MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Hortikultura

Hortikultura, Maslinarstvo, Savjet

Prva preporuka – Određivanje tehnološke zrelosti maslina – berba 2021.

STANJE NA TERENU

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i njezini službenici na terenu nastavljaju s provedbom projekta „Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja“, koji se počeo provoditi 2018. godine uoči berbe maslina, s ciljem davanja preporuka maslinarima za pravovremenu berbu.

Korištenjem najsuvremenije analitičke tehnike, tzv. NIR spektrometrije (punog naziva Diode array bliska infracrvena DA NIR), učinkovito se i jednostavno utvrđuje sadržaj ulja u suhoj tvari ploda masline, koji je stabilan pokazatelj sadržaja ulja u plodu i ne mijenja porastom težine ploda.

Uzorkovanje plodova maslina za ovogodišnje istraživanje počelo je 20. rujna i planira se završiti kad maslina dostigne maksimalni sadržaj ulja u plodovima, a prema dosadašnjim iskustvima očekuje se u zadnjoj dekadi mjeseca studenog, ovisno o sorti i području uzgoja maslina.

U ovogodišnjem istraživanju uzorkovanje plodova obavlja u razmacima od 4 – 7 dana na devet lokacija u području uzgoja maslina (zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, poluotok Pelješac, otok Korčula i jug Dalmacije – Konavle). Sorte uključene u praćenje su sorta: Buža, Istarska bjelica, Leccino, Oblica, Plominka, Mašnjača, Krvavica, Levantinka, Lastovka i Drobnica.

Vegetacijsku godinu 2021. u u maslinarskim regijama Republike Hrvatske obilježila je proljetna hladnoća i suša – kroničnim nedostatkom vode koja je na nekim lokacijama trajala čak od mjeseca svibnja do pred berbu.

Stabla masline u maslinicima koji nisu opremljeni navodnjavanjem/natapanjem bila je izložena stresu te je njen rast i razvoj bio otežan što se odrazilo i na plodove.

U predstojećem vremenu moguće je očekivati naglu promjenu pigmenta masline (zbog nagle promjene temperatura, s toplog na hladnije, niske noćne temperature te ubodi maslinove muhe). Također, sa očekivanom kišom dodatne poteškoće stvarat će i napad štetnika (muhe).

U dolje priloženoj Tablici 1. maslinari trebaju pratiti dva osnovna parametra prinosa i kvalitete masline koji će im pomoći pri odluci kad je optimalan termin za berbu. To su: ulje u suhoj tvari i težina ploda masline. Sve dok vrijednost ulja u suhoj tvari raste, znak je da maslina stvara ulje u biljnoj stanici, a pri tome ga i harmonizira (u okusima i mirisima).

Tijekom prošlog tjedna jako jugo i naleti juga izazvali su otpadanje manje broja plodova maslina sa stabala, Većinom su otpali plodovi oštećeni štetnim organizmima (od moljca, svrdlaša i muhe).

Optimalnu tehnološku zrelost do sada je pokazala jedna sorta u jednom uzgojnom području.

Uzimajući u obzir dosadašnje višegodišnje rezultate projekta na području zapadne obala Istre (Južni dio, lokalitet Vodnjan), sorta ISTARSKA BJELICA spremna je za branje!

Za sjeverni dio Istre očekuje se da će optimalan trenutak berbe nastupiti u narednim danima (za otprilike 7 dana). Uzimajući u obzir vremenske uvjete, za sortu ISTARSKA BJELICA, preporučuje se započeti s berbom čim vremenski uvjeti budu pogodni za berbu. Ostale analizirane sorte još uvijek akumuliraju (stvaraju) ulje.

ISTARSKA BJELICA na ovom uzgojnom području spremna je za berbu tj. akumulirala je najveću količinu ulja za ovu godinu sukladno uvjetima uzgoja u ovoj vegetaciji.

Zaključno, prema mjerenjima izravnom metodom unazad tri godine Istarska bjelica je najranija sorta za berbu u HRVATSKOJ!

Tablica 1. – Rezultati NIR analize plodova maslina 9 maslinarskih uzgojnih područja RH u razdoblju od 20. rujna do 4. listopada 2021.

 

Preporuku pripremio:

Tomislav Filipović, dipl. ing. u suradnji sa službenicima Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

Hortikultura, Vijest, Vinogradarstvo

Manifestacijom “Trganje“ obilježen početak tradicionalne berbe grožđa u Konavlima

Manifestaciju „Trganje“ po deveti put organizirala je udruga Agroturizam Konavle. U vinogradu obitelji Iva Vodopića u Lovornom polju obilježen je početak berbe grožđa. Obiteljsko gospodarstvo Vodopić svoju vinsku i vinogradarsku priču gradi na uzgoju autohtonih dubrovačkih i konavoskih sorata vinove loze od kojih proizvode vrhunska vina u obiteljskoj vinariji. Na manifestaciji je predstavljen tradicionalan način berbe grožđa u Konavlima.

 

Uvodnom riječi okupljenima se obratio predsjednik udruge Agroturizma Konavle Ivo Mujo a potom su predstavljena vina ovog kraja s naglaskom na sortu Malvasija dubrovačka koja se od davnina uzgaja na području Dubrovnika i Konavala. Riječ je o jednoj od najstarijih sorti čiji značaj i vrijednost sežu iz doba Dubrovačke republike. Danas zahvaljujući revitalizaciji ove sorte vina Malvasije dubrovačke postala su brand konavoskih vinara.

Manifestacija „Trganje“ ima i turistički značaj u promoviranju konavoskog kraja i običaja. Ovaj događaj su uveličali mladi članovi KUD-a Stjepan Radić iz Pridvorja plesom Linđo, nakon čega je uslijedilo tradicionalno „Trganje“ u narodnoj nošnji sa starim alatima, košicima i sepetima.

Osim Konavoki i Konavljana, u trganju grožđa sudjelovali su i strani posjetitelji. Okupljene turiste iz Francuske posebno se dojmio tradicionalan način trganja i prerade grožđa.

Cijeli događaj završio je ugodnim druženjem domaćih i stranih posjetitelja uz degustaciju autohtonih jela i vina.

 Blanka Krstić, dipl. ing. agr., viša stručna savjetnica

Hortikultura, Vijest, Zaštita bilja

Održana demonstracija u Novigradu Podravskom

U voćnjaku Obrta „JARA“ održana je 16. rujna demonstracijska aktivnost za korisnike IAKS mjera ruralnog razvoja, Mjere 10 „Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene“. Glavne teme demonstracijske aktivnosti bile su:

  • mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada
  • korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

 

Korisnici potpore za Mjeru 10 „Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene“ doprinose ublažavanju nepovoljnog učinka poljoprivrede na okoliš te potiču bioraznolikost i očuvanje genskih resursa značajnih za poljoprivredu. Jedna od obaveza korisnika ove potpore je redovita edukacija koju organizira Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, a demonstracijske aktivnosti su oblik edukacije na koji se naši poljoprivrednici rado odazivaju.

 

U voćnjaku Obrta „JARA“ mogli su uživo vidjeti rad bočne traktorske freze i rotirajućih četki, a s povoljnim učincima mehaničkog uništavanja korova na uzgajanu kulturu, okoliš, život tla i biološku raznolikost voćare je upoznao viši stručni savjetnik Leon Golub.

 

O korištenju feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki govorila je viša stručna savjetnica Željkica Oštrkapa-Međurečan. Korištenjem feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki u praćenju štetnika znatno se smanjuje broj tretiranja insekticidima te povećava učinkovitost samih insekticida. Okupljeni voćari mogli su naučiti osnovne razlike među tipovima klopki, kako ispravno sastaviti i postaviti u krošnju feromonsku, vizulanu ili hranidbenu klopku, kako i koliko često mijenjati feromone te kako voditi evidenciju o pregledu klopki. Također je bilo riječi i o korištenju različitih klopki u suzbijanju štetnika metodom masovnog ulova.

Na kraju svakako treba pohvaliti naše domaćine, Sandru i Davora Miklošić, koji su nas lijepo ugostili na svom gospodarstvu te kao iskusni predavači prezentirali razvoj vlastite proizvodnje i prerade voća te rad strojeva za mehaničko uništavanje korova.

 

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

 

Hortikultura, Inovativne tehnologije, Mehanizacija, Vijest, Voćarstvo

PRIMJENA BESPILOTNIH LETJELICA U DOLINI NERETVE

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede je dana 28.9.2021. god. organizirala demonstracijsku aktivnost na temu primjene bespilotnih letjelica u svrhu precizne poljoprivrede.

Demonstracijska aktivnost je održana u suradnji s Fakultetom agrobiotehničkih znanosti, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, odnosno uz predavanje prof. dr. sc. Mladena Jurišića i izv. prof. dr. sc. Ivana Plaščaka te uz gosta predavača izv. prof. dr. sc. Ante Šiljega s Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru.

Demonstracijska aktivnost je realizirana kao terenski prikaz rada s dronovima u nasadu mandarina na OPG Neven Mataga u Opuzenu, te nakon toga teorijski dio koji sačinjava obradu podataka i kreiranje izvješća, te raspravu i zaključak.

Cilj ove edukacije bio je upoznati poljoprivredne proizvođače s primjenom geoinformacijskih sustava (GIS-a) i precizne poljoprivrede korištenjem najmodernijih bespilotnih letjelica (dronova) kako bi ih se informiralo o mogućnostima suvremenih tehnologija.

Iako je u tijeku početak berbe mandarina, okupio se znatan broj zainteresiranih poljoprivrednika. Prisutni su nakon predstavljanja predavača i kratkog uvoda upoznati sa zakonskom regulativom i s potrebnim mjerama sigurnosti pri letu s bespilotnim letjelicama. Nakon toga prisutni su upoznati s potrebnim i korisnim aplikacijama za prijavu i provedbu leta te je izvršen prikaz leta više vrsta dronova. Izvršeno je snimanje nasada mandarina te je objašnjeno prikupljanje i obrada podataka dobivenih multispektralnim kamerama i termalnim senzorima. Osim samih dronova, polaznicima je prezentirana dodatna oprema koja se koristi u preciznoj poljoprivredi.

Nakon terenskog dijela, u Gradskoj vijećnici u Opuzenu održano je prezentiranje dobivenih podataka prikupljenih u nasadu. Prisutnima je prikazan rezultat snimanja, tj. grafički prikazi i interaktivne karte koje su pretvorili računalni programi iz velikog broja fotografija. Na osnovu grafičkih prikaza može se dobiti niz korisnih zaključaka i projekcija proizvodnje. Kroz praćenje u određenom vremenskom razdoblju dobiva se jasna slika o stanju nasada i potrebnim agrotehničkim operacijama. Na taj način mogu se dobiti podaci o potrebama za navodnjavanjem ili područjima depresija gdje se zadržava suvišna voda, o pojavi i praćenju štetnika i bolesti, o potrebi za prihranom i slično. Svi ti podaci uz analizu i tumačenje agronomske struke mogu dati podatke i zaključke koji se potom primjenjuju u proizvodnji. Primjena ovakve tehnologije u konačnici može rezultirati smanjenjem troškova proizvodnje kroz smanjenje radnih sati strojeva, radnika i uštedom repromaterijala. Istovremeno se može povećati kvaliteta i kvantiteta uroda uz ekološki značaj te sve to na kraju povećava profit u proizvodnji.

Ivan Krušelj, mag. ing. agr.

Ante Mijić, dipl. ing. agr.

Hortikultura, Vijest

Obavijest korisnicima Natječaja za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“

OBAVIJEST ZA KORISNIKE

Natječaja za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

 i

 Natječaja za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 16. rujna 2021. godine drugu izmjenu Natječaja za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i drugu izmjenu Natječaja za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara kojom je produžen rok za podnošenje zahtjeva za potporu do 29. listopada 2021. godine.

Svrha ovih natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voćarstva i vinogradarstva koja će se postići podizanjem modernih intenzivnih nasada voćnih vrsta i podizanjem modernih intenzivnih vinograda.

U skladu s uvjetima natječaja, korisnici su u obvezi ishoditi ovjeru Tehnološkog projekta/elaborata izdanu od strane Ministarstva poljoprivrede – Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Ovim putem molimo potencijalne korisnike natječaja da tehnološke projekte/elaborate dostave Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva najkasnije do 15. listopada 2021. godine kako bi Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu bili u mogućnosti izdati suglasnosti za tehnološke projekte/elaborate do krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za potporu.

Podsjećamo potencijalne korisnike da se ulaganje mora provoditi u skladu s analizom tla provedenom za predmetno ulaganje, a da se tehnološki projekti/elaborati moraju odnositi na korisnika, prijavljeno ulaganje i na lokaciju ulaganja koja je predmet zahtjeva za potporu te mora(ju) obuhvaćati sva ulaganja za koja se traži potpora. Tehnološki projekti/elaborati moraju biti izrađeni u skladu s pravilima struke za podizanje višegodišnjih nasada ili vinograda, odnosno iz tehnološkog projekta/elaborata mora biti razvidno da se radi o modernom intenzivnom nasadu odgovarajućeg (suvremenog) sklopa, sorte i podloge.

Agroekologija, Hortikultura, Savjet, Zaštita bilja

Održane radionice o Narančinom trnovitom štitastom moljcu

Održane radionice za poljoprivrednike u sklopu provođenja programa posebnog nadzora karantenskog štetnika Narančinog trnovitog štitastog moljca Aleurocanthus spp. u dolini Neretve i Konavlima.

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva i Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište te Hrvatske agencije za poljoprivredu hranu i selo u periodu od 15. – 16.9.2021. godine održane su radionice za proizvođače agruma na području doline Neretve i Konavala o karantenskom štetniku  Narančinom trnovitom štitastom moljcu (Aleurochanthus spiniferus).

Narančin trnoviti štitasti moljac podrijetlom je iz južne Azije. U Europi je prvi put primijećen 2008. godine, a 2018. godine nađen je u mjestu Vitaljina, Dubrovačko-neretvanska županija, u proizvodnom nasadu mandarina. Važno je naglasiti da je to bio prvi pozitivan nalaz štetnika u RH u prirodnom okruženju.

Riječ je o polifagnom štetniku koji napada brojne biljne vrste, a najznačajniji domaćini su biljke iz rodova Citrus (agrumi), Pyrus (kruške ) i Vitis (loze) na kojima štete prave ličinke i odrasli razvojni stadiji štetnika. Izravne štete nastaju sisanjem biljnih sokova na naličju listova, a neizravne izlučivanjem obilne medne rose i naseljavanjem gljiva čađavica zbog kojih plodovi gube tržnu vrijednost.

 

Narančin trnoviti štitasti moljac (Aleurocanthus spiniferus) predstavlja visok fitosanitarni rizik za mnoge poljoprivredne kulture u Hrvatskoj, osobito za nasade agruma u dolini Neretve.

U cilju sprječavanja daljnjeg širenja karantenskog štetnika na temelju pozitivnih rezultata analiza Ministarstvo poljoprivrede donosi  „Odluke o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje narančina trnovitoga štitastog moljca –  Aleurocanthus spiniferus (Quaintance)“ (NN 111/2020).

Provođenje mjera radi sprječavanja širenja, suzbijanja i iskorjenjivanja karantenskog štetnog organizma Narančinog trnovitog štitastog moljca (A. spiniferus) propisuje i nadzire Fitosanitarna inspekcija.

Propisane mjere podrazumijevaju uklanjanje i uništavanje pojedinačnih zaraženih biljaka domaćina ili dijelova zaraženih biljaka te primjenu odgovarajućih kemijskih ili bioloških sredstava za zaštitu bilja.

U slučaju sumnje na prisutnost karantenskog štetnika A. spiniferus u nasadu obratite se Sektoru za nadzor poljoprivrede i Fitosanitarni nadzor Državnog inspektorata Republike Hrvatske ili Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu – Centru za zaštitu bilja na sljedeće kontakte:

fitosanitarna.inspekcija@dirh.hr i 01 2375 100 ili czb@hapih.hr i 01 2311 640.

Ivana Tomac Talajić, dipl. ing. agr.

 

Hortikultura, Ratarstvo, Vijest

Održana demonstracija uzorkovanja tla u Jelisavcu

Demonstracijska aktivnost – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 2021. – Prikaz dijagnostike svojstava tla i pravilno uzorkovanje za agrokemijsku analizu u primjeni ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima – JELISAVAC

Dana 13. rujna 2021. godine u okviru M01 Programa ruralnog razvoja, podmjere 1.2. na području Osječko-baranjske županije u Našicama na OPG Kadić Đuro održana je demonstracijska aktivnost – Prikaz svojstava tla i pravilno uzorkovanje za agrokemijsku analizu u primjeni ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima.

Na početku demonstracijske aktivnosti sve prisutne pozdravili su službenici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, Službe za stručnu podršku područne jedinice Osijek te nositelj OPG-a u čijem voćnjaku je u tijeku i berba šljiva.

 

Uvodno je pojašnjena zakonska obveza praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta kroz ispitivanje plodnosti tla; od uzimanja uzorka, agrokemijske analize tla na svim površinama upisanim u ARKOD jednakim i većim od 1 ha, određivanja mehaničkog sastava, tumačenja dobivenih rezultata do obveza vođenja evidencije o primjeni mineralnih i organskih gnojiva.

Budući da je zakonskim propisima dana mogućnost uzimanja uzoraka tla i korisnicima (posjednicima) poljoprivrednog zemljišta koji su u obvezi završiti izobrazbu o uzimanju uzoraka tla, ova demonstracijska aktivnost predstavljala je i praktičnu edukaciju u voćnjaku koja je uvijek rado prihvaćena od strane poljoprivrednika.

Za potrebe ispitivanja plodnosti tla u višegodišnjim nasadima uzorci tla se uzimaju na na dubini od 0 do 30 i 30 do 60 cm, a prosječan uzorak tla čine više pojedinačnih uboda sondom (20-25).

Tijekom ove demonstracijske aktivnosti korišten je ergonomski set sondi u vlasništvu Ministarstva poljoprivrede, sa svrdlom Edelman kombiniranog tipa koje je prilagođeno uvjetima u tlu, stanju vlažnosti i teksturnom sastavu.

Ergonomski set sondi

 

Osim praktične primjene uzorkovanja za potrebe agrokemijske analize tla i preporuke gnojidbe, kroz ovu demonstracijsku aktivnost dodatno je istaknuta važnost odabira proizvodne parcele kod podizanje višegodišnjeg nasada, poznavanju njegovih morfoloških i fizikalnih svojstava s ciljem adekvatne pripreme tla za sadnju. Korisnici su upućeni na dostupne digitalne karte ARKOD preglednika i GEOPORTAL-a gdje se uz ortofoto karte mogu vidjeti i precizne topografske karte s visinskom predodžbom terena koje će poslužiti u pripremi plana sondiranja, boljem razumijevanju podpovršinskih uvjeta u tlu na dubini do matičnog supstrata.

 

Nakon pregleda digitalnih karata i prethodnih agrokemijskih analiza tla koje su provedene u ovom voćnjaku prethodnih godina, demonstrirano je sondiranje do dubine od 200 cm, dijagnosticiran je tip tla iz sondažnih bušotina, opisana su fizikalna svojstva tla (tekstura, struktura, promjene boja uslijed određenih oksidacijsko-redukcijskih procesa u tlu, vodozračni odnosi), prisutnost sekundarnih tvorevina u tlu, dubina kolebanja i zadržavanja podzemne vode te prisutnost karbonata.

Tijekom sondiranja uključili su se i poljoprivredni proizvođači s brojnim pitanjima na koja su odgovarali službenici Ministarstva poljoprivrede budući da su tla na ovom području teksturno teža sa značajnim udjelom praha i gline, slabije humozna i slabo drenirana sa stalnom potrebom poboljšavanja i održavanja vodozračnih odnosa.

S tim u vezi, prezentirana je i operacija unutar M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene – M10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima od strane službenika Ministarstva poljoprivrede, uvjeti prihvatljivosti i obveze jer se u na ovom području još uvijek nedovoljno koristi. Naglašena je važnost kontinuiranog unosa organske tvari, očuvanja i podizanja biogenosti tla s ciljem održivog gospodarenja proizvodnim resursima.

Na kraju demonstracijske aktivnosti pregledano je i stanje nasada sa stajališta biljnog zdravstva, povela se rasprava o ciljanoj primjeni određenih preparata sredstava za zaštitu bilja u ovoj vegetacijskoj sezoni i dane preporuke zaštite za neredni period.

Pripremili:

Snježana Numanović, dipl. ing. agr., viša stručna savjetnica

mr. sc. Branka Grahovac, viša stručna savjetnica

mr. sc. Ivica Lovrinčević, voditelj Službe

Fotografije: dr. sc. Tihomir Validžić i Darko Kulej, dipl. ing. agr. viši stručni savjetnici

Dopunske djelatnosti, Hortikultura, Prerada, Vijest

3. ocjenjivanje prehrambenih proizvoda prerade biljnog podrijetla

Poštovani,

S posebnim zadovoljstvom obavještavamo vas da će se treću godinu za redom održati Ocjenjivanje prehrambenih proizvoda prerade biljnog podrijetla. Organizator ocjenjivanja je Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede, a partneri  Agronomski fakultet  i Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Cilj ovog projekta je razvoj prerade na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i dizanje opće razine kvalitete proizvoda.

Ocjenjivanje će se održati 30. rujna i 1. listopada 2021. u uredima Ministarstva poljoprivrede, Vukovarska 78 u Zagrebu. Dodjela diploma i proglašenje šampiona u pojedinim kategorijama biti će na 7. Sajmu zimnice i autohtonih proizvoda . Na ocjenjivanje svoje proizvode mogu prijaviti proizvođači koji su registrirani za obavljanje djelatnosti prerade (dopunska djelatnost) te preradu obavljaju u registriranim/odobrenim objektima. U slučaju da proizvođač ima kvalitetan novi proizvod te još nije registrirao preradu može poslati proizvod na ocjenjivanje, proizvod će mu biti ocjenjen ali neće mu se dodijeliti odličje.

Rok za predaju uzoraka je 24. rujna 2021. Scanirane prijavnice molim pošaljite na mail ozren.hrsto@mps.hr  i marko.mraovic@mps.hr

Prijavnicu možete preuzeti prtiskom na poveznicu (kliknite ovdje).

Za Vas organiziramo i  demonstracijsku aktivnost koja će se održati 1. listopada 2021. u našim uredima u Vukovarskoj 78 u Zagrebu sa temom Higijenski standardi u preradi sirovina biljnog podrijetla i edukacija za senzorsko ocjenjivanje prehrambenih proizvoda biljnog podrijetla, gdje će se poljoprivrednike upoznati sa obaveznim higijenskim standardima temeljenim na načelima HACCP sustava, uvođenjem i vođenjem sustava samokontrole: prema vodičima dobre higijenske i proizvođačke prakse. Drugi dio demonstracije se odnosi na edukaciju o senzorskom ispitivanju (ocjenjivanju) proizvoda prerade: edukacijom se želi potaknuti da sami proizvođači proizvoda sirovina biljnog podrijetla (sokovi, džemovi, pekmezi, razne zimnice, umaci, voćna vina, voćne rakije, voćni likeri,…) nauče način razvoja i dorade proizvoda u cilju dobivanja što kvalitetnijeg proizvoda.

Na demonstracijsku aktivnost možete se prijaviti na poveznici Demonstracije – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva (savjetodavna.hr)

 

Hortikultura, Savjet, Vinogradarstvo

Uklanjanje lišća iz zone grozda kod vinove loze (defolijacija u zoni grožđa)

Pod ovim se pojmom podrazumijeva uklanjanje dijela listova na trsovima koji se po svome položaju nalaze u tzv „zoni grožđa“. Uklanjanje lišća iz zone grožđa izvodi se u kontinentalnoj RH tek nakon pojave „šare grožđa“,  tj. od vremena kada crni kultivari počinju na pokožici svojih bobica iz zelenkastih poprimati roza tonove, dok se kod bijelih kultivara to izvodi nakon što zelena boja na pokožici bobica počinje poprimati svjetlije tonove te postajati polu-prozirna.

Cilj ove operacije je uspostava pojačane prozrake kroz trs u vrijeme intenzivnog dozrijevanja grožđa. Termin uklanjanja može biti od 15. kolovoza (blagdan Velike Gospe) do berbe. Prerano uklanjanje može izazvati ožegotine na lišću pa je nije preporučljivo izvoditi prerano.

 

Ukoliko je smjer radova u vinogradu pravcem sjever-jug, tada se skida dio, a nikako ne sve lišće iz zone grožđa, i to samo sa istočne strane reda. Obično se uklanja 30-40% od ukupne mase lišća, ali samo iz tzv. „zone grožđa“ – i to samo sa jedne strane reda. Zona grožđa je plošni prostor baznog dijela mladica unutar kojeg je raspoređeno grožđe. To je najčešće pojas visine od nekih 25-30 centimetara. Budući da je sunce najjače u vremenu od 13-16 sati, treba izbjegavati defolijaciju sa zapadne strane redova.

Ukoliko pak, smjer redova ide pravcem istok-zapad, tada se skida samo dio lišća iz zone grožđa no ovaj puta samo sa sjeverne strane reda.

Ovim postupkom omogućujemo brže dozrijevanje grožđa, veći doticaj sunčevih zraka na bobice, minimalno i nešto veći sadržaj šećera u grožđu, no najveća vrijednost je u eliminaciji uvjeta za početak truljenja grožđa. Na botrits su posebno osjetljive sorte sa vrlo tankom pokožicom i sorte zbijenih grozdova, pa je ova operacija, premda dobra i za druge kultivare, posebno usmjerena na njih.

Skidanje lišća se može izvoditi na više načina:

  • ručno, ali bez oštroga alata – kako se ne bi oštećivali pupovi potrebni za dogodinu,
  • strojno – upuhavanjem velike količine brzog zraka okomito na red, usmjereno na zonu grožđa,
  • primjenom kemijskih supstanci koje podstiču otkidanje bazalnog dijela peteljke lista od mladica.

Premda se defolijacijom (namjernim skidanjem dijela lišća sa trsova – iz zone grožđa) u nekim godinama i na nekim vinskim sortama, mogu postići i signifikantno opravdano više razine šećera u grožđu (a katkad i nešto niže ukupne kiseline), ova ampelotehnička mjera usmjerena je prvenstveno na dobivanje grožđa bez (ili sa što manjim udjelom) botritisa.

Za sve one vinogradare koji posljednjih godina imaju problem s truljenjem grožđa, sada je pravo vrijeme za odraditi defolijaciju.

Mladen Perak, dipl. ing. agr.

Hortikultura, Vijest, Vinarstvo

Vinfest Benkovac 2021. – Festival vina sjeverne i srednje Dalmacije

Ovogodišnji 12. Vinfest Benkovac zbog poznatih razloga  korone dugo se planirao, ali uz upornost i ustrajnost samih vinara, struke kao i privole i nastojanja lokalne samouprave tj. Grada Benkovca, zatim potpore Zadarske županije i samog župana Longina, Vinfest se svečano obilježio i održao u subotu 4. rujna 2021. u Kaštel Benkoviću u Benkovcu.

Uz prigodne riječi zahvale vinarima i vinogradarima na prepoznatljivoj kvaliteti ovogodišnjih vina, nazočnima su se obratili predstavnici Zadarske županije, Grada Benkovca, a od struke prof. dr. Edi Maletić koji se osvrnuo na ovogodišnju iznimnu kvalitetu bijelih i crnih vina uz naglasak na autohtone sorte vinove loze Sjeverne Dalmacije.

Zvonimir Vlatković iz Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva se obratio nazočnim i iznio praktična iskustva vezana za autohtonu sortu Svrdlovina uz preporuke vinogradarima za njeno daljnje širenje i sadnju kao prepoznatljive autohtone sorte za dobivanje i proizvodnju kvalitetnih i vrhunskih vina.

Dakle, ova prepoznatljiva i kvalitetna vinska manifestacija ide dalje unatoč Covid okolnostima, a za to je najbolja potvrda kvaliteta nagrađenih ovogodišnjih vina.

Ove godine ukupno je 64 uzorka vina (vina na tržištu i u postupku proizvodnje) dostavljeno na senzorno ocjenjivanje pred stručnu komisiju.

Najviše od njih 34 su osvojila su zlato, 18 srebro i 4 bronce dok je mali broj vina koji nisu zadovoljila kakvoćom.

Ove godine nije bilo specifičnih problema s kojima se struka suočava posljednjeg desetljeća, poput  promjene boje i atipičnih mirisa vina, a problem oksidacije definitivno je rješiv, napisala je u svome osvrtu Predsjednica komisije Dr. sc. Ivana Alpeza

Po prvi put Šampion Vinfesta 2021. te pobjednička titula sa 90 bodova i velikim zlatom je bijelo vino Fiolić Maraština Surlie berbe 2019. proizvođača Tantum d.o.o. Vina i Likeri Fiolić koje je ujedno i Šampion bijelih vina na tržištu.

Šampion crnih vina na tržištu je Martin-Cabernet Sauvignon, berbe 2017. – KER-VIN ocjenjen sa 89 bodova.

Šampion crnih vina u postupku proizvodnje je Merlot -2019. OPG Stjepan Vučemilović ocjenjen sa 89 bodova.

Šampion bijelih vina u postupku proizvodnje je Pošip – berbe 2020. Vinarija Jokić ocjenjen sa 89 bodova.

U kategoriji najbolja Plavina je Martin Plavina – 2020 – KER-VIN ocijenjena sa 85 bodova i Najbolja Maraština je Maraština Surlie-2019; Vina Fiolić ocjenjena sa 90 bodova.

Ovogodišnji šampioni Vinfest 2021. u Benkovcu /Izvor: Zadarski list/

 

Nakon završetka i uručivanja brojnih odličja i šampionskih pehara, za zabavni i kulturni dio večeri pobrinila se benkovačka muška i ženska klapa ASERIA i klapa KOTARANKE pa je zajedničko druženje uzvanika potrajalo do dugo u noć.

Zvonimir Vlatković, dipl. ing. agr.,

viši stručni savjetnik za hortikulturu