MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Splitsko-dalmatinska

Obavijest vinogradarima

Vinova loza ovisno o položaju i sortimentu, nalazi se u stadiju od intenzivnoga porasta mladica, početka cvatnje pa do zametnutih bobica( npr. Pošip, Tribridrag, Chardonnay).

Vinogradari trebaju nastaviti provođenje redovite zaštite od najvažnijih bolesti vinove loze pepelnice i plamenjače.

Posebna pozornost u ovoj sezoni treba biti na pepelnici, preporučujemo u vinogradima na osjetljivim sortama usmjereno suzbijati pepelnicu barem 4-5 puta (od početka vegetacije do početka cvatnje), a plamenjaču barem 2-3 puta (ovisno o izboru fungicida)!

Za zaštitu protiv  pepelnice vinove loze predlažemo primjenu fungicida Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC, Topas 100 EC, Talendo, Talendo extra, Collis, Luna Experiance, Dynali EC, Domark , Vivando, i dr.

Za zaštitu protiv plamenjače  možete koristiti jedan od pripravaka: Mikal premium F, Mikal flash, Profiler, Verita, Alfil Duplo, Momentum trio,  Azimunt, Alfil WG, Fylal double, Magma triple. Osim pripravaka na osnovi fosetila mogu se primijeniti i  sljedeći pripravci npr.: Curzate F, Equation pro, Electis WG, Nautile DG, Vincare, Pergado MZ, Pergado F, Reboot, Monoxanil, Ampexio, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M, Fantic F, Galben M, Galben F, Orvego, Acrobat MZ , Folpan Gold, i dr.

( Napomena: Ako izbor pripravaka dopušta miješanje sa sumpornim pripravcima svakako je preporuka dodavanje manje količine radi bolje zaštite od pepelnice.)

Let grožđanih moljaca  bilježimo ispod praga štetnosti. Upućujemo vinogradare na daljnje praćenje preporuka trenutno nije potrebno primijeniti insekticide.

 

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).
Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.
Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

e-mail: Silvija.marusic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima agruma

Obilaskom nasada agruma zabilježena je pojačana populacija lisnih uši te na određenim lokalitetima i štitastih uši.

Preporučujemo proizvođačima pregled nasada te prema potrebi obavljanje zaštite.

Za suzbijanje lisnih uši dozvoljeni su pripravci: Closer, Movento, Asset Five, Decis 100 EC, Decis 2,5 EC, Scatto, Demetrina 25 EC, Rotor Super i Vydate 10 L (putem navodnjavanja).

Pripravcima na osnovi dimetoata ( Rogor 40, Perfekthion, Chromogor, Calinogor) je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha-30.06.2020.

Za suzbijanje štitastih uši (lovorova štitasta uš ,siva štitasta uš agruma ,kineski medič, narančina štitasta uš, narančin crvac) na agrumima registrirani su pripravci: Closer, Movento, Pyxal, Brai, Proximo, Reldan 22 EC uz dodatak okvašivača.

Štitaste uši mogu se suzbijati i pripravcima na osnovi mineralnog ulja ili parafinskog ulja, trgovačkog naziva : Mineralno svijetlo ulje, Bijelo ulje, Ovipron Top, Promanal neu , Ovitex, Laincoil, Insectoil Key, Estiuoil .

Za zaštitu od gljivičnih oboljenja antraknoze (Colletotrichum gleosporioides) i vršne truleži plodova (Alternaria citri) može se koristiti pripravak na osnovi mankozeba: Dithane DG Neotec.

Također, preporučujemo redoviti pregled na prisutnost crvenog pauka i koprivine grinje. Ukoliko je potrebna zaštita mogu se koristiti pripravci: Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC, Vertimec Pro, Zoom 11,Envidor SC 240, Diablo SC, Milbeknock.

Prilikom primjene insekticida u voćnjaku potrebno je poduzeti sve propisane mjere za zaštitu pčela.

 

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).
Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.
Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

 

Silvija Marušić dipl.ing.

Obavijest proizvođačima trešanja i višanja

U nasadima kasnijih sorti trešanja i višanja preporučujemo postaviti žute ljepljive ploče radi praćenja pojave i brojnosti trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi).

Ukoliko se utvrdi pojava trešnjine muhe na žutim pločama, u fazi promjene boje plodova može se izvršiti zaštita sa jednim od dozvoljenih insekticida :

(prema Fis bazi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ na dan 21.05.2020.) :

 • Decis 100 EC, Scatto, Demetrina 25 EC i Rotor Super (karenca 7 dana).
 • Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG (karenca 14 dana).

U ekološkoj proizvodnji štete se mogu umanjiti postavljanjem 3-5 žutih ploča sa atraktantom po stablu ili 5-10 žutih ljepljivih ploča s atraktantom kod većeg volumena krošnje.

U prethodnim godinama sve veći problem u nasadima trešanja i višanja u vrijeme zriobe plodova radi  octena mušica ploda (Drosophila suzukii). Napadnuti plodovi dobivaju karakterističan miris po octu te se naknadno razvija i trulež plodova. Savjetujemo postavljanje hranidbenih lovki.

Lovke se rade od plastičnih boca (prozirnih ili crvenih) na kojima se izbuše rupe promjera oko 5 mm, 3-5 cm ispod vrha čepa boce. U boce se ulije jabučni, vinski ili kombinacija jabučnog i vinskog octa s par kapi deterdženta  do polovice zapremine te  se prema potrebi nadolijeva ili zamjenjuje s novom lovkom. Unutar posude se može staviti i manja žuta ljepljiva ploča.

Kod primjene sredstava za zaštitu bilja voditi računa o vremenu berbe i karenci !!

Prilikom primjene insekticida u voćnjaku potrebno je poduzeti mjere za zaštitu pčela.

 • prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).
Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.
Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u fazi intenzivnog  porasta listova i mladica te ulazi u osjetljivi period na  infekcije plamenjačom (Plasmopara viticola) i pepelnicom ( Erysiphe necator). U  sljedećem tjednu meteorolozi najavljuju kratkotrajne oborine koje će doprinijeti uvjetima za razvoj bolesti.

U narednom periodu posebno je potreban oprez kod zaštite od uzročnika pepelnice vinove loze (Erysiphe necator), jer toplo i sparno vrijeme pogodovati će razvoju bolesti.

Za zaštitu protiv  pepelnice vinove loze predlažemo primjenu fungicida Karathane Gold 350 EC, Stroby DF, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC, Topas 100 EC, Talendo, Talendo extra, Collis i dr.

Za zaštitu protiv plamenjače  možete koristiti jedan od pripravaka: Mikal premium F, Mikal flash, Profiler, Verita, Alfil Duplo, Momentum trio,  Azimunt, Alfil WG, Fylal double, Magma triple. Osim pripravaka na osnovi fosetila mogu se primijeniti i  sljedeći pripravci npr.: Curzate F, Equation pro, Electis WG, Nautile DG, Vincare, Pergado MZ, Pergado F, Reboot, Monoxanil, Ampexio, Ridomil Gold MZ Pepite i dr.

Moguća je primjena pripravaka Shavit F, Cabrio top ili Universalis koji imaju djelovanje na pepelnicu i peronosporu vinove loze.

( Napomena: Ako izbor pripravaka dopušta miješanje sa sumpornim pripravcima svakako je preporuka dodavanje manje količine radi bolje zaštite od pepelnice.)

Let grožđanih moljaca  bilježimo ispod praga štetnosti. Upućujemo vinogradare na daljnje praćenje preporuka trenutno nije potrebno primijeniti insekticide.

 

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).
Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.
Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Preporučujemo nastaviti s redovitim pregledima nasada koštičavog voća na prisutnost lisnih uš te prema potrebi izvršiti zaštitu.

Zaštitu je moguće napraviti jednim od pripravaka:

 • Teppeki  500 WG ( dozvola na breskvi i šljivi)
 • Pirimor 50 WG ( dozvola na višnji, breskvi, šljivi, marelica)
 • Mospilan 20 SG ( dozvola na breskvi, nektarini, šljivi, višnji i trešnji)
 • Calypso* ( dozvola na breskvi, marelici, nektarini, trešnji)-

*prodaja zaliha je dozvoljena do 03.11.2020.

 • Movento  (dozvola na breskvi, nektarini, marelici, trešnji, šljivi)
 • Closer (breskva, nektarina, trešnja i višnja)

 

U ekološkoj proizvodnji mogu se koristiti pripravci  Piretro natura (dozvola na breskvi, nektarini, marelici, trešnji i šljivi) ili Asset five ( breskva).

U nasadima bresaka i nektarina zabilježen je let leptira breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella ).

Za suzbijanje se mogu koristiti insekticidi:

 • Affirm ( dozvola na  breskvi, nektarini)
 • Affirm opti( breskva, nektarina, šljiva)
 • Avaunt EC ( breskva)
 • Coragen 20SC( breskva, nektarina, marelica, šljiva, badem)
 • Delegat 250 WG( breskva, nektarina, marelica, šljiva)
 • Insegar 25( breskva, nektarina, šljiva)
 • Imidan WG ( breskva, nektarina)
 • Runner 240 SC( breskva)
 • Voliam targo( breskva, nektarina)

U narednom periodu obavezno obavljati redoviti pregled na prisutnost crvenog voćnog pauka!

Toplo i sparno vrijeme s povremenim oborinama stvaraju uvjete za razvoj pepelnice (Sphaerotheca pannosa) i  trulež ploda (Monilinia fructigena) za zaštitu.

Zaštitu od oba uzročnika pružaju fungicidi :

 • Luna experience (breskva, trešnja, višnja)
 • Nativo  WG( breskva, nektarina, marelica, šljiva, trešnja),
 • Systhane 20 EW  (breskva, nektarina, marelica, šljiva)
 • Embrelia ( breskva, nektarina)

Mogu se koristiti i sljedeći pripravci koji pružaju zaštitu od uzročnika truleži ploda: Signum    ( koštičavo voće), Switch 62,5 WG ( breskva, nektarina, marelica, trešnja, šljiva), Chorus 50 WG ( breskva, nektarina, marelica, šljiva, trešnja, višnja), Teldor  SC 500( breskva, marelica, trešnja, šljiva) .

 

Kod primjene sredstava za zaštitu bilja voditi računa o vremenu berbe i karenci.

Prilikom primjene insekticida u voćnjaku potrebno je poduzeti mjere za zaštitu pčela.

 • prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).
Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.
Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

 

Silvija Marušić dipl.ing.

 

Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

Razdoblje od zadnje objavljene  preporuke (27.4.) obilježili su vremenski uvjeti s povremenim oborinama, koji su pogodovali primarnim infekcijama uzročnikom krastavosti (Venturia inaequalis).Meteorolozi najavljuju mogućnost češćih oborina idućih dana ,stoga preporučujemo ponoviti zaštitu primjenom fungicida-Delan700WDG,DelanPro,DithaneM-45, Penncozeb 75 WG,Mancozeb ,Indofil  80 WP ili  Chorus 75 WG.

U slučaju pojave simptoma,ili obavljanja zaštite nakon kiše,preventivnim fungicidima treba dodati sistemični fungicid –Score 250 EC,Indar 5 EW,Difcor, Difenzone koji djeluju i na pepelnicu (Podosphaera leucotricha).

Vremenski uvjeti su pogodovali  pojavi minera kružnih mina kao i letu jabučnog savijača, za čije suzbijanje u ovoj fazi preporučujemo insekticide Insegar 25 WP,Coragen 20 SC ili Runner 240 SC.

Sredstva za zaštitu bilja primjeniti u skladu s dozvolom, poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedena na uputstvu za uporabu.

Podatci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja  u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS), dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
Voditi evidencije o primjeni sredstava za zaštitu bilja i čuvati ih  najmanje tri godine.

 

                                                                                                     mr.sc.Ivana Župić

                                                                                                                           e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr           

Obavijest maslinarima

Obavještavamo maslinare s područja Splitsko-dalmatinske županije da se na opažačkim punktovima bilježi broj maslinina moljca ( Prays oleae) iznad praga štetnosti.

U cilju smanjenja šteta na cvjetovima masline koju uzrokuju gusjenice maslinina moljca preporučujemo obaviti zaštitu maslina protiv cvjetne generacije maslininog moljca. Ova zaštita ne bi trebala izostati u maslinicima gdje je slabije formiranje cvjetnih resa.

Prednost dajemo biološkim insekticidima na osnovi Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki  (Baturad WP i Biobit WP).

Registraciju prema FIS-bazi( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) na dan 30.04.2020. za suzbijanje maslininog moljca imaju sljedeći pripravci kod kojih je važno poštivati mjere dozvola i ograničenja.

AKTIVNA TVAR  

TRGOVAČKI NAZIV

 

ŠTETNI ORGANIZAM

 

OGRANIČENJA

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki BATURAD WP, BIOBIT WP m. moljac

(Prays oleae)

maksimalni broj tretiranja u sezoni 2
Dimetoat* ROGOR 40* m. moljac (Prays oleae); Sredstvu je ukinuta/istekla registracija

krajnji rok za primjenu zaliha 30.06.2020. Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje i za vrijeme leta pčela

 

Dimetoat* PERFEKTHION* m.moljac (Prays oleae); Sredstvu je ukinuta/istekla registracija

krajnji rok za primjenu zaliha 30.06.2020. Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje i za vrijeme leta pčela

Dimetoat* CALINOGOR* m.moljac (Prays oleae); Sredstvu je ukinuta/istekla registracija

krajnji rok za primjenu zaliha 30.06.2020. Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje i za vrijeme leta pčela

Dimetoat* CHROMGOR* m.moljac (Prays oleae); Sredstvu je ukinuta/istekla registracija

krajnji rok za primjenu zaliha 30.06.2020. Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje i za vrijeme leta pčela

deltametrin SCATTO m.moljac (Prays oleae); maksimalno 1 primjena tijekom vegetacije
deltametrin DECIS 2,5 EC m.moljac (Prays oleae); maksimalni broj tretiranja u sezoni 3
deltametrin DECIS 100 EC m.moljac (Prays oleae); maksimalno 1 primjena tijekom vegetacije
deltametrin POLECI PLUS m.moljac (Prays oleae); maksimalan broj primjena u godini 2
deltametrin RITMUS m.moljac (Prays oleae) maksimalni broj tretiranja u sazoni 3
deltametrin ROTOR SUPER m.moljac (Prays oleae); maksimalni broj tretiranja u sezoni 1
deltametrin DEMETRINA25 EC m.moljac (Prays oleae); maksimalni broj tretiranja u sezoni 1
Piretrin* ASSET* m.moljac (Prays oleae); Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha
fosmet IMIDAN 50 WG m.moljac (Prays oleae); najviše 2 tretiranja tijekom vegetacije

 

 

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).
Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.
Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Obavijest vinogradarima

Prije najavljenih oborina preporučamo ponoviti preventivnu zaštitu vinograda protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice vinove loze (Erysiphe necator)

Obzirom da se vinova loza ovisno o položajima i sortimentu nalazi u različitim fenofazama od razvijenih listića pa do razvijenih mladica dužih od 10 cm, izbor pripravaka prilagoditi razvojnoj fazi vinove loze.

Može se koristiti jedan od preventivnih pripravaka ( plamenjača, crne pjegavost).

 • bakarni oksid (Nordox75 WG), bakreni oksiklorid (Cuprablau Z)
 • mankozeba ( Dithane M-45, Pinozeb, Penncozeb 75 DG, Manfil 75 WG, Moximate 505 WP, Mankozeb, i dr.)
 • metirama (Polyram DF)
 • folpeta ( Folpan 80 WDG, Solofol, Futura 50 WP i dr.)

U sortama koje imaju razvijene mladice može se koristiti  npr: Mikal flash, Pergado D, Delan Pro.

Za zaštitu od pepelnice vinove loze ( Erysiphe necator) u sortama koje imaju pojavu ili razvijene listiće može se koristiti jedan od pripravaka na bazi :

 • sumpora (Chromosul 80, Cosavet DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Kumulusul DF, Sulfolac 80 WG, Sumpor SC-80, Brimflo, Thiovit Jet, Sulgran, Sumpor WG 80, Microthiol special disperss).

Kod razvijenih mladica mogu se koristiti npr. Collis, Talendo, Dynali, Mystic EC, Nativo i dr.

Također mogu se izabrati kombinirana sredstva koja imaju registraciju za crnu pjegavost, plamenjaču i pepelnicu Universalis , Shavit F ili Quadris( za plamenjaču i  peplnicu).

 

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).
Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.
Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

 

Silvija Marušić dipl.ing.

Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

 U većini nasada  jabuka i krušaka cvatnja je završena. Vremenski uvjeti bez oborina nisu pogodovali primarnim infekcijama uzročnikom krastavosti (Venturia inaequalis). U ovom tjednu (poglavito srijeda), meteorolozi najavljuju mogućnost češćih oborina, stoga preporučujemo preventivnu primjenu fungicida-Delan700WDG, DelanPro, DithaneM-45, Penncozeb 75 WG, Mancozeb, Indofil  80 WP ili  Chorus 75 WG.

Ukoliko zaštitu planirate obaviti nakon kiše, preventivnim fungicidima treba dodati sistemični fungicid –Score 250 EC,Indar 5 EW,Difcor, Difenzone koji djeluju i na pepelnicu (Podosphaera leucotricha).

Posebno upućujemo na pregled nasada na prisutnost lisnih uši, posebno jabučne pepeljaste uši (Dysaphis plantaginea), koja sada intenzivno šteti mladim izbojima.

Zaštitu je moguće napraviti jednim od pripravaka: Teppeki  500 WG, Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG, Movento SC, Closer, Demetrina 25 EC.

Nasade  krušaka pregledajte na pojavu ličinki i jaja kruškine buhe, te prema potrebi uporabite jedan od dozvoljenih pripravaka Delegate, Kraft 18 EC, Movento SC ili Apache.

Također je potrebno obaviti kontrolu na pojavu minera kružnih mina, jabučnog savijača, crvenog voćnog pauka čije suzbijanje za sada nije potrebno.

Prije primjene insekticida u voćnjaku potrebno je  obvezno pokositi voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje, te primijeniti insekticide u kasnim večernjim satima kad pčele ne lete.

Sredstva za zaštitu bilja treba primjenjivati u skladu s dozvolom, poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedena na uputstvu za uporabu.

Podatci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja  u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS), dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH,
a dužan je voditi i čuvati evidenciju o primjeni sredstava za zaštitu bilja najmanje tri godine.

 

                                                                                                     mr.sc.Ivana Župić

                                                                                                   e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Preporučujemo obaviti tretiranje u svrhu zaštite vegetativnog porasta od bolesti listova:  uzročnika kozičavosti lista (Blumeriella jaapii)  na višnjama i trešnjama, šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) na koštičavim voćnim vrstama te narančaste pjegavosti ( Polystigma rubrum) na šljivama.

Za suzbijanje  kozičavosti lista u razdoblju od završetka cvatnje do berbe dozvoljeni su pripravci :

 • Chromodin S-65 ( trešnja, višnja)
 • Delan  700 WDG (trešnja)
 • Luna experience ( višnja)
 • Topsin M 500 SC ( višnja)

 

Za suzbijanje šupljikavosti lista  dozvolu imaju pripravci:

 • Captan WP 50 ( koštičavo voće osim višnje – u ovoj fenofazi)
 • Delan 700 WDG ( breskva, marelica, nektarina, trešnja)
 • Kastor ( koštičavo voće osim višnje- u ovoj fenofazi)
 • Merpan 80 WDG ( marelica, višnja)

 

Za preventivnu zaštitu šljive od uzročnika narančaste pjegavosti ( Polystigma rubrum) mogu se koristiti:

 • Dithane M-45, Pinozeb, Futura 50 WP, Kastor

 

Posebno upućujemo na pregled nasada na prisutnost lisnih uš te prema potrebi izvršiti zaštitu!!

 

Zaštitu je moguće napraviti jednim od pripravaka:

 • Teppeki  500 WG ( dozvola na breskvi i šljivi)
 • Pirimor 50 WG ( dozvola na višnji, breskvi, šljivi, marelica)
 • Mospilan 20 SG ( dozvola na breskvi, nektarini, šljivi, višnji i trešnji)
 • Calypso* ( dozvola na breskvi, marelici, nektarini, trešnji)-

*prodaja zaliha je dozvoljena do 03.11.2020.

 • Movento  (dozvola na breskvi, nektarini, marelici, trešnji, šljivi)
 • Closer (breskva, nektarina, trešnja i višnja)

 

U ekološkoj proizvodnji mogu se koristiti pripravci  Piretro natura (dozvola na breskvi, nektarini, marelici, trešnji i šljivi) ili Asset five ( breskva).

 

 

Prilikom primjene insekticida u voćnjaku potrebno je poduzeti mjere za zaštitu pčela.

 • prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje
 • primijeniti insekticide nakon cvatnje, u kasnim večernjim satima kada nema leta pčela

 

 

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).
Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.
Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

 

Silvija Marušić dipl.ing.