ne ulaze u jezgru ploda oraha. Muhe koje lete u drugoj polovici kolovoza ne prave veće štete jer je kao posljedica njihova razvoja oštećen samo dio zelene lupine ploda, dok jezgra ostaje neoštećena. Sretna je okolnost što štetnik ima samo jednu generaciju godišnje.

Prisutnost populacije orahove muhe moguće je pratiti pomoću žutih ljepljivih ploča. Najbolje mjesto za postavljanje ploča su osunčani dijelovi krošnje gdje se muha najradije zadržava. Preporuka je postavljanje 2 do 3 žute ploče po hektaru nasada. Pregled žutih ploča obavlja se 2-3 puta tjedno. Još učinkovitija metoda za praćenje leta je postavljanje žutih ljepljivih ploča u kombinaciji s atraktantom. Na tržištu RH postoje ovakove ploče koje proizvodi renomirana mađarska tvrtka Csalomon. Za sada nije određen kritičan broj ili prag štetnosti kao signal za početak zaštite ali je sigurno da bi se 5-10 uhvaćenih imaga po žutoj ljepljivoj ploči/tjedno mogao smatrati kao veći ulov. Početak šteta može se utvrditi i pregledom plodova oraha jer se na zelenoj lupini nakon uboda ženke i odlaganja jaja, pojavljuju tamne točkice sa smolom.

Preventivne mjere koje smanjuju napad štetnika u nasadima su (ako je moguća) zimska međuredna obrada tla do 20 cm dubine čime se zimske kukuljice izlažu niskim temperaturama. Nadalje, prilikom skupljanja plodova potrebno je u nasadu pokupiti sve otpale plodove a zatim naknadnom selekcijom izdvojiti zaražene plodove i spaliti ih.

Kemijske mjere zaštite odnose se na primjenu registriranih insekticida. Zaštita oraha obavlja se u nekoliko tretmana u razmaku od 7-14 dana što ovisi o vremenskim uvjetima i brojnosti uhvaćenih muha na žutim ljepljivim pločama.

Na žalost u RH (slično kao i u EU), za suzbijanje orahove muhe imamo registriran samo jedan pripravak na bazi fosmeta (Imidan 50 WG) s napomenom da su dozvoljena 2 tretmana u vegetaciji u razmaku o od 14 dana.

Za suzbijanje jabučnog savijača u orahu registrirani su pripravci na bazi fenoksikarba (Insegar 25 WG) i klorantraniliprola (Coragen 20 SC). Za suzbijanje lisnih i štitastih uši registriran je pripravak na bazi spirotetramata (Movento). Za suzbijanje jabučnog i kestenovog savijača te lisnih uši na orahu, registriran je pripravak na bazi deltametrina (Scatto) s napomenom kako se pripravak koristi od formiranja plodova do fenofaze postizanja karakteristične veličine ploda (BBCH 70-79). Navedeni pripravci nisu registrirani za suzbijanje orahove muhe ali će njihova primjena u individualnom programu zaštite protiv svih navedenih štetnika, djelovati i na smanjenje populacije orahove muhe.

Kao metoda zaštite na solitarnim stablima na okućnicama, može se koristiti metoda masovnog ulova tako da se na stablo postavi veći broj žutih ljepljivih ploča (3-10 kom.), koje se mijenjaju jednom tjedno čime će se znatno smanjiti šteta na plodovima oraha. Kako štetnik prezimi u tlu u početku leta žute ljepljive ploče mogu se postavljati samo u donjem dijelu krošnje. Postavljanjem 3-5 žutih ploča sa atraktantom po stablu mogu se znatno umanjiti štete (za veći volumen krošnje potrebno je 5-10 žutih ploča po stablu).

Važan podsjetnik: Voćari koji su u prijavi za ostvarivanje prava na državnu potporu u 2021. godini, prijavili mjeru OPERACIJA 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK), podsjećaju se kako su dužni u nasadima oraha postaviti feromonske, vizualne ili hranidbene klopke za orahovu muhu (Rhagoletis completa) najkasnije do 30. lipnja a klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. kolovoza.

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima lijeske

Pregledom nasada lijeske na više lokaliteta u sjevernom dijelu (Baranja) te južnom dijelu (Đakovo, Gorjani) Osječko-baranjske županije, ovog tjedna primijećena je prisutnost i pojava prvih šteta na plodovima lješnjaka, najznačajnijeg štetnika lijeske ljeskotoča – Curculio (Balaninus) nucum L. Nasadi lijeske su u fenofazi prema BBCH skali 69-71 te se u ovoj fazi štetnik prestaje hraniti cvjetovima i lišćem te početkom lipnja prelazi na plodove (gronje) koji su u intenzivnom porastu.

Preporuka proizvođačima je obilazak nasada lijeske u ranim jutarnjim ili večernjim satima te obavljanje pregleda pojedinih stabala, metodom otresanja. Najjednostavnija metoda je da se ispod kontroliranih stabala postavi svjetlija prostirka (od bilo kojeg materijala) te se nekoliko puta protrese stablo/grm. Kritičnom brojkom i pragom odluke smatra se ulov 3-4 pipe po stablu/grmu.

Preventivne mjere zaštite lijeske od ljeskotoča dio su agrotehničkih mjera tj. obradom tla tijekom zimskog razdoblja uništavaju se ličinke koje prezimljuju u tlu. Kako su ženke ljeskotoča aktivne i polažu jaja u periodu 5-6 tjedana, zaštitu treba provoditi usmjereno dopuštenim kemijskim pripravcima u nekoliko tretmana.

Pregledom nasada proteklog tjedna nije zabilježen let ljeskove strizibube (Oberea linearis).

Na lokalitetima Đakovo i Satnica uočena je pojava (u manjem intenzitetu) lisnih ušiju (Myzocallis sp.) te polifagnih vrsta stjenica (npr. Gonocerus, Palomena, Carpocorys, Dolycoris i dr.).

Na lokalitetu Gorjani zatečena je srednje jaka pojava štitaste uši (Eulecanium sp.). Štetnik se prepoznaje po crvenkasto-smeđim štitićima raspoređenima  po dužini grana. Lisne uši i štitaste uši mogu se suzbijati sredstvom na bazi spirotetramata (Movento). U tretmanu protiv štitastih uši sredstvu se može dodati i mineralno ulje radi stvaranja filma (uljne ovojnice) radi stvaranja efekta sinergije. NAPOMENA: Dozvoljena su dva tretmana sredstvom u vegetaciji u razmaku od 14 dana.

Od ekoloških pripravaka koji utječu na smanjuje populacije lisnih ušiju, mogu se koristiti sredstva registrirana kao imunostimulatori ili gnojiva: Dominus, FitoAfiser (efekt na lisne uši), Boundary (efekt na ljeskotoča) i dr.

Pregledom nasada nije primijećena pojava bolesti plodova (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria), pepelnice lijeske (Phyllactinia coryli) ili simptomi lisnih pjegavosti (Phyllosticia, Mycosphaerella, Septoria i dr.) no njihovu bi pojavu trebalo pratiti zbog specifičnosti svakog mikrolokaliteta te mogućih oborina i najavljenih relativno visokih dnevnih temperatura u idućem tjednu.

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr