Obavijest vinogradarima

Preporučuje se vinogradarima da  i dalje provode zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv uzročnika  pepelnice (Erysiphe necator) i peronospore (Plasmopara viticola), vodeći računa o razmacima tretiranja, te o zadnje provedenoj zaštiti (potrebno je izmjenjivati fungicide iz različitih skupina da ne dođe do rezistentnosti).

Protiv uzročnika pepelnice moguće je primijeniti pripravke Kusabi SC,  Collis SC, Dynali,  Talendo EC ili neki drugi pripravak, a između dva tretiranja uputno je provoditi zaprašivanje vinograda nekim od sumpornih prašiva (http://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/ )

Protiv uzročnika peronospore moguće je primijeniti pripravke  Forum star, Folpan Gold, Orondis, ili neki pripravak (http://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/ ).

Također je potrebno voditi računa i sivoj plijesni (Botritys cinerea). Pripravci koji se mogu koristiti Cantus, Chorus 75 WG, Switch ili neki drugi pripravak http://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja !

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

                                                                                Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

                                                                                marina.kocijancic@mps.hr

 

Pripremi za ispis