MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Zadarska

Bolest zlatna žutica vinove loze

Zlatna žutica vinove loze, (Grapevine Flavescence dorée) jedna je od najštetnijih bolesti vinove loze u Europi. U vinogradima u kojima se pojavi vrlo brzo poprima razmjere epidemije, čineći velike štete u gubitku grožđa i trajnom gubitku zaraženih trsova. Uzročnik zlatne žutice je fitoplazma  koja živi i razmnožava se u provodnom sustavu biljaka.

Prema utvrđenom stanju, posjednici vinove loze obvezni su provoditi mjere navedene u Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze sukladno Akcijskome planu.

Simptomi žutice vinove loze na oboljelom se trsu pojavljuju najčešće krajem lipnja, a prema jeseni sve su izražajniji. Često se pojavljuju na čitavom trsu, ali mogu se pojaviti samo na mladicima lucnja ili reznika.

Simptomi na listu:

 • Kod bijelih sorti grožđa rubovi lišća uvijaju se prema naličju tako da list poprima kopljasti izgled, nepravilno žuti i krut je pa se na dodir drobi.
 • Kod crvenih sorti grožđa lišće crveni, a ostali simptomi su isti kao kod bijelih sorti.

Simptomi na mladicama:

 • Skraćeni internodiji, mladice ostaju zelene, a tijekom zime smrzavaju se i propadaju.

Simptomi na grozdovima:

 • Cvat se ponekad u potpunosti osuši i ostaje na trsu. Ako se simptomi pojave nakon završene cvatnje

grozd postupno vene i ne dozrijeva.

ŠIRENJE BOLESTI

 • zaraženim sadnim materijalom
 • vektorom

Američki cvrčak (Scaphoideus titanus Ball), vektor zlatne žutice vinove loze Flavescence dorée (FD), danas je proširen i prisutan u gotovo svim vinogradarskim područjima Hrvatske.

VAŽNO!

Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze te uoče li simptome zaraze odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

 

Obavijest maslinarima

Redovitim obilascima maslinika, utvrđeno je, kako na pojedinim pozicijama poveće štete čini štetnik maslinin svrdlaš (Rhynchites cribripennis). Najčešće su to krševiti tereni unutar suhozida.

Stoga upućujemo na redovite obilaske i po potrebi provedbu zaštitnih mjera. Prema našim iskustvima dobro je rabiti elementarni sumpor u vidu repelenta koji će se baciti po samome tlu.

Šetnik maslinina muha zasad ne predstavlja problem.

Maslinare upućujemo na praćenje naših obavijesti, kada ćemo se oglasiti kod svake važne promjene.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 19.08.2021. u Nadinskome blatu (maslinik OPG Ivan Atelj, 200 m južno od rampe za utovar grožđa), u vremenu od 08:00 -10:00 sati.

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.        

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Obzirom na vremenske prilike s oborinama prošloga vikenda, dobro bi bilo zaštititi vinovu lozu protiv uzročnika bolesti pepelnice (Erysiphe necator) i kasne peronospore (Plasmopara vitikola).

Trenutačno je najbolje koristiti kombinaciju sumpornih i bakrenih pripravaka.

Isto tako zaštitne mjere nužno je provesti u ranim jutarnjim satima, a zbog moguće fitotoksičnosti, nikako po vrućini i visokim temperaturama.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 19.08.2021. u Nadinskome blatu (maslinik OPG Ivan Atelj, 200 m južno od rampe za utovar grožđa), u vremenu od 08:00 -10:00 sati.

  

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.        

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

 

 

Obavijest maslinarima

Počeo je let prve generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae)  u našoj županiji. Upućujemo na redovite obilaske maslinika, te uzorkovanje i pregled plodova, jer najavljeni vremenski uvjeti (niže temperature i moguće oborine) mogu pogodovati jačanju populacije spomenutoga štetnika.

Kada se utvrdi 5% aktivnih uboda tada preporučujemo organiziranu primjenu tzv. „preventivne metode“  uporabom zatrovanih mamaca (pripravak  SUCCESS  BAIT  ili  ECO TRAP vrećice).

Ova se metoda provodi uvijek organizirano na nekom području (više maslinara zajedno), inače može biti kontraproduktivna.

Maslinare upućujemo na praćenje naših obavijesti, kada ćemo se oglasiti kod svake važne promjene.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.   

    E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

 

Bolest zlatna žutica vinove loze

Zlatna žutica vinove loze (Grapevine Flavescence dorée) jedna je od najštetnijih bolesti vinove loze u Europi. U vinogradima u kojima se pojavi vrlo brzo poprima razmjere epidemije, čineći velike štete u gubitku grožđa i trajnom gubitku zaraženih trsova. Uzročnik zlatne žutice je fitoplazma  koja živi i razmnožava se u provodnom sustavu biljaka.

Prema utvrđenom stanju, posjednici vinove loze obvezni su provoditi mjere navedene u Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze sukladno Akcijskome planu.

Simptomi žutice vinove loze na oboljelom se trsu pojavljuju najčešće krajem lipnja, a prema jeseni sve su izražajniji. Često se pojavljuju na čitavom trsu, ali mogu se pojaviti samo na mladicima lucnja ili reznika.

Simptomi na listu:

 • Kod bijelih sorti grožđa rubovi lišća uvijaju se prema naličju tako da list poprima kopljasti izgled, nepravilno žuti i krut je pa se na dodir drobi.
 • Kod crvenih sorti grožđa lišće crveni, a ostali simptomi su isti kao kod bijelih sorti.

Simptomi na mladicama:

 • Skraćeni internodiji, mladice ostaju zelene, a tijekom zime smrzavaju se i propadaju.

Simptomi na grozdovima:

 • Cvat se ponekad u potpunosti osuši i ostaje na trsu. Ako se simptomi pojave nakon završene cvatnje

grozd postupno vene i ne dozrijeva.

ŠIRENJE BOLESTI

 • zaraženim sadnim materijalom
 • vektorom

Američki cvrčak (Scaphoideus titanus Ball), vektor zlatne žutice vinove loze Flavescence dorée (FD), danas je proširen i prisutan u gotovo svim vinogradarskim područjima Hrvatske.

VAŽNO!

Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze te uoče li simptome zaraze odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

Ivan Šimičević, dipl.ing.agr.

E-pošta: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Bez obzira na vremenske prilike s visokim temperaturama ovih dana, još uvijek postoji visoka opasnost od bolesti pepelnice (Erysiphe necator) vinove loze.

Stoga bi bilo dobro provesti zaštitne mjere protiv spomenutoga nametnika s jednim od sistemičnih pripravaka: TALENDO ili COLLIS ili LUNA EXPERIENCE  ili neki drugi prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Dobro bi bilo dodati im i jedan od sumpornih pripravaka u polovičnoj koncentraciji.

Isto tako zaštitne mjere nužno provesti u ranim jutarnjim satima, a zbog moguće fitotoksičnosti, nikako po vrućini i visokim temperaturama.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.  

     E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest proizvođačima breskve i nektarine

Obilaskom i pregledom terena utvrđeno je, kako su voćne vrste breskve i nektarine u stadiju rasta i razvoja ploda pa ih je dobro, a zbog visokih temperatura, koje odgovaraju uzročniku bolesti pepelnice (Sphaerotheca pannosa) zaštititi, jer je napad u voćnjacima već uočljiv.

Protiv spomenute se bolesti može rabiti jedan od pripravaka:

NATIVO 75 WG ili SYSTHANE 20 EW ili neki drugi prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pritom valja strogo voditi računa o karenci i ne tretirati one sorte koje su u skoroj berbi.

Zaštitu također, zbog moguće fitotoksičnosti, nužno vršiti u ranim jutarnjim satima, nikako po vrućini.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.  

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Zlatna žutica vinove loze, (Grapevine Flavescence dorée) jedna je od najštetnijih bolesti vinove loze u Europi. U vinogradima u kojima se pojavi vrlo brzo poprima razmjere epidemije, čineći velike štete u gubitku grožđa i trajnom gubitku zaraženih trsova. Uzročnik zlatne žutice je fitoplazma  koja živi i razmnožava se u provodnom sustavu biljaka.

Prema utvrđenom stanju, posjednici vinove loze obvezni su provoditi mjere navedene u Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze sukladno Akcijskome planu.

Simptomi žutice vinove loze na oboljelom se trsu pojavljuju najčešće krajem lipnja, a prema jeseni sve su izražajniji. Često se pojavljuju na čitavom trsu, ali mogu se pojaviti samo na mladicima lucnja ili reznika.

Simptomi na listu:

 • Kod bijelih sorti grožđa rubovi lišća uvijaju se prema naličju tako da list poprima kopljasti izgled, nepravilno žuti i krut je pa se na dodir drobi.
 • Kod crvenih sorti grožđa lišće crveni, a ostali simptomi su isti kao kod bijelih sorti.

Simptomi na mladicama:

 • Skraćeni internodiji, mladice ostaju zelene, a tijekom zime smrzavaju se i propadaju.

Simptomi na grozdovima:

 • Cvat se ponekad u potpunosti osuši i ostaje na trsu. Ako se simptomi pojave nakon završene cvatnje

grozd postupno vene i ne dozrijeva.

ŠIRENJE BOLESTI

 • zaraženim sadnim materijalom
 • vektorom

Američki cvrčak (Scaphoideus titanus Ball), vektor zlatne žutice vinove loze Flavescence dorée (FD), danas je proširen i prisutan u gotovo svim vinogradarskim područjima Hrvatske.

VAŽNO!

Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze te uoče li simptome zaraze odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

Ivan Šimičević, dipl.ing.agr. 

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Upozoravamo maslinare, kako se na opažačkim mjestima širom županije štetnik druge generacije maslinina moljca (Prays oleae) lovi iznad kritičnoga broja.

Stoga preporučujemo provedbu zaštitnih mjera protiv spomenutoga štetnika s jednim od dozvoljenih pripravaka: DECIS 2,5 EC ili IMIDAN 50 WG ili neki drugi prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Ekološki proizvođači mogu rabiti dozvoljene pripravke BATURAD WP ili BIOBIT WP ili neki drugi prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Najbolje je to izvršiti kada je plod veličine  5 mm.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević, dipl.ing.agr.

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jezgričavoga voća – jabuka

Obavještavamo voćare, kako najavljeni nestabilni vremenski uvjeti s oborinama ovih dana, mogu prouzročiti infekcije uzročnikom ekonomski najznačajnije bolesti –  krastavosti jabuke (Venturia inaequalis),  a isto tako i pepelnice (Podosphaera leucotricha).

Stoga preporučujemo zaštitu nasada s jednim od dozvoljenih sistemičnih pripravaka protiv obadvije bolesti: Difcor ili Indar 5 EW ili  Score 250 EC ili s nekim drugim prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Za produženo djelovanja navedenim sistemicima dobro je dodati jedan od preventivnih pripravaka: Dithane M-45, ili  Mankozeb ili Pinnozeb M-45 ili neki drugi prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Isto tako se lovi kritičan broj jabučnoga savijača (Cydia pomonella) pa se može uporabiti jedan od insekticida: IMIDAN 50 WG ili MOSPILAN 20 SP ili neki drugi prema Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

 

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr