Metode praćenja leta i suzbijanja orahove muhe

Dana 25. kolovoza 2023. godine, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Ministarstva poljoprivrede, održala je Demonstracijsku aktivnost na temu: „Metode praćenja leta i suzbijanja novog invazivnog štetnika – Orahove muhe (Rhagoletis completa) u trajnim nasadima oraha“. Demonstracijska aktivnost je održana u trajnom nasadu oraha u k.o. Brođanci (19,34 ha) u vlasništvu tvrtke Europlantaže d.d. iz Brođanaca. Na demonstraciji je nazočilo 14 zainteresiranih voćara iz Osječko-baranjske županije.

Cilj demonstracije bio je upoznavanje voćara s morfološkim osobinama i biološkim ciklusom Orahove muhe, metodama monitoringa leta te preventivnim i kurativnim mjerama zaštite oraha od ovog štetnika.

Orahova muha (Rhagoletis completa Cresson), eng. Walnut husk fly ili WHF, posljednjih godina je sve značajniji štetnik plodova oraha a štete na plodovima mogu biti veće od 80%. Štetnik je introduciran sa sjevernoameričkog kontinenta a prvi nalaz u RH registriran je u Istri 2004. godine. U razvijenim zemljama, uspješna zaštita temelji se na praćenju leta i višekratnoj primjeni sredstava za zaštitu bilja (insekticidi i proteinski mamci), koje su usmjerene na suzbijanje odraslih muha (imaga). Trenutno, borbu protiv ovoga štetnika komplicira nedovoljan broj registriranih insekticidnih pripravaka u EU pa tako i Republici Hrvatskoj. Iako štetnik ima samo jednu generaciju godišnje, zaštitu otežava i činjenica da muha ima vrlo dug period izlijetanja (gotovo dva mjeseca) te da za sada nema prirodnih neprijatelja. Stoga je u svrhu učinkovite borbe protiv ovoga štetnika potrebno poznavanje životnog ciklusa kao i praćenje početka leta imaga, kako bi se mogli odrediti optimalni rokovi za primjenu sredstva za zaštitu bilja.

Slika 1. Teoretski dio demonstracijske aktivnosti

 

Demonstracijska aktivnost provedena je kroz teoretski i praktični dio a proveli su je djelatnici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Područne službe za stručnu podršku Osijek. Nakon uvodnog dijela u teoretskom dijelu demonstracije, voćari su upoznati sa slijedećim temama:

  • Morfološke osobine, biološki ciklus te metode monitoringa leta orahove muhe uz korištenje vizualnih, feromonskih i hranidbenih atraktanata – dr. sc. Tihomir Validžić
  • Preventivne (agrotehničke) i nekemijske mjere (metoda masovnog ulova), suzbijanja orahove muhe te kritični broj štetnika – Marija Kuprešak dipl. ing. agr.
  • Kemijske metode i mogućnosti zaštite nasada oraha (prskalice i raspršivači, registrirana sredstva-insekticidi u zaštiti oraha) – mr. sc. Ivica Lovrinčević

Slika 2. Teoretski dio demonstracijske aktivnosti

 

U praktičnom dijelu demonstracijske aktivnosti voćarima su prezentirane sljedeće teme:

  • Vizualni pregled nasada na prisutnost imaga orahove muhe i prepoznavanje simptoma napada orahove muhe na plodovima oraha – dr. sc. Tihomir Validžić
  • Metodika postavljanja i pregleda lovki u nasadu oraha uz dodatak hranidbenog/feromonskog atraktanta – Marija Kuprešak dipl. ing. agr.
  • Praktični prikaz zaštite komercijalnog nasada oraha velikog volumena krošnje uz korištenje traktorskog vučenog raspršivača – podešavanje dizni i priprema škropiva, kontrola raspodjele škropiva uz korištenje žutih vodoosjetljivih listića – mr. sc. Ivica Lovrinčević

Slika 3. Praktični dio demonstracijske aktivnosti – priprema i podešavanje traktorskog raspršivača

 

Kako bi se sudionicima što zornije prikazale morfološke i biološke osobine Orahove muhe, prilikom demonstracije korištene su uvećane fotografije visoke rezolucije, ručne lupe, uzorci zaraženog biljnog materijala, razni modeli žutih ljepljivih ploča, ampule sa feromonima i atraktantima. U praktičnom dijelu demonstracije, sudionici su na živom biljnom materijalu (zaraženi plodovi oraha), vršili determinaciju ličinki orahove muhe. Posebnu pozornost polaznika privukla je i demonstracija kontrole raspodjele škropiva u krošnji stabla oraha uz korištenje vodoosjetljivih listića, što je izazvalo zanimanje i živu diskusiju tijekom demonstracije.

Slika 4. Vodoosjetljivi listići služe za kontrolu raspodjele škropiva po volumenu krošnje

 

Nakon praktičnog dijela demonstracije slijedila je razmjena iskustva svih sudionika vezano za provođenje dostupnih agrotehničkih i pomotehničkih mjera u zaštiti nasada oraha. Direktor tvrtke Europlantaže d.d., gosp. Leonard Kovač, izložio je svoja 15-godišnja iskustva u voćarskoj proizvodnji te o izazovima rentabilne proizvodnje oraha u uvjetima intenzivnih klimatskih promjena, nedostatka radne snage te pojave novih bolesti i štetnika.

Nakon što su iscrpljena sva pitanja, na samom kraju demonstracijske aktivnosti provedena je od strane polaznika i evaluacija demonstracijske aktivnosti. Zahvaljujući ljubaznosti domaćina, demonstracija je dovršena osvježenjem svih sudionika.

Slika 5. Žuta križna ljepljiva ploča uz dodatak feromonskog atraktanta za praćenje leta Orahove muhe

 

Video zapis 1. Sažetak demonstracijske aktivnosti u Brođancima

 

dr. sc. Tihomir Validžić

Pripremi za ispis