Tag: Splitsko-dalmatinska

Obavijest vinogradarima

Na kasnijim sortama i hladnijim lokalitetima županije vinova loza je u fenofazi D-E (pojava listića do razvijeni listovi) s mladicama 3-10 cm. U takvim uvjetima s najavljenim oborinama moguća je infekcija crnom pjegavosti rozgve (Phomopsis viticola). Zaštitu mladica moguće je obaviti fungicidima na osnovi bakra (npr. NORDOX 75 WG, CUPRABLAU Z 35 WG i dr.), ali i organskim fungicidima (DELAN PRO, POLYRAM DF, SOLOFOL, UNIVERSALIS, MIKAL FLASH i dr.).

 

Na toplijim lokalitetima vinova loza je u fazi intenzivnog porasta. Na pojedinim lokalitetima (Vrgorac, Kaštela i dr.) bilježimo prve simptome zaraze plamenjačom vinove loze (Plasmopara viticola) i pojavu fruktifikacijskih organa. Najavljeno kišno razdoblje pogodovat će širenju zaraze, a zbog visokog infektivnog potencijala preporučujemo preventivnu zaštitu organskim fungicidima (FORUM STAR, MIKAL FLASH, MIKAL PREMIUM F, CURZATE F, PERGADO F, FANTIC F, MOMENTUM TRIO, MAGMA TRIPLE, SPHINX EXTRA 685 WDG i dr.). U vinogradima gdje je utvrđena zaraza prednost treba dati sredstvima sistemičnog djelovanja.

Sredstva sadrže aktivnu tvar folpet te djeluju i na sivu plijesan vinove loze.

 

Temperature preko 20°C i vlaga u zoni listova pogoduju i razvoju pepelnice vinove loze (Erisiphe necator)  Zaštitu je moguće napraviti jednim od pripravaka: COLLIS, DYNALI, DOMARK 40 ME, NATIVO 75 WG i dr.

Sva dozvoljena sredstva dostupna na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

U ekološkoj poljoprivredi preventivnu zaštitu protiv plamenjače provodimo sredstvima na bazi bakra (npr. CUPRABLAU Z 35 WG, CHAMPION WG 50, NORDOX 75 WG, BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP, CUPROCAFFARO WP i dr.).

Sredstva na bazi sumpora (npr. CHROMOSUL WG, THIOVIT JET, COSAVET DF, KALINOSUL 80 WG, SUMPOR WG 80 i dr.) osigurati će zaštitu protiv pepelnice.

Sva dozvoljena sredstva dostupna na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute na etiketi. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja te propisno zbrinuti ambalažu.

 

 

 

Tihana Pipinić, dipl.ing.agr.

e-mail: tihana.pipinic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Najavljeno nestabilno vrijeme s oborinama pogodovat će razvoju gljivičnih bolesti šupljikavosti( Stigmina carpophila), kozičavosti lista (Blumeriella jaapii ) i monilijske paleži cvijeta i sušenju rodnih izboja( Monilinia laxa).

U cilju zaštite nasada, koštičave voćne vrste koje se nalaze u fenofazi otpadanja latica potrebno je zaštititi  protiv uzročnika paleži cvjetova i rodnih grančica sukladno dobivenim registracijama.

Od sredstava mogu se koristiti:

 • Chorus 50WG( breskva, marelica, nektarina, trešnja, šljiva, višnja)
 • Luna experiance ( breskva, trešnja, višnja)
 • Nativo WG ( breskva, marelica, nektarina, trešnja, šljiva)
 • Signum ( koštičavo voće)
 • Switch 62,5 WG ( breskva, marelica, nektarina, trešnja, šljiva)
 • Scab 80 WG ( breskva, nektarina, marelica, trešnja, šljiva)

U nasadima gdje je završena cvatnja te je fenofaza rasta i razvoja plodova dati naglasak na zaštitu protiv šupljikavosti i kozičavosti listova.

Za šupljikavost registrirani pripravci:

 • Captan WP 50 ( koštičavo voće osim višnje – u ovoj fenofazi)
 • Delan 700 WDG ( breskva, marelica, nektarina, trešnja)
 • Kastor ( koštičavo voće osim višnje- u ovoj fenofazi)
 • Merpan 80 WDG ( marelica, višnja)

Za kozičavost registrirani pripravci:

 • Chromodin C-65 ( trešnja, višnja)
 • Delan 700 WDG (trešnja)
 • Luna experinace ( višnja)
 • Syllit 544 SC ( trešnja, višnja)

U nasadima šljiva tretiranje protiv crne i žute šljivine osice (Hoplocampa flava, Hoplocampa minuta) je potrebno obaviti nakon cvatnje. Dozvoljeni pripravci  su Mospilan 20 SG ili Decis 2,5 EC.

Napominjemo da je u narednom periodu potrebno redovito pregledi vrhove izboja na prisutnost lisnih uši. Ukoliko je potrebno može se primijeniti jedan od insekticida prema FIS-u:

 • Pirimor 50 WG ( višnja, breskva, šljiva)
 • Teppeki 500 WG (šljiva, breskva)
 • Mospilan  20 SP (trešnja, višnja, šljiva, breskva, nektarina)
 • Movento ( breskva, nektarina, marelica, trešnja, šljiva )

Radi mjera dodatne zaštite pčela potrebno je sve kemijske mjere u voćnjaku provoditi u vrijeme kad pčele ne lete ( u kasnim večernjim satima ), voditi računa da je cvjetni uzrast pokošen te o primjeni insekticida opasnog za pčele obavijestiti najbližu udrugu pčelara!

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/. Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune te propisno zbrinuti ambalažu.

 

Silvija Marušić dipl.ing. agr.

e-mail: silvija.marusic@mps.hr

Obavijest voćarima

U osjetljivoj fenofazi završetka cvatnje upozoravamo na moguće infekcije uzročnikom krastavosti (Venturia inequalis) koje mogu biti ostvarene i uz manje količine oborina i niže temperature, a koje su najavljene tijekom dana i u narednom razdoblju.

Prije najavljenih oborina preporučujemo uporabu jednog od fungicida: Chorus 75 WG,Chorus 50 WG ,Score ,ili Pyrus SC400,Scala.

 Za zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha ) na jabukama, naročito u nasadima s prošlogodišnjom jačom zarazom preporučujemo uporabu jednog od navedenih pripravaka: Sugoby, Quimera, Stroby WG i  Tercel WG  ,Luna experience  (djeluju i na uzročnika krastavosti i pepelnice).

 Potrebno je pratiti pojavu moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) kao i jabučnog savijača(Cydia pomonella) čiji je let zabilježen, ali u manjoj brojnosti.

 Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na web tražilici http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Nakon obavljene zaštite popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja,a ambalažni otpad sredstava za zaštitu bilja pravilno zbrinite.  

                                                                                             

                                                                                           mr.sc. Ivana Župić,dipl.ing.agr.

                                                                                     e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Na većini lokaliteta bilježimo fenofazu vunasti pup u kojoj je potrebno obaviti prvu usmjerenu zaštitu za crnu pjegavost rozgve vinove loze dozvoljenim sredstvima na bazi bakra (npr. npr. NORDOX 75 WG, CUPRABLAU Z 35 WG i dr.)Škropivu je moguće dodati sredstva na bazi sumpora u svrhu smanjenja populacija grinje šiškarica uzročnika akarinoze i erinoze, uz djelovanje na u pupu prezimljujuću pepelnicu vinove loze. Prvo usmjereno tretiranje potrebno je obaviti metodom prskanja (krupne kapi).

Na toplijim lokalitetima vinova loza je u u fenofazi D-E (pojava listića do razvijeni listovi).

Promjenjivo vrijeme pogoduje infekcijama zaraze crnom pjegavosti rozgve vinove loze (Phomopsis viticola). Zaštitu mladica moguće je obaviti fungicidima na osnovi bakra (npr. NORDOX 75 WG, CUPRABLAU Z 35 WG i dr.), ali i organskim fungicidima (DELAN PRO, POLYRAM DF, SOLOFOL, UNIVERSALIS, MIKAL FLASH i dr.). Na ranijim sortama vinove loze ostvareni su uvjeti za zarazu plamenjačom (Plasmopara viticola) vinove loze (list veličine 4 cm, 10 l kiše i temperature preko 10°C). Navedena sredstva za zaštitu od crne pjegavosti preventivno će djelovati i na zaštitu od plamenjače vinove loze.

Pripravcima možemo dodati sredstva na bazi sumpora zbog smanjenja populacije grinja šiškarica uzročnika akarinoze (Calepitimerus vitis) i erinoze (Colomerus vitis).

Sva dozvoljena sredstva dostupna na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

Sredstva na bazi sumpora i bakra su dozvoljena u ekološkoj poljoprivredi. 

Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute na etiketi. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja te propisno zbrinuti ambalažu.

 

Tihana Pipinić, dipl.ing.agr.

e-mail: tihana.pipinic@mps.hr

Obavijest voćarima

U osjetljivoj fenofazi početka ili pune cvatnje (ovisno o lokalitetu i sortimentu jabuke i kruške),upozoravamo na moguće infekcije uzročnikom krastavosti (Venturia inequalis), koje mogu biti ostvarene i uz manje količine oborina.

Preporučujemo uporabu jednog od navedenih fungicidaDelan 700 WDG, Delan Pro SC, Chorus 75 WG,Chorus 50, Pyrus SC, obvezno prije najavljenih oborina.

Protiv pepelnice (Podosphaera leucotricha ) na jabukama, naročito u nasadima s prošlogodišnjom jačom zarazom, preporučujemo zaštitu uporabom pripravaka Stroby , Nimrod 25 EC,Nativo 75 WG ili Luna experience.

Kako za vikend očekujemo nestabilno vrijeme,potrebno je obaviti i zaštitu koštićavih voćaka od paleži cvijeta i rodnih grančica (Monilinia spp.). Preporučujemo uporabu jednog od dozvoljenih fungicida-Switch 62,5WP,Luna experience SC,Signum WG,Teldor SC 500,Chorus 50 WG.

Pokosite cvatući podrast, a zaštitu obavite u doba dana kad pčele ne lete.

Podatci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na web tražilici http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Nakon obavljene zaštite popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja,sačuvajte račune o kupljenim sredstvima,a ambalažni otpad sredstava za zaštitu bilja pravilno zbrinite.

                                                                                           mr.sc. Ivana Župić

                                                                                     e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest voćarima

Prema vremenskim prognozama u danima vikenda  moguće su nove oborine,pa preporučujemo obavljanje mjera  zaštite u voćarskim kulturama.

U nasadima bresaka, nektarina i marelica koje su u  punoj  cvatnji ili precvjetavanju, s obzirom na najavljenu kišu i moguće  uvjete za infekciju uzročnikom sušenja grančica i grana (Monilinia spp.). tretirajte pripravcima: Signum, Nativo 75 WG, Switch 62,5 WG, Chorus  50 WG  ili Luna experience.

Kasne sorte bresaka i nektarina koje se nalaze u razvojnom stadiju otvaranja pupa, prije najavljenih oborina treba zaštiti od uzročnika kovrčavosti lista (Taphrina deformans) organskim pripravcima: Ziram 76 WG Scab 480 SC, Nativo WG ili  Syllit 544 SC.

Trešnje i  višnje koje se nalaze u razvojnom stadiju bubrenja pupova  mogu se još uvijek  zaštititi od gljivičnih i bakterijskih oboljenja pripravcima na osnovi bakra: Nordox 75 WG, Neoram WG, Cuprablau Z 35 ,Cuprocaffaro 50 WP, Bordoška juha Caffaro 20 WP ili  Bordoška juha 20 WP Manica.

Potrebno je napraviti pregled na  prezimljujuće oblike štitastih uši, jaja lisnih uši i crvenog voćnog pauka te za suzbijanje istih  bakrenom pripravku  dodati mineralno ulje: Bijelo ulje EC, Mineralno svijetlo ulje, Ovitex, Ovipron top, Promanal neu, Plantoil ili  koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja (Modro ulje, Red Fox).

Pripravci na osnovi bakra smiju se koristiti do fenofaze otvaranja pupa što je moguće i na  jabučastom voću (jabuka,kruška) koje se nalaze u fazi otvaranja vršnih pupova. Ranije sorte koje se nalaze u fenofazi pojave cvjetnih pupova zaštitite od ranog napada krastavosti  (Venturia inequalis) pripravkom Chorus 50 WG ili Chorus 75.

Mjere zaštite  u voćnjaku provodite u vrijeme kad pčele ne lete,ranije ujutro ili navečer,  vodeći računa da je cvjetni porast korova pokošen.Tretirajte za mirna vremena, uz dovoljan utrošak škropiva prema uputama na etiketi sredstva za zaštitu bilja , a nakon tretiranja ispunite evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Pripravke za zaštitu bilja  koristite u skladu s dozvolom i registracijom na kulturi  u  Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) ,dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

mr.sci.Ivana Župić,dipl.ing.agr.

 e-mail: Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Na većini lokaliteta započet će intenzivnija rezidba maslinika.

Iako se pojava  bolesti i štetnika razlikuje prema položaju, sortimentu i prethodnim provođenim agrotehničkim zahvatima u ovom periodu  zajedničko je svim maslinicima važnost provedbe mjere zaštite od uzročnika paunovog oka i raka masline.

Tijekom rezidbe potrebno je:

ŠTETNI ORGANIZAM POCJENA STANJA / PREPORUKE

 

BAKTERIJSKI RAK MASLINE

(Pseudomonas syringae pv. savastanoi)

Izbjegavati rezidbu po vlažnom vremenu;

dezinficirati alat prije rezidbe ( 70 % alkoholom);

zaražena stabla u nasadu zadnja rezati;

tijekom rezidbe uklanjati jače zaražene izboje; neposredno nakon rezidbe obaviti zaštitu primjenom jednog od pripravaka na osnovi bakra ili biološki baktericid i fungicid Serenade ASO ( Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713) koji ima djelovanje i na paunovo oko.

U praksi su najbolji rezultati postignuti u maslinicima koji su provodili zaštitu parcijalno, tj. masline koje se oreže taj dan se i tretiraju.

PAUNOVO OKO

(Spilocaea oleagina)

nakon završene rezidbe preporučujemo obaviti preventivnu zaštitu primjenom jednog od pripravaka na osnovi bakra Neoram WG, Nordox 75 WG, Cuprablau Z 35 WG, Cupra, Codimur SC, Copper Key, Airone SC i dr.

 

Ukoliko su na listovima već vidljivi simptomi zaraze   ili se nalaze u udolinama, terenima sa slabom cirkulacijom zraka prednost dati fungicidima: Nativo 75 WG, Ortiva top, Stroby WG, Syllit 544 SC, Sugoby, Quimera, Serenade ASO i dr..

Na taj način se  izbjegava situacija odbacivanja listova koja se događa kada se koriste bakrena sredstva na zaraženim listovima, tzv.“bakreni šok“.

 

 

ŠTITASTE UŠI tijekom rezidbe uklanjati jače zaražene grančice.

 

*ukoliko se radi o štitastoj uši arukarije         (područje Sutivana, Supetra i Miraca na otoku Braču)  odstranjene grane uništiti kompostiranjem, zakopavanjem.

ČAĐAVICA tijekom rezidbe uklanjati jače zahvaćene grane;

nakon rezidbe primjena jednog od pripravka na osnovi bakra ili sumpora ( Azumo WG, Visul WG).

GRANOTOČ

(Zeuzera pyrina)

ukoliko je moguće tijekom rezidbe ukloniti napadnute grane
POTKORNJACI

 

ukloniti napadnute izboje;

preporučamo ostavljanje u nasadu pogodnih lovnih grana koje se trebaju iznijeti iz maslinika najdalje do kraja travnja

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Napominjemo, prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja i propisno zbrinuti ambalažu.

Silvija Marušić dipl.ing. agr.

e-mail: silvija.marusic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Iznadprosječne temperature tijekom veljače ubrzale su kretanje vegetacije, većina koštičavih vrsta nalazi se u fazi bubrenja  lisnih pupova  dok su marelice i breskve započele sa cvatnjom.

Prema najavi DHMZ-a u sljedećim danima najavljuje se zahlađenje s kišnim razdobljem a što će pogodovati razvoju  gljivičnih bolesti.

Prije oborina kod vrsta gdje nije započela cvatnja potrebno je provesti tretiranje protiv bolesti lista koštičavog voća(kovrčavost, šupljikavost, sušenje pupova). Od pripravka koristiti neki na bazi: dodina, cirama  difenkonazola, kaptana i dr.

Na vrstama kod kojih je započela cvatnja (breskve i marelice)  izvršiti tretiranje prije kiše protiv uzročnika koji uzrokuje sušenje cvjetova, grančica i grana (Monilia laxa) kako bi spriječili ulazak gljivice kroz njušku tučka. Za to se mogu koristiti pripravcima na osnovu aktivnih tvari: ciprodinil, difenkonazol, trifloksistrobin, tebukonazol, ciprodinil+fludioksonil, boskalid+piraklostrobin, piraklostrobin, Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713 i dr.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s dozvolama ovisno o voćnoj vrsti na kojoj se primjenjuje. Pregled sredstva se nalazi na Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Napominjemo, prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja i propisno zbrinuti ambalažu.

 

Silvija Marušić dipl.ing. agr.

e-mail: silvija.marusic@mps.hr

 

 

Obavijest voćarima

Prema prognozama,  i u narednim danima očekuje nas natprosječno toplo vrijeme koje pogoduje bubrenju pupova koštićavog voća. Stoga preporučujemo obavljanje mjera zaštite usmjerenih na uzročnika kovrčavosti  lista (Taphrina deformans),sušenja cvjetova i grančica (Monilinia laxa),kao i uzročnika šupljikavosti lista (Stigmina carpophila).

Preporučujemo uporabu pripravaka na osnovi bakra : Nordox 75 WG, Neoram WG, Cuprablau Z 35  WG,Cuprocaffaro 50 WP, Bordoška juha Caffaro 20 WP ili  Bordoška juha 20 WP Manica ,Champion WG 50.

Potrebno je napraviti pregled na  prezimljujuće oblike  štitastih uši, jaja lisnih uši i crvenog voćnog pauka te za suzbijanje istih  bakrenom pripravku  dodati mineralno ulje: Bijelo ulje EC, Mineralno svijetlo ulje  ili  koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja (Modro ulje).

Pripravci na osnovi bakra smiju se koristiti do fenofaze otvaranja pupa.

Mjere zaštite  u voćnjaku provodite za mirna vremena, uz dovoljan utrošak škropiva prema uputama na etiketi sredstva za zaštitu bilja a nakon tretiranja ispunite evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Pripravke za zaštitu bilja  koristite u skladu s dozvolom i registracijom na kulturi  u  Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) ,dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

.

mr.sc.Ivana Župić,dipl.ing.agr.

 e-mail: Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Pregledom feromonskih lovki na opažačkim lokalitetima u Splitsko-dalmatinskoj županiji bilježi se porast populacije maslinine muhe te je ona na većini lokaliteta srednjeg do jakog intenziteta.

Oborine u prethodnom razdoblju pogodovale su punjenju plodova što ih čini privlačnijim za polaganje jajašaca i ostvarivanje zaraze.

Maslinarima preporučamo pregled žutih ploča postavljenih u masliniku, pregled i utvrđivanje zaraze plodova (100 plodova po lokalitetu) a ovisno o postotku zaraze da provedu odgovarajuće mjere zaštite.

Kurativno tretiranje (cijelog nasada) je opravdano kada je zaraženo (aktivni ubod jaje + ličinka)  oko 10 % plodova.

Prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu registrirani pripravci su na osnovi: – flupiradifuron -SIVANTO PRIME;

-deltametrin*-   DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER, POLECI PLUS, DEMETRINA 25 EC, DELTAGRI

Prag štetnosti za tretiranje metodom mamaca je ulov od dvije muhe/tjedno na običnoj žutoj ploči  ili do 5% napadnutih plodova .

U tu svrhu se  može nastaviti koristiti gotovi pripravak pod nazivom Success bait  ili kombinacija Buminala i insekticida. Ova metoda daje zadovoljavajuće rezultata ako se primjeni na širem području u izoliranim ili poluizoliranim maslinicima.

U maslinicima u kojima se do sada redovito primjenjivala kaolinska glina i u kojima nema zaraze može se nastaviti s ovom vrstom zaštite.

U ekološkoj proizvodnji dozvoljena je primjena kaolinske gline i Success baita.

Napomena:*Projektom istraživanja osjetljivosti maslinine muhe  (Bactrocera oleae) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u jadranskom dijelu Hrvatske, pripravci na osnovi deltrametrina imaju dozvolu, ali nemaju učinkovitost u njenom suzbijanju (https://rezistentnost-szb-hr).

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Napominjemo, prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja i propisno zbrinuti ambalažu.

 

Silvija Marušić dipl.ing. agr.

e-mail: silvija.marusic@mps.hr