Tag: Istarska

Obavijest vinogradarima

Preporučuje se vinogradarima da u narednom periodu izvrše  zaštitu svojih nasada protiv uzročnika crne pjegavosti ( Phomopsis viticola).

U  fenofazi vunastog pupa prednost dajemo pripravcima na osnovi bakra  (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ ).

Kod pojave prvih listića prednost dati jednom od slijedećih pripravaka:  Polyram DF, Delan PRO, Solfol, Univerzalis.

Da bi se smanjile štete od lozinih grinja, uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) i erinoze  (Eriophyes vitis) u fazi vunastog pupa i pojave prvih listića, predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora u malo povišenoj koncentraciji.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja !

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

Marina.kocijancic@mps.hr

 

 

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

S obzirom da nas idućih nekoliko dana, očekuje porast temperature sa mogućnošću oborina, preporučujemo provesti zaštitu protiv uzročnika bolesti paleža cvijeta i sušenja rodnih grančica ( Monilinia laxa), sa jednim od pripravaka koji su registrirani za tu namjenu.

Chorus 50 WG- šljiva, višnja,trešnja,breskva,nektarina, marelica

Teldor SC 500- trešnja, šljiva, breskva, nektarina, marelica

Nativo 75 WG- breskva, nektarina, marelica, šljiva, trešnja

Switch 62,5 WG- marelica, trešnja, šljiva, breskva, nektarina

Signum- koštićavo voće

Difcor- šljiva, breskva, marelica

Luna exprerience- breskva, trešnja, višnja

Kemijske mjere zaštite voćaka u stadiju cvatnje, potrebno je provesti predvečer, u vrijeme kada pčele ne lete.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                                                                            Dipl ing. Agr. Zrinka Krpan

                                                                               E-mail: zrinka.krpan@mps.hr

Obavijest maslinarima

Obavještavamo maslinare s područja Istre da nakon  rezidbe obave preventivnu zaštitu protiv uzročnika paunovog oka (Spilocaea oleagina),  te bakterijskog raka (Pseudomonas syringae pv. savastanoi ).

Za tu namjenu mogu se koristiti pripravci na osnovi bakra:  (Neoram WG, Nordox 75 WG, Cupra, Codimur 50, Copper Key, Cupper Lainco, Cuprablau Z 35 WG, Airone SC ). Primjenom pripravaka na osnovi bakra u maslinicima koji imaju veću zarazu paunovim okom može doći do“ bakrenog šoka“ koji će se  manifestirati  odbacivanjem zaraženih listova i gubitkom lisne mase.

U maslinicima gdje su vidljivi simptomi zaraze paunovim okom preporučujemo korištenje slijedećih pripravaka: Stroby WG, Nativo 75 WG, Syllit 544 SC, Ortiva top,  Sugoby, Quimera, Fosika, Savial forte, Phyto Sarcan, Aquicine.

Protiv uzročnika bakterijskog raka i paunovog oka registriran je i  biološki baktericid i fungicid Serenade ASO (Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713).

U maslinicima gdje  se bilježi prisutnost štitastih ušiju obaviti  tretiranje mineralnim uljem : Bijelo ulje EC, Mineralno svijetlo ulje EC  i dr.

Također je potrebno obratiti pozornost na pojavu potkornjaka (Hylesinus oleiperda, Phloeotribus scarabeoides).

Preporučljivo je  nakon rezidbe  ostaviti u nasadu lovne grane  ili napraviti lovne snopiće, koje je potrebno iznijeti iz maslinika najdalje do kraja travnja i spaliti. Također se mogu postaviti  lovke za masovni ulov (alkohol+vizualna ploča).

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja.

Pripravke koristiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

 

                                                                                                      Marina Kocijančić dipl. inž. agr

e-mail:marina.kocijancic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Pojoprivrednim proizvođačima koštičavih voćnih vrsta (breskve, marelice, nektarine, višnje, trešnje, šljive)  preporučujemo da pregledaju svoje nasade. Za koštičave vrste voćaka koje se nalaze u fenofazi bubrenja pupova, potrebno je obaviti tretiranje, sa jednim od pripravaka na osnovi bakra.

Ovim tretiranjem obavlja se zaštita protiv kovrčavosti lista breskve (Taphrina deformans), šupljikavosti lista koštićavog voća (Stigmina carpophila), paleži cvijeta i grančica (Monilinia spp.), rogača šljive ( Taphrina pruni), bakterijskog raka koštićavog voća. Prilikom rezidbe, važno je ukloniti sve osušene grančice i mumificirane plodove.

Potrebno je izvršiti i pregled na prisustvo štitastih ušiju, jaja crvenog voćnog pauka, jaja lisnih ušiju. Pripravcima na osnovi bakra mogu se dodavati mineralna ulja ili se mogu koristiti gotove kombinacije.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

                                                                                 Zrinka Krpan, dipl ing. agr.

                                                                               E-mail: zrinka.krpan@mps.hr

Obavijest maslinarima

Obavještavamo maslinare s područja Istre da na prognoznim punktovima i dalje bilježimo pojačani let  maslinine muhe (Bactrocera oleae).

Maslinare upućujemo na pregled maslinika, pregled žutih ploča postavljenih u masliniku te pregled plodova.

 U slučaju da je utvrđeno 2 muhe na žutoj ploči tjedno te 10-15 % zaraženih plodova potrebno je provesti zaštitu nasada.

 

Pripravci koji se mogu koristiti su na bazi: deltametrina (DECIS 2,5, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER, DEMETRINA) ili flupiradifurona (SIVANTO PRIME).

Potrebno je voditi računa o karenci!

 

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti maslina smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

 

 

 

 Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

                                                                                    marina.kocijancic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Obavještavamo  maslinare s područja Istre da na prognoznim punktovima bilježimo pojačani let druge generacije  maslinine muhe (Bactrocera oleae).

Maslinare upućujemo na pregled maslinika, pregled žutih ploča postavljenih u masliniku te pregled plodova.

U slučaju da je utvrđeno 2 muhe na žutoj ploči tjedno te 10-15 % zaraženih plodova potrebno je provesti zaštitu nasada.

Pripravci koji se mogu koristiti su na bazi: deltametrina (DECIS 2,5, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER, DEMETRINA) ili

flupiradifurona (SIVANTO PRIME).

Također su povoljni uvjeti za infekciju uzročnikom bolesti paunovo oko (Spilocaea oleagina).

Pripravci koje možemo koristiti protiv navedenog uzročnika su SYLLIT 554 SC, SERENADE ASO, NEORAM WG,AIRONE SC.

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti maslina smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

                                                                                    marina.kocijancic@mps.hr

 

 

Obavijest maslinarima

Obavještavamo  maslinare s područja Istre da na prognoznim punktovima bilježimo let druge generacije  maslinine muhe ( Bactrocera oleae) srednjeg do pojačanog intenziteta.

Maslinare upućujemo na pregled maslinika, pregled žutih ploča postavljenih u masliniku te pregled plodova.

 U slučaju da je utvrđeno 2 muhe na žutoj ploči tjedno te 10 % zaraženih plodova potrebno je provesti zaštitu nasada.

Pripravci koji se mogu koristiti su na bazi : flupiradifurona – SIVANTO PRIME ili pripravci na bazi  deltametrina ( DECIS 2,5, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER, DEMETRINA)

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti maslina smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

marina.kocijancic@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Preporučuje se vinogradarima da i dalje provode zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv uzročnika pepelnice (Erysiphe necator), peronospore (Plasmopara viticola) te sive plijesni ( Botrytis cinerea),  vodeći računa o zadnje provedenoj zaštiti te vodeći računa o karenci.

 

Protiv uzročnika pepelnice moguće je primijeniti neke od slijedećih pripravaka : Luna  experience, Talendo EC, Collis , Nativo, Dynali ili neki drugi pripravak.

 

Protiv uzročnika peronospore predlažemo primjenu fungicida kao što su: Folpan Gold, Forum star Metomorf  F,  Profiler i dr.

 

Protiv uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea) primijeniti u zoni grožđa jedan od pripravaka: Teldor SC 500, Switch 62,3 WG i dr.

 

Vinogradare podsjećamo da redovito pregledavaju žute ljepljive ploče radi praćenja populacije američkog cvrčka- vektora zlatne žutice vinove loze. Ploče treba mijenjati svaka 2-3 tjedna.

 

 

U slučaju da vaše vinograde zahvati tuča preporučamo tretiranje nasada pripravcima na bazi folpeta te primjena biostimulatora ( Drin, Polyamin, Fitoalgen, Lyso Ammin, Amino Vital i dr.) koji će biljkama pomoći da prevladaju stres te da se ubrza zacjeljivanje nastalih rana.

 

 

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema navedenoj uputi!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB !

 

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                      Marina Kocijančić, dipl.inž.agr.

                                                      marina.kocijancic@mps.hr

 

Obavijest maslinarima

 Obavještavamo  maslinare s područja Istre da na prognoznim punktovima bilježimo početak leta maslinine muhe (Bactrocera oleae) nižeg do srednjeg intenziteta.

 

Upućuju maslinari na pregled svojih maslinika, pregled žutih ploča postavljenih u masliniku i pregled plodova.

 

Također je moguće postaviti u maslinik gotove lovke za metodu masovnog ulova kao što su KARATE TRAP B, CONETRAP BACTROCERA, DELMUR TRAP DACUS ILI EKO-TRAP.

 

 

Također je moguće tretirati masline sredstvima na bazi zeolita ili kaolina. Otopine navedenih pripravaka štite biljku od abiotskog stresa poput visokih temperatura i djeluju repelentno na štetnike.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača.

 Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

                                                                                    marina.kocijancic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Preporučuje se vinogradarima da  i dalje provode zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv

uzročnika  pepelnice ( Erysiphe necator) i peronospore (Plasmopara viticola),  vodeći računa o razmacima tretiranja te o zadnje provedenoj zaštiti ( potrebno je izmjenjivati fungicide iz različitih skupina da ne dođe do rezistentnosti).

 

Protiv uzročnika pepelnice moguće je primijeniti pripravke prema zadnjim preporukama ( 07.06. 2023) a između dva tretiranja uputno je provoditi zaprašivanje vinograda nekim od sumpornih prašiva (  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ ).

 

Protiv uzročnika peronospore moguće je primijeniti pripravke prema zadnjim preporukama ili

  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Zaštitu provesti prije najavljenih oborina.

 

 

 

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

 

Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja !

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

 

 

                                                                                Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

                                                                                marina.kocijancic@mps.hr