MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Istarska

Obavijest vinogradarima

Preporučuje se vinogradarima da  i dalje provode zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv uzročnika  pepelnice (Erysiphe necator) i peronospore( Plasmopara viticola).

Protiv pepelnice preporučujem neke od slijedećih preparata Domark 40 ME, Falcon EC 460, Folicur 250 EW, Luna Experience, Vivando SC ili neki drugi preparat ( pogledati http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. )

Protiv peronospore preporučujemo neke od slijedećih preparata : Mikal premium F , Forum star, Ridomil Gold MZ Pepite, ili neki drugi preparat ( pogledati http://fis.mps.hr/trazilicaszb/  ).

 

 Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema navedenoj uputi!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB !

 

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

                                                      Marina Kocijančić, dipl.inž.agr.

                                                      Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Obavijest povrtlarima

Meteorolozi najavljuju i dalje nestabilne vremenske prilike, sa lokalnim pljuskovima.Takvi vremenski uvjeti pogoduju razvoju plamenjača  na povrtnim kulturama.

Zaštitu od plamenjače na rajčici, potrebno je provesti sa jednim od pripravaka:  Ridomil Gold R( k-3 d), Ortiva( k-3 d),Equation Pro( k-7 d), Ranman Top( k-3 d) i dr.

U krastavcima, zaštitu od plamenjače( Pseudoperonospora cubensis) provesti sa jednim od pripravaka: Acrobat MZ WG ( k-14 d), Equation Pro ( k-10 d), Pergado MZ ( k-7 d) i dr.

U luku protiv plamenjače (Peronospora destructor) mogu se koristiti pripravci: Infinito( k-7 d); Quadris ( k-14 d),Ridomil gold MZ PEPITE( k-21 d), Zakeo 250 SC( k-21 d) i dr.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Dipl ing. Agr. Zrinka Krpan-Buić

E-mail: zrinka.krpan-buic@mps.hr

Obavijest voćarima

Meteorolozi najavljuju i dalje nestabilne vremenske prilike. Prestankom opasnosti od primarnih infekcija čađave krastavosti jabuka i krušaka( Venturia inaequalis) , prestaje potreba korištenja sistemičnih pripravaka. Zbog mogućnosti sekundarnog širenja bolesti, potrebno je provoditi preventivnu zaštitu lisne mase i plodova pripravcima sa preventivnim djelovanjem: Delan 700 WDG, Dithane M-45, Mankozeb, Star 80, Merpan 80 WDG, Kastor i dr.

Za suzbijanje pepelnice ( Podosphaera leucotricha) može se koristiti jedan od pripravaka: Luna Experience, Domark 40, Sercadis, Zato WG, Zato plus i dr.

Za suzbijanje leptira jabučnog savijača ( Cydia pomonella) može se koristiti: Mospilan 20 SP, Imidan 50, Laser, Coragen 20, Calypso 480 SC i dr.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

dipl ing. Agr. Zrinka Krpan-Buić

E-mail: zrinka.krpan-buic@mps.hr

VAŽNA OBAVIJEST VINOGRADARIMA

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze ( NN 48/2018 ), krajem ovog ili početkom idućeg tjedna, potrebno je izvršiti prvo tretiranje ličinki američkog cvrčka ( Scaphoideus titanus), prenositelja ( vektora) zlatne žutice vinove loze( Grapevine flavescens doree) u demarkiranom području. Nakon 2-3 tjedno potrebno je isto ponoviti.

Posjednici vinograda  u demarkiranom području obvezni su pratiti prisutnost američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča u svoje nasade krajem lipnja, pratiti simptome bolesti te provoditi mjere zaštite.

Demarkirano područje  obuhvaća zaraženo područje ( žarište)  širine 1km od mjesta gdje je utvrđena prisutnost zlatne žutice vinove loze i sigurnosno područje širine 5 km od granice zaraženog područja.

Za tu namjenu u Hrvatskoj su registrirani slijedeći insekticidi: Avaunt EC, Sumialfa 5 FL,  Decis 2,5 EC,  Cytrin Max, Piretro natura, Abanto, Krisant EC ili Asset five.

Radi zaštite pčela tretiranje obavljati kad pčele ne lete ( večernji sati) a prije toga potrebno je pokositi cvjetni porast!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

                                                                                  Marina Kocijančić, dipl. inž. agr

                                                                                   Marina.kocijancic@mps.hr

                                                                               

 

Obavijest maslinarima

Upozoravamo maslinare s područja Istre, da bilježimo let druge generacije maslininog moljca (Prays oleae), srednjeg do pojačanog intenziteta.

Ovisno o položaju i sortimentu, maslina je završila sa cvatnjom ili su plodovi veličine 1-3 mm.

Tretiranje protiv ove generacije provodi se kad je plod veličine 4-5 mm. Svakako preporučujem maslinarima da pregledavaju svoje nasade.

Štete od ove generacije očituju se u opadanju plodova tijekom  kolovoza.

 

Preparati koji se mogu koristiti  u tu svrhu jesu preparati na bazi Bacillus thurigiensis ( Biobit WP , Baturad WP), ili  preparati na bazi deltametrina ( Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Ritmus, Scatto, Rotor super, Poleci plus, Demetrina 25 EC ) , preparat na bazi fosmeta ( Imidan).

Preparati na bazi dimetoata (Rogor 40, Chromogor, Perfekthion, Calinogor) imaju krajnji rok za primjenu do 30.06.2020 god.

 

Također upozoravamo maslinare da pregledavaju svoje nasade na prisutnost maslininog svrdlaša (Caenorhinus /Rhynchites cribripennis), metodom otresanja na bijelu podlogu jedanput tjedno.

Ovaj štetnik najveće štete čini na malim plodovima uzrokujući njihovo crnjenje i otpadanje.

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB!

 

 

 Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

 Marina.kocijancic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinogradarima preporučujemo da, čim to dozvole vremenske prilike, izvrše  zaštitu svojih nasada.

Protiv peronospore preporučujemo neki od slijedećih preparata : Ridomil gold MZ pepite, Fantic-F, Galben-F, Pergado F, Forum star, Acrobat MZ, Magma triple  ili neki drugi preparat.

 Protiv pepelnice preporučujemo  Talendo EC, Collis SC, Domark ME, Dynali EC, Luna Experience,  ili neki drugi preparat.

Za botritis ili sivu plijesan kod osjetljivih sorata mogu se koristiti Teldor, Pyrus 400SC, Switch, Cantus, Chorus 75 WG ili neki drugi preparat.

 

Napominjem da se protiv navedenih uzročnika mogu koristiti i drugi pripravci koji su registrirani u RH.

 

Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja !

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

Obavijest poljoprivrednicima

MREŽA SKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA SZB ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA KOJA TREBAJU IMATI OVJERENI PRATEĆI LIST KAO DOKAZ DA SU OTPAD ZBRINULI NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN

 

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Corteva Agriscience (Dow AgroSciences), Danon, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

 

U sklopu projekta  sakuplja se samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

 

Udruga CROCPA i tvrtka CIAK d.o.o. zadržavaju pravo promjene rasporeda sakupljanja ili obustave istog u slučaju takvih preporuka Kriznog Stožera o zabrani masovnih okupljanja.

 

Istarska županija

15.06.2020.

Finida bb (dvorište 6. maj)   Umag 9.00 – 11.00
Brtonigla Nova Vas Brtonigla 12.00 – 14.00

 

 

17.06.2020.

Poslovni prostor Parka d.o.o. Most 25

(u blizini parkirališta CIMOS)

Buzet 09.00 – 10.30
Parkiralište iza doma Josip Daus Cerovlje 12 Cerovlje 12.00 – 14.00

 

 

 

19.06.2020.

Sajmište Višnjan

 

  Višnjan 09.00 – 11.00
POVRĆE VITASOVIĆ d.o.o. Šišanska cesta 124 Pula 13.00 – 14.30

 

Obavijest povrtlarima

Meteorolozi najavljuju i dalje nestabilne vremenske prilike. Zbog intenzivnog porasta lisne mase, i povoljnih uvjeta za razvoj i širenje bolesti, potrebno je provesti zaštitu. Zaštitu od plamenjače ( Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti( Alternaria solani) u rajčici i krumpiru, provesti sa jednim od pripravaka: Ridomil gold MZ PEPITE, Galben C, Fantic M, Acrobat MZ WG, Armetil M  i dr.

U rajčici protiv koncentrične pjegavosti i baršunaste plijesni: Argo, Difcor, Domark 40 ME i dr. U krastavcima protiv plamenjače i pepelnice primjeniti jedan od pripravaka: Ortiva, Zakeo 250  SC, Ridomil gold MZ PEPITE, Pergado MZ  i dr. Protiv lisnih ušiju: Mospilan 20 SP, Mospilan 20 SG, Closer, Teppeki WG ( dozvola na krastavcima, rajčici,paprici).

 

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

                                                                                Dipl ing. Agr. Zrinka Krpan-Buić

                                                                               E-mail: zrinka.krpan-buic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinogradarima preporučujemo da prije cvatnje izvrše  zaštitu svojih nasad usmjerenu protiv peronospore ( Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe  necator).

 

Protiv peronospore preporučujemo neki od slijedećih preparata : Mikal flash, Mikal premium F, Fantic-F, Pergado F, Curzate F, Forum star, Ridomil gold MZ pepite ili neki drugi preparat.

 

 

Protiv pepelnice preporučujemo  Talendo EC, Collis SC, Domark ME, Dynali EC, Luna Experience ili neki drugi preparat.

 

 

Napominjem da se protiv navedenih uzročnika mogu koristiti i drugi pripravci koji su registrirani u RH.

 

 

Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja !

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

 

 

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

 

 

 

                                                                                Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

                                                                                Marina.kocijancic@mps.hr

 

 

Obavijest voćarima

Zaštitu nasada jabuka i krušaka protiv čađave krastavosti ( Venturia inaequalis)  potrebno je provesti  kombinacijom sistemičnih- Indar 5 EW, Difcor, Score 400 SC, Pyrus 400 SC i dr, i preventivnih pripravaka: Delan 700WDG, Merpan 80 WDG, Dithane M-45, Star 80 WP, Chorus 75 WG  i dr. U nasadima gdje je prisutna pepelnica, u zaštiti primjeniti Sercadis ili Luna experience. Zražene vrhove je potrebno mehanički odstranjivati iz voćnjaka.

Za suzbijanje jabučnog savijača ( Cydia pomonella), primjeniti jedan od pripravaka: Coragen 20 S, Calypso SC 480, Mospilan 20SC, Affirm opti i dr. Preporučeni pripravci djeluju i na minera kružnih mina( Leucoptera malifoliella).

 Pripravku Calypso je ukinuta registracija. Dopuštenje za primjenu zaliha je do 03.02.2021.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                                                Dipl ing. Agr. Zrinka Krpan-Buić

                                                                               E-mail: zrinka.krpan-buic@mps.hr