MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Osječko-baranjska

Preporuka vlasnicima trajnih nasada oraha

Kako Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Područna služba za stručnu podršku Osijek i u ovoj vegetacijskoj sezoni prati dinamiku leta orahove muhe (Rhagoletis completa), pregledom postavljenih lovki (žute ljepljive ploče) uz dodatak feromonskog/hranidbenog atraktanta, utvrđeno je kako je let orahove muhe u Osječko-baranjskoj županiji na svome vrhuncu.

U ovoj vegetacijskoj sezoni, prve odrasle ženke (imago), koje su razvile jaja spremna za polaganje, uhvaćene su dana 01. kolovoza te je objavljena preporuka za obavljanje prvog insekticidnog tretmana. Kako je ličinkama orahove muhe potrebno 3-5 tjedana za potpuni razvoj, voćari su u nasadima gdje nije obavljana zaštita, počeli uočavati prve simptome napada na plodovima u obliku većih ili manjih tamnih područja na zelenoj lupini ploda koja su na dodir mekana.

U nasadima gdje su do sada obavljena dva insekticidna tretmana, zabilježena je vrlo niska populacija imaga (uhvaćeno je 3-5 imaga/tjedno). Međutim, u nasadima gdje nisu obavljani tretmani kao i na solitarnim stablima na okućnicama, zabilježena vrlo visoka populacija imaga štetnika (više od 100 imaga/tjedno).

Imajući u vidu navedeno, još uvijek je u netretiranim nasadima moguće obaviti jedan do dva tretmana kako bi se smanjio infektivni potencijal štetnika za iduću vegetacijsku sezonu.

Za suzbijanje orahove muhe u RH imamo registriran samo jedan kontaktno-želučani pripravak na bazi fosmeta (Imidan 50 WGkrajnji rok za primjenu zaliha 01.11.2022.). S navedenim pripravkom, dozvoljena su dva tretmana u vegetaciji u razmaku od 14 dana (doza 1,5 kg/ha, karenca 7 dana). U nasadima velike visine i volumena krošnje u svrhu smanjenja količine škropiva, uz insekticid se može dodati i biljni proteinski mamac (Buminal). U slučaju korištenja biljnog proteinskog mamca, nije potrebno tretirati cijelu krošnju već samo donju polovinu, čime će imaga orahove muhe biti privučena u donje dijelove te biti izložena djelovanju insekticida.

U RH nemamo registriranih ekoloških insekticidnih pripravaka za suzbijanje orahove muhe ali je moguće obaviti 2-3 tretmana u individualnom programu zaštite od ostalih štetnika oraha, pripravkom na bazi spinosada (Laser) uz dodatak biljnog proteinskog mamca (Buminal). Pripravak Laser ima relativno dobro sporedno djelovanje i na orahovu muhu.

Vlasnici pojedinačnih (solitarnih) stabala oraha na okućnicama, mogu uspješno primijeniti metodu masovnog ulova orahove muhe postavljanjem lovki (žute ljepljive ploče), na način da se na stablo postavi veći broj ploča (3-10 kom.). Ploče se na stablu mijenjaju jednom tjedno (ili rjeđe), čime će se znatno smanjiti štete na plodovima oraha. Još učinkovitija metoda je da se uz dvije žute ploče po stablu postavi i sintetički hranidbeni atraktant (amonijev karbonat) ili feromonski mamac koje proizvodi mađarska tvrtka Csalomon. Žute ploče se izmjenjuju svakih 7 dana ili rjeđe a hranidbeni/feromonski atraktant svakih 30 dana.

Za više informacija o biološkom ciklusu orahove muhe te metodama zaštite, poljoprivredni proizvođači se upućuju na posjetu web-portalu Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede: https://www.savjetodavna.hr/2022/08/16/orahova-muha-bioloske-osobine-i-metode-zastite/

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Preporuka vlasnicima nasada jabuke

Posljednjim pregledom plantažnih nasada na lokalitetima Kitišanci, Bizovac, Đakovo i Čeminac, utvrđeno je kako su kultivari jabuke kasnijeg dozrijevanja u fenofazi (BBCH 81-85) tj. plodovi su postigli punu veličinu i u fenofazi su dozrijevanja. Na većini su lokaliteta je u posljednjih 15 dana zabilježene veće ili manje količine oborina (8-12 mm), koje uz relativno visoke srednje dnevne temperature, stvaraju povoljne uvjete razvoj krastavosti (Fuzikladija). Uvidom u podatke agrometeoroloških postaja, zadnji povoljni uvjeti za razvoj srednje jake infekcije uzročnikom krastavosti (Venturia) bili su u periodu od 31.08. – 01.09.2022., te se u narednim danima očekuju nove oborine.

Stoga je potrebno imajući u vidu sortiment i vrijeme dozrijevanja u pojedinim nasadima, obaviti preventivnu zaštitu nasada jabuke i kruške protiv uzročnika krastavosti, korištenjem pripravaka kratke karence a koji će djelovati i na smanjenje zaraze skladišnim bolestima jabuke (Colletotrichum spp., Penicillium spp., Stemphylium spp., Botrytis spp.). Primijeniti se mogu pripravci na bazi: kalijevog hidrogen karbonata (Vitisan,  Karbicure) – karenca 1 dan, fludioksonila (Geoxe) – karenca 3 dana ili kombinacija piraklostrobina+boskalida (Bellis) – karenca 7 dana. Od bioloških pripravka mogu se primijeniti sredstva na bazi bakterije Bacillus amyloliquefaciens (Serenade aso) – nema karence.

Kako se još uvijek bilježi let jabučnog savijača (Cydia pomonella), te kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis) u nasadima se mogu koristiti insekticidni pripravci kraće karence na bazi: emamektin benzoata (Affirm, Affirm opti) – karenca 7 dana, spinetorama (Delegate 250 WG) – karenca 7 dana.

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Savjetujemo posljednju ovosezonsku zaštitu vinograda i to samo u zoni grožđa. Prethodno je korisno otkloniti suvišno lišće u zoni grožđa. Preventivnu zaštitu grozdova treba obaviti protiv sive plijesni (Botrytis cinerea P.) Posebnu pozornost obratite na dobru „okupanost“ grozdova (ali bez otkapavanja!).

Koristiti možete jedan od slijedećih pripravaka: Teldor 500, Chorus 75, Luna Privilege, Cantus, Scala, Pyrus 400, Switch 62,5 ili Geoxe. Radi što bolje efikasnosti korištenih pripravaka na patogena savjetuje se i korištenje jednog od okvašivača ponuđenih na tržištu.

Savjetujemo da aplikaciju obavite sa višom dozvoljenom koncentracijom navedenom u uputama za primjenu i sa po dvije sapnice (dizne) sa svake strane reda jer nema potrebe zaštićivati cijeli trs.

Posebnu pozornost obratite na poštivanje karence obzirom na termin berbe.  Obavezno vodite i evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Preporuka vlasnicima trajnih nasada oraha – orahova muha

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Područna služba za stručnu podršku Osijek i u vegetacijskoj sezoni 2022. godine, prati početak leta orahove muhe (Rhagoletis completa) na solitarnim stablima te u komercijalnim nasadima oraha u Osječko-baranjskoj županiji.

U ovoj vegetacijskoj sezoni, prvi ulov odrasle orahove muhe (mužjak) zabilježen je 09.07. u trajnom nasadu oraha u k.o. Široko Polje. Odraslim jedinkama orahove muhe potreban je nakon izlijetanja iz tla, određeni period ishrane (7-10 dana) kao i spolnog sazrijevanja (5-7 dana). Prve ženke koje su razvile jaja spremna za polaganje, uhvaćene su dana 01.08.2022., stoga je sada pravo vrijeme za početak mjera borbe protiv ovoga štetnika. Mjere borbe koje se provode u ovome periodu vegetacije mogu podijeliti na kemijske (insekticidi) i nekemijske (metoda masovnog ulova).

Poradi relativno dugog perioda izlijetanja imaga (više od dva mjeseca), od kemijskih mjera, preporuka je obaviti zaštitu oraha u 3-4 tretmana u razmaku od 10-14 dana što ovisi o vremenskim uvjetima (oborine) kao i rezidualnog efekta upotrijebljenih pripravaka. Za suzbijanje orahove muhe u RH imamo registriran samo jedan kontaktno-želučani pripravak na bazi fosmeta (Imidan 50 WGkrajnji rok za primjenu zaliha 01.11.2022.). S navedenim pripravkom, dozvoljena su dva tretmana u vegetaciji u razmaku od 14 dana (doza 1,5 kg/ha, karenca 7 dana). U nasadima velike visine i volumena krošnje u svrhu smanjenja količine škropiva, uz insekticid se može dodati i biljni proteinski mamac (Buminal). U slučaju korištenja biljnog proteinskog mamca, nije potrebno tretirati cijelu krošnju već samo donju polovinu, čime će imaga orahove muhe biti privučena u donje dijelove te biti izložena djelovanju insekticida.

U RH nemamo registriranih ekoloških insekticidnih pripravaka za suzbijanje orahove muhe, međutim kako se još uvijek u nasadima oraha bilježi let jabučnog savijača (Cydia pomonella) i orahovog savijača (Cydia amplana), koji još uvijek mogu napraviti značajne štete, preporuka je obavljanje 2-3 tretmana protiv ovih štetnika uz korištenje pripravaka na bazi spinosada (Laser) i cydia pomonella granulovirusa (Carpovirusine evo 2) s dodatkom biljnog proteinskog mamca (Buminal). Pripravak Laser ima dosta dobro sporedno djelovanje i na orahovu muhu.

Od ostalih  insekticidnih pripravaka registriranih za korištenje u konvencionalnoj/integriranoj proizvodnji, za suzbijanje jabučnog savijača u orahu dozvoljeni su pripravci na bazi fenoksikarba (Insegar 25 WG) i klorantraniliprola (Coragen 20 SC i Voliam). Za suzbijanje lisnih i štitastih uši, registriran je pripravak na bazi spirotetramata (Movento). Za suzbijanje jabučnog i kestenovog savijača te lisnih uši na orahu, registrirani su pripravci na bazi deltametrina (Decis 100 EC, Rotor Super, Demetrina 25 EC i dr.) te pripravak (Scatto) s napomenom kako se pripravak koristi od formiranja plodova do fenofaze postizanja karakteristične veličine ploda (BBCH 70-79). Navedeni pripravci nisu registrirani za suzbijanje orahove muhe ali će njihova primjena u individualnom programu zaštite protiv svih navedenih štetnika, djelovati i na smanjenje populacije orahove muhe (sporedni učinak – eng. side effect).

Vlasnici pojedinačnih (solitarnih) stabala oraha na okućnicama, mogu uspješno primijeniti metodu masovnog ulova orahove muhe postavljanjem lovki (žute ljepljive ploče), na način da se na stablo postavi veći broj ploča (3-10 kom.). Ploče se na stablu mijenjaju jednom tjedno (ili rjeđe), čime će se znatno smanjiti štete na plodovima oraha. Još učinkovitija metoda je da se uz žute ploče postavi sintetički hranidbeni atraktant (amonijev karbonat ili amonijev acetat) ili feromonski mamac koje proizvodi mađarska tvrtka Csalomon. Iskustva iz praćenja leta orahove muhe u 2021. godini, pokazuju kako je ulov na žute ploče s dodatkom hranidbenog atraktanta bio 3-5 veći od ulova na žutim pločama bez dodatka atraktanta.

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Preporuka vlasnicima nasada jabuke i kruške

Pregledom plantažnih nasada na lokalitetima Valpovo, Bizovac, Đakovo, Kitišanci i Čeminac, utvrđeno je kako su kultivari ljetnih jabuka (Gala, Elstar i dr.) u fenofazi (BBCH 78) tj. plodovi su postigli 80% svoje veličine. Imajući u vidu protekli vrlo vruć i suh vremenski period, ipak je na lokalitetima u Valpovu i Đakovu utvrđena slabija pojava zaraze krastavosti na listovima jabuke te se preporučuje proizvođačima pregled nasada i obavljanje fungicidne zaštite kako bi se u ovome trenutku spriječile sekundarne zaraze koje bi mogle zahvatiti plodove.

Uvidom u podatke agrometeoroloških postaja u Osječko-baranjskoj županiji, zadnji povoljni uvjeti za razvoj slabe infekcije uzročnikom krastavosti (Venturia) bili su u periodu od 27.07. – 31.07.2022. (lokaliteti D.Miholjac, Kitišanci i Trnava) te srednje infekcije u periodu od 30.07. – 31.07.2022. (lokalitet Bizovac), dok su na lokalitetu Našice poradi učestalijih ljetnih pljuskova u periodu od 26.07. – 31.07., zabilježeni uvjeti za razvoj zaraze krastavosti u rasponu od srednje do jake infekcije. Stoga je preporuka imajući u vidu raspored lokalnih oborina kao i period karence za pojedino sredstvo, obaviti preventivnu/kurativnu zaštitu nasada ljetnih sorti jabuke i kruške korištenjem fungicidnih pripravaka kraće karence. U tu svrhu, mogu se koristiti sredstva na bazi boskalida + piraklostrobina (Bellis), kalijevog hidrogen karbonata (Vitisan, Carbicure), fluopirama + tebukonazola (Luna expirience) i dr.

U svrhu suzbijanja bolesti koje se razvijaju u skladištima nakon berbe (siva plijesan i gorka trulež) u nasadima se mogu koristiti pripravci na bazi fludioksonila (Geoxe), kombinacija ciprodinila + fludioksonila (Switch 62,5 WG – registriran samo za krušku) i dr.

U nasadima jesenskih sorti jabuka (Zlatni delišes, Fuji, Idared), u svrhu zaštite protiv krastavosti, mogu se koristiti pripravci na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Faban, Alcoban, Dynamo i dr.), kaptana (Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, Zato plus i dr.) ili ciprodinila (Chorus 75 WG, Chorus 50 WG) te sistemičnih fungicida od kojih se mogu koristiti pripravci na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo, Difenzone i dr.), fenbukonazola (Indar 5 EW – krajnji rok za primjenu zaliha: 28.02.2023.) i dr.

Preporuka je da razmaci između prskanja budu 10 do 14 dana, što ovisi o primijenjenom sredstvu kao i količini oborina. Ako je nakon posljednjeg tretmana zabilježeno više od 30 mm kiše, preporuka je da se ponovi tretman prije prognoziranih oborina.

Kako se još uvijek bilježi let jabučnog savijača (Cydia pomonella), koji u ovome periodu još uvijek može u nasadima jesenskih sorti jabuka napraviti značajne štete, preporuka je obavljanje vizualnog pregleda plodova (najmanje 1000 plodova po sorti). Ako se pronađe više od 10 „crvljivih plodova“ (prag od 1%), nasadi se mogu zaštititi od korištenjem insekticidnih pripravaka na bazi emamektin benzoata (Affirm i Affirm opti) spinetorama (Delegate 250 WG), ili kombinacijom abamektina+klorantraniliprola (Voliam targo) i dr.

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Preporuka vlasnicima nasada jabuke i kruške

Posljednjim pregledom plantažnih nasada na lokalitetima Valpovo, Bizovac, Đakovo i Čeminac, utvrđeno je kako su kultivari jabuke i kuške (osim ljetnih sorti) u fenofazi (BBCH 74-75) tj. plodovi su postigli polovinu svoje veličine. Za voćare koji su do početka mjeseca lipnja sačuvali svoje nasade od primarnih infekcija askosporama uzročnika krastavosti – fuzikladija (Venturia), moglo bi se reći kako su ušli u mirniji period proizvodnje. Imajući u vidu protekli vrlo vruć i suh vremenski period ipak je na lokalitetu Trnava i Bizovac utvrđena pojava zaraze krastavosti na listovima jabuke te se preporučuje proizvođačima pregled nasada i obavljanje fungicidne zaštite kako bi se u ovome trenutku spriječile sekundarne zaraze koje bi mogle zahvatiti plodove.

Uvidom u podatke agrometeoroloških postaja, zadnji povoljni uvjeti za razvoj jake infekcije uzročnikom krastavosti (Venturia) bili su u periodu od 02.07. – 04.07.2022., nakon čega je na pojedinim mjernim lokalitetima u noći 05.-06.07. palo 3-7 mm kiše uz srednju dnevnu temperaturu od 13 °C – što nije optimalno za razvoj infekcije. Ipak postoji opasnost od razvoja srednje jake infekcije za dan 12.07. (mjerna postaja Bizovac).

