Obavijest vinogradarima

Nestabilne vremenske prilike i dalje pogoduju razvoju  uzročnika peronospore ( Plasmopara viticola) , pepelnice (Erysiphe  necator) te također sive plijesni ( Botritys cinerea).

Vinogradari se upućuju da redovito pregledavaju svoje nasade te da redovito provode mjere zaštite usmjerene protiv gore navedenih uzročnika.

Prilikom odabira pripravaka (http://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/ ) voditi računa o broju dozvoljenih tretiranja tijekom vegetacijske sezone.

 

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

                                

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

 

Prema  Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

 

                                                                                Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

                                                                                marina.kocijancic@mps.hr

 

 

 

Pripremi za ispis