MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Splitsko-dalmatinska

Obavijest maslinarima

Posljednjih desetak dana u našoj županiji su zabilježeni  vremenski uvjeti koji jako pogoduju infekcijama i razvoju gospodarski najznačajnije bolesti masline paunovog oka ( Spilocaea oleagina). Preporučujemo provesti preventivne mjere zaštite uz strogo pridržavanje propisane karence.

Dozvoljena sredstva za zaštitu bilja prema  FIS-bazi na dan  30.09.2020.   (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM karenca
bakarni oksiklorid NEORAM WG kontaktno paunovo oko,

rak masline

15
bakarni oksiklorid

+bakarni hidroksid

 

 

AIRONE SC

kontaktno, površinsko paunovo oko,

olovna bolest, bakterijski rak

 

14
bakarni oksiklorid CODIMUR SC, COPPER KEY FLOW,

CUPRA

kontaktno paunovo oko 15
dodin SYLLIT 554 SC sistemično paunovo oko, antraknoza 7

 

 

Također, upozoravamo maslinare da se na opažačkim punktovima bilježi let maslinine muhe (Bactrocera oleae) iznad praga štetnosti od srednjeg do jakog intenziteta. Zbog povoljnih uvjeta za njen razvoj očekuje se daljnji rast brojnosti štetnika.

Maslinare upućujemo na pregled maslinika, a ovisno o stanju u masliniku i vremenu planirane berbe  (ako se mogu ispoštivati propisane karence sredstava za zaštitu bilja) preporučujemo ili nastaviti s provođenjem preventivnih mjera suzbijanja metodom zatrovanih mamaca ili tretiranje cijelog nasada. Izbor metode ovisi o prethodno poduzetim mjerama zaštite, konkretnom stanju u masliniku koji se temelji na praćenju maslinine muhe žutim pločama (prag štetnosti 2-3 maslinine muhe/tjedno) i pregledu plodova.

Prag štetnosti za tretiranje metodom mamaca je ulov od dvije muhe/tjedno na običnoj žutoj ploči  ili do 5% napadnutih plodova. Kurativno tretiranje ( cijelog nasada) preporučamo u nasadima gdje je zaraza  dosegla oko 10 %.

Dozvoljeni insekticidi prema FIS-bazi (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

AKTIVNA TVAR  

TRGOVAČKI NAZIV

 

NAČIN DJELOVANJA

 

NAPOMENA

fosmet IMIDAN 50 WG

(najviše 2x u vegetaciji)

Kontaktno, želučano 21 dan karenca
deltametrin* DECIS 2,5 EC

(najviše 3x u vegetaciji),

DECIS 100 EC

( 1x u vegetaciji),

POLECI PLUS

( 2 x u vegetaciji), SCATTO

( 1 x u vegetaciji), ROTOR SUPER

(1 x u vegetaciji), DEMETRINA 25 EC

( 1 x u vegetaciji)

 

ECO-TRAP

(zatrovani mamci)

Kontaktno-želučano 7 dana karenca

 

(Prema projektu istraživanja Agronomskog fakulteta na osjetljivosti maslinine muhe

(Bactrocera oleae) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u jadranskom dijelu Hrvatske

Izvor: https://rezistentnost-szb-hr)

Spinosad + atraktant Success bait Metoda zatrovanih mamaca 14 dana karenca

 

dozvoljen u ekološkoj proizvodnji.

  Buminal

+registrirani insekticid

Metoda zatrovanih mamaca  

 

Pripravke koristiti  prema uputama proizvođača uz strogo poštivanje karence. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva

Obavijest maslinarima

Obavještavamo maslinare da se na većini opažačkih lokaliteta u Splitsko-dalmatinskoj županiji bilježi ponovni porast odraslih jedinki maslinine muheBactrocera oleae) ( 30-60 kom/feromonskoj lovci) izuzetak su lokaliteti Najevi i Vis gdje se bilježi slab intenzitet leta što je posljedica izostanka oborina tijekom srpnja i kolovoza. Također se izdvajaju lokaliteti Žrnovnica, Bračuta (otok Brač) i grad Hvar gdje se bilježi  jaki intenzitet leta maslinine muhe (70 -100 kom/ tjedno po feromonskoj lovci).

Maslinare upućujemo na pregled maslinika, žutih ploča postavljenih u masliniku (prag štetnosti 2-3 maslinine muhe/tjedno) i pregled plodova te da donesu odluku o načinu zaštite svojih nasada.

Može se nastaviti s korištenjem metode zatrovanih mamaca tj. tretiranje dijelova krošnje ili koristiti metodu tretiranja cijelog nasada.

Registraciju prema FIS-bazi( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) na dan 27.08.2020. za suzbijanje maslinine muhe imaju sljedeći pripravci.

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA  NAPOMENA
fosmet IMIDAN 50 WG

(najviše 2x u vegetaciji)

Kontaktno, želučano
deltametrin* DECIS 2,5 EC

(najviše 3x u vegetaciji),

DECIS 100 EC

( 1x u vegetaciji),

POLECI PLUS

( 2 x u vegetaciji), SCATTO

( 1 x u vegetaciji), ROTOR SUPER

(1 x u vegetaciji), DEMETRINA 25 EC

( 1 x u vegetaciji)

 

ECO-TRAP

(zatrovani mamci)

Kontaktno-želučano IMAJU DOZVOLU,

ALI NISU UČINKOVITI U SUZBIJANJU MASLININE MUHE

(Prema projektu istraživanja Agronomskog fakulteta na osjetljivosti maslinine muhe

(Bactrocera oleae) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u jadranskom dijelu Hrvatske

Izvor: https://rezistentnost-szb-hr

Spinosad + atraktant Success bait Metoda zatrovanih mamaca Dozvoljen u ekološkoj proizvodnji.
Buminal

+registrirani insekticid

Metoda zatrovanih mamaca

Zbog ukidanja  pripravaka sistemičnog djelovanja na osnovi aktivne tvari dimetoata( Rogor 40, Calinogor, Chromgor, Perfekthion)  i ograničenog djelovanja pripravaka na osnovi deltametrina, apeliramo svim maslinarima da se aktivno uključe u mjere smanjenje populacije odraslih jedinki maslinine muhe, jer ukoliko zaraza značajnije uđe u maslinike nema kvalitetnih mjera za saniranje nastalih šteta!

Pripravke koristiti  prema uputama proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Registrirana poljoprivredna gospodarstva OPG/PG mogu nam se obratiti za individualno savjetovanje kroz savjetnički paket.

Silvija Marušić, dipl. ing. agr.

Obavijest vinogradarima

Vladaju vrlo povoljni uvjeti za razvoj i za širenje pepelnice (Erysiphe necator), a  lokalne oborine praćene kišom i jakim vjetrom stvaraju uvjete za razvoj sive plijesni (Botrytis cynerea).Stoga preporučujemo uporabu botriticida – Teldor SC 500,Luna Privilege,Switch 62,5,WG,Cantus ili Pyrus 400 SC,poglavito za rane sorte koje ulaze u fazu mekšanja bobica.

Za zaštitu od pepelnice preporučujemo uporabu pripravaka Domark 40 ME,Indar 5 EW,Topas 100,Nativo  WG, Vivando SC,Folicur EW,Collis  KS ,Luna Privilege,Luna Experience SC ili Dynali.

Za zaštitu od plamenjače (Plasmopara viticola) mogu se uporabiti pripravci na osnovi bakra.

 

Kod odabira pripravaka paziti na broj primjena iste aktivne tvari tijekom sezone kao i na razmak između tretiranja.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Sakupljanje ambalaže u Splitsko-dalmatinskoj županiji bit će 26.8.2020.u Sinju,

Put Piketa  24 (Poljoapoteka Hipodrom),od 9:00-11:00 h.i 27.8.2020. u Imotskom,Glavina Donja 373 ((Poljoljekarna Poljopromet d.o.o.),od 8:00-10:00 h.

 

mr.sci.Ivana Župić

e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest povrćarima

Tijekom proteklih tjedan dana bilježimo nestabilno vrijeme,praćeno kišom,vjetrom a na pojedinim lokalitetima i tučom.Preporučujemo obaviti zaštitu plodovitog povrća  fungicidima kraće karence-Ortiva,Teldor SC 500,Geoxe,Pyrus 400 SC,Domark 40 ME,pazeći na karence i registracije za pojedine kulture.

Uočena je pojava štetnih grinja (Tetranychus spp), za čiji razvoj i širenje pogoduju  uvjeti visokih temperatura.Preporučujemo uporabu dozvoljenih akaricida –Kraft 18 EC (rajčica,paprika,krastavac,patliđan dinja) ili  Vertimec 18 EC (rajčica,paprika,dinja,lubenica,patliđan) .

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača (podatci o SZB registriranim u RH  vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu dostupnom na web adresi:http//fis.mps.hr/tražilicaszb/,strogo vodeći računa o karenci za pojedinu kulturu.

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Sakupljanje ambalaže u Splitsko-dalmatinskoj županiji bit će 26.8.2020.u Sinju,

Put Piketa  24 (Poljoapoteka Hipodrom),od 9:00-11:00 h.i 27.8.2020. u Imotskom,Glavina Donja 373 ((Poljoljekarna Poljopromet d.o.o.),od 8:00-10:00 h.

 

mr.sci.Ivana Župić

e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest o obaveznom uklanjanju ambrozije

Ambrozija predstavlja javno zdravstveni problem zbog produkcije velike količine peludi koja kod osjetljivijih ljudi izaziva alergijske reakcije, a može uzrokovati i tešku kroničnu bronhijalnu astmu.

Zbog toga je donesena Naredbi o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije ( Ambrosia artemisiifolia L.) N.N. 72/2007, u cilju suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja na području Republike Hrvatske.

Napominjemo vlasnike i korisnike poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenike upravljanja vodotocima i kanalima te površinama uz vodotoke i kanale, ovlaštenike upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željezničke pruge, ovlaštenike upravljanja parkovima i drugim javnih zelenim površinama da su dužni provoditi mjere uklanjanja ambrozije.

NAVEDENI OBVEZNICI DUŽNI SU TIJEKOM VEGETACIJSKE SEZONE U VIŠE NAVRATA, sa svojih površina (uključujući i rubove parcela, šuma i poljskih putova) redovito uklanjati i suzbijati ambroziju mehaničkim, agrotehničkim i/ili kemijskim mjerama. Prednost se daje čupanju biljke zajedno sa korijenom(kada je to moguće na manjim površinama). Na mjestima većeg proširenja korova, primijeniti višekratnu košnju ili tretirati herbicidima koji imaju dozvolu za  primjenu u Republici Hrvatskoj za suzbijanje ambrozije, a u skladu s uputom za primjenu koja je priložena uz sredstvo.

Važno je započeti s uklanjanjem prije početka cvatnje te su sad krajnji rokovi za poduzimanje mjera.

Apeliramo da se svi građani aktivno uključe u suzbijanje ambrozije kako bi olakšali život alergičarima!

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Obavijest vinogradarima

Zlatna žutica vinove loze jedna je od najopasnijih bolesti vinove loze u Europi. Širenje zlatne žutice moguće je preko zaraženog sadnog materijala ili putem vektora američkog cvrčaka (Scaphoideus titanus ). Ukoliko se u vinogradima na vrijeme ne poduzmu odgovarajuće mjere bolest se vrlo brzo širi te  poprima razmjere epidemije uzrokujući velike gospodarske štete koje se očituju u gubitku uroda i propadanju zaraženih trsova.

Splitsko-dalmatinska županija za sada spada u nezaraženo područje tj. u dosadašnjim pregledima nije potvrđena prisutnost uzročnika zlatne žutice vinove loze.

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze NN 48/2018,  svi posjednici vinove loze (uključujući i nezaraženo područje) obavezni su provoditi PREVENTIVNE MJERE koje obuhvaćaju:

  • Sustavno pregledavati glavne biljke domaćina vinovu lozu križance roda Vitis, običnu pavitinu radi uočavanja simptoma koji upućuju na zarazu fitoplazmom

Simptomi zlatne žutice vinove loze pojavljuju se krajem lipnja i vidljivi su do kraja vegetacije.

Simptomi na listovima:

Kod bijelih sorti listovi žute a kod crvenih intenzivno crvene, kod većine sorata listovi se uvijaju prema naličju i list poprima kopljast izgled. Na dijelovima lista mogu se javiti nekroze, lišće postaje krto pa se nakon stiskanja u ruci mrvi.

Simptomi na mladicama:

Dio mladica ostaje zelene  nedozrijevaju zbog čega se tijekom zime smrzavaju te propadaju.

Simptomi na grozdovima:

Cvat se suši i ostaje na trsu, a zaraženi grozdovi venu i ne dozrijevaju.

  • U slučaju sumnje na zarazu obavezno obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora

 

  • U matičnim nasadima i rasadnicima redovito pratiti prisutnost vektora američkog cvrčka žutim ljepljivim pločama
  • Suzbijati vektora ako se utvrdi njegova prisutnost i vinogradima, matičnim nasadima i rasadnicima prema Naredbi

Ukoliko se tijekom srpnja na žutim pločama ustanovi pojava odraslog oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) potrebno je provesti tretiranje jednim od pripravaka su: Avaunt EC, Cythrin Max , Sumialfa 5 FL, Abanto, Krisant EC, Asset five, Piretro natura.

Prije primjene insekticida korovna flora mora biti pokošena, a tretiranja obaviti kada pčele više ne lete.

Pripravke koristiti prema uputi proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Obavijest maslinarima

Obavještavamo maslinare da se nakon desetodnevnog perioda u kojem smo bilježili smanjenje populacije maslinine muhe u prethodna tri dana bilježi ponovno značajniji porast odraslih jedinki maslinine muhe prve generacije ( 40-90 kom/feromonskoj lovci).  Posebno je to vidljivo u maslinicima u poljima ili na dubokim tlima (blizina prirodnih izvora ili navodnjavanja)  te u nasadima u kojima se do sada nisu provodile mjere zaštite.

Prema 7-dnevnoj prognozi DHMZ-u na području županije očekuju se temperature do 28°-29°C s povremenim lokalnim pljuskovima, što će stvoriti optimalne uvijete za polaganje jajašaca u plodove.

Maslinarima preporučujemo ili nastaviti s provođenjem preventivnih mjera suzbijanja, metodom zatrovanih mamaca ili tretirati cijeli nasad. Izbor metode ovisi o prethodno poduzetim mjerama zaštite, lokalitetu i konkretnom stanju u masliniku koje se temelji na praćenju maslinine muhe žutim pločama (prag štetnosti 2-3 maslinine muhe/tjedno) i/ili pregledu plodova ( najviše do 10 % -aktivnih uboda).

Registraciju prema FIS-bazi( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) na dan 17.07.2020. za suzbijanje maslinine muhe imaju sljedeći pripravci.

AKTIVNA TVAR  

TRGOVAČKI NAZIV

 

NAČIN DJELOVANJA

 
fosmet IMIDAN 50 WG

(najviše 2x u vegetaciji)

Kontaktno, želučano
deltametrin* DECIS 2,5 EC

(najviše 3x u vegetaciji),

DECIS 100 EC

( 1x u vegetaciji),

POLECI PLUS

( 2 x u vegetaciji), SCATTO

( 1 x u vegetaciji), ROTOR SUPER

(1 x u vegetaciji), DEMETRINA 25 EC

( 1 x u vegetaciji)

 

ECO-TRAP

(Mamci)

Kontaktno-želučano IMAJU DOZVOLU,

ALI NISU UČINKOVITI U SUZBIJANJU MASLININE MUHE

(Prema projektu istraživanja Agronomskog fakulteta na osjetljivosti maslinine muhe

(Bactrocera oleae) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u jadranskom dijelu Hrvatske

Izvor: https://rezistentnost-szb-hr

Spinosad + atraktant Success bait Metoda zatrovanih mamaca Dozvoljen u ekološkoj proizvodnji
  Buminal

+registrirani insekticid

Metoda zatrovanih mamaca  

 

Zbog ukidanja  pripravaka sistemičnog djelovanja na osnovi aktivne tvari dimetoata (Rogor 40, Calinogor, Chromgor, Perfekthion)  i ograničenog djelovanja pripravaka na osnovi deltametrina, apeliramo svim maslinarima da se aktivno uključe u mjere smanjenje populacije odraslih jedinki maslinine muhe, jer ukoliko zaraza značajnije uđe u maslinike nema kvalitetnih mjera za saniranje nastalih šteta!

Pripravke koristiti  prema uputama proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva

Obavijest vinogradarima

Nastavljaju se vrlo povoljni uvjeti za razvoj i za širenje pepelnice (Erysiphe necator), a  najavljene oborine u narednom razdoblju mogu pogodovati sekundarnim infekcijama peronospore (Plasmopara viticola).

Stoga preporučujemo uporabu jednog od sistemičnih  pripravaka – Ridomil gold MZ pepite, Curzate B, Galben M,Alfil Duplo WG, Mildicut SC ili Acrobat MZ, a za zaštitu od pepelniceFalcon EC Domark 40 ME,Indar 5 EW,Topas 100,Nativo  WG, Talendo,Vivando,Folicur 250 EC,Collis SC,Crystal KS,Luna experience ili Dynali.

Kod odabira pripravaka paziti na broj primjena iste aktivne tvari tijekom sezone kao i na razmak između tretiranja.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                             mr.sc.Ivana Župić

                                                                                     e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest voćarima

Zbog najave nestabilnog vremena za dane vikenda ,te mogućih sekundarnih infekcija,preporučujemo obavljanje  zaštite usmjerene na uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) uporabom pripravaka Delan 700 WDG,Delan Pro,Merpan 80 WDG,Captan80 WG,Kastor WP,Dithane M-45,Mankozeb,ili strobilurina (Stroby DF,Zato 50 WG,Zato plus WG ,Tercel WG),  te fluopirana (Luna experience),  koje preporučujemo u nasadima gdje bilježimo jači napad pepelnice (Podosphaera leucotricha).

Porastom temperatura, a time i povoljnih uvjeta za razvoj, očekujemo jači let  jabučnog savijača (Cydia pomonella ),stoga preporučujemo praćenje leta i prema potrebi zaštitu pripravcima Calypso SC 480,Mospilan 20 SP,Delegate 250 WG,Coragen 20 SC ili Affirm.

Kontrolirajte pojavu grinja čiju intenzitet raste porastom temperatura.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača (podatci o SZB registriranim u RH  vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu dostupnom na web adresi:http//fis.mps.hr/tražilicaszb/).

 Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                             mr.sc.Ivana Župić

                                                                               e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Na opažačkih lokalitetima Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije bilježimo visoku populaciju ( od 50 do 90 kom/ tjedno po feromonskoj lovci ) 1. generacije masline muhe ( Bactrocera oleae).

Ima više razloga za ovako veliku brojnost štetnika. U prošloj godini dio maslinika ostao je neubran, jer su u studenom učestalo padale cjelodnevne kiše. Na takvim stablima ujedno se  ostvarila zaraza  sa zadnjom generacijom maslinine muhe. Zimu 2019/2020. godine DHMZ opisao je kao ekstremno toplu  za područje srednjeg, južnog Jadrana te zaleđa, zbog čega smo pronalazili često odrasle oblike maslinine muhe tijekom zime i ranog proljeća. Vremenske prilike kroz svibanj i lipanj s čestim kratkotrajnim oborinama i izostankom visokih temperatura dodatno su  stvorile povoljne  uvijete za razvoj  maslinine muhe.  Obzirom na visoku brojnost odraslih jedinki, može se očekivati izraženija pojava „patule“ na plodovima kao posljedica prisustva maslinine muhe. Plodovi zaraženo gljivicom uzročnikom „patule“ otpadaju i uzrokuju direktnu štetu.

Preporučujemo započeti s primjenom preventivnih mjera zaštite mamcima uvažavajući nove spoznaje i promjene koje su se dogodile kroz prethodno razdoblje u zaštiti maslina.

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti maslinine muhe  (Bactrocera oleae) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u jadranskom dijelu Hrvatske (Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, Zadarska županija, Šibensko-kninske, Primorsko-goranske i Istarske županija) dobiveni su sljedeći rezultati.

GRUPA INSEKTICIDA AKTIVNA TVAR PRIPRAVCI NAPOMENA
ORGANOFOSFORNI ( OP) DIMETOAT CALINOGOR Učinkoviti, ali sredstvima je ukinuta/istekla registracija.

Krajnji rok  30.04.2020.-prodaja zaliha

30.06.2020.-primjena zaliha

CHROMGOR
PERFEKTHION
ROGOR 40
FOSMET IMIDAN 50 WG UČINKOVIT
PIRETROIDI(P) DELTRAMETRIN DECIS 2,5 EC IMAJU DOZVOLU,

ALI NISU UČINKOVITI U SUZBIJANJU MASLININE MUHE

DECIS 100 EC
DEMETRINA 25 EC
POLECI PLUS
ROTOR SUPER
SCATTO
ECO-TRAP
NATURALITI SPINOSAD SUCCESS BAIT UČINKOVIT

 

Izvor: https://rezistentnost-szb-hr (Voditeljica stručnog tima: prof.dr.sc.Tanja Gotlin-Čuljak)

 

Maslinarima preporučujemo primjenu metode zatrovanih mamaca kojom suzbijamo odrasli oblik maslinine muhe prije odlaganja jaja u plod.

Kao gotovi mamac može se koristiti ekološki prihvatljivi pripravak Success bait (spinosad sa atraktantom).Uz mamce može se također  primijeniti kaolin koji stvara fizičku prepreku za polaganje jajašaca maslinine muhe.

Osim Success baita mogu se pripremiti mamci od Buminala i  učinkovitih insekticida dozvoljenih za suzbijanje maslinine muhe, s kojim se tretira jedna slabo rodna ili nerodna grana uz utrošak 1-2 dcl škropiva ili se pune u prikladne lovke (boce s otvorima). Tretiranje treba ponavljati svakih 10-12 dana te nadopunjavati ili mijenjati prema potrebi.

Zbog raznovrsnosti terena i postojanja mikrolokaliteta u kojim brojnost može odstupati od praćenih lokaliteta svakako savjetujemo maslinarima da prate populaciju maslinine muhe žutim ljepljivim pločama (prag štetnosti  2- 3 ženke po žutoj ljepljivoj ploči/tjedno).

Pripravke koristiti  prema uputama proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Ivana Tomac-Talajić dipl.ing.agr.

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva