MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Savjet

Savjet, Zaštita bilja

Zlatna žutica vinove loze!

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je novu Odluku o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze NN 70/2020 (link:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_70_1393.html ). Svi vinogradari u zaraženom području moraju pregledavati svoje nasade na moguću pojavu simptoma zlatne žutice, redovito žutim ljepljivim pločama pratiti brojnost američkog cvrčka i provoditi suzbijanje cvrčaka nakon cvatnje vinograda!

Obilaskom terena i pregledom vinograda uočeni su simptomi zlatne žutice  vinove loze. Također su utvrđene ličinke američkog cvrčka: stadiji L1, L2 i L3. Kako je utvrđena prisutnost ličinki američkog cvrčka u trećem razvojnom stadiju (L3) (slika 1.) potrebno je izvršiti njegovo suzbijanje. Podsjećamo vinogradare da ličinke prolaze kroz pet razvojnih stadija, od kojih svaki traje 7 do 10 dana. Prvo tretiranje američkog cvrčka provodi se kada su ličinke u razvojnom stadiju L3 jer ličinke u tom stadiju postaju infektivne i mogu prenositi zlatnu žuticu.

Slika 1. Ličinka američkog cvrčka u trećem razvojnom stadiju (L3)

Zlatna žutica jedna je od najštetnijih bolesti vinove loze u Europi, u  područjima u kojima se pojavi vrlo brzo poprima razmjere epidemije čineći velike gospodarske štete u trajnom gubitku zaraženih trsova. Zaustavimo širenje zlatne žutice vinove loze provođenjem svih propisanih fitosanitarnih mjera. Pravovremenim suzbijanjem vektora američkog cvrčka smanjujemo njeno daljnje širenje.

Simptomi žutica vinove loze na oboljelom trsu pojavljuju se najčešće krajem lipnja, a prema jeseni sve su više izraženi. Pojavljuju se često na čitavom trsu, ali mogu zahvatiti samo dijelove trsa kao što su pojedinačne mladice na lucnju ili rezniku. Listovi na oboljelim trsovima postaju čvrsti, boja im se mijenja i lako se uvijaju. Listovi bijelih sorti prvo dobivaju žućkastu dok kod crnih sorti dobivaju crvenu boju (Slika 2.). Lišće je zbog nagomilavanja šećera krto pa se kod stiskanja s rukom drobi, za razliku od zdravog lista koji se gužva. Listovi poprimaju kopljast izgled. Zaraženo lišće razvija se ranije, ali otpada kasnije od nezaraženog.

 

   

Slika 2. Simptomi zlatne žutice vinove loze

Budući da je bolest zlatne žutice vinove loze proširena u epidemijskim razmjerima osim praćenja vektora žutim ljepljivim pločama i suzbijanja, obavezno je provođenje fitosanitarnih mjera koje podrazumijevaju krčenje i uništavanje zaraženih trsova u nekim slučajevima čak i čitavih vinograda. Vlasnici vinograda ili rasadnika vinove loze obvezni su tijekom vegetacije provoditi redovite vizualne preglede. Navedene mjere potrebno je provoditi u određenim područjima (demarkiranim područjima) koja obuhvaćaju zaraženo područje širine 1 km oko mjesta na kojem je utvrđena prisutnost zlatne žutice (zaraženog trsa)   i sigurnosno područje koje okružuje zaraženo područje u širini od 5 km računajući od granice zaraženog područja.

 

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine

Petra.Pozder@mps.hr

Ratarstvo, Savjet, Vijest

Demonstracijske aktivnosti u Virovitičko-podravskoj županiji

U okviru Mjere 1. Programa ruralnog razvoja, pomjere 1.2. i tipa operacije 1.2.1. ovih se dana na području Virovitičko-podravske županije, u mjestu Vaška održavaju jednodnevni demonstracijski prikazi pod nazivom Inovativne metode zaštite ratarskih kultura.

 

 

Kroz veliki broj različitih varijanta postavljenih pokusa na glavnim ratarskim kulturama (prvenstveno pšenici i kukuruzu) u pravim poljskim uvjetima moguće je uvjeriti se ili upoznati se s novitetima i modernim pristupima iz područja zaštite bilja, ali i drugih područja ove grane proizvodnje.

Demonstracijskim prikazima je cilj prvenstveno prijenos znanja i praktične primijene pokusnih varijanta kroz stručan, argumentiran, ali i vizualan prikaz svega što se kroz ovakav oblik prijenosa znanja željelo prezentirati.

U okviru svojih uobičajenih stručnih aktivnosti, od prošle godine službenici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva započeli su s provođenjem programa ruralnog razvoja kroz demonstracijske aktivnosti u svim granama i područjima poljoprivredne proizvodnje. Specifičnost ovih demonstracijskih prikaza u Vaškoj su u tome što traju 5 dana, a posjetit će ih poljoprivrednici iz šireg područja Republike Hrvatske: Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Zagrebačke, Grada Zagreba Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske, Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije.

U konačnici, cilj je da ovaj način prijenosa znanja, iskustava i praktičnih savjeta, a kasnije i mjerljivih rezultata iz pokusa, budu primijenjeni u realnom proizvodnom sektoru naših poljoprivrednih proizvođača.

 

 

Siniša Hrgović, dipl. ing. agr.

Savjet, Vijest, Zaštita bilja

Vrijeme je za praćenje američkog cvrčka!

Širenje fitoplazme zlatne žutice vinove loze, posebice u nekim vinorodnim područjima Republike Hrvatske poprima zabrinjavajuće razmjere. Od nekoliko inficiranih trsova do prije nekoliko godina, danas nailazimo na vinograde s pravom epidemijskom slikom zaraze. Ponegdje je i do 50% zaraženih trsova.

Američki cvrčak utvrđen je u mnogim europskim zemljama, a prisutan je i na gotovo cijelom teritoriju RH. Štetnik ne nanosi izravne štete vinovoj lozi, ali je njegov značaj i štetnost u tome što je on jedini poznati vektor bolesti koja se naziva „ Zlatna žutica vinove loze“.

Pregledom vinograda utvrđena je pojava ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus). Sukladno „Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze koju uzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence doree MLO“ (NN 48/2018) svi posjednici vinograda dužni su pratiti pojavu štetnika i simptoma bolesti te postupiti prema propisanoj naredbi. Prisustvo vektora fitoplazmi na vinovoj lozi ukazuje na činjenicu da su prisutne i fitoplazme, ili s velikom vjerojatnošću da će uskoro biti prisutne. Američki cvrčak ima jednu generaciju godišnje. Prezimljuje u obliku jaja uloženih u koru dvogodišnje rozgve u malim skupinama (2-4 jaja) ili u nizu od 10 – 12 jaja. Prve ličinke iz jaja počinju izlaziti sredinom svibnja i naseljavaju mladice na donjem dijelu trsa.

Mladice na donjem dijelu trsa gdje se naseljavaju ličinke američkog cvrčka

 

Ličinke se hrane uzimajući hranjive tvari iz floema, a zadržavaju se na donjoj strani lišća, ponekad na lisnim peteljkama Tijekom razvoja, ličinke prolaze kroz pet razvojnih stadija od kojih svaki traje 10 dana. Prva tri stadija su sivkasto bijele boje, četvrti i peti stadij ima šare na leđnoj strani s vidljivim začecima krila. Razvoj ličinki traje do početka srpnja, ukupno 50 dana. Odrasli oblici na vinovoj lozi javljaju se od početka srpnja te se zadržavaju do kraja rujna. Suzbijanje populacije vektora u vinogradima vrlo je važna mjera smanjenja infekcijskog potencijala bolesti. Suzbijanje vektora provodi se upotrebom kemijskih pripravaka.

             

Ličinka L1 S. titanus                                                                         Ličinka L2 S. titanus

 

         

                       Ličinka L3 S. titanus                                                            Ličinka L4 S. titanus

           

                   Ličinka L5 S. titanus                                                       Odrasli oblik S. titanus

Američki cvrčak je oligofagna vrsta i cijeli svoj životni ciklus provede na biljkama iz roda Vitis, ali se može hraniti i drugim biljkama (joha i pavitina). Prisutnost ličinki američkog cvrčka obavlja se vizualnim pregledom naličja listova vinove loze ili metodom otresanja od sredine svibnja. Prvi pregledi vrše se na donjim listovima bazalnih mladica.

Ličinka američkog cvrčka na naličju lista vinove loze

Prisutnost odraslih oblika prati se postavljanjem žutih ljepljivih ploča na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a izmjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Ploče se postavljaju krajem lipnja.

Žuta ljepljiva ploča za praćenje američkog cvrčka

Odrasli oblik američkog cvrčka na žutoj ljepljivoj ploči

S obzirom da nema mogućnosti kurativnog suzbijanja uzročnika bolesti i da oboljeli trsovi vinove loze ostaju trajno zaraženi, preventivne mjere sprečavanja zaraze sastoje se u suzbijanju vektora. Obavezno je suzbijanje vektora – američkog cvrčka insekticidima registriranim u RH u najmanje dva tretiranja: prvo tretiranje obavlja se u skladu s uputama koje se donose i rokovima koji se određuju na temelju redovitog praćenja vektora, drugo tretiranje dva do tri tjedna nakon prvog tretiranja. Treće tretiranje obavlja se u preporučenim rokovima suzbijanja vektora, ovisno o području, ili ako se tijekom srpnja primjenom žutih ljepljivih ploča utvrdi prisutnost odraslih oblika vektora. Sukladno Naredbi u vinograd veličine do 10 ha postaviti tri žute ljepljive ploče. Ploče se zamjenjuju svaka dva do tri tjedna do kraja rujna. Korisnici Mjere 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki  iz programa IAKS mjera ruralnog razvoja da su u obavezi postaviti žute ljepljive ploče do 15.04.2020. i moraju ostati na površini najmanje do 15.09.2020. Insekticidi registrirani za suzbijanje američkog cvrčka su nalaze se u tablici 1.

 

Tablica 1. Registrirani insekticidi za suzbijanje američkog cvrčka na vinovoj lozi prema FIS-u na dan 08.06.2020.

Pripravak Kemijska skupina Aktivna tvar Primjena  u vegetacijskoj sezoni Karenca
DECIS 2,5 EC Sintetski piretroidi

(NE U CVATNJI!)

Deltametrin 1 21 dan
SUMIALFA SL Esfenvalerat 1 21 dan
CYTHRIN MAX Cipermetrin 1 21 dan
AVAUNT EC Oksadiazini Indoksakarb 3 10 dana

 

Insekticidi registrirani u ekološkoj proizvodnji: Abanto, Krisant EC, Piretro Natura i Asset Five.

Radi zaštita pčela, prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu!

 

 

Petra Pozder  mag. ing. Fitomedicine

Petra.Pozder@mps.hr

 

Govedarstvo, Međunarodna suradnja, Mladi poljoprivrednici, Obavijest, Osvrt, Reportaža, Savjet, Stočarstvo, Vijest, Zagrebačka

JOŠ JEDAN HRVATSKI BIK NAJVIŠE SVJETSKE RAZINE

Nakon samo 10-ak dana od promocije najboljeg Royalovog sina na svijetu, hrvatski uzgoj simentalca može se pohvaliti još jednim izuzetnim uspjehom. Naime, OPG Mužinić iz Križevčeca, kraj Svetog Ivana Zeline, uzgojila je jednog od najboljih mladih bikova iz dominantne ‘H-linije’ u ukupnoj simentalskoj – Fleckvieh populaciji.

Ovaj predivni bik s tek navršenih 11 mjeseci došao je s OPG-a Mužinić u Centar za UO Varaždin. Vjerujemo da će sve biti po planu i da će do konca kolovoza na teren krenuti prve doze njegovog sjemena, za koje su zainteresirani i najbolji simentalski uzgoji Europe. Očekujemo da će, kao i njegov ‘cimer’ Royman (u CUO Varaždin), i ovaj mladi Hurly-ev sin dobiti status bikovskog oca, što bi im obojici osiguralo korištenje u najboljim stadima i na najboljim plotkinjama za uzgoj novih generacija bikova za umjetno osjemenjivanje diljem simentalske Europe.

Nova generacija vrsnih uzgajatelja na OPG Mužinić, na kojemu od nedavno krave doje dva nova robota

Točno 5 godina nakon što je njihov mladi bik Wamures otputovao u najveći simentalski centar na svijetu BVN (Neustadt/Aisch), obitelj Mužinić uzgojila je u istoj familiji krava ‘T-Tetra’ još boljeg mladog bika. Originalno domaća ‘T-familija’ dokazala se kao izrazito genetski superiorna u njihovom stadu od 160 krava (ukupno 420 grla svih kategorija).

‘T-krave’ se osobito ističu po svojstvima dugovječnosti i plodnosti te čvrstim, funkcionalnim eksterijerom. Začetnica familije krava Tetra, oteljena u stadu Mužinićevih, doživjela je čak 14 godina. Telila se 11 puta i to s izvrsnim prosječnim međutelidbenim rasponom od 386 dana. Otelila je ukupno 5 kćeri i vjerno prenosi svoje najbolje osobine po ženskoj liniji. Tijekom 10-ak godina vrsni uzgajatelji OPG-a Mužinić, korištenjem samo vrhunskih bikova, od ‘T-krava’ su uzgojili najbolju familiju simentalskih krava u Hrvatskoj s ukupno 26 plotkinja vrhunskih pedigrea.

HURLY x HERZSCHLAG x WILLE x VANSTEIN (x krava Tetra) – pedigre je našeg novog mladog bika ‘svjetske klase’. Svakog od ova četiri bika u njegovom pedigreu moglo bi se proglasiti bikom stoljeća. Teško je danas pronaći ‘jači’ pedigre na najvišoj razini pouzdanosti. I rezultati genomskih testova su mu na istoj – najvišoj razini. Taj bik ima sve: mlijeko, meso, fitnes i eksterijer – jake indekse uz najjači pedigre ! Jedinstvena je njegova kombinacija visokih indeksa mliječnosti (MW 125, +857 Mkg) i vrhunskog indeksa dubine vimena od čak 116 te perzistencije od 121.

Uz malo sreće, ovaj bik bi mogao ostaviti značajan trag u našem i u svim najboljim uzgojima simentalca – Fleckvieh u Europi.

Više fotografija na Facebook stranici saveza ZG SIM .

Damir Pejaković, dipl.inž.agr.

damir.pejakovic@mps.hr

Govedarstvo, Osvrt, Savjet, Stočarstvo, Vijest, Zagrebačka

SVJETSKI REZULTAT HRVATSKOG UZGOJA SIMENTALCA

NAJBOLJI ROYALOV SIN NA SVIJETU uzgojen je u stadu vrijedne obitelji ŠOBAK u Staroj Kapeli, u općini Dubrava u Zagrebačkoj županiji.

Nakon točno 4 godine od promocije prvog top-bika Mozille na OPG Horvatić, imamo ponovo jednog vrhunskog bika ‘svjetske klase’, i to ponovo u selu Stara Kapela.

Vrsni uzgajatelj Miroslav Šobak i njegova obitelj (na slici 3 generacije) imaju vrlo kvalitetno stado simentalca od 40 krava, 25 rasplodnih junica i 28 vlastitih bikova u tovu. U njihovoj staji dominira najbolja familija krava, čija je začetnica bila krava Libussa, rođena davne 1994. godine, koja je ostvarila čak 10 teljenja. U toj izrazito dugovječnoj i pouzdanoj familiji uzgojen je i najbolji Royalov sin na svijetu ! Ogroman je to uspjeh obitelji Šobak jer njihov je bik najbolji od ukupno čak 242 genomski testirana Royalova sina u svim najboljim uzgojima i stadima DE/AT/CZ sustava.

Pedigre ovog bika godišnjaka je ROYAL x MANIGO x WALDBRAND, dakle kombinira 3 ekstremno cijenjena i maksimalno korištena bika u čitavoj Fleckvieh populaciji.

Bik Royal (na slici 1. svibnja u BVN-u), otac naše ‘nove zvijezde’ iz Stare Kapele, najbolji je i najpouzdaniji nasljednik čuvene ‘R’-linije (Romen-Rom-Romulus) u čitavoj svjetskoj simentalskoj – Fleckvieh populaciji. I mi imamo njegovog najboljeg sina – vjerojatnog slijedećeg nasljednika te linije (slika ispod). To je najbolji rezultat hrvatskog uzgoja simentalca ikad u povijesti !

Veliko je to priznanje i cjelokupnom sustavu uzgoja simentalca u Hrvatskoj, čiji je nositelj Središnji savez hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda (HUSim), te njegovim najaktivnijim članovima iz Saveza uzgajivača simentalskog goveda Zagrebačke županije i Grada Zagreba (ZG SIM). To pokazuje da je model uspjeha u našem stočarstvu poznat i da ga samo treba maksimalno stručno, organizacijski i financijski podržati s najviše nacionalne razine i sustavni uspjeh ne može izostati. Model organizacije rada u kojemu su u centru pažnje, u fokusu interesa sustava vrsni, vrijedni i mladi uzgajatelji plemenitog blaga svakodnevno se dokazuje.

Posebno treba istaknuti vrijedne uzgajatelje u selu Stara Kapela – selu koje postaje fenomen hrvatskog stočarstva. Naime, najnoviji bik uzgojen na OPG Šobak, već je četvrti vrhunski genomski testirani bik koji se koristi za umjetno osjemenjivanje iz tog malog pitomog sela u općini Dubrava.

Bik je jučer otputovao u Centar za UO Varaždin, gdje mu želimo dugu i plodnu karijeru, a vrijednoj i ponosnoj obitelji Šobak i ovim putem izražavamo veliko priznanje na dosadašnjem uspjehu i dajemo podršku da uzgoje još puno vrhunskog rasplodnog blaga.

Facebook stranica saveza ZG SIM polako postaje specijalizirana stranica za uzgajatelje i simpatizere uzgoja plemenitog simentalskog blaga u širem okruženju – pogledajte prilog o svjetskom uspjehu hrvatskog uzgoja i vrijednoj obitelji Šobak.

Damir Pejaković, dipl.inž.agr.

damir.pejakovic@mps.hr

Dopunske djelatnosti, Savjet, Sirarstvo

Sirutka – dragocjena tekućina

Sirarski kutak

U ovo Covid 19 vrijeme ograničenih međusobnih kontakata nemamo sirarskih radionica, ali imamo Internet i zahvaljujući njemu priliku nešto pročitati, naučiti, obnoviti znanje, a i primijeniti ga u praksi. Vrijeme je branje bazge i izrade njezina aromatična sirupa, a okus bazge i sirutke se baš lijepo sljubljuju. Ako imate oboje ili možete doći do njih, ovaj tekst je upravo ono što vam treba.

Foto 1. Vrč sirutke

Foto 2. Bazga u cvatu

Sirutka – dragocjena tekućina

Iako je sirutka stara kao i sirevi, ova dragocjena tekućina najprije se bacala, a potom koristila isključivo kao krmivo. U ljudsku prehranu uvedena je nakon što se spoznalo da je sirutka izvanredan izvor visokovrijednih proteina.

Sirutka je zeleno-žuta tekućina koja nastaje kao sporedni proizvod u tehnološkom procesu proizvodnje sira, a nakon koagulacije kazeina. U prosjeku od 10 litara mlijeka dobije se 1 kg sira i 9 litara sirutke.

Sastav sirutke

Sastav i svojstva sirutke ovise o tehnologiji proizvodnje sira te o kakvoći korištenog mlijeka.  Postupkom prirodnog zakiseljavanja ( pri izradi svježih sireva) nastaje kisela sirutka, a sirenjem sirilom (razni meki, polutvrdi i tvrdi sirevi) nastaje slatka sirutka.

Prema prosječnom sastavu sirutka sadrži oko 93% vode, a u nju prelazi i oko 50% suhe tvari mlijeka. Najveći dio sirutke čini laktoza (4,5%), manje od 1% proteini sirutke, a u manjim količinama prisutne su mineralne tvari i vitamini topljivi u vodi. U suhoj tvari sirutke laktoze ima 75% , proteina 14% , dok masti i mineralne tvari čine 11% suhe tvari sirutke. Od mineralnih tvari sadrži kalcij, fosfor i magnezij, a od vitamina je naročito zastupljen vitamin B2 koji joj daje boju te je jako bitan za zdravlje kože, kose, noktiju i jetre. Jedna litra sirutke može zadovoljiti dnevne potrebe odrasle osobe za vitaminima B kompleksa.

Sastav kisele i slatke sirutke je sličan s tim da kisela sirutka sadrži više kalcija i slobodnih aminokiselina i može duže trajati ( i do 15 dana).

Foto 3. Izdvajanje sirutke pri proizvodnji svježeg sira

Priprema sirutke

Sirutka ima vrlo široku primjenu pa se tako koristi kao sastojak različitih napitaka primjerenih za sve uzraste zatim kao sastojak pripravaka za sportaše, za bolesnike, u procesu reguliranja tjelesne težine ili kao dodatak raznim jelima.

Proteini sirutke su najvrjedniji proteini za ljudsko zdravlje (albumini i globulini). Lako su probavljivi i potpuno se iskorištavaju u ljudskom organizmu zbog čega ih puno koriste sportaši. Na tržištu se sve više pojavljuju proteini u prahu na bazi sirutke namijenjeni body builderima. Proteini sirutke ne izazivaju alergije, potiču izgradnju mišića, poboljšavaju imunitet, snižavaju krvni tlak i kolesterol u krvi, a mogu djelovati i antikancerogeno. Nakon postoperativnih tretmana i kada je smanjen imunitet organizma preporuča se  prehrana sirutkom. Dnevne potrebe za većinom esencijalnih aminokiselina mogu se podmiriti konzumacijom oko 1,5 L sirutke ili 0,5 L mlijeka.

Laktoza iz sirutke potiče peristaltiku crijeva i poboljšava probavu, poboljšava apsorpciju kalcija i fosfora i ne utječe na stvaranje karijesa, sprječava rast štetnih bakterija u crijevima.

Možemo reći da je sirutka dragocjena tekućina ili napitak odnosno da je prava blagodat za ljudski organizam, jer je hranjiva, pomaže u reguliranju probave, a zbog  kvalitetnih, vitamina, aminokiselina, enzima, itd.,  izvanredan je izbor za zdravlje i razvoj, jer pomaže u brzoj obnovi stanica, potiče rad bubrega, jetre i žuči, ubrzava čišćenje organizma i odbacivanje nakupljenih otrova. Zbog niske PH vrijednosti, vrlo brzo stiže do svih organa gdje nadoknađuje različite deficite. Sprečava osteoporozu, skida naslage na zubima i prevenira karijes.

U proljetno doba je najčešći osjećaj umora. Sirutka potiče lučenje serotonina (hormona zadovoljstva), te tako smanjuje osjećaj stresa i kroničnog umora. Sadrži i alfa-lactalbumin koji obiluje esencijalnom aminokiselinom triptofanom poznatom po reguliranju sna i poboljšavanju raspoloženja.

Sirutka je prirodni lijek za jetru. Preporuča se koristi kod problema s jetrom – masne jetre, oštećene jetre uslijed virusnih oboljenja te posebno kod jetre opterećene pretjeranom konzumacijom alkohola i masne i nezdrave hrane. Ovaj jednostavni napitak sadrži beta-laktoglobulin koji opskrbljuje organizam aminokiselinama zvanima BCAA koje pomažu kod uznapredovalih bolesti jetre te oboljelima od ciroze pomaže da žive duže i kvalitetnije. Terapija traje dulje vrijeme i sastoji se od svakodnevnog konzumiranja najmanje pola litre sirutke, po mogućnosti i više.

Sirutka sadrži upola manje kalorija nego mlijeko i važna je u procesu mršavljenja, jer pomaže u aktiviranju brojnih tjelesnih funkcija kao i u topljenju viška nagomilanih masnoća. Preporučuje se ljudima koji imaju problema s povišenim masnoćama u krvi.  Gotovo kod svih nakon nekoliko tjedna redovitog pijenja potpuno regulira povišeni kolesterol i trigliceride.

Sirutka je najbolji proljetni napitak za čišćenje i regeneraciju organizma, ujedno najjeftiniji i najprirodniji!

Sirutka je sigurna za upotrebu i da biste osjetili njen blagotvorni učinak pijte između pola litre do litre dnevno. Dobro ju je piti natašte, a najbolje ju je piti raspoređeno tokom dana. Osvježit će vas i ukloniti umor. Obiluje elektrolitima, odlično hidratizira tijelo, daje više energije pa je puno prikladnija od štetnih energetskih pića. Puno je jeftinija od bilo kakvih osvježavajućih napitaka. Košta svega 5 kn litra, a puno je efikasnija i zdravija od bilo kojih napitaka koji se nalaze u prodaji.

Sirutku možete uspješno koristiti i u kuhinji. Sirutka može zamijeniti mlijeko u pripremi mliječnih napitaka (milkshake) ili primjerice muffina. Kod izrade peciva, probajte mlijeko zamijeniti sirutkom dobiti ćete malo drugačiji, ali ukusan i zdraviji proizvod. Kod pripreme variva od mahunarki namočite ih u vodi kojoj ste dodali nekoliko žlica sirutke. Pripremate li pak rižoto, umjesto vode koristite sirutku – dobit ćete kremasto jelo dodatno obogaćeno hranjivim tvarima. Odreske probajte marinirati u mješavini sirutke i začina. Osim što će marinada sa sirutkom dati novi okus, njeni će enzimi pomoći i u omekšavanju mesa i postizanju sočnosti.

Kako proteini sirutke imaju dobra funkcionalna svojstva, poput dobre topljivosti, viskoznosti, sposobnosti želiranja i emulgiranja, njihovi se koncentrati upotrebljavaju u prehrambenoj industriji. Proteini sirutke probavljiviji su od kazeina pa se koriste u proizvodnji hrane za dojenčad te u svrhu povećanja hranjive vrijednosti, ne samo mliječnih, već i brojnih drugih prehrambenih proizvoda.

Industrijska proizvodnja sirutke počela je tek četrdesetih godina dvadesetog stoljeća, ali povijest korištenja sirutke kao narodnog lijeka je puno starija te se prenosila s koljena na koljeno.

Prerada sirutke

Sirutkini napitci namijenjeni su širokim skupinama potrošača – od onih najmanjih pa do najstarijih. Odlikuju se visokom hranjivom vrijednošću i dobrim terapijskim svojstvima.

Prerada sirutke u napitke počela je još u 70-tim godinama prošlog stoljeća, a do danas je razvijena čitava paleta sirutkinih napitaka bilo da su proizvedeni od slatke ili kisele sirutke, od deproteinizirane sirutke, zatim od svježe sirutke razrijeđene vodom, fermentirane sirutke, pa sve do napitaka u prahu uz dodatak raznih aroma.

Bezalkoholni napitci

Bezalkoholni napitci od sirutke predstavljaju veoma šaroliku skupinu proizvoda dobivenih uglavnom miješanjem slatke, rjeđe i kisele, sirutke s različitim dodatcima, poput tropskog voća (ali i ostalog voća, kao npr. jabuke, kruške, jagodasto i bobičasto voće), žitarica i njihovih prerađevina (najčešće mekinja), izolata proteina biljnog podrijetla,

(najčešće mekinja), izolata proteina biljnog podrijetla, CO2, čokolade, kakao praha, vanilije te drugih aromatizirajućih dodataka.

Alkoholni napitci

Kako najveći dio suhe tvari sirutke čini laktoza (oko 70%), ona je izvrsna sirovina za proizvodnju alkoholnih napitaka. Alkoholni napitci od sirutke dijele se na napitke malog sadržaja alkohola (do 1,5%), sirutkino pivo i sirutkino vino. Sirutkini napitci namijenjeni su širokim skupinama potrošača – od onih najmanjih pa do najstarijih. Odlikuju se visokom hranjivom vrijednošću i dobrim terapijskim svojstvima.

Praktični dio

Na tečajevima „Prerade mlijeka“ u sklopu  Mjere 1. Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, Podmjere 1.1. Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina u Tipu operacije 1.1.2. Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike službenici Ministarstva poljoprivrede educiraju polaznike i o primjeni sirutke.

Za aromatizirane napitke koristimo kiselu sirutku, dobivenu nakon izrade svježeg sira. Sirutku procjedimo te zagrijemo na 80°C, a nakon toga je što brže rashladimo. Kod temp. od 60°C dodajemo voćnu bazu i dalje uz mješanje rashlađujemo. Dobiveni rashlađeni napitak je kiselkasto-sladak i osvježavajući te se može čuvati tjedan dana u hladnjaku.

Ukoliko se napitak popije kroz 2 dana, dovoljno je samo procjediti sirutku i dodati voćnu bazu, bez zagrijavanja.

U domaćoj radinosti, kao voćna baze može poslužiti bilo koji voćni sirup, a sirup od naranđe se je pokazao vrlo dobar kao i sirup od bazge.

Foto 4. Aromatizirana sirutka sa radionice „Prerada mlijeka“

Od sirutke se dobiva i skuta ili albuminski sir, a o tome više nekom drugom prilikom. Svakako pratite naše objave i najave tečajeva pa iskoristite priliku, prijavite se i naučite daleko više na samom tečaju „Prerada mlijeka“.

Višnja Krapljan, dipl. ing. agr.

Ratarstvo, Savjet

Povećanje sadržaja proteina u pšenici

Svi proizvođači pšenice vrlo dobro znaju da na konačnu otkupnu cijenu, zadnjih nekoliko godina, osim primjesa, vlage i hektolitarske mase, postotni sadržaj proteina također utječe kako na samu cijenu  tako onda i na konačne ekonomske rezultate, naravno u korelaciji s prinosom i uloženim materijalnim sredstvima koje čine svi inputi u proizvodnji naše važne krušarice.

Ostvariti zadovoljavajući sadržaj proteina, mjerljiv u vrijeme žetve, nešto je o čemu treba voditi brigu tijekom cijele vegetacije, ali i prije toga ciljanim izborom sorte. Osim sorte utjecaj na ovu komponentu imat će i sama plodnost tla (više ili manje humusa), raspored i količina oborina pogotovo u zadnjim fazama razvoja i rasta, zdravstveno stanje samog usjeva, a najviše dinamika, raspored i količina dodanih dušičnih gnojiva.

Upravo ovo zadnje je vrlo zahtjevno i vrlo kompleksno, naime dušik kao element kad dođe u tlo izuzetno je mobilan, laički rečeno u kombinaciji s vodom on je usvojiv, a svaki dodani višak lako isperiv, trajno izgubljen i neiskoristiv. Dušik nije moguće dodati kroz jedan obrok, iako postoje novi kemijski oblici ovoga gnojiva i za ovakvu namjenu, u praksi zbog cijene koštanja još nisu saživjeli. Dakle, dušik moramo dodati u više navrata, paziti da ne pretjeramo, a da biljka bude stalno opskrbljena dovoljnim sadržajem istoga u tkivu lista.

Na jednu stvar često zaboravljamo: Nakon cvatnje pšenice funkcija i moć korijena u stalnom je i rapidnom opadanju, samim time opskrba potencijalnim dušikom koji potječe iz tla je umanjena. Što je tlo u ovoj fazi više suho, to je usvajanje ovog elementa  iz tla još upitnije.

Bez obzira na izrečeno u ovome trenutku i do ove faze rasta što smo proveli za naš potencijalni urod po pitanju gnojidbe, učinili smo, no ipak na utjecaj i sadržaj proteina u zrnu pšenice još uvijek možemo imati i značajan i ekonomski isplativ učinak.

 

Što, kada, kako i na koji način pokušat ću prezentirani u nekoliko koraka:

 • Obzirom na ranije navedeno jedino na što možemo brzo, konkretno i sigurno utjecati, a da dušik dospije u biljku jest aplikacija istoga na način da ga se direktno nanese na zdravi list
 • Vrijeme zadnje primjene je sam kraj cvatnje ili rani početak mliječne zriobe
 • Način aplikacije je visoko-koncentrirana otopina dušičnog gnojiva prskanjem ili korištenje svima dobro poznate UREE – rasipačima širom, dobro ste pročitali UREA širom

 

I jednu i drugu varijantu ispitali smo u stručnim pokusima kroz dvije  godine istraživanja na nekoliko različitih sorata,  a dobiveni rezultati (analize prosjeka) izgledali su ovako:

standardna gnojidba

Kan  3×125 kg/ha

standardna gnojidba   3×125 kg  Kan-a  + Uan  100 kg/ha standardna gnojidba   3×125 kg Kan-a + UREA 95 kg/ha
kg/ha hl protein % kg/ha hl protein % kg/ha hl protein %
7413 78,2 12,4 7241 78,3 14,0 7481 78,7 14,2
Razlika

standard/dodatne aplikacije

-172 0,05 1,6 68 0,5 1,8

 

Sorte pšenice i rezultati istraživanja prikazani su u prezentaciji: Umag 2019 UAN UREA – prezentacija

 

Nekoliko napomena iz prakse:

 • Tretman Uan-om radili smo u omjeru sa vodom 1:2 (100 l Uan-a + 200 l vode) isključivo po pojavi rose, noćni ili večernji tretman – nikako ne na suhi list, u suprotnom može doći do slabije ili jače defolijacije listova i kontra efekata ovakvog tretmana
 • Tretman UREA-om tijekom dana, suprotno prethodnom, na suhi list, pri čemu dušik iz UREE zbog svoje kemijske strukture hlapi a u takvom plinovitom stanju zaustavlja ga i usvaja zdravi zeleni list

 

Zaključak:

 • Statistički značajnog utjecaja na prinos i hektolitarsku masu nema
 • U ovim količinama svaka varijanta utjecala je prosječno na povišenje postotnog udjela prinosa s rezultatom koji je bio dostatan za jedan viši otkupni i cjenovni razred pšenice
 • Obzirom na model i propisani kodeks otkupa pšenice, ovakva agrotehnička mjera definitivno je i ekonomski bila opravdana

 

Hoćete li se upuštati i tehnološki primjenjivati ovu agrotehničku mjeru, kao i općenito kompletnu tehnologiju uzgoja ove kulture kroz cijelu vegetaciju, na izbor prepuštam Vama, jer kao što sam rekao tehnologija, princip i metoda primjene ovog jednog segmenta u tehnologiji proizvodnje pšenice je vrlo kompleksna, no sa stručne i znanstvene strane opet objašnjiva i prilično jednostavna.

U svakom slučaju ne zaboravite i zaštiti svoj usjev, sve ovo bez zdravog zelenog lista i pjevica na klasu pšenice nema smisla. Cvatnja je pred vratima, a početak ove faze kažu da je zadnji i najpogodniji trenutak kojim mi osobno utječemo na zdravstveno stanje biljke, ako ono već nije ugroženo.

 

Tretman pšenice noću

 

Dobru žetvu Vam želim !

Siniša Hrgović, dipl. ing. agr.

Upotreba slame miskantusa za malč

foto: Marin Balabanić

Dobro je poznato da organski malč hrani tlo, obogaćuje ga rijetkim i esencijalnim mikro i makrohranjivima, zadržava vlagu u sušnim danima te sprječava eroziju tla i hranjiva. Stoga, kao tehnika prihvaćena u ekološkoj proizvodnji, zaslužuje uvodni pregled ovog članka.

Malčiranje je temeljna poljoprivredna tehnika kojom se prvenstveno pomaže uzgoj zdravijih biljaka, povećava prinos te smanjuje ulaganje u održavanje i zaštitu nasada. Malč se često definira kao svaki materijal koji se postavlja na površinu tla kao pokrivač. Može se podijeliti na dvije osnovne skupine – organski i anorganski. Organski malč obuhvaća nusproizvode poljoprivredne proizvodnje (slama ratarskih kultura) i drugih industrija (kora drveta) koji se s vremenom razgrađuju. Anorganski malč, s druge strane, obuhvaća plastične (polietilenske) folije koje se ne razgrađuju brzo i zapravo mogu ostati u okolišu neodređeno vrijeme. Upravo zbog toga, a sukladno smjernicama EU o smanjenju korištenja plastičnih materijala, organski malč predstavlja stratešku opciju razvoja poljoprivrede.

Takvu ulogu organski malč opravdava dobrobitima koji nadjačavaju anorganske materijale.

Od dobrobiti upotrebe organskog malča možemo izdvojiti:

 • Čuva vlagu tla
 • Inhibira rast korova
 • Regulira temperaturu
 • Potiče rast korisnih mikroorganizama
 • Smanjuje širenje patogena.
 • Minimalizira eroziju

Prilikom korištenja organskog malča, između tla i atmosferskih uvjeta stvaramo biološku barijeru koja sprečava prodor previsokih temperatura i vjetra do površine tla što uvelike utječe na smanjenje evaporacije, odnosno gubitka vode potrebne za rast i razvoj uzgajanih kultura. Smanjuje se potreba za aplikacijom sredstava za zaštitu bilja (prvenstveno herbicida i zoocida) zbog toga što malč sprječava  klijanje i rast korovnih kultura, pa je tako i krajnji proizvod na tržištu prihvatljiv i atraktivan kao ekološki i zdravstveno kvalitetniji. Pravovremeno postavljen malč također koristi i kao zaštita tijekom razdoblja smrzavanja i pojave mraza jer taj sloj djeluje kao toplinski izolator. Organski malč se s vremenom razgrađuje, poboljšavajući time strukturu i kvalitetu tla vraćajući hranjive tvari u tlo. Vraćena hranjiva su od velike važnosti kulturama koje uzgajamo, ali i korisnim mikroorganizmima koji okružuju njihov korijen, pomažu u transportu tvari i čuvaju biljku od štetnih patogena. U navedenim se uvjetima u području tla razvija zdrav i bogat korijenov sustav, ali i biološki aktivni humusni sloj.

Također, malč izgrađuje i održava profil tla, regulira pH vrijednost tla, štiti od UV zračenja, smanjuje potrebe za navodnjavanjem i prihranom, povećava sposobnost filtracije vode, smanjuje unos olova, kadmija i drugih teških metala te uvelike razrjeđuje i potiče razgradnju aktivnih komponenti sredstava za zaštitu bilja te drugih spojeva.

Zašto baš miskantus kao malč?

foto: Marin Balabanić

Usporedba miskantusa s ostalim organskim tipovima malča mora započeti s proizvodnjom sirovine. Uzgoj konvencionalnih kultura, poput ratarskih i drvnih kultura, čiji nusproizvod služi za proizvodnju malča, praćen je neizbježnim i višestrukim korištenjem sredstava za zaštitu bilja. Ta sredstva potrebna su u proizvodnji kako bi se eliminirala konkurentnost korova i utjecaj štetočina, a njihove aktivne tvari zaostaju u biomasi i dugo nakon žetve. Prilikom korištenja malča tih sirovina, možemo biti sigurni da u vrt unosimo i određenu količinu aktivnih spojeva sredstava za zaštitu bilja. Uzgoj miskantusa s druge strane ne zahtjeva upotrebu sredstava za zaštitu bilja i gnojiva, pa upotrebom miskantusa ne dodajemo neželjene spojeve.

Također, prilikom primarne žetve ratarskih kultura, velik broj klasova i sjemenki ostaje u polju. Žetvom tih ostataka malč se pretvara u rasplodni supstrat sjemenih primjesa. Pri korištenju malčeva ratarskih kultura vrlo je vjerojatno da će nam klijati i nicati velik broj biljaka tih kultura. Ovdje je miskantus također u prednosti jer ne proizvodi sjeme, a kako u njegovim nasadima nema značajne prisutnosti korova, malč miskantusa je ustvari vrlo čist materijal kod kojeg nema opasnosti od neočekivanih klijanja.

Malč miskantusa je pH neutralan, a neutralni pH pomaže rast biljaka jer određuje dostupnost osnovnih biljnih hranjiva. Većina malčeva koji se često koriste kisele su pH vrijednosti, koja čini određene hranjive tvari, posebno fosfor, manje dostupnim dok druge elemente, poput aluminija i mangana, povećavaju na razine toksičnih za uzgajane biljke. Kisele razine pH su također nepoželjne korisnim mikroorganizmima u tlu.

Stelja za domaće životinje

Još jedna od mogućnosti korištenja slame miskantusa odnosi se na upotrebu miskantusa kao stelje za domaće životinje. Unatoč svjesnosti domaćih stočara o važnosti odabira ispravne stelje za zdravlje i udobnost njihovih životinja, u praksi se često odabire stelja niže kvalitete kako bi se umanjili troškovi. Razumljivo, i sama ponuda na tržištu te kretanje cijena utječe na odabir tradicionalnih materijala za stelju.

Postoje istraživanja kojima je cilj bio istražiti je li miskantus adekvatna i kvalitetna zamjena za ratarske slame na stočnim farmama. Najčešće rezultati govore kako su prednosti te što miskantus dolazi u izrazito čistoj formi, bez prašine i ostalih primjesa, kao i ostataka sredstava za zaštitu bilja.

Karakterizira ga visoka sposobnost upijanja, što je rezultat povoljnog lignoceluloznog sastava s preko 50% celuloze čime se sprječava širenje vlažnih mrlja koje se mogu ukloniti bez zamjene čitave stelje. Velika je prednost što se uklonjeni materijal može uspješno kompostirati zahvaljujući pogodnom C:N odnosu.

Slama miskantusa sadrži i manje slobodnih hranjivih sastojaka poput jednostavnih šećera i aminokiselina te veću koncentraciju celuloze i lignina. Taj sastav pozitivno utječe na sprječavanje rasta nepoželjnih štetnika i bakterija u odnosu na slamu ratarskih kultura.

Koncentracije prašine (PM10) veće su kod slame ratarskih kultura, pa je slama miskantusa naročito pogodna za očuvanje respiratornih sustava i cjelokupnog zdravlja stoke, a naročito njihovog podmlatka.

Marin Balabanić, dipl. ing. agr.

Izvori:

https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/148095.pdf

https://www.researchgate.net/publication/325976355_Using_Switchgrass_and_Miscanthus_as_a_Sustainable_Mulch

https://www.miscanthus.co.nz/the-plant/miscanthus-for-commercial-mulch/

https://www.chicagobotanic.org/sites/default/files/pdf/plantinfo/mulch.pdf

Govedarstvo, Mladi poljoprivrednici, Osvrt, Savjet, Stočarstvo, Vijest, Zagrebačka

ORGANIZIRANA KOMUNIKACIJA, ZAJEDNIŠTVO, MLADI VRSNI UZGAJATELJI

Vrsni mladi uzgajatelji stoke nositelji su razvoja poljoprivrede i trajni čuvari ruralnog prostora. Organiziranost, komunikacija, zajedništvo, moderne tehnologije, produktivnost,… pojmovi su koje mladi ljudi svakodnevno realiziraju u praksi, u poslu – točnije rečeno u načinu života s plemenitim blagom.

U Savezu uzgajivača simentalskog goveda Zagrebačke županije i Grada Zagreba -ZG SIM- zadržali smo toliko potrebno zajedništvo, organiziranost i modernu komunikaciju i u ova iznimno zahtjevna vremena. Savez okuplja više od 150 članova, korisnik je Mjere 9 Programa ruralnog razvoja (Proizvođačka organizacija) i ima 2 zaposlena djelatnika, koji najviše brinu o tržištu tovne i rasplodne stoke. Komunikacija među članovima organizirana je i djelotvorna, u skladu s aktualnim stanjem prouzročenim ‘korona-krizom’.

Aktivne su dvije WhatsApp grupe. Glavna, zajednička grupa broji 58 članova i u njoj su svi članovi saveza koji se služe ovom praktičnom aplikacijom za komunikaciju. Druga grupa okuplja vrsne mlade uzgajatelje, koji su iznimno vješti i aktivni ‘komunikatori’. Grupa broji 26 članova i komunikacija je svakodnevna, 7 dana u tjednu, od 7 sati ujutro do 11 sati navečer. Razmjenjuju se informacije iskustva, ideje, prijedlozi… uz pregršt fotografija, video-materijala, kalkulacija, rasprava … najvećom mogućom brzinom.

 

 

‘Sastav’ grupe vrsnih mladih uzgajatelja iznimno je respektabilan: prosječno uzgajaju 68 krava (159 goveda), do sada su ukupno genotipizirali 228 svojih genetski vrijednih životinja i uzgojili 9 bikova za umjetno osjemenjivanje (www.simentalac.com).

Facebook stranica saveza ZG SIM u tri mjeseca od prve objave okupila je više od 300 pratitelja, uz puno pozitivnih reakcija i komentara, ne samo iz Lijepe naše…

 

 

Naši vrijedni mladi uzgajatelji zaslužuju najveći mogući angažman nas stručnjaka – savjetodavaca i u ova zahtjevna vremena. Mi možemo i trebamo pružiti svekoliku stručnu podršku razvoju njihovih obiteljskih gospodarstava i organiziranoj komunikaciji, zajedništvu, produktivnosti i dugoročnoj sigurnosti i prosperitetu u njihovom najzahtjevnijem poslu – načinu života – u ruralnom prostoru.

 

Damir Pejaković, dipl.inž.agr.

damir.pejakovic@mps.hr

Ratarstvo, Savjet

Stanje ozimih ratarskih usjeva u uvjetima smanjene količine oborina

Na većini lokaliteta diljem Republike Hrvatske krajem mjeseca ožujka i početkom travnja 2020. godine  (u dane: 2., 7., 8. i 9. travnja pa ponovno 15. i 16. travnja) bilježimo niske jutarnje temperature. Najniže jutarnje temperature zabilježene su 2. travnja ovisno o položaju proizvodne parcele od -6 do -9°C. Pošto se u vrijeme najniže zabilježenih temperatura razvijeni klasić kod ozime pšenice nalazio neposredno iznad prvog koljenca bio je dobro zaštićen listovima. Slična situacija je također kod ostalih žitarica. Veće štete nastupile su u godinama kada su zabilježeni kasniji mrazevi (2016. i 2017. godine) u kojima je klas ječma bio obavijen samo listom zastavičarem te je utjecaj niskih temperatura na klas bio veći.

No, većinu poljoprivrednih proizvođača i stručnjaka više zabrinjava utjecaj smanjene količine oborina na ozime ratarske usjeve. Prolaskom kroz polja uljane repice i ozimih žitarica može se primijetiti da su usjevi nižeg habitusa od uobičajenih godina. Poglavito se to može vidjeti na usjevima posijanim izvan optimalnih rokova sjetve, parcelama na kojima je manja opskrbljenost najvažnijim hranivima ili onih koje imaju manji sadržaj organske tvari u tlu. Usjevi ozimih žitarica posijani izvan optimalnih rokova sjetve zbog povišenih temperatura tijekom mjeseca veljače 2020. godine (u usporedbi s višegodišnjim prosjekom mjesec veljača bio je topliji za preko 5°C od višegodišnjeg prosjeka) i pomanjkanja oborina nisu dobro izbusali te nemaju potreban sklop biljaka po m². Na takvim usjevima zasigurno se neće ostvariti visoki prinosi. Tijekom prva četiri mjeseca 2020. godine u usporedbi s višegodišnjim prosjekom bilježimo manjak oborina ovisno o lokalitetu okvirno od 70 mm oborina/m². Svakako valja napomenuti da je tijekom posljednjih petnaestak godina već zabilježeno manje oborina npr. 2007. godine u mjesecu travnju na području Međimurja palo je samo 2 mm oborina/m², dok 2008. godine 24 mm/m² (višegodišnji prosjek oborina za mjesec travanj na području Međimurja iznosi 56,5 mm/m²). Sušne 2008. godine ostvaren je prosjek prinosa proizvodnog pokusa pšenice od 6.500 kg/ha. Visina ostvarenog prinosa žitarica ovisiti će o količinama i rasporedu oborina u narednom periodu.

Pošto se ozimi ječam nalazi u fazi pred klasanje, dok se klasanje ozime pšenice može očekivati u prvoj dekadi mjeseca svibnja, za ublažavanje posljedica suše i izgradnje zrna žitarica preporuka je korištenje folijarnih pripravaka na bazi aminokiselina i onih koji sadrže kalij jer ovaj element utječe na vodni režim biljaka.

Suzana Pajić, dipl. inž. agr.