MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Istarska

Obavijest maslinarima

Obavještavamo  maslinare s područja Istre da na prognoznim punktovima i dalje bilježimo pojačani let  maslinine muhe ( Bactrocera oleae).

 

Maslinare upućujemo na pregled maslinika, pregled žutih ploča postavljenih u masliniku i pregled plodova te da donesu odluku o načinu zaštite svojih nasada.

 

 

Može se nastaviti korištenje metode zatrovanih mamaca tj. tretiranje dijelova krošnje.

 

U tu svrhu se  može koristiti gotovi pripravak ( SUCCESS BAIT, ECO TRAP- vješanje u nasad )  ili umjesto gotovog pripravka može se koristiti neki od  insekticida dozvoljenih na maslini uz dodatak atraktanta ( Buminal).

 

Ova metoda zasniva se na tome da se prskaju samo dijelovi krošnje ili samo pojedine grančice i to u pravilu koje su manje rodne. Tretiranje ponavljamo svakih 10-12 dana i obavezno nakon kiše.

 

Također se može koristiti i metoda tretiranja cijele krošnje .

 

U tu svrhu dozvoljeni  su slijedeći pripravci na bazi: deltametrina ( DECIS 2,5, DECIS 100 EC, POLECI PLUS , SCATTO , ROTOR SUPER, DEMETRINA) te na bazi fosmeta ( IMIDAN 50 WG).

 

Potrebno je strogo voditi računa o karenci te o broju dozvoljenih tretiranja pojedinih pripravaka tijekom vegetacijske sezone ( http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ )

 

 

Preparate koristiti prema uputama !

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

marina.kocijancic@mps.hr

 

Obavijest maslinarima!

Obavještavamo  maslinare s područja Istre da na prognoznim punktovima i dalje bilježimo let druge generacije maslinine muhe ( Bactrocera oleae).

Maslinare upućujemo na pregled maslinika, pregled žutih ploča postavljenih u masliniku i pregled plodova te da donesu odluku o načinu zaštite svojih nasada.

 Može se nastaviti korištenje metode zatrovanih mamaca tj. tretiranje dijelova krošnje.

 U tu svrhu se  može koristiti gotovi pripravak ( SUCCESS BAIT, ECO TRAP- vješanje u nasad )  ili umjesto gotovog pripravka može se koristiti neki od  insekticida dozvoljenih na maslini uz dodatak atraktanta ( Buminal).

Ova metoda zasniva se na tome da se prskaju samo dijelovi krošnje ili samo pojedine grančice i to u pravilu koje su manje rodne. Tretiranje ponavljamo svakih 10-12 dana i obavezno nakon kiše.

Također se može koristiti i metoda tretiranja cijele krošnje .

 U tu svrhu dozvoljeni  su slijedeći pripravci na bazi: deltametrina ( DECIS 2,5, DECIS 100 EC, POLECI PLUS , SCATTO , ROTOR SUPER, DEMETRINA) te na bazi fosmeta ( IMIDAN 50 WG).

Potrebno je strogo voditi računa o broju dozvoljenih tretiranja pojedinih pripravaka tijekom vegetacijske sezone ( http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ )

 Preparate koristiti prema uputama !

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

 Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

                                                                                    marina.kocijancic@mps.hr

 

Obavijest maslinarima

Obavještavamo  maslinare s područja Istre da na prognoznim punktovima bilježimo početak leta druge generacije maslinine muhe ( Bactrocera oleae).

 

Maslinare upućujemo na pregled maslinika, pregled žutih ploča postavljenih u masliniku i pregled plodova te da donesu odluku o načinu zaštite svojih nasada.

 

 

Može se nastaviti korištenje metode zatrovanih mamaca tj. tretiranje dijelova krošnje.

 

U tu svrhu se  može koristiti gotovi pripravak ( SUCCESS BAIT, ECO TRAP- vješanje u nasad )  ili umjesto gotovog pripravka može se koristiti neki od  insekticida dozvoljenih na maslini uz dodatak atraktanta ( Buminal).

 

Ova metoda zasniva se na tome da se prskaju samo dijelovi krošnje ili samo pojedine grančice i to u pravilu koje su manje rodne. Tretiranje ponavljamo svakih 10-12 dana i obavezno nakon kiše.

 

Također se može koristiti i metoda tretiranja cijele krošnje .

 

U tu svrhu dozvoljeni  su slijedeći pripravci na bazi: deltametrina ( DECIS 2,5, DECIS 100 EC, POLECI PLUS , SCATTO , ROTOR SUPER, DEMETRINA) te na bazi fosmeta ( IMIDAN 50 WG).

 

Potrebno je strogo voditi računa o broju dozvoljenih tretiranja pojedinih pripravaka tijekom vegetacijske sezone ( http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ )

 

 

Preparate koristiti prema uputama !

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

marina.kocijancic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća

Nestabilne vremenske prilike se nastavljaju i ovaj tjedan, i zato proizvođačima na otvorenom preporučamo tretiranje nasada povrća sa jednim od pripravaka:

Rajčica

Acrobat MZ WG( plamenjača K= 3 dana); Ranman 400 SC( plamenjača K= 3 dana); Ortiva( plamenjača, koncentrična pjegavost, baršunasta plijesan,pepelnica K= 3 dana);  Electis WG ( plamenjača i siva pjegavost K= 3 dana); Signum ( pepelnica, siva plijesan K= 3 dana); Stroby WG ( pepelnica K= 3 dana) i dr.

Paprika

Ortiva ( plamenjača, koncentrična pjegavost i pepelnica K= 3 dana); Stroby WG ( pepelnica K= 3 dana); Tazer ( pepelnica, plamenjača K= 3 dana); Nativo 75 WG ( pepelnica K= 3 dana) i dr.

Krastavci

Revus( plamenjača K=3 dana); Ortiva ( plamenjača, pepelnica K= 3 dana); Stroby WG ( pepelnica k= 3 dana); Ranman top ( plamenjača K= 3 dana); Karathane gold 350 EC ( pepelnica K= 3 dana) i dr.

 

Potrebno je pratiti i pojavu štetnika, gusjenice, tripsa, lisnih ušiju i stjenica, te prema potrebi tretirati sa jednim od dozvoljenih insektidcida za tu namjenu.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                                                Dipl ing. Agr. Zrinka Krpan-Buić

                                                                               E-mail: zrinka.krpan-buic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Naredba o poduzimanju obaveznog uklanjanja ambrozije  ( nn 72/2007), propisuje mjere obveznog uklanjanja korova ambrozije u cilju njenog suzbijanja i spriječavanja daljnjeg širenja na području Republike Hrvatske. Vlasnici obradivih površina, šuma,lovišta, ovlaštenici koji upravljaju površinama koje se nalaze uz vodotokove i kanale, površine uz javne prometnice i željezničke pruge i dr., dužni su redovito provoditi tijekom sezone mjere za uklanjanje ambrozije. Uklanjanje je moguće izvršiti mehaničkim, kemijskim i agrotehničkim mjerama. Ambrozija ( Ambrosia atemisifolia) ili limundžik je alergena biljka, jedan od najjačih alergena na svijetu i njezino uklanjanje je potrebno obaviti prije cvatnje, kako bi se spriječilo njezino daljnje širenje.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

                                                                                Dipl ing. Agr. Zrinka Krpan-Buić

                                                                               E-mail: zrinka.krpan-buic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Upozoravamo maslinare s područja Istre da je bilježimo pojačani let 1. generacije maslinine muhe ( Bactrocera oleae).

Trenutne vremenske prilike koje vladaju ( temperature niže od 30 stupnjeva) pogoduju razvoju iste.

Stoga preporučujemo maslinarima da krenu sa  mjerama zaštite.

1.Preventivne mjere zaštite

 U preventivne mjere spada i metoda zatrovanih mamaca tj. tretiranje dijelova krošnje.

U tu svrhu se  može koristiti gotovi pripravak ( SUCCESS BAIT, ECO TRAP- vješanje u nasad )  ili umjesto gotovog pripravka može se koristiti neki od  insekticida dozvoljenih na maslini uz dodatak atraktanta ( Buminal).

Ova metoda zasniva se na tome da se prskaju samo dijelovi krošnje ili samo pojedine grančice i to u pravilu koje su manje rodne. Tretiranje ponavljamo svakih 10-12 dana i obavezno nakon kiše.

 

2. Metoda tretiranja cijele krošnje 

U tu svrhu mogu se koristiti neki od slijedećih pripravaka : IMIDAN 50 WG, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER ILI DEMETRINA, strogo vodeći računa o dozvoljenom broju primjena pojedinih pripravaka tijekom sezone ( http://fis.mps.hr/trazilicaszb/  ).

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti maslina smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

 Marina.kocijancic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Preporučuje se vinogradarima da  i dalje provode zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv

uzročnika  pepelnice ( Erysiphe necator) i peronospore( Plasmopara viticola).

 

Protiv pepelnice preporučujem neke od slijedećih preparata Mystic EC , Nativo WG, Collis, Luna Experience, Vivando SC, Difcor EC, Falcon 460 EC ili neki drugi preparat koji se nije koristio više od 3 puta tijekom sezone ( http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ )

 

 

Protiv peronospore preporučujemo neke od slijedećih preparata : Galben M, Fantic M, Acrobat MZ WG, Forum star, Ridomil Gold MZ Pepite, Mildicut Sc ili neki drugi preparat ( http://fis.mps.hr/trazilicaszb/  )

 

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze ( NN 48/2018 ), potrebno je izvršiti drugo tretiranje  protiv američkog cvrčka ( Scaphoideus titanus), prenositelja ( vektora) zlatne žutice vinove loze( Grapevine flavescens doree) u demarkiranom području za sve one koji to još do sada nisu obavili.

 

Posjednici vinograda  u demarkiranom području obvezni su pratiti prisutnost američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča u svoje nasade , pratiti simptome bolesti te provoditi mjere zaštite.

Demarkirano područje  obuhvaća zaraženo područje ( žarište)  širine 1km od mjesta gdje je utvrđena prisutnost zlatne žutice vinove loze i sigurnosno područje širine 5 km od granice zaraženog područja.

Za suzbijanje američkog cvrčka registrirani su slijedeći insekticidi: Avaunt, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max te ekološki insekticid Abanto, Piretro Natura i Asset Fiv

 

Radi zaštite pčela tretiranje obavljati kad pčele ne lete ( večernji sati) a prije toga potrebno je pokositi cvjetni porast!

 

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema navedenoj uputi!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB !

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

 

Marina Kocijančić, dipl.inž.agr.

Marina.kocijancic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Preporučuje se vinogradarima da  i dalje provode zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv uzročnika  pepelnice (Erysiphe necator) i peronospore( Plasmopara viticola).

Protiv pepelnice preporučujem neke od slijedećih preparata Domark 40 ME, Falcon EC 460, Folicur 250 EW, Luna Experience, Vivando SC ili neki drugi preparat ( pogledati http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. )

Protiv peronospore preporučujemo neke od slijedećih preparata : Mikal premium F , Forum star, Ridomil Gold MZ Pepite, ili neki drugi preparat ( pogledati http://fis.mps.hr/trazilicaszb/  ).

 

 Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema navedenoj uputi!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB !

 

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

                                                      Marina Kocijančić, dipl.inž.agr.

                                                      Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Obavijest povrtlarima

Meteorolozi najavljuju i dalje nestabilne vremenske prilike, sa lokalnim pljuskovima.Takvi vremenski uvjeti pogoduju razvoju plamenjača  na povrtnim kulturama.

Zaštitu od plamenjače na rajčici, potrebno je provesti sa jednim od pripravaka:  Ridomil Gold R( k-3 d), Ortiva( k-3 d),Equation Pro( k-7 d), Ranman Top( k-3 d) i dr.

U krastavcima, zaštitu od plamenjače( Pseudoperonospora cubensis) provesti sa jednim od pripravaka: Acrobat MZ WG ( k-14 d), Equation Pro ( k-10 d), Pergado MZ ( k-7 d) i dr.

U luku protiv plamenjače (Peronospora destructor) mogu se koristiti pripravci: Infinito( k-7 d); Quadris ( k-14 d),Ridomil gold MZ PEPITE( k-21 d), Zakeo 250 SC( k-21 d) i dr.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Dipl ing. Agr. Zrinka Krpan-Buić

E-mail: zrinka.krpan-buic@mps.hr

Obavijest voćarima

Meteorolozi najavljuju i dalje nestabilne vremenske prilike. Prestankom opasnosti od primarnih infekcija čađave krastavosti jabuka i krušaka( Venturia inaequalis) , prestaje potreba korištenja sistemičnih pripravaka. Zbog mogućnosti sekundarnog širenja bolesti, potrebno je provoditi preventivnu zaštitu lisne mase i plodova pripravcima sa preventivnim djelovanjem: Delan 700 WDG, Dithane M-45, Mankozeb, Star 80, Merpan 80 WDG, Kastor i dr.

Za suzbijanje pepelnice ( Podosphaera leucotricha) može se koristiti jedan od pripravaka: Luna Experience, Domark 40, Sercadis, Zato WG, Zato plus i dr.

Za suzbijanje leptira jabučnog savijača ( Cydia pomonella) može se koristiti: Mospilan 20 SP, Imidan 50, Laser, Coragen 20, Calypso 480 SC i dr.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

dipl ing. Agr. Zrinka Krpan-Buić

E-mail: zrinka.krpan-buic@mps.hr