MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Splitsko-dalmatinska

Obavijest voćarima

Većina nasada jabuka i krušaka na području SDŽ nalaze se u fenofazi  pune cvatnje.

U proteklih desetak dana bilježimo pojavu minimalnih jutarnjih temperatura ispod nule,(primjećene štete uslijed smrzavanja,ovisno o položaju voćnjaka),dok su  dnevne temperature bile i iznad 20 ° C.

Prognostičari u narednim danima najavljuju nešto hladnije vrijeme uz mogućnost oborina.

Stoga preporučujemo obavljanje preventivne zaštite zbog mogućih primarnih  infekcija uzročnikom krastavosti jabuke i kruške(Venturia inaequalis),uporabom pripravaka na osnovi mankozeba,dodina,pirimetanila,metirama,ditianona ili cirama.

Sorte koje su osjetljive na pepelnicu (Podosphaera leucotricha) preporučujemo zaštititi pripravcima

na osnovi strobilurina.

 

Ukoliko se preventivna zaštita ne obavi na vrijeme, preporučujemo uporabu kurativnih fungicida.

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresihttp://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja propisno zbrinite.

 

mr.sc. Ivana Župić 

Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinova loza se u većini vinogorja županije nalazi u fenofazi  pojave prvih listića,na toplijim položajima i kod ranijih sorti bilježimo fenofazu razvijenih listića,dok je u Zagori loza u fazi bubrenja pupova.

Zbog najave kiše, preporučujemo obavljanje preventivne zaštite od gljivične bolesti  crna pjegavost (Phomopsis viticola) uporabom pripravaka na osnovi bakra.

Uputno je dodati  i pripravak na osnovi sumpora koji djeluje kao preventiva na pepelnicu i grinje.

 

Za zaštitu koja uključuje i suzbijanje prezimljujućih stadija štetnika, prednost dajemo gotovim trgovačkim kombinacijama bakra i  mineralnih ulja.

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresihttp://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

mr.sci.Ivana Župić

e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest voćarima

Pregledom nasada jabuka i krušaka utvrđena je fenofaza vidljivih cvjetnih pupova (roza baloni), a kod ranih sorti krušaka zamjećujemo početak cvatnje.

Protekli tjedan obilježile su više temperature, nije bilo kiše,dok prognostičari u narednim danima najavljuju nešto hladnije vrijeme uz mogućnost oborina.

Stoga preporučujemo obavljanje preventivne zaštite zbog mogućih primarnih infekcija uzročnikom krastavosti jabuke i kruške(Venturia inaequalis),uporabom pripravaka na osnovi mankozeba,dodina,pirimetanila,metirama,ditianona ili cirama.

Sorte koje su osjetljive na pepelnicu (Podosphaera leucotricha) preporučujemo prije cvatnje zaštititi pripravcima na osnovi sumpora.

Pregledajte nasade na pojavu lisnih uši, gusjenica savijača pupova i grbica,a u nasadima krušaka kruškine buhe, kako bi pravovremeno obavili zaštitu od navedenih štetnika.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja propisno zbrinite.

mr.sc. Ivana Župić

Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Preporučujemo maslinarima da  obave proljetnu zaštitu protiv uzročnika bolesti paunovog oka Spilocaea oleagina).

U maslinicima koji imaju vidljive simptome zaraze na listovima ili se nalaze na položajima s lošijim provjetravanjem, dati prednost organskim pripravcima, prema FIS tražilici ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) to su Nativo 75 WG, Stroby WG ili Syllit 544 SC.

U svim ostalim maslinicima nakon rezidbe preporučuju se koristiti pripravci na osnovi bakra, a posebno onim koji su zaraženi rakom masline (Pseudomonas syringae pv. savastanoi ).

 

Prema FIS tražilici ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) mogu se koristiti neki od sljedećih pripravaka: Neoram WG, Nordox 75 WG, Codimur SC, Copper Key Flow, Cupra, Copper Key, Codimur 50, Cupper Lainco, Cuprablau Z 35 WG, Double Copper Key, Airone SC

ili kombinacija bakra s mankozebom Codimur M, Laincobre M ili bakra  s mineralnim uljem Red Fox.

*Prije  primjene bakrenih sredstava potrebno je napraviti pregled i procjenu zaraze s paunovim okom jer na zaraženim stablima može doći  do pojave  tzv. bakrenog šoka koji se očituje u masovnom opadanju zaraženog lišća.

 

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere  OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika smiju koristiti samo  pripravke na osnovi bakra.

 

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.
Profesionalni 
korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Obavijest voćarima

Pregledom nasada jabuka i krušaka utvrđena je fenofaza bubrenja pupova ,otvaranja vršnih pupova ,a negdje zamjećujemo i početak cvatnje (ovisno o lokalitetu i sortimentu).

Nakon završene rezidbe važno je obaviti kvalitetnu zaštitu pripravcima na osnovi bakra koji imaju sanitarnu ulogu, a ujedno preventivno djeluju na rane infekcije uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis).Za suzbijanje prezimljujućih stadija štitastih uši, jaja lisnih uši, crvenog pauka i kruškine buhe preporučujemo dodati parafinsko ulje ili koristiti gotove kombinacije bakra i mineralnog ulja.

Koncentraciju prilagodite fenofazi u kojoj se voćka nalazi. 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresihttp://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja propisno zbrinite.

mr.sc. Ivana Župić 

Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Promjenjivo vrijeme stvara povoljne uvjete za razvoj bolesti na koštičavim voćnim vrstama te se proizvođačima  preporučuje obaviti tretiranje kada to uvjeti između oborina dopuštaju.

Na lokalitetima na kojima su višnje, trešnje i šljive još u fazi bubrenja pupova mogu se koristiti niže koncentracije pripravaka na osnovi bakra ( http://fis.mps.hr./trazilicaszb/).

Breskve, nektarine koje se nalaze u fenofazi otvaranja pupova vrlo su osjetljive na zarazu uzročnikom kovrčavosti lista (Taphrina deformans).  Nasade je potrebno pravovremeno zaštititi dopuštenim organskim pripravcima ( http://fis.mps.hr./trazilicaszb/) jer naknadne korekcije nakon ostvarene zaraze su neučinkovite.

Marelice, breskve i nektarine koje se nalaze u početku cvatnje potrebno je zaštititi od bolesti sušenja rodnih grančica i paleži cvjetova (Monilinia spp.) dopuštenim pripravcima (http://fis.mps.hr./trazilicaszb/). Kišno vrijeme u vrijeme cvatnje stvara izrazito povoljne uvijete za infekciju od ove bolesti, zbog toga je važno provesti minimalno dva tretiranja (na  početku  i kraju cvatnje).

 

Sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava  (http://fis.mps.hr./trazilicaszb/). Sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Obavijest vinogradarima

Kalendarski se nalazimo u razdoblju kad se u vinogradu obavljaju agrotehničke mjere s posebnim naglaskom na rezidbu. Tijekom rezidbe procjenjujemo zdravstveno stanje vinograda,prisutnost uzročnika bolesti kao i štetnika. Uklanjanje  zaražene rozgve i trsova spada u važnu fitosanitarnu mjeru.Posebno pazimo da odstranimo rozgvu zaraženu crnom pjegavošću (Phomopsis spp), uklonimo je iz vinograda  i spalimo. Također je vrlo važno uravnotežiti gnojidbu organskim i mineralnim gnojivima.

Usmjerenu kemijsku zaštitu pripravcima na osnovi bakra protiv ove gljivične bolesti provodimo nakon rezidbe, a u fazi bubrenja pupova kad uz optimalne temperaturne uvjete ,oborine i relativnu vlagu,nastaju primarne zaraze.

Sve češće nalazimo prezimljujuće stadije štitastih uši  i  štetnih grinja pa preporučujemo bakrenim pripravcima dodati mineralno ulje ili koristiti gotove tvorničke kombinacije.

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresihttp://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon uporabe sredstava za zaštitu bilja propisno zbrinite.

 

                                                                                                                   mr.sc. Ivana Župić 

                                                                                                                 Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Preporučujemo poljoprivrednim proizvođačima koštičavog voća ( breskve, marelice, nektarine, višnje, trešnje, šljive) i bajama da pregledaju svoje nasade. Ukoliko se voćke nalaze u fenofazi bubrenja pupova da obave prvu preventivnu zaštitu, tkz. plavo prskanje (kupanje) voćaka sa jednim od pripravaka na osnovi bakra.

Ovim tretiranjem vrši se preventivna zaštita protiv prezimljujućih oblika uzročnika bolesti kovrčavosti lista (Taphrina deformans), paleži cvjetova i rodnih mladica (Monilinia laxa), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophilla), kozičavosti lišća trešanja i višnje (Blumeriella jaapii), rogača šljive (Taphrina pruni) i bakterijskog raka koštičavog voća.

Za kvalitetnu zaštitu potrebno je koristiti obilan utrošak škropiva i voćku „okupati“ sa svih strana, jer uzročnici bolesti i štetnika prezimljuju na kori, pukotinama i ljuskicama pupova.

Pripravci na osnovi bakra prema FIS bazi( http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) na dan 12.02.2020.

 • Airone SC
 • Bordoška juha Caffaro 20WP
 • Bordoška juha 20WP-Manica
 • Champion WG 50
 • Champion flow SC
 • Codimur 50
 • Codimur SC
 • Copper key
 • Copper Lainco
 • Cupra
 • Cupra key flow
 • Cuprablau Z 35 WG
 • Cuprocaffaro 50 WP
 • Neoram WG
 • Nordox 75WG

Ukoliko se utvrdi prisutnost prezimljujućih stadija štetnika štitastih ušiju, jaja lisnih uši ili crvenog voćnog pauka, prednost dati kombinaciji bakrenih pripravaka uz dodatak mineralnih ulja    ( Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Promanal neu, Ovipron Top, Ovitex, Estiuoil, Insectoil key, Laincoil) ili koristiti već gotovu kombinaciju( Modro ulje, Red fox).

Pripravke na osnovi bakra potrebno je primijeniti u vrijeme bubrenja pupova, jer u kasnijim primjenama nakon otvaranja pupova moguća je pojava fitotoksičnosti.

NAPOMENA: Sredstva za zaštitu bilja koristiti  prema uputama i registracijama  objavljenim u Fitosanitarnom informacijskom sustavu, tj.FIS bazi http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Svaku upotrebe sredstava za zaštitu bilja potrebno je evidentirati u evidenciji o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

Silvija Marušić, dipl.ing.agr.

e-mail: silvija.marusic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Upozoravamo maslinare da se na opažačkim lokalitetima bilježi značajan porast broja maslinine muhe koji je ovisno o lokalitetu od srednjeg do vrlo visokog intenziteta.

Na većem dijelu Županiji pale su značajnije količine oborina koje su utjecale na punjenje plodova a takvi plodovi su privlačni za polaganje jajašaca i ostvarivanje zaraze.

Maslinarima preporučujemo pregled maslinika i postavljenih žutih ploča, a ovisno o stanju u masliniku i vremenu planirane berbe poduzimanje mjera zaštite.

Posebno obaviti detaljne i češće preglede u maslinicima u kojima se planira berba krajem listopada ili kroz studeni.

Prag štetnosti za tretiranje metodom mamaca je ulov od dvije muhe/tjedno na običnoj žutoj ploči ili 5% napadnutih plodova .

U tu svrhu se  može nastaviti koristiti gotovi pripravak pod nazivom Success bait  (karenca 14 dana), prskanjem samo dijelova krošnje ili samo pojedinih grana i to u pravilu koje su manje rodne.

Kurativno tretiranje (cijelog nasada) je opravdano kada je zaraženo 10-15% plodova, a mogu se koristiti sljedeći pripravci:

 

AKTIVNA TVAR

 

 

TRGOVAČKI NAZIV

 

 

NAČIN DJELOVANJA

 

 

KARENCA

 

 

OGRANIČENJA

 

dimetoat ROGOR 40 kontaktno, sistemično 28 maksimalni broj tretiranja u sezoni 2
deltametrin SCATTO kontaktno, želučano 7 maksimalno 1 primjena tijekom vegetacije
deltametrin DECIS 2,5 EC kontaktno 7 maksimalni broj tretiranja u sezoni 3
deltametrin DECIS 100 EC kontaktno, želučano 7 maksimalno 1 primjena tijekom vegetacije
deltametrin POLECI PLUS kontaktno, želučano 7 maksimalan broj primjena u godini 2
deltametrin ROTOR SUPER kontaktno, želučano 7 maksimalni broj tretiranja u sezoni 1
fosmet IMIDAN 50 WG kontaktno, želučano 21 najviše 2 tretiranja tijekom vegetacije

Upućuju se maslinari da vode računa o broju dozvoljenih tretiranja tijekom vegetacije te propisanoj karenci !

Za maslinike koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su sustavu plaćanja za IAKS mjere OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika registraciju ima pripravak na osnovi spinosada s atraktantom (trgovačkog naziva SUCCESS BAIT).

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi sukladno registraciji.

Silvija Marušić dipl. ing.

Obavijest maslinarima

Obilaskom maslinika na području županije utvrđene su velike različitosti u kondiciji plodova maslina, od jako smežuranih plodova koji pate od suše pa do velikih i krupnih plodova bez ikakvih naznaka nedostataka vlage, ovisno o lokalitetu i količini kiše u prethodnom razdoblju.

Pregledom plodova u maslinicima u  kojima su se do sada provodile mjere zaštite prema objavljenim preporukama nisu nađene žive ličinke niti kukuljice, te je i populacija maslinine muhe slabijeg intenziteta.U  netretiranim nasadima  koji ne pate od suše pronađene su žive ličinke maslinine muhe ,što može rezultirati pojavom intenzivnijeg leta i mogućim infekcijama.

Maslinarima preporučujemo pregled žutih ljepljivih ploča i pregled plodova, s većom pozornosti pregledati maslinike koji imaju krupni plod bez naznaka nedostatka vlage, u okućnicama, koji su u blizini voda ili imaju sustav za navodnjavanje.

Izbor mjera zaštite protiv maslinine muhe ovisi o prethodno provođenim mjerama zaštite, planiranom vremenu berbe, kondiciji i izgledu ploda (krupni plodovi koji ne pate od suše su povoljniji za odlaganje jaja).

Izbor mjera zaštite ovisi o konkretnom stanju u masliniku, a može se nastaviti s primjenom metode mamaca ili tretirati cijeli nasad.

Prag štetnosti za tretiranje metodom mamaca je ulov od dvije muhe/tjedno na običnoj žutoj ploči  ili 5% napadnutih plodova ( Sussess bait, Eco trap ili hidrolizirani protein Buminal + dimetoat).

Kurativno tretiranje (zaštita cijelog nasada) je opravdano kada je zaraženo 10-15% plodova.

Prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) insekticidi koji imaju dozvolu za suzbijanje maslinine muhe su u priloženoj tablici( na dan 13.09.2019.)

 

AKTIVNA TVAR

 

 

TRGOVAČKI NAZIV

 

 

NAČIN DJELOVANJA

 

 

KARENCA

 

 

OGRANIČENJA

 

spinosad SUCCESS BAIT insekticidni mamac s atraktantom 14 tretirati u razmacima 14-21 dan
deltametrin ECO-TRAP gotovi mamac/kontaktno, želučano nije primjenjivo, mamce ukloniti 7 dana prije berbe  
dimetoat ROGOR 40 kontaktno, sistemično 28 maksimalni broj tretiranja u sezoni 2
dimetoat

 

PERFEKTHION kontaktno, sistemično 42  
dimetoat CALINOGOR kontaktno, sistemično 42  
dimetoat CHROMOGOR kontaktno, sistemično 42  
deltametrin SCATTO kontaktno, želučano 7 maksimalno 1 primjena tijekom vegetacije
deltametrin DECIS 2,5 EC kontaktno 7 maksimalni broj tretiranja u sezoni 3
deltametrin DECIS 100 EC kontaktno, želučano 7 maksimalno 1 primjena tijekom vegetacije
deltametrin POLECI PLUS kontaktno, želučano 7 maksimalan broj primjena u godini 2
deltametrin ROTOR SUPER kontaktno, želučano 7 maksimalni broj tretiranja u sezoni 1
fosmet IMIDAN 50 WG kontaktno, želučano 21 najviše 2 tretiranja tijekom vegetacije

Kod izbora pripravka dati prednost pripravcima s kraćom karencom!

Za maslinike koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su sustavu plaćanja za IAKS mjere OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika registraciju ima pripravak na osnovi spinosada s atraktantom (trgovačkog naziva SUCCESS BAIT).

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi sukladno registraciji.

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.