MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Zadarska

Obavijest vinogradarima

Promjena klime i neuobičajeno toplo vrijeme za ovo doba godine moglo bi značajnije utjecati na ranije kretanje vegetacije. Stoga valja voditi računa o tomu i na vrijeme provesti preventivnu zaštitu vinove loze protiv uzročnika bolesti crne pjegavosti (Phomopsis viticola). Spomenuta se bolest zadnjih godina sve više širi našim vinogradima uzrokujući pritom značajnije ekonomske štete.

Zaštitu je najbolje izvršiti u stadiju razvoja vunastoga pupa uporabom  jednoga od navedenih bakrenih pripravaka: BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP ili CUPRABLAU – Z  ili NORDOX 75 WG ili NEORAM WG

Ako je ranije bilo problema sa štetnicima (štitaste uši, grinje, crveni voćni pauk, lisne uši), tada se može uporabljenom bakrenom pripravku dodati i jedno od mineralnih sredstava za zimsku zaštitu – Bijelo ulje ili Mineralno svijetlo ulje, a može se uporabiti i gotovi  pripravak CRVENO ULJE, koje već u sebi sadrži aktivnu tvar bakra.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.

E – mail: ivan.simicevic@mps.hr

Obavijest maslinarima!

Upozoravamo maslinare, kako je nužno nakon obavljene rezidbe tretirati maslinik s jednim od dozvoljenih bakrenih pripravaka, a protiv bolesti  paunovoga oka (Spilocea oleagina) i raka masline (Pseudomonas savastanoi Smith.).

Najbolje je uporabiti jedan od dozvoljenih i navedenih pripravaka:

CUPRABLAU-Z ili NEORAM WG ili NORDOX 75 WG

Ako je ranije u masliniku bilo problema sa štitastim ušima (pojava čađavice), napose s maslinovim medićem (Saissetia oleae), tada uporabljenom bakrenom pripravku valja dodati i jedno od mineralnih ulja za zimsku zaštitu – Bijelo ulje ili Mineralno svijetlo ulje.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.        

E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

Obavijest proizvođačima koštičavoga voća

Upozoravamo voćare kako bi valjalo zaštititi koštičave voćne vrste (breskva, nektarina, marelica, višnja, trešnja, šljiva) prije fenofaze kretanja vegetacije. Rezidba je u tijeku pa nakon nje preporučamo zimsku zaštitu s jednim od dozvoljenih bakrenih pripravaka.  Posebno je važna kvaliteta prskanja pa je stoga voćke potrebno za mirna vremena dobro „okupati“ sa svih strana, uz pojačani utrošak škropiva, jer uzročnici bolesti i štetnika  prezimljuju na kori, granama i u pukotinama kore

Kod koštičavih voćaka, primjerice breskve i nektarine, najvažnije je suzbiti bolest koja prezimljuje  ispod ljuskica pupova – kovrčavost lista (Taphrina deformans), nadalje i kod drugih koštičavih vrsta bitno je preventivno djelovati protiv bolesti paleži cvijeta i rodnih mladica (Monilnia laxa), šupljikavost lista (Stigmina carpophilla), bakterijskoga raka koštičavoga voća (Pseudomonas sp.), kao i protiv bolesti rogača šljive (Taphrina pruni).

Pripravci na osnovi bakra smiju se  koristiti samo do otvaranja pupova, kako ne bi došlo do fitotoksičnosti !

 

Dozvoljeni bakreni pripravci  u FIS bazi (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) su slijedeći:

Naziv pripravka Štetni organizam Doza/koncentracija Napomena
Bordoška juha caffaro 20 WP šupljikavost 150 gr/10 l vode – 1,5 %  
Bordoška juha 20 WP – Manica šupljikavost 150 gr/10 l vode – 1,5 %  
Champion WG 50 šupljikavost 2 – 3 kg/ha uz utrošak 500 – 1500 l  vode/ha  
Champion flow SC šupljikavost 2 – 3 kg/ha uz utrošak 500 – 1500 l  vode/ha  
Cuproffaro 50 WP šupljikavost    
Cuprablau Z 35 WG šupljikavost    
Neoram WG Šupljikavost, kovrčavost    
Nordox 75 WG kovrčavost, bakterijski rak,  palež cvijeta i mladica, šupljikavost    
Airone SC Šupljikavost,  rogač šljive, smeđa trulež, bakterijski rak, vještičja metla (višnja) 4 l/ha uz 1000 – 1500 l vode/ha  
Copper key      
Codimur 50 Kovrčavost 0,3 % odnosno 2,4 – 3 kg/ha uz 800 – 1000 l vode/ha  
Codimur SC Kovrčavost 0,3 % odnosno 2,4 – 3 kg/ha uz 800 – 1000 l vode/ha  
Cupra kovrčavost 0,25 – 0,3 %  2 – 3 l/ha uz utrošak 800 – 1000 l vode/ha  
Copper Lainco kovrčavost 0,3 %  2,4 – 3 kg/ha uz 800 – 1000 l vode/ha  
Copper key flow kovrčavost 0,3 %  2,4 – 3 kg/ha uz 800 – 1000 l vode/ha  
Rame caffaro 32 WP Kovrčavost , šupljikavost 1 % /100 gr/10 l vode Sredstvu je ukinuta registracija 01.01.2020, prodaja zaliha do 01.07.2020 i primjena do 01.07.2021.

