MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Istarska

Obavijest proizvođačima koštićavog voća

U narednih nekoliko dana, očekuju se nestabilni vremenski uvjeti, preporučujemo provesti zaštitu protiv uzročnika bolesti šupljikavosti lista ( Stigmina carpophilla), sa jednim od pripravaka koji su registrirani za tu namjenu : Delan 700 WDG-breskva, marelica, nektarina i trešnja; Captan WP 50 i Kastor u koštićavom voću; Merpan 80 WDG u višnji i marelici.

Protiv bolesti kozičavosti lista trešnje i višnje ( Blumeriella jaapi) koristiti jedan od pripravaka:  Dithane  M-45, ili Syllit 544 SC ili Chromodin S-65 i dr.

U nasadima šljiva protiv naranđaste pjegavosti ( Polystigma rubrum) i hrđe šljive ( Tranzschelia pruni spinosa)Pinozeb M-45, Dithane M-45, Kastor i dr.

Potrebno je i izvršiti  pregled nasada na prisustvo lisnih ušiju, te prema potrebi provesti zaštitu sa jednim od pripravaka: Pirimor 50 WG ( breskva, višnja, šljiva, marelica); Mospilan 20 SG(trešnja, šljiva,višnja,nektarina,breskva); Movento ( breskva, nektarina, marelica, trešnja i šljiva) i dr.

Rane sorte koštićavog voća koje dozrijevaju i traje berba, ne preporučamo tretirati. Prednost dajemo naizmjeničnoj primjeni kombiniranih fungicida kraće karence.

Zaštitu je potrebno provesti po mirnom i toplom vremenu.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

                                                                                Dipl ing. Agr. Zrinka Krpan-Buić

                                                                               E-mail: zrinka.krpan-buic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

Protiv plamenjače rajčice i krumpira ( Phytophthora infestans), plamenjače krastavac ( Pseudoperonospora cubensis) primijeniti jedan od pripravaka: Ortiva, Revus, Ranman top, Aliette flash, Avi WG, Equation pro i dr, pazeći na registraciju po kulturama.

Voditi računa o registraciji pripravaka po kulturama. ( http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Protiv plamenjače tikvica ( Pseudoperonospora cubensis) primijeniti jedan od pripravaka: Dithane DG Neotec, Equation pro, Neoram WG, Ranman 400 SC , Quadris i dr.

Protiv plamenjače paprike ( Phytophthora capsici) primijeniti jedan od pripravaka: Ortiva, Tazer, Zakeo 250 SC  i dr.

Za praćenje populacije štetnika, savjetujemo postavljanje ljepljivih žutih i plavih ploča iznad vršnih listova, te po pojavi primijeniti dozvoljene pripravke:

Lisne uši( Aphididae)Pirimor 50WG; Karate Zeon; Teppeki 500WG, Neemazal T/S i dr.

Kalifornijski trips ( Frankliniella occidentalis)- Kraft 18 EC; Vertimec 18 EC, Laser– u  večernjim satima, jer dnevna svjetlost brzo razgrađuje ove aktivne tvari.

Koprivina grinja ( Tetranychus urticae)- Kraft 18 EC, Vertimec 18 EC , u večernjim satima

Protiv stakleničkih štitastih moljaca( Trialeurodes vaporariorum) Requiem prime i dr.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

                                                                                Dipl ing. Agr. Zrinka Krpan-Buić

                                                                               E-mail: zrinka.krpan-buic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinogradarima preporučujemo da nastave sa  zaštitom svojih nasada protiv uzročnika peronospore ( Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe  necator).

Protiv peronospore preporučujemo neki od slijedećih preparata : Forum star, Ridomil gold MZ pepite, Fantic-F, Galben-F, Fantic M, Galben M, Acrobat MZ, Magma triple  ili neki drugi preparat.

Protiv pepelnice preporučujemo  Nativo 75 WG, Collis SC, Domark ME, Dynali EC, Luna Experience,  ili neki drugi preparat.

Za botritis ili sivu plijesan kod osjetljivih sorata mogu se koristiti Teldor, Pyrus 400SC, Switch, Chorus 75 WG ili neki drugi preparat.

Napominjem da se protiv navedenih uzročnika mogu koristiti i drugi pripravci koji su registrirani u RH.

Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja !

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                                                Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

                                                                                marina.kocijancic@mps.hr

 

 

 

 

Obavijest vinogradarima

Vinogradarima preporučujemo da i dalje vrše  zaštitu svojih nasad usmjerenu protiv peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe  necator).

Protiv peronospore preporučujemo neki od slijedećih preparata : Mikal flash, Mikal premium F, Pergado F, Curzate F, Forum star ili neki drugi preparat.

Protiv pepelnice i dalje preporučujemo pripravke na bazi sumpora ili neke od slijedećih pripravaka kao što su : Talendo EC, Collis SC, Domark ME, Dynali EC, Luna Experience ili neki drugi preparat.

Na prognoznim punktovima gdje se pratio let grožđanih moljaca nije utvrđena njihova značajna populacija te za sada nije potrebno vršiti tretiranje protiv istih.

Napominjem da se protiv navedenih uzročnika mogu koristiti i drugi pripravci koji su registrirani u RH.

Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja !

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                                                Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

                                                                                Marina.kocijancic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Upućuju se maslinari s područja Istre, da i dalje vode računa o  tretiranje svojih nasada protiv uzročnika paunovog oka (Spilocaea oleagina), ovisno o dosadašnjoj zaštiti koju su provodili.

Protiv navedenog uzročnika preporučujemo neke od slijedećih sistemičnih pripravaka uz dodatak pripravka na bazi sumpora Cosavet DF :

Stroby WG, Nativo 75 WG , Syllit 544SC, Sugoby ili Quimera.

Također se treba voditi računa i o prihrani u narednom periodu.

Na prognoznim punktovima, gdje se prati populacija i let maslininog moljca (Prays olea) nije zabilježen kritičan broj te za sada nije potrebno provoditi mjere zaštite protiv istog.

Upućuju se maslinari da i dalje prate preporuke, gdje će biti obaviješteni o populaciji navedenog štetnika.

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB!

 

                                   Marina Kocijančić, dipl. inž. agr

                                   Marina.kocijancic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima koštićavog voća

I dalje se nastavljaju nestabilni vremenski uvjeti, i zato preporučujemo provesti zaštitu protiv uzročnika bolesti šupljikavosti lista ( Stigmina carpophilla), sa jednim od pripravaka koji su registrirani za tu namjenu : Captan WP 50 i Kastor u koštićavom voću; Delan 700WDG –u breskvama, marelicama, trešnjama i nektarinama.

U nasadima bresaka i nektarina za zaštitu od breskvinog savijača ( Cydia molesta) koristiti jedan od pripravaka: Runner 240SC, Avaunt EC,Coragen 20 SC i dr.

Protiv šljivinog savijača ( Cydia funebrana) koristiti jedan od pripravaka: Insegar 25 WG, Delegate 250 WG, Decis 100 EC i dr.

Potrebno je i izvršiti  pregled nasada na prisustvo lisnih ušiju, te prema potrebi provesti zaštitu sa jednim od pripravaka: Pirimor 50 WG ( breskva, višnja, šljiva, marelica); Mospilan 20 SG(trešnja, šljiva,višnja,nektarina,breskva); Movento ( breskva, nektarina, marelica, trešnja i šljiva) i dr.

Zaštitu je potrebno provesti po mirnom i toplom vremenu.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                                                Dipl ing. Agr. Zrinka Krpan-Buić

                                                                               E-mail: zrinka.krpan-buic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Zbog nestabilnih vremenskih prilika koje vladaju vinogradarima preporučujemo da i dalje vrše zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv crne pjegavosti ( Phomopsis viticola), peronospore ( Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe  necator).

