MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Zadarska

Obavijest voćarima!

Upozoravamo proizvođače, kako se na opažačkim mjestima lovi trešnjina muha (Rhagoletis cerasi) i octena mušica ploda (Drosophila suzukii) iznad gospodarskoga praga štetnosti!

Budući smo prošlih godina imali značajnije štete zbog štetnika octene mušica ploda, a kako nemamo registrirane pripravke protiv navedenoga štetnika,  preporučamo provesti zaštitu jednim od dozvoljenih i djelotvornih pripravaka protiv trešnjine muhe, koji su registrirani i za trešnju i za višnju:

Decis 100 EC, karenca-7 dana ili Mospilan 20 SG, karenca-14 dana ili Imidan 50 WG, karenca-14 dana ili neki drugi pripravak prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Upozoravamo proizvođače, kako treba strogo voditi računa o karenci odabranoga pripravka s obzirom na trenutačnu berbu ranijih sorata trešnje, pa se smiju tretirati samo one sorte koje su kasnijega dozrijevanja i berbe!

 Isto važi i za višnju, čija se berba očekuje u drugoj polovici lipnja.

Proizvođači ostaloga koštičavog voća (breskva i nektarina, marelica, šljiva) mogu rabiti tzv. „preventivnu metodu“ i u nasade postavljati bočice s jabučnim ili vinskim octom.

Plastične bočice se trebaju probušiti na četiri simetrična mjesta ispod čepa (promjer 0,5 mm), napuniti s jednim decilitrom octa i objesiti na krošnju.

Isto tako se bilježi i kritičan broj jabučnoga savijača (Cydia pomonella), koji se ove godine lovi daleko iznad kritičnoga broja, pa stoga preporučujemo provedbu zaštitnih mjera protiv spomenutoga ekonomski najznačajnijega štetnika jabuke.

Mogu se rabiti ranije navedena sredstva protiv trešnjine muhe.

 Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.        

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

 

Obavijest povrćarima

Obzirom na nestabilne vremenske prilike s povremenim oborinama proteklih dana, povoljni su uvjeti za pojavu i razvoj bolesti plamenjače krumpira i rajčice (Phytophthora infestans), kao i za bolest koncentričnu pjegavost (Alternaria solani) .  Za  zaštitu krumpira može se rabiti jedan od pripravaka: Akrobat MZ WG ili  Dithane DG Neotec ili Dithane M-45 ili Star 80 WP ili neki drugi pripravak prema  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Za rajčicu se može rabiti jedan od pripravaka: Ortiva ili Ortiva Top ili Zakeo 250 SC ili neki drugi pripravak prema  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Navedeni će pripravci djelovati na obje bolesti.

 

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavoga voća!

Obilaskom i pregledom terena utvrđeno je, kako su voćne vrste breskve i nektarine u stadiju rasta i razvoja ploda pa ih je dobro, a zbog nedavnih oborina, zaštititi protiv uzročnika bolesti šupljikavosti lista ( Stigmina carpophila). Može se rabiti jedan od dozvoljenih i registriranih pripravaka:

Delan 700 WDG ili Captan WP 50 ili Kastor.

Isto tako preporučujemo provedbu zaštitnih mjera i protiv uzročnika bolesti kozičavosti lista trešnje i višnje (Blumeriella jaapii ) pa navodimo uporabu jednoga od dozvoljenih pripravaka:

Chromodin S – 65 ili Dithane M 45 ili SYLLIT 544 SC.

Kod trešnje valja voditi računa o karenci i provesti selektivni tretman sorata koje nisu u skoroj berbi!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnome  informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.        

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke!

Obzirom na nestabilne vremenske prilike s povremenim oborinama proteklih dana, povoljni su uvjeti za pojavu i razvoj bolesti krastavosti ili fuzikladija (Venturia ineaqvalis), te pepelnice (Podosphaera leucotricha).

Stoga preporučujemo provedbu zaštitnih mjera protiv spomenutih uzročnika bolesti s jednim od sistemičnih pripravaka u kombinaciji s jednim od kontaktnih:

Score 250 EC ili Difcor ili Argo EC ili  Indar 5 EW ili ili neki drugi sistemični pripravak prema  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Kao kontaktni pripravci mogu se rabiti: Delan 700 WDG ili Delan Pro ili Merpan 80 WDG ili Captan 80 WG ili neki drugi pripravak dozvoljen prema  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Navedena kombinacija pripravaka djelovat će i na bolest pepelnicu.

Isto tako se ove godine bilježi visok intenzitet populacije jabučnoga savijača (Cydia pomonella) pa stoga također preporučujemo provedbu zaštitnih mjera s jednim od dozvoljenih pripravaka prema  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/):

Mospilan 20 SP ili Imidan 50 WG ili Decis 100 EC ili neki drugi.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.        

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest vinogradarima!

Obilaskom i pregledom nasada može se kazati, kako se vinova loza ovisno o položaju i sortimentu, nalazi u stadiju intenzivnoga porasta mladica ili skorog početka cvatnje.

Stoga bi je kroz naredno vrijeme, a i zbog oborina proteklih dana, valjalo zaštititi protiv uzročnika bolesti plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice ( Erysiphe necator).

Protiv plamenjače se može rabiti jedan od pripravaka: Mikal premium F ili Mikal flash ili Ridomil Gold MZ ili neki drugi prema  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Protiv pepelnice se može rabiti također jedan od dozvoljenih pripravaka: Domark 40 ME ili

 Falcon EC 460 ili Vivando ili ili neki drugi prema  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.        

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Zlatna žutica vinove loze, (Grapevine Flavescence dorée) jedna je od najštetnijih bolesti vinove loze u Europi. U vinogradima u kojima se pojavi vrlo brzo poprima razmjere epidemije, čineći velike štete u gubitku grožđa i trajnom gubitku zaraženih trsova. Uzročnik zlatne žutice je fitoplazma  koja živi i razmnožava se u provodnom sustavu biljaka.

Prema utvrđenom stanju, posjednici vinove loze obvezni su provoditi mjere navedene u Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze sukladno Akcijskome planu.

Simptomi žutice vinove loze na oboljelom se trsu pojavljuju najčešće krajem lipnja, a prema jeseni sve su izražajniji. Često se pojavljuju na čitavom trsu, ali mogu se pojaviti samo na mladicima lucnja ili reznika.

Simptomi na listu:

  • Kod bijelih sorti grožđa rubovi lišća uvijaju se prema naličju tako da list poprima kopljasti izgled, nepravilno žuti i krut je pa se na dodir drobi.
  • Kod crvenih sorti grožđa lišće crveni, a ostali simptomi su isti kao kod bijelih sorti.

Simptomi na mladicama:

  • Skraćeni internodiji, mladice ostaju zelene, a tijekom zime smrzavaju se i propadaju.

Simptomi na grozdovima:

  • Cvat se ponekad u potpunosti osuši i ostaje na trsu. Ako se simptomi pojave nakon završene cvatnje

grozd postupno vene i ne dozrijeva.

ŠIRENJE BOLESTI

  • zaraženim sadnim materijalom,
  • vektorom.

Američki cvrčak (Scaphoideus titanus Ball), vektor zlatne žutice vinove loze Flavescence dorée (FD), danas je proširen i prisutan u gotovo svim vinogradarskim područjima Hrvatske.

VAŽNO!

Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze te uoče li simptome zaraze odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.     

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest maslinarima!

Upozoravamo maslinare, kako se na svim opažačkim mjestima širom županije štetnik maslinin moljac (Prays oleae) lovi daleko, čak i po nekoliko puta iznad praga štetnosti.

Stoga, posebice kada je riječ o maslinicima slabijega potencijala rodnosti (manje resa), vrijedi provesti zaštitne mjere protiv spomenutoga štetnika neposredno pred samu cvatnju, uz dodatak (zbog bolje oplodnje) jednoga od folijarnih gnojiva na bazi mikroelementa bora.

Uporabiti se može bilo koje sredstvo koje ima dozvolu prema FIS bazi, a ako se prednost daje ekološkim pripravcima kao što su BATURAD ili BIOBIT, njih valja primijeniti nešto kasnije od klasičnih.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnome informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.        

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima o mjerama zaštite nakon tuče!

Jako nevrijeme praćeno tučom, a prema dojavama poljoprivrednika, u subotnjim popodnevnim satima (02.05.2020.), zahvatilo je i poharalo šire benkovačko i stankovačko područje (Podgrađe, Lisičić, Pristeg, Radašinovci, Banjevci…). Pritom su najviše stradali vinogradi i maslinici, gdje su nastale velike ekonomske štete.

Stoga poljoprivrednike upućujemo neka čim prije uporabe tzv. fiziološke biostimulatore kao što su:

Drin (0,05-0,075 %), Poly-Amin (0,15 %), Goemar BM 86 (0,3 %), Darina 4 (1 %),

Alghena (0,08 %), ENA 19989 (0,08 %), Amalgerol (0,25 %), Bioplex (0,05 %) Folifertil Ultra (0,5 %),

Megafol (0,2 %), Trainer (0,25 %) i slično.

Radi bolje učinkovitosti tretman valja ponoviti nakon desetak dana, a ostale mjere zaštite nadalje provoditi uobičajeno.

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.        

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest vinogradarim

Obilaskom i pregledom terena utvrđeno je, kako se vinova loza, ovisno o sortimentu i položaju nasada, nalazi u stadiju otvaranja i razvoja privih listića. Obzirom na nedavne oborine, a i moguću promjenu vremena s ponovnim padavinama, valjalo bi provesti zaštitne mjere protiv uzročnika bolesti crne pjegavosti (Phomopsis viticola). Spomenuta se bolest zadnjih godina sve više širi našim vinogradima uzrokujući pritom značajnije ekonomske štete.

Dobro bi bilo u ovo vrijeme uporabiti jedan od dozvoljenih i registriranih organskih pripravaka:

POLYRAM DF ili PENNCOZEB 75 DG.

Za nasade u kojima su početkom vegetacije redoviti problem grinje, može se dodati i neki od sumpornih pripravaka.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnome  informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.       

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

 

 

Obavijest voćarima

Obilaskom i pregledom terena utvrđeno je, kako su voćne vrste breskve i nektarine u stadiju rasta i razvoja ploda pa ih je dobro, a zbog nedavnih oborina, zaštititi protiv uzročnika bolesti šupljikavosti lista (Stigmina carpophila). Može se uporabiti dozvoljeni i registrirani pripravak DELAN 700 WDG.

Trešnja i višnja su ovisno o sortimentu i položaju nasada uglavnom još uvijek u stadiju cvatnje ili samoga završetka, pa je i njih iz ranijega razloga dobro zaštititi protiv uzročnika bolesti paleži cvijeta i sušenja rodnih grančica (Monilia laxa).

Za trešnju se može uporabiti sistemični pripravak CHORUS 50 WG, a za višnju CHORUS 50 WG ili CHORUS 75 WG.

Kemijske mjere zaštite voćaka u periodu cvatnje potrebno je provoditi predvečer, odnosno u vrijeme kada pčele ne lete. 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnome  informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.     

    E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr