MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Splitsko-dalmatinska

Obavijest vinogradarima

Zlatna žutica vinove loze (Grapevine Flavescense doree) jedna je od najštetnijih bolesti vinove loze u Europi, u zaraženim vinogradima vrlo brzo se širi i u kratkom vremenskom roku dolazi do velikih gubitaka grožđa i trajnog gubitka trsova. Širenje zlatne žutice moguće je preko zaraženog sadnog materijala ili putem vektora američkog cvrčaka                                                               ( Scaphoideus titanus ).

Simptomi zlatne žutice vinove loze pojavljuju se krajem lipnja i vidljivi su do kraja vegetacije.

Simptomi na listovima:

Kod bijelih sorti listovi žute a kod crvenih intenzivno crvene, kod većine sorata listovi se uvijaju prema naličju i list poprima kopljast izgled. Na dijelovima lista mogu se javiti nekroze, lišće postaje krto pa se nakon stiskanja u ruci mrvi.

Simptomi na mladicama:

Dio mladica ostaje zelene  nedozrijevaju zbog čega se tijekom zime smrzavaju te propadaju.

Simptomi na grozdovima:

Cvat se suši i ostaje na trsu, a zaraženi grozdovi venu i ne dozrijevaju.

Splitsko-dalmatinska županija za sada spada u nezaraženo područje tj. u dosadašnjim pregledima nije potvrđena prisutnost uzročnika zlatne žutice vinove loze.

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze NN 48/2018,  svi posjednici vinove loze (uključujući i nezaraženo područje) obavezni su provoditi PREVENTIVNE MJERE koje obuhvaćaju:

  • Sustavno pregledavati glavne biljke domaćina vinovu lozu križance roda Vitis, običnu pavitinu radi uočavanja simptoma koji upućuju na zarazu fitoplazmom
  • U matičnim nasadima i rasadnicima redovito pratiti prisutnost vektora američkog cvrčka žutim ljepljivim pločama
  • Suzbijati vektora ako se utvrdi njegova prisutnost i vinogradima, matičnim nasadima i rasadnicima prema Naredbi
  • U slučaju sumnje na zarazu obavezno obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora
  • Posjednik bilja obavezan je zapušteni vinograd privesti poljoprivrednoj proizvodnji te ga redovito obrađivati i održavati u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

Također, vinogradarima preporučujemo praćenje prisutnosti američkog cvrčaka žutim ljepljivim pločama. Ploče se stavljaju krajem lipnja, na srednju armaturnu žicu ( do 10 ha se postavljaju 3 ljepljive ploče) koje se mijenjaju nakon 2-3 tjedna.

U NEZARAŽENOM području suzbijanje prijenosnika bolesti američkog cvrčka provodi se ako se utvrdi njegova prisutnost.U dosadašnjim praćenjima američki cvrčak zabilježen je na području Visa, Imotskog i Vrgorca.

Prema FIS-u ( Fitosanitarnom informacijskom sustavu)  za suzbijanje američkog cvrčka dozvoljeni su sljedeći pripravci: Decis 2,5EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Avaunt EC, Cythrin Max, Reldan 22 EC, Abanto, Kristan EC i Piretro Natura. Suzbijanje američkog cvrčka provodi se u dva ili tri tretiranja.

Prije primjene insekticida korovna flora mora biti pokošena, a tretiranja obaviti kada pčele više ne lete.

Pripravke koristiti prema uputi proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Važna napomena: Zapušteni vinogradi predstavljaju potencijalnu opasnost za širenje zlatne žutice. Ako posjednik bilja ili bilo koja osoba nađu zapušteni vinograd o tome moraju obavijestiti nadležnog poljoprivrednog inspektora ili poljoprivrednog redara u skladu Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Obavijest maslinarima

Obavještavamo maslinare da se na opažačkim punktovima na priobalju i otocima bilježi let maslinina moljca (Prays oleae) iznad praga štetnosti, zbog toga maslinarima preporučujemo izvršiti mjere suzbijanja štetnika. Štete od maslinina moljca najvidljivije su tijekom rujna kada  plodovi otpadaju na tlo.

Za suzbijanje maslinina moljca dozvoljeni su pripravci na osnovi:

Dimetoata (trgovački nazivi Calinogor, Chromogor, Perfethion, Rogor 40),

Fosmeta (trgovački naziv Imidan 50 WG),

Deltametrina (trgovački naziv Decis 2.5 EC, Decis 100 EC, Scatto, Rotor Super, Poleci plus, Ritmus).

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika smiju koristiti pripravke na osnovi:

Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki (trgovački naziv Baturad WP, Biobit WP) ili

na osnovi piretrina (trgovački naziv Asset).

Također, preporučamo redoviti tjedni pregled maslinika na prisutnost maslinina svrdlaša (Rhynchites cribripennis) koji u ovom stadiju razvoja ploda može biti vrlo opasan, posebno na žarišnim terenima (uglavnom kameniti tereni) gdje čine redovite štete svake godine. Tjedni pregled maslinika na prisutnost maslinina svrdlaša obavljati sve do okoštavanja maslina. Pregled se obavlja trešnjom grana na bijelu podlogu te pregledom plodova u ranim jutarnjim satima. Mjere zaštite za svrdlaša treba provoditi samo na temelju pregleda maslinika i prema procjeni intenziteta pojave štetnika. Dozvolu za suzbijanje maslininog svrdlaša ima pripravak Rogor 40.

Registrirana poljoprivredna gospodarstva OPG/PG mogu nam se obratiti za individualno savjetovanje kroz savjetnički paket ZAŠTITA BILJA.

Pripravke koristiti prema uputi proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Silvija Marušić dipl. ing. agr.

Obavijest voćarima i proizvođačima agruma

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) (NN 73/18) podsjećamo proizvođače marelica, bresaka, nektarina, japanskih šljiva, šljiva, smokava, krušaka, jabuka, kakia, nešpule, nashia i agruma  da su navedene voćne kulture domaćini sredozemne voćne muhe. Uzgojno područje Splitsko-dalmatinske županije spada uz ugrožena područja.

Zbog toga posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe obvezni su:

– redovito krčiti samonikle biljke domaćine sredozemne voćne muhe na svojim posjedima i na granicama svojih posjeda

– zapušteno poljoprivredno zemljište privesti poljoprivrednoj proizvodnji te ga redovito održavati i obrađivati u skladu s odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18)

– provoditi higijenske mjere prikupljanja i zbrinjavanja svih otpalih plodova s tla, odnosno provoditi mjere prikupljanja zaraženih, oštećenih, trulih i odbačenih plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe tijekom berbe ili najkasnije u roku od 24 sata nakon berbe te ih zbrinjavati na jedan od sljedećih načina kojim će se učinkovito uništiti ličinke sredozemne voćne muhe:

  1. prikupljanjem plodova i zakopavanjem u roku od 24 sata te pokrivanjem slojem zemlje debljine minimalno 30 centimetara ili
  2. prikupljanjem plodova i držanjem u hladnjačama na temperaturi od minimalno 0 °C najmanje 10 dana ili
  3. prikupljanjem plodova u plastične vreće i čuvanjem u zatvorenim vrećama na otvorenom najmanje 10 dana

Sakupljanjem i pravilnim zbrinjavanjem zaostalih plodova domaćina, osim suzbijanja štetnika mediteranske voćne muhe smanjuje se i mogućnost zaraze biljnim bolestima.

O svim poduzetim mjerama posjednici bilja domaćina sredozemne voćne muhe dužni su voditi evidenciju.

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provodi Fitosanitarna inspekcija sukladno Zakonu o biljnom zdravstvu te poljoprivredna inspekcija sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.

Silvija Marušić dipl. ing. agr.

Obavijest vinogradarima

Od zadnje preporučene zaštite za vinograde prošlo je deset dana praćenih učestalim padalinama,visokom relativnom vlagom zraka te nešto nižim temperaturama od prosječnih. Takvi temperaturni uvjeti  pogoduju jačem širenju plamenjače ili peronospore (Plasmopara viticola), a uz visoku relativnu vlagu, jutarnje rose pa i maglu (Zagora),omogućuju aktivnost ostalih gljivica. Stoga  preporučujemo uporabu pripravaka sistemičnog djelovanja-Galben F, Ridomil  MZ, Fantic F , Mildicut 25 SC, Acrobat MZ,Electis WG, a protiv  pepelnice (Uncinula necator), jednog od pripravaka  Crystal, Talendo, Talendo extra,Topas,Stroby WG,Dynali ,Nativo  WG ili Collis.

S obzirom da je u priobalju i otocima krenula cvatnja, u zaštitu vinograda sa sortama osjetljivim na sivu plijesan (Botrytis cynerea)  planirajte zaštitu jednim od  botriticida– Chorus 75 WG, Switch 62,5 WG,Teldor SC 500 ili Pyrus 400 SC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                            mr.sci.Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest voćarima

Razdoblje nestabilnog vremena s povremenim pljuskovima se nastavlja,stoga upozoravamo na moguće nove infekcije uzročnikom krastavosti (Venturia inequalis).

U slučaju nastalih infekcija preporučujemo kurativne pripravke: Score 250 SC,Difcor Agro,Indar 5 EW,Difenzone, u kombinaciji s kontaktnim pripravcima: Delan 700 WDG, Delan Pro SC,Merpan 80 WDG,Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb M-45, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG, Chorus 75 WG,Pyrus SC400.

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha ) na jabukama,naročito u nasadima s prošlogodišnjom jačom zarazom preporučujemo uporabu pripravaka:Topas 100 ECNimrod 25 EC, Crystal ,Tercel WG, Zato 50 WG, Stroby DF, Domark 40 ME i Luna experience (djeluju i na uzročnika krastavosti i pepelnice).Zaražene mladice odrežite i uklonite iz nasada.

Za suzbijanje populacija  lisnih uši preporučujemo uporabu  jednog od pripravaka Teppeki 500 WG , Pirimor  50 WG,Movento SC.

Kontrolirajte pojavu ličinki kalifornijske štitaste uši .

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na web tražilici http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Nakon obavljene zaštite popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja,a ambalažni otpad sredstava za zaštitu bilja zbrinite na zakonom propisan način.                                                                                                

                                                                                           mr.sc. Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Tijekom travnja i svibnja pale su značajno veće količine oborina od prosječnih koje su otežavale kvalitetno provođenje mjera za zaštitu bilja u vinogradima.

lokaliteti GARJAK

/VRLIKA

GROHOTE/ OTOK ŠOLTA JELŠANSKO

POLJE/HVAR

PROLOŽAC

 

VOLIOK/ OTOK VIS
TRAVANJ 120,5 mm/m² 132,8 mm/m²

 

112,2 mm/m² 161 mm/m² 84,3 mm/m²
SVIBANJ 123 mm/m² 93,3

mm/m²

175,5

mm/m²

92,9

mm/m²

109,7

mm/m²

OD ZADNJE PREPORUKE 16.05.2019. 50,5

mm/m²

26,3

mm/m²

37,5

mm/m²

43,51

mm/m²

38

mm/m²

 

lokaliteti VRGORAC POSTIRA/

OTOK BRAČ

KAŠTEL NOVI

 

TRAVANJ 213,4

mm/m²

202

mm/m²

121,4

mm/m²

SVIBANJ 166,6

mm/m²

152,6

mm/m²

169,4

mm/m²

OD ZADNJE PREPORUKE 16.05.2019. 45,67

mm/m²

35

mm/m²

25

mm/m²

U narednim danima najavljuje se nestabilno vrijeme s oborinama koje će i dalje pogodovati razvoju bolesti vinove loze te je potrebno čim uvjeti na terenu dozvole ponoviti zaštitu vinograda.

U ovakvim vremenskim uvjetima za zaštitu vinove loze od plamenjače (Plasmopara viticola) preporučamo pripravke Curzate F, Galben F, Forum star, Pergado F, Fantic F, Folpan gold, Mikal Flash, Mikal Premium F, koji sadrže aktivnu tvar folpet koja ima pozitivan sporedni učinak na smanjivanje zaraze sa ranim botritisom (Botrytis cinerea). Osim navedenih mogu se koristiti i drugi pripravci protiv plamenjače npr: Ridomi Gold MZ Pepite, Ampexio, Mildicut 25 SC, Alfil Duplo i dr.

Vrlo je važno obratiti pažnju na mijenjanje tj. rotaciju aktivnih tvari u ovakvim uvjetima kod provođenja zaštite !!

Navedenim pripravcima poželjno je dodati i fungicid za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) kao što su: DynaliNativo WGPostalon SC, Mystic EC, Vivando, Talendo, Stroby DF, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME i sl.

Također je važno u ovakvim nestabilnim vremenskim uvjetima prilagoditi tj. smanjiti i razmake između tretiranja protiv uzročnika bolesti.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Silvija Marušić, dipl. ing. agr.

Obavijest povrćarima

Nakon niskih temperatura i bure, koje su stvorile stresne uvjete  i oštećenja na biljkama, uslijedile su značajne količine oborina koje su pogodovale  infekcijama i razvoju gljivičnih bolesti na krumpiru,luku,češnjaku te plodovitom povrću (rajčica,paprika). Stoga i dalje preporučujemo uporabu biostimulatora koji omogućavaju brži oporavak biljaka,a protiv gljivičnih bolesti uporabu   fungicida:Equation pro,Ortiva, Ridomil gold MZ pepite, Galben-M, Aliette flash, Acrobat MZ,Shirlan 500 EC,Signum,Zakeo 250 EC,Revus, Ranman Top,Pergado MZ, pazeći na dozvole po kulturama.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, po mogućnosti tijekom vikenda, a prije novo najavljenih oborina.

 Ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                             mr.sci.Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Nestabilni vremenski uvjeti pogoduju razvoju truleži plodova (Monilinia spp.) na koštićavim voćkama, preporučujemo izvršiti zaštitu jedan od pripravaka :

Indar 5 EW – breskva, marelica, šljiva, trešnja

Luna experience – breskva, trešnja, višnja

Nativo WG – breskva, nektarina, marelica, šljiva, trešnja

Signum – koštićave voćke

Switch 62,5 WG – marelica, trešnja, šljiva, breskva, nektarina

Teldor 500 SC – breskva, marelica, trešnja ,višnja

Također, nasade redovito pregledavati na prisutnost  lisnih uši i po potrebi napraviti zaštitu. Zaštitu je moguće napraviti jednim od pripravaka:

Teppeki 500 WG (dozvola na breskvi i šljivi),

Pirimor 50 WG (dozvola na višnji, breskvi, šljivi),

Mospilan 20 SG (dozvola na breskvi, nektarini, šljivi, višnji i trešnji djeluje i na trešnjinu muhu),

Calypso (dozvola na breskvi, marelici, nektarini, trešnji),

Movento (dozvola na breskvi, nektarini, marelici, trešnji, šljivi).

Nastavak nestabilnog vremena oborinama omogućiti će zarazu uzročnikom šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) na koštićavom voću te uzročnikom kozičavosti lista na višnji i trešnji (Blumeriella jaapii).

Zaštitu od uzročnika šupljikavosti lista moguće je napraviti jednim od pripravaka :

Captan WP 50 (koštičavo voće- osim višnje),

Delan 700 WDG (breskva, marelica, nektarina, trešnja ),

Kastor  (koštičavo voće- osim višnje),

Merpan 80 WDG ( marelica, višnja)

Zaštitu od uzročnika kozičavosti lista moguće je napraviti jednim od pripravaka :

Chromodin C-65 (trešnja, višnja),

Delan  700 WDG (trešnja),

Luna experience (višnja),

Topsin M 500 SC (višnja)

Prilikom izbora pripravaka za zaštitu paziti na karence kod sorti ranije epohe dozrijevanja!

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi ili etiketi sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede na adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Obavijest voćarima

Prema vremenskim prognozama, slijedi nestabilno vrijeme praćeno oborinama u vidu lokalnih pljuskova, što će  stvoriti uvjete za nove infekcije i razvoj gljivičnih bolesti. Prije najavljenih oborina uputno je obaviti zaštitu.  Prednost dajemo pripravcima na osnovi fenbukonazola (Indar EW),difenkonazola (Score 250 sc, Agro EC, Difcor EC, Agro Difenzone),ciprodinila (Chorus 75 WG), pirimetanila (Pyrus SC 400,Scala SC), u kombinaciji s kontaktnim fungicidima.

Uporabu strobilurina (Stroby DF,Zato 50 WG,Zato plus ,Tercel WG) preporučujemo u nasadima gdje bilježimo jači napad pepelnice (Podosphaeta leucotricha).

Za štetne gusjenice dodajte Insegar ili Affirm.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača (podatci o SZB registriranim u RH  vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu dostupnom na web adresi:http//fis.mps.hr/tražilicaszb/.

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Obavještavamo maslinare da se na opažačkim lokalitetima na kojima se prati let maslinovog moljca (Prays oleae) bilježi broj moljca ispod praga štetnosti. Zbog toga se u  maslinicima  u kojima je započela cvatnja ili se nalaze neposredno pred cvatnju ne preporučuje provoditi zaštita protiv cvjetne generacije maslinovog moljca.

Let maslinovog moljca će se i dalje pratiti u tjednim intervalima te će maslinari biti pravovremeno obavješteni o daljnjim mjerama zaštite.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.