 

Na voćkama također prezimljuju i štetnici, kao što su štitaste uši, jaja lisnih uši, te jaja crvenoga voćnog pauka (Panonychus ulmi). Ako se zimskim pregledom utvrdi jača populacija nekoga od spomenutih štetnika, tada valja izvršiti zimsku zaštitu s jednim od dozvoljenih mineralnih ulja, koja se mogu dodati bakrenom pripravku – Bijelo ulje ( 3 – 4 % u mirovanju vegetacije sve do bubrenja pupova) , Mineralno svijetlo ulje (3 – 4 % u mirovanju vegetacije sve do bubrenja pupova) ,Promanal neu (1 %)  , Ovipron Top (25 – 30 l/ha uz utrošak 1000 – 1500 l vode /ha), Ovitex ( 20 l /ha uz 1000 – 1300 l vode/ha)  , Estiuoil (0,75 – 1 % uz 500 – 1500 l vode/ha prije otvaranja cvjetnih pupova) , Insectoil key (0,75 – 1 % uz 500 – 1500 l vode/ha prije otvaranja cvjetnih pupova) , Laincoil (0,75 – 1 % uz 500 – 1500 l vode/ha prije otvaranja cvjetnih pupova) , a moguće je koristiti i gotovu kombinaciju bakra i mineralnog ulja – Modro ulje (2 – 3 % ) , Red fox  (25 – 30 l/ha u prvom tretiranju i 12,5 – 15 l/ha u drugom tretiranju.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.        

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Maslinarima preporučujemo, nakon obavljene berbe, zaštititi nasad protiv uzročnika ekonomski najznačajnije bolesti masline – paunovoga oka (Spilocea oleagina).

Najbolje je uporabiti jedan od navedenih raspoloživih pripravaka s dozvolom:

CUPRABLAU-Z ili
STROBY ili
NATIVO 75 WG ili
NEORAM WG ili
NORDOX 75 WG

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.        

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Maslinina muha (Bactrocera oleae) se još uvijek lovi niskim intenzitetom na opažačkim mjestima u zaobalju (Ravni kotari). Kada je riječ o priobalju i otocima (Dugi otok), lovi se srednjim intenzitetom, osim područja Petrčana gdje se radi o izuzetno jakom intenzitetu populacije ovoga štetnika. Stoga i dalje upućujemo na redovite obilaske maslinika, te uzorkovanje i pregled plodova.

Maslinarima koji su do sada provodili preventivne mjere uporabom zatrovanih mamaca (pripravak  SUCCESS  BAIT  ili  ECO TRAP vrećice ili Buminal + Dimetoat) preporučujemo da to nastave i dalje.

Kurativna je metoda (tretman širom ili cijele krošnje) opravdana samo u slučaju jačega napada muhe (10 – 15% aktivnih uboda) i to uporabom dozvoljenih pripravaka prema Fitosanitarnome informacijskom sustavu (FIS) Ministarstva poljoprivrede RH (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Po potebi je najbolje uporabiti jedno od sredstava s kraćom karencom

(Decis 2,5 EC ili Decis 100 ili Rotor super).

Maslinare i dalje upućujemo na praćenje naših obavijesti, kada ćemo se oglasiti kod svake važne promjene.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.       

  E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Očekivana promjena vremena početkom ovoga tjedna praćena kišom i nižim temperaturama znatno će pogodovati jačanju intenziteta populacije maslinine muhe (Bactrocera oleae) posvuda. Očekujemo također ozbiljniji napad spomenutoga štetnika, te moguće ekonomske štete.

Stoga i dalje upućujemo na redovite obilaske maslinika, te uzorkovanje i pregled plodova.

Ako se utvrdi 5% aktivnih uboda, tada preporučujemo organiziranu primjenu tzv. „preventivne metode“  uporabom zatrovanih mamaca (pripravak  SUCCESS  BAIT  ili  ECO TRAP vrećice ili Buminal + Dimetoat).

Ova se metoda provodi uvijek organizirano na nekom području (više maslinara zajedno), inače može biti kontraproduktivna.

Kurativna je metoda (tretman širom ili cijele krošnje) opravdana samo u slučaju jačega napada muhe (10 – 15% aktivnih uboda) i to uporabom dozvoljenih pripravaka s kraćom karencom prema Fitosanitarnome informacijskom sustavu (FIS) Ministarstva poljoprivrede RH (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Isto tako će spomenuta promjena vremena znatno pogodovati infekcijama uzročnikom bolesti paunovoga oka (Spilocaea oleagina), pa preporučujemo tretman protiv navedenoga štetnog organizma s jednim od dozvoljenih pripravaka s kraćom karencom također prema Fitosanitarnome informacijskom sustavu (FIS) Ministarstva poljoprivrede RH (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Maslinare i dalje upućujemo na praćenje naših obavijesti, kada ćemo se oglasiti kod svake važne promjene.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.        

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Jako nevrijeme praćeno tučom prošloga petka u popodnevnim satima zahvatilo je, prema dojavama  poljoprivrednika, pojedine dijelove općine Poličnik, pri čemu je najjače stradao Rupalj. Pričinjene su veće ekonomske štete na poljoprivrednim kulturama.

Štete nastale u maslinicima nužno je čim prije sanirati uporabom bakrenog pripravka s najkraćom karencom (15 dana) – Neoram WG, kako se ne bi kao posljedica stresa razvila bolest raka masline (Pseudomonas savastanoi).

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Redovitim pregledima lovki na opažačkim mjestima širom županije prateći let druge generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae) bilježimo niski intenzitet populacije ovoga štetnika u Petrčanima, Prkosu, Tinju i Kruševu, dočim je jači (srednji) na pozicijama  Žman (Dugi otok) i Biograd – Pakoštane, te izrazito jaki na poziciji Drage.

Stoga i dalje upućujemo na redovite obilaske maslinika, te uzorkovanje i pregled plodova.

Ako se utvrdi 5% aktivnih uboda, tada preporučujemo organiziranu primjenu tzv. „preventivne metode“  uporabom zatrovanih mamaca (pripravak  SUCCESS  BAIT  ili  ECO TRAP vrećice ili Buminal + Dimetoat).

Ova se metoda provodi uvijek organizirano na nekom području (više maslinara zajedno), inače može biti kontraproduktivna.

Kurativna je metoda (tretman širom ili cijele krošnje) opravdana samo u slučaju jačega napada muhe (10 – 15% aktivnih uboda) i to uporabom dozvoljenih pripravaka prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) Ministarstva poljoprivrede RH (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Obzirom na vremenske prilike koje trenutačno vladaju (visoke temperature preko 30 stupnjeva, bez kiše), ne očekujemo veće ekonomske štete, pa niti na pozicijama lova visokoga intenziteta.

Trenutačno su mogući sterilni ubodi muhe, bez posljedica.

Maslinare i dalje upućujemo na praćenje naših obavijesti, kada ćemo se oglasiti kod svake važne promjene.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.        

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

BOLEST ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

Zlatna žutica vinove loze, (Grapevine Flavescence dorée) jedna je od najštetnijih bolesti vinove loze u Europi. U vinogradima u kojima se pojavi vrlo brzo poprima razmjere epidemije, čineći velike štete u gubitku grožđa i trajnom gubitku zaraženih trsova. Uzročnik zlatne žutice je fitoplazma  koja živi i razmnožava se u provodnom sustavu biljaka.

Prema utvrđenom stanju, posjednici vinove loze obvezni su provoditi mjere navedene u Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze sukladno Akcijskome planu.

Simptomi žutice vinove loze na oboljelom se trsu pojavljuju najčešće krajem lipnja, a prema jeseni sve su izražajniji. Često se pojavljuju na čitavom trsu, ali mogu se pojaviti samo na mladicima lucnja ili reznika.

Simptomi na listu:

  • Kod bijelih sorti grožđa rubovi lišća uvijaju se prema naličju tako da list poprima kopljasti izgled, nepravilno žuti i krut je pa se na dodir drobi.
  • Kod crvenih sorti grožđa lišće crveni, a ostali simptomi su isti kao kod bijelih sorti.

Simptomi na mladicama:

  • Skraćeni internodiji, mladice ostaju zelene, a tijekom zime smrzavaju se i propadaju.

Simptomi na grozdovima:

  • Cvat se ponekad u potpunosti osuši i ostaje na trsu. Ako se simptomi pojave nakon završene cvatnje

grozd postupno vene i ne dozrijeva.

ŠIRENJE BOLESTI

  • zaraženim sadnim materijalom,
  • vektorom.

Američki cvrčak (Scaphoideus titanusBall), vektor zlatne žutice vinove loze Flavescence dorée (FD), danas je proširen i prisutan u gotovo svim vinogradarskim područjima Hrvatske.

VAŽNO!

Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze te uoče li simptome zaraze odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu (Centar za zaštitu bilja) ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

Obavijest poljoprivrednicima!

Jako nevrijeme praćeno tučom prošle subote u popodnevnim satima zahvatilo je, prema dojavama  poljoprivrednika, pojedine dijelove naše županije (Paljuv, Novigrad, Pridraga …). Pričinjene su veće štete u vinogradima i maslinicima.

Sorte vinove loze s kasnijim rokovima dozrijevanja valja čim prije zaštititi protiv bolesti sive plijesni

(Botrytis cinerea) s jednim od dozvoljenih pripravaka s kraćom karencom, a prema Fitosanitarnome informacijskom sustavu (FIS) Ministarstva poljoprivrede RH (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Štete nastale u maslinicima nužno je sanirati uporabom bakrenog pripravka s najkraćom karencom (15 dana) – Neoram WG, kako se ne bi kao posljedica stresa razvila bolest raka masline                                                         (Pseudomonas savastanoi).                                                                  

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.        

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr