Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Nestabilno vrijeme s oborinama pogoduje razvoju gljivičnih bolesti na koštičavom voću. Potrebno je ponoviti preventivnu zaštitu zbog ispiranja sredstva i intenzivnog porasta nove lisne mase, vodeći računa o rokovima berbe, posebno ako se primjenjuje na ranijim sortama trešanja.

Za preventivno suzbijanje ove bolesti mogu se koristiti neki od slijedećih fungicida:

Aktivna tvar Pripravak Kultura Bolest
Ditianon Delan 700 WDG marelica, breskva, nektarina

 

trešnja

šupljikavost, pjegavost lišća i sušenje pupova

šupljikavost, kozičavost, uvijenost lista

Kaptan Captan WP 50

 

Merpan 80 WDG

Kastor

koštičavo ,osim višnje

 

marelica, višnja

šjiva,

koštičavo voće, višnja iza

berbe

šupljikavost, narančasta pjegavost šljive

šupljikavost

narančasta pjegavost šljive,

šupljikavost

Folpet Futura 50 WP       šljiva narančasta pjegavost, hrđe
Dodin Syllit 544 SC

Chromodin S-65

   trešnja, višnja kozičavost i uvijenost lista

kozičavost

Fluopiram,

tebukonazol

 

Luna experience

 

višnja

 

kozičavost

U nasadima bresaka i nektarina sa osjetljivijim sortimentom na pepelnicu (Sphaerotheca pannosa) može se obaviti preventivna zaštita jednim od pripravka: Nativo 75 WG (breskva, nektarina); Revyona (breskva, nektarina), Kantarel, (breskva, nektarina), Luna experiance (breskva) ili neki od sumpornih pripravaka sukladno dozvoli.

U nasadima bresaka i nektarina započeo je let 1.generacije breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella ) u srednjem intenzitetu. Suzbijanje je moguće s jednim od pripravaka: Coragen 20 SC,  Affirm, Lepinox plus, Delegate 250 WG, Mavrik FLO, Mimic  i dr.

U nasadima trešanja bilježi se populacija trešnjine muhe preporučujemo postavljanje dodatnih žutih ploča u cilju masovnog ulova, a prema potrebi i tretiranje uz obavezno poštivanje karence. Od pripravaka mogu se koristiti Mospilan 20 SP, Decis 100 EC, Demetrina 25 SC i drugi prema Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Napominjemo da je u narednom periodu potrebno redovito pregledati vrhove izboja na prisutnost lisnih uši. Kritičan broj je pojava  5 kolonija na 100 pregledanih izbojaka. Ukoliko je potrebno može se primijeniti jedan od insekticida prema FIS-u: Pirimor 50 WG (višnja, breskva, šljiva); Teppeki 500 WG (šljiva, breskva); Mospilan  20 SP (trešnja, višnja, šljiva, breskva, nektarina); Movento (breskva, nektarina, marelica, trešnja, šljiva ).

Svim proizvođačima koštičavog voća savjetujemo postavljanje lovnih posuda radi kontrole i smanjenja populacije octene mušice ploda (Drosophila suzukii), koja ubada plodove u zriobi nakon čega oštećeni plodovi u vrlo kratkom roku dobivaju miris octa te se naknadno razvija i trulež plodova. Smanjenje populacije štetnika postižemo postavljanjem lovki s hranidbenim atraktantom.

Lovke se rade od plastičnih boca na kojoj se izbuše rupe promjera oko 5 mm, 3-5 cm ispod vrha čepa boce. U boce se ulije jabučni, vinski ili kombinacija jabučnog i vinskog octa do polovice zapremine te  se prema potrebi nadolijeva ili zamjenjuje s novom lovkom. Hranidbene lovke treba objesiti u krošnju. Najbolje vrijeme za postavljanje mamaca je mjesec prije početka zriobe plodova.

Radi mjera dodatne zaštite pčela potrebno je sve kemijske mjere u voćnjaku provoditi u vrijeme kad pčele ne lete (u kasnim večernjim satima), voditi računa da je cvjetni uzrast pokošen te o primjeni insekticida opasnog za pčele obavijestiti najbližu udrugu pčelara!

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/. Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune te propisno zbrinuti ambalažu.

Silvija Marušić dipl.ing. agr.

e-mail: silvija.marusic@mps.hr

 

Pripremi za ispis