MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Osječko-baranjska

Preporuka vlasnicima nasada jabuke i kruške – zimska zaštita

Posljednjim pregledom plantažnih nasada jabuke i kruške u Osječko-baranjskoj županiji, utvrđeno je kako su nasadi u fenofazi (BBCH 93-95) tj. zelena masa (lišće) je u fazi promjene boje i opadanja. Uvidom u podatke agrometeoroloških postaja na većini lokaliteta u posljednjih 15 dana zabilježene su višekratno, veće količine oborina (8-16 mm) uz srednje dnevne temperature od 8-10°C. Uz ovakve agrometeorološke uvjete a imajući u vidu kako na vegetativnim izbojcima (grančicama), nakon intenzivnog opadanja listova ostaju otvorene ranice od otpalih peteljki, stvaraju se povoljni uvjeti za prodor patogena u biljno tkivo (Fuzikladij, Erwinia amylovora i dr.). Stoga se u ovoj fenofazi razvoja jabuke i kruške, preporučuje obavljanje kasno-jesenske zaštite nasada.

Za tu namjenu u RH registrirani su pripravci na bazi bakarnog oksida: Nordox 75 WG – u konc. 0,2%; bakarnog oksiklorida: Cuprablau Z 35 WG – u dozi 1,6-1,7 kg/ha, Cuprocaffaro 50 WP – u konc. 0,75%, Neoram WG – u konc. 0,5 – 0,6%, Codimur SC, Copper Key Flow, Cupra, Copper Lainco – u konc. 0,25-0,3% ili bakarnog hidroksida: Champion Flow SC – u konc. 0,65%, (krajnji rok za primjenu zaliha ovoga pripravka je 01.09.2023.) i dr.

Od ostalih pripravaka za ovu namjenu mogu se koristiti gotovi pripravci s više aktivnih tvari kao što su kombinacije: bakarnog hidroksida i bakarnog oksiklorida (Airone SC – u dozi od 3-4 lit/ha), kombinacija bakarnog sulfata i kalcijevog hidroksida (Bordoška juha Caffaro 20 WP – u koncentraciji 1,5 %, VAŽNO: ne smije se miješati s korektorima pH, okvašivačima i folijarnim gnojivima) ili kombinacija bakarnog hidroksida i parafinskog ulja: (Modro ulje – u konc. 2-3%) i dr.

Navedeni pripravci primjenjuju se uz korištenje što većih količina vode po jedinici površine (1.000-1.500 l/ha ili više), kako bi se osigurala ravnomjerna raspodjela škropiva po čitavoj krošnji tzv. „kupanje“ stabala. Uz navedene bakarne pripravke (uz izuzetak Modrog ulja), preporučuje se dodavanje pripravaka na bazi parafinskog ulja (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Prominal neu, Ovipron top, Ovitex, Laincoil, Plantoil – u koncentraciji 3-4%) u cilju insekticidnog efekta na prezimljujuće oblike štetnih kukaca (jaja i kukuljice lisnih uši, crvenog pauka, lisnih minera i dr.).

Preporuka je koristiti sve pripravke u ovom periodu u maksimalno dozvoljenim dozama po jedinici površine.

Prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu – FIS, u ekološkoj proizvodnji jabuke i kruške za ovu namjenu registrirani su pripravci: Modro ulje, Nordox 75 WG, Neoram WG, Cuprablau Z 35 WG, Bordoška juha caffaro 20 WP, Cuprocaffaro 50 WP, Airone SC, Cupra i Champion flow SC uz koje se može dodati pripravak na bazi parafinskog ulja. Za mogućnost korištenja ostalih bakarnih pripravaka koji su na tržištu RH registrirani kao gnojiva/ojačivači bilja, ekološki proizvođači moraju se posavjetovati s predstavnicima izabranog kontrolnog tijela ekološke proizvodnje.

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Preporuka vlasnicima trajnih nasada lijeske

Imajući u vidu meteorološke uvjete u proteklih 15-ak dana (srednje dnevne temperature iznad 5°C) kao i fenofazu razvoja lijeske, pregledom trajnih nasada u Osječko-baranjskoj županiji, utvrđeno je kako su stabla/grmovi lijeske izgubila 70 – 90 % lisne mase te je pravo vrijeme za obavljanje zimske zaštite u cilju smanjenja infektivnog potencijala štetočinja (gljivice, bakterije i prezimljujući oblici kukaca) u vegetacijskoj sezoni 2023. godine.

Za kasno-jesensku zaštitu lijeske u RH registrirani su pripravci na bazi: bakarnog hidroksida (Cuprablau Z 35 WG u dozi 1,6-1,7 kg/ha); bakarnog oksiklorida (Neoram WG – u koncentraciji 0,45%, ), kombinacija bakarnog sulfata i kalcijevog hidroksida (Bordoška juha Caffaro 20 WP – u koncentraciji 1,5 %, VAŽNO: ne smije se miješati s korektorima pH, okvašivačima i folijarnim gnojivima) ili kombinacija bakarnog hidroksida i parafinskog ulja: (Modro ulje – u koncentraciji 2-3%). Navedeni pripravci primjenjuju se uz korištenje što većih količina vode po jedinici površine (1.000-1.500 l/ha ili više), kako bi se osigurala ravnomjerna raspodjela škropiva po čitavoj krošnji (tzv. „kupanje“ stabla/grma).

Uz navedene bakarne pripravke (uz izuzetak Modrog ulja), preporučuje se dodavanje parafinskog ulja (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Prominal neu, Ovipron top, Ovitex, Laincoil, Plantoil – u koncentraciji 3-4%) u cilju insekticidnog efekta na prezimljujuće oblike štetnih kukaca (jaja i kukuljice).

Preporuka je koristiti sve pripravke u ovom periodu u maksimalno dozvoljenim dozama po jedinici površine.

Prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu – FIS, u ekološkoj proizvodnji lješnjaka za ovu namjenu registrirani su pripravci: Modro ulje, Neoram WG, Cuprablau Z 35 WG, Bordoška juha caffaro 20 WP uz koje se može dodati pripravak na bazi parafinskog ulja. Za mogućnost korištenja ostalih bakarnih pripravaka koji su na tržištu RH registrirani kao gnojiva/ojačivači bilja, ekološki proizvođači moraju se posavjetovati s predstavnicima izabranog kontrolnog tijela ekološke proizvodnje.

Vlasnicima nasada koji su tijekom ovogodišnje vegetacije u nasadima lijeske primijetili naglo sušenje pojedinih grana ili čak cijelih stabala/grmova poradi sumnje na zarazu vrlo opasnim bakteriozama: (Pseudomonas avellanae, Botryosphaeria dothidea) – Bakterijski rak lijeske i (Xanthomonas arboricola pv. corylina) – Bakterijska palež lijeske, preporučuje se odrezivanje zaraženih grana 30 cm ispod mjesta sušenja sve do grane višeg reda i spaljivanje izvan nasada. Cijela stabla koja su tijekom vegetacije doživjela kolaps (palež, sušenje), poradi sumnje na prethodno navedena bakterijska oboljenja, potrebno je izvaditi s korijenom i spaliti izvan nasada. Rane nastale nakon rezanja zaraženih grana mogu se premazati (dezinficirati) pripravcima: Cuprocaffaro 50 WP (u koncentraciji 0,8 – 1,0) ili Bordoška juha caffaro 20 WP (u koncentraciji 1,5%). Alat za rezidbu potrebno je prije orezivanja svakog pojedinačnog stabla dezinficirati prikladnim sredstvom (70 % alkohol, 3 % Natrijev hipoklorit ili sl.).

Preporuka je da se nasadi  lijeske u kojima postoji sumnja na zarazu bakteriozama, prskaju prethodno navedenim bakarnim preparatima dva puta u jesenskom periodu: Prvi tretman – kada su stabla/grmovi odbacili 50 % lisne mase te drugi tretman nakon potpunog odbacivanja lisne mase. Razmak između dva tretmana treba biti najmanje 10-15 dana. Za tretmane se koriste dva različita pripravka na bazi bakra.

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Preporuka vlasnicima nasada oraha – zimska zaštita

Pregledom komercijalnih nasada oraha u Osječko-baranjskoj županiji, može se zaključiti kako su stabla oraha u izgubila u ovisnosti od sortimenta više 80 % lisne mase te je pravo vrijeme za obavljanje zimske zaštite kako bi se smanjio infektivni potencijal gljivičnih i bakterijskih oboljenja u vegetacijskoj sezoni 2023. godine.

Najčešći i najopasniji uzročnici bolesti na orahu su: siva pjegavost (Gnomonia leptostyla) i trulež plodova (Gleosporium epicarpi) tzv. antraknoze oraha, bakterijska pjegavost (Xanthomonas arboricola pv. juglandis) čije zimske spore prezimljavaju na otpalom lišću te bakterijski rak oraha (Botryosphaeria dothidea), koji se posljednjih godina naglo širi u nasadima oraha.

Zimska zaštita nasada oraha vrlo je važna agrotehnička mjera posebno u nasadima u kojima je tijekom ovogodišnje vegetacije zabilježen jači napad prethodno navedenih bolesti kao i u nasadima koji su oštećeni djelovanjem niskih proljetnih temperatura ili zbog ledotuče. Iako zimsku zaštitu oraha otežava činjenica velike visine i volumena krošnje (stariji nasadi), ista se ipak može provesti uz neke prilagodbe na mlaznicama vučenih ili nošenih raspršivača (tzv. turbo mlaznice).

Za kasno-jesensku zaštitu oraha u RH registrirani su pripravci na bazi bakarnog hidroksida uz dodatak parafinskog ulja (Cuprablau Z 35 WG – u dozi 1,6-1,7 kg/ha), bakarnog oksiklorida (Neoram WG – u koncentraciji 0,45 %) ili kombinacija bakarnog sulfata i kalcijevog hidroksida (Bordoška juha Caffaro 20 WP – u koncentraciji 1,5 %, VAŽNO: ne smije se miješati s korektorima pH, okvašivačima i folijarnim gnojivima). Navedeni pripravci apliciraju se uz korištenje što većih količina vode po jedinici površine (1.000-2.000 l/ha), kako bi se osigurala ravnomjerna raspodjela škropiva po čitavoj krošnji (tzv. „kupanje“ stabala).

Preporuka je koristiti sve pripravke u ovom periodu u maksimalno dozvoljenim dozama po jedinici površine.

Nadalje, preporučuje se voćarima koji su tijekom ovogodišnje vegetacije u nasadima oraha imali srednje do jak napad orahove muhe (Rhagoletis completa), da međuredni prostor unutar nasada obrade agrotehničkom mjerom plitkog oranja ili tanjuranja kako bi se zimske kukuljice orahove muhe izbacile na površinu i izložile niskim temperaturama. Plitka međuredna obrada smanjuje i infektivni potencijal prethodno navedenih gljivičnih oboljenja jer se otpalo i zaraženo lišće unosi u tlo.

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Preporuka vlasnicima trajnih nasada oraha

Kako Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Područna služba za stručnu podršku Osijek i u ovoj vegetacijskoj sezoni prati dinamiku leta orahove muhe (Rhagoletis completa), pregledom postavljenih lovki (žute ljepljive ploče) uz dodatak feromonskog/hranidbenog atraktanta, utvrđeno je kako je let orahove muhe u Osječko-baranjskoj županiji na svome vrhuncu.

U ovoj vegetacijskoj sezoni, prve odrasle ženke (imago), koje su razvile jaja spremna za polaganje, uhvaćene su dana 01. kolovoza te je objavljena preporuka za obavljanje prvog insekticidnog tretmana. Kako je ličinkama orahove muhe potrebno 3-5 tjedana za potpuni razvoj, voćari su u nasadima gdje nije obavljana zaštita, počeli uočavati prve simptome napada na plodovima u obliku većih ili manjih tamnih područja na zelenoj lupini ploda koja su na dodir mekana.

U nasadima gdje su do sada obavljena dva insekticidna tretmana, zabilježena je vrlo niska populacija imaga (uhvaćeno je 3-5 imaga/tjedno). Međutim, u nasadima gdje nisu obavljani tretmani kao i na solitarnim stablima na okućnicama, zabilježena vrlo visoka populacija imaga štetnika (više od 100 imaga/tjedno).

Imajući u vidu navedeno, još uvijek je u netretiranim nasadima moguće obaviti jedan do dva tretmana kako bi se smanjio infektivni potencijal štetnika za iduću vegetacijsku sezonu.

Za suzbijanje orahove muhe u RH imamo registriran samo jedan kontaktno-želučani pripravak na bazi fosmeta (Imidan 50 WGkrajnji rok za primjenu zaliha 01.11.2022.). S navedenim pripravkom, dozvoljena su dva tretmana u vegetaciji u razmaku od 14 dana (doza 1,5 kg/ha, karenca 7 dana). U nasadima velike visine i volumena krošnje u svrhu smanjenja količine škropiva, uz insekticid se može dodati i biljni proteinski mamac (Buminal). U slučaju korištenja biljnog proteinskog mamca, nije potrebno tretirati cijelu krošnju već samo donju polovinu, čime će imaga orahove muhe biti privučena u donje dijelove te biti izložena djelovanju insekticida.

U RH nemamo registriranih ekoloških insekticidnih pripravaka za suzbijanje orahove muhe ali je moguće obaviti 2-3 tretmana u individualnom programu zaštite od ostalih štetnika oraha, pripravkom na bazi spinosada (Laser) uz dodatak biljnog proteinskog mamca (Buminal). Pripravak Laser ima relativno dobro sporedno djelovanje i na orahovu muhu.

Vlasnici pojedinačnih (solitarnih) stabala oraha na okućnicama, mogu uspješno primijeniti metodu masovnog ulova orahove muhe postavljanjem lovki (žute ljepljive ploče), na način da se na stablo postavi veći broj ploča (3-10 kom.). Ploče se na stablu mijenjaju jednom tjedno (ili rjeđe), čime će se znatno smanjiti štete na plodovima oraha. Još učinkovitija metoda je da se uz dvije žute ploče po stablu postavi i sintetički hranidbeni atraktant (amonijev karbonat) ili feromonski mamac koje proizvodi mađarska tvrtka Csalomon. Žute ploče se izmjenjuju svakih 7 dana ili rjeđe a hranidbeni/feromonski atraktant svakih 30 dana.

Za više informacija o biološkom ciklusu orahove muhe te metodama zaštite, poljoprivredni proizvođači se upućuju na posjetu web-portalu Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede: https://www.savjetodavna.hr/2022/08/16/orahova-muha-bioloske-osobine-i-metode-zastite/

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Preporuka vlasnicima nasada jabuke

Posljednjim pregledom plantažnih nasada na lokalitetima Kitišanci, Bizovac, Đakovo i Čeminac, utvrđeno je kako su kultivari jabuke kasnijeg dozrijevanja u fenofazi (BBCH 81-85) tj. plodovi su postigli punu veličinu i u fenofazi su dozrijevanja. Na većini su lokaliteta je u posljednjih 15 dana zabilježene veće ili manje količine oborina (8-12 mm), koje uz relativno visoke srednje dnevne temperature, stvaraju povoljne uvjete razvoj krastavosti (Fuzikladija). Uvidom u podatke agrometeoroloških postaja, zadnji povoljni uvjeti za razvoj srednje jake infekcije uzročnikom krastavosti (Venturia) bili su u periodu od 31.08. – 01.09.2022., te se u narednim danima očekuju nove oborine.

Stoga je potrebno imajući u vidu sortiment i vrijeme dozrijevanja u pojedinim nasadima, obaviti preventivnu zaštitu nasada jabuke i kruške protiv uzročnika krastavosti, korištenjem pripravaka kratke karence a koji će djelovati i na smanjenje zaraze skladišnim bolestima jabuke (Colletotrichum spp., Penicillium spp., Stemphylium spp., Botrytis spp.). Primijeniti se mogu pripravci na bazi: kalijevog hidrogen karbonata (Vitisan,  Karbicure) – karenca 1 dan, fludioksonila (Geoxe) – karenca 3 dana ili kombinacija piraklostrobina+boskalida (Bellis) – karenca 7 dana. Od bioloških pripravka mogu se primijeniti sredstva na bazi bakterije Bacillus amyloliquefaciens (Serenade aso) – nema karence.

Kako se još uvijek bilježi let jabučnog savijača (Cydia pomonella), te kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis) u nasadima se mogu koristiti insekticidni pripravci kraće karence na bazi: emamektin benzoata (Affirm, Affirm opti) – karenca 7 dana, spinetorama (Delegate 250 WG) – karenca 7 dana.

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Savjetujemo posljednju ovosezonsku zaštitu vinograda i to samo u zoni grožđa. Prethodno je korisno otkloniti suvišno lišće u zoni grožđa. Preventivnu zaštitu grozdova treba obaviti protiv sive plijesni (Botrytis cinerea P.) Posebnu pozornost obratite na dobru „okupanost“ grozdova (ali bez otkapavanja!).

Koristiti možete jedan od slijedećih pripravaka: Teldor 500, Chorus 75, Luna Privilege, Cantus, Scala, Pyrus 400, Switch 62,5 ili Geoxe. Radi što bolje efikasnosti korištenih pripravaka na patogena savjetuje se i korištenje jednog od okvašivača ponuđenih na tržištu.

Savjetujemo da aplikaciju obavite sa višom dozvoljenom koncentracijom navedenom u uputama za primjenu i sa po dvije sapnice (dizne) sa svake strane reda jer nema potrebe zaštićivati cijeli trs.

Posebnu pozornost obratite na poštivanje karence obzirom na termin berbe.  Obavezno vodite i evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Preporuka vlasnicima trajnih nasada oraha – orahova muha

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Područna služba za stručnu podršku Osijek i u vegetacijskoj sezoni 2022. godine, prati početak leta orahove muhe (Rhagoletis completa) na solitarnim stablima te u komercijalnim nasadima oraha u Osječko-baranjskoj županiji.

U ovoj vegetacijskoj sezoni, prvi ulov odrasle orahove muhe (mužjak) zabilježen je 09.07. u trajnom nasadu oraha u k.o. Široko Polje. Odraslim jedinkama orahove muhe potreban je nakon izlijetanja iz tla, određeni period ishrane (7-10 dana) kao i spolnog sazrijevanja (5-7 dana). Prve ženke koje su razvile jaja spremna za polaganje, uhvaćene su dana 01.08.2022., stoga je sada pravo vrijeme za početak mjera borbe protiv ovoga štetnika. Mjere borbe koje se provode u ovome periodu vegetacije mogu podijeliti na kemijske (insekticidi) i nekemijske (metoda masovnog ulova).

Poradi relativno dugog perioda izlijetanja imaga (više od dva mjeseca), od kemijskih mjera, preporuka je obaviti zaštitu oraha u 3-4 tretmana u razmaku od 10-14 dana što ovisi o vremenskim uvjetima (oborine) kao i rezidualnog efekta upotrijebljenih pripravaka. Za suzbijanje orahove muhe u RH imamo registriran samo jedan kontaktno-želučani pripravak na bazi fosmeta (Imidan 50 WGkrajnji rok za primjenu zaliha 01.11.2022.). S navedenim pripravkom, dozvoljena su dva tretmana u vegetaciji u razmaku od 14 dana (doza 1,5 kg/ha, karenca 7 dana). U nasadima velike visine i volumena krošnje u svrhu smanjenja količine škropiva, uz insekticid se može dodati i biljni proteinski mamac (Buminal). U slučaju korištenja biljnog proteinskog mamca, nije potrebno tretirati cijelu krošnju već samo donju polovinu, čime će imaga orahove muhe biti privučena u donje dijelove te biti izložena djelovanju insekticida.

U RH nemamo registriranih ekoloških insekticidnih pripravaka za suzbijanje orahove muhe, međutim kako se još uvijek u nasadima oraha bilježi let jabučnog savijača (Cydia pomonella) i orahovog savijača (Cydia amplana), koji još uvijek mogu napraviti značajne štete, preporuka je obavljanje 2-3 tretmana protiv ovih štetnika uz korištenje pripravaka na bazi spinosada (Laser) i cydia pomonella granulovirusa (Carpovirusine evo 2) s dodatkom biljnog proteinskog mamca (Buminal). Pripravak Laser ima dosta dobro sporedno djelovanje i na orahovu muhu.

Od ostalih  insekticidnih pripravaka registriranih za korištenje u konvencionalnoj/integriranoj proizvodnji, za suzbijanje jabučnog savijača u orahu dozvoljeni su pripravci na bazi fenoksikarba (Insegar 25 WG) i klorantraniliprola (Coragen 20 SC i Voliam). Za suzbijanje lisnih i štitastih uši, registriran je pripravak na bazi spirotetramata (Movento). Za suzbijanje jabučnog i kestenovog savijača te lisnih uši na orahu, registrirani su pripravci na bazi deltametrina (Decis 100 EC, Rotor Super, Demetrina 25 EC i dr.) te pripravak (Scatto) s napomenom kako se pripravak koristi od formiranja plodova do fenofaze postizanja karakteristične veličine ploda (BBCH 70-79). Navedeni pripravci nisu registrirani za suzbijanje orahove muhe ali će njihova primjena u individualnom programu zaštite protiv svih navedenih štetnika, djelovati i na smanjenje populacije orahove muhe (sporedni učinak – eng. side effect).

Vlasnici pojedinačnih (solitarnih) stabala oraha na okućnicama, mogu uspješno primijeniti metodu masovnog ulova orahove muhe postavljanjem lovki (žute ljepljive ploče), na način da se na stablo postavi veći broj ploča (3-10 kom.). Ploče se na stablu mijenjaju jednom tjedno (ili rjeđe), čime će se znatno smanjiti štete na plodovima oraha. Još učinkovitija metoda je da se uz žute ploče postavi sintetički hranidbeni atraktant (amonijev karbonat ili amonijev acetat) ili feromonski mamac koje proizvodi mađarska tvrtka Csalomon. Iskustva iz praćenja leta orahove muhe u 2021. godini, pokazuju kako je ulov na žute ploče s dodatkom hranidbenog atraktanta bio 3-5 veći od ulova na žutim pločama bez dodatka atraktanta.

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Preporuka vlasnicima nasada jabuke i kruške

Pregledom plantažnih nasada na lokalitetima Valpovo, Bizovac, Đakovo, Kitišanci i Čeminac, utvrđeno je kako su kultivari ljetnih jabuka (Gala, Elstar i dr.) u fenofazi (BBCH 78) tj. plodovi su postigli 80% svoje veličine. Imajući u vidu protekli vrlo vruć i suh vremenski period, ipak je na lokalitetima u Valpovu i Đakovu utvrđena slabija pojava zaraze krastavosti na listovima jabuke te se preporučuje proizvođačima pregled nasada i obavljanje fungicidne zaštite kako bi se u ovome trenutku spriječile sekundarne zaraze koje bi mogle zahvatiti plodove.

Uvidom u podatke agrometeoroloških postaja u Osječko-baranjskoj županiji, zadnji povoljni uvjeti za razvoj slabe infekcije uzročnikom krastavosti (Venturia) bili su u periodu od 27.07. – 31.07.2022. (lokaliteti D.Miholjac, Kitišanci i Trnava) te srednje infekcije u periodu od 30.07. – 31.07.2022. (lokalitet Bizovac), dok su na lokalitetu Našice poradi učestalijih ljetnih pljuskova u periodu od 26.07. – 31.07., zabilježeni uvjeti za razvoj zaraze krastavosti u rasponu od srednje do jake infekcije. Stoga je preporuka imajući u vidu raspored lokalnih oborina kao i period karence za pojedino sredstvo, obaviti preventivnu/kurativnu zaštitu nasada ljetnih sorti jabuke i kruške korištenjem fungicidnih pripravaka kraće karence. U tu svrhu, mogu se koristiti sredstva na bazi boskalida + piraklostrobina (Bellis), kalijevog hidrogen karbonata (Vitisan, Carbicure), fluopirama + tebukonazola (Luna expirience) i dr.

U svrhu suzbijanja bolesti koje se razvijaju u skladištima nakon berbe (siva plijesan i gorka trulež) u nasadima se mogu koristiti pripravci na bazi fludioksonila (Geoxe), kombinacija ciprodinila + fludioksonila (Switch 62,5 WG – registriran samo za krušku) i dr.

U nasadima jesenskih sorti jabuka (Zlatni delišes, Fuji, Idared), u svrhu zaštite protiv krastavosti, mogu se koristiti pripravci na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Faban, Alcoban, Dynamo i dr.), kaptana (Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, Zato plus i dr.) ili ciprodinila (Chorus 75 WG, Chorus 50 WG) te sistemičnih fungicida od kojih se mogu koristiti pripravci na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo, Difenzone i dr.), fenbukonazola (Indar 5 EW – krajnji rok za primjenu zaliha: 28.02.2023.) i dr.

Preporuka je da razmaci između prskanja budu 10 do 14 dana, što ovisi o primijenjenom sredstvu kao i količini oborina. Ako je nakon posljednjeg tretmana zabilježeno više od 30 mm kiše, preporuka je da se ponovi tretman prije prognoziranih oborina.

Kako se još uvijek bilježi let jabučnog savijača (Cydia pomonella), koji u ovome periodu još uvijek može u nasadima jesenskih sorti jabuka napraviti značajne štete, preporuka je obavljanje vizualnog pregleda plodova (najmanje 1000 plodova po sorti). Ako se pronađe više od 10 „crvljivih plodova“ (prag od 1%), nasadi se mogu zaštititi od korištenjem insekticidnih pripravaka na bazi emamektin benzoata (Affirm i Affirm opti) spinetorama (Delegate 250 WG), ili kombinacijom abamektina+klorantraniliprola (Voliam targo) i dr.

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Preporuka vlasnicima nasada jabuke i kruške

Posljednjim pregledom plantažnih nasada na lokalitetima Valpovo, Bizovac, Đakovo i Čeminac, utvrđeno je kako su kultivari jabuke i kuške (osim ljetnih sorti) u fenofazi (BBCH 74-75) tj. plodovi su postigli polovinu svoje veličine. Za voćare koji su do početka mjeseca lipnja sačuvali svoje nasade od primarnih infekcija askosporama uzročnika krastavosti – fuzikladija (Venturia), moglo bi se reći kako su ušli u mirniji period proizvodnje. Imajući u vidu protekli vrlo vruć i suh vremenski period ipak je na lokalitetu Trnava i Bizovac utvrđena pojava zaraze krastavosti na listovima jabuke te se preporučuje proizvođačima pregled nasada i obavljanje fungicidne zaštite kako bi se u ovome trenutku spriječile sekundarne zaraze koje bi mogle zahvatiti plodove.

Uvidom u podatke agrometeoroloških postaja, zadnji povoljni uvjeti za razvoj jake infekcije uzročnikom krastavosti (Venturia) bili su u periodu od 02.07. – 04.07.2022., nakon čega je na pojedinim mjernim lokalitetima u noći 05.-06.07. palo 3-7 mm kiše uz srednju dnevnu temperaturu od 13 °C – što nije optimalno za razvoj infekcije. Ipak postoji opasnost od razvoja srednje jake infekcije za dan 12.07. (mjerna postaja Bizovac).

Stoga je potrebno imajući u vidu raspored lokalnih oborina, obaviti preventivnu zaštitu nasada jabuke i kruške korištenjem kontaktnih pripravaka na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Faban, Alcoban, Dynamo i dr.), kaptana (Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, Zato plus i dr.) ili ciprodinila (Chorus 75 WG, Chorus 50 WG) te sistemičnih fungicida od kojih se mogu koristiti pripravci na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo, Difenzone, Secradis plus i dr.), fenbukonazola (Indar 5 EW – krajnji rok za primjenu zaliha: 28.02.2023.) ili kombinacijom fluopiram-a i tebukonazola (Luna expirience).

Važno je naglasiti kako sistemični pripravci na bazi difenkonazola, febukonazola, fluopirama i tebukonazola štite i protiv uzročnika pepelnice jabuke (Podosphaera). O mogućnostima miješanja sredstava potrebno je pratiti upute i upozorenja na pakiranjima pripravaka ili kontaktirati proizvođača/distributera.

U pojedinim nasadima kruške primijećena je pojava veće populacije kruškine buhe (Psilla pyri) te se mogu primijeniti insekticidi/akaricidi na bazi abamektina (Vertimec 018 EC, Apache ili Kraft 18 EC) uz dodatak mineralnog ulja. U slučaju da se u nasadu kruške primijeti uz kruškinu buhu i pojava lisnih minera, savijača kožice plodova te kukuruznog moljca, može se primijeniti kombinacija abamektina+klorantraniliprola (Voliam targo).

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Preporuka vlasnicima trajnih nasada oraha – orahova muha

Tijekom ljeta 2021. godine, praćen je let Orahove muhe (Rhagoletis completa Cresson, Diptera: Tephritidae) na više lokaliteta u Osječko-baranjskoj županiji te je prvi ulov odrasle muhe (imago) zabilježen 18.07. u trajnom nasadu oraha u k.o. Popovac (Baranja).

U svrhu praćenja početka leta, preporuka je da se postave u nasadima 3-4 žute ljepljive ploče. Ploče se postavljaju na stabla unutar nasada na pogodnom mjestu u donji dio krošnje (2 metra visine) sa osunčane strane.

Vlasnici nasada oraha koji su prijavili mjeru ruralnog razvoja M10.1.12. – KFK, morali su postaviti u nasade feromonske, vizualne ili hranidbene klopke za Orahovu muhu (Rhagoletis completa), najkasnije do 30.06. a koje uz redovite preglede i vođenje propisane evidencije, moraju ostati u nasadu do 31.08. tekuće vegetacijske sezone.

Još bolja metoda praćenja počeka leta orahove muhe je postavljanje (uz žute ploče), sintetičkog hranidbenog atraktanta (amonijev karbonat ili amonijev acetat) ili feromonskog mamca koje proizvodi mađarska tvrtka Csalomon. Iskustva iz praćenja leta u 2021. godini, pokazuju kako je ulov na žute ploče s dodatkom hranidbenog atraktanta bio 3-5 veći od ulova na žutim pločama bez dodatka atraktanta. Nakon postavljanja ljepljivih ploča, potreban je svakodnevni obilazak nasada i pregled uhvaćenih kukaca.

Sukladno biološkim osobinama orahove muhe, utvrđeno je kako mužjaci orahove muhe prvi izlijeću te je za očekivati kako će se u prvom tjednu leta na žutim pločama hvatati uglavnom mužjaci. U svrhu točne determinacije štetnika (specifični tamni uzorak na krilima), kao i razlikovanja mužjaka i ženki (boja nogu), voćari se upućuju na posjetu web-stranice Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede: https://www.savjetodavna.hr/2021/08/24/masovna-pojava-orahove-muhe-rhagoletis-completa-u-osjecko-baranjskoj-zupaniji/ (www.savjetodavna.hr u rubrici „Aktualno“ – Masovna pojava orahove muhe (Rhagoletis completa) u Osječko-baranjskoj županiji od 24. kolovoza 2021.).

Preporuka je voćarima kako nakon hvatanja prvih ženki, ne treba žuriti sa insekticidnom zaštitom jer je odraslim muhama nakon izlijetanja potreban određeni period (7-10 dana) za ishranu i spolni razvoj te parenje (kupulaciju). Nakon što se u nasadu uhvati prva ženka, prvi insekticidni tretman se može planirati za 10-ak dana.

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Područna služba za stručnu podršku Osijek i ove godine prati početak leta orahove muhe u nekoliko komercijalnih nasada u Osječko-baranjskoj županiji. Optimalne rokove, načine moguće zaštite komercijalnih nasada i solitarnih stabala oraha uz okućnice (insekticidni tretmani ili metoda masovnog ulova) od navedenog štetnika, biti će podrobnije pojašnjeni u narednoj preporuci!

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr