MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Osječko-baranjska

Obavijest vinogradarima

Obilne oborine su pale unazad dva dana, a prognoze ukazuju na vrlo vjerojatnu pojavnost novih oborina koje stvaraju povoljne uvjete za razvoj bolesti. Stoga je potrebno izvršiti posljednju ovogodišnju zaštitu cjelokupnog trsa.

 

Zaštitu vinograda protiv plamenjače (Plasmopara viticola) obavite korištenjem pripravka na bazi bakra (pažnja: K35 dana) ili koristite neki od kontaktno-sistemičnih pripravaka kraće karence (vidi zadnju preporuku).

U slučaju da je pri zadnjim oborinama bilo i tuče koristite pripravke na bazi folpeta.

 

Vinograde protiv pepelnice (Uncinula necator) zaštitite koristeći jedan od slijedećih pripravaka: Dynali, Luna Privilege, Falcon, Nativo WG, Crystal KS, Luna experienceSC ili Collis SC.

 

Rane sorte koje ulaze u feno-fazu zatvaranja grozda i mekšanja bobica treba zaštiti fungicidom protiv Sive plijesni vinove loze (Botrytis cinerea) jednim od slijedećih pripravaka: Teldor SC 500, Luna Privilege, Switch 62,5 WG, Cantus ili Pyrus 400 SC.

            Savjetujemo da ovu zaštitu obavite odvojeno prskajući trsove samo u zoni grožđa sa jednom do dvije sapnice sa svake strane. Na taj način ćete potrošiti značajno manje pripravka jer je nepotrebno aplikaciju obavljati po cijelom trsu.

 

Korištene pripravke obavezno koristiti u količinama (koncentraciji) i na način naveden u uputama o korištenju. Posebnu pozornost obratiti na karencu i mogući broj tretiranja istim sredstvom/aktivnom tvari u jednoj vegetacijskoj sezoni. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama

 

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević        

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest proizvođačima oraha i lijeske

U nasadima oraha i lijeske nastaviti uz pomoć postavljenih žutih ljepljivih ploča pratiti pojavu orahove muhe i drugih štetnika, kako bi mogli na vrijeme provesti tretiranje.

Koristiti možemo insekticide: CALYPSO SC 480, IMIDAN 50 WG

U ekološkim nasadima uz postavljanje većeg broja ljepljivih ploča moguće je većim ulovom odraslih muha smanjiti razvoj ličinki koje čine velike štete na plodovima koji posmeđe i odpadaju, uz obavezu zamjene ljepljivih ploča svaka 2-3 tjedna, po potrebi i češće.

Zbog najavljenih oborina treba provesti i zaštitu od sive pjegavosti oraha jednim od fungicida: CHAMPION 50 WG, DITHANE DG NEOTEC, SIGNUM, SYSTHANE 20 EW, kao i na lijesci ponoviti zaštitu od pjegavosti lista, i sive pjegavosti koristeći : SIGNUM, (dva puta u vegetaciji) SYSTHANE 20 EW (tri puta tijekom vegetacije)

U nasadima lijeske ponoviti zaštitu od ljeskotoča koristeći: CALYPSO SC 480,ali maksimalno dva puta u vegetaciji.

U slučaju pojave ušiju možemo koristiti: ROTOR SUPER ILI DECIS 100.

Redovito pratiti fitosanitarni informacijski sustav (FIS) bazu, i sve pripravke koristii u skladu s njim, i s uputama proizvođača.

Prilikom provođenja tretiranja obavezno voditi računa o osobnoj zaštiti koristeći sve propisane elemente zaštite, (maske, rukavice, čizme, odijela idr.)

 

                                                                                   Marija Kuprešak, dipl.ing.agr

                                                                        Email:marija.kupresak@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Nakon nekoliko dana s relativno visokim temperaturama zraka, pojavom kiše, i povećanjem vlage u zraku, potrebno je nastaviti sa zaštitom voćnjaka fungicidima protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis ) kako bi se spriječilo sekundarno širenje bolesti.

Koristiti možemo: DITHANE M-45, CAPTAN 80 WG, MANKOZEB, POLYRAM DF, DELAN 700 WG, DELAN PRO, MERPAN 80 WDG.

U slučaju pojave pepelnice, za početak odstranjivati zaražene izbojke ako je moguće, i nastaviti sa tretiranjem pripravcima na bazi sumpora kao što su:

LUNA EXPERIENCE, STROBY WG, DOMARK 40 ME, ZATO 50 WG, ZATO PLUS.

Nastaviti pratiti let jabučnog savijača (Cydia pomonella),  lisnih uši, minera kružnih mina.

Za zaštitu protiv savijača koristiti: CALYPSO AC 480, AFFIRM, CORAGEN 20 SC,

Protiv lisnih ušiju koristiti: CALYPSO SC 480, MOSPILAN, TEPPEKI 500 WG.

Protiv minera koristiti: CORAGEN 20 SC, RUNNER 240 SC, MOSPILAN 20 SP.

Sva sredstva za zaštitu bilja koristiti sukladno uputama proizvođača, obratiti pozornost na karencu, i na maksimalno dozovoljeni broj tretiranja nekim pripravcima u jednoj vegetaciji. Obavezno voditi evidenciju o korištenim SZB.

Praznu ambalažu zbrinuti do objave organiziranog odvoza.

 

                                                                                          Marija Kuprešak,dipl,ing.agr.

                                                                                  Email: marija.kupresak@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Vremenske prilike stvorile su vrlo povoljne uvjete za razvoj bolesti i štetnika. Stoga je potrebno izvršiti zaštitu vinograda.

Zaštitu vinograda protiv plamenjače (Plasmopara viticola) obavite korištenjem jednog od slijedećih kombiniranih sistemično-kontaktnih pripravaka: Ridomil Gold Combi ili MZ, Pergado F, Baldo F, Galbem F ili M, Electis WG, Acrobat MZ, Mikal Flash WG ili Premium F, Forum Star DF, Winner WP,  i sl.

 

Vinograde protiv pepelnice (Uncinula necator) zaštitite koristeći jedan od slijedećih pripravaka: Falcon, Systhane 24 E, Topas 100, Nativo WG, Crystal, Postalon SC, Collis SC, Tilt EC, Vivando SC i sl.

 

Vrijeme je i za obavezno suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) kao opasnog prenositelje fitoplazme vinove loze. Tretiranje obavite što prije. Ova mjera je obavezna radi poštivanja „Naredbe o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze“ NN 46/2017 od 12. svibnja 2017. Za suzbijanje ovoga štetnika registrirani su slijedeći pripravci: Avanut EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin max i Asset five.

 

Zaštitu vinograda obavljati u večernjim satima i/ili za mirna vremena. Temperatura zraka pri aplikaciji ne bi smjela prelaziti 24oC.

Korištene pripravke obavezno koristiti u količinama (koncentraciji) i na način naveden u uputama o korištenju. Posebnu pozornost obratiti na mogući broj tretiranja istim sredstvom u jednoj vegetacijskoj sezoni. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama

 

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing. agr.

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest proizvođačima oraha i lijeske

S obzirom na vremenske uvijete uz dosta oborina, postoji opasnost od pojave bolesti oraha (siva pjegavost ili antraknoze) uslijed koje dolazi do opadanja listova. Simptomi se vide na svim zeljastim dijelovima u obliku pjega crne ili smeđe boje sa sivkastom sredinom.

Tretiranje provesti jednim od fungicida: SIGNUM, SYSTHANE 20 EW.

Osim toga treba pratiti i pojavu orahove muhe koja se zadnjih godina javlja u većem broju. Uz pomoć postavljenih žutih ljepljivih ploča pratiti brojnost muhe, i drugih štetnika  i provesti tretiranje insekticidima: CALYPSO SC 480, LASER.

U nasadima lijeske pratiti pojavu ljeskotoča, stjenica i lisnih uši te provesti pravovremeno zaštitu kako ne bi došlo do sekundarne infekcije i pojave bolesti (plljesnivosti i truleži) uzrokovane gljivicama iz roda Monilinia i Botritis.

Za bolesti koristiti pripravke preporučene za orahe, a od insekticida za ljeskotoča, stjenice ili lisne uši koristiti: CALYPSO SC 480, LASER,

DECIS 100 EC, ASSET, od kojih su Laser i Asset dozvoljeni i u ekološkoj proizvodnji.

Sva sredstva koristi sukladno uputama proizvođača i u skladu s Fitosanirarnim informacijskim sustavom., voditi obavezno evidenciju o korištenim SZB i praznu ambalažu zbrinuti na propisani način do trenutka organiziranog odvoza.

 

                                                                                        Marija Kuprešak, dipl.ing agr.

email: marija.kupresak@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

S obzirom na vremenske uvijete proteklih tjedan dana, i najavu i dalje nestabilnog vremena s povremenom kišom preporuča se redovito provođenje zaštite protiv uzročnika bolesti čađave krastavosti ( Venturia inaequalis).

Preporuča se korištenje kombinacija sistemičnog i kontaktnog fungicida.

Od sistemičnih fungicida može se koristiti : SCORE 250 EC, DIFCOR, ARGO, INDAR 5 EW, koji imaju djelovanje i na pepelnicu na jabuci.

Od kontaktnih fungicida preporuča se koristiti pripravke na bazi mankozeba kao što su: DITHANE M-45, MANKOZEB, STAR 80 WP, MANFIL 75 WG, INDOFIL 80 WP, zatim pripravke na bazi ditianona kao što su: DELAN 700 WDG, DELAN PRO, na bazi kaptana: KAPETAN 80 WG, MERPAN 80 WDG, KASTOR, CAPTION 80 WG i dr.

Preporučena SZB koristiti prema uputi proizvođača, posebno voditi računa o mogućnostima miješanja pojedinih preparata, kao i o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja pojedinom aktivnom tvari.

Obavezno voditi evidenciju o korištenim sredstvima, redovito pregladati ispravnost uređaja za primjenu SZB, i praznu ambalažu zbrinuti na pravilan način.

 

                                                                                Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.

                                                                   email: marija.kupresak@mps.hr.

 

Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

Budući da je proteklih tjedan dana bilo vrlo promjenjivo vrijeme, sa nižim temperaturama i kišnim razdobljima, uvjeti su bili povoljni za razvoj bolesti čađave krastavosti (venturia inaequalis) na jabukama i kruškama, kao i za pojavu pepelnice.

Ako imamo mogućnosti u manjim nasadima vrhove zaražene pepelnicom treba redovito odstranjivati mehaničkim putem.

Preporučujemo redovito pregledanje nasada i provođenje zaštite korištenjem sistemičnih i preventivnih pripravaka.

Od sistemičnih pripravaka koristiti: Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Indar 5 EV koji djeluju i na pepelnicu.

Od kontaktnih fungicida koristiti: Mankozeb, Star 80 WP,

Dithane M-45,  Delan 700 WDG, Merpan 80 WDG.

Voditi računa koliki je dozvoljeni broj tretiranja s pojedinom aktivnom tvari.

Sva sredstva koristiti sukladno propisima u  FIS bazi i uputama proizvođača. Obavezno voditi evidenciju o korištenju SZB, i praznu ambalažu pravilno zbrinuti.

 

                                                                        Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.

                                                             Email:marija.kupresak@mps.hr

Obavijest proizvođačima višnja i trešnja

Vlasnicima plantažnih nasada šljiva savjetuje se preventivna zaštita protiv najznačajnijih bolesti šljive: naranđaste pjegavosti (Polystigma rubrum), hrđe (Tranzschelia pruni spinosae), šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) jednim od slijedećih pripravaka: Folpan, Kastor, Pinozeb M-45, Captan WP 50 ili Dithane DG Neotec.

 Vlasnicima plantažnih nasada višanja i trešanja savjetuje se posljednja preventivna zaštita protiv kozičavosti (Blumeriella jaapii) jednim od slijedećih pripravaka: Pinozeb M-45, Chromodin, Captan 80 WG ili Merpan 80 WDG.

Pri izboru pripravka voditi računa o dopuštenom broju tretiranja istim pripravkom u vegetaciji i karenci.

Nabrojani pripravci preventivno zaštićuju nasad i od šupljikavosti lista (Stigmina carpophila)

 

Feromonskim praćenjem leta trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi L.) zabilježena je značajna pojavnost ovoga štetnika. Nasadi višanja i trešanja (osim ranih sorti koje se već beru) upravo su u feno fazi promjene boje i podložne su napadu. Stoga proizvođačima višanja i trešanja savjetujemo zaštitu njihovih nasada protiv:

 – trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi L.) jednim od slijedećih pripravaka:Scatto (K 7dana),  Imidan 50 WG (K 14 dana), Mospilan 20 SP (K 14 dana), Decis 100 EC (K 7 dana), Demetrina 20 EC (K 7 dana), Rotor Super EC (K 7 dana).

Posebnu pozornost obratiti na broj tretiranja istim pripravkom te na karencu obzirom na vrijeme sazrijevanja trešanja.

 Aplikaciju obaviti za mirna vremena, a odabrani pripravak obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević
e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza

Na većini površina zasijanih kukuruzom, potrebno je provesti (post.em.) tretiranje korova. Ovisno o fazi u kojoj se nalaze korovi, prilagoditi  ćemo dozu, i odlučiti se za jedan tretman ili dva tretmana s polovičnom dozom.

Za suzbijanje širokolisnih korova možemo koristiti: BANVEL 480 S, BASAGRAN 480, CALLAM, MOTIKAN, CAMBIO, I dr.

Za suzbijanje uskolisnih korova možemo koristiti: TAROT, MOTIVEL, ELUMIS, TRAVEL I dr.

Od herbicida koji imaju djelovanje na uskolisne i na širokolisne korove mogu se koristiti: ELUMIS PEAK, PRINCIPAL PLUS, 66,5 WG, LAUDIS i dr.

Uz sva ova sredstva obavezna je upotreba okvašivača kako bi se poboljšalo djelovanje herbicida.

Prije upotrebe obavezno pročitati priloženu uputu, i sredstva koristiti prema uputi proizvođača. Voditi evidenciju o korištenju SZB, a praznu ambalažu pravilno zbrinuti do trenutka predaje ovlaštenim institucijama.

Marija Kuprešak,dipl.ing.agr.

email:marija.kupresak@mps.hr

Obavijest voćarima koštićavog voća (šljiva, višnja, trešnja)

Savjetujemo da nastalo razvedravanje voćari iskoriste za ponovljenu preventivnu zaštitu od najznačajnijih gljivičnih oboljenja.

Vlasnicima plantažnih nasada šljiva savjetuje se preventivna zaštita protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) jednim od slijedećih pripravaka: Pinozeb M-45, Captan WP 50 ili Dithane DG Neotec.

 Vlasnicima plantažnih nasada višanja i trešanja savjetuje se preventivna zaštita protiv kozičavosti (Blumeriella jaapii) jednim od slijedećih pripravaka: Pinozeb M-45, Chromodin, Captan 80 WG ili Merpan 80 WDG.

Nabrojani pripravci preventivno zaštićuju nasad i od šupljikavosti lista (Stigmina carpophila)

Obzirom na vrijeme sazrijevanja upozoravamo da obratite pozornost na karencu pri izboru pripravka.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević
e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr