MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Istarska

Obavijest vinogradarima

Preporučuje se vinogradarima da i dalje provode zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv uzročnika  pepelnice (Erysiphe necator) i peronospore(Plasmopara viticola).

Protiv pepelnice preporučujem neke od slijedećih preparata Mystic E, Nativo WG, Postalon SC, Collis, Luna Experience, Vivando SC, Difcor EC, Falcon 460 EC ili neki drugi preparat koji se nije koristio više od 3 puta tijekom sezone.

Protiv peronospore preporučujemo neke od slijedećih preparata: Galben F, Fantic F, Acrobat MZ WG, Forum star, Ridomil Gold R, Ridomil Gold MZ, Pepite, Mildicut Sc ili neki drugi preparat.

 Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema navedenoj uputi!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Marina Kocijančić, dipl.inž.agr.

 

Obavijest građanima-palmin drvotoč

10.07.2019

Palmin drvotoč (Paysandisia archon) i crvena palmina pipa ( Rhynchophorus ferrugineus) jedni su od najvažnijih štetnika na palmama, jer uzrokuju potpuno postupno propadanje biljke domaćina. Najčešći njihovi domaćini koje susrećemo kod nas su: kanarska datulja ( Phoenix canariensis), visoka žunara ( Trachycarpus fortunei), kalifornijska lepezasta palma ( Washington filifera) i niska žumara ( Chamaerops humilis). Palmin drvotoč preferira palme vrste Trachycarpus fortunei ( visoka žumara),dok crvena palmina pipa preferira palme roda Phoenix. Palmin drvotoč je prisutan već nekoliko godina na našem području (Istra). Obavijest o prvom tretiranju protiv palminog drvotoča, objavljena je 17.05.2019.

Sada je potrebno izvršiti drugo tretiranje palmi protiv palminog drvotoča.

Palme koje pokazuju znakove napada, a i one koje naoko izgledaju zdrave, potrebno je zaštititi. Pripravak Pyrinex 48 EC je registriran za suzbijanje navedenih štetnika palmi. Koristi se zalijevanjem korijena kroz sistem za navodnjavanje. Količina škropiva ovisi o veličini palme, u prosjeku iznosi 20-25 litara po palmi.

Tretiranje je potrebno provesti po lijepom i mirnom vremenu, naravno uz obavezno korištenje zaštitne opreme.

Dipl. ing agronomije Zrinka Krpan-Buić

E-mail: Zrinka.Krpan-Buic@mps.hr

Obavijest povrćarima

10.07.2019

Nestabilne vremenske prilike se nastavljaju i ovaj tjedan, i zato proizvođačima na otvorenom preporučamo tretiranje nasada povrća sa jednim od pripravaka:

Rajčica

Acrobat MZ WG ( plamenjača K= 3 dana); Ranman ( plamenjača K= 3 dana); Ortiva ( plamenjača, koncentrična pjegavost, baršunasta plijesan K= 3 dana); Ortiva Top ( koncentrična pjegavost, plamenjača i pepelnica K= 7 dana); Electis WG ( plamenjača i siva pjegavost K= 3 dana); Signum ( pepelnica, siva plijesan K= 3 dana); Stroby WG ( pepelnica K= 3 dana) i dr.

Paprika

Ortiva ( plamenjača, koncentrična pjegavost i pepelnica K= 3 dana); Stroby WG ( pepelnica K= 3 dana); Tazer ( pepelnica, plamenjača i koncentrična pjegavost K= 3 dana); Nativo 75 WG ( pepelnica K= 3 dana) i dr.

Potrebno je pratiti i pojavu štetnika, gusjenice, tripse, lisne uši i stjenice, te prema potrebi tretirati sa jednim od dozvoljenih insektidcida za tu namjenu.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Dipl ing. Agr. Zrinka Krpan-Buić

E-mail: zrinka.krpan-buic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Upozoravamo maslinare s područja Istre da je bilježimo početak leta 1. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae), srednjeg do jačeg intenziteta.

Trenutne vremenske prilike koje vladaju (temperature niže od 30 stupnjeva i povremene kiše i vlaga) pogoduju razvoju iste.

Stoga preporučujemo maslinarima da krenu sa preventivnim mjerama zaštite.

U preventivne mjere spada i metoda zatrovanih mamaca tj. tretiranje dijelova krošnje.

U tu svrhu se može koristiti gotovi pripravak ili umjesto gotovog pripravka može se koristiti neki od  insekticida dozvoljenih na maslini uz dodatak atraktanta (Buminal).

Ova metoda zasniva se na tome da se prskaju samo dijelovi krošnje ili samo pojedine grančice i to u pravilu koje su manje rodne. Tretiranje ponavljamo svakih 10-12 dana i obavezno nakon kiše.

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

Obavijest vinogradarima

Upućuju se vinogradari sa područja Istre da u narednih nekoliko dana provedu drugo tretiranje usmjereno protiv američkog cvrčka (Scaphoides titanus), prenosnika fitoplazme poznate pod nazivom zlatna žutica vinove loze.

Naime, obilaskom terena i pregleda vinograda utvrđena je prisutnost odraslog oblika.

(Napomena: Vinogradari koji su već obavili drugo tretiranje to sada ne trebaju učiniti!)

Pripravci koji se mogu koristiti u tu svrhu su slijedeći : Avaunt EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Decis 2,5 EC, Reldan 22 E, Cythrin Max, Piretro natura, Abanto ili Krisant EC.

Radi zaštite pčela tretiranje obavljati u vrijeme kada pčele ne lete (večernji sati)!!!

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

Obavijest povrćarima

Nestabilne vremenske prilike se nastavljaju i ovaj tjedan, i zato proizvođačima na otvorenom preporučamo tretiranje nasada povrća sa jednim od pripravaka:

Kultura Bolest Trgovački naziv
Rajčica

 

 

 

 

 

Plamenjača, siva pjegavost

 

Plamenjača

 

Pepelnica, plamenjača,baršunasta plijesan

 

Pepelnica, siva plijesan

 

 

Pepelnica

Electis WG

 

Ranman Top

Equation Pro

 

Ortiva

 

 

Signum

 

 

Stroby WG

Paprika Pepelnica

 

Pepelnica

 

Plamenjača, koncentrična pjegavost i pepelnica

 

 

 

 

 

Signum

 

Stroby WG

 

Ortiva

 

 

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                                                                                dipl ing. Agr. Zrinka Krpan-Buić
e-mail: zrinka.krpan-buic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Upozoravamo maslinare s područja Istre, da bilježimo let druge generacije maslininog moljca (Prays oleae), srednjeg do pojačanog intenziteta.

Ovisno o položaju i sortimentu, maslina je završila sa cvatnjom ili su plodovi veličine 1-3 mm.

Tretiranje protiv ove generacije provodi se kad je plod veličine 4-5 mm. Svakako preporučujem maslinarima da pregledavaju svoje nasade.

Štete od ove generacije očituju se u opadanju plodova tijekom  kolovoza.

Preparati koji se mogu koristiti  u tu svrhu jesu preparati na bazi Bacillus thurigiensis ( Biobit WP , Baturad WP ), preparati na bazi dimetoata (Rogor 40, Chromogor, Perfekthion, Calinogor) ili  preparati na bazi deltametrina ( Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Ritmus, Scatto, Rotor super, Poleci plus) , preparat na bazi fosmeta ( Imidan),  preparat na bazi cipermetrina ( Cythrin max) ili preparat na bazi piretrina ( ASSET).

Također upozoravamo maslinare da pregledavaju svoje nasade na prisutnost maslininog svrdlaša ( Caenorhinus /Rhynchites cribripennis), metodom otresanja na bijelu podlogu jedanput tjedno.

Ovaj štetnik najveće štete čini na malim plodovima uzrokujući njihovo crnjenje i otpadanje. (Napomena: Rogor 40 je registriran u RH i za suzbijanje maslininog svrdlaša).

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB!

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

Važna obavijest vinogradarima

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018), nakon završetka cvatnje, potrebno je izvršiti tretiranje ličinki američkog cvrčka ( Scaphoideus titanus), prenositelja (vektora) zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescens doree) u demarkiranom području.

Popis katastarskih općina gdje je fitoplazma potvrđena je u NN 51/2017 .

Za tu namjenu u Hrvatskoj su registrirani slijedeći insekticidi: Avaunt EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Decis 2,5 EC, Reldan 22 EC, Cytrin Max, Piretro natura, Abanto ili Krisant EC.

Radi zaštite pčela tretiranje obavljati kad pčele ne lete (večernji sati)!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

Obavijest vinogradarima

Vinogradarima preporučujemo da prije cvatnje izvrše  zaštitu svojih nasad usmjerenu protiv peronospore ( Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe  necator).

Protiv peronospore preporučujemo neki od slijedećih preparata : Ridomil gold MZ pepite, Fantic-F, Galben-F, Forum star, Acrobat MZ  ili neki drugi preparat.

Protiv pepelnice preporučujemo  Talendo EC, Collis SC, Crystal, Domark ME, Dynali EC, Luna Experience ili neki drugi preparat.

Napominjem da se protiv navedenih uzročnika mogu koristiti i drugi pripravci koji su registrirani u RH.

Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja !

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                                                                                Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

Obavijest maslinarima

Obavještavamo maslinare s područja Istre da na prognoznim punktovima bilježimo let maslinovog moljca (Prays oleae) srednjeg do pojačanog intenziteta.

Za sada ne preporučujemo nikakve mjere zaštite, budući da se cvatnja ne očekuje u narednom tjednu.

Na prognoznim punktovima će se i dalje pratiti populacija navedenog štetnika, stoga, maslinarima preporučujemo da pozorno prate naredne obavijesti.

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB) i da se strogo pridržavaju propisanih uputa.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Marina Kocijančić, dipl.inž.agr.