Preporuka vlasnicima trajnih nasada jabuke i kruške

Kultivari jabuke i kruške su na većini lokaliteta u Osječko-baranjskoj županiji u fenofazi (BBCH 72-73) tj. fenofaza razvoja ploda (od 20-40 mm). U vegetacijskoj sezoni 2023., jabuke i kruške su u prethodno navedenim fenofazama bile oko 25. lipnja, što potvrđuje kako je ovogodišnja vegetacija „uranila“ najmanje 15 dana.
Uvidom u podatke agrometeoroloških postaja, u proteklih 15 dana na području Osječko-baranjske županije zabilježene su veće količine oborina i to: mjerna postaja Bizovac – 18 mm, Dalj – 35 mm, Kitišanci – 58 mm, Mrzović – 66 mm i Topolje – 45 mm uz srednju dnevnu temperaturu od 16°C do 22°C. Česta izmjena vrlo toplog i vlažnog vremena pogoduje razvoju sekundarnih infekcija uzročnikom krastavosti ili fuzikladija (Venturia). U ovakvim vremenskim uvjetima, osnovna je preporuka praćenje prognoze i prije najavljenih oborina obaviti zaštitu jabuke i kruške. Vrlo je važno voditi evidenciju o razmacima između tretmana i količini oborina na pojedinim lokalitetima (razmaci su 10-14 dana). Smatra se kako nakon oborina (kiše) u količini od 20-30 mm ili većoj, dolazi do površinskog ispiranja površinskog (kontaktnog) fungicida te on više ne pruža pouzdanu zaštitu od zaraze fuzikladijem.
Kako se prema prognostičkim kartama u narednih 7 dana očekuje manja količina oborina uz srednje dnevne temperature iznad 20°C što će pogodovati razvoju sekundarnih infekcija fuzikladija. U ovome slučaju mogu se obaviti preventivni tretmani korištenjem kontaktnih pripravaka na bazi: metirama (Polyram DF), ditianona (Delan 700 WDG, Alcoban, Dynamo, Ditoflo 700 i dr.) ili kaptana (Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Caption 80 WG, Khapo 80 WG i dr.). Voditi računa o rotaciji sredstava u odnosu na aktivnu tvar.
U slučaju da nije bilo moguće djelovati preventivno, zaštita nasada jabuke i kruške treba se obaviti najkasnije 24 sata nakon oborina a mogu se koristiti sistemični pripravci koji djeluju i na pepelnicu: difenkonazol (Score 250 EC, Difcor, Argo, Difenzone i dr.) ili kombinacija fluopiram+tebukonazol (Luna expirience).
U slučaju pojave pepelnice (Podosphaera ssp.), mogu se koristiti pripravci na bazi močivog sumpora (Chromosul 80, Cosavet DF, Brimflo, Thiovit Jet, Microthiol special disperss i dr.).
Ulovi leptira jabučnog savijača (C.pomonella) na feromonskim klopkama su konstantni te se zaštita od ovoga štetnika može obaviti insekticidima na bazi: tebufenozida (Mimic), spinetorama (Delegate 250 WG), klorantraniliprola (Coragen 20 SC, Voliam i Shenzi 200 SC) i dr. Sredstva na bazi klorantraniliprola i spinetorama učinkovita su i na savijače kožice plodova i minere. Ako je uz jabučnog savijača potrebno suzbiti i lisne uši, može se koristiti sredstvo na bazi acetamiprida (Mospilan 20 SG).
U pojedinim nasadima kruške primijećena je jača pojava ličinki kruškine buhe (Psilla pyri) i lisnih uši te se u narednom periodu preporučuje (nakon pregleda svakog pojedinačnog nasada), primjena insekticida na bazi abamektina (Vertimec 018 EC, Apache ili Kraft 18 EC) uz dodatak mineralnog ulja.
Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

dr. sc. Tihomir Validžić
tihomir.validzic@mps.hr

Pripremi za ispis