MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Splitsko-dalmatinska

Obavijest maslinarima

Upozoravamo maslinare da se na opažačkim lokalitetima bilježi značajan porast broja maslinine muhe koji je ovisno o lokalitetu od srednjeg do vrlo visokog intenziteta.

Na većem dijelu Županiji pale su značajnije količine oborina koje su utjecale na punjenje plodova a takvi plodovi su privlačni za polaganje jajašaca i ostvarivanje zaraze.

Maslinarima preporučujemo pregled maslinika i postavljenih žutih ploča, a ovisno o stanju u masliniku i vremenu planirane berbe poduzimanje mjera zaštite.

Posebno obaviti detaljne i češće preglede u maslinicima u kojima se planira berba krajem listopada ili kroz studeni.

Prag štetnosti za tretiranje metodom mamaca je ulov od dvije muhe/tjedno na običnoj žutoj ploči ili 5% napadnutih plodova .

U tu svrhu se  može nastaviti koristiti gotovi pripravak pod nazivom Success bait  (karenca 14 dana), prskanjem samo dijelova krošnje ili samo pojedinih grana i to u pravilu koje su manje rodne.

Kurativno tretiranje (cijelog nasada) je opravdano kada je zaraženo 10-15% plodova, a mogu se koristiti sljedeći pripravci:

 

AKTIVNA TVAR

 

 

TRGOVAČKI NAZIV

 

 

NAČIN DJELOVANJA

 

 

KARENCA

 

 

OGRANIČENJA

 

dimetoat ROGOR 40 kontaktno, sistemično 28 maksimalni broj tretiranja u sezoni 2
deltametrin SCATTO kontaktno, želučano 7 maksimalno 1 primjena tijekom vegetacije
deltametrin DECIS 2,5 EC kontaktno 7 maksimalni broj tretiranja u sezoni 3
deltametrin DECIS 100 EC kontaktno, želučano 7 maksimalno 1 primjena tijekom vegetacije
deltametrin POLECI PLUS kontaktno, želučano 7 maksimalan broj primjena u godini 2
deltametrin ROTOR SUPER kontaktno, želučano 7 maksimalni broj tretiranja u sezoni 1
fosmet IMIDAN 50 WG kontaktno, želučano 21 najviše 2 tretiranja tijekom vegetacije

Upućuju se maslinari da vode računa o broju dozvoljenih tretiranja tijekom vegetacije te propisanoj karenci !

Za maslinike koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su sustavu plaćanja za IAKS mjere OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika registraciju ima pripravak na osnovi spinosada s atraktantom (trgovačkog naziva SUCCESS BAIT).

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi sukladno registraciji.

Silvija Marušić dipl. ing.

Obavijest maslinarima

Obilaskom maslinika na području županije utvrđene su velike različitosti u kondiciji plodova maslina, od jako smežuranih plodova koji pate od suše pa do velikih i krupnih plodova bez ikakvih naznaka nedostataka vlage, ovisno o lokalitetu i količini kiše u prethodnom razdoblju.

Pregledom plodova u maslinicima u  kojima su se do sada provodile mjere zaštite prema objavljenim preporukama nisu nađene žive ličinke niti kukuljice, te je i populacija maslinine muhe slabijeg intenziteta.U  netretiranim nasadima  koji ne pate od suše pronađene su žive ličinke maslinine muhe ,što može rezultirati pojavom intenzivnijeg leta i mogućim infekcijama.

Maslinarima preporučujemo pregled žutih ljepljivih ploča i pregled plodova, s većom pozornosti pregledati maslinike koji imaju krupni plod bez naznaka nedostatka vlage, u okućnicama, koji su u blizini voda ili imaju sustav za navodnjavanje.

Izbor mjera zaštite protiv maslinine muhe ovisi o prethodno provođenim mjerama zaštite, planiranom vremenu berbe, kondiciji i izgledu ploda (krupni plodovi koji ne pate od suše su povoljniji za odlaganje jaja).

Izbor mjera zaštite ovisi o konkretnom stanju u masliniku, a može se nastaviti s primjenom metode mamaca ili tretirati cijeli nasad.

Prag štetnosti za tretiranje metodom mamaca je ulov od dvije muhe/tjedno na običnoj žutoj ploči  ili 5% napadnutih plodova ( Sussess bait, Eco trap ili hidrolizirani protein Buminal + dimetoat).

Kurativno tretiranje (zaštita cijelog nasada) je opravdano kada je zaraženo 10-15% plodova.

Prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) insekticidi koji imaju dozvolu za suzbijanje maslinine muhe su u priloženoj tablici( na dan 13.09.2019.)

 

AKTIVNA TVAR

 

 

TRGOVAČKI NAZIV

 

 

NAČIN DJELOVANJA

 

 

KARENCA

 

 

OGRANIČENJA

 

spinosad SUCCESS BAIT insekticidni mamac s atraktantom 14 tretirati u razmacima 14-21 dan
deltametrin ECO-TRAP gotovi mamac/kontaktno, želučano nije primjenjivo, mamce ukloniti 7 dana prije berbe  
dimetoat ROGOR 40 kontaktno, sistemično 28 maksimalni broj tretiranja u sezoni 2
dimetoat

 

PERFEKTHION kontaktno, sistemično 42  
dimetoat CALINOGOR kontaktno, sistemično 42  
dimetoat CHROMOGOR kontaktno, sistemično 42  
deltametrin SCATTO kontaktno, želučano 7 maksimalno 1 primjena tijekom vegetacije
deltametrin DECIS 2,5 EC kontaktno 7 maksimalni broj tretiranja u sezoni 3
deltametrin DECIS 100 EC kontaktno, želučano 7 maksimalno 1 primjena tijekom vegetacije
deltametrin POLECI PLUS kontaktno, želučano 7 maksimalan broj primjena u godini 2
deltametrin ROTOR SUPER kontaktno, želučano 7 maksimalni broj tretiranja u sezoni 1
fosmet IMIDAN 50 WG kontaktno, želučano 21 najviše 2 tretiranja tijekom vegetacije

Kod izbora pripravka dati prednost pripravcima s kraćom karencom!

Za maslinike koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su sustavu plaćanja za IAKS mjere OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika registraciju ima pripravak na osnovi spinosada s atraktantom (trgovačkog naziva SUCCESS BAIT).

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi sukladno registraciji.

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Obavijest maslinarima

Obavještavamo maslinare da na opažačkim lokalitetima u Splitsko-dalmatinskoj te Dubrovačko-neretvanskoj županiji bilježimo let druge generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae). Na većini lokaliteta let je slabog do srednjeg intenziteta,dok na pojedinim lokalitetima (Živogošće,Ston) bilježimo let jakog intenziteta.

Na plodovima pogodnim za odlaganje jajašaca (sorte krupnijeg ploda,blizina vode, navodnjavanje) očekuju se infekcije, stoga maslinarima preporučujemo redoviti obilazak maslinika i pregled plodova (100 po masliniku).

Štete koje je uzrokovala prva generacija ovog štetnika u većini maslinika su evidentirane u vidu patule (parazitacija narančaste mušice), a takvi plodovi su otpali .Potencijal muhe za sada nije velik, ali treba pratiti drugu generacije koja se može razviti ukoliko vremenski uvjeti tome budu pogodovali (pad temperature,oborine).

Preventivene mjere zaštite preporučujemo kod je napadnuto više od 5% plodova, uporabom mamaka (Success bait, Eco trap, Buminal + Dimetoat ), gdje su se one do sada redovito provodile.

Mamke Success bait i Eco trap mogu koristiti maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere PRRH,Mjera 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika.

Ukoliko se nakon uzorkovanja utvrdi 10-15 % zaraženih plodova, potrebno je primijeniti kurativnu metodu tj. izvršiti tretiranje cijele krošnje pripravcima registriranim za ovog štetnika:

  • dimetoat (Chromogor, Rogor 40, Calinogor, Perfektion)
  • deltametrin (Decis 2,5 EC,Decis 100 EC) ili
  • fosmet ( Imidan 50 WG)

Za sada na većini lokaliteta nije potrebno koristiti ovu metodu,pa preporučujemo praćenje obavijesti sukladno stanju na terenu.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresihttp://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja propisno zbrinite.

Skupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja će se obaviti 28.08.2018. (srijeda) u Sinju, lokalitet Poljoljekarne Hipodrom, Put Piketa, od 9:00-11:00 h, te isti dan u Opuzenu,poljoljekarna Poljopromet d.o.o.,Jasenska bb,od 14:00-16:00, a 30.08. 2018. (petak) u Imotskom,poljoljekarna Poljopromet d.o.o.,Glavina donja 373,od 8:00-10:00 h.

mr. sc. Ivana Župić
Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Preporučujemo vinogradarima da prije najavljenih oborina obave još jednu zaštitu vinograda u zoni grožđa protiv uzročnika pepelnice ((Erysiphe necator) i sive pljesni( Botrytis cinerea).

Prilikom izbora pripravka voditi računa o zastupljenom sortimenu i vremenu planirane berbe te prema tome izabrati sredstvo s odgovarajućom karencom.

Za pepelnicu može se koristiti:

LUNA EXPERIENCE-( karenca 14 dana),

DYNALI-( karenca 21 dan),

VIVANDO, TALENDO, COLLIS, TOPAS 100EC-( karenca 28 dana)

DOMARK 40 ME-( karenca 35 dana)

FALCON EC 460, FOLICUR 250 EW-(karenca 42 dana) i  drugi.

Za sivu plijesan može se koristit jedan od pripravaka:

TELDOR SC 500, SWITCH 62,5 WG, LUNA PRIVILEGE-( karenca 21 dan)

CANTUS , PYRUS 400 EC (- karenca 28 dana) i dr.

Radi očuvanja lisne mase od napada kasne plamenjače (Plasmopara viticola) korisno je provesti zaštitu jednim od pripravaka na osnovi bakra.

NEORAM WG, CUPRABLAU Z, NORDOX 75 WG, KUPROPIN, CHAMPION/50 WG/FLOW, BORDOŠKA JUHA -( karenca 35 dana) i dr.

  • Sve navedene karence se odnose na vinske sorte.

Nakon tretiranja potrebno je  ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede na adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Silvija Marušić.dipl.ing.agr.

Silvija.Marusic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Upozoravamo vinogradare da se na opažačkim lokalitetima u vinogradima bilježi  ulov octene mušice ploda (Drosophile suzukii).

Octena mušica ploda je štetnik koji ima više biljaka domaćina (trešnja, višnja, breskva, nektarina, smokva, kupina, malina, grožđe, kivi, kaki i dr.) te aktivno traže plodove domaćina koji sazrijevaju. Dosadašnjim opažanjima štetnik je skloniji napadu sorti s tanjom pokožicom.

Početak napada se događa već kod prve promjene boje plodova ili bobica, kada se počne povećavati koncentracija šećera a pokožica postaje mekša.

Ženke octene mušice leglicom u obliku pile oštete pokožicu i odlažu jaja neposredno ispod nje. Bijele ličinke se ubušuju u plod i razaraju njegovu unutrašnjost. Vrlo brzo napadnuti plodovi propadaju na mjestu gdje se hrane ličinke, a naknadno ih nasele i razaraju različiti sekundarni paraziti uzrokujući trulež.

U cilju smanjenja mogućih šteta preporučujemo uključivanje što većeg broja vinograda, voćara, posjednika voća i vinove loze u okućnicama da se aktivno uključe u postavljanje lovnih posuda radi kontrole i smanjenja populacije octene mušice ploda.

Lovke se rade od plastičnih boca na kojima se izbuše rupe promjera oko 5 mm, 3-5 cm ispod vrha čepa boce. U boce se ulije jabučni, vinski ili kombinacija jabučnog i vinskog octa do polovice zapremine koje se vješaju u vinograd ili na stabla.

Vinogradari koji su izvršili tretiranje vinograda protiv druge generacije grožđanih moljaca ujedno su smanjili početnu populaciju octene mušice ploda, jer pripravci imaju djelovanje i na ovog štetnika. Obzirom da se radi o štetniku koji se brzo obnavlja u idealnim uvjetima može ostvariti 15 generacija svakako preporučujemo korištenje lovki na što širem području i uključivanjem većeg broja poljoprivrednika.

Vinogradari mogu koristiti i kemijsku zaštitu. Podaci o  registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Silvija Marušić dipl.inž.agr.

e-mail: Silvija.Marusic@savjetodavna.hr

Obavijest o obaveznom uklanjanju ambrozije

Prema Naredbi o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije ( Ambrosia artemisiifolia L.) N.N. 72/2007, u cilju suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja na području Republike Hrvatske, napominjemo vlasnike i korisnike poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenike upravljanja vodotocima i kanalima te površinama uz vodotoke i kanale, ovlaštenike upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željezničke pruge, ovlaštenike upravljanja parkovima i drugim javnih zelenim površinama da su dužni provoditi mjere uklanjanja ambrozije.

 

NAVEDENI OBVEZNICI DUŽNI SU TIJEKOM VEGETACIJSKE SEZONE U VIŠE NAVRATA, sa svojih površina (uključujući i rubove parcela, šuma i poljskih putova) redovito uklanjati i suzbijati ambroziju sljedećim mjerama:

– agrotehničkim: obradom tla i višekratnim prašenjem strništa;

 

– mehaničkim: međurednom kutivacijom, okopavanjem, plijevljenjem i pročupavanjem pojedinačnih biljaka te redovitom višekratnom košnjom

 

kemijskim: uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za  primjenu u Republici Hrvatskoj za suzbijanje ambrozije, a u skladu s uputom za primjenu koja je priložena uz sredstvo.

 

VAŽNO JE UKLANJATI AMBROZIJU PRIJE POČETKA CVATNJE, jer velika količina peludi koju ova biljka stvara  izaziva alergijske reakcije kod osjetljivih ljudi  i djece. Apeliramo da se svi građani aktivno uključe u suzbijanje ambrozije kako bi olakšali život alergičarima.

 

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Obavijest maslinarima

10.07.2019. Splitsko-dalmatinska županija

Na svim opažačkim lokalitetima na kojima se prati pojava i dinamika leta maslinine muhe u Splitsko-dalmatinskoj županiji zabilježen je let odraslih jedinki 1. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae).

Prema prikupljenim podacima sa terena vrijednosti ulova odraslih jedinki maslinine muhe na svim lokalitetima prelaze prag odluke, a ovisno o lokalitetu zabilježen je srednji intenzitet pojave na otocima i većem dijelu obale, a na pojedinim lokalitetima vrlo jaki intezitet (50-100 jedinki tjedno- Kaštel Sućurac, Žrnovnica, Živogošće).

Obzirom na povećanu brojnost odraslih jedinki, posebno na lokalitetima s visokom populacijom može se očekivati izraženija pojava „patule“ na plodovima kao posljedica prisustva maslinine muhe. Plodovi zaraženi gljivicom uzročnikom „patule“ također otpadaju i uzrokuju direktnu štetu.

Trenutne vremenske prilike, temperature niže od 30 stupnjeva uz povremenu kišu i povećanu vlagu zraka jako pogoduju razvoju štetnika.

Dosadašnjim pregledom plodova nisu zabilježeni aktivni ubodi te preporučujemo maslinarima provođenje mjera suzbijanja odraslih jedinki maslinine muhe primjenom metode zatrovanih mamaca. Metodom zatrovanih mamaca suzbijamo odrasli oblik maslinine muhe prije odlaganja jaja u plod.

U tu svrhu se može koristiti gotovi pripravak ( Success bait) ili umjesto gotovog pripravka može se koristiti neki od insekticida dozvoljenih na maslini uz dodatak atraktanta (Buminal).

Mamci se pripremaju na način da se u 10 l vode doda 60 ml hidroliziranog proteina (Buminal) uz dodatak insekticida dozvoljenog za suzbijanje maslinine muhe. Tretira se jedna slabo rodna ili nerodna grana uz utrošak oko 2 dcl škropiva ili se pripremljeni mamac puni u prikladne lovke (boce s otvorima). Tretiranje treba ponavljati svakih 10-12 dana te nadopunjavati ili mijenjati prema potrebi (u slučaju oborina i češće). Ova metoda daje zadovoljavajuće rezultata ako se primjeni na širem području uz obuhvaćanje minimalno 100 maslina.

Za maslinike koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su sustavu plaćanja za IAKS mjere OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika registraciju ima pripravak na osnovimspinosada s atraktantom (trgovačkog naziva SUCCESS BAIT).

Ekološke mjere zaštite daju bolje rezultate ako se primjenjuju u izoliranim ili poluizoliranim lokalitetima na kojima su maslinici.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Obavijest vinogradarima

Temperaturni uvjeti  ne pogoduju jačem širenju plamenjače ili peronospore (Plasmopara viticola), ali na pojedinim lokalitetima gdje bilježimo višu relativnu vlagu, moguće su sekundarne infekcije. Stoga  preporučujemo uporabu jednog od pripravaka –Galben F, Ridomil  MZ, Fantic F, Mildicut 25 SC, Acrobat MZ,Electis WG, Mikal Flash,Mikal premium F,Antracol combi,Curzate , a protiv pepelnice (Uncinula necator), jednog od pripravaka  Crystal, Talendo, Talendo extra,Topas, Stroby WG,Dynali ,Nativo  WG ili Collis.

Prilikom odabira pripravaka vodite računa o izmjeni aktivnih tvari (uporaba različitih a.t., odnosno onih koje su se koristile najmanji broj puta).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Akcija sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja planirana je za 28.08.2019. od 9-11 h u poljoljekarni Hipodrom u Sinju te poljoljekarni Poljopromet u Opuzenu, a 30.08.2019.u poljoljekarni Poljopromet u Imotskom.

mr. sc. Ivana Župić

e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest voćarima

Zbog nestabilnog vremena,lokalnih pljuskova koji omogućavaju sekundarno širenje uzročnika  krastavosti jabuke (Venturia inequalis) na plodove jabuka,preporučujemo primjenu pripravaka površinskog načina djelovanja,na osnovi mankozeba  (Dithane M-45, Mankozeb,Penncozeb 75 DG,Manfil 75 WG, Star 80), kaptana (Captan 80 WG, Merpan 80 WDG,Kastor WP,Scap 480 SC,Kapetan 80 WG) ili ditianona (Delan 700 WDG,Delan Pro).

U nasadima osjetljivim na pepelnicu preporučujemo uporabu pripravaka na osnovi strobilurina ili pripravke -Luna Experience,Domark 40 ME,Sercadis,Crystal,Nimrod 25 EC.

Potrebno je kontrolirati let jabučnog savijača (Cydia pomonella),koji je sada slabog intenziteta,kao i pojavu crvenog pauka.

Od insekticida preporučujemo Affirm, Coragen 20 SC, Reldan 22 EC, Imidan 50 WG,Mospilan 20 SG,Laser,Calypso SC 480, Harpun ili Delegate 250 WG.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi

proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                             mr.sci.Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

U zaleđu Županije na većini lokaliteta vinova loza nalazi se u osjetljivoj fenofazi razvoja vinove loze cvatnji ili pri završetku cvatnje, dok je u priobalju i otocima  faza rasta zametnutih bobica. Sparno i toplo vrijeme  s povremenim oborinama i dalje stvara uvijete za mogućnost zaraze s pepelnicom, plamenjačom i sivom truleži.

Potrebno je i dalje provoditi mjere zaštite vinove loze, vodeći računa o zdravstvenom stanju vinograda, lokalnim vremenskim uvjetima, prethodnim tretiranjima te uz poštivanje izmjene aktivnih tvari( koristiti različite grupe djelovanja),!!

Izbor pripravaka treba prilagoditi stanju u vinogradima!

Za suzbijanje pepelnice mogu se  primjeni fungicidi:  Luna expirience,  Falcon EC 460, Systhane 24 E,   Folicur EW 250, Nativo,  Collis, Vivando, Talendo,  Topas 100 EC, Stroby WG.

Za suzbijanje plamenjače mogu se koristiti pripravci: Equation Pro, Electis WG, Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Folpan gold, Forum star, Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut SC, Mikal flash, Mikal premium F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double, Magma triple, Momentum trio i dr.

Pripravcima Acrobat MZ i Forum Star dajemo prednost u slučaju pojave uljanih pjega.

Za suzbijanje razvoja sive truleži ili botritisa je moguća je primjena botriticida: Cantus, Pyrus 400 ECTeldor SC 500, Switch 62,5 WG, Chorus 75 WG i drugi.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.