MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Splitsko-dalmatinska

Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

Nestabilno vrijeme s povremenom kišom  pogoduje razvoju krastavosti jabuka (Venturia inaequalis).

Kada vremenski uvjeti dozvole preporučujemo obaviti zaštitu  nasada  primjenom fungicida sistemičnog djelovanja:  Difcor, Argo, Difenzone , Indar 5 EW, Score 250 EC. Za produženo djelovanja navedenim sistemicima dodajte: Dithane M-45, Mankozeb, Pinnozeb M-45, Star 80,  Delan 700 WDG, Delan Pro ili dr.

Posebno upućujemo na pregled nasada na prisutnost lisnih uši, posebno jabučne pepeljaste uši (Dysaphis plantaginea), koja šteti mladim izbojima.

Zaštitu je moguće napraviti jednim od pripravaka: Teppeki  500 WGPirimor 50 WGMospilan 20 SGMovento SC, Closer, Demetrina 25 EC.

Nasade  krušaka pregledajte na pojavu ličinki i jaja kruškine buhe, te prema potrebi uporabite jedan od dozvoljenih pripravaka prema https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Prilikom primjene insekticida u voćnjaku potrebno je poduzeti mjere za zaštitu pčela.

 • prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje
 • primijeniti insekticide nakon cvatnje, u kasnim večernjim satima kada nema leta pčela.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).
Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.
Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

 

Silvija Marušić dipl.ing.

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a očekuju se oborine tijekom idućeg tjedna, posebno u zaleđu županije. U nasadima gdje je završila cvatnja preporučujemo izvršiti zaštitu vegetativnog porasta od  uzročnika bolesti listova: kozičavosti (Blumeriella jaapii)  na višnjama i trešnjama, šupljikavosti (Stigmina carpophila) na koštičavim voćnim vrstama te narančaste pjegavosti ( Polystigma rubrum) na šljivama.

Za suzbijanje  kozičavosti lista u razdoblju od završetka cvatnje do berbe dozvoljeni su pripravci :

 • Chromodin S-65 ( trešnja, višnja)
 • Delan  700 WDG (trešnja)
 • Luna experience ( višnja)
 • Topsin M 500 SC ( višnja)

Za suzbijanje šupljikavosti lista  dozvolu imaju pripravci:

 • Captan WP 50 ( koštičavo voće osim višnje – u ovoj fenofazi)
 • Delan 700 WDG ( breskva, marelica, nektarina, trešnja)
 • Kastor ( koštičavo voće osim višnje- u ovoj fenofazi)
 • Merpan 80 WDG ( marelica, višnja)

Za preventivnu zaštitu šljive od uzročnika narančaste pjegavosti ( Polystigma rubrum) mogu se koristiti:

 • Dithane M-45, Pinozeb, Futura 50 WP, Kastor

U nasadima koji još nisu završili cvatnju provesti zaštitu protiv uzročnika paleži cvijeta i rodnih grančica ( Monillinia laxa)

u višnjama: Chorus 75WG, Luna experience, Topsin M 500 SC, Signum;

u trešnjama: Indar 5 EW, Chorus 50 WG, Switch 62,5WG, Nativo 75WG, Teldor SC 500, Signum. Luna experiance;

u šljivama: Difcor, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG, Teldor SC 500, Topsin M 500 SC, Nativo 75 WG, Indar 5 EW, Systhane 20 EW, Signum.

Pregledom nasada za sad nismo utvrdili pojavu lisnih uši, ali je potrebno vršiti redoviti vizualni pregled!

Preporučujemo proizvođačima šljiva da u svojim nasadima prate pojavu žute i crne šljivine osice koje u nasadima mogu uzrokovati potpuno opadanja plodića. Populacija štetnika  se prati postavljanjem bijelih ljepljivih ploča.

Neposredno nakon cvatnje provodi se zaštita insekticidima Mospilan 20 SG, Decis 2,5 EC.

Prilikom primjene insekticida u voćnjaku potrebno je poduzeti mjere za zaštitu pčela.

 • prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje
 • primijeniti insekticide nakon cvatnje, u kasnim večernjim satima kada nema leta pčela.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).
Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.
Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Silvija Marušić dipl.ing.

Obavijest vinogradarima

Val zahlađenja u prethodnim danima imao je utjecaj na različito kretanje vegetacije vinove loze, pa ovisno o položaju vinograda, sortimentu i izloženosti niskim temperaturama vinova loza se nalazi od fenofaze vunastog pupa pa do razvijenih listića.

Obzirom na raširenost bolesti crne pjegavost (Phomopsis viticola) i ozbiljnosti šteta koje uzrokuje u vinogradima preporučujemo provesti mjere zaštite.

U razvojnom stadiju pojave listića i razvoja listića za zaštitu od uzročnika crne pjegavosti preporučujemo primjenu zaštitnih sredstava na osnovi:

– folpeta (Solofol),

– folpet +azoksistrobin (Universalis)

– mankozeba ( Dithane M-45, Pinozeb M-45, Penkozeb M-45, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP)

-metirama ( Polyram DF).

Navedenim pripravcima je moguće dodati sumporni pripravak https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ radi smanjenja populacije štetnih lozinih grinja, a koji će preventivno djelovati na uzročnika pepelnice (Erysiphe necator).

Na lokalitetima gdje se vinova loza još uvijek nalazi u fenofazi vunastog pupa moguća je primjena pripravaka na osnovi bakra kojem se može dodati sumporni pripravak radi smanjenja populacije lozinih grinja https://fis.mps.hr/trazilicaszb

Zaštitu izvršiti prije najavljenih oborina!!

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ !

Nakon primjene sredstva za zaštitu bilja popuniti evidencijske liste o uporabi SZB te praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

Silvija Marušić  dipl.ing.agr.

silvija.marusic@mps.hr

 

 

 

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Oborine  koja su  najavljene za vikend mogle bi stvoriti uvijete za infekciju koštičavog voća uzročnikom paleži cvijeta i rodnih grančica ( Monillinia laxa).

Preporučujemo proizvođačima da prije oborina izvrše preventivnu zaštitu od bolesti u nasadima u kojima se koštičave vrste nalaze na početku cvatnje, punoj cvatnji ili precvjetavanju kada su infekcije uzročnikom moguće jednim od dozvoljenih pripravaka ovisno o vrsti.

u višnjama: Chorus 75WG, Luna experience, Topsin M 500 SC, Signum;

u trešnjama: Indar 5 EW, Chorus 50 WG, Switch 62,5WG, Nativo 75WG, Teldor SC 500, Signum. Luna experiance;

u šljivama: Difcor, Switch 62,5 WG, Chorus 50WG, Teldor SC500, Topsin M 500 SC, Nativo 75 WG, Indar 5 EW, Systhane 20 EW, Signum

u breskvama: Argo, Indar 5 EW, Teldor SC500, Switch 62,5 WG, Chorus 50EG, Luna experience, Systhane 20 EW, Nativo 75 WG, Difcor, Signum

u marelicama: Difcor, Chorus 50 WG, Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Systhane 20 EW, Nativo 75 WG, Signum

u naktarinama: Switch 62,5 WG, Nativo 75 WG, Chorus 50WG, Systhane 20 EW, Signum.

 

Sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi :  https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

silvija.marusic@mps.hr

Obavijest voćarima

Upozoravamo voćare da temeljito  pregledaju  nasade jabuka i krušaka te sukladno fenofazi obave preventivne zaštite usmjerene na uzročnika krastavosti (Venturia inaequalis), s obzirom na najavu mogućih oborina i stvaranje uvjeta za infekcije.

Tijekom zadnjih dana bilježili smo vremenske uvjete viših temperatura koji su pokrenuli kretanje vegetacije. Stoga u voćnjacima s razvojnim stadijima pojave prvih listića i balona, preporučujemo uporabu organskih fungicida (Star 80 WP,Dithane DG neotec,Dithane M-45,Polyram DF,Manfil 75 WG,Ziram 76 WG,Chorus).

U nasadima s jačim napadom pepelnice (Podosphaera leucotricha) u protekloj vegetacijskoj sezoni, preporučujemo preventivnu uporabu pripravaka na osnovi sumpora ili pripravak Nimrod 25 EC (ne u cvatnji).

Ukoliko je prisutna prezimljujuća populacija jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum), prije cvatnje uporabite pripravak Closer.

Potrebno je pratiti pojavu savijača pupova te prema potrebi primjenitu insekticid (prije cvatnje) kao i izlazak crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi).

U nasadima krušaka potrebno je pratiti pojavu odlaganja jaja obične kruškine buhe (Cacopsylla pyri).

 

Sredstva na osnovi bakra  uz dodatak mineralnih ulja  još je moguće uporabiti u fazi otvaranja pupa i pojave prvih listića (unutrašnjost Županije).

 

Zaštitu provedite za mirna vremena , sukladno uputi proizvođača (podatci o SZB registriranim u RH  vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu dostupnom na web adresi:http//fis.mps.hr/tražilicaszb/.

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                             mr.sci.Ivana Župić

                                                                               e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest proizvođačima agruma i vlasnicima okućnica

Upozoravamo proizvođače agruma i vlasnike okućnica da je zabilježen novi karantenski štetnik agruma u Hrvatskoj, narančin trnoviti štitasti moljac (Aleurocanthus spiniferus).

Štetnik je azijskog podrijetla, koji napada brojne biljne vrste: agrume, vinovu lozu, smokvu, šipak, kaki, jabuku, krušku, nešpulu, rogač, dunju, lovor, murvu. Hrani se i na mnogobrojnim ukrasnim i divljim vrstama poput bršljana, lozice, ruža, vrba, vatrenog trna, glicinije,..

Obzirom da narančin trnoviti štitasti moljac (Aleurocanthus spiniferus) predstavlja visok fitosanitarni rizik za mnoge poljoprivredne kulture u Hrvatskoj u cilju sprječavanja daljnjeg širenja karantenskog štetnog organizma, donesena je „Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje narančina trnovitoga štitastog moljca –  Aleurocanthus spiniferus (Quaintance)“ (NN 111/2020)  na osnovi trenutnog stanja i proširenosti vrste u Hrvatskoj.

Zaraženo područje na području Splitsko-dalmatinske županije obuhvaća katastarske općine u kojoj je utvrđena prisutnost karantenskog štetnog organizma A. spiniferus.

Županija Općina Katastarska općina
Splitsko-dalmatinska Jelsa Vrisnik
Milna Milna

Sigurnosno područje je područje širine najmanje 2 km računajući od granice zaraženog područja, koje obuhvaća više susjednih katastarskih općina koje okružuju zaraženo područje.

 

Splitsko-dalmatinska

Jelsa Jelsa
Pitve
Vrbanj
Dol
Stari Grad
Svirče
Vrbovska
Šolta Gornje Selo
Milna Bobovišća
Nerežišća Nerežišća
Dračevica
Sutivan Sutivan

 

Vrlo je važno da proizvođači  agruma i vlasnici okućnica pregledaju svoje biljke te ukoliko pregledom primijete prisutnost ljepljive medne rose uz prisutnost gljiva čađavica obave detaljan pregled radi utvrđivanja  moguće prisutnosti narančinog trnovitog štitastog moljca koji je jedini moljac s sivoplavim tamnim krilima. Postavljanje žutih ljepljivih ploča olakšava utvrđivanje njihove prisutnost.

Slika 1. Napad štetnika Trnovitog štitastog moljca (A. spiniferus) na naličju vinove loze (foto: Silvija Marušić)

 

Slika 2. Odrasli stadij vrste A. spiniferus (snimio: Mladen Šimala)

Provođenje mjera radi sprječavanja širenja, suzbijanja i iskorjenjivanja karantenskog štetnog organizma narančinog trnovitog štitastog moljca (A. spiniferus) propisuje i nadzire fitosanitarna inspekcija.

U slučaju sumnje na prisutnost karantenskog štetnika A. spiniferus u nasadu obratite se Sektoru za nadzor poljoprivrede i fitosanitarni nadzor Državnog inspektorata Republike Hrvatske ili Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu – Centru za zaštitu bilja na sljedeće kontakte:
fitosanitarna.inspekcija@dirh.hr i 01 2375 100 ili czb@hapih.hr i 01 2311 640.

Detaljnije informacije možete pročitati na poveznici:
https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/upozorenje-za-proizvodjace-agruma-pojava-novog-karantenskog-stetnika/4241

 

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

e-mail: silvija.marusic@mps.hr

Obavijest voćarima

 Pregledom nasada jabuka i krušaka utvrđena je fenofaza bubrenja pupova te početka otvaranja vršnih pupova (ovisno o lokalitetu i sortimentu).

Nakon završene rezidbe važno je obaviti kvalitetnu zaštitu pripravcima na osnovi bakra koji imaju sanitarnu ulogu, a ujedno preventivno djeluju na rane infekcije uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis). Za suzbijanje prezimljujućih stadija štitastih uši, jaja lisnih uši, crvenog pauka, kruškine buhe, preporučujemo dodati parafinsko ulje ili koristiti gotove kombinacije bakra i mineralnog ulja.

Koncentraciju prilagodite fenofazi u kojoj se voćka nalazi.

Zaštitu provedite za mirna vremena, uz veći utrošak škropiva.

 Podatci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresihttp://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Praznu ambalažu nakon upotrebe sredstva za zaštitu bilja propisno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi SZB.

 

                                                                                                                   mr.sc. Ivana Župić 

                                                                                                                e-mail: ivana.zupic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Crna pjegavost vinove loze (Phomopsis viticola) je i dalje najraširenija bolest na našem području posebno u zaobalju. Obzirom da bolest ne radi direktne štete na grožđu, često u vinogradima ostaje zanemarena ili se mjere zaštite provode polovično. Vinogradari bolest mogu lako prepoznati u vrijeme rezidbe po izbjeljenoj rozgvi sivkasto srebrenkaste boje na kojoj se nalaze crne točkice.  U vinogradima u kojima je bolest uznapredovala, gljiva prelazi u starije drvo koje postupno odumire zbog čega je otežana kvalitetna rezidba.

Prva preventivna zaštita provodi se nakon rezidbe vinove loze u fenofazi vunastog pupa uz obilan utrošak škropiva registriranim pripravcima na osnovi bakra kojima se mogu dodati sumporni pripravci.

Primjena bakrenih pripravaka imat će povoljan učinak i u vinogradima u kojima se prošle godine u većoj mjeri javila bolest drva  tj. esca  ili apoplektično venuće vinove loze.

Uz kemijsku zaštitu koja predstavlja samo dio mjera od ove bolesti potrebno je  također iznijeti zaraženu rozgvu iz vinograda te ju sigurno spaliti. Provoditi uravnoteženu gnojidbu vinograda (na osnovi kemijske analize tla).

U vinogradima gdje je zabilježena veća prisutnost štitastih uši radi njihovog suzbijanja bakrenom pripravku može se dodati mineralno ulje ili koristiti gotove tvorničke pripravke.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnome informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti po mirnom vremenu  prema uputi proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

silvija.marusic@mps.hr

 

 

Obavijest voćarima

Marelice,breskve i nektarine se na većini lokaliteta Splitsko-dalmatinske županije nalaze u fenofazi  početka cvatnje ili pune cvatnje. Kako su u ovom osjetljivom razdoblju moguće infekcije uzročnikom paleži rodnih grančica i paleži cvjetova (Monilinia spp.),preporučujemo zaštitu pripravcima Signum, Switch 62,5 WG, Indar 5 EW ili Chorus 50 WG,po mogućnosti prije najavljene promjene vremena.

Kasne sorte koje su još u fazi otvaranja pupa se još uvijek mogu zaštititi od uzročnika kovrčavosti lista (Taphrina deformans), pa prije najavljenih oborina preporučujemo uporabu organskih fungicida- Ziram 76 WG,Scab 480 SC ili Nativo WG.

 

Šljive,trešnje i višnje su još u stadiju bubrenja pupova pa se još uvijek mogu štititi pripravcima na osnovi bakra (Neoram 75 WG,Neoram WG,Cuprablau Z35) kojima je uputno dodati mineralna ulja (Modro ulje,Crveno ulje ili Red fox) koja djeluju na prezimljujuće štetnike.

 

Zaštitu provedite za mirna vremena, uz povećani utrošak škropiva.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača,

ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

 

                                                                                             mr.sci.Ivana Župić

                                                                               e-mail:ivana.zupic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Prema vremenskoj prognozi tijekom sljedećih dana očekuje se stabilizacija vremena koju će poljoprivrednici iskoristiti za obavljanje zaostalih poljoprivrednih radova. Obzirom da je u Splitsko-dalmatinskoj županiji tijekom prosinca i siječnja bilo kišno do ekstremno kišno vrijeme, preporučujemo ponoviti zaštitu maslina protiv uzročnika bolesti paunovog oka Spilocaea oleagina), jer su sredstva upotrijebljena iza berbe isprana a listovi su ostali nezaštićeni.

U maslinicima koji imaju vidljive simptome zaraze na listovima ili se nalaze na položajima povoljnijim za razvoj bolesti udoline, područja uz vodotokove u kojima se duže zadržava povišena vlaga zraka dati prednost organskim pripravcima: Nativo 75 WG, Stroby WG, Syllit 544 SC, Sugoby, Quimera.

Također se mogu koristiti pripravci na osnovi bakra: Cuprablau Z 35 WG, Neoram WG, Nordox 75 WG, Codimur SC, Copper Key Flow, Cupra, Copper Key, Codimur 50, Cupper Lainco,  Double Copper Key, Airone SC ili kombinacija bakra s mankozebom Codimur M, Laincobre M.

U maslinicima gdje je zabilježena prisutnost štitastih uši( maslininog medića, maslinine štitaste uši i dr.) bakrenom pripravku možete dodati mineralno ulje: Bijelo ulje EC, Mineralno svijetlo ulje EC  ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja (Modro ulje ili  Red Fox ).

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere  OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika smiju koristiti samo  pripravke na osnovi bakra ( kojima se može dodati Bijelo ili Mineralno svijetlo ulje).

Kod primjene bakrenih sredstava na stablima zaraženim paunovim okom  moguća je pojava  tzv. bakrenog šoka koji se očituje u masovnom opadanju zaraženog lišća.

Tretiranje provesti za mirna vremena  uz obilan utrošak škropiva.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ !

Nakon primjene sredstva za zaštitu bilja popuniti evidencijske liste o uporabi SZB te praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 Silvija Marušić  dipl.ing.agr.