Tag: Istarska

Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Koštićave vrste voćaka( breskve, nektarine, marelice i šljive) se nalaze u fazi pune cvatnje do završetka cvatnje. S obzirom da nas idućih nekoliko dana, očekuje porast temperature sa mogučnošću oborina, preporučujemo provesti zaštitu protiv uzročnika bolesti paleža cvijeta i sušenja rodnih grančica ( Monilinia laxa), sa jednim od pripravaka koji su registrirani za tu namjenu.

Nektarine: Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG, Scab 80 WG i dr.

Breskva: Chorus 50 WG, Luna Experience, Switch 62,5 WG, Nativo i dr.

Šljiva: Chorus 50 WG, Signum , Nativo 75 WG, Teldor SC 500 i dr.

Marelica: Chorus 50 WG, Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Signum DF ili mikrobiološki pripravak Serenade Aso.

Trešnja: Chorus 50 WG, Luna experience, Teldor SC 500, i dr.

Višnja: Chorus 75 WG, Luna Experience, Signum DF.

Kemijske mjere zaštite voćaka u stadiju cvatnje, potrebno je provesti predvečer, u vrijeme kada pčele ne lete.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                                                Dipl ing. Agr. Zrinka Krpan

                                                                               E-mail: zrinka.krpan@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Breskve i nektarine se ovisno o sorti i lokaciji nalaze u fazi nabubrenih pupova do faze otvaranja pupova. S obzirom da nas u narednom periodu očekuje vlažno i kišovito vrijeme, preporučamo provesti zaštitu protiv uzročnika bolesti kovrčavosti (Taphrina deformans) sa jednim od pripravaka: Chromodin S-65 ( breskva), Nativo 75 WG( breskva, nektarina) Ziram 76 WG

(breskva) ili Scab 480 SC (nektarina, breskva), Syllit 544 SC (breskva, nektarina) i dr.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                                                dipl ing. agr. Zrinka Krpan

                                                                               E-mail: zrinka.krpan@mps.hr

Obavijest maslinarima

Preporučujemo maslinarima s područja Istre da nakon berbe, čim to dozvole vremenske prilike, izvrše tretiranje svojih nasada protiv uzročnika bolesti paunovog oka (Spilocea oleagina) te protiv uzročnika raka masline

(Pseudomonas savastanoi).

U tu svrhu preporučujemo  neke od slijedećih pripravaka: NEORAM WG, CUPRABLU Z 35 WG, AIRONE SC, SERENADE ASO  ili  neke druge pripravke.

Maslinare također upozoravamo da u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja ( SZB).

Podatci o svim registriranim SZB u RH dostupni su u Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

 

 Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

 Marina.Kocijancic@mps.hr

 

 

 

 

 

Obavijest maslinarima

Obavještavamo  maslinare s područja Istre da na prognoznim punktovima bilježimo pojačani let druge generacije  maslinine muhe (Bactrocera oleae).

Maslinare upućujemo na pregled maslinika, pregled žutih ploča postavljenih u masliniku te pregled plodova. 

U slučaju da je utvrđeno 2 muhe na žutoj ploči tjedno te 10-15 % zaraženih plodova potrebno je provesti zaštitu nasada.

Pripravci koji se mogu koristiti su na bazi: deltametrina ( DECIS 2,5, DECIS 100 EC, POLECI PLUS , SCATTO , ROTOR SUPER, DEMETRINA) ili flupiradifurona ( SIVANTO PRIME).

Također se upućuju maslinari da strogo vode računa o propisanim karencama.

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti maslina smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

                                                                                    marina.kocijancic@mps.hr

 

 

Obavijest maslinarima

Obavještavamo  maslinare s područja Istre da na prognoznim punktovima bilježimo let druge generacije  maslinine muhe ( Bactrocera oleae), nešto nižeg intenziteta.

Maslinare upućujemo na pregled maslinika, pregled žutih ploča postavljenih u masliniku te pregled plodova.

 U slučaju da je utvrđeno 2 muhe na žutoj ploči tjedno te 10-15 % zaraženih plodova potrebno je provesti zaštitu nasada.

Pripravci koji se mogu koristiti su na bazi: deltametrina ( DECIS 2,5, DECIS 100 EC, POLECI PLUS , SCATTO , ROTOR SUPER, DEMETRINA) ili flupiradifurona ( SIVANTO PRIME).

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti maslina smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

  marina.kocijancic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Obavještavamo maslinare s područja Istre da na prognoznim punktovima ne bilježimo značajniji let maslinine muhe (Bactrocera oleae). Maslinare upućujemo da i dalje prate naše obavijesti.

Također se upućuju maslinari na pregled svojih maslinika, pregled žutih ploča postavljenih u masliniku i pregled plodova.

 Na lokalitetima gdje su plodovi maslina smežurani zbog nedovoljne količine oborina  preporučljivo je vršiti folijarnu prihranu.

Također je moguće tretirati masline sredstvima na bazi zeolita ili kaolina. Otopine navedenih pripravaka štite biljku od abiotskog stresa poput visokih temperatura i djeluju repelentno na štetnike.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača.

 

 Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

                                                                                    marina.kocijancic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Preporučuje se vinogradarima da  i dalje provode zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv

uzročnika  pepelnice (Erysiphe necator), peronospore (Plasmopara viticola) te sive plijesni (Botrytis cinerea),  vodeći računa o zadnje provedenoj zaštiti te vodeći računa o karenci.

Protiv uzročnika pepelnice moguće je primijeniti neke od slijedećih pripravaka : Luna  experience, Cyflamid 5 EW ( K 21), Talendo EC, Collis ( K28) ili neki drugi pripravak.

Mogu se primijeniti i pripravci na osnovi sumpora (K 35), vodeći računa o tome da pri temperaturi zraka iznad 25˚C  mogu izazvati fitotoksičnost.

U ovom je periodu  moguća je jedino zaraza novog porasta uzročnikom peronospore.

Predlažemo primjenu fungicida kraće karence npr. Mildicut 25 SC, Ampexio ili neki drugi pripravak.

Također je moguće tretiranje bakrenim pripravcima ( K 35).

Protiv uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea) primijeniti u zonu grožđa jedan od pripravaka: Teldor SC 500, Switch 62,5 WG i dr.

Vinogradare podsjećamo da redovito pregledavaju žute ljepljive ploče radi praćenja populacije američkog cvrčka- vektora zlatne žutice vinove loze. Ploče treba mijenjati svaka 2-3 tjedna.

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema navedenoj uputi!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB !

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                      Marina Kocijančić, dipl.inž.agr.

                                                      marina.kocijancic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Preporučuje se vinogradarima da  i dalje provode zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv

uzročnika  pepelnice ( Erysiphe necator) i peronospore (Plasmopara viticola),  vodeći računa o razmacima tretiranja te o zadnje provedenoj zaštiti ( potrebno je izmjenjivati fungicide iz različitih skupina da ne dođe do rezistentnosti).

 

Protiv uzročnika pepelnice moguće je primijeniti pripravke prema zadnjim preporukama ( 24.06.) a između dva tretiranja uputno je provoditi zaprašivanje vinograda nekim od sumpornih prašiva (  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ ).

 

Protiv peronospore se mogu  koristiti kombinirani ili kontaktni fungicidi kao što su Leimay, Mildicut, Curzate F, Pergado F, Ampexio, Orondis, Cabrio Top.

 

Također je moguće u narednom periodu planirati tretiranje bakrenim pripravcima.

 

 

Vinogradare podsjećamo da redovito pregledavaju žute ljepljive ploče radi praćenja populacije američkog cvrčka- vektora zlatne žutice vinove loze. Ploče treba mijenjati svaka 2-3 tjedna.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka potrebno je  krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje.

Zbog zaštite pčela potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu te zaštitu obaviti u večernjim satima !

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema navedenoj uputi!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB !

 

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                      Marina Kocijančić, dipl.inž.agr.

                                                      marina.kocijancic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

Protiv plamenjače rajčice i krumpira ( Phytophthora infestans), plamenjače krastavac ( Pseudoperonospora cubensis) primijeniti jedan od pripravaka: Equation Pro, Neoram WG, Ridomil  gold R, Polyram DF, Ortiva i dr., pazeći na karence.

Protiv plamenjače tikvica ( Pseudoperonospora cubensis) primijeniti jedan od pripravaka:  Neoram WG, Ranman 400 SC  i dr.

Protiv pepelnice tikvenjača ( Ersyphe cichoracearum) primijeniti jedan od pripravaka Nativo 75 WG, Karathane gold 350 EC i dr.

Protiv pepelnice rajčice,paprike, ( Leveillula taurica), primijeniti jedan od pripravaka: Nativo 75 WG, Signum i dr.

Protiv Sive plijesni ( Botrytis cinerea), primijeniti jedan od pripravaka: Teldor, Signum, Switch 62,5 WG, Pyrus, Ortiva i dr, pazeći na karence.

Protiv Lisnih ušiju( Aphididae) prema potrebi primijeniti jedan od pripravaka-Pirimor 50WG; Karate Zeon; Teppeki 500WG, Neemazal T/S i dr.

Kalifornijski trips ( Frankliniella occidentalis)- Kraft 18 EC; Vertimec 18 EC, Laser– u  večernjim satima, jer dnevna svjetlost brzo razgrađuje ove aktivne tvari.

Koprivina grinja ( Tetranychus urticae)- Kraft 18 EC, Vertimec 18 EC , u večernjim satima

Protiv stakleničkog štitastog moljca( Trialeurodes vaporariorum), primijeniti: Closer, Abanto,Requiem prime, Movento i dr. pazeći na registraciju po kulturama.

Za Južnoameričkog moljca rajčice ( Tuta absoluta), primijeniti jedan od pripravaka:  Alverde, Ampligo, Voliam targo, Neemazal-T/S, Lepinox plus i dr.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

                                                                                Dipl ing. Agr. Zrinka Krpan-Buić

                                                                               E-mail: zrinka.krpan-buic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinogradarima preporučujemo da, nastave sa  zaštitom svojih nasada protiv uzročnika peronospore ( Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe  necator).

Protiv peronospore preporučujemo neki od slijedećih preparata : Forum star , Curzate F, Pergado F, Momentum trio, Folpan gold, Mikal flash  ili neki drugi preparat.

 Protiv pepelnice preporučujemo  Nativo 75 WG, Collis SC, Domark ME, Dynali EC, Luna Experience,  ili neki drugi preparat.

Za botritis ili sivu plijesan kod osjetljivih sorata mogu se koristiti Teldor, Luna privilege,  Chorus 75 WG, Geoxe ili neki drugi preparat.

VAŽNO !

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze ( NN 48/2018 ), potrebno je izvršiti drugo tretiranje protiv američkog cvrčka ( Scaphoideus titanus), prenositelja ( vektora) zlatne žutice vinove loze( Grapevine flavescens doree) u demarkiranom području.

Posjednici vinograda  u demarkiranom području obvezni su pratiti prisutnost američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča u svoje nasade krajem lipnja ili početkom srpnja te pratiti simptome bolesti i provoditi mjere zaštite.

Demarkirano područje  obuhvaća zaraženo područje ( žarište)  širine 1km od mjesta gdje je utvrđena prisutnost zlatne žutice vinove loze i sigurnosno područje širine 5 km od granice zaraženog područja.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, potrebno je krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje.

Za tu namjenu u Hrvatskoj su registrirani slijedeći insekticidi: Avaunt EC *,  Sumialfa 5 FL,  Decis 2,5 EC,  Cytrin Max, Pyregard, Abanto, Krisant EC, Asset five, Sivanto prime, Direkt green ili Mavrik FLO.

*registracija do 19.03.2022 god. a krajnji rok za primjenu je 22.09.2022 god.

Radi zaštite pčela tretiranje obavljati kad pčele ne lete ( večernji sati) a prije toga potrebno je pokositi cvjetni porast!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja !

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                                                Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

                                                                                marina.kocijancic@mps.hr