Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

Primjena bio stimulatora i ojačivača biljaka na osnovi aminokiselina doprinosi oporavku kultura od nastalih oštećenja uzrokovanih mjestimičnom tučom. Pomaže pri jačanju obrambenih mehanizama same biljke. Nestabilno vrijeme sa mjestimičnim padalinama se nastavlja i dalje.

Protiv plamenjače rajčice i krumpira ( Phytophthora infestans), primijeniti jedan od pripravaka: Ranman top, Proxanil 450SC, Revus, Zakeo 250 SC, Ortiva, Ortiva top i dr.

Voditi računa o registraciji pripravaka po kulturama.

Protiv plamenjače tikvica ( Pseudoperonospora cubensis) primijeniti jedan od pripravaka:  Neoram WG,  Infinito, Ortiva, Orvego i dr, protiv pepelnice tikvenjača ( Ersyphe cichoracearum) primijeniti jedan od pripravaka Nativo 75 WG, Karathane gold 350 EC, Stroby WG, Zakeo 250 SC, Serenade Aso i dr.Protiv pepelnice rajčice,paprike, ( Leveillula taurica), primijeniti jedan od pripravaka: Nativo 75 WG, Signum i dr.

Za praćenje populacije štetnika, savjetujemo postavljanje ljepljivih žutih i plavih ploča iznad vršnih listova, te po pojavi primijeniti dozvoljene pripravke.

Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida NN 46/22, članak 73, profesionalni korisnik sredstava za zaštitu bilja obavezan je voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

 

 

 

                                                                                Dipl ing. Agr. Zrinka Krpan

                                                                               E-mail: zrinka.krpan@mps.hr

Pripremi za ispis