Preporučuju se pripravci na bazi

  • Folpeta ( Folpan 80 WG, Futura 50 )
  • Folpet i azoksistrobina ( Univerzalis)
  • Fosetila i folpeta ( Mikal Flash WG, Mikal Premium F)
  • ili neki drugi pripravci.

 Protiv pepelnice preporučujemo  pripravke na bazi sumpora ili neki drugi preparat.

Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja !

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                                                Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

                                                                                marina.kocijancic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

Protiv plamenjače rajčice i krumpira ( Phytophthora infestans), plamenjače krastavac ( Pseudoperonospora cubensis) primijeniti jedan od pripravaka: Equation Pro, Neoram WG, Ridomil  gold MZ pepite i dr.

Voditi računa o registraciji pripravaka po kulturama. ( http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Protiv plamenjače tikvica ( Pseudoperonospora cubensis) primijeniti jedan od pripravaka: Dithane DG Neotec, Equation pro, Neoram WG, Ranman 400 SC  i dr.

Protiv plamenjače paprike ( Phytophthora capsici) primijeniti jedan od pripravaka: Ortiva, Tazer, Zakeo 250 SC  i dr.

Za praćenje populacije štetnika, savjetujemo postavljanje ljepljivih žutih i plavih ploča iznad vršnih listova, te po pojavi primijeniti dozvoljene pripravke:

Lisne uši( Aphididae)Pirimor 50WG; Karate Zeon; Teppeki 500WG, Neemazal T/S i dr.

Kalifornijski trips ( Frankliniella occidentalis)- Kraft 18 EC; Vertimec 18 EC, Laser– u  večernjim satima, jer dnevna svjetlost brzo razgrađuje ove aktivne tvari.

Koprivina grinja ( Tetranychus urticae)- Kraft 18 EC, Vertimec 18 EC , u večernjim satima

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                                                 Zrinka Krpan-Buić, dipl ing. agr.

                                                                               E-mail: zrinka.krpan-buic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

U narednih nekoliko dana, očekuju se nestabilni vremenski uvjeti sa mogučnošću oborina, preporučujemo provesti zaštitu protiv uzročnika bolesti šupljikavosti lista ( Stigmina carpophilla), sa jednim od pripravaka koji su registrirani za tu namjenu:

Delan 700 WDG-breskva,marelica,nektarina i trešnja;

 Captan WP 50 i Kastor u koštićavom voću;

Merpan 80 WDG u višnji i marelici.

Protiv bolesti kozičavosti lista trešnje i višnje ( Blumeriella jaapi) koristiti jedan od pripravaka:  Dithane  M-45, ili Syllit 544 SC ili Chromodin S-65 i dr.

Potrebno je i izvršiti  pregled nasada na prisustvo lisnih ušiju, te prema potrebi provesti zaštitu sa jednim od pripravaka: Pirimor 50 WG ( breskva, višnja, šljiva, marelica); Mospilan 20 SG(trešnja, šljiva,višnja,nektarina,breskva); Movento ( breskva, nektarina, marelica, trešnja i šljiva) i dr.

Zaštitu je potrebno provesti po mirnom i toplom vremenu.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

                                                                                Dipl ing. Agr. Zrinka Krpan-Buić

                                                                               E-mail: zrinka.krpan-buic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Obavještavaju se vinogradari da u narednom periodu izvrše zaštitu svojih nasada usmjerenu  protiv uzročnika crne pjegavosti (Phomopsis viticola).

U ovom periodu prednost dajemo organskim fungicidima kao što su: Dithane M-45,  Pinozeb M45,  Penncozeb 75 DG, Polyram DF, Delan pro,  Solofol ili dr.

( http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ ).

Za zaštitu protiv pepelnice (Erysiphe necator) gore navedenim pripravcima također dodati  pripravke na bazi sumpora npr. Chromosul 80Thiovit JetKumulus DFKalinosul 80 WGKossan WGSulfolac 80 WGCosavet DFSumpor SC-80 i dr.

 

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja !

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                                                      Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

                                                                                      marina.kocijancic@mps.hr