Obavijest proizvođačima soje

Zaštitu soje protiv korova moguće je provesti odmah poslije sjetve, a prije nicanja (pre em ).

Preporuka je koristiti herbicide dozvoljene u toj fazi, a to su:

Protiv širokolisnih korova koristiti: SENCOR WG 70, SENAT WG.

Protiv jednogodišnjih uskolisnih (travnih) i nekih širokolisnih koristiti: DUAL GOLD 960 EC, FRONTIER X 2, KOBAN 600.

Ili koristiti gotovu kombinaciju za uskolisne i širokolisne korove, a to je: CORUM koji se može primijeniti u jednoj dozi od 1,25 I/ha  ili u razdvojenoj dozi 2 X 0,625 I/ha.

Prije korištenja svih SZB pročitati uputu, i ponašati se u skladu s uputom. Voditi računa o vremenskim uvjetima koji su preporučeni za primjenu SZB.

Redovito voditi evidenciju o korištenju SZB.

Praznu ambalažu zbrinuti na propisani način do trenutka organiziranog odvoza.

 

                                                                       Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.

                                                              email: marija.kupresak@mps.hr

 

Pripremi za ispis