Tag: Osječko-baranjska

Obavijest vlasnicima nasada bresaka, marelica i nektarina

Dnevne temperature penju se do 15-tak oC, a noćne se više ne spuštaju ispod 0oC. Završava perioda zimskog mirovanja za neke voćne vrste. Vrijeme je za prvu preventivnu zaštitu nasada bresaka, marelica i nektarina protiv Kovrčavosti lista breskve (Taphrina deformans), najznačajnije gljivične bolesti koristeći pripravke na bazi bakra.

To su npr. Nordox 75 WG 0,2%, Champion 50 WG ili Flow SC 3 kg/ha, Cuprablau Z 35 WG 2 kg/ha, Cuprocaffaro 50 WP 0,75%, Bordoška juha, Caffaro 20 WP, Manica WP 1,5%, Neoram WG 0,6%, Airone SC 4 l/ha.

Radi efikasnijeg suzbijanja prezimljelih oblika štetnika (ako ste ih uočili prilikom zimske rezidbe i pregleda voćnjaka) ovim pripravcima mogu se dodati i mineralna ulja poput: Bijelo ulje 5%, Mineralno svijetlo ulje 5%, Promanal Neu 1%, Ovipron Top 35 l/ha, Ovitex 20 l/ha, Laincoil 1%, Insectoil key 1%, Estiuoil 1%.

Zbog smanjenja potencijala zaraze jako korisno bi bilo sa svake voćke ili ispod voćki, ako je prisutno, pokupiti plodove iz prošle godine, iznijeti iz voćnjaka i uništiti.

U plantažnim nasadima u punom rodu koristiti maksimalno moguću količinu škropiva (bez otkapavanja sa krošnji) i maksimalno smanjiti brzinu strujanja zraka ventilatora obzirom da još nema lišća.

Vlasnicima pojedinačnih voćki na okućnicama savjetujemo „okupati“ stabla pripravcima poput Modro ulje 3%, Red fox 3%. Pri tome treba paziti da ne dolazi do otkapavanja škropiva sa grančica.

Zaštitu voćnjaka obavljati za mirna vremena, u najtoplijem dijelu dana.

Dodatna objašnjenja i više informacija o pripravcima voćari mogu dobiti i u FIS bazi (Fitosanitarni informacijski sustav) na web stranici Ministarstva poljoprivrede (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević       

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Preporuka vlasnicima trajnih nasada lijeske – zimska zaštita

Imajući u vidu meteorološke uvjete proteklih nekoliko mjeseci tj. vrlo visoke srednje dnevne temperature koje su dovele do efekta „produljene vegetacije“, može se zaključiti kako nasadi lijeske još uvijek nisu u fenofazi zimskog mirovanja.  Pregledom trajnih nasada u Osječko-baranjskoj županiji, utvrđeno je kako su stabla/grmovi lijeske izgubili tek oko 50 % lisne mase te je preporuka sačekati sa zimskom zaštitom nasada do opadanja barem 70% lisne mase. Razlog je što tijekom odbacivanja lišća na izbojcima i granama ostaju ožiljci koji mogu biti ulazni otvori za prodor biljnih patogena posebno gljivica. Napomena: zimsku zaštitu je potrebno obaviti prije početka cvatnje lijeske koja je u 2022. godini započela u trećoj dekadi mjeseca prosinca.

Za kasno-jesensku zaštitu lijeske u RH registrirani su pripravci na bazi: bakarnog hidroksida (Cuprablau Z 35 WG u dozi 1,6-1,7 kg/ha); bakarnog oksiklorida (Neoram WG – u koncentraciji 0,45%, ), kombinacija bakarnog sulfata i kalcijevog hidroksida (Bordoška juha Caffaro 20 WP – u koncentraciji 1,5 %, VAŽNO: ne smije se miješati s korektorima pH, okvašivačima i folijarnim gnojivima) ili kombinacija bakarnog hidroksida i parafinskog ulja: (Modro ulje – u koncentraciji 2-3%). Navedeni pripravci primjenjuju se uz korištenje što većih količina vode po jedinici površine (1.500-1.800 l/ha ili više), kako bi se osigurala ravnomjerna raspodjela škropiva po čitavoj krošnji (tzv. „kupanje“ stabla/grma).

Uz navedene bakarne pripravke (uz izuzetak Modrog ulja), preporučuje se dodavanje parafinskog ulja (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje – u koncentraciji 3-4%) u cilju insekticidnog efekta na prezimljujuće oblike štetnih kukaca (jaja i kukuljice). Preporuka je koristiti sve pripravke u ovom periodu u maksimalno dozvoljenim dozama po jedinici površine.

Prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu – FIS, u ekološkoj proizvodnji lješnjaka za ovu namjenu registrirani su pripravci: Modro ulje, Neoram WG, Cuprablau Z 35 WG, Bordoška juha caffaro 20 WP uz koje se može dodati pripravak na bazi parafinskog ulja. Za mogućnost korištenja ostalih bakarnih pripravaka koji su na tržištu RH registrirani kao gnojiva/ojačivači bilja, ekološki proizvođači moraju se posavjetovati s predstavnicima izabranog kontrolnog tijela ekološke proizvodnje.

Vlasnicima nasada koji su tijekom ovogodišnje vegetacije u nasadima lijeske primijetili naglo sušenje pojedinih grana ili čak cijelih stabala/grmova poradi sumnje na zarazu vrlo opasnim bakteriozama: (Pseudomonas avellanae, Botryosphaeria dothidea) – Bakterijski rak lijeske i (Xanthomonas arboricola pv. corylina) – Bakterijska palež lijeske, preporučuje se odrezivanje zaraženih grana 30 cm ispod mjesta sušenja sve do grane višeg reda i spaljivanje izvan nasada. Cijela stabla koja su tijekom vegetacije doživjela kolaps (palež, sušenje), poradi sumnje na prethodno navedena bakterijska oboljenja, potrebno je izvaditi s korijenom i spaliti izvan nasada. Rane nastale nakon rezanja zaraženih grana mogu se premazati (dezinficirati) pripravcima: Cuprocaffaro 50 WP (u koncentraciji 0,8 – 1,0) ili Bordoška juha caffaro 20 WP (u koncentraciji 1,5%). Alat za rezidbu potrebno je prije orezivanja svakog pojedinačnog stabla dezinficirati prikladnim sredstvom (70 % alkohol, 3 % Natrijev hipoklorit ili sl.).

Preporuka je da se nasadi  lijeske u kojima postoji sumnja na zarazu bakteriozama, prskaju prethodno navedenim bakarnim preparatima dva puta u jesenskom periodu: Prvi tretman – kada su stabla/grmovi odbacili 50 % lisne mase te drugi tretman nakon potpunog odbacivanja lisne mase. Razmak između dva tretmana treba biti najmanje 10-15 dana. Za tretmane se koriste dva različita pripravka na bazi bakra.

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/).

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Preporuka vlasnicima trajnih nasada oraha

Pregledom komercijalnih nasada oraha u Osječko-baranjskoj županiji, može se zaključiti kako su stabla oraha u fenofazi zimskog mirovanja tj. izgubila su u ovisnosti od sortimenta, više od 90 % lisne mase te je pravo vrijeme za obavljanje zimske zaštite kako bi se smanjio infektivni potencijal gljivičnih i bakterijskih oboljenja u vegetacijskoj sezoni 2024. godine.

Najčešći i najopasniji uzročnici bolesti na orahu su: siva pjegavost (Gnomonia leptostyla) i trulež plodova (Gleosporium epicarpi) tzv. antraknoze oraha, bakterijska pjegavost (Xanthomonas arboricola pv. juglandis) čije zimske spore prezimljavaju na otpalom lišću te bakterijski rak oraha (Botryosphaeria dothidea), koji se posljednjih godina naglo širi u nasadima oraha.

Zimska zaštita nasada oraha vrlo je važna agrotehnička mjera posebno u nasadima u kojima je tijekom ovogodišnje vegetacije zabilježen jači napad prethodno navedenih bolesti kao i u nasadima koji su oštećeni djelovanjem niskih proljetnih temperatura ili zbog ledotuče. Iako zimsku zaštitu oraha otežava činjenica velike visine i volumena krošnje (stariji nasadi), ista se ipak može provesti uz neke prilagodbe na mlaznicama vučenih ili nošenih raspršivača (tzv. turbo mlaznice).

Za kasno-jesensku zaštitu oraha u RH registrirani su pripravci na bazi bakarnog hidroksida uz dodatak parafinskog ulja (Modro ulje), bakarnog oksiklorida (Cuprablau Z 35 WG u dozi 1,6-1,7 kg/ha, Neoram WG – u koncentraciji 0,45 %) ili kombinacija bakarnog sulfata i kalcijevog hidroksida (Bordoška juha Caffaro 20 WP – u koncentraciji 1,5 %, VAŽNO: ne smije se miješati s korektorima pH, okvašivačima i folijarnim gnojivima). Navedeni pripravci apliciraju se uz korištenje što većih količina vode po jedinici površine (1.500-2.000 l/ha), kako bi se osigurala ravnomjerna raspodjela škropiva po čitavoj krošnji (tzv. „kupanje“ stabala).

Preporuka je koristiti sve pripravke u ovom periodu u maksimalno dozvoljenim dozama po jedinici površine.

Vlasnicima solitarnih stabala oraha na okućnicama preporučuje se uz zimsku zaštitu, skupljanje otpalog lišća kao i plodova koji su uništeni napadom orahove muhe te njihovo spaljivanje. Također, kako bi se smanjio infektivni potencijal gljivičnih oboljenja i potencijalno pucanje kore (mrazopuc), preporuka je premazivanje debala oraha i nižih skeletnih grana (bijeljenje), gašenim vapnom uz dodatak močivog sumpora i soli. Okvirne količine navedenih komponenti su: 10 lit. vode + 5 kg gašenog vapna + 0,5 kg močivog smpora (Chromosul ili Sumpor SC) + 0,5 kg soli.

Nadalje, preporučuje se voćarima koji su tijekom ovogodišnje vegetacije u nasadima oraha imali srednje do jak napad orahove muhe (Rhagoletis completa), da međuredni prostor unutar nasada obrade agrotehničkom mjerom plitkog oranja ili tanjuranja kako bi se zimske kukuljice orahove muhe izbacile na površinu i izložile niskim temperaturama. Plitka međuredna obrada smanjuje i infektivni potencijal prethodno navedenih gljivičnih oboljenja jer se otpalo i zaraženo lišće unosi u tlo.

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/ zb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Preporuka vlasnicima trajnih nasada oraha

Orahova muha:

Praćenjem leta Orahove muhe (Rhagoletis completa), u odabranim komercijalnim nasadima oraha u Osječko-baranjskoj županiji, utvrđeno je kako je let orahove muhe na svome vrhuncu. Analizom postavljenih lovki (žute ljepljive ploče uz dodatak feromonskog atraktanta), utvrđen je prosječni tjedni ulov od 20-30 odraslih jedinki (imaga). Iako je ovakav ulov značajan ipak je znatno manji od ulova iz vegetacijske sezone 2021. i 2022.

Voćari koji su obavili prvi insekticidni tretman u trećoj dekadi mjeseca srpnja sada mogu obaviti i drugi tretman protiv orahove muhe. Iako u RH trenutno nemamo registriranog insekticidnog pripravka za suzbijanje ovoga štetnika, na populaciju imaga orahove muhe u većoj ili manjoj mjeri, djeluju insekticidni pripravci (tzv. sporedni učinak) za suzbijanje ostalih štetnika oraha kao što su jabučni savijač (Cydia pomonella), orahov i kestenov savijač (Cydia amplana i C.splendana), velika i mala orahova lisna uš (Callaphis juglandis i Chromaphis juglandicola), štitasta uš (Parthenolecanium corni), kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) i dr.

U nastavku se donosi tablica registriranih insekticidnih pripravaka za korištenje u orahu (FIS tražilica na dan 17.08.2023. – https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/):

Pripravak Aktivna tvar Registriran za štetnika Napomena
LASER Spinosad Jabučni savijač (Cydia pomonella) Ekološki pripravak
CARPOVIRUSINE EVO 2 Cydia pomonella Granulovirus Jabučni savijač (Cydia pomonella) Ekološki pripravak
DECIS 100 EC Deltametrin Jabučni savijač (Cydia pomonella)

Kestenov savijač (Cydia splendana)

Lisne uši (Hyalopterus spp.)

Pistacijeva osica (Eurytoma plotnikovi)

100 g/l aktivne tvari
SCATTO Deltametrin Jabučni savijač (Cydia pomonella)

Kestenov savijač (Cydia splendana)

Lisne uši (Hyalopterus spp.)

25 g/l aktivne tvari
ROTOR SUPER Deltametrin 25 g/l aktivne tvari
DEMETRINA 25 EC Deltametrin 25 g/l aktivne tvari
MOVENTO Spirotetramat Lisne uši (Aphididae)

Štitaste uši (Coccoidea)

Sistemik
CORAGEN 20 SC Klorantraniliprol Jabučni savijač (Cydia pomonella)
VOLIAM Klorantraniliprol Jabučni savijač (Cydia pomonella) BBCH 73-81
INSEGAR 25 WG Fenoksikarb Jabučni savijač (Cydia pomonella)
AFFIRM OPTI Emamektin benzoat Jabučni savijač (Cydia pomonella)  
BUMINAL Biljni proteinski mamac (proteini 38,65%, ukupno dušika 8,19%, amino dušični spojevi 3,25%) 0,6 lit na 100 lit vode

Navedeni pripravci nisu registrirani za suzbijanje orahove muhe ali će njihova primjena u individualnom programu zaštite, djelovati i na smanjenje populacije orahove muhe (sporedni učinak – eng. side effect).

Vlasnici pojedinačnih (solitarnih) stabala oraha na okućnicama, mogu uspješno primijeniti metodu masovnog ulova orahove muhe, postavljanjem lovki (žute ljepljive ploče), na način da se na stablo postavi veći broj ploča (3-10 kom.). Ploče se na stablu mijenjaju jednom tjedno (ili rjeđe), čime će se znatno smanjiti štete na plodovima oraha. Još učinkovitija metoda je da se uz dvije žute ploče po stablu postavi i sintetički hranidbeni atraktant (amonijev karbonat) ili feromonski mamac. Žute ploče se izmjenjuju svakih 7 dana ili rjeđe a hranidbeni/feromonski atraktant svakih 30 dana.

Jabučni savijač (Cydia pomonella):

Pregledom 100 plodova oraha u komercijalnim nasadima, utvrđena je vrlo visoka populacija ličinki jabučnog savijača (više od 25%). Kako se ličinke u zaraženim i oštećenim plodovima ne mogu suzbijati, a let imaga (leptira) je još intenzivan, preporuka je obaviti zaštitu nasada jednim od prethodno navedenih insekticidnih pripravaka kako bi se smanjio infektivni potencijal štetnika u vegetacijskoj sezoni 2024.

Orahove grinje (Aceria tristriata i Eriophyes erinea)

Gotovo svim nasadima primijećena je nazočnost orahove grinje-lisne šiškarice (Eriophyes erinea) čiji su simptomi napada obliku nabreknuća (gale) na listovima većeg promjera (veće od 1cm2) ali ovaj štetnik ne pravi značajnije štete. MEĐUTIM, u pojedinim nasadima kao i na solitarnim stablima na okućnicama, zamijećen je vrlo visok intenzitet napada orahove grinje (Aceria tristriata; eng. walnut blister mite). Ova grinja za razliku od grinje-lisne šiškarice, na licu listova oraha stvara puno sitnija ispupčenja-gale (2-3 mm u promjeru) najčešće, žute, crvene ili smeđe boje Kod jačeg napada dolazi do uvijanja i žućenja listova što dovodi do značajnog smanjenja asimilacijske površine. Kako je posljednjih godina zabilježeno sustavno širenje ovoga štetnika na stablima oraha u istočnoj Hrvatskoj, postoji mogućnost da će navedena grinja u nadolazećim godinama postati gospodarski značajan štetnik. U RH trenutno u zaštiti oraha nemamo registriranih akaricidnih ili sumpornih pripravaka.

Siva pjegavost oraha (Ophiognomonia leptostyla):

Vrlo toplo ljeto i velike količine oborina u ovoj vegetacijskoj sezoni, stvorili su uvjete za razvoj i širenje sive pjegavosti oraha. Gotovo da nema komercijalnog nasada ili solitarnog stabla na okućnicama koje ne pokazuje simptome srednjeg do vrlo visokog stupnja zaraze. U pojedinim ekološkim nasadima oraha zabilježena je 50%-tna defolijacija (opadanje lisne mase) i visok postotak zaraženih plodova. Stoga je preporuka, kako bi se smanjio infektivni potencijal patogena u slijedećoj vegetacijskoj sezoni, zaštita nasada jednim od fungicidnih pripravaka na bazi: bakarnog hidroksida (Champion WG 50), bakarnog oksiklorida (Neoram WG), kombinacija bakarnog hidroksida i bakarnog oksiklorida (Airone SC) te kombinacija boskalida i piraklostrobina (Signum).

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Preporuka vlasnicima nasada jabuke i kruške

Posljednjim pregledom plantažnih nasada na lokalitetima Valpovo, Bizovac, Đakovo i Čeminac, utvrđeno je kako su ljetni kultivari jabuke (Gala, Elstar) u fenofazi (BBCH 78-79) tj. plodovi su dostigli 80-90% završne veličine dok su ljetni kultivari kruške (Carmen, Rana Moretinijeva) u fenofazi (BBCH 85-87) tj. plodovi su gotovo dozreli i postigli svoju karakterističnu boju.

Poradi čestih oborina, voćari moraju biti na oprezu te svakodnevno pratiti vremensku prognozu i čestim obilaskom provjeravati zdravstveno stanje nasada. Prethodno navedeno pokazuju i podaci s većine agrometeoroloških postaja u Osječko-baranjskoj županiji, čiji klimatološki i prognozni modeli prikazuju gotovo svaki tjedan povoljne uvjete za razvoj jake infekcije uzročnikom krastavosti jabuke i kruške (Venturia).

Pripravci na bazi fludioksonila (Geoxe), pirimetanila (Scala), kaptana (Scab 80 WG, Kapetan 80 WG i dr.), djeluju i na uzročnike skladišnih truleži plodova: gorka trulež (Gloesporium spp.), plave plijesni (Penicilium spp.), sive plijesni (Botrytis cinerea), crne truleži (Alternaria spp.) i smeđe truleži ploda (Stemphylium spp.), pa su navedeni pripravci prvi izbor za obavljanje posljednjih zaštita ljetnih sorata jabuke.

Osim navedenih pripravaka u nasadima kasnih sorti jabuke mogu se koristiti sredstva na bazi: boskalida+piraklostrobina (Bellis), fluopirama+tebukonazola (Luna experience), trifloksistrobina (Zato), tebukonazola+trifloksistrobina (Nativo 75 WG), captana+trifloksistrobina (Zato plus). Posljednja tri pripravka djeluju i na pepelnicu jabuke.

Ekološki proizvođači za suzbijanje krastavosti jabuke i kruške mogu koristiti pripravke na bazi: kalijevog hidrogen karbonata (Vitisan, Karbicure).

Kako se i dalje bilježi srednji intenzitet leta jabučnog savijača (Cydia pomonella), suzbijanje se može provesti pripravcima na bazi: emamektin benzoata (AffirmAffirm opti), klorantraniliprola (Coragen 20 SC, Voliam), spinetorama (Delegate 250 WG), abamektina+klorantraniliprola (Voliam targo) i dr.

VAŽNO: Svi prethodno navedeni insekticidni pripravci imaju karencu 7-14 dana.

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/).

 

dr. sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Preporuka vlasnicima trajnih nasada oraha

Praćenjem leta orahove muhe (Rhagoletis completa), posljednje tri godine, pokazalo je kako štetnik u RH počinje letjeti u drugoj dekadi mjeseca srpnja (10.-20.07.). Stoga je preporuka voćarima (amateri) da u svrhu praćenja početka leta, postave u nasadima ili solitarnim stablima 3-4 žute ljepljive ploče. Ploče se postavljaju na stabla unutar nasada na pogodnom mjestu u donji dio krošnje (do 2 metra visine) sa osunčane strane stabla.

Vlasnici nasada oraha koji su u Zahtjevu za potporu za 2023. godinu, prijavili mjeru ruralnog razvoja M10.1.12./70.01.01. – KFK, morali su postaviti u nasade feromonske, vizualne ili hranidbene klopke za orahovu muhu (Rhagoletis completa), najkasnije do 30.lipnja, a koje uz redovite preglede i vođenje propisane evidencije, moraju ostati u nasadu do 31.08. tekuće vegetacijske sezone.

Kako bi se dobili što precizniji rezultati početka leta orahove muhe, profesionalnim voćarima se preporučuje postavljanje (uz žute ploče), sintetičkog hranidbenog atraktanta (amonijev karbonat ili amonijev acetat) ili feromonskog mamca koje proizvodi mađarska tvrtka Csalomon. Iskustva iz praćenja leta u protekle tri godine, pokazuju kako je ulov na žute ploče s dodatkom hranidbenog atraktanta bio 3-5 veći od ulova na žutim pločama bez dodatka atraktanta. Nakon postavljanja ljepljivih ploča, potreban je svakodnevni obilazak nasada i pregled uhvaćenih kukaca.

Sukladno biološkim osobinama orahove muhe, istraživanja su pokazala kako mužjaci orahove muhe prvi izlijeću te je za očekivati kako će se u prvom tjednu leta na žutim pločama hvatati uglavnom mužjaci. U svrhu točne determinacije štetnika (specifični prugasti uzorak na krilima), kao i razlikovanja mužjaka i ženki, voćari se upućuju na posjetu web-stranice Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede: https://www.savjetodavna.hr/2022/08/16/orahova-muha-bioloske-osobine-i-metode-zastite/ (www.savjetodavna.hr u rubrici „Aktualno“ Orahova muha-biološke osobine i metode zaštite od 16. kolovoza 2022.).

Preporuka je voćarima da nakon hvatanja prvih ženki, ne treba žuriti sa insekticidnom zaštitom jer je odraslim muhama nakon izlijetanja potreban određeni period (7-10 dana) za ishranu i spolni razvoj te parenje (kopulaciju). Nakon što se u nasadu uhvati prva ženka, prvi insekticidni tretman se može planirati za 10-ak dana. Poradi relativno dugog perioda izlijetanja imaga (više od dva mjeseca), zaštita oraha se obavlja u 2-3 tretmana u razmaku od 10-14 dana što ovisi o vremenskim uvjetima (oborine) kao i ukupnog broja uhvaćenih jedinki na žutim pločama.

Za suzbijanje orahove muhe u RH trenutno nemamo registriran niti jedan insekticidni pripravak, kako u konvencionalnoj/integriranoj tako i u ekološkoj proizvodnji.

Od ostalih štetnika, u nasadima oraha bilježi se intenzivni let jabučnog savijača (Cydia pomonella), orahovog savijača (Cydia amplana), a zabilježena je vrlo značajna nazočnost velike orahove lisne uši (Callaphis juglandis) te velike i male orahove grinje (Aceria tristriata i Aceria erinea), koje mogu napraviti značajne štete. Od insekticidnih pripravaka registriranih za korištenje u konvencionalnoj/integriranoj proizvodnji, za suzbijanje jabučnog savijača u orahu registrirani su pripravci na bazi klorantraniliprola (Coragen 20 SC i Voliam). Za suzbijanje lisnih i štitastih uši, registriran je pripravak na bazi spirotetramata (Movento). Za suzbijanje jabučnog i kestenovog savijača te lisnih uši na orahu, registrirani su pripravci na bazi deltametrina (Decis 100 EC, Rotor Super, Demetrina 25 EC i Deltagri.) te pripravak Scatto s napomenom kako se posljednji pripravak koristi od formiranja plodova do fenofaze postizanja karakteristične veličine ploda (BBCH 70-79). Navedeni pripravci nisu registrirani za suzbijanje orahove muhe ali će njihova primjena u individualnom programu zaštite, djelovati i na smanjenje populacije orahove muhe (sporedni učinak – eng. side effect).

 

 

 

U nasadima velike visine i volumena krošnje, u svrhu smanjenja količine škropiva uz insekticid se može dodati i biljni proteinski mamac (Buminal). U slučaju korištenja biljnog proteinskog mamca, nije potrebno tretirati cijelu krošnju već samo donju polovinu, čime će imaga orahove muhe biti privučena u donje dijelove te biti izložena djelovanju insekticida.

Ekološkim proizvođačima oraha preporučuje se obavljanje 2-3 tretmana protiv prethodno navedenih štetnika uz korištenje pripravaka na bazi spinosada (Laser) i cydia pomonella granulovirusa (Carpovirusine evo 2) uz dodatak biljnog proteinskog mamca (Buminal). Istraživanja su pokazala kako pripravak Laser ima dosta dobro sporedno djelovanje i na orahovu muhu.

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Obavijest voćarima koštićavog voća (šljiva, bresaka, nektarina)

Vlasnicima nasada koštićavog voća savjetujemo fungicidnu zaštitu od najznačajnijih gljivičnih oboljenja.

 

Vlasnicima plantažnih nasada šljiva, bresaka, nektarina savjetuje se zaštita protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) jednim od slijedećih pripravaka: Captan WP 50 ili Kastor

 

Nasade šljiva, breskvi i nektarina zaštitite i protiv:

  • Truleži plodova ili sive plijesni (Botrytis cinerea) pripravkom: Signum, Teldor SC500, Luna Experience ili Switch 62,5
  • sušenja grančica (Monilinia laxa) priprakom poput Nativo 75 WG, Switch 62,5.

 

Obzirom na vrijeme sazrijevanja upozoravamo da obratite posebnu pozornost na karencu pri izboru pripravka.

 

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju na etiketi ili u FIS bazi Ministarstva poljoprivrede. Obavezno vodite evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

 

 

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević
e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Savjetujemo vinogradare da zaštitite svoj vinograd protiv najznačajnijih gljivičnih bolesti jednim od slijedećih kombiniranih sistemično-kontaktnih pripravaka.

 

Zaštitu vinograda protiv plamenjače (Plasmopara viticola) obavite jednim od slijedećih pripravaka: Mikal Flash WG, Mikal Premium F, Forum Star DF, Ridomil Gold Combi WG ili MZ, Pergado MZ WG, Galbem F WG, Galben M WG, Electis WG, Acrobat MZ WG i sl.

 

Vinograde protiv pepelnice (Uncinula necator) zaštitite koristeći jedan od slijedećih pripravaka: Zato 50 WG, Dynali, Falcon 460 EC, Topas 100 EC, Nativo 75 WG, Collis KS, Vivando KS i sl.

 

Kontrolom u vinogradima zamijećena je pojavnost američkog cvrčka. Prema zakonskim odredbama svi vlasnici vinograda u obvezi su suzbijati pojavnost američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Bell.) kao preventivnu mjeru borbe protiv fitoplazmi vinove loze, poglavito Zlatne žutice vinove loze (Flavescense doree). Savjetujemo ovu zaštitu i to na način da donju sapnicu dijelom usmjerite prema tlu jer se ovaj štetnik često zadržava na vegetaciji ispod trsova.

 

Za suzbijanje se može koristiti jedan od slijedećih pripravaka: Pirecris EC, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Sivanto Prime, Flipper, Cythrin Max, Pyregard, Krisant EC, Mavrik FLO ili Direkt Green.

 

Savjetujemo da ne koristite pripravke iste aktivne tvari više od dva puta u vegetaciji kako bi se postigla maksimalna učinkovitost djelovanja korištenog pripravka i spriječila rezistentnost.

 

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju na etiketi ili u FIS bazi Ministarstva poljoprivrede. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

 

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević       

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest proizvođačima soje

Usjevi soje su u fazi prve do druge troliske, ovisno o terminu sjetve. Nakon razdoblja obilnih kiša potrebno je provesti tretiranje herbicidima.

Za suzbijanje širokolisnih korova može se koristiti: BASAGRAN 480, BENTA 480 SL, PULSAR 4O.

Za suzbijanje uskolisnih korova koristiti: TARGA, FUSILADE MAX EC, FOCUS ULTRA, PANTERA QT, AGIL 100 EC i dr.

Osim navedenih pripravaka moguće je koristiti za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u split aplikaciji: CORUM, PULSAR 40 u kombinaciji s HARMONY SX i dr.

Tretiranja provoditi po mirnom vremenu i u hladnijem dijelu dana, budući da su najavljene visoke temperature, kako ne bi došlo do fitotoksičnosti.

Sva SZB koristiti prema uputi proizvođača, voditi redovito evidenciju o korištenju SZB, i praznu ambalažu zbrinuti na propisani način do trenutka organiziranog odvoza.

 

Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.

Email: marija.kupresak@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštićavog voća (šljiva, višnja, trešnja)

Od zadnje preporuke na području Osječko-baranjske županije palo je 50 do 70 litara kiše po kvadratnom metru uz višednevno oblačno vrijeme s vrlo visokom relativnom vlagom zraka tijekom cijelog dana. Pri tome su dnevne temperature bile oko 200C. Sve navedeno upućuje na neophodnost nove fungicidne zaštite.

Savjetujemo da nastalo razvedravanje vlasnici nasada šljiva, trešanja i višanja iskoriste za fungicidnu zaštitu od najznačajnijih gljivičnih oboljenja.

Vlasnicima nasada šljiva savjetuje se preventivna zaštita protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) jednim od slijedećih pripravaka: Captan WP 50 ili Dithane DG Neotec.

Proizvođačima višanja i trešanja savjetujemo zaštitu njihovih nasada protiv kozičavosti (Blumeriella jaapii) jednim od slijedećih pripravaka: Chromodin S-65 ili Syllit 544SC, Captan 80 WG ili Merpan 80 WDG. 

Napominjemo da ovoga puta ne koristiti pripravke iste aktivne tvari kao i pri zadnjoj zaštiti kako bi se postigla maksimalna učinkovitost djelovanja korištenog pripravka.

Ovisno o vremenu sazrijevanja nasade višanja i trešanja 10-tak dana prije dozrijevanja zaštitite i protiv Truleži plodova ili sive plijesni (Botrytis cinerea) i Sušenja grančica (Monilinia laxa) priprakom poput: Teldor SC500, Luna Experience, Chorus 50 WG ili Switch 62,5 (K 3 do 7 dana).

Zbog što učinkovitijeg djelovanja spomenutih pripravaka savjetujemo korištenje nekog od okvašivača kojega možete naći na tržištu RH.

Feromonskim praćenjem leta trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) utvrđena je pojavnost ovoga štetnika i potrebna je insekticidna zaštita višanja i trešanja. Zbog karence (K) dopuštenih insekticida savjetuje se i zaštita protiv ovog štetnika pripravkom poput: Mospilan 20 SG (K 7 dana) ili Decis 100 EC (K 7).

Navedeni pripravci učinkoviti su i na lisne uši koje su također ne nekim lokacijama zamijećene u velikom broju.

Obzirom na vrijeme sazrijevanja upozoravamo da obratite posebnu pozornost na karencu pri izboru pripravka.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite evidenciju o prskanju i ekološki zbrinite praznu embalažu.

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević
e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr