MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Splitsko-dalmatinska

Obavijest maslinarima

Nakon završene berbe potrebno je obaviti zaštitu maslina protiv uzročnika bolesti paunovog oka (Spilocaea oleaginea ). Tijekom jesenskog perioda kada se bilježi toplo i kišno vrijeme događa se glavnina zaraze a posljedice su vidljive najčešće tek u proljeće u vidu koncentričnih pjega po listovima koji otpadaju uglavnom s donjeg dijela krošnje. Zbog gubitaka lisne mase oskudno se formiraju cvjetne rese te se smanjuje urod u idućoj godini.

Tretiranje je neophodno provesti i u nasadima u kojima je prisutna bakterijska bolest rak masline (Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi ).

Neposredno nakon završene  berbe preporučamo obaviti zaštitu primjenom jednog od pripravaka na osnovi  bakarnog oksida ili bakarnog oksiklorida.

U tablici pregled fungicida registriranih protiv paunovog oka na dan 24.11.2021.(izvor FIS-baza.

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U VEGETACIJI
 

bakarni oksid

 

 

NORDOX 75 WG

 

kontaktno

 

 

bakarni oksiklorid NEORAM WG

 

kontaktno  
bakarni oksiklorid CUPRABLU Z 35 WG,

CODIMUR SC, COPPER KEY FLOW, CUPRA, COPPER KEY, CODIMUR 50, COPPER LAINCO,

kontaktno 3
bakarni hidroksid+

bakarni oksiklorid

 

AIRONE SC

kontaktno, površinsko 2
mankozeb+ bakarni oksiklorid DOUBLE COPPER KEY, CODIMUR M, LAINCOBRE M kontaktno, površinsko broj primjena 3 ; NAPOMENA: registracija istekla krajnji rok za primjenu zaliha 4.1.2022.
krezoksim-metil STROBY WG, SUGOBY, QUIMERA sistemično 2
krezoksim-metil+ difenkonazol  

DECIBEL MAX

 

sistemično

 

2 (primjena  u proljeće)

dodin SYLLIT 544 SC sistemično 2
trifloskistrobin+tebukonazol NATIVO 75 WG sistemično 1

Pripravci  NEORAM WG i AIRONE SC imaju registraciju za tretiranje protiv bakterije (Pseudomonas syringae pv.savstanoi) uzročnika raka masline.

 Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).
Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.
Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr

 

Obavijest maslinarima

Nakon dugotrajne suše i visokih temperatura koje su obilježile srpanj i veći dio kolovoza kada smo bilježili nisku populaciju maslinine muhe ( Bactrocera oleae), početkom rujna dolazi do povećanja broja odraslih jedinki na feromonskim lovkama.

Upućujemo maslinare na redoviti pregled žutih ploča i uzorkovanje plodova, jer su moguće zaraze maslininom muhom, posebno u maslinicima koji su u okućnicama, na dubljim tlima te koji su se tijekom ljeta navodnjavali.

U maslinicima u kojima štetnik na žutim pločama prijeđe prag štetnosti (2  muhe na ljepljivoj ploči/tjedno) preporučujemo nastavak primjene preventivne metode zatrovanih mamaca kojom se suzbija odrasli oblik maslinine muhe prije nastanka zaraze.

Kao gotovi mamac može se koristiti ekološki prihvatljivi pripravak Success bait (spinosad sa atraktantom).

Kurativna metoda (tretiranje cijele krošnje) je opravdana ako se utvrdi 10 % zaraženih plodova.

Prema Fis bazi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ na dan 06.09.2021. registrirana sredstva za maslininu muhu su

 • Na osnovi fosmeta ( trgovački naziv Imidan 50WG)
 • Na osnovi deltrametrina*( trgovački naziv: Decis 2,5 EC, Desci 100 EC, Poleci plus, Scatto, Rotor plus, Demetrina SC)

Napomena: * Projektom istraživanja osjetljivosti maslinine muhe  (Bactrocera oleae) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u jadranskom dijelu Hrvatske, pripravci na osnovi deltrametrina imaju dozvolu ali nemaju učinkovitost u njenom suzbijanju (https://rezistentnost-szb-hr).

 

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).
Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.
Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

 

 

 

Obavijest maslinarima

Nakon dugotrajne suše i visokih temperatura koje su obilježile srpanj i veći dio kolovoza kada smo bilježili nisku populaciju maslinine muhe (Bactrocera oleae), početkom rujna dolazi do povećanja broja odraslih jedinki na feromonskim lovkama.

Upućujemo maslinare na redoviti pregled žutih ploča i uzorkovanje plodova, jer su moguće zaraze maslininom muhom, posebno u maslinicima koji su u okućnicama, na dubljim tlima te koji su se tijekom ljeta navodnjavali.

U maslinicima u kojima štetnik na žutim pločama prijeđe prag štetnosti (2  muhe na ljepljivoj ploči/tjedno) preporučujemo nastavak primjene preventivne metode zatrovanih mamaca kojom se suzbija odrasli oblik maslinine muhe prije nastanka zaraze.

Kao gotovi mamac može se koristiti ekološki prihvatljivi pripravak Success bait (spinosad sa atraktantom).

Kurativna metoda (tretiranje cijele krošnje) je opravdana ako se utvrdi 10 % zaraženih plodova.

Prema Fis bazi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ na dan 06.09.2021. registrirana sredstva za maslininu muhu su

 • Na osnovi fosmeta (trgovački naziv Imidan 50WG)
 • Na osnovi deltrametrina*( trgovački naziv: Decis 2,5 EC, Desci 100 EC, Poleci plus, Scatto, Rotor plus, Demetrina SC)

Napomena: * Projektom istraživanja osjetljivosti maslinine muhe  (Bactrocera oleae) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u jadranskom dijelu Hrvatske, pripravci na osnovi deltrametrina imaju dozvolu ali nemaju učinkovitost u njenom suzbijanju (https://rezistentnost-szb-hr).

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).
Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.
Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

E-pošta: silvija.marusic@mps.hr  

 

 

Obavijest vinogradarima

Nestabilno vrijeme praćeno značajnim količinama oborina (i do 45 l po m četvornom) obilježilo je protekli vikend. Najavljene su moguće oborine i u narednim danima ovog tjedna, pa preporučujemo ponoviti zaštitu usmjerenu protiv uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea). Vinogradare upućujemo da mjere poduzmu vodeći računa o karenci, sukladno predviđenim rokovima berbe (vinske sorte!), koristeći jedan od dozvoljenih pripravaka-Switch 62,5 WG,Luna Privilege,Teldor SC 500,Chorus 75 WG,Scala ili Geoxe.

Preporučujemo daljnje praćenja pojave američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) pomoću žutih ljepljivih ploča, kao i octene mušice ploda (Drosophila suzuki), čiju populaciju smanjujemo postavljanjem lovki za masovan ulov (plastične boce do pola ispunjene mješavinom octa i vode).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                             mr.sci.Ivana Župić

                                                                                     e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima-Akcija prateći list

Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom CIAK d.o.o. organizira sakupljanje  ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja, na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.

23.08.2021.(ponedjeljak),na lokaciji  poljoljekarne „Hipodrom“ Put Piketa 24 u Sinju od 9-11-h,

25.08.2021.(srijeda),na lokaciji poljoljekarne  „Poljopromet“ d.o.o., Jasenska bb ,Opuzen od 10-12 h

27.08.2021.(petak),na lokaciji poljoljekarne „Poljopromet“ d.o.o., Glavina Donja 373, Imotski od 8-10 h

Sakuplja se isključivo prazna ambalaža tvrtki : Agroteks, AgroChem-Maks, Agroavant, Albaugh TKI (Pinus agro),BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Corteva Agriscience (Dow AgroSciences), Danon, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufam, Monsanto, Orchem, Stockton, Syngenta Agro.

Prateći list je propisani obrazac kojeg popunjava posjednik ambalažnog otpada SZB,a ovjerava ga ovlašteni sakupljač (CIAK), prilikom preuzimanja.

 

       mr.sci. Ivana Župić, dipl.ing.agr.

                                                                                                                 E-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Nestabilno vrijeme praćeno pljuskovima lokalnog karaktera obilježilo je protekli dan, pa preporučujemo  zaštitu usmjerenu protiv uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea), koristeći jedan od dozvoljenih pripravaka-Switch 62,5 WG, Luna Privilege, Teldor SC 500, Cantus WG, Pyrus  400 SC ili Geoxe, sukladno fazi promjene boje, odnosno terminu dozrijevanja sorte.

U vinogradima sa simptomima pepelnice (Uncinula necator), obavite zaštitu uporabom jednog od pripravaka –Indar 5 EW , Nativo 75 WG , Collis SC,Domark 40 ME,Dynali EC,Cyflamid 5 EW ili Luna Expirience,  prskajući zonu grozda.

Za zaštitu od plamenjače (Plasmophara viticola) koja se može razviti na mladim izbojima, koristite pripravke kraće karence (Mildicut 25 SC,Ridomil gold MZ Pepite,Alfil,Duplo) ili pripravke na osnovi bakra koje preporučujemo nakon mogućeg nevremena praćenog tučom, vodeći računa o karenci, odnosno utjecaju na vrenje kod vinskih sorti.

Uočena je jaka pojava odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball), u vinogorjima koja se nalaze u blizini zapuštenih vinograda. Preporučujemo obavljanje zaštite pripravcima –Decis 2,5,EC,Avaunt EC,Cytrin max,Sumilfa 5 FL, te daljnje praćenja pojave i učinkovitosti djelovanja dozvoljenih pripravaka (žute ljepljive ploče).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                             mr. sci. Ivana Župić

                                                                                     e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest vinogradarima-Zlatna žutica vinove loze

Ponavljamo preporuku od 23.06.2021. prema kojoj na osnovi  Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze(Grapevine Flavescense dorée) NN 48/18 (NAREDBA) posjednici vinove loze su obavezni provoditi preventivne mjere u nezaraženom području u koje spada Splitsko-dalmatinska županija.

 PREVENTIVNE MJERE OBUHVAĆAJU:

 • Pregled glavnih biljaka domaćina: vinove loze, križance roda Vitis i obične pavitine na kojima se bolest razvija radi uočavanja simptoma koji upućuju na zarazu fitoplazmom.
 • U slučaju sumnje na zarazu obavezno obavijestiti fitosanitarnog inspektora ili Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo
 • U matičnim nasadima i rasadnicima vinove loze redovito pratiti prisutnost prenositelja (vektora) bolesti američkog cvrčka ( Scaphoideus titanus)žutim ljepljivim pločama
 • Suzbijati vektora ako se utvrdi njegova prisutnost u vinogradima, matičnim nasadima i rasadnicima prema naredbi
 • Zapuštene vinograde privesti poljoprivrednoj proizvodnji te ga redovito obrađivati i održavati u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu( NN 20/18)

SIMPTOMI:

 Simptomi zlatne žutice pojavljuju se krajem lipnja i vidljivi su do kraja vegetacije.

 • na listovima:

Kod bijelih sorti listovi požute, a kod crvenih intenzivno crvene, promjena boje počinje od žile lista. Kod većine sorti listovi se uvijaju prema naličju i poprimaju karakterističan kopljast izgled, zbog nakupljanja ugljikohidrata lišće postaje krto pa se nakon stiskanja u ruci mrvi.

 • na mladicama:

Dio mladica ostaju zelene  nedozrijevaju zbog čega se tijekom zime smrzavaju te propadaju.

 • na grozdovima:

Cvat se suši i ostaje na trsu, a zaraženi grozdovi venu i ne dozrijevaju.

Vinogradari(osim rasadnika i matičnih nasada) u nezaraženom području prema Naredbi nisu obavezni pratiti žutim pločama američkog cvrčka, ali to preporučujemo kako bi se utvrdila njegova prisutnost.

Američkog cvrčaka prati se žutim ljepljivim pločama koje se stavljaju krajem lipnja na srednju armaturnu žicu (do 10 ha se postavljaju najmanje 3 ljepljive ploče) a zamijenjaju se  nakon 2-3 tjedna.

U demarkiranim područjima (zaraženom i sigurnosnom) obavezno se provodi suzbijanje  američkog cvrčka, dok se u nezaraženom području provodi u vinogradima ako se utvrdi njegova prisutnost.

Suzbijanje američkog cvrčaka provodi se u najmanje dva tretiranja :

 • kada su prisutne ličinke trećeg stadija( L3)
 • drugo tretiranje nakon dva do tri tjedna
 • treće prema potrebi ( Ako se tijekom mjeseca srpnja utvrdi prisutnost odraslog oblika američkog cvrčka potrebno je krajem srpnja, početkom kolovoza obaviti i treće tretiranje).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Radi zaštite pčela, prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov, a tretiranje obaviti kada pčele više ne lete.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

NAPOMENA: Zainteresirani vinogradari mogu svoje postavljene ploče skinuti omotati prozirnom kuhinjskom folijom i donijeti na pregled u Ispostavu Kaštel Sućurac ili Sinj radi utvrđivanja prisutnosti američkog cvrčka.

 

Silvija Marušić dipl. ing. agr.

e-mail: silvija.marusic@mps.hr

Obavijest o obaveznom uklanjanju ambrozije

Ambrozija predstavlja javno zdravstveni problem zbog produkcije velike količine peludi koja kod osjetljivijih ljudi izaziva alergijske reakcije, a može uzrokovati i tešku kroničnu bronhijalnu astmu.

Zbog toga je donesena Naredbi o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije ( Ambrosia artemisiifolia L.) N.N. 72/2007, u cilju suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja na području Republike Hrvatske.

Napominjemo vlasnike i korisnike poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenike upravljanja vodotocima i kanalima te površinama uz vodotoke i kanale, ovlaštenike upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željezničke pruge, ovlaštenike upravljanja parkovima i drugim javnih zelenim površinama da su dužni provoditi mjere uklanjanja ambrozije.

NAVEDENI OBVEZNICI DUŽNI SU TIJEKOM VEGETACIJSKE SEZONE U VIŠE NAVRATA, sa svojih površina (uključujući i rubove parcela, šuma i poljskih putova) redovito uklanjati i suzbijati ambroziju mehaničkim, agrotehničkim i/ili kemijskim mjerama. Prednost se daje čupanju biljke zajedno sa korijenom(kada je to moguće na manjim površinama). Na mjestima većeg proširenja korova, primijeniti višekratnu košnju ili tretirati herbicidima na osnovi glifosta (TOTAL TF, CIDOKOR PLUS, OURAGAN SYSTEM 4, CATAMARAN 360,  SATELITE, BOOM EFECT,GLYPHOGAN i dr.).

Važno je započeti s uklanjanjem prije početka cvatnje te su sad krajnji rokovi za poduzimanje mjera.

Apeliramo da se svi građani aktivno uključe u suzbijanje ambrozije kako bi olakšali život alergičarima!

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Obavijest voćarima

U proteklom tjednu zabilježene su oborine lokalnog karaktera koje su isprale zaštitna sredstva.,Stoga  preporučujemo obavljanje  zaštite usmjerene na uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) uporabom pripravaka Delan 700 WDG,Delan Pro,Merpan 80 WDG,Captan 80 WG,Kastor WP,Dithane M-45,Mankozeb,ili strobilurina (Stroby WG,Zato 50 WG,Zato plus WG ,Tercel WG),  te fluopirana (Luna experience),  koje preporučujemo u nasadima gdje bilježimo jači napad pepelnice (Podosphaera leucotricha).Uporabite sredstvo koje je korišteno najmanji broj puta u sezoni.

Bilježimo  let  jabučnog savijača (Cydia pomonella) srednje jačine, stoga preporučujemo obavljanje zaštite uporabom jednog od dozvoljenih insekticida- Delegate 250 WG, Mospilan 20 SP,Coragen 20,Affirm opti ili Voliam targo.

 

Kontrolirajte pojavu štetnih grinja za čiju pojavu i širenje odgovaraju visoke temperature!

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača (podatci o SZB registriranim u RH  vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu dostupnom na web adresi:http//fis.mps.hr/tražilicaszb/).

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                             mr.sci.Ivana Župić

                                                                               e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicama

Obzirom da je dio lokaliteta na području grada Kaštela zahvatila tuča u petak poslijepodne, preporučujemo poljoprivrednicima primjenu (ukoliko već nisu) s nekim od biostimulatora (aminokiselinskih pripravaka) npr: Megafol, Delfan plus, Polyamin, Drin,  Siapton, Bioplex, Amino Vital, Diamin Plus.

Radi što boljeg oporavka biljaka primjenu ponoviti nakon 7-10 dana.

Vinogradari koji nisu obavili zaštitu prema našoj zadnjoj preporuci (16.07.) mogu koristiti  pripravke na osnovi folpeta,  botriticide ili pripravke na osnovi bakra pazeći na karence pogotovo u vinogradima sa sortama iz ranije epohe dozrijevanja.

Za sanaciju oštećenih maslinika primijeniti pripravke na osnovi bakra radi smanjenja širenja uzročnika bakterijske bolesti raka masline( Pseudomonas syringae pv. savstanoi) u odvojeno tretmanu od biostimulatora.

Pripravke primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Silvija Marušić dipl. ing. agr.