Stoga je potrebno imajući u vidu raspored lokalnih oborina, obaviti preventivnu zaštitu nasada jabuke i kruške korištenjem kontaktnih pripravaka na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Faban, Alcoban, Dynamo i dr.), kaptana (Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, Zato plus i dr.) ili ciprodinila (Chorus 75 WG, Chorus 50 WG) te sistemičnih fungicida od kojih se mogu koristiti pripravci na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo, Difenzone, Secradis plus i dr.), fenbukonazola (Indar 5 EW – krajnji rok za primjenu zaliha: 28.02.2023.) ili kombinacijom fluopiram-a i tebukonazola (Luna expirience).

Važno je naglasiti kako sistemični pripravci na bazi difenkonazola, febukonazola, fluopirama i tebukonazola štite i protiv uzročnika pepelnice jabuke (Podosphaera). O mogućnostima miješanja sredstava potrebno je pratiti upute i upozorenja na pakiranjima pripravaka ili kontaktirati proizvođača/distributera.

U pojedinim nasadima kruške primijećena je pojava veće populacije kruškine buhe (Psilla pyri) te se mogu primijeniti insekticidi/akaricidi na bazi abamektina (Vertimec 018 EC, Apache ili Kraft 18 EC) uz dodatak mineralnog ulja. U slučaju da se u nasadu kruške primijeti uz kruškinu buhu i pojava lisnih minera, savijača kožice plodova te kukuruznog moljca, može se primijeniti kombinacija abamektina+klorantraniliprola (Voliam targo).

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Preporuka vlasnicima trajnih nasada oraha – orahova muha

Tijekom ljeta 2021. godine, praćen je let Orahove muhe (Rhagoletis completa Cresson, Diptera: Tephritidae) na više lokaliteta u Osječko-baranjskoj županiji te je prvi ulov odrasle muhe (imago) zabilježen 18.07. u trajnom nasadu oraha u k.o. Popovac (Baranja).

U svrhu praćenja početka leta, preporuka je da se postave u nasadima 3-4 žute ljepljive ploče. Ploče se postavljaju na stabla unutar nasada na pogodnom mjestu u donji dio krošnje (2 metra visine) sa osunčane strane.

Vlasnici nasada oraha koji su prijavili mjeru ruralnog razvoja M10.1.12. – KFK, morali su postaviti u nasade feromonske, vizualne ili hranidbene klopke za Orahovu muhu (Rhagoletis completa), najkasnije do 30.06. a koje uz redovite preglede i vođenje propisane evidencije, moraju ostati u nasadu do 31.08. tekuće vegetacijske sezone.

Još bolja metoda praćenja počeka leta orahove muhe je postavljanje (uz žute ploče), sintetičkog hranidbenog atraktanta (amonijev karbonat ili amonijev acetat) ili feromonskog mamca koje proizvodi mađarska tvrtka Csalomon. Iskustva iz praćenja leta u 2021. godini, pokazuju kako je ulov na žute ploče s dodatkom hranidbenog atraktanta bio 3-5 veći od ulova na žutim pločama bez dodatka atraktanta. Nakon postavljanja ljepljivih ploča, potreban je svakodnevni obilazak nasada i pregled uhvaćenih kukaca.

Sukladno biološkim osobinama orahove muhe, utvrđeno je kako mužjaci orahove muhe prvi izlijeću te je za očekivati kako će se u prvom tjednu leta na žutim pločama hvatati uglavnom mužjaci. U svrhu točne determinacije štetnika (specifični tamni uzorak na krilima), kao i razlikovanja mužjaka i ženki (boja nogu), voćari se upućuju na posjetu web-stranice Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede: https://www.savjetodavna.hr/2021/08/24/masovna-pojava-orahove-muhe-rhagoletis-completa-u-osjecko-baranjskoj-zupaniji/ (www.savjetodavna.hr u rubrici „Aktualno“ – Masovna pojava orahove muhe (Rhagoletis completa) u Osječko-baranjskoj županiji od 24. kolovoza 2021.).

Preporuka je voćarima kako nakon hvatanja prvih ženki, ne treba žuriti sa insekticidnom zaštitom jer je odraslim muhama nakon izlijetanja potreban određeni period (7-10 dana) za ishranu i spolni razvoj te parenje (kupulaciju). Nakon što se u nasadu uhvati prva ženka, prvi insekticidni tretman se može planirati za 10-ak dana.

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Područna služba za stručnu podršku Osijek i ove godine prati početak leta orahove muhe u nekoliko komercijalnih nasada u Osječko-baranjskoj županiji. Optimalne rokove, načine moguće zaštite komercijalnih nasada i solitarnih stabala oraha uz okućnice (insekticidni tretmani ili metoda masovnog ulova) od navedenog štetnika, biti će podrobnije pojašnjeni u narednoj preporuci!

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Nakon današnje kiše savjetujemo da se do kraja tjedna obavi zaštita vinograda protiv plamenjače (Plasmopara viticola) korištenjem jednog od slijedećih pripravaka: Reboot, Profiler WG, Pergado F, Amaline flow, Mikal Flash WG, Alfil, Momentum Trio, i sl.

Vinograde protiv pepelnice (Uncinula necator) zaštitite koristeći jedan od slijedećih pripravaka: Kusabi, Systhane 20 EW ili 24E, Topas 100, Nativo WG, i sl.

Zaštitu vinograda obavljati u večernjim satima i/ili za mirna vremena. Temperatura zraka pri aplikaciji ne bi smjela prelaziti 24oC.

Korištene pripravke obavezno koristiti u količinama (koncentraciji) i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing. agr.

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Preporuka vlasnicima trajnih nasada oraha

Pregledom komercijalnih nasada oraha na više lokaliteta u Osječko-baranjskoj županiji (Popovac, Bizovac i Đakovo), utvrđeno je kako su kultivari oraha u fenofazi prema BBCH skali 78-81 tj. 80% plodova je postiglo završnu veličinu. Imajući u vidu evidentan nedostatak oborina od početka vegetacijske sezone, u nasadima nije primijećen jači razvoj gljivičnih oboljenja zelene mase ili plodova oraha uz izuzetak pojedinih lokaliteta koji su dobili nešto više oborina u obliku ljetnih pljuskova ili čak ledotuče. U takovim nasadima zamijećena je pojava razvoja Sive pjegavosti lišća oraha (Gnomonia leptostyla). Prvi simptomi bolesti javljaju se na lišću u obliku pjega koje su različite veličine i nepravilno su razmještene po listu. Gljivica može napasti i plod oraha kao i jednogodišnje izbojke. Središnji dio pjege je siv dok je vanjski dio pjege tamno smeđe boje. Kod jače zaraze već sredinom ljeta dolazi do sušenja listova i do prijevremene defolijacije. Za tretman protiv ove bolesti u ovome periodu, registrirana su sredstva na bazi bakarnog hidroksida (Champion WG 50) ili bakarnog oksiklorida (Neoram WG) s napomenom kako treba voditi računa o dozaciji sredstava po jedinici površine koja je obično 30-50% manja od tretmana uz zimskom periodu (pogledati uputu proizvođača). Od organskih fungicida za sivu pjegavost lišća oraha, registrirano je sredstvo na bazi miklobutanila (Systhane 20 EW – Krajnji rok za primjenu zaliha: 31.01.2023.) te kombinirani fungicid na bazi piraklostrobina i boskalida (Signum).

Od štetnika oraha u gotovo svim nasadima je primijećena nazočnosti velike i male orahove uši (Calaphis juglandis i Chromaphis juglandicola), kao i orahove grinje-lisne šiškarice (Eriophyes erinea) ali one ne prave značajnije štete te ih nije potrebno suzbijati posebnim tretmanom. MEĐUTIM, u nasadima kao i na solitarnim stablima na okućnicama, zamijećena je vrlo velika pojava orahove grinje (Aceria tristriata; eng. walnut blister mite), koja prijeti značajnom smanjenju asimilacijske površine. Štete se očituju na listovima oraha s karakterističnim galama. Štetnik (grinja) nije vidljiv ljudskim okom već pod povećanjem ručnom lupom od 20x-30x. Ova grinja za razliku od grinje-lisne šiškarice, na licu i naličju listova oraha stvara puno sitnija ispupčenja-gale (2-3 mm u promjeru) najčešće, žute, crvene ili smeđe boje. Na žalost u RH u zaštiti oraha nemamo registriranih akaricidnih ili sumpornih pripravaka.

Na plodovima oraha zamijećena je i prisutnost otvora ispunjenim crnim grizotinama kao posljedica odlaganja jaja letptira Orahovog savijača (Cydia amplana) i Jabučnog savijača (Cydia pomonella). Ličinke oba savijača čine identične štete (crvljivost jezgre ploda) s razlikom da su ličinke jabučnog savijača ružičaste boje a ličinke orahovog savijača nešto svjetlije (blijedo žute) boje. Za suzbijanje savijača mogu se koristiti pripravci na bazi deltametrina (Decis 100 EC, Scatto, Rotor super, Demetrina 25 EC i Deltagri), fosmeta (Imidan 50 WG – Krajnji rok za primjenu zaliha: 01.11.2022.), klorantraniliprola (Coragen 20 SC) dok su u ekološkoj proizvodnji dozvoljeni pripravci na bazi spinosada (Laser) i granulovirusa (Carpovirusine EVO 2).

Tijekom ljeta 2021. godine, praćen je let Orahove muhe (Rhagoletis completa Cresson, Diptera: Tephritidae) na više lokaliteta u Osječko-baranjskoj županiji. Za praćenje leta korištene su obične žute ljepljive ploče A4 formata uz dodatak sintetičkog hranidbenog atraktanta (amonijev karbonat ili amonijev citrat), koji proizvodi mađarska tvrtka Csalomon (U RH distributer je tvrtka Colić trade d.o.o.). Prvi ulov zabilježen je dana 18. srpnja u trajnom nasadu oraha u k.o. Popovac (Baranja), nakon čega je ulov svakodnevno rastao eksponencijalno.

Iako let orahove muhe u istočnoj RH još uvijek nije započeo, bitno je spomenuti kako su u protekloj vegetacijskoj sezoni (2021.) u nasadima kao i na solitarnim stablima oraha na kojima nisu provođene mjere zaštite, štete bile vrlo velike. Podsjećaju se vlasnici nasada oraha koji su prijavili mjeru ruralnog razvoja M10.1.12. – KFK, kako je potrebno postaviti u nasade feromonske, vizualne ili hranidbene klopke za Orahovu muhu (Rhagoletis completa), najkasnije 30.06. a koje uz redovite preglede i vođenje propisane evidencije, moraju ostati u nasadu do 31.08. tekuće vegetacijske sezone.

Voćarima amaterima preporučuje se da od 10.07.2022. godine, na solitarna stabla na okućnicama, postave najmanje dvije (2) žute ljepljive ploče (ili dvije žute ljepljive ploče uz dodatak hranidbenog atraktanta) po stablu u svrhu praćenja početka leta orahove muhe.

Optimalne rokove, načine moguće zaštite komercijalnih nasada i solitarnih stabala oraha uz okućnice (insekticidni tretmani ili metoda masovnog ulova) od navedenog štetnika biti će podrobnije pojašnjeni u narednoj preporuci!

Za više informacija o praćenju leta kao i morfološkim osobinama orahove muhe, voćari se upućuju na praćenje mrežne stranice Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede (www.savjetodavna.hr) u rubrici „Aktualno“ (Masovna pojava orahove muhe (Rhagoletis completa) u Osječko-baranjskoj županiji od 24. kolovoza 2021.).

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštićavog voća (šljiva, bresaka, nektarina, višnja i trešnja)

Savjetujemo da nastalo razvedravanje vlasnici nasada koštićavog voća iskoriste za fungicidnu zaštitu od najznačajnijih gljivičnih oboljenja.

Vlasnicima plantažnih nasada šljiva, bresaka, nektarina savjetuje se preventivna zaštita protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) jednim od slijedećih pripravaka: Captan WP 50 ili Kastor

Nasade breskvi, višanja i kasnih sorti trešanja 8 dana prije dozrijevanja zaštitite i protiv Truleži plodova ili sive plijesni (Botrytis cinerea) i sušenja grančica (Monilinia laxa) priprakom poput: Teldor SC500, Luna Experience ili Switch 62,5.

Obzirom na vrijeme sazrijevanja upozoravamo da obratite posebnu pozornost na karencu pri izboru pripravka.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju na etiketi ili u FIS bazi Ministarstva poljoprivrede. Obavezno vodite evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević
e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr