MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Splitsko-dalmatinska

Obavijest o obaveznom uklanjanju ambrozije

Prema Naredbi o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije ( Ambrosia artemisiifolia L.) N.N. 72/2007, u cilju suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja na području Republike Hrvatske, napominjemo vlasnike i korisnike poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenike upravljanja vodotocima i kanalima te površinama uz vodotoke i kanale, ovlaštenike upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željezničke pruge, ovlaštenike upravljanja parkovima i drugim javnih zelenim površinama da su dužni provoditi mjere uklanjanja ambrozije.

 

NAVEDENI OBVEZNICI DUŽNI SU TIJEKOM VEGETACIJSKE SEZONE U VIŠE NAVRATA, sa svojih površina (uključujući i rubove parcela, šuma i poljskih putova) redovito uklanjati i suzbijati ambroziju sljedećim mjerama:

– agrotehničkim: obradom tla i višekratnim prašenjem strništa;

 

– mehaničkim: međurednom kutivacijom, okopavanjem, plijevljenjem i pročupavanjem pojedinačnih biljaka te redovitom višekratnom košnjom

 

kemijskim: uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za  primjenu u Republici Hrvatskoj za suzbijanje ambrozije, a u skladu s uputom za primjenu koja je priložena uz sredstvo.

 

VAŽNO JE UKLANJATI AMBROZIJU PRIJE POČETKA CVATNJE, jer velika količina peludi koju ova biljka stvara  izaziva alergijske reakcije kod osjetljivih ljudi  i djece. Apeliramo da se svi građani aktivno uključe u suzbijanje ambrozije kako bi olakšali život alergičarima.

 

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Obavijest maslinarima

10.07.2019. Splitsko-dalmatinska županija

Na svim opažačkim lokalitetima na kojima se prati pojava i dinamika leta maslinine muhe u Splitsko-dalmatinskoj županiji zabilježen je let odraslih jedinki 1. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae).

Prema prikupljenim podacima sa terena vrijednosti ulova odraslih jedinki maslinine muhe na svim lokalitetima prelaze prag odluke, a ovisno o lokalitetu zabilježen je srednji intenzitet pojave na otocima i većem dijelu obale, a na pojedinim lokalitetima vrlo jaki intezitet (50-100 jedinki tjedno- Kaštel Sućurac, Žrnovnica, Živogošće).

Obzirom na povećanu brojnost odraslih jedinki, posebno na lokalitetima s visokom populacijom može se očekivati izraženija pojava „patule“ na plodovima kao posljedica prisustva maslinine muhe. Plodovi zaraženi gljivicom uzročnikom „patule“ također otpadaju i uzrokuju direktnu štetu.

Trenutne vremenske prilike, temperature niže od 30 stupnjeva uz povremenu kišu i povećanu vlagu zraka jako pogoduju razvoju štetnika.

Dosadašnjim pregledom plodova nisu zabilježeni aktivni ubodi te preporučujemo maslinarima provođenje mjera suzbijanja odraslih jedinki maslinine muhe primjenom metode zatrovanih mamaca. Metodom zatrovanih mamaca suzbijamo odrasli oblik maslinine muhe prije odlaganja jaja u plod.

U tu svrhu se može koristiti gotovi pripravak ( Success bait) ili umjesto gotovog pripravka može se koristiti neki od insekticida dozvoljenih na maslini uz dodatak atraktanta (Buminal).

Mamci se pripremaju na način da se u 10 l vode doda 60 ml hidroliziranog proteina (Buminal) uz dodatak insekticida dozvoljenog za suzbijanje maslinine muhe. Tretira se jedna slabo rodna ili nerodna grana uz utrošak oko 2 dcl škropiva ili se pripremljeni mamac puni u prikladne lovke (boce s otvorima). Tretiranje treba ponavljati svakih 10-12 dana te nadopunjavati ili mijenjati prema potrebi (u slučaju oborina i češće). Ova metoda daje zadovoljavajuće rezultata ako se primjeni na širem području uz obuhvaćanje minimalno 100 maslina.

Za maslinike koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su sustavu plaćanja za IAKS mjere OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika registraciju ima pripravak na osnovimspinosada s atraktantom (trgovačkog naziva SUCCESS BAIT).

Ekološke mjere zaštite daju bolje rezultate ako se primjenjuju u izoliranim ili poluizoliranim lokalitetima na kojima su maslinici.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Obavijest vinogradarima

Temperaturni uvjeti  ne pogoduju jačem širenju plamenjače ili peronospore (Plasmopara viticola), ali na pojedinim lokalitetima gdje bilježimo višu relativnu vlagu, moguće su sekundarne infekcije. Stoga  preporučujemo uporabu jednog od pripravaka –Galben F, Ridomil  MZ, Fantic F, Mildicut 25 SC, Acrobat MZ,Electis WG, Mikal Flash,Mikal premium F,Antracol combi,Curzate , a protiv pepelnice (Uncinula necator), jednog od pripravaka  Crystal, Talendo, Talendo extra,Topas, Stroby WG,Dynali ,Nativo  WG ili Collis.

Prilikom odabira pripravaka vodite računa o izmjeni aktivnih tvari (uporaba različitih a.t., odnosno onih koje su se koristile najmanji broj puta).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Akcija sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja planirana je za 28.08.2019. od 9-11 h u poljoljekarni Hipodrom u Sinju te poljoljekarni Poljopromet u Opuzenu, a 30.08.2019.u poljoljekarni Poljopromet u Imotskom.

mr. sc. Ivana Župić

e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest voćarima

Zbog nestabilnog vremena,lokalnih pljuskova koji omogućavaju sekundarno širenje uzročnika  krastavosti jabuke (Venturia inequalis) na plodove jabuka,preporučujemo primjenu pripravaka površinskog načina djelovanja,na osnovi mankozeba  (Dithane M-45, Mankozeb,Penncozeb 75 DG,Manfil 75 WG, Star 80), kaptana (Captan 80 WG, Merpan 80 WDG,Kastor WP,Scap 480 SC,Kapetan 80 WG) ili ditianona (Delan 700 WDG,Delan Pro).

U nasadima osjetljivim na pepelnicu preporučujemo uporabu pripravaka na osnovi strobilurina ili pripravke -Luna Experience,Domark 40 ME,Sercadis,Crystal,Nimrod 25 EC.

Potrebno je kontrolirati let jabučnog savijača (Cydia pomonella),koji je sada slabog intenziteta,kao i pojavu crvenog pauka.

Od insekticida preporučujemo Affirm, Coragen 20 SC, Reldan 22 EC, Imidan 50 WG,Mospilan 20 SG,Laser,Calypso SC 480, Harpun ili Delegate 250 WG.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi

proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                             mr.sci.Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

U zaleđu Županije na većini lokaliteta vinova loza nalazi se u osjetljivoj fenofazi razvoja vinove loze cvatnji ili pri završetku cvatnje, dok je u priobalju i otocima  faza rasta zametnutih bobica. Sparno i toplo vrijeme  s povremenim oborinama i dalje stvara uvijete za mogućnost zaraze s pepelnicom, plamenjačom i sivom truleži.

Potrebno je i dalje provoditi mjere zaštite vinove loze, vodeći računa o zdravstvenom stanju vinograda, lokalnim vremenskim uvjetima, prethodnim tretiranjima te uz poštivanje izmjene aktivnih tvari( koristiti različite grupe djelovanja),!!

Izbor pripravaka treba prilagoditi stanju u vinogradima!

Za suzbijanje pepelnice mogu se  primjeni fungicidi:  Luna expirience,  Falcon EC 460, Systhane 24 E,   Folicur EW 250, Nativo,  Collis, Vivando, Talendo,  Topas 100 EC, Stroby WG.

Za suzbijanje plamenjače mogu se koristiti pripravci: Equation Pro, Electis WG, Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Folpan gold, Forum star, Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut SC, Mikal flash, Mikal premium F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double, Magma triple, Momentum trio i dr.

Pripravcima Acrobat MZ i Forum Star dajemo prednost u slučaju pojave uljanih pjega.

Za suzbijanje razvoja sive truleži ili botritisa je moguća je primjena botriticida: Cantus, Pyrus 400 ECTeldor SC 500, Switch 62,5 WG, Chorus 75 WG i drugi.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

 

Obavijest vinogradarima

Zlatna žutica vinove loze (Grapevine Flavescense doree) jedna je od najštetnijih bolesti vinove loze u Europi, u zaraženim vinogradima vrlo brzo se širi i u kratkom vremenskom roku dolazi do velikih gubitaka grožđa i trajnog gubitka trsova. Širenje zlatne žutice moguće je preko zaraženog sadnog materijala ili putem vektora američkog cvrčaka                                                               ( Scaphoideus titanus ).

Simptomi zlatne žutice vinove loze pojavljuju se krajem lipnja i vidljivi su do kraja vegetacije.

Simptomi na listovima:

Kod bijelih sorti listovi žute a kod crvenih intenzivno crvene, kod većine sorata listovi se uvijaju prema naličju i list poprima kopljast izgled. Na dijelovima lista mogu se javiti nekroze, lišće postaje krto pa se nakon stiskanja u ruci mrvi.

Simptomi na mladicama:

Dio mladica ostaje zelene  nedozrijevaju zbog čega se tijekom zime smrzavaju te propadaju.

Simptomi na grozdovima:

Cvat se suši i ostaje na trsu, a zaraženi grozdovi venu i ne dozrijevaju.

Splitsko-dalmatinska županija za sada spada u nezaraženo područje tj. u dosadašnjim pregledima nije potvrđena prisutnost uzročnika zlatne žutice vinove loze.

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze NN 48/2018,  svi posjednici vinove loze (uključujući i nezaraženo područje) obavezni su provoditi PREVENTIVNE MJERE koje obuhvaćaju:

  • Sustavno pregledavati glavne biljke domaćina vinovu lozu križance roda Vitis, običnu pavitinu radi uočavanja simptoma koji upućuju na zarazu fitoplazmom
  • U matičnim nasadima i rasadnicima redovito pratiti prisutnost vektora američkog cvrčka žutim ljepljivim pločama
  • Suzbijati vektora ako se utvrdi njegova prisutnost i vinogradima, matičnim nasadima i rasadnicima prema Naredbi
  • U slučaju sumnje na zarazu obavezno obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora
  • Posjednik bilja obavezan je zapušteni vinograd privesti poljoprivrednoj proizvodnji te ga redovito obrađivati i održavati u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

Također, vinogradarima preporučujemo praćenje prisutnosti američkog cvrčaka žutim ljepljivim pločama. Ploče se stavljaju krajem lipnja, na srednju armaturnu žicu ( do 10 ha se postavljaju 3 ljepljive ploče) koje se mijenjaju nakon 2-3 tjedna.

U NEZARAŽENOM području suzbijanje prijenosnika bolesti američkog cvrčka provodi se ako se utvrdi njegova prisutnost.U dosadašnjim praćenjima američki cvrčak zabilježen je na području Visa, Imotskog i Vrgorca.

Prema FIS-u ( Fitosanitarnom informacijskom sustavu)  za suzbijanje američkog cvrčka dozvoljeni su sljedeći pripravci: Decis 2,5EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Avaunt EC, Cythrin Max, Reldan 22 EC, Abanto, Kristan EC i Piretro Natura. Suzbijanje američkog cvrčka provodi se u dva ili tri tretiranja.

Prije primjene insekticida korovna flora mora biti pokošena, a tretiranja obaviti kada pčele više ne lete.

Pripravke koristiti prema uputi proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Važna napomena: Zapušteni vinogradi predstavljaju potencijalnu opasnost za širenje zlatne žutice. Ako posjednik bilja ili bilo koja osoba nađu zapušteni vinograd o tome moraju obavijestiti nadležnog poljoprivrednog inspektora ili poljoprivrednog redara u skladu Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Obavijest maslinarima

Obavještavamo maslinare da se na opažačkim punktovima na priobalju i otocima bilježi let maslinina moljca (Prays oleae) iznad praga štetnosti, zbog toga maslinarima preporučujemo izvršiti mjere suzbijanja štetnika. Štete od maslinina moljca najvidljivije su tijekom rujna kada  plodovi otpadaju na tlo.

Za suzbijanje maslinina moljca dozvoljeni su pripravci na osnovi:

Dimetoata (trgovački nazivi Calinogor, Chromogor, Perfethion, Rogor 40),

Fosmeta (trgovački naziv Imidan 50 WG),

Deltametrina (trgovački naziv Decis 2.5 EC, Decis 100 EC, Scatto, Rotor Super, Poleci plus, Ritmus).

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika smiju koristiti pripravke na osnovi:

Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki (trgovački naziv Baturad WP, Biobit WP) ili

na osnovi piretrina (trgovački naziv Asset).

Također, preporučamo redoviti tjedni pregled maslinika na prisutnost maslinina svrdlaša (Rhynchites cribripennis) koji u ovom stadiju razvoja ploda može biti vrlo opasan, posebno na žarišnim terenima (uglavnom kameniti tereni) gdje čine redovite štete svake godine. Tjedni pregled maslinika na prisutnost maslinina svrdlaša obavljati sve do okoštavanja maslina. Pregled se obavlja trešnjom grana na bijelu podlogu te pregledom plodova u ranim jutarnjim satima. Mjere zaštite za svrdlaša treba provoditi samo na temelju pregleda maslinika i prema procjeni intenziteta pojave štetnika. Dozvolu za suzbijanje maslininog svrdlaša ima pripravak Rogor 40.

Registrirana poljoprivredna gospodarstva OPG/PG mogu nam se obratiti za individualno savjetovanje kroz savjetnički paket ZAŠTITA BILJA.

Pripravke koristiti prema uputi proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Silvija Marušić dipl. ing. agr.

Obavijest voćarima i proizvođačima agruma

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) (NN 73/18) podsjećamo proizvođače marelica, bresaka, nektarina, japanskih šljiva, šljiva, smokava, krušaka, jabuka, kakia, nešpule, nashia i agruma  da su navedene voćne kulture domaćini sredozemne voćne muhe. Uzgojno područje Splitsko-dalmatinske županije spada uz ugrožena područja.

Zbog toga posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe obvezni su:

– redovito krčiti samonikle biljke domaćine sredozemne voćne muhe na svojim posjedima i na granicama svojih posjeda

– zapušteno poljoprivredno zemljište privesti poljoprivrednoj proizvodnji te ga redovito održavati i obrađivati u skladu s odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18)

– provoditi higijenske mjere prikupljanja i zbrinjavanja svih otpalih plodova s tla, odnosno provoditi mjere prikupljanja zaraženih, oštećenih, trulih i odbačenih plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe tijekom berbe ili najkasnije u roku od 24 sata nakon berbe te ih zbrinjavati na jedan od sljedećih načina kojim će se učinkovito uništiti ličinke sredozemne voćne muhe:

  1. prikupljanjem plodova i zakopavanjem u roku od 24 sata te pokrivanjem slojem zemlje debljine minimalno 30 centimetara ili
  2. prikupljanjem plodova i držanjem u hladnjačama na temperaturi od minimalno 0 °C najmanje 10 dana ili
  3. prikupljanjem plodova u plastične vreće i čuvanjem u zatvorenim vrećama na otvorenom najmanje 10 dana

Sakupljanjem i pravilnim zbrinjavanjem zaostalih plodova domaćina, osim suzbijanja štetnika mediteranske voćne muhe smanjuje se i mogućnost zaraze biljnim bolestima.

O svim poduzetim mjerama posjednici bilja domaćina sredozemne voćne muhe dužni su voditi evidenciju.

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provodi Fitosanitarna inspekcija sukladno Zakonu o biljnom zdravstvu te poljoprivredna inspekcija sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.

Silvija Marušić dipl. ing. agr.

Obavijest vinogradarima

Od zadnje preporučene zaštite za vinograde prošlo je deset dana praćenih učestalim padalinama,visokom relativnom vlagom zraka te nešto nižim temperaturama od prosječnih. Takvi temperaturni uvjeti  pogoduju jačem širenju plamenjače ili peronospore (Plasmopara viticola), a uz visoku relativnu vlagu, jutarnje rose pa i maglu (Zagora),omogućuju aktivnost ostalih gljivica. Stoga  preporučujemo uporabu pripravaka sistemičnog djelovanja-Galben F, Ridomil  MZ, Fantic F , Mildicut 25 SC, Acrobat MZ,Electis WG, a protiv  pepelnice (Uncinula necator), jednog od pripravaka  Crystal, Talendo, Talendo extra,Topas,Stroby WG,Dynali ,Nativo  WG ili Collis.

S obzirom da je u priobalju i otocima krenula cvatnja, u zaštitu vinograda sa sortama osjetljivim na sivu plijesan (Botrytis cynerea)  planirajte zaštitu jednim od  botriticida– Chorus 75 WG, Switch 62,5 WG,Teldor SC 500 ili Pyrus 400 SC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                            mr.sci.Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest voćarima

Razdoblje nestabilnog vremena s povremenim pljuskovima se nastavlja,stoga upozoravamo na moguće nove infekcije uzročnikom krastavosti (Venturia inequalis).

U slučaju nastalih infekcija preporučujemo kurativne pripravke: Score 250 SC,Difcor Agro,Indar 5 EW,Difenzone, u kombinaciji s kontaktnim pripravcima: Delan 700 WDG, Delan Pro SC,Merpan 80 WDG,Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb M-45, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG, Chorus 75 WG,Pyrus SC400.

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha ) na jabukama,naročito u nasadima s prošlogodišnjom jačom zarazom preporučujemo uporabu pripravaka:Topas 100 ECNimrod 25 EC, Crystal ,Tercel WG, Zato 50 WG, Stroby DF, Domark 40 ME i Luna experience (djeluju i na uzročnika krastavosti i pepelnice).Zaražene mladice odrežite i uklonite iz nasada.

Za suzbijanje populacija  lisnih uši preporučujemo uporabu  jednog od pripravaka Teppeki 500 WG , Pirimor  50 WG,Movento SC.

Kontrolirajte pojavu ličinki kalifornijske štitaste uši .

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na web tražilici http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Nakon obavljene zaštite popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja,a ambalažni otpad sredstava za zaštitu bilja zbrinite na zakonom propisan način.                                                                                                

                                                                                           mr.sc. Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr