Tag: Splitsko-dalmatinska

Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u fazi intenzivnog porasta mladica, ranije sorte su pred cvatnju.

Promjenjivo vrijeme uz česte oborine i temperature više od 20 °C pogoduje razvoju i infekciji bolestima vinove loze: plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), botritisa (Botrytis cinerea).

Preporučujemo sredstva sistemičnog djelovanja: FORUM STAR, MIKAL FLASH, MIKAL PREMIUM F, CURZATE F, PERGADO F, FANTIC F, MOMENTUM TRIO, MAGMA TRIPLE, SPHINX EXTRA 685 WDG i dr. Sredstva sadrže aktivnu tvar folpet te djeluju i na sivu plijesan vinove loze.

Zaštitu od pepelnice (Erisiphe necator) moguće je napraviti jednim od pripravaka: COLLIS, DYNALI, DOMARK 40 ME, NATIVO 75 WG, LUNA EXPERIENCE, REVYONA, MYSTIC EC, VIVANDO, FOLICUR EW 250 i dr.

Sva dozvoljena sredstva dostupna na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

U ekološkoj poljoprivredi zaštitu protiv plamenjače provodimo sredstvima na bazi bakra (npr. CUPRABLAU Z 35 WG, CHAMPION W, COSAVET DF, KALINOSUL G, CUPROCAFFARO WP i dr.).

Sredstva na bazi sumpora (npr. CHROMOSUL WG, THIOVIT JET, COSAVET DF, KALINOSUL 80 WG, SUMPOR WG 80 i dr.) osigurati će zaštitu protiv pepelnice.

Sva dozvoljena sredstva dostupna na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

Zabilježen je let grozdovih moljaca te upućujemo vinogradare na pregled vinograda na prisutnost gusjenica. Prema potrebi suzbijanje obaviti sredstvima: CORAGEN SC, AFFIRM, VOLIAM RADIAN, VERTIMEC 018 EC.

U ekološkoj poljoprivredi zaštitu protiv grozdovih moljaca provodimo sredstvima: LASER, BIOBIT WP, LEPINOX PLUS i dr.

 

Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute na etiketi. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja te propisno zbrinuti ambalažu.

 

 

 

Tihana Pipinić, dipl.inž.agr.

e-mail: tihana.pipinic@mps.hr

Obavijest voćarima

Prema najavama prognostičara u narednom tjednu se očekuju nove oborine, stoga upozoravamo voćare na moguće nove infekcije uzročnikom krastavosti (Venturia inequalis).

Preporučujemo uporabu jednog od preventivnih fungicida: Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Kastor ili Polyram. U slučaju nastalih infekcija preporučujemo kurativne pripravke: Score 250 EC,Difcor, Sercadis plus ili Difenzone.

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha ) na jabukama, preporučujemo zaštitu uporabom navedenih kurativnih pripravaka na osnovi difenkonazola i fenbukonazola.

U nasadima gdje je uočena pojava mina moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) kao i gdje je zabilježen kritičan broj jabučnog savijača (Carpocapsa pomonella), preporučujemo uporabu insekticida Coragen 20 C, Mospilan  20 SG, Voliam targo ili Affirm opti.

 

U nasadima bresaka, nektarina i šljiva preporučujemo zaštitu od šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) uporabom fungicida Captan WP 50, Kastor ili Delan 700 WDG, a u nasadima bresaka sa izraženom pojavom pepelnice uporabite Luna experience ili Nativo koji djeluju i na trulež ploda (Monilinia fructigena).

Na pojedinim lokalitetima bilježimo kritičan broj leptira breskvinog savijača (Cydia molesta) pa preporučujemo uključiti dozvoljeni insekticid (Avaunt EC, Affirm opti,Coragen 20 SC).

 

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na web tražilici http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Nakon obavljene zaštite popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a ambalažni otpad sredstava za zaštitu bilja pravilno zbrinite.

                                                                                           mr.sc. Ivana Župić

                                                                                     e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

19.05.2023 Splitsko-dalmatinska županija

Zbog velike količine oborina koje su pale proteklih dana potrebno je provesti usmjerenu zaštitu koštičavog voća (marelice, breskve, nektarine, šljive, trešnje, višnje ) od uzročnika truleži ploda (Monilinia spp. ), šupljikavosti lista ( Stigmina carpophila) , kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) i narančaste pjegavosti ( Polystigma rubrum).

Za zaštitu od uzročnika truleži ploda primijeniti jedan od pripravaka: Nativo 75 WG, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG, , Geoxe, Signum. Navedeni pripravci imaju karencu 7 dana. Na trešnji i breskvi  je registriran i Luna experince (k-3), na višnji (k-7).

U nasadima trešanja i višanja protiv kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) moguća je primjena pripravka Syllit 544 SC ( K-14) te Luna experience (dozvola na višnji K- 3 dana ), Merpan 80 WDG (višnja k-21)

U nasadima marelica bresaka, marelica i nektarina protiv uzročnika šupljikavosti lista (Stigmina carpophila ) moguća je primjena pripravaka: Kastor (k-21), Scab 480 SC osim marelice (k-23), Merpan 80WDG ( marelica k-21).

U nasadima šljiva za zaštitu od uzročnika narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum)  registrirani su pripravci: Futura 50 W i  Kastor P (K-21 ).

Savjetujemo postavljanje lovnih posuda radi kontrole i smanjenja populacije octene mušice ploda ( Drosophila suzukii), koja ubada plodove u zriobi nakon čega oštećeni plodovi u vrlo kratkom roku dobivaju miris octa te se naknadno razvija i trulež plodova. Smanjenje populacije štetnika postižemo postavljanjem lovki s hranidbenim atraktantom.

Lovke se rade od plastičnih boca na kojoj se izbuše rupe promjera oko 5 mm, 3-5 cm ispod vrha čepa boce. U boce se ulije jabučni, vinski ili kombinacija jabučnog i vinskog octa do polovice zapremine te  se prema potrebi nadolijeva ili zamjenjuje s novom lovkom. Hranidbene lovke treba objesiti u krošnju. Najbolje vrijeme za postavljanje mamaca je mjesec prije početka zriobe plodova.

Mogu se koristiti i gotove lovke DECIS TRAP-SUZUKII.

Prilikom primjene sredstava za zaštitu bilja voditi brigu o vremenu dozrijevanja i karenci pripravaka te  izabrati pripravke kraće karence .

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Napominjemo, prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja i propisno zbrinuti ambalažu.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

e-mail:silvija.marusic@mps.hr

Obavijest voćarima

Prema najavama prognostičara u danima vikenda se očekuje stabilizacija vremena, stoga preporučujemo obavljanje zaštite protiv gljivice uzročnika krastavosti (Venturia inequalis).

U slučaju nastalih infekcija preporučujemo sistemične pripravke: Score 250 EC,Difcor, Agro EC, Sercadis plus ili Difenzone u kombinaciji s fungicidima kontaktnog djelovanja: Captan 80 WG,Kastor, Scab 80 WG, Polyram,Delan 700 WDG.

 

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha ) preporučujemo zaštitu uporabom navedenih kurativnih pripravaka na osnovi difenkonazola i fenbukonazola ili pripravke na osnovi sumpora.

 

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na web tražilici http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Pripravke koristite prema uputi proizvođača a ambalažni otpad sredstava za zaštitu bilja pravilno zbrinite.

Nakon obavljene zaštite popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja koje ste obvezni čuvati tri godine, kao i račune za kupljena sredstva (Zakon o održivoj uporabi pesticida-NN 46/2).

                                                                                           mr.sc. Ivana Župić

                                                                                     e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest povrćarima

Vremenski uvjeti pogoduju razvoju plamenjača  (Phytophthora infestans) na krumpiru, rajčici te ostalom plodovitom povrću. Preporučujemo uporabu fungicida – Ridomil gold R, Revus, Ranman top, Zignal super, Shakal 500 EC, Shirlan 500 EC, Ortiva top, Ortofin, Quadris, Zaftra AZT 250 SC, Zakeo 250 SC, Enervin SC, Armetil 25,Cyclo R liquido, sukladno dozvolama i registracijama, prema uputi proizvođača, strogo vodeći računa o karenci za pojedinu kulturu.

 

Podatci o SZB registriranim u RH  vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu dostupnom na web adresi:http//fis.mps.hr/tražilicaszb.

 

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                             mr.sc.Ivana Župić

                                                                               e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Izrazito kišno vrijeme u proteklih 15-dana stvorilo je optimalne uvjete za infekciju maslina s uzročnikom paunova oka (Spilocaea oleagina). Korisno je čim uvjeti na terenu dozvole obaviti zaštitu maslinika posebno radi zaštite mladog porasta.

Na lokalitetima na kojima još nije započela cvatnja (zaleđe županije) mogu se koristi pripravci: Nativo 75 WG, Stroby WG, Syllit 544 SC, Ortiva top,  Sugoby, Quimera, Fosika, Savial forte, Phyto Sarcan

Na otocima i priobalju gdje je započela cvatnja dozvoljena su pripravci Syllit 544 SC, Fosika, Savial forte, Phyto Sarcan.

U ekološkim maslinicima u ovoj fenofazi dozvoljen je biološki  pripravak Serenade ASO.

Na opažačkim lokalitetima bilježi se slab do osrednji ulov maslininog moljca. Tretiranje maslinika protiv cvjetne generacije maslininog moljca opravdana je samo u maslinicima s oskudnom količinom cvjetnih resa. U tom slučaju mogu se koristiti pripravci na osnovi (Bacillus thuringiensis – Belthurel, Biobit WP, Dipel DF). Ostalim savjetujemo daljnje praćenje feromonskim lovkama i pregled cvjetnih resa.

Napominjemo maslinare koji su odlučili koristiti metodu masovnog ulova maslinine muhe da postave lovke Karate trap B u nasad, jer se optimalna učinkovitost postiže postavljanjem lovki na vrijeme (tijekom travnja). Lovka je namijenjena za suzbijanje odraslih oblika maslinine muhe, postavljanjem 10-50 lovki/ ha. Metoda masovnog ulova učinkovitija je kada se primjenjuje na većim površinama jednog maslinika ili udruživanjem više manjih maslinika na određenom lokalitetu.

 

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Napominjemo, prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja i propisno zbrinuti ambalažu.

 

Silvija Marušić dipl.ing. agr.

e-mail: silvija.marusic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Kišno vrijeme uz očekivano zatopljenje pogoduje razvoju infekciji gljivičnih bolesti vinove loze – plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator). Najavljeno stabilno vrijeme u narednim danima omogućiti će primjenu zaštitnih sredstava.

U uvjetima intenzivnog porasta i izrazitog potencijala zaraze upotrebljavamo sistemične fungicide protiv plamenjače (npr. MIKAL PREMIUM, MIKAL FLASH, PERGADO F, AMPEXIO, ORONDIS i dr.).

Zaštitu od pepelnice moguće je napraviti jednim od pripravaka: COLLIS, DYNALI, DOMARK 40ME, NATIVO WG, KUSABI SC i dr.

Sva dozvoljena sredstva dostupna na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

U ekološkoj poljoprivredi zaštitu protiv plamenjače provodimo sredstvima na bazi bakra (npr. CUPRABLAU Z 35 WG, CHAMPION W, COSAVET DF, KALINOSUL G , CUPROCAFFARO WP i dr.).

Sredstva na bazi sumpora (npr. CHROMOSUL WG, THIOVIT JET, COSAVET DF, KALINOSUL 80 WG, SUMPOR WG 80 i dr.) osigurati će zaštitu protiv pepelnice. Sumporni pripravci djelovati će i na smanjenje populacije grinja šiškarica.

Sva dozvoljena sredstva dostupna na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute na etiketi. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja te propisno zbrinuti ambalažu.

 

 

 

Tihana Pipinić, dipl.inž.agr.

e-mail: tihana.pipinic@mps.hr

Obavijest voćarima

Nestabilno vrijeme koje očekujemo tijekom tjedna omogućit će nove infekcije i razvoj gljivičnih bolesti. Stoga preporučujemo obavljanje zaštite usmjerene na uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) uporabom pripravaka Score, Difcor + Merpan ili Captan (kurativno djelovanje) ili strobilurina (Stroby DF,Zato 50 WG,Zato plus, Tercel ), te fluopirana (Luna experience), koje preporučujemo u nasadima gdje bilježimo jači napad pepelnice (Podosphaera leucotricha).

Porastom temperatura, a time i povoljnih uvjeta za pojavu i razvoj, na pojedinim lokalitetima (Vrgorac),bilježimo jači let jabučnog savijača (Cydia pomonella), a i savijača pokožice ploda (Archips,Adoxophies ), pa preporučujemo obavljanje zaštite uporabom jednog od dozvoljenih insekticida- Coragen 20 SC,Runner 240 SC*,  Affirm,Affirm opti ili Mimic SC*.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača (podatci o SZB registriranim u RH  vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu dostupnom na web adresi:http//fis.mps.hr/tražilicaszb/).

(*sredstva kojima je istekla reg.ali se mogu primjenjivati do određenog  roka)

 

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                             mr.sci.Ivana Župić

                                                                               e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest voćarima

S obzirom na nestabilne vremenske uvjete, upozoravamo na moguće infekcije uzročnikom krastavosti (Venturia inequalis), u nasadima jabuka i krušaka.

Preporučujemo kurativne pripravke: Score 250 EC,Difcor,Sercadis plus ili Difenzone.

 

Vremenski uvjeti pogodovat će  razvoju pepelnice (Podosphaera leucotricha) na jabukama, naročito u nasadima s prošlogodišnjom jačom zarazom, stoga  preporučujemo zaštitu uporabom navedenih kurativnih pripravaka na osnovi difenkonazola i fenbukonazola.

Potrebno je pratiti razvoj populacija  lisnih uši, pojavu moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) kao i jabučnog savijača (Carpocapsa pomonella), te jabučne krvave uši (Eryosoma lanigerum), a u nasadima krušaka  pojavu kruškine buhe (Psilla pyri).

U nasadima gdje je cvatnja završila, potrebno je obaviti zaštitu pripravkom Kraft 18 EC, Vertimec, Movento ili Apache uz dodatak mineralnog ulja i uz povećanu količinu škropiva. 

 

Pokosite cvatući porast, a zaštitu obavite u doba dana kad pčele ne lete.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na web tražilici http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Nakon obavljene zaštite popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a ambalažni otpad sredstava za zaštitu bilja pravilno zbrinite.

                                                                                           mr.sc. Ivana Župić

                                                                                     e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Nestabilni vremenski uvjeti  pogoduju razvoju gljivičnih bolesti šupljikavosti (Stigmina carpophila) i kozičavosti lista (Blumeriella jaapii ). Prognoza za slijedećih nekoliko dana predviđa i dalje nestabilno vrijeme s oborinama. U nasadima gdje je završila cvatnja te je fenofaza rasta i razvoja plodova dati naglasak na zaštitu protiv navedenih bolesti koja se može obaviti jednim od registriranih pripravaka.

 

Pripravak Kultura Bolest
Delan 700 WDG marelica, breskva, nektarina,

 

trešnja

šupljikavost, pjegavost lišća i sušenje pupova

šupljikavost, kozičavost, uvijenost lista

Captan WP 50

 

Merpan 80 WDG

Kastor

koštičavo, osim višnje

 

marelica, višnja

šljiva,

koštičavo voće, višnja iza

berbe

šupljikavost, narančasta pjegavost šljive

šupljikavost

narančasta pjegavost šljive,

šupljikavost

Futura 50 WP šljiva narančasta pjegavost, hrđe
Syllit 544 SC

Chromodin S-65

trešnja, višnja kozičavost i uvijenost lista

kozičavost

 

Luna experience

 

višnja

 

kozičavost

 

Napominjemo da je u narednom periodu potrebno redovito obavljati pregled vrhova izboja na prisutnost lisnih uši.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Napominjemo, prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja i propisno zbrinuti ambalažu.

 

Silvija Marušić dipl.ing. agr.

e-mail: silvija.marusic@mps.hr