MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Splitsko-dalmatinska

Obavijest vinogradarima

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018, 63/19)  svi posjednici vinove loze uključujući i nezaraženo područje u koje spada Splitsko-dalmatinska županija obavezni su provoditi  kontrolu svojih vinograda na prisutnost zlatne žutice vinove loze.

Simptomi zlatne žutice vinove loze pojavljuju se krajem lipnja i vidljivi su do kraja vegetacije.

Simptomi na listovima:

Kod bijelih sorti listovi žute a kod crvenih intenzivno crvene, kod većine sorata listovi se uvijaju prema naličju i list poprima kopljast izgled. Na dijelovima lista mogu se javiti nekroze, lišće postaje krto pa se nakon stiskanja u ruci mrvi.

Simptomi na mladicama:

Dio mladica ostaje zelene  nedozrijevaju zbog čega se tijekom zime smrzavaju te propadaju.

Simptomi na grozdovima:

Cvat se suši i ostaje na trsu, a zaraženi grozdovi venu i ne dozrijevaju.

U slučaju sumnje na zarazu obavezno obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora.

U nezaraženom području u matičnim nasadima i rasadnicima obavezna mjera je praćenje prisutnosti vektora američkog cvrčka(Scaphoideus titanus) žutim ljepljivim pločama te njegovo suzbijanje ukoliko se utvrdi prisutnost. Sredstva dozvoljena za suzbijanje američkog cvrčka su: Sumialfa 5FL, Cythrin max, Abanto, Pyregard, Asset Five, Sivanto Prime, Krisant EC, Mavrik Flo, Flipper, Direkt Grren, Avaunt EC.

Svim ostalim vinogradarima preporučujemo praćenje američkog cvrčaka žutim ljepljivim pločama koje se stavljaju krajem lipnja, na srednju armaturnu žicu ( do 10 ha se postavljaju 3 ljepljive ploče) koje se mijenjaju nakon 2-3 tjedna.

Na feromonskim lovkama za praćenje populacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana ) bilježi se  ulov  štetnika iznad gospodarskog praga štetnosti te se preporuča izvršiti pregled grozdića. Ukoliko se na pregledanih 100 grozdića pronađe 30 ili više gusjenica štetnika suzbijanje je opravdano te ga možete provesti  jednim od pripravaka: Laser KS, Coragen 20 SC, Runner 240 SC, Avaunt  EC, Affirm, Mimic, Radiant, Cytrin max i dr.

Kod primjene insekticida važno je da se pokose cvatući korovi u vinogradu i da se zaštita obavlja u kasnim večernjim satima kada pčele ne lete.

Toplo i sparno vrijeme  pogoduje razvoju uzročnika pepelnice ( Erysiphe necator ) na vinovoj lozi koja se nalazi u razvojnom stadiju intenzivnog rasta i razvoja bobica, za zaštitu od pepelnice mogu se koristiti pripravci Nativo WG, Stroby DF, Talendo SC, Topas 100 EC, Vivando SC, Dynali, Domark 40 ME, Collis SC, Mystic EC, Luna Experience, Sugoby i dr.

Vinogradarima koji su posljednju zaštitu vinove loze protiv plamenjače proveli prije 12 ili više dana  preporučamo da ponove zaštitu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

Silvija Marušić dipl. ing. agr.

silvija.marusic@mps.hr

Obavijest voćarima

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) (NN 73/18) podsjećamo proizvođače marelica, bresaka, nektarina, japanskih šljiva, šljiva, smokava, krušaka, jabuka, kakia, nešpule, nashia i agruma  da su navedene voćne kulture glavni domaćini sredozemne voćne muhe. Uzgojno područje Splitsko-dalmatinske županije spada uz ugrožena područja.

Zbog toga posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe obvezni su:

– provoditi higijenske mjere prikupljanja i zbrinjavanja svih otpalih plodova s tla, odnosno provoditi mjere prikupljanja zaraženih, oštećenih, trulih i odbačenih plodova s biljaka  domaćina sredozemne voćne muhe tijekom berbe ili najkasnije u roku od 24 sata nakon berbe te ih zbrinjavati na jedan od sljedećih načina kojim će se učinkovito uništiti ličinke sredozemne voćne muhe:

  1. prikupljanjem plodova i zakopavanjem u roku od 24 sata te pokrivanjem slojem zemlje debljine minimalno 30 centimetara ili
  2. prikupljanjem plodova i držanjem u hladnjačama na temperaturi od minimalno 0°C najmanje 10 dana ili
  3. prikupljanjem plodova u plastične vreće i čuvanjem u zatvorenim vrećama na otvorenom najmanje 10 dana.

Skupljanjem i pravilnim zbrinjavanjem zaostalih plodova domaćina, osim suzbijanja štetnika mediteranske voćne muhe smanjuje se i mogućnost zaraze biljnim bolestima.

Na ugroženim područjima također se propisuje da su posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe obvezni

– redovito krčiti samonikle biljke domaćine sredozemne voćne muhe na svojim posjedima i na granicama svojih posjeda

– zapušteno poljoprivredno zemljište privesti poljoprivrednoj proizvodnji te ga redovito održavati i obrađivati.

O svim poduzetim mjerama posjednici bilja domaćina sredozemne voćne muhe dužni su voditi evidenciju.

 

Silvija Marušić dipl. ing. agr.
silvija.marusic@mps.hr 

Obavijest voćarima

Prije najavljenih oborina preporučujemo obavljanje  zaštite usmjerene na uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) uporabom pripravaka Polyram DF Pro, Merpan 80 WDG, Captan80 WG, Kastor WP, ili Luna experience, Domark 40 ME, Nimrod 25 EC, Sercadis plus koje preporučujemo u nasadima gdje bilježimo jači napad pepelnice (Podosphaera leucotricha).

Zbog visokih temperatura, a time i povoljnih uvjeta za razvoj, očekujemo pojavu i širenje crvenog voćnog pauka (Panonicus ulmi), koprivine grinje (Tetranycus urticae)i hrđaste grinje ((Aculus spp.). Pregledajte nasade na brojnost (kritična brojka je 8-10 pauka po listu) te obavite zaštitu jednim od registriranih akaricida –Vertimec 018 SC, Kraft 18, Apache, Voliam Targo ili Zoom 11 SC.

Na koštićavom voću (breskva, šljiva) također preporučujemo praćenje grinja te primjenu akaricida,sukladno dozvolama, te lisnih uši ,zbog intenzivnog porasta. Također na osjetljivim sortama planirajte i zaštitu od monilije.

Bilježimo slabiji let  jabučnog savijača (Cydia pomonella), te prema potrebi preporučujemo obavljanje zaštite uporabom jednog od dozvoljenih insekticida-Coragen 20 SC,Affirm ili Affirm opti ,ili Imidan 50 WG.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača (podatci o SZB registriranim u RH  vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu dostupnom na web adresi:http//fis.mps.hr/tražilicaszb/).

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                             mr.sci.Ivana Župić

                                                                               e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća

Najavljeni vremenski uvjeti pogodovati će razvoju plamenjača (Phytophthora infestans) na krumpiru, rajčici te ostalom plodovitom povrću. Stoga prije najavljenih oborina preporučujemo uporabu sistemičnih fungicida –Ridomil gold R, Fantic A, Equation PRO*, Revus, Ranman TOP, Ortiva ,sukladno dozvolama i registracijama a prema uputi proizvođača (podatci o SZB registriranim u RH  vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu dostupnom na web adresi:http//fis.mps.hr/tražilicaszb), strogo vodeći računa o karenci za pojedinu kulturu.

Za zaštitu od lisnih uši koje nalazimo na gotovo svim povrtlarskim kulturama ,preporučujemo uporabu pripravka Closer, Teppeci 500 WG ili Pirimor 50 WG.

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                             mr.sci.Ivana Župić

                                                                               e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Prema prognozi DHMZ-a tijekom četvrtka i petka očekuje se nestabilno vrijeme s oborinama.

Vinogradarima savjetujemo da izvrše zaštitu  prije najavljenih oborina sistemičnim fungicidima  protiv  plamenjače (Plasmopara viticola)  i  pepelnice (Uncinula necator) vinove loze.

Za zaštitu od plamenjače može se koristit jedan od pripavaka:

Mikal flash,  Ampexio, Cursate F,  Pergado F, Momentum trio,  Folpan gold,  Forum Star, Orondis i dr. 

Protiv pepelnice vinove loze može se koristit jedan od pripravka:  Luna expirience,  Dynali,  Folicur EW 250, Nativo,  Collis, Systhane 24 E, Vivando, Talendo,  Topas 100 EC, Stroby WG, Domark 40 ME i dr.

Na opažačkim lokalitetima let žutog i pepeljastog grožđanog moljca je ispod praga štetnosti te zaštitu za sada nije potrebno provoditi.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute na etiketi. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Obavijest maslinarima

Obavještavamo maslinare da se na opažačkim lokalitetima u Splitsko-dalmatinskoj županiji  bilježi let 2.generacije  maslinina moljca (Prays oleae) iznad praga štetnosti, srednjeg do jakog intenziteta.

Razvojni stadij maslina u priobalju i otocima variraju ovisno o položaju i sortama  od završetka cvatnje do veličine plodova od 3-5 mm.

U cilju očuvanja plodova i sprječavanja  šteta koje su najvidljivije tijekom rujna kada  prividno zdravi plodovi otpadaju na tlo preporuča se obaviti zaštita maslina kada je plod veličine  oko   5 mm.

U maslinicima koji nisu u sustavu ekološke proizvodnje može se primijeniti jedan od  pripravaka čija je djelatna tvar:

  • spinetoram – DELEGATE 250 WG
  • deltametrin – DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER,

                 RITMUS, POLECI PLUS, DEMETRINA 25 EC, DELTAGRI

  • fosmet – IMIDAN 50 WG (sredstvu je ukinuta registracija, krajnji rok za primjenu zaliha je 1.11.2022.)

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika smiju koristiti pripravke na osnovi

  • Bacillus thuringiensis – BATURAD WP, BIOBIT WP, DIPEL DF.

Napominjemo na pojačanu brojnost maslininog svrdlaša (Rhynchites cribripennis) koji uzrokuje direktnu štetu u masliniku vidljivu kao crnjenje i opadanje plodića. Preporučujemo obavljati tjedni pregled maslinika od stadija zametnutih plodova pa sve do odrvenjavanja koštice. Pregled se obavlja trešnjom grana na bijelu podlogu u ranim jutarnjim satima i pregledom plodova. Registriranih sredstava za zaštitu od maslininog svrdlaša nema, već se može kombinirati skupljanje štetnika i korištenje repelenata.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute na etiketi.. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Obavijest voćarima

Prema najavama prognostičara, u danima vikenda se očekuju oborine stoga upozoravamo voćare na moguće infekcije uzročnikom krastavosti (Venturia inequalis).

Preporučujemo uporabu jednog od preventivnih fungicida:Captan WP 50,Merpan 80 WDG,Scab 80 WG,Kastor ili Polyram.U slučaju nastalih infekcija preporučujemo kurativne pripravke: Score 250 EC,Difcor, Agro EC,Indar 5 EW,Sercadis plus ili Difenzone.

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha ) na jabukama, preporučujemo zaštitu uporabom navedenih kurativnih pripravaka na osnovi difenkonazola i fenbukonazola.

Za suzbijanje  lisnih uši  preporučujemo uporabu  pripravka Teppeki 500 WG ili Pirimor  50 WG .

U nasadima gdje je primjećena  pojava mina moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) kao i gdje je zabilježen jači let jabučnog savijača (Carpocapsa pomonella),preporučujemo uporabu insekticida Coragen,Mospilan  20 SG,Voliam targo ili Affirm opti.

Pratite pojavu voćnih grinja koje se javljaju u  pojedinim voćnjacima, poglavito dizanjem temperatura, te prema potrebi uporabite registrirani akaricid.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na web tražilici http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Nakon obavljene zaštite popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja,a ambalažni otpad sredstava za zaštitu bilja pravilno zbrinite.

                                                                                           mr.sc. Ivana Župić

                                                                                     e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u fazi intenzivnog porasta listova i mladica a dio sorata je pred cvatnjom. Prema prognozi DHMZ-a tijekom vikenda najavljuje se nestabilno vrijeme s oborinama koje će pogodovati infekcijama i razvoju plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) te ranog botritisa (Botrytis cinerea). Prije najavljene promjene vremena potrebno je obaviti zaštitu vinograda.

Zaštita od plamenjače može se obaviti s pripravcima koji u sastavu imaju djelatnu tvar folpet radi djelovanja i na sivu plijesan npr: Curzate F, Pergado F, Vincare, Forum star, Actlet F, Mikal premium F, Mikal flash, Momentum trio i dr.

Navedenim pripravcima poželjno je dodati i fungicid za zaštitu od pepelnice  ( Erysiphe necator) kao što su: Nativo WG, Luna Experience, Sugoby, Talendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC, Cabrio top DF Stroby DF , Zato 50 WG, Collis SC, Mystic EC, Domark 40 ME, Topas 100 EC i dr..

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

Silvija Marušić dipl.ing.

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Vremenski uvjeti pogoduju razvoju štetnika na koštičavim voćnim vrstama koje se nalaze u   stadiju intenzivnog porasta ploda i lisne mase. Voćare upućujemo na redoviti pregled voćnjaka i praćenje populacije štetnih organizama  pomoću žutih ploča ili feromonskih lovki .

Za suzbijanje lisnih uši mogu se koristiti pripravci :

–           Closer (breskva, nektarina, trešnja, višnja)

–           Mospilan  20 SP (koštićavo voće )

–           Pirimor 50 WG ( višnja, breskva , šljiva, marelica)

–           Teppeki 500 WG (šljiva, breskva)

–           Movento ( breskva, nektarina, marelica, šljiva ) i dr.

U nasadima bresaka i nektarina bilježimo populaciju leptira breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella ) iznad gospodarskog praga štetnosti. Za suzbijanje mogu s koristiti priravci:

–           Insegar 25 WG ( b. moljac, b.savijač )

–           Delegate 250 WG (b. moljac, b. savijač)

–           Runner 240 SC ( b. moljac, b.savijač )

–           Lepinox plus ( b. moljac, b.savijač )

–           Imidan 50 WG (b.moljac .b.savijač istekla registracija, krajnji rok za primjenu zaliha 1.11.2022.)

–           Coragen 20 SC (b.savijač, istekla registracija, krajnji rok za primjenu zaliha 31.12.2022.)

–           Decis 2,5 EC i dr.

Svim proizvođačima koštičavog voća savjetujemo postavljanje lovnih posuda radi kontrole i smanjenja populacije octene mušice ploda (Drosophila suzukii), koja ubada plodove u zriobi nakon čega oštećeni plodovi u vrlo kratkom roku dobivaju miris octa te se naknadno razvija i trulež plodova. Smanjenje populacije štetnika postižemo postavljanjem lovki s hranidbenim atraktantom.

Lovke se rade od plastičnih boca na kojoj se izbuše rupe promjera oko 5 mm, 3-5 cm ispod vrha čepa boce. U boce se ulije jabučni, vinski ili kombinacija jabučnog i vinskog octa do polovice zapremine te  se prema potrebi nadolijeva ili zamjenjuje s novom lovkom. Hranidbene lovke treba objesiti u krošnju. Najbolje vrijeme za postavljanje mamaca je mjesec prije početka zriobe plodova. 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Radi mjera dodatne zaštite pčela potrebno je sve kemijske mjere u voćnjaku provoditi u vrijeme kad pčele ne lete ( u kasnim večernjim satima ) te voditi računa da je cvjetni uzrast pokošen.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

Obavijest voćarima

Upozoravamo na moguće infekcije uzročnikom krastavosti (Venturia inequalis) koje mogu biti ostvarene u uvjetima optimalne vlažnosti i temperature za razvoj ove gljivične bolesti.

Preporučujemo uporabu jednog od preventivnih fungicida: Captan WP 50,Merpan 80 WDG,Scab 80 WG,Kastor ili Polyram. U slučaju nastalih infekcija preporučujemo kurativne pripravke: Score 250 EC,Difcor, Agro EC,Indar 5 EW,Sercadis plus ili Difenzone.

Vremenski uvjeti viših temperatura pogodovat će  razvoju pepelnice (Podosphaera leucotricha ) na jabukama,naročito u nasadima s prošlogodišnjom jačom zarazom, stoga  preporučujemo zaštitu uporabom navedenih kurativnih pripravaka na osnovi difenkonazola i fenbukonazola.

Visoke temperature pogoduju  razvoju populacija  lisnih uši za čije suzbijanje  preporučujemo uporabu  jednog od pripravaka Teppeki 500 WG, Pirimor  50 WG.

Potrebno je pratiti pojavu moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) kao i jabučnog savijača (Carpocapsa pomonella).

U nasadima krušaka planirajte suzbijanje kruškine buhe (Pslla pyri) jednim od pripravaka: Movento SC ,Kraft 18 EC, Vertimec EC uz dodatak mineralnog ulja i uz povećanu količinu škropiva. 

Pokosite cvatući podrast, a zaštitu obavite u doba dana kad pčele ne lete.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na web tražilici http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Nakon obavljene zaštite popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja,a ambalažni otpad sredstava za zaštitu bilja pravilno zbrinite.

                                                                                           mr.sc. Ivana Župić

                                                                                     e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr