Zaštita bilja

Agroekologija, Vijest, Zaštita bilja

Zbrinjavanje prazne ambalaže SZB za 2024.

Svim korisnicima sredstava za zaštitu bilja donosimo novi raspored zbrinjavanja prazne ambalaže sredstava za zaštitu bilja za 2024.

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroavant, Agronom, Albaugh TKI* (Pinus Agro), Agrozov, BASF Croatia, Bayer Crop Science* (Monsanto), Certis Belchim HR* (Orchem), Chromos Agro, Corteva Agriscience* (Dow AgroSciences), Euroazijski pesticidi, Nufarm, Florel, Novag Agrochemicals* (Genera), Stockton, Syngenta Agro.

 

* Kod pojedinih tvrtki je došlo do pripajanja ili promjene naziva, te je u zagradi naveden prijašnji naziv, budući da se na tržištu i dalje može naći ambalaža s prijašnjim nazivom tvrtke, a koja se prihvaća u sklopu projekta.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih distributera i proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr. ambalaža od mineralnih gnojiva) se ne prihvaća.

Akcija sakupljanja ambalažnog otpada organizira se za poljoprivredna gospodarstva (pravne osobe, OPG) koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz ispravnog zbrinjavanja prazne ambalaže sredstava za zaštitu bilja sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 (15.4.2022).

Na navedenim punktovima može se predati prazna ambalaža i dobiti od tvrtke C.I.A.K. d.o.o. ovjereni prateći list. Prateći list potrebno je čuvati za slučaj inspekcijskog nadzora.

Dokument možete preuzeti i na poveznici (kliknite ovdje), a popis je i ispod:

Istarska županija

15.04.2024.

Finida bb (dvorište 6. maj) Umag 09.00 – 11.00
Brtonigla Nova Vas Brtonigla 12.00 – 14.00

 

Istarska županija

19.04.2024.

Parkiralište ispred B-voda d.o.o. Sveti Ivan 6 Buzet 09.00 – 10.30
Parkiralište iza doma Josip Daus Cerovlje 12 Cerovlje 12.00 – 14.00

 

Istarska županija

23.04.2024.

Sajmište Višnjan Višnjan 09.00 – 11.00
POVRĆE VITASOVIĆ d.o.o. Šišanska cesta 124 Pula 13.00 – 14.30

 

 

 

Primorsko – goranska županija

26.04.2024.

Poljoapoteka Cortina Novo naselje Mravinci bb Čavle 09.00 – 10.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

29.04.2024.

PZ Napredak K. Tomislava 40 Gradište 09.00 – 11.00

Istarska županija

30.04.2024.

Trg Pićan Pićan 60 Pićan 09.00 – 11.00

 

Brodsko – posavska županija

02.05. 2024.

PPK d.o.o. Nova Gradiška Kralja Dmitra Zvonimira 292 Nova Gradiška 09.00 – 13.00

 

Brodsko – posavska županija

03.05.2024.

Agronom d.o.o. J. Kozarca 12 Bukovlje 09.00 – 11.00

 

Brodsko – posavska županija

08.05.2024.

Gratis – commerce d.o.o. Bebrina 81 Bebrina 08.30 – 10.00
Gratis – commerce d.o.o. Gornja Bebrina 67 Ruščica 11.00 – 13.00

 

Požeško – slavonska županija

09.05.2024.

Kutjevo d.d. Trg Graševine 2 Kutjevo 08.00 – 11.00
Kutjevo d.d. Trg Vilima Korajca 13 Kaptol 11.30 – 13.30

 

Požeško – slavonska županija

14.05.2024.

Kod autobusnog stajališta – Restoran Buba Trg Zrinskih i Frankopana Pleternica 08.00 – 10.30
Komunalno društvo Kralja Tomislava 56e Čaglin 11.30 – 13.00

 

Požeško – slavonska županija

21.05.2024.

Agronom d.o.o. Voćarska bb, Završje Brestovac 09.00 – 12.00

 

 

 

 

Karlovačka županija

24.05.2024.

Bublić Commerce d.o.o. Ul. Dr. Vlatka Mačeka 26c Karlovac 08.00 – 10.00
Gavranović d.o.o. Mali Erjavec 4 Mali Erjavec 11.00 – 12.00
Vinski podrum Vrbanek Obrež Vivodinski 1 Vivodina 13.00 – 15.00

 

Brodsko – posavska županija

29.05.2024.

Braniteljska zadruga Kobaš Kloštarska 6 Slavonski Kobaš 09.00 – 11.00

Karlovačka županija

31.05.2024.

Autobusna stanica kod crkve sv. Antuna Duga Resa 08.00 – 10.00

 

Brodsko – posavska županija

31.05.2024.

Udruga vinogradara i voćara Matije Gupca (Hrvatski  pučki dom) Staro Petrovo Selo 10.00 – 12.00

 

Osječko baranjska županija

05.06.2024.

Općina Gorjani Kula 1 Gorjani 09.00 – 12.00

 

Ličko – senjska županija

07.06.2024.

Madig – Mrežnica d.o.o. Kralja Zvonimira 131 Otočac 08.00 – 10.00
Poljopromet d.o.o. Lički Osik 81 (Stari) Lički Osik (Stari) 11.00 – 13.00

 

Zadarska županija

07.06.2024.

Kod Poljoljekarne Klarići 60 Stankovci 09.00 – 11.00

 

Karlovačka županija

10.06.2024.

Madig – Mrežnica d.o.o. Salopek Selo 2 Ogulin 08.00 – 10.00

 

Karlovačka županija

12.06.2024.

Parkiralište NK Josipdol Karlovačka 6a Josipdol 08.00 – 10.00
Benzinska postaja Plaški (preko puta) Plitvička cesta Plaški 11.00 – 12.30

 

 

Zadarska županija

14.06.2024.

Parking kod velikog nogometnog igrališta Ulica Josipa bana Jelačića 11 Poličnik 10.00 – 12.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

17.06.2024.

Agro Tovarnik Rusinjska b.b. Mikluševci 09.00 – 11.00

 

 

 

 

Požeško – slavonska županija

21.06.2024.

Lipkom d.o.o. I. Mažuranića 81 Lipik 09.00 – 11.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija

24.06.2024.

P.Z. Štefanje Štefanje 84 a Štefanje 08.00 – 10.00

 

Osječko – baranjska županija

25.06.2024.

ATAR d.o.o. I. L. Ribara 25 Beničanci 09.00 – 11.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija

26.06.2024.

DVD u Gudovcu Gudovac 41 Gudovac 08.00 – 10.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija

28.06.2024.

Šnajder d.o.o. Bilogorska 74 Kapela 08.00 – 11.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija

01.07.2024.

Sajmište u Garešnici Ulica Petra Svačića Garešnica 08.00 – 11.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija

03.07.2024.

Sima-agro d.o.o. Donji Sređani  47 Dežanovac 08.00 – 10.00

 

Sisačko – moslavačka županija

05.07.2024.

ABUNDAN d.o.o. Sv. Mihovila 19 Velika Ludina 08.00 – 11.00

 

Sisačko – moslavačka županija

08.07.2024.

Kod Društvenog doma Radićeva ulica Kutina 08.00 – 11.00
Sajmišna ulica kod Veterinarske ambulante Lipovljani 12.00 – 14.00

 

Sisačko – moslavačka županija

10.07.2024.

Komunalac Glina d.o.o. Jukinačka 104 Glina 08.00 – 11.00
PZ Prvča Barice Rapić 1a Sisak 12.30 – 16.00

Sisačko – moslavačka županija

12.07.2024.

Sajmište Popovača Moslavačka 12 Popovača 08.00 – 11.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija

15.07.2024.

Parkiralište kod Općine Šandrovac Bjelovarska 6 Šandrovac 08.00 – 11.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija

17.07.2024.

Sajmište Početak Bjelovarske ulice Veliki Grđevac 08.00 – 11.00

 

Osječko baranjska županija

18.07.2024.

Dvorište komunalnog društva Kolodvorska 1 Koritna 09.00 – 11.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija

19.07.2024.

DARKOM d.o.o. – Reciklažno dvorište Josipa Kozarca 23 Daruvar 08.00 – 11.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija

22.07.2024.

Sajmište Sv. Andrije bb Čazma 08.00 – 11.00

 

Sisačko – moslavačka županija

24.07.2024.

Prostor stočnog sajma u Sunji Sajmište bb Sunja 08.00 – 11.00

 

Osječko – baranjska županija

25.07.2024.

Kooperacija Drenje Gajeva 35 Drenje 10.00 – 12.00

 

Dubrovačko – neretvanska županija

25.07.2024.

Poljoprivredna zadruga Putniković Putniković 7 Putniković 10.00 – 12.00

 

Požeško – slavonska županija

26.07.2024.

PZ Prvča Pavla Radića 44 Požega 10.00 – 11.00

 

 

 

 

Dubrovačko – neretvanska županija

01.08.2024.

ATTS d.o.o. Gruda 3 (kod Tommy-a) Gruda 10.00 – 12.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

02.08.2024.

Trgovački obrt Tina I. G. Kovačića 106 Ilok 09.00 – 12.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

07.08.2024.

Agro Tovarnik Vl. Ivana Burika 34 Tovarnik 09.00 – 11.30

 

Vukovarsko – srijemska županija

08.08.2024.

PZ Napredak Strossmayerova b.b. Babina Greda 09.00 – 10.00
PZ Napredak Velika Cerna 147 Cerna 11.00 – 13.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

14.08.2024.

CEZAREJA d.o.o. Soljanska 56 Drenovci 09.00 – 13.00

 

Zadarska županija

16.08.2024.

Maslinik OPG Ivan Atelj 200 m južno od rampe za utovar grožđa,            Parcela Vickouša Zagrad, Nadin 08.00 – 10.00

 

Brodsko – posavska županija

19.08.2024.

Ruris Agro d.o.o. Zagrebačka 146 Gundinci 09.00 – 12.00

 

 

Splitsko – dalmatinska županija

19.08.2024.

Poljoapoteka Hipodrom Put Piketa 24 Sinj 09.00 – 11.00

 

Osječko – baranjska županija

21.08.2024.

PZ Topolje Republike 50 Topolje 08.30 – 10.00
Dom Kulture V. Nazora 32 Popovac 11.00 – 12.00

 

 

 

Dubrovačko – neretvanska županija

21.08.2024.

Poljopromet d.o.o. Jasenska bb Opuzen 10.00 – 13.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

22.08.2024.

CEZAREJA d.o.o. Skorotinci 8 Otok

Industrijska zona

09.00 – 12.00

 

Virovitičko – podravska županija

23.08.2024.

Agrimex d.o.o. Detkovac 19 Detkovac 09.00 – 11.00

 

Splitsko – dalmatinska županija

23.08.2024.

Poljopromet d.o.o. Glavina Donja 373 Imotski 08.00 – 10.00

 

Osječko – baranjska županija

26.08.2024.

Općina Kneževi Vinogradi Vaga prema Kotlini Kneževi Vinogadi 09.00 – 11.00

 

Primorsko – goranska županija

27.08.2024.

P.Z. VRBNIK Namori 2 Vrbnik 10.00 – 12.00

 

Brodsko – posavska županija

28.08.2024.

Stočna pijaca Nova Kapela 10.00 – 12.00

 

Splitsko – dalmatinska županija

28.08.2024.

Ispred pogona bivše tvrtke KRAH Fra Ivana Rozića 23 Vrgorac 09.00 – 11.00

 

Osječko – baranjska županija

29.08.2024.

Agrar T.P.P. (Habada) Kralja Tomislava bb Selci Đakovački 08.30 – 10.00
Europlantaže d.d. Trg 2 Brođanci 11.30 – 12.30

 

Virovitičko – podravska županija

29.08.2024.

Slatina kom d.o.o. Trg Ruđera Boškovića (stara tržnica) Slatina 08.00 – 11.00

 

 

Krapinsko – zagorska županija

30.08.2024.

Trgocentar d.o.o. Trg Sv. Jurja 8 Desinić 08.00 – 10.00

 

Virovitičko – podravska županija

02.09.2024.

Reciklažno dvorište Industrijska zona, Rakitka 2 Kladare 08.00 – 11.00

 

Virovitičko – podravska županija

04.09.2024.

PP Orahovica d.d. – Gutmanovci Zakov gaj Gutmanovci 08.30 – 12.00
PP Orahovica d.d. Zdenci b.b. Zdenci 13.00 – 14.30

 

Zagrebačka županija

05.09.2024.

Parkiralište gradskog stadiona Celine 8 Vrbovec   08.00 – 11.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

06.09.2024.

Prostor kod sportske dvorane – Ivankovo Bošnjaci 10 Ivankovo 10.00 – 12.00

 

Zagrebačka županija

06.09.2024.

Sajmište u Dubravi „Dudnjak“ Radnička ulica bb Dubrava Vrbovečka   08.00 – 11.00

 

Zagrebačka županija

09.09.2024.

Poljoapoteka Jakopović Lipovec Lonjski 17 Lipovec Lonjski

Kloštar Ivanić

08.00 – 11.00

 

 

Krapinsko – zagorska županija

10.09.2024.

Micak d.o.o. Kolodvorska 47a Marija Bistrica 08.00 – 10.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

10.09.2024.

PZ Bogdanovci Rudina krčevine 1 Bogdanovci 09.00 – 11.00

 

Zagrebačka županija

11.09.2024.

Cipro d.o.o. Josipa Predavca 10 Dugo Selo 08.00 – 10.00
Sajmište Pisarovina Karlovačka 8A Pisarovina 11.30 – 13.30

Šibensko – kninska županija

13.09.2024.

PZ Primošten Burnji (skladište) Draga 6 Primošten Burnji 10.00 – 11.30
DRNIŠKI VINOGRADAR d.o.o.     (Dalmacija vino Split d.o.o.) I. Meštrovića 38

(lokacija Cecela)

Drniš 13.00 – 15.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

13.09.2024.

Ruris Agro d.o.o. Strosmajerova 61 Bošnjaci 09.00 – 10.30
PZ Napredak V.Nazora 8 Bošnjaci 11.00 – 12.00

 

Zagrebačka županija i Grad Zagreb

16.09.2024.

Ispred Društvenog doma Vukovina Stara cesta 14 Vukovina 08.00 – 10.00
DVD Odranski Obrež (plato ispred) Obreška cesta 119 Odranski Obrež 10.30 – 12.00

 

Zagrebačka županija i Grad Zagreb

18.09.2024.

Poljoapoteka Papiga Črećan 10 b Sv. Ivan Zelina 08.00 – 11.00
Veterinarska ambulanta u Belovaru Varaždinska 55 Belovar 11.30 – 12.30

 

Zagrebačka županija

20.09.2024.

Penić-promet Krašić 96 Krašić 10.30 – 12.00

 

Zagrebačka županija

23.09.2024.

Agronom d.o.o. Ulica 65. bataljuna ZNG 48 Ivanić Grad   08.00 – 11.00

 

Varaždinska županija

25.09.2024.

Amting d.o.o. Kolarova 2 Veliki Bukovec 08.00 – 10.00

 

Varaždinska županija

27.09.2024.

Poljodom d.o.o. Gospodarska 2 Ivanec 08.00 – 11.00

 

Varaždinska županija

30.09.2024.

PZ Prvča Kolodvorska 12 Jalžabet 08.00 – 10.00

 

Varaždinska županija

02.10.2024.

Sakupljalište repe (repodrom) Stjepana Radića 1 Vidovec 08.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija

04.10.2024.

Agronom d.o.o. Trg Tomislava Bardeka 17 Sokolovac 08.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija

08.10.2024.

Agronom d.o.o. Trg Matije Gupca 2 Novigrad  Podravski 08.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija

10.10.2024.

Gola – općinsko skladište A. Šenoe Gola 08.00 – 12.00

 

Osječko – baranjska županija

11.10.2024.

Općina Podravska Moslavina J.J. Strossmayera 150 Podravska Moslavina 09.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija

15.10.2024.

Parkiralište ispred DVD-a Sv.Petar Orehovec 131 Sv.Petar Orehovec 08.00 – 11.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija

17.10.2024.

Prostor tržnice Ulica 77. Samostalnog bataljuna ZNG-a 19 Grubišno Polje 08.00 – 11.00

 

 

Koprivničko – križevačka županija

21.10.2024.

Lenagro d.o.o. Palih boraca 1 Đelekovec 08.00 – 11.00

 

Varaždinska županija

24.10.2024.

Poljocentar d.o.o. Međimurska 30 Varaždin 08.00 – 10.00

 

Varaždinska županija

28.10.2024.

Poljodom d.o.o. Vladimira Nazora 26 Vinica 08.00 – 10.00

 

 

 

Međimurska županija

30.10.2024.

Tvornica stočne hrane d.d. Poljoprivredna ljekarna i otkupna stanica GRAMA Kolodvorska 74 Donji Kraljevec 08.00 – 12.00

 

Međimurska županija

04.11.2024.

Tvornica stočne hrane d.d. Poljoprivredna ljekarna i otkupna stanica GRAMA Sajmišna 1 Kotoriba 08.00 – 11.00

 

Međimurska županija

06.11.2024.

Kocen Agro d.o.o. Štrigova 76 Štrigova 08.00 – 11.00

 

Međimurska županija

08.11.2024.

Agromartin d.o.o. Čakovečka bb Sv.Martin na Muri 08.00 – 10.00

 

Međimurska županija

12.11.2024.

Dodlek – Agro d.o.o. Lipovke 6 Belica 08.00 – 11.00

 

Međimurska županija

19.11.2024.

Poljoposavec d.o.o. Matije Gupca 5a Dunjkovec 08.00 – 10.00

 

 

 

 

Koprivničko – križevačka županija

21.11.2024.

Reciklažno dvorište Hrvatske državnosti 94 Herešin, Koprivnica 08.00 – 12.00

 

Koprivničko – križevačka županija

25.11.2024.

Industrijska zona Čret Kod skretanja za Lemeš Križevački Križevci 08.00 – 12.00

 

Koprivničko – križevačka županija

27.11.2024.

Agronom d.o.o. Kolodvorska 19 Đurđevac 08.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija

29.11.2024.

Sajmište Sveti Ivan Žabno Zagrebačka bb Sveti Ivan Žabno 08.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija

03.12.2024.

Sajmište Gornja Rijeka Novoselska ulica 15 Gornja Rijeka 08.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija

05.12.2024.

Sajmište Kolodvorska bb Virje 08.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija

09.12.2024.

Parkiralište ispred zgrade Općine Kalnik Trg Stjepana Radića 5 Kalnik 08.00 – 11.00

 

Hortikultura, Vijest, Voćarstvo, Zaštita bilja

Izobrazba o tržišnim standardima i kontroli usklađenosti voća i povrća

U periodu od 23. – 27. 10. 2023. godine, održan je „Ad Hoc“ tečaj pod nazivom: Izobrazba o tržišnim standardima i kontroli usklađenosti voća i povrća sa tržišnim standardima EU. Tečaj je održan u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Ploče, Crna rika 7A a imao je za cilj izobrazbu polaznika o tržišnim standardima i kontroli usklađenosti voća i povrća sa tržišnim standardima. Radionicu je vodila gđa. ing. Viera Baričičová, PhD. iz Ministarstva poljoprivrede Republike Slovačke. Osposobljavanju je nazočilo 9 polaznika koji su uspješno svladali propisani program.

U periodu od 23. – 27. 10. 2023. godine u Pločama je održan „Ad Hoc“ tečaj sa svrhom osposobljavanja polaznika za izdavanje Ovlaštenja registriranim trgovcima za obavljanje kontrole i izdavanja certifikata o usklađenosti svježeg voća i povrća s tržišnim standardima. Tečaju je pristupilo devet polaznika i to djelatnici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, Ministarstva poljoprivrede kao i gost s Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

Voditeljica tečaja bila je gđa. ing. Viera Baričičová, PhD., iz Ministarstva poljoprivrede Republike Slovačke koja ima vrlo bogato višedesetljetno iskustvo u provedbi navedenih tečajeva.  Izobrazba je održana u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Ploče, Crna rika 7A, uz tehničku pomoć djelatnika Područne službe za stručnu podršku Opuzen i Ploče. Tečaj je proveden u ugodnom radnom prostoru zahvaljujući angažmanu djelatnica Poduzetničkog inkubatora.

Slika 1. Praktični dio osposobljavanja o tržišnom standardu za jabuku pod vodstvom gđe. Viere Baričičové (snimio T. Validžić)

Zakonodavni okvir

Člankom 76. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, propisano je kako se svježe voće i povrće namijenjeno za prodaju potrošaču može stavljati na tržište samo ako je zdrave, besprijekorne i tržišne kakvoće i ako je naznačena zemlja podrijetla. Kako bi se ujednačila provedba ove odredbe na razini svih članica EU, donijeta je posebna provedbena uredba Komisije (EU) br. 543/2011 (7. lipnja 2011.), o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća. Ova provedbena uredba donesena je kako bi se izbjegle nepotrebne prepreke u trgovini unutar EU kao i trgovini s trećim zemljama. Uredbom je propisan Opći i posebni tržišni standard za sve svježe voće i povrće u prometu. Trenutno, Opći tržišni standard obuhvaća 88 vrsta voća i povrća s tendencijom proširenja na tropsko i orašasto voće. Posebni tržišni standard obuhvaća i propisuje tržišne standarde za 11 vrsta voća i povrća i to: agrumi, banana, breskva i nektarina, jabuka, jagoda, kivi, kruška, stolno grožđe, paprika, rajčica, salata, kudrava i širokolisna endivija.

Uredbom Komisije (EU) br. 543/2011., propisno je također kako svaka država članica treba odrediti inspekcijska tijela odgovorna za provedbu kontrola usklađenosti u svakoj fazi stavljanja na tržište, a također jedno od tih tijela treba biti nadležno za kontakte i koordinaciju između svih drugih imenovanih tijela. U RH provedbu kontrola usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima namijenjenog stavljanju na tržište i izvozu, provodi poljoprivredna inspekcija, a voća i povrće koje se uvozi, fitosanitarna inspekcija Državnog inspektorata. Trening za ovlaštenje registriranim trgovcima za obavljanje kontrole i izdavanja certifikata o usklađenosti svježeg voća i povrća s tržišnim standardima obavljaju djelatnici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Ministarstva poljoprivrede.

Slika 2. Praktični dio osposobljavanja u nasadu mandarine u k.o. Opuzen (snimio T. Validžić)

Provedba osposobljavanja

Teoretski dio tečaja provođen je od strane gđe. Baričičové u obliku Power point prezentacije kroz koje su polaznici upoznati s propisanim Posebnim tržišnim standardima za jabuku i agrume koji obuhvaćaju: limun, mandarine, klementine, naranče, limete, grejpfrut i pomelo, pri čemu je poseban naglasak iz razumljivih razloga, dan na tržišne standarde za mandarine (satsume). Sudionici su ovim putem upoznati i sa zahtjevima kakvoće i označavanja za jabuku kao i svaku pojedinu vrstu agruma.  Prema provedbenoj Uredbi br. 543/2011., svo voće i povrće svrstava se u tri klase: Klasa extra, Klasa I i Klasa II.

Slika 3. Zajednička evaluacija kakvoće svakog pojedinačnog uzorka mandarine i diskusija (snimio T. Validžić)

Praktični dio tečaja provodio se u učionici, u nasadu mandarine kao i u pakirnici tvrtke Agro Neretva d.o.o., A. Stepinca 42 u Opuzenu. U praktičnom dijelu tečaja u učionici, polaznici su educirani kroz individualni i grupni rad na 24 prezentirana uzorka jabuke i mandarine. Polaznici su na osnovi manjih ili većih odnosno vanjskih i unutarnjih nedostataka, svrstavali prezentirane proizvode u pripadajuće klase. Nakon individualnog rada sudionika, slijedila je zajednička evaluacija i diskusija vezano za utvrđenu klasu svakog pojedinog proizvoda. U posebnom dijelu radionice, razvila se diskusija o zahtjevima za označavanje pakovina agruma (sadržaj deklaracija).

U trajnom nasadu mandarine u k.o. Opuzen u vlasništvu OPG-a Tonći Palinić, polaznici su upoznati s problematikom proizvodnje, dozrijevanja i berbe mandarine kao i metodama zaštite nasada od napada mediteranske voćne muhe (Ceratitis capitata). U pakirnici tvrtke Agro Neretva d.o.o., polaznici su od strane tehnologa tvrtke upoznati s problematikom klasiranja mandarine, njezinog odzelenjavanja kao i čuvanja i skladištenja.

Slika 4. Praktični dio osposobljavanja polaznika u skladišnom prostoru i sortirnici mandarine tvrtke Agro Neretva d.o.o., Opuzen

U završnom dijelu izobrazbe, provedena je provjera usvojenih znanja kroz pismeni i praktični dio ispita. Nakon evaluacije ispitnih pitanja od strane voditeljice tečaja, utvrđeno je kako su svi sudionici tečaja uspješno položili pismeni i praktični dio testiranja. Dovršetkom postupka testiranja, dovršen je program edukacije a polaznicima su izdani Certifikati o uspješnom pohađanju „Ad Hoc“ tečaja.

dr. sc. Tihomir Validžić

Agroekologija, Hortikultura, Ratarstvo, Stočarstvo, Vijest, Zaštita bilja

Poziv korisnicima intervencija iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023. – 2027.

Sva poljoprivredna gospodarstva koja su prilikom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu u 2023. godini zatražili plaćanje za eko sheme, proizvodno vezana plaćanja (PVP), IAKS mjere i mlade poljoprivrednike preuzeli su obvezu pohađanja izobrazbe.

Sukladno odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (NN 25/23, 52/23 i 56/23) jedan od uvjeta za ostvarenje potpore je dokaz o završenoj izobrazbi.

Korisnici plaćanja za eko sheme, proizvodno vezana plaćanja (PVP) i IAKS mjere obvezni su svake godine završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati.

Izobrazbe, individualna savjetovanja i demonstracijske aktivnosti koje obavljaju javni i privatni savjetnici za korisnike su besplatne.

Pozivamo Vas da na mrežnoj stranici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede www.savjetodavna.hr, pod Savjetovanja i tečajevi pratite objave održavanja tečajeva u Vašoj županiji te se prijavite za sudjelovanje na izobrazbi, uživo ili putem webinara.

Ovdje se nalazi naziv tečaja i pripadajuć popis intervencija za koje se navedeni tečaj priznaje:

 1.  PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (stočarska proizvodnja) + IAKS mjere (stočarska proizvodnja) 2023.(oznaka 78.01. – C)

Intervencije za koje se tečaj priznaje:

 •  32.01.01. PVP za krave u proizvodnji mlijeka
 •  32.01.02. PVP za prvotelke
 •  32.02. PVP za tov junadi
 •  32.03. PVP za krave dojilje
 •  32.04. PVP za ovce i koze
 •  70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja
 •  70.06. Dobrobit životinja

 

2. IAKS MJERE 2023.(oznaka 78.01. – 3)

Intervencije za koje se tečaj priznaje:

 • 70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki
 • 70.01.02. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima
 • 70.01.03. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada
 • 70.02.01. Zaštita ptice kosca
 • 70.02.02. Zaštita leptira na trajnim travnjacima
 • 70.02.03. Uspostava poljskih traka
 • 70.04. Održavanje ekološkog uzgoja
 • 70.07.01. Očuvanje suhozida
 • 70.07.02. Očuvanje živica
 • 70.08.01. Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka
 • 70.08.02. Očuvanje ekstenzivnih maslinika
 • 70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja
 • 70.06. Dobrobit životinja

 

3.  EKO SHEME + PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (biljna proizvodnja) 2023.(oznaka 78.01. – A)

Intervencije za koje se tečaj priznaje:

 • 31.01. Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina
 • 31.03. Intenzivno održavanje ekološki značajnih površina
 • 31.05. Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina
 • 31.06. Konzervacijska poljoprivreda
 • 31.07. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV)
 • 32.05. PVP povrće
 • 32.06. PVP za voće
 • 32.09. PVP za sjeme

 

4.  IZOBRAZBA MLADIH POLJOPRIVREDNIKA 2023. (oznaka 78.01. – 4)

Intervencije za koje se tečaj priznaje:

 • 30.01. Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike
 • 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika

 

Nepoštivanje obveza propisanih za korisnike pojedinih intervencija dovodi do primjene administrativnih kazni od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

 

Više o tečajevima i postupku prijave pročitajte na poveznici (kliknite ovdje).

Hortikultura, Savjet, Zaštita bilja

Metode praćenja leta i suzbijanja orahove muhe

Dana 25. kolovoza 2023. godine, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Ministarstva poljoprivrede, održala je Demonstracijsku aktivnost na temu: „Metode praćenja leta i suzbijanja novog invazivnog štetnika – Orahove muhe (Rhagoletis completa) u trajnim nasadima oraha“. Demonstracijska aktivnost je održana u trajnom nasadu oraha u k.o. Brođanci (19,34 ha) u vlasništvu tvrtke Europlantaže d.d. iz Brođanaca. Na demonstraciji je nazočilo 14 zainteresiranih voćara iz Osječko-baranjske županije.

Cilj demonstracije bio je upoznavanje voćara s morfološkim osobinama i biološkim ciklusom Orahove muhe, metodama monitoringa leta te preventivnim i kurativnim mjerama zaštite oraha od ovog štetnika.

Orahova muha (Rhagoletis completa Cresson), eng. Walnut husk fly ili WHF, posljednjih godina je sve značajniji štetnik plodova oraha a štete na plodovima mogu biti veće od 80%. Štetnik je introduciran sa sjevernoameričkog kontinenta a prvi nalaz u RH registriran je u Istri 2004. godine. U razvijenim zemljama, uspješna zaštita temelji se na praćenju leta i višekratnoj primjeni sredstava za zaštitu bilja (insekticidi i proteinski mamci), koje su usmjerene na suzbijanje odraslih muha (imaga). Trenutno, borbu protiv ovoga štetnika komplicira nedovoljan broj registriranih insekticidnih pripravaka u EU pa tako i Republici Hrvatskoj. Iako štetnik ima samo jednu generaciju godišnje, zaštitu otežava i činjenica da muha ima vrlo dug period izlijetanja (gotovo dva mjeseca) te da za sada nema prirodnih neprijatelja. Stoga je u svrhu učinkovite borbe protiv ovoga štetnika potrebno poznavanje životnog ciklusa kao i praćenje početka leta imaga, kako bi se mogli odrediti optimalni rokovi za primjenu sredstva za zaštitu bilja.

Slika 1. Teoretski dio demonstracijske aktivnosti

 

Demonstracijska aktivnost provedena je kroz teoretski i praktični dio a proveli su je djelatnici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Područne službe za stručnu podršku Osijek. Nakon uvodnog dijela u teoretskom dijelu demonstracije, voćari su upoznati sa slijedećim temama:

 • Morfološke osobine, biološki ciklus te metode monitoringa leta orahove muhe uz korištenje vizualnih, feromonskih i hranidbenih atraktanata – dr. sc. Tihomir Validžić
 • Preventivne (agrotehničke) i nekemijske mjere (metoda masovnog ulova), suzbijanja orahove muhe te kritični broj štetnika – Marija Kuprešak dipl. ing. agr.
 • Kemijske metode i mogućnosti zaštite nasada oraha (prskalice i raspršivači, registrirana sredstva-insekticidi u zaštiti oraha) – mr. sc. Ivica Lovrinčević

Slika 2. Teoretski dio demonstracijske aktivnosti

 

U praktičnom dijelu demonstracijske aktivnosti voćarima su prezentirane sljedeće teme:

 • Vizualni pregled nasada na prisutnost imaga orahove muhe i prepoznavanje simptoma napada orahove muhe na plodovima oraha – dr. sc. Tihomir Validžić
 • Metodika postavljanja i pregleda lovki u nasadu oraha uz dodatak hranidbenog/feromonskog atraktanta – Marija Kuprešak dipl. ing. agr.
 • Praktični prikaz zaštite komercijalnog nasada oraha velikog volumena krošnje uz korištenje traktorskog vučenog raspršivača – podešavanje dizni i priprema škropiva, kontrola raspodjele škropiva uz korištenje žutih vodoosjetljivih listića – mr. sc. Ivica Lovrinčević

Slika 3. Praktični dio demonstracijske aktivnosti – priprema i podešavanje traktorskog raspršivača

 

Kako bi se sudionicima što zornije prikazale morfološke i biološke osobine Orahove muhe, prilikom demonstracije korištene su uvećane fotografije visoke rezolucije, ručne lupe, uzorci zaraženog biljnog materijala, razni modeli žutih ljepljivih ploča, ampule sa feromonima i atraktantima. U praktičnom dijelu demonstracije, sudionici su na živom biljnom materijalu (zaraženi plodovi oraha), vršili determinaciju ličinki orahove muhe. Posebnu pozornost polaznika privukla je i demonstracija kontrole raspodjele škropiva u krošnji stabla oraha uz korištenje vodoosjetljivih listića, što je izazvalo zanimanje i živu diskusiju tijekom demonstracije.

Slika 4. Vodoosjetljivi listići služe za kontrolu raspodjele škropiva po volumenu krošnje

 

Nakon praktičnog dijela demonstracije slijedila je razmjena iskustva svih sudionika vezano za provođenje dostupnih agrotehničkih i pomotehničkih mjera u zaštiti nasada oraha. Direktor tvrtke Europlantaže d.d., gosp. Leonard Kovač, izložio je svoja 15-godišnja iskustva u voćarskoj proizvodnji te o izazovima rentabilne proizvodnje oraha u uvjetima intenzivnih klimatskih promjena, nedostatka radne snage te pojave novih bolesti i štetnika.

Nakon što su iscrpljena sva pitanja, na samom kraju demonstracijske aktivnosti provedena je od strane polaznika i evaluacija demonstracijske aktivnosti. Zahvaljujući ljubaznosti domaćina, demonstracija je dovršena osvježenjem svih sudionika.

Slika 5. Žuta križna ljepljiva ploča uz dodatak feromonskog atraktanta za praćenje leta Orahove muhe

 

Video zapis 1. Sažetak demonstracijske aktivnosti u Brođancima

 

dr. sc. Tihomir Validžić

Događaji, Hortikultura, Vijest, Zaštita bilja

Smeđa mramorirana stjenica i bakterijski rak lijeske u nasadima lijeske

Dana 18. kolovoza 2023. godine, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Ministarstva poljoprivrede, održala je Demonstracijsku aktivnost na temu: „Biološke osobine i metode zaštite od novog polifagnog štetnika – Smeđe mramorirane stjenice (Halyomorpha halys) i Bakterijskog raka lijeske (Xanthomonas arboricola pv. corylina) u nasadima lijeske“. Demonstracijska aktivnost je održana u vrlo dobro agrotehnički i pomotehnički održavanom trajnom nasadu lijeske u k.o. Valpovo (2,96 ha) u vlasništvu OPG-a Kovačić Mihaela iz Valpova. Na demonstraciji je nazočilo 22 zainteresirana voćara iz Osječko-baranjske županije.

Cilj demonstracije bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača (voćara) s morfološkim osobinama i biološkim ciklusom Smeđe mramorirane stjenice kao i simptomatologijom i patologijom bakterijskog raka te preventivnim i kurativnim mjerama zaštite lijeske od ovih štetočinja.

Posljednjih nekoliko godina smeđa mramorirana stjenica (Halyomorpha halys), postala je gospodarski značajan štetnik u EU, kako lješnjaka tako i ostalih voćnih vrsta (breskva, nektarina) te povrća. Štetnik je introduciran na europski kontinent iz istočne Azije (Kina, Japan i indokineski podkontinent). Štete koje uzrokuje mogu biti izravne i neizravne. Izravne štete čini odrasli oblik (imago) i ličinke bodenjem i sisanjem što dovodi do različitih deformacija plodova. Neizravne štete nastaju kada se tijekom ishrane (ubadanjem rila) prenose uzročnici biljnih bolesti bakterije ili gljivice, koji mogu uzrokovati trulež plodova. Tipični simptomi očituju se na jezgri lješnjaka u obliku smežuranih plodova ili jezgara s tamnim gorkim pjegama koje smanjuju uporabnu i tržišnu vrijednost. Napad ovoga štetnika na plodove lješnjaka najopasniji je u fenofazi nalijevanja jezgre ploda (svibanj/srpanj) jer dovodi do remećenja razvoja jezgre što dovodi do smežuranosti plodova.

Slika 1. Teoretski dio demonstracijske aktivnosti

 

Isto tako, posljednjih godina voćari u Osječko-baranjskoj županiji, prijavljuju simptome selektivnog sušenja (kolaps) pojedinih grana na grmovima/stablima lijeske, što u konačnici dovodi do propadanja cijelih stabala. Ovakve vrlo slične simptome kolapsa na stablima lijeske izaziva više patogena (bakterije i gljivice) koji se u stručnoj literaturi nazivaju kao bakterijski ili gljivični rak. U svijetu su najraširenije bolesti gljivičnog raka lijeske (Neonectaria dittisima, Phomopsis spp.) i bakterijskog raka (Xanthomonas arbicola pv. corylina, Pseudomonas syringae pv. avellanea, Agrobacterium tumefaciens i dr.). Bakterijski rak lijeske (Xanthomonas arboricola pv. corylina) vrlo je opasan patogen lijeske koji može dovesti do propadanja čitavih nasada. Uspješne mjere borbe protiv bakterijskog raka su složene i obuhvaćaju primjenu svih dostupnih agrotehničkih i pomotehničkih mjera njege i zaštite nasada.

Demonstracijska aktivnost provedena je kroz teoretski i praktični dio a proveli su je djelatnici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Područne službe za stručnu podršku Osijek. Nakon uvodnog dijela u teoretskom dijelu demonstracije, voćari su upoznati sa slijedećim temama:

 • Morfološke osobine i biološki ciklus smeđe mramorirane stjenice (Halyomorpha halys) te biološki ciklus i simptomatologija Bakterijskog raka lijeske (Xanthomonas arboricola pv. corylina) – dr. sc. Tihomir Validžić
 • Metode monitoringa leta smeđe mramorirane stjenice (Halyomorpha halys) – uz korištenje feromonskih atraktanata i lovki  – Marija Kuprešak, dipl. ing. agr.
 • Kemijske metode i mogućnosti zaštite nasada lijeske (prednosti i mane pojedinih modela raspršivača, registrirana sredstva-insekticidi i fungicidi u zaštiti lijeske) – mr. sc. Ivica Lovrinčević

Slika 2. Teoretski dio demonstracijske aktivnosti

 

U praktičnom dijelu demonstracijske aktivnosti voćarima su prezentirane slijedeće teme:

 • Primjena pomotehničkih i agrotehničkih mjera u cilju suzbijanja širenja Bakterijskog raka u nasadu lijeske, prikaz rezidbe, odstranjivanja zaraženih grana, dezinfekcija alata – dr. sc. Tihomir Validžić
 • Metodika postavljanja i pregleda lovki u nasadu lijeske uz dodatak feromonskog atraktanta i kritični broj štetnika – Marija Kuprešak dipl. ing. agr.
 • Praktični prikaz zaštite komercijalnog nasada lijeske velikog volumena krošnje uz korištenje traktorskog raspršivača, podešavanje sapnica i brzine agregata, kontrola raspodjele škropiva uz korištenje žutih vodoosjetljivih listića – mr. sc. Ivica Lovrinčević

Slika 3. Praktični dio demonstracijske aktivnosti – priprema i podešavanje traktorskog raspršivača

 

Kako bi se sudionicima što zornije prikazale morfološke i biološke osobine smeđe mramorirane stjenice, prilikom demonstracije korištene su uvećane fotografije visoke rezolucije, ručne lupe i binokular, uzorci živog biljnog materijala, razni modeli lovki, kontejneri sa feromonima i atraktantima. Posebnu pozornost polaznika privukla je demonstracija kontrole raspodjele škropiva u krošnji grma/stabla lijeske uz korištenje vodoosjetljivih listića što je izazvalo zanimanje i živu diskusiju tijekom demonstracije.

Nakon praktičnog dijela demonstracije slijedila je razmjena iskustva svih sudionika vezano za provođenje dostupnih agrotehničkih i pomotehničkih mjera u zaštiti nasada lijeske. Gospodin Zlatko Kovačić vlasnik nasada, izložio je svoja 7-godišnja iskustva u proizvodnji lijeske te o izazovima rentabilne proizvodnje lješnjaka u uvjetima intenzivnih klimatskih promjena te pojave novih bolesti i štetnika.

Nakon što su iscrpljena sva pitanja, na samom kraju demonstracijske aktivnosti provedena je od strane polaznika i evaluacija demonstracijske aktivnosti. Zahvaljujući ljubaznosti domaćina, demonstracija je dovršena bogatim osvježenjem svih sudionika.

Slika 4. Vodoosjetljivi listići koji se koriste za kontrolu raspodjele škropiva u krošnji stabla

 

 

dr. sc. Tihomir Validžić

Savjet, Vinogradarstvo, Zaštita bilja

Obavijest za sve posjednike vinove loze o mjerama za sprečavanje širenja i za suzbijanje zlatne žutice

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i za suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/18 i NN 63/19) svi posjednici vinove loze obavezni su provoditi mjere za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze.

Propisane mjere navedenom Naredbom su:

 • Sustavno pregledavati biljke domaćina radi uočavanja moguće pojave simptoma koji upućuju na zarazu štetnim organizmom
 • Uklanjanje oboljelih trsova s korijenom koji pokazuju simptome karakteristične za fitoplazne.
 • Sustavno praćenje pojave američkog cvrčka vizualnim pregledima vizualnim pregledom naličja listova vinove loze ili metodom otresanja od sredine svibnja, te odraslih oblika postavljanjem žutih ljepljivih ploča početkom srpnja
 • Zapuštene vinograde privesti poljoprivrednoj proizvodnji te ih redovito obrađivati i održavati ili krčenje zapuštenih vinograda ako se redovito ne obrađuju i održavaju
 • Uništavanje obične pavitine (Clemati vitalba).
 • Suzbijanje američkog cvrčka:
 • U zaraženom i sigurnom području (demarkiranom području), u svim vinogradima i rasadnicima vinove loze;
 • U nezaraženom području, u vinogradima u kojima se utvrdi njegova prisutnost, matičnim nasadima i rasadnicima vinove loze.

 

Sukladno navedenoj Naredbi ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje.

 

Odrasli oblik američkog cvrčka

 

U slučaju provođenja i trećeg tretiranja  nužno je voditi računa o propisanim karencama insekticida i početku berbe grožđa!

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja u doba dana kad pčele ne lete te da u vinogradu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

VAŽNO!

Posjednici vinove loze obavezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede te uoče li simptome koji upućuju na zarazu zlatnom žuticom odmah obavijestiti fitosanitarnog inspektora ili Hrvatsku agencija za poljoprivredu i hranu te službenike Uprave za stručnu podršku, Ministarstva poljoprivrede.

 

Simptomi na lišću kod bijelih sorata

 

Simptomi na lišću kod crvenih sorata

 

Hortikultura, Ratarstvo, Vijest, Zaštita bilja

Demonstracija za tržne proizvođače krumpira u Međimurju

Dana 20.7. 2023. godine na polju uz naselje Belica (ARKOD ID parcela 2882184), u Međimurskoj županiji, održana je demonstracijska aktivnost “Primjena biostimulatora na novim sortama krumpira i ekološki pristup suzbijanja zemljišnih štetnika – BELICA – Operacija 1.2.1.” za tržne proizvođače merkantilnog krumpira! Službenici Uprave Milorad Šubić i Suzana Pajić održali su prezentaciju pokusnog polja uz stručna izlaganja.

Uoči povlačenja s tržišta djelatne tvari klorprofam (npr. u pripravcima Tuberite P i Neo-Stop P), radi sprječavanja klijanja gomolja tijekom skladištenja, u Međimurju je krumpir uzgajalo 1.169 proizvođača na površini 2.413,17 hektara (2019. godine). Jedan od dodatnih kriterija na dominantne sorte krumpira koje proizvođači uzgajaju je dormantnost gomolja ili sposobnost skladištenja krumpira, stoga su u poljskom makro-pokusu dominirale srednje kasne sorte krumpira (vidi Tablicu 1.).

Tablica 1. Neka važnija svojstva 15 različitih sorti krumpira na pokusnom polju u Belici:

Dospijeće i namjena sorti Broj sorti u pokusu Boja kožice Procijenjeni prinos gomolja/ha**
žuta crvena
*Vrlo rane 1 1 38,5
*Rane 2 2 44,5
*Srednje rane 5 2 3 43,1
*Srednje kasne 6 4 2 39,0
Industrijska prerada (čips) 1 1 29,6
Prosječan prinos svih sorti na dijelu površine sa ***ekološkim pripravkom 40,9 t/ha
Prosječan prinos svih sorti na dijelu površine bez ***ekološkog pripravka 40,0 t/ha
Prosječni prinos gomolja svih sorti u pokusu na dan 19.7. 2023. 40,45 t/ha

*stolne sorte krumpira!; **samo tržni gomolji promjera >4 cm!; ***prirodni organski pripravak “Maska Kruta” je primijenjen neposredno prije sadnje rasipanjem širom u količini 200 kg/ha!

Uvjeti sadnje krumpira u 2023. su diljem Međimurja bili otežani: vrlo rano je krumpir moguće bilo posaditi već početkom zadnje dekade mjeseca ožujka (npr. u danima 20.3.-24.3. zbog stanja vlažnosti i temperature tla). Naknadno su na svim mjernim mjestima od 25.3.-27.3. padale značajne oborine (u količinama od 45,0 mm u istočnom do 62,8 mm u zapadnom dijelu Međimurja)! Početak travnja su obilježili jaki sjeverni vjetar i hladnoće (u središnjem i istočnom dijelu Županije u danima 05.4.-11.4. bilježili smo 4 jutarnja mraza)! Naknadno su ponovno u danima 13.4.-18.4. kiše padale gotovo svakodnevno (u ukupnim količinama 43,2 mm u istočnom do 94,6 mm u zapadnom dijelu Međimurja)! Sadnja 15 različitih sorti krumpira (kategorija sjemena elita, kruponoća 35/50) na pokusnom polju je obavljena 11.4. 2023. godine, na razmake sadnje 0,7 x 0,3 m. Nicanje je zabilježeno početkom svibnja (02.5. 2023.), prethodno su korovi suzbijani primjenom zemljišnih herbicida (pendimetalin, metobromuron, klomazon) (21.4. 2023.)!

Ranijih su sezona (u sušnim uvjetima, bez navodnjavanja) zabilježene na pojedinim parcelama i sortama značajne štete na gomoljima krumpira od zemljišnih štetnika, poglavito od gusjenica sovica pozemljuša (Noctuidae) i ličinkama klisnjaka ili “žičnjacima” (Elateridae), pa prije same sadnje treba planirati njihovo moguće preventivno suzbijanje. U Narodnim novinama broj 142 od 19.12. 2012. je objavljen Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida koji u Članku 57. prednost pri suzbijanju štetnih organizama daje propisima koji uređuju načela integrirane zaštite bilja (NN 137/12) i godišnjim tehnološkim uputama za pojedini poljoprivredni sektor (www.mps/poljoprivreda/integrirana). Dodatno je zbog zabrane većine insekticida (npr. foksim, karboruran, imidakloprid, klorpirifos) suzbijanje zemljišnih štetnika zadnjih sezona u Republici Hrvatskoj vrlo ograničeno (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/), a može se izvoditi samo posebnom opremom uz sadilice krumpira – deponator granuliranih insekticida. Stoga smo u poljskom pokusu na dijelu površine primijenili prirodni organski pripravak (“Maska Kruta”) neposredno prije sadnje rasipanjem širom u količini 200 kg/ha (na 1000 m²). Od početka sadnje (12.4.) do procjene prinosa i zdravstvenog stanja gomolja krumpira (19.7.) proteklo je 98 dana, te je na dijelu površine sa primjenom navedenog pripravka prikladnog za ekološku proizvodnju dobiveno prosječno 900 kg više tržnih gomolja. Tijekom 2023. sezone na netretiranom dijelu nije bilo značajnih šteta na gomoljima krumpira od zemljišnih štetnika. Razlog tome je vjerojatno iznadprosječno vlažna sezona: od početka travnja do kraja druge dekade mjeseca srpnja 2023. zabilježeno je ukupno 489,4 mm (u višegodišnjim prosjecima u tom razdoblju očekujemo 262,6 mm), a pritom je prosječna temperatura razdoblja iznosila 17,09°C ili 0,9°C iznad očekivanog prosjeka (16,20°C) (vidi Tablicu 2.). U takvim smo uvjetima bilježili vrlo ranu pojavu dvije dominantne (pseudo)gljivične bolesti cime krumpira: plamenjače ili krumpirove plijesni (Phytophthora infestans) (prva pojava u Međimurju zabilježena 21.5. 2023.) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) (prva pojava u Međimurju zabilježena 26.5. 2023.)! Mjere zaštite cime od uzročnika bolesti (Phytophthora, Alternaria) i štetnika (Leptinotarsa) provedene su tijekom razdoblja od 22.5.-07.7. 2023. primjenom različitih fungicidnih djelatnih tvari (fluazinam & dimetomorf; difenkonazol; propamokarb & cimoksanil; fluazinam & azoksistrobin; cimoksanil; piraklostrobin & boskalid; mandipropamid, te ciazofamid) i insekticida (klorantraniliprol & lambda-cihalotrin, metaflumizon)! Ukupno je provedeno sedam aplikacija, s prosječnim razmakom tretiranja 7.5 dana, tijekom kojih je prosječno zabilježeno 28.2 mm oborina!

Tablica 2. Prikaz *meteoroloških podataka za područje središnjeg dijela Međimurske županije bitnih za rast i razvoj pokusnih sorti krumpira tijekom 2023. sezone (od početka travnja do kraja druge dekade mjeseca srpnja (01.4.-20.7. 2023.):

Razdoblje Temperatura Oborine Vlažnost zraka Vlaženje cime
travanj 9,57°C 86,4 mm 73,68 % 13.310 min
svibanj 15,10°C 170,6 mm 80,29 % 14.845 min
lipanj 20,19°C 99,6 mm 77,27 % 8.575 min
**srpanj 22,88°C 132,8 mm 79,17 % 4.940 min

*mjerni uređaj “iMetos” u središnjem dijelu Međimurja; **izmjereno do 20.7. 2023. (6.00 sati)!

Korelacijom meteoroloških podataka u svibnju i lipnju o.g. (“DIV Pessl”) možemo zaključiti da je ovogodišnji  svibanj u Međimurju bio nešto povoljniji za razvoj plamenjače (Phytophthora) a lipanj nešto više povoljan razvoju koncentrične pjegavosti (Alternaria) (vidi Tablice 2. i 3.). Ne čudi nas da zbog takvih uvjeta na istom polju i istoj sorti (ili čak i istoj biljci) istovremeno pronalazimo simptome obje bolesti cime (Phytophthora, Alternaria).

Tablica 3. Podatci bitni za početnu patogenezu i naknadni (epidemijski) razvoj uzročnika bolesti krumpira (Phytophthora, Alternaria) od početka travnja do početka treće dekade mjeseca srpnja 2023. u središnjem dijelu Međimurja uz riječnu dolinu (*prema prognoznom modelu za dnevnu pojavu uzročnika bolesti “DIV Pessl”):

Razdoblje/Bolest travanj svibanj lipanj *srpanj
**Phytophthora 11 36 34 22
***Alternaria 6 23 35 24

**izmjereno do 20.7. 2023. (6.00 sati)!; **Phytophthora = krumpirova plijesan ili plamenjača (Phytophthora infestans); ***Alternaria = koncentrična pjegavost (Alternaria solani)!

Budući je srpanj u Međimurju najtopliji mjesec, prema višegodišnjim iskustvima tada očekujemo epidemijsko širenje koncentrične pjegavosti (Alternaria), koja u obliku paleži uništava cimu osjetljivih i nezaštićenih sorti krumpira.

Zbog globalnih klimatskih promjena već od 2009. godine na krumpiru u Međimurju istražujemo korelaciju primjene bioloških pripravaka (biostimulatora) na zdravstveno stanje cime i prinose gomolja. Od biostimulatora ili “ojačivača” biljaka koristili smo različite pripravke koji sadrže aminokiseline, morske alge (Ascophyillum nodosum) i neke mikroorganizme (Trichoderma asperellum, Bacillus subtilis, Bacillus amiloliquefaciens). Tijekom 2023. sezone u poljskom je pokusu provjerene kompatibilnost biostimulatora sa fungicidima, insekticidima i nekim mineralnim gnojivima (N:P:K 20-20-20+TE i N:P:K 13-5-40+TE) (tzv. “tank-mix”). Nisu zabilježene kemijske niti fizikalne nesnošljivosti, a pritom nije primijećena niti fitotoksičnost biljaka, niti gubitak djelotvornosti sredstva za zaštitu bilja.

Procjena prinosa i zdravstvenog stanja gomolja krumpira (vidi Tablicu 1.) dokazuje da tržni proizvođači koji provode preporučene agrotehničke mjere (bez navodnjavanja) s pravom u 2023. sezoni mogu u Međimurju očekivati značajno bilje proizvodne rezultate nego protekle 2022. i 2021. godine! Biljno zdravstvo se zadnjih desetak godina u proizvodnji krumpira značajno mijenja, prvenstveno zbog povlačenja i zabrane većeg broje djelatnih tvari (npr. klortalonil, propineb, mankozeb, imidakloprod, klorprofam i dr.), te spoznaje da krumpir kao “planinska biljka” u našim proizvodnim uvjetima dosta teško podnosi klimatske promjene. Stoga primjena biostimulatora pri uzgoju krumpira postaje nužnost i redovita potreba.

Također, proizvođači krumpira su upoznati sa razlikama i sličnostima između “zelenih plaćanja” i “eko-shema”, te “agro-okolišnih” intervencija u novom programskom razdoblju. Veliku pažnju privukle su informacije o prvim spoznajama, iskustvima i rezultatima uzgoja krumpira u Međimurju pri konzervacijskoj obradi zemljišnih parcela.

 

Voditelj Demonstracijske aktivnosti:

mr. sc. Milorad Šubić, dipl. inž. agr.

Galerija (kliknite na sliku za uvećanje):

Savjet, Vinogradarstvo, Zaštita bilja

Suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball) – vektora zlatne žutice vinove loze

Nakon završetka cvatnje vinove loze potrebno je vršiti suzbijanje američkog cvrčka (Scapoideus titanus Ball) vektora fitoplazme uzročnika zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavesceence dorée).

 

Suzbijanje američkog cvrčka provodi se u vinogradima u demarkiranim područjima s dva ili tri  tretmana sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018 i NN 63/2019).

Karte demarkiranih područja u Republici Hrvatskoj dostupne su putem linka https://fis.mps.hr/propisi/biljno-zdravstvo

 

Američki cvrčak invazivna je vrsta podrijetlom iz Sjeverne Amerike. U Europi je vrsta prvi puta utvrđena krajem pedesetih godina prošlog stoljeća, dok je u Hrvatskoj prvi puta zabilježena 2003. godine.

Odrasli oblik američkog cvrčka ima vitko tijelo smeđe boje, dugo 5-6 mm. Glava je trokutastog oblika s ispupčenim tjemenom na kojem se nalaze izražene tanke poprečne pruge. Krila su uglavnom blijedo žute do smeđe boje. Vrsta ima jednu generaciju godišnje, a prezimi u obliku jaja odloženih na koru rozgve. Jaje je bubrežastog oblika, bjelkaste boje, vretenasto na prednjem, a zaobljeno na stražnjem dijelu. Jaja se mogu nalaziti u malim nakupinama (2-4) ili u nizu od 10 do 20. Izlazak ličinki iz jaja započinje sredinom svibnja. Tijekom razvoja, ličinke prolaze kroz pet razvojnih stadija. Ličinke prvih razvojnih stadija  jako su sitne, prozirne s karakteristične dvije pjege na zatku . Teško ih je utvrditi bez povećala pa njihova prisutnost u vinogradu često prođe nezapaženo. Nalaze se na naličju lista i gotovo su nepomične osim ako su uznemirene, tada skaču, stoga pregled treba radi jako oprezno. Kod ličinki zadnjih razvojnih stadija (L4 i L5) jasno su uočljive tamne pjege nepravilna oblika na tijelu, te su vidljivi začeci krila. Odrasli oblici na vinovoj lozi javljaju se početkom srpnja te se zadržavaju do kraja rujna.

 

Ličinka američkog cvrčka.

 

Odrasli oblik američkog cvrčka.

 

Nastala oštećenja mogu biti izravna i neizravna. Izravno oštećuju provodne dijelove biljaka hraneći se biljnim sokovima. Međutim ovaj vid šteta je manjeg značaja. Najveća štetnost nastaje prenošenjem najznačajnije bolesti vinove loze, fitoplazme uzročnika zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavesceence dorée).

 

Svi razvojni stadiji koji se hrane 4-8 dana na zaraženom trsu u svoj organizam unose fitoplaznu te postaju zaraženi. Nakon unošenja, fitoplazna se umnožava u tijelu vektora prolazeći kroz latentno razdoblje koje traje 4-5 tjedana. Kako bi vektor postao infektivan potrebno je proći vrijeme inkubacije. Tijekom tog perioda fitoplazma kruži hemolimfom sve dok ne dođe do žlijezda slinovnica di se razmnožava. Tijekom razdoblja inokulacije zaražene ličinke (od trećeg razvojnog stadija) i odrasli oblici, hraneći se na zdravim trsovima, slinom prenose fitoplazmu pri svakom sljedećem ubodu. Vremensko razdoblje u kojem američki cvrčak može prenijeti fitoplazmu na zdrave trsove u prosjeku traje tri mjeseca.

 

Simptomi žutice vinove loze na oboljelom se trsu pojavljuju najčešće krajem lipnja, a prema jeseni sve su izraženiji. Često se pojavljuju na cijelome trsu, a mogu se pojaviti samo na mladicama lucnja ili reznika.

Simptomi na listu:

 • U bijelih sorata vinove loze rubovi lišća uvijaju se prema naličju tako da list poprimi kopljasti izgled, nepravilno žute boje, krut je te se na dodir drobi
 • U crvenih sorata lišće prerano poprima crvenu boju, a ostali simptomi su isti kao kod bijelih sorata

 

Simptomi na lišću kod crvenih sorata.

 

Simptomi na lišću kod bijelih sorata

 

Prisutnost ličinki američkog cvrčka obavlja se vizualnim pregledom naličja listova vinove loze ili metodom otresanja od sredine svibnja. Ličinke se prvo pojavljuju i hrane na bazalnim mladicama koje rastu iz panja, te se prvi pregledi vrše na donjim listovima bazalnih mladica. Također, prisutnost odraslih oblika prati se postavljanjem žutih ljepljivih ploča početkom srpnja na srednju armaturnu žicu u redove vinograda, a izmjenjuje se svaka dva do tri tjedna.

 

Suzbijanje američkog cvrčka provodi se u dva ili tri tretiranja (NN 48/2018 i NN 63/2019).

 • Prvo tretiranje obavlja se u skladu s uputama koje se donose i rokovima koji se određuju na temelju redovitog praćenja vektora
 • Drugo tretiranje obavlja se dva do tri tjedna nakon prvog tretiranja;
 • Treće tretiranje obavlja se u preporučenim rokovima suzbijanja vektora, ovisno o području, ili ako se tijekom srpnja primjenom žutih ljepljivih ploča utvrdi prisutnost odraslih oblika vektora.

Preporuke za suzbijanje američkog cvrčka dostupne su i na stranicama Uprave za stručnu podršku razvoja poljoprivrede https://www.savjetodavna.hr/preporuke/

 

 

Sredstva koja su dozvoljena i registrirana u Republici Hrvatskoj za suzbijanje američkog cvrčka su: SIVANTO PRIME, DECIS 2,5 EC, CHYTHRIN MAX,CYPGOLD, SUMIALFA 5 FL, MAVRIK FLO, ABANTO, KRISANT EC, PYREGARD, DIREKT GREEN, ASSET FIVE, PIRECRIS i FLIPPER.

 

Zbog otrovnosti i opasnosti insekticida protiv američkog cvrčka na pčele, potrebno je prije primjene insekticida pokositi cvatući porast u vinogradima (naročito bijelu djetelinu), te primjenu obavljati u kasnijim večernjim satima kada pčele ne lete!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/).

 

 

Agroekologija, Hortikultura, Potpore i poticaji, Ratarstvo, Stočarstvo, Vijest, Zaštita bilja

Predavanja za poljoprivrednike o novostima koje donosi Strateški plan ZPP RH 2023.-2027.

Nakon objavljenog Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu („Narodne novine“, br. 25/23) službenici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede održali su niz predavanja za poljoprivredne proizvođače s ciljem da poljoprivrednici na što jednostavniji način, i što bliže mjestu u kojem žive i bave se poljoprivredom, budu upoznati sa Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. Na predavanjima su predstavljene novosti vezane za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2023. godinu.

Poljoprivredni proizvođači upoznati su s uvjetovanosti (Propisani zahtjevi upravljanja i Dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti) koju moraju poštivati tijekom cijele godine za koju su podnijeli zahtjev za potporu prilikom obavljanja poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu kojim upravljaju i o proizvodno nevezanim i vezanim potporama. Poseban naglasak posvećen je predstavljanju Eko shema kao novih dobrovoljnih jednogodišnjih klimatsko-okolišnih intervencija, prihvatljivih većem broju korisnika potpora. Eko sheme su zamijenile dosadašnja obvezna zelena plaćanja.

Intervencije proizvodno nevezanih izravnih plaćanja iz Strateškog plana su:

21.01. Osnovna potpora dohotku za održivost

26.01. Dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za održivost

30.01. Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike

31.01. Eko shema: Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina

31.02. Eko shema: Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima

31.03. Eko shema: Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površina

31.04. Eko shema: Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama

31.05. Eko shema: Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina

31.06. Eko shema: Konzervacijska poljoprivreda

31.07. Eko shema: Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV)

Intervencije proizvodno vezanih izravnih plaćanja (PVP) iz Strateškog plana su:

32.01. PVP Krave u proizvodnji mlijeka

32.02. PVP Tov junadi

32.03. PVP Krave dojilje

32.04. PVP Ovce i koze

32.05. PVP Povrće

32.06. PVP Voće

32.07. PVP Šećerna repa

32.08. PVP Krmno proteinski usjevi

32.09. PVP Sjeme

Na predavanjima se je također govorilo i o IAKS mjerama ruralnog razvoja koje se vežu za nastavak provedbe mjera 10 (Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene) i 11 (Ekološki uzgoj) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., ali obuhvaćaju i nove intervencije unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike.

IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. kojima višegodišnja obveza nije završena su:

Mjera 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, podmjera 10.1. Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama, uključujući tipove operacije:

10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture

10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada

10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti

10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)

10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira

10.1.6. Uspostava poljskih traka

10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka

10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika

10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

10.1.10. Održavanje suhozida

10.1.11. Održavanje živica

10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima

10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima i

10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada.

Mjera 11 Ekološki uzgoj, podmjere:

11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode

11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda.

Također su predstavljene IAKS mjere ruralnog razvoja iz Strateškog plana 2023.-2027.:

70.01. AEC Smanjenje korištenja zaštitinih sredstava u višegodišnjim nasadima

70.02. AEC Očuvanje bioraznolikosti i okoliša na trajnim travnjacima i oranicama

70.03. AEC Očuvanje ugroženih i izvornih pasmina domaćih životinja

70.04. AEC Ekološki uzgoj

70.05. AEC Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

70.06. AEC Plaćanja za dobrobit životinja

70.07. AEC Očuvanje obilježja krajobraza

70.08. AEC Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka i maslinika

71.01. ANC Plaćanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima

Poljoprivrednici su upoznati i s promjenama koje se odnose na Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima (u prošlom programskom razdoblju IAKS  Mjera 13, a sada Intervencija 71.01. Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima) kojom se potpora dodjeljuje korisnicima s ciljem da se omogući nastavak poljoprivredne proizvodnje u područjima gdje postoje prirodna ili posebna ograničenja za poljoprivrednu aktivnost.

Predstavljene su i mjere državne potpore za iznimno osjetljive sektore iz Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2023. godinu:

– mjera potpore za uzgoj mliječnih krava,

– mjera potpore za uzgoj rasplodnih krmača,

– mjera potpore za proizvodnju duhana,

– mjera potpore za maslinovo ulje,

– mjera potpore za očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja.

Poljoprivrednci su na predavanjima upoznati i sa sustavom monitoringa poljoprivrednih površina koji je od ove godine aktivan i funkcionalan za područje cijele Republike Hrvatske. Osnovna namjena monitoringa su rana upozorenja poljoprivrednicima vezana uz ispunjavanje kriterija prihvatljivosti i obveza u okviru mjera propisanih Pravilnikom.

Predavanja na području Koprivničko-križevačke županije

Na području Koprivničko-križevačke županije završio je ciklus ovakvih predavanja. Započeli smo ih održavati 21. ožujka, a posljednje je održano 17. travnja 2023. godine. Po objavi Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu i Pravilnika o uvjetovanosti („Narodne novine“ br. 26/23) svim jedinicama lokalne samouprave uputili smo dopis s ponudom za održavanje predavanja za poljoprivrednike. Zanimanje su pokazale gotovo sve jedinice lokalne samouprave pa je na području Koprivničko-križevačke županije održano ukupno 18 edukacija na kojima je prisustvovalo ukupno 682 poljoprivrednika. (Napomena: Na dan 31. 12. 2022. godine u Upisnik poljoprivrednika i Koprivničko-križevačkoj županiji upisano je ukupno 9108 poljorivrednih gospodarstava.)

Cilj nam je bio olakšati poljoprivrednicima popunjavanje jedinstvenog zahtjeva za potporu za 2023. godinu i omogućiti bolje razumijevanje novosti Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske i planiranje poljoprivrednih aktivnosti na gospodarstvu. Svako je predavanje trajalo 2-2,5 sata, ovisno zanimanju poljoprivrednika i broju postavljanjenih pitanja nakon predavanja.

Svi poljoprivrednici koji nisu bili u mogućnosti sudjelovati na predavanjima potrebne informacije mogu pronaći u pisanim materijalima koji se nalaze na mežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na poveznicama:

https://ruralnirazvoj.hr/program/kutak-za-korisnike/

https://ruralnirazvoj.hr/intervencije/

https://www.apprrr.hr/korisne-informacije/

https://www.apprrr.hr/intervencije/

 

mr. sc. Tatjana Martinović

Hortikultura, Maslinarstvo, Povrćarstvo, Ratarstvo, Vijest, Vinogradarstvo, Voćarstvo, Zaštita bilja

Mreža sakupljanja ambalažnog otpada SZB za 2023.

Za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju imati ovjeren prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na zakonom propisan način u 2023. godini.

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroavant, Agronom, Agroteks, Albaugh TKI* (Pinus Agro), BASF Croatia, Bayer Crop Science* (Monsanto), Belchim Crop Protection HR* (Orchem), Chromos Agro, Danon, Corteva Agriscience* (Dow AgroSciences), Euroazijski pesticidi, Nufarm, Florel, Novag Agrochemicals* (Genera), Stockton, Syngenta Agro.

* Kod pojedinih tvrtki je došlo do pripajanja ili promjene naziva, te je u zagradi naveden prijašnji naziv, budući da se na tržištu i dalje može naći ambalaža s prijašnjim nazivom tvrtke, a koja se prihvaća u sklopu projekta.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih distributera i proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr. ambalaža od mineralnih gnojiva) se ne prihvaća.

Na poveznici ovdje možete pronaći popis lokacija.

Na poveznici ovdje možete preuzeti primjer popunjenog pratećeg lista.