MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Istarska

Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Pojoprivrednim proizvođačima koštićavih voćnih vrsta( breskve, marelice, nektarine, višnje, trešnje, šljive) preporučujemo da pregledaju svoje nasade.

Obilaskom terena, koštićave vrste voćaka( breskve, nektarine, marelice i šljive) se nalaze u fazi pune cvatnje do završetka cvatnje. S obzirom da nas idućih nekoliko dana, nakon proteklog zahlađenja i olujnog vjetra, očekuje porast temperature sa mogučnošću oborina, preporučujemo provesti zaštitu protiv uzročnika bolesti paleža cvijeta i sušenja rodnih grančica ( Monilinia laxa), sa jednim od pripravaka koji su registrirani za tu namjenu. Za breskvu i nektarinu-Chorus 50, za marelicu i šljivu Chorus 50 ili Difcor.

Kemijske mjere zaštite voćaka u stadiju cvatnje, potrebno je provesti predvečer, u vrijeme kada pčele ne lete.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

Dipl ing. Agr. Zrinka Krpan-Buić

E-mail: zrinka.krpan-buic@mps.hr

Obavijest maslinarima!

Obavještavamo maslinare s područja Istre da je vrijeme da izvrše tretiranje svojih nasada protiv uzročnika paunovog oka ( Spilocaea oleagina).

Preparati koji se  mogu koristiti u tu svrhu jesu :  Stroby WG , Nativo 75 WG ili Syllit.

Također se mogu koristiti i pripravci na bazi bakra kao što su :  Cuprablau Z, Nordox 75 WG ili Neoram WG,  koji također smanjuju širenje bakterijskog raka masline ( Pseudomonas syringae pv. savastanoi ).

Napominjem da se u tu svrhu mogu koristiti i drugi pripravci na bazi bakra. 

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB!

 

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr

marina.kocijancic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Breskve i nektarine se ovisno o sorti i lokaciji nalaze u fenofazi početka cvatnje- do pune cvatnje. S obzirom da nas u narednom periodu očekuje vlažno i kišovito vrijeme, preporučamo provesti zaštitu protiv uzročnika bolesti kovrčavosti ( Taphrina deformans) sa jednim od pripravaka: Chromodin S-65, Difcor, Nativo 75 WG, Ziram 76 WG ILI Scab 480 SC i dr.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Dipl ing. Agr. Zrinka Krpan-Buić

E-mail: zrinka.krpan-buic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Poljoprivrednim proizvođačima koštićavih voćnih vrsta( breskve, marelice, nektarine, višnje, trešnje, šljive)  preporučujemo da pregledaju svoje nasade. Za koštićave vrste voćaka koje se nalaze u fenofazi bubrenja pupova, potrebno je obaviti prvo preventivno tretiranje, sa jednim od pripravaka na osnovi bakra:  Bordoška juha Caffaro 20 WP, Champion WG 50, Champion flow SC, Codimur 52, Cupra, Cuprablau Z 35 WG, Cuprocaffaro 50 WP, Nordox 75 WG, Neoram WG i dr.

Pripravke na osnovi bakra potrebno je primijeniti u fenofazi bubrenja pupova. Ovim tretiranjem obavlja se zaštita protiv kovrčavosti lista breskve ( Taphrina deformans), šupljikavosti lista koštićavog voća ( Stigmina carpophila), paleži cvijeta i grančica ( Monilinia spp.), rogača šljive ( Taphrina pruni), bakterijskog raka koštićavog voća.

Potrebno je izvršiti i pregled na prisustvo štitastih ušiju, jaja crvenog voćnog pauka, jaja lisnih ušiju, te utvrditi njihov kritični broj. Tada se pripravcima na osnovi bakra mogu dodavati mineralna ulja ( Bijelo ulje, Promanal neu, Ovipron Top, Ovitex i dr), ili se mogu koristiti gotove kombinacije.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

dipl ing. agr. Zrinka Krpan-Buić

E-mail: zrinka.krpan-buic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Preporučujemo maslinarima s područja Istre da nakon berbe izvrše tretiranje svojih nasada protiv uzročnika bolesti paunovog oka ( Spilocea oleagina). U tu svrhu preporučujemo  pripravak na osnovi bakra,  Neoram WG.

Neoram WG  također, djeluje na sprečavanje širenja i suzbijanje uzročnika raka masline ( Pseudomonas syringae pv. savastanoi).

 Za suzbijanje paunovog oka  može se koristiti i pripravak Stroby WG.

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr

marina.kocijancic@mps.hr 

Obavijest povrćarima

Tijekom ovog vikenda zabilježene su količine oborina preko 33 mm/m2 i zato preporučamo ponoviti zaštitu povrća protiv bolesti i štetnika , birajući sredstva kraće karence.

Rajčica

Acrobat MZ WG( plamenjača K= 3 dana); Ranman ( plamenjača K= 3 dana); Ortiva( plamenjača, koncentrična pjegavost, baršunasta plijesan K= 3 dana); Ortiva Top ( koncentrična pjegavost, plamenjača i pepelnica K= 7 dana); Electis WG ( plamenjača i siva pjegavost K= 3 dana); Signum ( pepelnica, siva plijesan K= 3 dana); Stroby WG ( pepelnica K= 3 dana) i dr.

Paprika

Ortiva ( plamenjača, koncentrična pjegavost i pepelnica K= 3 dana); Stroby WG ( pepelnica K= 3 dana); Tazer ( pepelnica, plamenjača i koncentrična pjegavost K= 3 dana); Nativo 75 WG ( pepelnica K= 3 dana) i dr.

Tikvenjače

 Ranman 400SC ( plamenjača- tikva, dinja, tikvica, lubenica, krastavac, K= 3 dana); Infinito ( plamenjača- tikvice, krastavci, bundeve, dinje i lubenice, K= 3 dana); Ortiva ( pepelnica i plamenjača- krastavci, K= 3 dana; pepelnica- tikvice, K= 3 dana); Dithane DG NEOTEC ( čađavice, pepelnica, antraknoza, pjegavost- dinja, K= 3 dana; čašđavice, plamenjača, antraknoza- tikvice, K= 3 dana) i dr.

Potrebno je pratiti i pojavu štetnika, gusjenice, tripse, lisne uši i stjenice, te prema potrebi tretirati sa jednim od dozvoljenih insektidcida za tu namjenu.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                                                                     Dipl ing. Agr. Zrinka Krpan Buić

                                                                   E-mail: zrinka.krpa.buic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Jako nevrijeme praćeno tučom, ovaj vikend je zahvatilo područje Istre. Pojedini dijelovi su zabilježili štetu od tuče, posebno u maslinicima.

Štete nastale u maslinicima, potrebno je sanirati sa jednim od pripravaka na osnovi bakra ( Neoram WG- karenca 15 dana). Rane nastale tučom su idealna mjesta za ulazak patogena u biljku, raka masline, čiji je uzročnik bakterija Pseudomonas savastanoi.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

dipl ing. agr. Zrinka Krpan-Buić

E-mail: zrinka.krpan-buic@mps.hr

Obavijest građanima-palmin drvotoč

Palmin drvotoč (Paysandisia archon)  i  crvena palmina pipa( Rhynchophorus ferrugineus)  jedni su od najvažnijih štetnika na palmama., jer uzrokuju potpuno postupno propadanje biljke domaćina.  Najčešći njihovi domaćini koje susrećemo kod nas su: kanarska datulja ( Phoenix canariensis), visoka žunara( Trachycarpus fortunei), kalifornijska lepezasta palma( Washington filifera) i niska žumara ( Chamaerops humilis). Palmin drvotoč preferira palme vrste Trachycarpus fortunei ( visoka žumara),dok crvena palmina pipa preferira palme roda Phoenix. Palmin drvotoč je prisutan već nekoliko godina na našem području( Istra).  Obavijest o prvom i drugom  tretiranju protiv palminog drvotoča, objavljene su  17.05.2019 i 10.07.2019.

Sada je potrebno izvršiti treće tretiranje palmi protiv palminog drvotoča.

Palme koje pokazuju znakove napada, a  i one koje naoko izgledaju  zdrave, potrebno je zaštititi. Pripravak Pyrinex 48 EC je registriran za suzbijanje navedenih štetnika palmi. Koristi se zalijevanjem korijena kroz sistem za navodnjavanje.  Količina škropiva ovisi o veličini palme, u prosjeku iznosi 20-25 litara po palmi.

Tretiranje je potrebno provesti po lijepom i mirnom vremenu, naravno uz obavezno korištenje zaštitne opreme.

Dipl. ing agronomije Zrinka Krpan-Buić

E-mail: Zrinka.Krpan-Buic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Obavještavamo  maslinare s područja Istre da na prognoznim punktovima bilježimo vrlo visoku populaciju maslinine muhe ( Bactrocera oleae).

Maslinare upućujemo na pregled maslinika i plodova. Ukoliko je 5 % zaraženih plodova preporučujemo da nastave sa preventivnom mjerama zaštite.

U preventivne mjere spada i metoda zatrovanih mamaca tj. tretiranje dijelova krošnje.

 U tu svrhu se  može koristiti gotovi pripravak pod nazivom Success bait  (karenca 14 dana).

Ova metoda zasniva se na tome da se prskaju samo dijelovi krošnje ili samo pojedine grančice i to u pravilu koje su manje rodne. Tretiranje ponavljamo svakih 10-15 dana i obavezno nakon kiše.

Ukoliko je  10 – 15 %  plodova zaraženo tada je opravdana kurativna metoda ( „širom“) tj. tretiranje cijele krošnje.

 Dozvoljeni pripravci su na bazi:

deltametrina ( Decis 2,5, Decis 100 EC, Poleci plus , Scatto , Rotor super )  Karenca= 7 dana),

fosmeta ( Imidan 50 WG) Karenca 21 dan

te dimetoata  Rogor 40, Karenca  28 dana,

Chromogor, Perfekthion, Calinogor,  Karenca  42 dana

Upućuju se maslinari da vode računa o broju dozvoljenih tretiranja tijekom vegetacije te propisanoj karenci !

 Preparate koristiti prema uputama !

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

 

 

 

Obavijest maslinarima!

Obavještavamo maslinare s područja Istre da na prognoznim punktovima bilježimo let druge generacije maslinine muhe ( Bactrocera oleae).

Maslinare upućujemo na pregled maslinika i plodova. Ukoliko je 5 % zaraženih plodova preporučujemo da nastave sa preventivnom mjerama zaštite.

U preventivne mjere spada i metoda zatrovanih mamaca tj. tretiranje dijelova krošnje.

U tu svrhu se može koristiti gotovi pripravak pod nazivom Success bait ( karenca 14 dana).

Ova metoda zasniva se na tome da se prskaju samo dijelovi krošnje ili samo pojedine grančice i to u pravilu koje su manje rodne. Tretiranje ponavljamo svakih 10-15 dana i obavezno nakon kiše.

Ukoliko je 10 – 15 % plodova zaraženo tada je opravdana kurativna metoda ( „širom“) tj. tretiranje cijele krošnje.

Dozvoljeni pripravci su na bazi: deltametrina ( Decis 2,5, Decis 100 EC, Poleci plus , Scatto , Rotor super), na bazi fosmeta ( Imidan 50 WG), te dimetoata ( Rogor 40, Chromogor, Perfekthion, Calinogor).

Preparate koristiti prema uputama!

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.