MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Zadarska

Obavijest poljoprivrednicima !

Iako Zadarska županija od strane Udruge Crocpa još nije bila u skorom planu mreže sakupljanja ambalažnoga otpada sredstava za zaštitu bilja za 2020. godinu, obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače, kako je radi mjera opreza zbog pandemije virusa COVID-19 i zabrane masovnoga okupljanja, tvrtka CIAK d.o.o do daljnjega obustavila akcije prikupljanja istoga sve dok se situacija ne promijeni.

Posjednici otpadne ambalaže (poljoprivredni proizvođači, tvrtke) koji imaju više od 100 kg ambalaže se za odvoz iste, uobičajeno, kao i do sada, mogu javiti direktno tvrtki CIAK d.o.o.

(kontakt broj: 0800 0003 ; 01/3463-521, e-mail: ekologija@ciak.hr).

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.       

  E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima !

 Upozoravamo poljoprivrednike s područja koje je uslijed orkanske bure jače zahvaćeno posolicom (otok Pag, Privlaka, Nin, Vrsi, Ljubač, Ražanac, Podgradina, Pridraga…), kako zbog moguće fitotoksičnosti i većih ekonomskih šteta odgode provedbu zaštitnih mjera u svojim nasadima (poglavito ako se radi o bakrenim pripravcima) i pričekaju kišu da ispere naslage soli.

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.        

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest voćarima

Obilaskom i pregledom terena utvrđeno je, kako se koštičave voćne vrste (breskva, nektarina, marelica i šljiva) nalaze u stadiju razvoja cvatnje, dočim su trešnja i višnja maraska u stadiju pupanja ili početnoga otvaranja.

Obzirom, kako prognostičari u drugome dijelu tjedna za naše područje najavljuju ponovno zatopljenje s mogućim oborinama, valjalo bi voćke koje se nalaze u stadiju cvatnje preventivno zaštititi protiv uzročnika bolesti paleži cvijeta i sušenja rodnih grančica (Monilia laxa).

Za voćne vrste breskvu i nektarinu može se rabiti pripravak CHORUS 50, a za marelicu i šljivu

CHORUS 50 ili DIFCOR.

Kemijske mjere zaštite voćaka u periodu cvatnje potrebno je provoditi predvečer, odnosno u vrijeme kada pčele ne lete. 

Voćna vrsta jabuka nalazi se u stadiju razvoja pupanja ili početnoga otvaranja („mišje uši“) pa je također zbog najavljenih vremenskih uvjeta uputno provesti zaštitne mjere protiv uzročnika bolesti čađave krastavosti ili fuzikladija (Venturia inaequalis).

Za tu se prigodu u trenutačnomu stadiju razvoja mogu rabiti bakrena sredstva

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnome  informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima!

Dana 19.03.2020. u Narodnim novinama je objavljena ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA (NN 32/2020), koju prosljeđujemo u cijelosti.

„Uslijed posebnih okolnosti odnosno događaja ili određenog stanja koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, moguće je da ovlaštene pravne i fizičke osobe za provedbu izobrazbe na zahtjev obveznika izobrazbe administrativno produže valjanost iskaznice na dodatnih šest mjeseci, bez pohađanja dopunske izobrazbe.“

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima !

Obavještavamo sve vlasnike uređaja (strojeva) za zaštitu bilja, kako Ministarstvo poljoprivrede (Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva) organizira Ad hoc tečaj baždarenja traktorskih prskalica i atomizera u Nadinu, 25. ožujka 2020., srijeda, u 10.00 sati.

Najprije će se održati teoretski dio tečaja u prostoru osnovne škole, a nakon toga i praktični dio kod uljare u središtu Nadina.

Budući je i zakonska obveza vlasnika spomenutih uređaja (strojeva) da izvrše tehnički pregled svake tri godine, kako bi dobili atest o ispravnosti, prigoda je da to naprave ovoga puta.

Tehnički pregled će vršiti stručnjaci s Agronomskoga fakulteta iz Osijeka, a isti će i naplaćivati prema već utvrđenoj tarifi.

 

 

Ivan Šimičević, dipl.ing.agr.

 

Obavijest proizvođačima breskve i nektarine!

Breskva i nektarina su već krenule s vegetacijom, a pojedine sorte su počele i cvasti. Trenutačni vremenski uvjeti praćeni oborinama znatno pogoduju infekciji i širenju ekonomski najznačajnije bolesti –  kovrčavosti lista (Taphrina deformans).

Stoga bi valjalo, nakon što se smire vremenski uvjeti, provesti zaštitne mjere protiv spomenute bolesti s jednim od dozvoljenih organskih pripravaka: CHROMODIN S – 65 ili DIFCOR ili

NATIVO 75 WG ili ZIRAM 76 WG ili SCAB 480 SC.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.        

E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

Obavijest proizvođačima jezgričavoga voća jabuka

Obavještavamo voćare, kako zbog neuobičajeno toploga vremena za ovo doba godine voćne vrste započinju s fazom bubrenja pupova pa tako i jabuka. Stoga preporučujemo obaviti zaštitu nasada s jednim od bakrenih pripravaka: Nordox 75 WGCuprocaffaro 50 WPChampion WG 50, Champion Flow SC, Neoram WG, Cuprablau Z 35, Bordoška juha 20 WP, Bordoška juha caffaro 20 WP, Cuprocaffaro 50 WP,  Cupra, Codimur SC. Odabrano sredstvo valja uporabiti za mirna vremena uz pojačani utrošak škropiva – „plavo kupanje“.

Navedena je preporuka između ostaloga vrlo značajna za preveniranje ekonomski najznačajnije bolesti –  krastavosti jabuke (Venturia inaequalis).

Također preporučujemo obaviti pregled voćaka na prezimljujuće oblike ekonomski najznačajnijih štetnika: crveni voćni pauk (Panonychus ulmi), lisne uši (Aphididae)), štitaste uši (Coccidae), savijači pupova i pokožice ploda, te moljac kružnih mina (Leucoptera malifoliella).

Ovisno o intenzitetu populacije navedenih štetnika po potrebi navedenim bakrenim pripravcima valja dodati i jedno od mineralnih ulja za zimsku zaštitu – Bijelo ulje ili Mineralno svijetlo ulje, a može se rabiti i gotovi pripravak Crveno ulje, koji već u sebi sadrži aktivnu supstancu bakra.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnome  informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Promjena klime i neuobičajeno toplo vrijeme za ovo doba godine moglo bi značajnije utjecati na ranije kretanje vegetacije. Stoga valja voditi računa o tomu i na vrijeme provesti preventivnu zaštitu vinove loze protiv uzročnika bolesti crne pjegavosti (Phomopsis viticola). Spomenuta se bolest zadnjih godina sve više širi našim vinogradima uzrokujući pritom značajnije ekonomske štete.

Zaštitu je najbolje izvršiti u stadiju razvoja vunastoga pupa uporabom  jednoga od navedenih bakrenih pripravaka: BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP ili CUPRABLAU – Z  ili NORDOX 75 WG ili NEORAM WG

Ako je ranije bilo problema sa štetnicima (štitaste uši, grinje, crveni voćni pauk, lisne uši), tada se može uporabljenom bakrenom pripravku dodati i jedno od mineralnih sredstava za zimsku zaštitu – Bijelo ulje ili Mineralno svijetlo ulje, a može se uporabiti i gotovi  pripravak CRVENO ULJE, koje već u sebi sadrži aktivnu tvar bakra.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.

E – mail: ivan.simicevic@mps.hr

Obavijest maslinarima!

Upozoravamo maslinare, kako je nužno nakon obavljene rezidbe tretirati maslinik s jednim od dozvoljenih bakrenih pripravaka, a protiv bolesti  paunovoga oka (Spilocea oleagina) i raka masline (Pseudomonas savastanoi Smith.).

Najbolje je uporabiti jedan od dozvoljenih i navedenih pripravaka:

CUPRABLAU-Z ili NEORAM WG ili NORDOX 75 WG

Ako je ranije u masliniku bilo problema sa štitastim ušima (pojava čađavice), napose s maslinovim medićem (Saissetia oleae), tada uporabljenom bakrenom pripravku valja dodati i jedno od mineralnih ulja za zimsku zaštitu – Bijelo ulje ili Mineralno svijetlo ulje.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.        

E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

Obavijest proizvođačima koštičavoga voća

Upozoravamo voćare kako bi valjalo zaštititi koštičave voćne vrste (breskva, nektarina, marelica, višnja, trešnja, šljiva) prije fenofaze kretanja vegetacije. Rezidba je u tijeku pa nakon nje preporučamo zimsku zaštitu s jednim od dozvoljenih bakrenih pripravaka.  Posebno je važna kvaliteta prskanja pa je stoga voćke potrebno za mirna vremena dobro „okupati“ sa svih strana, uz pojačani utrošak škropiva, jer uzročnici bolesti i štetnika  prezimljuju na kori, granama i u pukotinama kore

Kod koštičavih voćaka, primjerice breskve i nektarine, najvažnije je suzbiti bolest koja prezimljuje  ispod ljuskica pupova – kovrčavost lista (Taphrina deformans), nadalje i kod drugih koštičavih vrsta bitno je preventivno djelovati protiv bolesti paleži cvijeta i rodnih mladica (Monilnia laxa), šupljikavost lista (Stigmina carpophilla), bakterijskoga raka koštičavoga voća (Pseudomonas sp.), kao i protiv bolesti rogača šljive (Taphrina pruni).

Pripravci na osnovi bakra smiju se  koristiti samo do otvaranja pupova, kako ne bi došlo do fitotoksičnosti !

 

Dozvoljeni bakreni pripravci  u FIS bazi (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) su slijedeći:

Naziv pripravka Štetni organizam Doza/koncentracija Napomena
Bordoška juha caffaro 20 WP šupljikavost 150 gr/10 l vode – 1,5 %  
Bordoška juha 20 WP – Manica šupljikavost 150 gr/10 l vode – 1,5 %  
Champion WG 50 šupljikavost 2 – 3 kg/ha uz utrošak 500 – 1500 l  vode/ha  
Champion flow SC šupljikavost 2 – 3 kg/ha uz utrošak 500 – 1500 l  vode/ha  
Cuproffaro 50 WP šupljikavost    
Cuprablau Z 35 WG šupljikavost    
Neoram WG Šupljikavost, kovrčavost    
Nordox 75 WG kovrčavost, bakterijski rak,  palež cvijeta i mladica, šupljikavost    
Airone SC Šupljikavost,  rogač šljive, smeđa trulež, bakterijski rak, vještičja metla (višnja) 4 l/ha uz 1000 – 1500 l vode/ha  
Copper key      
Codimur 50 Kovrčavost 0,3 % odnosno 2,4 – 3 kg/ha uz 800 – 1000 l vode/ha  
Codimur SC Kovrčavost 0,3 % odnosno 2,4 – 3 kg/ha uz 800 – 1000 l vode/ha  
Cupra kovrčavost 0,25 – 0,3 %  2 – 3 l/ha uz utrošak 800 – 1000 l vode/ha  
Copper Lainco kovrčavost 0,3 %  2,4 – 3 kg/ha uz 800 – 1000 l vode/ha  
Copper key flow kovrčavost 0,3 %  2,4 – 3 kg/ha uz 800 – 1000 l vode/ha  
Rame caffaro 32 WP Kovrčavost , šupljikavost 1 % /100 gr/10 l vode Sredstvu je ukinuta registracija 01.01.2020, prodaja zaliha do 01.07.2020 i primjena do 01.07.2021.

 

Na voćkama također prezimljuju i štetnici, kao što su štitaste uši, jaja lisnih uši, te jaja crvenoga voćnog pauka (Panonychus ulmi). Ako se zimskim pregledom utvrdi jača populacija nekoga od spomenutih štetnika, tada valja izvršiti zimsku zaštitu s jednim od dozvoljenih mineralnih ulja, koja se mogu dodati bakrenom pripravku – Bijelo ulje ( 3 – 4 % u mirovanju vegetacije sve do bubrenja pupova) , Mineralno svijetlo ulje (3 – 4 % u mirovanju vegetacije sve do bubrenja pupova) ,Promanal neu (1 %)  , Ovipron Top (25 – 30 l/ha uz utrošak 1000 – 1500 l vode /ha), Ovitex ( 20 l /ha uz 1000 – 1300 l vode/ha)  , Estiuoil (0,75 – 1 % uz 500 – 1500 l vode/ha prije otvaranja cvjetnih pupova) , Insectoil key (0,75 – 1 % uz 500 – 1500 l vode/ha prije otvaranja cvjetnih pupova) , Laincoil (0,75 – 1 % uz 500 – 1500 l vode/ha prije otvaranja cvjetnih pupova) , a moguće je koristiti i gotovu kombinaciju bakra i mineralnog ulja – Modro ulje (2 – 3 % ) , Red fox  (25 – 30 l/ha u prvom tretiranju i 12,5 – 15 l/ha u drugom tretiranju.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.        

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr