MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Osječko-baranjska

Obavijest voćarima- koštićavo voće (šljiva, višnja, trešnja)

Vremenske prilike praćene kratkotrajnim pljuskovima vrlo su povoljne za razvoj različitih gljivičnih bolesti na koštićavom voću.

Vlasnicima nasada šljiva savjetuje se preventivna zaštita protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) jednim od slijedećih pripravaka: Captan WP 50 ili Dithane DG Neotec. Proizvođačima višanja i trešanja savjetujemo zaštitu njihovih nasada protiv kozičavosti (Blumeriella jaapii) jednim od slijedećih pripravaka: Chromodin S-65 ili Syllit 544SC, Captan 80 WG ili Merpan 80 WDG.

Zbog što učinkovitijeg djelovanja spomenutih pripravaka savjetujemo korištenje nekog od okvašivača kojega možete naći na tržištu RH.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite evidenciju o prskanju i ekološki zbrinite praznu ambalažu.

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević
e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vremenske prilike tijekom ovoga tjedna pogodovati će razvoju najznačajnijih patogena na novonastalim izbojima. Savjetuje se stoga preventivnu zaštitu vinograda protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola).

Efikasnu zaštitu možete postići korištenjem jednog od slijedećih pripravaka:

Protiv crne pjegavosti to je: Delan 700 WDG, Futura 50 WP, Polyram DF, Delan Pro i sl.

U vinogradima gdje je bilo problema sa pepelnicom savjetujemo tretiranje i nekim od ponuđenih pripravaka na tržištu na bazi sumpora u maksimalno dozvoljenoj količini radi suzbijanja moguće pojavnosti grinja.

Korišteno sredstvo obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

Više informacija o pripravcima vinogradari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici MPS (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza

Budući da je sjetva kukuruza u tijeku, preporuča se korištenje zemljišnih herbicida u fazi poslije sjetve a prije nicanja.

S obzirom da oni djeluju preko tla, za njihovu učinkovitost potrebna je određena količina vlage. Ovih dana se očekuju povremeno kišna razdoblja, pa zato treba iskoristiti dostupnu vlagu i obaviti tretiranje.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih (i nekih širokolisnih) korova preporuča se koristiti: KOBAN 600, DOST 330, PENDUS 330, DUAL GOLD 960, FRONTIER X2, STOMP AQUA, i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova koristiti: MERLIN, CALLISTO 480 I PLEDGE 50 WP.

Osim toga mogu se koristiti i gotove kombinacije SZB koji istovremeno djeluju i na jednogodišnje travne korove i na širokolisne.

Od tih gotovih kombinacija preporuča se: LUMAX, PRIMEXTRA GOLD, KOBAN T, KOBAN TX, ADENGO i dr.

Sredstva koristiti prema uputi proizvođača koja se nalazi na etiketi, obavezno voditi evidenciju o korištenju SZB, i praznu ambalažu zbrinuti na propisani način do trenutka organiziranog odvoza.

 

                                                                          Marija Kuprešak, dipl.ing.agr

         Email: marija.kupresak@mps.hr

 

Preporuka vlasnicima trajnih nasada jabuke i kruške

Znatno zatopljenje u proteklom periodu, pogodovalo je naglom vegetativnom porastu jabuke i kruške te je pregledom plantažnih nasada u Osječko-baranjskoj županiji, utvrđeno kako su kultivari jabuke u fenofazi prema BBCH skali: 54-55 tj. stadij mišjih ušiju do vidljivih cvjetnih pupova koji su još zatvoreni. Na pojedinim lokalitetima kruška je u fenofazi BBCH 57-59 tj. cvjetovi na rodnim pupovima su diferencirani i u stadiju tzv. balona.

Kako je krajem ovoga tjedna najavljena mogućnost većih oborina, proizvođačima se u svrhu smanjenja infektivnog potencijala bolesti: krastavosti (Venturia inaequalis i V.pyrina), raka kore (Nectria galligena), smeđe truleži (Monilinia fructigena), vlažne truleži korijenovog vrata (Phytophthora cactorum) kao i bakterijske paleži (Erwinia amylovora), preporučuje tretman nasada s pripravcima na bazi bakra: Nordox 75, Neoram WG, Kupropin, Cuprocaffaro 50 WP, Rame Caffaro 32 WP, Champion, Champion 50 WG, Champion flow SC, Cuprablau Z, Cupra, Kupropin, Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP – Manica i sl.

Zbog relativno blage zime, preporuka je suzbijanje i prezimljavajućih oblika (jaja ili ličinke), jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum), kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus), lisnih ušiju (Aphis pomi), crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i kruškine buhe (Cacopsylla pyri). Za suzbijanje jaja/ličinki navedenih štetnika u ovom se periodu još uvijek mogu koristiti pripravci na bazi mineralnih (parafinskih) ulja: Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Promanal Neu, Ovipron top, Ovitex, Laincoil, Insectoil Key, Estiuoil i Plantoil.

Ako je na pojedinim lokalitetima započela cvatnja kruške, preporuka je ne koristiti bakarne pripravke i pripravke na bazi mineralnih ulja nego sačekati završetak cvatnje i započeti s ciljanim insekticidnim i fungicidnim tretmanima.

Korisno je napomenuti kako je učinkovitost pripravaka na bazi mineralnih ulja bolja kada se nasad tretira pri oblačnom vremenu i pri višoj relativnoj vlažnosti zraka. Još bolja učinkovitost, postiže se dvostrukim prohodom u suprotnim smjerovima vožnje (za svaki prohod koristi se polovica doze sredstva), kako bi se mineralno ulje raspodijelilo ravnomjerno na krošnji i deblima.

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Preporuka vlasnicima trajnih nasada lijeske

Pregledom trajnih nasada lijeske u Osječko-baranjskoj županiji, utvrđeno je kako su sorte lijeske Istarski i Rimski u fenofazi – završetka cvatnje (BBCH skala 65-67), dok su sorte Tonda di Giffoni i Tonda Gentile delle Langhe u fenofazi  pojave prvih listića (BBCH 70-71).

Preporuka je vlasnicima obilazak i pregled nasada kako bi se utvrdilo stvarno stanje fenofaze razvoja pojedinog sortimenta u nasadu. Ako se utvrdi pojava prvog lisnog tkiva na pupovima potrebno je planirati zaštitu od potencijalno vrlo opasnog štetnika – Ljeskove grinje (Phytophus avellanae), koja pripada porodici pučnjaka (Eriophydae). Grinja prezimljava unutar pupova te uzrokuje njihovo nabreknuće i deformaciju.

Na žalost u RH još uvijek nemamo registriranih akaricida za suzbijanje ljeskove grinje, pa se koriste pripravci na bazi sumpora (suzbijanje pepelnice), koji pokazuju popratno akaricidno djelovanje i na ljeskovu grinju. Registrirani pripravci na bazi sumpora dozvoljeni za primjenu u lijesci su: Chromosul 80, Cosavet DF, Kumulus DF i Microthiol special disperss. Navedeni pripravci primjenjuju se u dozi 3 – 5 kg/ha uz utrošak vode 500 – 1000 l/ha (vidjeti etiketu pojedinog pripravka) a za suzbijanje grinja preporuka je koristiti više koncentracije sredstva.

Sa primjenom sumpornih pripravaka ne bi trebalo kretati kada su dnevne temperature ispod 18 °C ili barem ne ispod 15 °C. Sredstva na osnovi sumpora u načelu bolje djeluju pri višim temperaturama, optimalno između 18-25 °C. Pri temperaturama nižima od 18 °C djelovanje pripravaka je slabije. Sumporna sredstva ne smiju se miješati s mineralnim uljima (bijelo ili svijetlo ulje).

Vlasnicima nasada koji su tijekom prošlogodišnje vegetacije u nasadima lijeske primijetili naglo sušenje pojedinih grana ili čak cijelih stabala/grmova poradi sumnje na zarazu vrlo opasnim bakteriozama: (Pseudomonas avellanae) – Bakterijski rak lijeske i (Xanthomonas arboricola pv. corylina) – Bakterijska palež lijeske, preporučuje se odrezivanje zaraženih grana 30 cm ispod mjesta sušenja a stabla/grmove koji su doživjeli kolaps (palež, sušenje), potrebno je izvaditi s korijenom i spaliti izvan nasada. Rane nastale nakon rezanja zaraženih grana, potrebno je premazati otopinom bakarnih sredstava. Alat za rezidbu potrebno je dezinficirati prikladnim sredstvom (70 % alkohol, 3 % Natrijev hipoklorit ili sl.).

Za kontrolu navedenih bakterioza koriste se sredstva na bazi bakra. Za primjenu ovih sredstava potrebno je sačekati završetak cvatnje (tamno crvena boja tučkova i tamno smeđa boja resa) i pojavu prvog lisnog tkiva. Nakon pojave prvih listića, preporuka je koristiti bakarna sredstva na bazi bakarnog hidroksida (Champion WG 50) ili kombinaciju bakarnog hidroksida i bakarnog oksiklorida (Airone SC).

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Pregledom površina zasijanih ozimim žitaricama uočen je porast zimskih korova (mišjakinja, mišji repak, mrtva kopriva, slakoperka, kamilica i neki drugi).

Preporuča se obaviti tretiranje herbicidima koji se mogu koristit do završetka faze busanja.

Koristiti. AXIAL 50, LANCELOT 450 WG, TORNADO FORTE, ALISTER NEW..

UPOZORENJE: Kod primjene herbicida treba voditi računa da dnevna temperatura mora biti iznad 5° C, a noćna ne smije biti ispod 0° C.

Redovito vršiti pregled usjeva, jer s porastom temperature može se očekivati i pojava bolesti.

Prije korištenja SZB pročitati upute koje se mogu naći na stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS-bazi.

Sredstva koristiti obavezno po uputama koje se nalaze na etiketi, voditi evidenciju o korištenju SZB, a praznu ambalažu zbrinuti na propisani način do trenutka organiziranog odvoza.

 

Marija Kuprešak dipl.ing.agr.

           Email: marija.kupresak@mps.hr

Obavijest vlasnicima nasada koštičavog voća

Najavom toplog i stabilnog vremena bez noćnih temperatura ispod 0oC završava se period zimskog mirovanja voćaka. To je vrijeme i za prvu preventivnu zaštitu nasada protiv najznačajnijih gljivičnih bolesti kao što su: šupljikavost i kovrčavost lista, palež cvijeta, trulež plodova, bakterijski rak kore i sl.

Zbog smanjenja potencijala zaraze vrlo korisno bi bilo sa svake voćke, ako je prisutno, skinuti sasušene plodove iz prošle godine, iznijeti iz voćnjaka i uništiti.

Prvu fungicidnu zaštitu obavite u idućih nekoliko dana koristeći pripravke na bazi bakra.

To su npr. Nordox 75 WG 0,2%, Champion 50 WG ili Flow SC 3 kg/ha, Cuprablau Z 35WG 2 kg/ha, Cuprocaffaro 50 WP 0,75%, Bordoška juha Caffaro 20 WP ili Manica 1,5%, Neoram WG 0,6%, Airone SC 4 l/ha.

Radi efikasnijeg suzbijanja prezimljelih oblika štetnika (ako ste ih uočili prilikom zimskog pregleda voćnjaka) ovim pripravcima mogu se dodati i mineralna ulja poput: Bijelo ulje 5%, Mineralno svijetlo ulje 5%, Promanal Neu 1%, Ovipron Top 35 l/ha, Ovitex 20 l/ha, Laincoil 1%, Insectoil key 1%, Estiuoil 1%.

U plantažnim nasadima u punom rodu koristiti maksimalno moguću količinu škropiva (bez otkapavanja) i smanjiti brzinu strujanja zraka ventilatora obzirom da još nema lišća.

Vlasnicima pojedinačnih voćki na okućnicama savjetujemo „okupati“ stabla pripravcima poput Modro ulje 3%, Red fox 3%. Pri tome treba paziti da ne dolazi do otkapavanja škropiva sa grančica.

Zaštitu voćnjaka obavljati za mirna vremena, u najtoplijem dijelu dana.

Dodatna objašnjenja i više informacija o pripravcima voćari mogu dobiti i u FIS bazi (Fitosanitarni informacijski sustav) na web stranici Ministarstva poljoprivrede (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest proizvođačima uljane repice

Proizvođačima uljane repice preporučamo pregled površina zasijanih uljanom repicom zbog moguće prisutnosti repičine pipe: velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) i male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus).

Proteklih dana su bile niže temperature, a tako se očekuje i idućih nekoliko dana, zbog toga pregled površina uljane repice treba vršiti u toplijem dijelu dana.

Kada se vizualnim pregledom uoči kritičan broj  repičine pipe, treba obaviti tretiranje.

Kritičan broj za veliku repičinu pipu: 1pipa na 5 biljaka ili 10-20 pipa po žutoj lovnoj posudi.

Kritičan broj za malu repičinu pipu: 1 pipa na 40  biljaka

Tretiranje provoditi u toplijem dijelu dana, uz  obavezno pridržavanje uputa proizvođača koje se nalaze na etiketi.

Koristiti : KARATE ZEON, SUMIALFA 5 Fl, DECIS, POLECI PLUS, MOSPILAN 20 SG i MOSPILAN 20 SP.

Ambalažu zbrinuti na propisani način do trenutka organiziranog odvoza.

Obavezno voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

                                                                              Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.

                                                                  Email: marija.kupresak@mps.hr

Preporuka vlasnicima nasada oraha – zimska zaštita

Imajući u vidu agrometeorološke uvjete te osobine oraha kao voćne vrste, može se zaključiti kako su stabla oraha u Osječko-baranjskoj županiji izgubila 100 % lisne mase te je pravo vrijeme za obavljanje zimske zaštite kako bi se smanjio infektivni potencijal gljivičnih i bakterijskih patogena u vegetaciji 2022. godine.

Zimsku zaštitu nasada oraha potrebno je provoditi posebno u nasadima u kojima je primijećena pojava raka oraha (Botryosphaeria dothidea) kao i u nasadima koji su oštećeni djelovanjem niskih temperatura ili zbog tuče. Iako zimsku zaštitu oraha otežava činjenica velike visine i volumena krošnje (stariji nasadi), ista se ipak može provesti uz neke prilagodbe na mlaznicama vučenih ili nošenih raspršivača (turbo mlaznice).

Najopasniji uzročnici bolesti na orahu su: siva pjegavost (Gnomonia leptostyla) i trulež plodova (Gleosporium epicarpi) tzv. antraknoze oraha, bakterijska pjegavost (Xanthomonas arboricola pv. juglandis) čije zimske spore prezimljavaju na otpalom lišću te bakterijski rak oraha (Botryosphaeria dothidea).

Za kasno jesensku zaštitu primjenjuju se bakarni pripravci uz korištenje što većih količina vode po jedinici površine (1.000-2.000 l/ha), kako bi se osigurala ravnomjerna raspodjela škropiva po čitavoj krošnji (tzv. „kupanje“) stabla. Za tu namjenu mogu se koristiti slijedeći pripravci: Neoram WG, Cuprablau Z 35 WG, Airone SC, Bordoška juha Caffaro 20 WP kao i kombinirani insekticidno-fungicidni pripravak: Modro ulje.

Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima koji su tijekom ovogodišnje vegetacije u nasadima oraha imali jak napad orahove muhe (Rhagoletis completa), da međuredni prostor unutar nasada, obrade agrotehničkom mjerom plitkog oranja ili tanjuranja kako bi se zimske kukuljice orahove muhe izbacile na površinu i izložile niskim temperaturama. Plitka međuredna obrada smanjuje i infektivni potencijal prethodno navedenih gljivičnih oboljenja jer se otpalo i zaraženo lišće unosi u tlo.

Vlasnicima solitarnih stabala na okućnicama preporučuje se uz zimsku zaštitu, skupljanje otpalog lišća kao i plodova koji su uništeni napadom orahove muhe te njihovo spaljivanje.

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Preporuka vlasnicima trajnih nasada lijeske

Imajući u vidu meteorološke uvjete u proteklih 15-ak dana (dva jača mraza te veća količina oborina), pregledom trajnih nasada lijeske u Osječko-baranjskoj županiji, utvrđeno je kako su stabla lijeske izgubila više od 50 % lisne mase (u ovisnosti od sorte) te je pravo vrijeme za početak zimske zaštite lijeske kako bi se smanjio infektivni potencijal gljivičnih i bakterijskih patogena u vegetaciji 2022. godine.

Za kasno jesensku zaštitu primjenjuju se bakarni pripravci uz korištenje što većih količina vode po jedinici površine (1.000-1.500 l/ha), kako bi se osigurala ravnomjerna raspodjela škropiva po čitavoj krošnji (tzv. „kupanje“) stabla/grma. Za tu namjenu mogu se koristiti slijedeći pripravci: Neoram WG, Cuprablau Z 35 WG, Airone SC, Bordoška juha Caffaro 20 WP kao i kombinirani insekticidno-fungicidni pripravak: Modro ulje.

Vlasnicima nasada koji su tijekom ovogodišnje vegetacije u nasadima lijeske primijetili naglo sušenje pojedinih grana ili čak cijelih stabala/grmova poradi sumnje na zarazu vrlo opasnim bakteriozama: (Pseudomonas avellanae) – Bakterijski rak lijeske i (Xanthomonas arboricola pv. corylina) – Bakterijska palež lijeske, preporučuje se odrezivanje zaraženih grana 30 cm ispod mjesta sušenja sve do grane višeg reda i spaljivanje izvan nasada. Cijela stabla koja su tijekom vegetacije doživjela kolaps (palež, sušenje), poradi sumnje na prethodno navedena bakterijska oboljenja, potrebno je izvaditi s korijenom i spaliti izvan nasada. Rane nastale nakon rezanja zaraženih grana potrebno je premazati otopinom bakarnih sredstava kao što je Cuprocaffaro 50 WP (0,8 – 1,0 %) i sl.

Alat za rezidbu potrebno je prije orezivanja svakog pojedinačnog stabla dezinficirati prikladnim sredstvom (70 % alkohol, 3 % Natrijev hipoklorit ili sl.).

Preporuka je da se nasadi  lijeske u kojima postoji sumnja na zarazu bakteriozama, prskaju prethodno navedenim bakarnim preparatima dva puta u jesenskom periodu: Prvi tretman – kada je otpalo 50 % listova te drugi tretman nakon opadanja lišća. Razmak između dva tretmana treba biti najmanje 10-15 dana. Za tretmane se koriste dva različita pripravka na bazi bakra.

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr