Savjet

Hortikultura, Mehanizacija, Savjet, Voćarstvo

MEHANIČKO PRORJEĐIVANJE PLODOVA U NASADU JABUKA

Dana 05.04.2024. u nasadu jabuke „VOĆNJAK NEDELIŠĆE“. održana je demonstracijska aktivnost: „Suvremene tehnike u voćarskoj proizvodnji – mogućnosti za mehaničko prorjeđivanje u cilju regulacije alternativne rodnosti.“

Kako bi se dugoročno ostvarivao dobar financijski rezultat u proizvodnji jabuke, potrebno je svake godine osigurati urod od 50 – 60 tona jabuke po hektaru, a za alternativno rađanje ne smije biti mjesta. Stoga je od velike važnosti pažljivo i odgovorno pristupiti svim agrotehničkim poslovima o kojima ovisi uravnoteženi urod svake godine. Redovna rodnost ovisi o poznavanju nekoliko elemenata od kojih su najvažniji:

  • Poznavanje načina obnove rodnog drveta – rezidba
  • Poznavanje načina prorjeđivanja za usklađivanje mogućeg održivog broja plodova sa svako stablo.

Rezidbom, prvenstveno zimskom, nastojimo što je više moguće obnavljati rodno drvo te na stablu na podlozi M-9, uzgojnog oblika visoki vitki vretenasti grm svake godine osigurati 120 -150 cvjetnih pupova. Stablo prosječne jačine i vegetativne snage sposobno je do prve klase donijeti u prosjeku 80 do maksimalno 100 plodova. Ako u računicu uzmemo da 150 cvjetnih pupova daje (150×5) 750 cvjetova sasvim je jasno da u slučaju obilne i kvalitetne cvatnje moramo broj plodova svesti što prije na održiv za svako pojedinačno stablo. Ovaj postupak vrlo je važno odraditi u periodu od početka cvatnje pa sve do 20-tak dana po oplodnji. To je period u kojem oplođene sjemenke budućih plodova počinju sa produkcijom giberelina koji smanjuju mogućnost razvoja cvjetnih pupova za narednu godinu. Voćka se doslovno bori da se dvije godine za redom ne iscrpi. Svako prorjeđivanje nakon tog roka uvelike smanjuje kvalitetu prorjeđivanja. Prekasno prorjeđivanje više nema utjecaj na alternativno rađanje.

 

 

Na početku demonstracijske aktivnosti predstavljen je domaćin koji je pozdravio prisutne te je započeo prvi dio prezentacije putem PowerPointa u kojem je Adrian Horvat, dipl. ing. prikazao utjecaj pravilne rezidbe te pravilnog kemijskog i mehaničkog prorjeđivanja na uravnoteženu rodnost u svrhu sprječavanje pojave alternativnog rađanja. U drugom dijelu mr. sc. Milorad Šubić, dipl. ing. predstavio je putem PowerPoint prezentacije mogućnosti provedbe zaštite jabuke u cilju smanjenja ostataka sredstava za zaštitu bilja metodom 0,00 rezidua. Pojedini veliki trgovački lanci zahtijevaju primjenu ograničena broja aktivnih tvari pesticida na voću i povrću koje nabavljaju od proizvođača. Pritom se broj najviše dopuštenih aktivnih tvari ograničava na četiri ili pet, a u novije vrijeme ograničenja idu i ispod 70% dozvoljene pojedinačne MDK.

 

 

Nakon predavanja polaznici tečaja izašli su u pregled nasada te se prošetali do mjesta na kojem je radio stroj za mehaničko prorjeđivanje tipa „DARWIN“. Objašnjeno je kako se za primjenu ovog načina prorjeđivanja uzgojni oblik mora pripremiti kako bi se isto obavilo što kvalitetnije. Mehaničko prorjeđivanje ne može raditi selekciju cvjetova po gronji, kao neka kemijska sredstva dozvoljena za prorjeđivanje (AZOS, AMIDIR, FRUITAUKSIN, EXILIS…), ali je vrlo važno iz razloga jer se provodi u samom početku cvatnje kada imamo najveći utjecaj na kontrolu alternative. Također, važno je napomenuti kako se radi o načinu prorjeđivanja vrlo važnom za razvoj ekološke proizvodnje jabuke pošto nove ekološke sorte ubrzano ulaze u naše trgovačke lance (Inored Story, Crimson Snow, Swing, Crimson Crisp…).

 

 

 

Adrian Horvat, dipl. ing.

Savjet, Stočarstvo

Napredne reprodukcijske tehnike u stadima s genomskom selekcijom

Naziv je demonstracijske aktivnosti / praktične prezentacije koja je danas održana na OPG Horvatić Danijel u Staroj Kapeli u Općini Dubrava, najjačoj stočarskoj općini Zagrebačke županije. Okupljanje vrsnih uzgajatelja simentalca i veterinara organizirali su djelatnici Uprave za stručnu podršku u suradnji sa uzgojnom i proizvođačkom organizacijom ZGSIM te Veterinarskom stanicom Vrbovec, Veterinarskom organizacijom Vitro-vet iz Celja i Centrom za umjetno osjemenjivanje goveda Varaždin.

Uvodne prezentacije održali su:

Damir Pejaković – Dugogodišnje aktivnosti ZGSIM-a na unaprjeđenju uzgoja, genotipizacija i embrio-transfer, rezultati i planovi

Aleksandar Plavšić – Vitro-vet, Celje, Slovenija –  Embrio-transfer kod krava za proizvodnju mlijeka

Barbara Sever – Operativne skupine (EIP)

Domaćin praktičnog prikaza bila je obitelj predsjednika ZGSIM-a i HUSim-a Damira Horvatića, kojoj se i ovim putem zahvaljujemo na izvrsnom gostoprimstvu i prezentaciji čitavog gospodarstva, a ono je ogledni primjer modernog simentalskog uzgoja na visokoj europskoj razini.

Uzgojne udruge i savezi ZGSIM i HUSim dokazuju svojim djelovanjem da su najpogodniji partner institucijama i organizacijama u stočarskom sektoru za planiranje i provođenje redovitih stručnih susreta, radionica, praktičnih prikaza,.. ali i provođenje zajedničkih projekata organiziranih uzgajatelja, agronoma i veterinara u cilju unaprjeđenja uzgoja, reprodukcije i menadžmenta u govedarskom sektoru.

Više fotografija na facebook-profilu ZGSIM

Barbara Sever

Damir Pejaković

Hortikultura, Maslinarstvo, Savjet

Određivanje tehnološke zrelosti maslina – Rezultati uzorkovanja

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede (dalje: Uprava za stručnu podršku) i njezini službenici na terenu nastavljaju s provedbom projekta „Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja“, koji se počeo provoditi 2018. godine uoči berbe maslina, s ciljem davanja preporuka maslinarima za pravovremenu berbu.

Korištenjem najsuvremenije analitičke tehnike, tzv. NIR spektrometrije (punog naziva Diode array bliska infracrvena DA NIR), učinkovito se i jednostavno utvrđuje sadržaj ulja u suhoj tvari ploda masline, koji je stabilan pokazatelj sadržaja ulja u plodu i ne mijenja porastom težine ploda.

Uzorkovanje plodova maslina za to ispitivanje počelo je ove godine 4. rujna 2023. Uzorkovanje za analize obavlja se svakih 7 dana, na 9 područja uzgoja duž hrvatskog priobalja: Zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, poluotok Pelješac, otok Korčula i jug Dalmacije – Konavle, i to na sortama: Buža, Istarska bjelica, Leccino, Oblica, Plominka, Mašnjača, Krvavica, Levantinka, Lastovka i Drobnica.

U priloženoj Tablici 10. (kliknite ovdje) se nalaze posljednji rezultati dvanaest uzorkovanja za ovogodišnji projekt praćenja tehnološke zrelosti maslina za preradu u ulje. Idući tjedan provest ćemo obradu svih rezultata i donijeti zaključak za ovu godinu.

Hortikultura, Maslinarstvo, Savjet

Određivanje tehnološke zrelosti maslina – Deveta preporuka (posljednja)

STANJE NA TERENU

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede (dalje: Uprava za stručnu podršku) i njezini službenici na terenu nastavljaju s provedbom projekta „Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja“, koji se počeo provoditi 2018. godine uoči berbe maslina, s ciljem davanja preporuka maslinarima za pravovremenu berbu.

Korištenjem najsuvremenije analitičke tehnike, tzv. NIR spektrometrije (punog naziva Diode array bliska infracrvena DA NIR), učinkovito se i jednostavno utvrđuje sadržaj ulja u suhoj tvari ploda masline, koji je stabilan pokazatelj sadržaja ulja u plodu i ne mijenja porastom težine ploda.

Uzorkovanje plodova maslina za to ispitivanje počelo je ove godine 4. rujna 2023. Uzorkovanje za analize obavlja se svakih 7 dana, na 9 područja uzgoja duž hrvatskog priobalja: Zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, poluotok Pelješac, otok Korčula i jug Dalmacije – Konavle, i to na sortama: Buža, Istarska bjelica, Leccino, Oblica, Plominka, Mašnjača, Krvavica, Levantinka, Lastovka i Drobnica.

U priloženoj Tablici 10. (kliknite na poveznicu) maslinari trebaju pratiti dva osnovna parametra prinosa i kvalitete masline kojim će odlučiti kada je optimalan termin za berbu. To su: ulje u suhoj tvari i težina ploda masline.

Za 2023. godinu više nećemo objavljivati pisane preporuke. Godina je specifična, a tko nije pobrao masline dosad – teško da će imati što brati.

Hortikultura, Maslinarstvo, Savjet

Određivanje tehnološke zrelosti maslina – Osma preporuka

STANJE NA TERENU

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede (dalje: Uprava za stručnu podršku) i njezini službenici na terenu nastavljaju s provedbom projekta „Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja“, koji se počeo provoditi 2018. godine uoči berbe maslina, s ciljem davanja preporuka maslinarima za pravovremenu berbu.

Korištenjem najsuvremenije analitičke tehnike, tzv. NIR spektrometrije (punog naziva Diode array bliska infracrvena DA NIR), učinkovito se i jednostavno utvrđuje sadržaj ulja u suhoj tvari ploda masline, koji je stabilan pokazatelj sadržaja ulja u plodu i ne mijenja porastom težine ploda.

Uzorkovanje plodova maslina za to ispitivanje počelo je ove godine 4. rujna 2023. i planira se završiti kad maslina dostigne maksimalni sadržaj ulja u plodovima, što se iskustveno očekuje oko 25. studenog 2023., a ovisno o sorti i području uzgoja maslina. Uzorkovanje za analize obavlja se svakih 7 dana, na 9 područja uzgoja duž hrvatskog priobalja: Zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, poluotok Pelješac, otok Korčula i jug Dalmacije – Konavle, i to na sortama: Buža, Istarska bjelica, Leccino, Oblica, Plominka, Mašnjača, Krvavica, Levantinka, Lastovka i Drobnica.→ Berba u svim Hrvatskim uzgojnim maslinarskim područjima traje. Većina sorata postiže ili je postigla optimalnu tehnološku zrelost za preradu u ulje.

Berba u svim hrvatskim uzgojnim maslinarskim područjima traje i bliži se svome kraju. Većina sorata postiglo je optimalnu tehnološku zrelost za preradu u ulje. Berba je otežana zbog učestalih kišnih razdoblja.

U priloženoj Tablici 9. (kliknite na poveznicu) maslinari trebaju pratiti dva osnovna parametra prinosa i kvalitete masline kojim će odlučiti kada je optimalan termin za berbu. To su: ulje u suhoj tvari i težina ploda masline. Sve dok vrijednost ulja u suhoj tvari raste, to je znak da maslina stvara ulje u biljnoj stanici, a pri tome ga i harmonizira (u okusima i mirisima). Ponavljanje vrijednosti ulja u suhoj tvari između dva uzastopna mjerenja, znak je završetka stvaranja ulja u maslini i trenutak optimalne berbe.

Optimalnu tehnološku zrelost u nazad sedam dana, prema kontinuiranom mjerenju tj. praćenju, pokazale su dvije sorte u cijelom uzgojnom području Republike Hrvatske.

Prema prošlogodišnjim rezultatima i usporedbom sorta KRVAVICA na promatranom području Šibensko – kninske županije spremna je za branje!

Dok je na područjima Zadarske županije i Zapadne obala Istre (Južni dio, lokalitet Vodnjan), introducirana sorta LECCINO tek sad  spremna je za branje!

 

KRVAVICA i LECCINO na promatranim uzgojnim područjima spremne su za berbu tj. akumulirale su najveću količinu ulja u suhoj tvari za ovu godinu i prema ovogodišnjim uvjetima.

NAPOMENA: u većini uzgojnih područja RH, muha čini veliku štetu! Preporuka je da maslinari, ako mogu, što prije uberu svoje masline.

10. 11. 2023.

Preporuku pripremio:

Tomislav Filipović, dipl. ing.

Hortikultura, Maslinarstvo, Savjet

Određivanje tehnološke zrelosti maslina – Sedma preporuka

STANJE NA TERENU

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede (dalje: Uprava za stručnu podršku) i njezini službenici na terenu nastavljaju s provedbom projekta „Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja“, koji se počeo provoditi 2018. godine uoči berbe maslina, s ciljem davanja preporuka maslinarima za pravovremenu berbu.

Korištenjem najsuvremenije analitičke tehnike, tzv. NIR spektrometrije (punog naziva Diode array bliska infracrvena DA NIR), učinkovito se i jednostavno utvrđuje sadržaj ulja u suhoj tvari ploda masline, koji je stabilan pokazatelj sadržaja ulja u plodu i ne mijenja porastom težine ploda.

Uzorkovanje plodova maslina za to ispitivanje počelo je ove godine 4. rujna 2023. i planira se završiti kad maslina dostigne maksimalni sadržaj ulja u plodovima, što se iskustveno očekuje oko 25. studenog 2023., a ovisno o sorti i području uzgoja maslina. Uzorkovanje za analize obavlja se svakih 7 dana, na 9 područja uzgoja duž hrvatskog priobalja: Zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, poluotok Pelješac, otok Korčula i jug Dalmacije – Konavle, i to na sortama: Buža, Istarska bjelica, Leccino, Oblica, Plominka, Mašnjača, Krvavica, Levantinka, Lastovka i Drobnica.

Berba u svim Hrvatskim uzgojnim maslinarskim područjima traje. Većina sorata postiže ili je postigla optimalnu tehnološku zrelost za preradu u ulje.

U priloženoj Tablici 7. (kliknite na poveznicu) maslinari trebaju pratiti dva osnovna parametra prinosa i kvalitete masline kojim će odlučiti kada je optimalan termin za berbu. To su: ulje u suhoj tvari i težina ploda masline. Sve dok vrijednost ulja u suhoj tvari raste, to je znak da maslina stvara ulje u biljnoj stanici, a pri tome ga i harmonizira (u okusima i mirisima). Ponavljanje vrijednosti ulja u suhoj tvari između dva uzastopna mjerenja, znak je završetka stvaranja ulja u maslini i trenutak optimalne berbe.

Za lakše snalaženje priložene su i Tablice 1,2,3,4 i 5.  koje pokazuju prosječne optimalne termine berbe u nazad pet godina, a za naše najznačajnije sorte i u prosijeku za neka uzgojna područja.

Tablica 1. (Istarska_BJELICA)

Tablica 2. (Istarska_LECCINO)

Tablica 3. (Srednja_Dalmacija_Dograde_Kaštel_Sućurac_OBLICA)

Tablica 4. (Srednja_Dalmacija_Dograde_Kaštel_Sućurac_LEVANTINKA)

Tablica 5. (južna_Dalmacja_Konavle_G. Vataje_OBLICA)

Optimalnu tehnološku zrelost pokazale su dvije sorte. Prema obradi rezultata u nazad nekoliko godina i usporedbom na području srednje i južne Dalmacije sorte LASTOVKA i DROBNICA spremne su za branje!                                                                                                    

LASTOVKA i DROBNICA na ovim uzgojnim područjima spremne su za berbu tj. akumulirale su najveću količinu ulja u suhoj tvari za ovu godinu i prema ovogodišnjim uvjetima.

NAPOMENA: u većini uzgojnih područja RH muha čini veliku štetu! Preporuka je da maslinari, ako mogu, što prije uberu svoje masline.

3. 11. 2023.

Preporuku pripremio:

Tomislav Filipović, dipl. ing.

Hortikultura, Maslinarstvo, Savjet

Određivanje tehnološke zrelosti maslina – Šesta preporuka

STANJE NA TERENU

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede (dalje: Uprava za stručnu podršku) i njezini službenici na terenu nastavljaju s provedbom projekta „Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja“, koji se počeo provoditi 2018. godine uoči berbe maslina, s ciljem davanja preporuka maslinarima za pravovremenu berbu.

Korištenjem najsuvremenije analitičke tehnike, tzv. NIR spektrometrije (punog naziva Diode array bliska infracrvena DA NIR), učinkovito se i jednostavno utvrđuje sadržaj ulja u suhoj tvari ploda masline, koji je stabilan pokazatelj sadržaja ulja u plodu i ne mijenja porastom težine ploda.

Uzorkovanje plodova maslina za to ispitivanje počelo je ove godine 4. rujna 2023. i planira se završiti kad maslina dostigne maksimalni sadržaj ulja u plodovima, što se iskustveno očekuje oko 25. studenoga 2023., a ovisno o sorti i području uzgoja maslina. Uzorkovanje za analize obavlja se svakih 7 dana, na 9 područja uzgoja duž hrvatskog priobalja: Zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, poluotok Pelješac, otok Korčula i jug Dalmacije – Konavle, i to na sortama: Buža, Istarska bjelica, Leccino, Oblica, Plominka, Mašnjača, Krvavica, Levantinka, Lastovka i Drobnica.

Berba u većini Hrvatskih maslinarskih područja je započela. Razlozi započete preuranjene berbe mogu biti i objektivni, jer su vremenski uvijati nestabilni, a i kao mjera radi povećanog napada štetnika.

Plod masline u maslinarskim područjima Hrvatske još dozrijeva i nije za berbu tj. akumulacija ulja u suhoj tvari ploda nije završila. Kontinuirana mjerenja pokazuju da plod masline još uvijek značajno raste u masi i u količini ulja u suhoj tvari. Vezano uz tu činjenicu, plod još uvijek nije u optimalnom stanju za berbu.

Osim istarske bjelice koja je trebala bit obrana i oblice koja se sada bere, za većinu drugih sorata još nije optimalan termin berbe.

Mada neke sorte (pogotovo introducirana sorta Leccino i Pendolino) imaju pokazatelje zrelosti prema promijeni pigmenta.

Promjena pigmenta pokožice masline je dobar znak da plod masline dozrijeva, ali on nije i nema nikakvu korelaciju sa optimalnom količinom akumuliranog ulja u suhoj tvari ploda. Jedino praćenjem akumulacije ulja u suhoj tvari ploda (na čemu se momentalno i radi), mi možemo odrediti taj optimalan trenutak kada maslina završi svoj ciklus stvaranja. Ako je maslina zdrava i u dobroj kondiciji, ne treba kretati sa berbom.

U priloženoj Tablici 6.(kliknite na poveznicu) za tekuću 2023 godinu maslinari trebaju pratiti dva osnovna parametra prinosa i kvalitete masline kojim će odlučiti kada je optimalan termin za berbu. To su: ulje u suhoj tvari i težina ploda masline. Sve dok vrijednost ulja u suhoj tvari raste, znak je da maslina stvara ulje u biljnoj stanici, a pri tome ga i harmonizira (u okusima i mirisima). Dok se stvara ulje maslina nije za brati.

Za lakše snalaženje priložene su i Tablice 1,2,3,4 i 5.  koje pokazuju prosječne optimalne termine berbe u nazad pet godina, a za naše najznačajnije sorte i u prosijeku za neka uzgojna područja.

Optimalnu tehnološku zrelost u nazad sedam dana, prema kontinuiranom mjerenju tj. praćenju, pokazala je još jedna sorta na većem uzgojnom području Dalmacije.  Prema prošlogodišnjim rezultatima i usporedbom na području cijele Dalmacije sorta LEVANTINKA –ŠOLTANKA spremna je za branje!

LEVANTINKA – ŠOLTANKA na većem uzgojnom području Dalmacije spremna je za berbu tj. akumulirala je najveću količinu ulja u suhoj tvari za ovu godinu i prema ovogodišnjim uvjetima.

Sve druge promatrane i analizirane sorte iz Tablice 6. još uvijek akumuliraju (stvaraju) ulje. Nisu za berbu!

Tablica 1. (Istarska_BJELICA)

Tablica 2. (Istarska_LECCINO)

Tablica 3. (Srednja_Dalmacija_Dograde_Kaštel_Sućurac_OBLICA)

Tablica 4. (Srednja_Dalmacija_Dograde_Kaštel_Sućurac_LEVANTINKA)

Tablica 5. (južna_Dalmacja_Konavle_G. Vataje_OBLICA)

24. 10. 2023.

 

Preporuku pripremio:

Tomislav Filipović, dipl. ing.

Hortikultura, Maslinarstvo, Savjet

Određivanje tehnološke zrelosti maslina – Peta preporuka

STANJE NA TERENU

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede (dalje: Uprava za stručnu podršku) i njezini službenici na terenu nastavljaju s provedbom projekta „Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja“, koji se počeo provoditi 2018. godine uoči berbe maslina, s ciljem davanja preporuka maslinarima za pravovremenu berbu.

Korištenjem najsuvremenije analitičke tehnike, tzv. NIR spektrometrije (punog naziva Diode array bliska infracrvena DA NIR), učinkovito se i jednostavno utvrđuje sadržaj ulja u suhoj tvari ploda masline, koji je stabilan pokazatelj sadržaja ulja u plodu i ne mijenja porastom težine ploda.

Uzorkovanje plodova maslina za to ispitivanje počelo je ove godine 4. rujna 2023. i planira se završiti kad maslina dostigne maksimalni sadržaj ulja u plodovima, što se iskustveno očekuje oko 25. studenoga 2023., a ovisno o sorti i području uzgoja maslina. Uzorkovanje za analize obavlja se svakih 7 dana, na 9 područja uzgoja duž hrvatskog priobalja: Zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, poluotok Pelješac, otok Korčula i jug Dalmacije – Konavle, i to na sortama: Buža, Istarska bjelica, Leccino, Oblica, Plominka, Mašnjača, Krvavica, Levantinka, Lastovka i Drobnica.

U priloženoj Tablici 5. (kliknite na poveznicu) za tekuću 2023. godinu maslinari trebaju pratiti dva osnovna parametra prinosa i kvalitete masline kojim će odlučiti kada je optimalan termin za berbu. To su: ulje u suhoj tvari i težina ploda masline. Sve dok vrijednost ulja u suhoj tvari raste, znak je da maslina stvara ulje u biljnoj stanici, a pri tome ga i harmonizira (u okusima i mirisima). Dok se stvara ulje maslina nije za brati.

Za lakše snalaženje priložene su i Tablice 1,2,3,4 i 5.  koje pokazuju prosječne optimalne termine berbe u nazad pet godina, a za naše najznačajnije sorte i u prosijeku za neka uzgojna područja.

Berba u većini Hrvatskih maslinarskih područja generalno još nije započela. Jedino u Istri ona je krenula, ali to je i za očekivati jer su klimatski uvjeti različiti. Mada još nije trenutak za optimalnu berbu za većinu sorata. No ona je započela zbog nekih i negdje objektivnih razloga, a to je napad štetnika tj. muhe te kalkulacije prema vremenskim prilikama.

Optimalnu tehnološku zrelost u nazad sedam dana, prema kontinuiranom mjerenju tj. praćenju, pokazala je jedna sorta u većem dijelu uzgojnog područja Dalmacije. Prema prošlogodišnjim rezultatima i usporedbom na području većeg dijela Dalmacije sorta OBLICA spremna je za branje!

OBLICA je spremna za berbu tj. akumulirala je najveću količinu ulja u suhoj tvari za ovu godinu i prema ovogodišnjim uvjetima. Za ovu godinu taj termin je nešto raniji, a očito su pogodovale uravnotežene padaline u svim fenofazama biljke. Očekivani randmani biti će dosta niži od prošle godine. Kretat će se od početnih 12 % pa na više kako vrijeme bude odmicalo.

Napomena: svima onima kojima je sorta masline OBLICA prerodila i sitnija je po veličini, s berbom mogu krenuti i desetak dana kasnije!

Sve ostale analizirane sorte još uvijek akumuliraju (stvaraju) ulje. Nisu za berbu!

Tablica 1. (Istarska_BJELICA)

Tablica 2. (Istarska_LECCINO)

Tablica 3. (Srednja_Dalmacija_Dograde_Kaštel_Sućurac_OBLICA)

Tablica 4. (Srednja_Dalmacija_Dograde_Kaštel_Sućurac_LEVANTINKA)

Tablica 5. (južna_Dalmacja_Konavle_G. Vataje_OBLICA)

 

17. 10. 2023.

Preporuku pripremio:

Tomislav Filipović, dipl. ing.

Hortikultura, Maslinarstvo, Savjet

Određivanje tehnološke zrelosti maslina – Četvrta preporuka

STANJE NA TERENU

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede (dalje: Uprava za stručnu podršku) i njezini službenici na terenu nastavljaju s provedbom projekta „Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja“, koji se počeo provoditi 2018. godine uoči berbe maslina, s ciljem davanja preporuka maslinarima za pravovremenu berbu.

Korištenjem najsuvremenije analitičke tehnike, tzv. NIR spektrometrije (punog naziva Diode array bliska infracrvena DA NIR), učinkovito se i jednostavno utvrđuje sadržaj ulja u suhoj tvari ploda masline, koji je stabilan pokazatelj sadržaja ulja u plodu i ne mijenja porastom težine ploda.

Uzorkovanje plodova maslina za to ispitivanje počelo je ove godine 04. rujna 2023. i planira se završiti kad maslina dostigne maksimalni sadržaj ulja u plodovima, što se iskustveno očekuje oko 25. studenog 2023., a ovisno o sorti i području uzgoja maslina. Uzorkovanje za analize obavlja se svakih 7 dana, na 9 područja uzgoja duž hrvatskog priobalja: Zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, poluotok Pelješac, otok Korčula i jug Dalmacije – Konavle, i to na sortama: Buža, Istarska bjelica, Leccino, Oblica, Plominka, Mašnjača, Krvavica, Levantinka, Lastovka i Drobnica.

U priloženoj Tablici 4. za tekuću 2023. godinu maslinari trebaju pratiti dva osnovna parametra prinosa i kvalitete masline kojim će odlučiti kada je optimalan termin za berbu. To su: ulje u suhoj tvari i težina ploda masline. Sve dok vrijednost ulja u suhoj tvari raste, znak je da maslina stvara ulje u biljnoj stanici, a pri tome ga i harmonizira (u okusima i mirisima). Dok se stvara ulje maslina nije za brati.

Za lakše snalaženje priložene su i Tablice 1,2,3,4 i 5.  koje pokazuju prosječne optimalne termine berbe u nazad pet godina, a za naše najznačajnije sorte i u prosijeku za neka uzgojna područja.

U budućem tjednu očekuju se jači naleti vjetra koji bi mogli skinuti tj. otresti jedan manji dio ploda sa stabala, većinom bolestan i oštećen plod od moljca, svrdlaša i muhe. Oni maslinari koji nisu tretirali svoje masline zaštitnim sredstvima imati će i nešto veće gubitke i ploda na zemlji.

Optimalnu tehnološku zrelost pokazala je jedna sorte u jednom uzgojnom području. Prema prošlogodišnjim rezultatima i usporedbom na području Zapadne obala Istre (Južni dio, lokalitet Vodnjan), sorta ISTARSKA BJELICA spremna je za branje!

Za sjeverni dio taj se termin očekuje za 10 dana. Pa je također preporuka, a zbog vremenskih uvjeta (mogućih kišnih razdoblja), za sortu ISTARSKA BJELICA, krenuti u berbu kada vrijeme dopusti i iskoristiti svaki pogodan trenutak.

ISTARSKA BJELICA na ovom uzgojnom području spremna je za berbu tj. akumulirala je najveću količinu ulja u suhoj tvari za ovu godinu i prema ovogodišnjim uvjetima. Očekivani randmani biti će od 18 % pa na više kako vrijeme bude odmicalo.

Sve ostale analizirane sorte još uvijek akumuliraju (stvaraju) ulje. Nisu za berbu!

Tablica 1. (Istarska_BJELICA)

Tablica 2. (Istarska_LECCINO)

Tablica 3. (Srednja_Dalmacija_Dograde_Kaštel_Sućurac_OBLICA)

Tablica 4. (Srednja_Dalmacija_Dograde_Kaštel_Sućurac_LEVANTINKA)

Tablica 5. (južna_Dalmacja_Konavle_G. Vataje_OBLICA)

 

Zaključno, prema mjerenjima izravnom metodom u nazad četiri godine istarska bjelica je najranija sorta za berbu u HRVATSKOJ!

10. 10. 2023.

 

Preporuku pripremio:

Tomislav Filipović, dipl. ing.

Hortikultura, Maslinarstvo, Savjet

Određivanje tehnološke zrelosti maslina – Treća preporuka

STANJE NA TERENU

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede (dalje: Uprava za stručnu podršku) i njezini službenici na terenu nastavljaju s provedbom projekta „Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja“, koji se počeo provoditi 2018. godine uoči berbe maslina, s ciljem davanja preporuka maslinarima za pravovremenu berbu.

Korištenjem najsuvremenije analitičke tehnike, tzv. NIR spektrometrije (punog naziva Diode array bliska infracrvena DA NIR), učinkovito se i jednostavno utvrđuje sadržaj ulja u suhoj tvari ploda masline, koji je stabilan pokazatelj sadržaja ulja u plodu i ne mijenja porastom težine ploda.

Uzorkovanje plodova maslina za to ispitivanje počelo je ove godine 04. rujna 2023. i planira se završiti kad maslina dostigne maksimalni sadržaj ulja u plodovima, što se iskustveno očekuje oko 25. studenog 2023., a ovisno o sorti i području uzgoja maslina. Uzorkovanje za analize obavlja se svakih 7 dana, na 9 područja uzgoja duž hrvatskog priobalja: Zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, poluotok Pelješac, otok Korčula i jug Dalmacije – Konavle, i to na sortama: Buža, Istarska bjelica, Leccino, Oblica, Plominka, Mašnjača, Krvavica, Levantinka, Lastovka i Drobnica.

Preporuka za maslinare na području kompletne Dalmacije: praćena sorta oblica gdje god su plodovi krupni (veliki), što zbog manjeg uroda ili zbog većeg sadržaja vode u prvoj i drugoj fazi dozrijevanja, pripremite berbu. A oni koji imaju veću količinu, neka počnu sa berbom, ovisno o mogućnostima organizacije berbe i broju berača.

Optimalan termin berbe sorte oblica za preradu u ulje, a usporedbom sa rezultatima iz prošlih godina i intenziteta akumuliranja ulja u suhoj tvari, bila bi za 7-10 dana.

Također napominjemo da je nemali broj analiziranih uzoraka ploda masline sorte oblica oštećeno ubodima maslinine muhe. Zbog čega su započeti brzi procesi oksidacije tj. tamnjenje i truljenje ploda. Takav razvoj na terenu, u nekim uzgojnim područjima, mogao bi biti faktor odluke za početak rane berbe.

U priloženoj Tablici 3. za tekuću 2023 godinu maslinari trebaju pratiti dva osnovna parametra prinosa i kvalitete masline kojim će odlučiti kada je optimalan termin za berbu. To su: ulje u suhoj tvari i težina ploda masline. Sve dok vrijednost ulja u suhoj tvari raste, znak je da maslina stvara ulje u biljnoj stanici, a pri tome ga i harmonizira (u okusima i mirisima). Dok se stvara ulje maslina nije za brati.

Za lakše snalaženje priložene su i Tablice 1, 2, 3,4 i 5.  koje pokazuju prosječne optimalne termine berbe u nazad pet godina, a za naše najznačajnije sorte i u prosijeku za neka uzgojna područja.

Tablica 1. (Istarska_BJELICA)

Tablica 2. (Istarska_LECCINO)

Tablica 3. (Srednja_Dalmacija_Dograde_Kaštel_Sućurac_OBLICA)

Tablica 4. (Srednja_Dalmacija_Dograde_Kaštel_Sućurac_LEVANTINKA)

Tablica 5. (južna_Dalmacja_Konavle_G. Vataje_OBLICA)

 

U svim hrvatskim maslinarskim uzgojnim područjima većina sorti maslina još uvijek dozrijeva tj. stvara ulje i nije spremna za berbu.

3. 10. 2023.

Preporuku pripremio:

Tomislav Filipović, dipl. ing.