MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Maslinarstvo

Hortikultura, Maslinarstvo, Vijest

Prva preporuka-Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva (dalje: Uprava za stručnu podršku) i njezini službenici na terenu nastavljaju s provedbom projekta „Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja“, koji se počeo provoditi 2018. godine uoči berbe maslina, s ciljem davanja preporuka maslinarima za pravovremenu berbu.

Korištenjem najsuvremenije analitičke tehnike, tzv. NIR spektrometrije (punog naziva Diode array bliska infracrvena DA NIR), učinkovito se i jednostavno utvrđuje sadržaj ulja u suhoj tvari ploda masline, koji je stabilan pokazatelj sadržaja ulja u plodu i ne mijenja porastom težine ploda.

Uzorkovanje plodova maslina za to ispitivanje počelo je ove godine 07. rujna 2020. i planira se završiti kad maslina dostigne maksimalni sadržaj ulja u plodovima, što se iskustveno očekuje oko 23. studenoga 2020., ovisno o sorti i području uzgoja maslina. Uzorkovanje za analize obavlja se svakih 7 dana, na 9 područja uzgoja duž hrvatskog priobalja: Zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, poluotok Pelješac, otok Korčula i jug Dalmacije – Konavle, i to na sortama: Buža, Istarska bjelica, Leccino, Oblica, Slivnjača/Simjaca, Plominka, Mašnjača, Krvavica, Levantinka, Lastovka i Drobnica.

PRVA PREPORUKA

STANJE NA TERENU

→ Ukupno stanje u maslinarskim regijama Republike Hrvatske, osim Istre, obilježeno je sušom i kroničnim nedostatkom vode, koja traje još od svibnja 2020. Od tada pa do danas kiša je vrlo rijetko padala, a ponegdje i nije uopće bilo kiše.

→ Posljedica tih vremenskih prilika/neprilika u maslinicima, koji nemaju navodnjavanje, je  da maslina dosta pati i ne razvija se u normalno očekivanom stanju. Masline su suhe i smežurane, s vrlo malo pulpe i već sada je upitna kvaliteta ploda u smislu daljnje prerade u ulje.

Osim toga, u kolovozu, pa i u rujnu, maslina nije stvarala nove listove, što je dokaz da je u tom vremenu hibernirala tj. spavala te samim time nije stvarala ni ulje.

→ Poteškoće će u narednom vremenu dodatno stvarati i nagla promjena pigmenta, što će dodatno buniti maslinare, a razlog će biti nagla promjena temperatura, s toplog na hladnije i niže noćne temperature. Također, s očekivanom kišom dodatne poteškoće stvarati će i napad štetnika (maslinine muhe), koji je već sada u trećoj, a ponegdje i u četvrtoj generaciji.

→ Optimalan rok berbe za očekivati je da neće biti tako brzo, zbog navedenih stresova masline. Poslije prve najavljivane kiše preporučuje se tretiranje protiv štetnika, kako bi se maslini ostavilo dovoljno vremena za postepeno i zakašnjelo dozrijevanje.

Pogledajte rezultate NIR analize plodova maslina u 2 roka uzorkovanja, tablica 1.

Hortikultura, Maslinarstvo, Vijest

Maslinarstvo Zadarske županije, jučer i danas

Maslina, kao trajan simbol Mediterana, stara je koliko i ljudska civilizacija. Ta drevna vazdazelena mediteranska voćka proširila se je na naše otoke i priobalne krajeve, prije svega zahvaljujući svojoj skromnosti, možemo reći i njezinoj morfologiji, jer je zauzela one proizvodne prostore krša, gdje druge voćne kulture nisu imale uvjete za svoj razvoj. Prilagodljiva oskudnim  proizvodnim uvjetima, kserofit tj. otporna na sušu, sklona alternativnoj tj. neredovitoj rodnosti, u prošlosti bez ikakvog navodnjavanja i manje ljudske intervencije, njezina rodnost ovisila je ponajviše o klimatskim uvjetima, prije svega o oborinama. Glavna kultura bila je na tim našim područjima vinova loza tj. proizvodnja grožđa i vina pa se sva pažnja posvećivala toj kulturi.

Kad govorimo i pišemo o maslini, treba istaknuti da se puno toga promijenilo i izmijenilo od nekadašnjeg ekstenzivnog uzgoja masline do današnjeg poluintenzivnog i intenzivnog uzgoja masline.

Povećao se sortiment samih sorata pa uz domaće, najčešće autohtone sorte, kao što su Oblica, Drobnica, Istarska bjelica, Lastovka, Levantinka i dr., svoje mjesto uspješno su našle i rodne introducirane sorte: Leccino, Pendolino, Coratina, Frantoio, Pisholine, Cucco, Carolea, Ascolana tenera i dr.

Po pitanju izbora tla, maslina se umjesto u plitke terena krša i  ručno iskopane jame, preselila  na plodna duboka i drenirana tla, na velike površine strojno melioriranog krša, gdje su podignuti veći intenzivni nasadi, uz osigurano navodnjavanje i mogućnost primjene poljoprivredne mehanizacije u provedbi agrotehničkih mjera, od obrade, rezidbe, gnojidbe, folijarne ishrane i strojne berbe, prerade, skladištenja i čuvanja maslinova ulja.

Po pitanju aspekta važnosti maslinovog ulja i njegova blagotvornog učinka na ljudsko zdravlje,  ključni je čimbenik  svakodnevno  korištenje maslinovog ulja u ljudskoj prehrani.

Ovo su samo neki od važnijih elementa u pristupu i shvaćanju masline, kao važne poljoprivredne kulture našeg priobalja.

Osigurati kontinuirani te siguran rod kao  i kvalitetan te zdrav ploda masline želja  je svakog maslinara i uljara.

Na mnogo toga od nabrojenog čovjek može utjecati, od izbora položaja za sadnju, pripreme terena, adekvatnog odabira razmaka sadnje kod podizanja maslinika, navodnjavanja i sl.

Međutim, klimatski uvjeti su abiotski – neživi čimbenici u koje spadaju toplina, oborine i svjetlo, na kojeg čovjek nažalost ne može utjecati u velikoj mjeri, ali može ublažiti štetne posljedice od klimatskih promjena, kao npr. u suši može osigurati navodnjavanje, pomoći kod oplodnje primjenom mikroelementa bora, smanjiti štetan utjecaj visokih temperatura uz primjenu fizioloških biostimulatora te koristeći druge agrotehničke mjere.

Česti klimatski ekstremi, bilo da su posljedica niskih ili visokih temperatura, tuča, led, suša, prekomjerne oborine, mogu nanijeti velike štete maslinama.

Kad se govori o Zadarskoj županiji i njezinoj maslinarskoj proizvodnji, treba se prisjetiti nekih klimatskih ekstrema, poput sušne 2011. i 2012. godine., velike pojave maslinina svrdlaša u 2013. godini, prekomjernih oborina 2014., i  to u srpnju, rujnu i studenom (u ta tri mjeseca palo 689 l kiše, što je više od polovice godišnjeg prosjeka – 1100 l), a da se uopće ne spominje šteta od posljedice napada maslinove muhe. .Zatim, visoke temperature u cvatnji masline 2015., orkanske bure ljeti 2016., jaka posolica u kombinaciji s niskim temperaturama početkom 2017. te katastrofalni požari istog ljeta poharali su mnoge maslinike na području grada Benkovca, bujične kiše u rujnu izazvale su velike erozije tla prethodno opožarenih maslinika, a ne treba zaboraviti i poplavu grada Zadra te godine (palo 370 litra kiše u 24 sata).

Godinu 2018. obilježio je iznad prosječno topao siječanj i cijela veljača, a krajem veljače  (28. 02. 2018.) naglo zahlađenje i niske temperature (- 9° C) izazvale su pozebu u priobalnom dijelu i na otocima u svim maslinicima, u kojima su maslinari požurili s rezidbom, posljedica čega je uvjetovala te godine pojavu bakterijskog raka. Posolice sredinom svibnja u vrijeme resanja masline 2019. uz  iznimno hladan svibanj, nanijeli su veće štete maslinicima na području  cijele Zadarske županije. Iste godine bile su i česte bure, potom tuča te iznad prosječno topao i kišan studeni, što je onemogućilo nastavka berbe i opadanje plodova maslina zaraženih ličinkama maslinove muhe.

Što se može očekivati od roda maslina u 2020. u Zadarskoj županiji?

Početak svibnja obilježila je jaka tuča na širem području grada Benkovca, posljedica koje su bila mehanička oštećenja maslinovih grančica, lišća  i resa.

Slika 1. Tuča u mladom masliniku 02. svibnja 2020., OPG B. Kutija, Lisičić

Nakon toga uslijedila je cvatnja, koja je prošla uz manju količinu oborina tijekom svibnja, s optimalnim temperaturama između 20 i 25 °C.

Slika 2. Dobra cvatnja sorte Leccino (svibanj 2020.), OPG J. Kulaš, Polača

Mnogi maslinari proveli su proljetnu plitku obradu, radi konzervacije vlage u  tlu pa se stoga može reći da je oplodnja u velikom dijelu proizvodnog područja županije prošla u redu.  Oborine, koje su pale u lipnju u većem dijelu Zadarske županije, ponegdje i do 140 lit/m², dodatno su obnovile rezerve vlage u tlu, što je doprinijelo nesmetanom rastu ploda masline.

Slika 3. Dobra rodnost navodnjavane sorte Oblica (kolovoz 2020.), OPG Vukas, Gornji Karin

Vegetativno stanje maslinika je dobro, rodnost je manja u odnosu na 2019. godinu, što je tipično za sortu Oblica – alternativna rodnost, ali maslinici na nekim lokalitetima na području grada Benkovca (Korlat, Karin, Popovići) te na području općine Polača pokazuju izvrsnu rodnost.

Slika 4. Dobro vegetativno i rodno stanje sorte Oblica i Leccino (lipanj 2020.) u ekološkom masliniku podignutom na melioriranom kršu, OPG J. Kulaš, Polača

Na nekim drugim lokalitetima urod Oblice je izostao, zbog prošlogodišnje obilne rodnosti. Kod introduciranih sorata kao npr. Leccina rodnost je dobra, naročito tamo gdje su osigurani uvjeti za navodnjavanje.

Kako su upravo za razvoj  i rast ploda presudne oborine u srpnju, kolovozu i rujnu, u fenofazama rasta i razvoja ploda, a uz sadašnje visoke temperature i stalan vjetar, može se govoriti o pojavi suše, koja se očituje u fizološkom jačem opadanju plodova, naročito kod  slabo bujnih sorata, kao što su Leccino, Pendolino, Coratina i dr. Oborine, koje su pale prije nekoliko dana na širem Biogradskom području, uključujući i otok Pašman (ponegdje do 60 lit./m²), pomoći će maslinama na tom području da prebrode sušu.

Ako uskoro padnu  oborine i nastavi se s navodnjavanjem, gdje za to postoje uvjeti te ne bude većih klimatskih ekstrema, može se prognozirati da će ova maslinarska godina biti prosječno dobra po urodu maslina, naravno, ovisno o lokalitetu i uzgojnom maslinarskom  području.

 Autor tekst i slika: Zvonimir Vlatković, dipl. ing. agr.

viši stručni savjetnik za hortikulturu

Edukacija, Hortikultura, Maslinarstvo, Savjet

Pokazna rezidba električnim škarama u Metkoviću

U ponedjeljak, 09.03.2020. u Metkoviću, u masliniku OPG-a Veraja Luka na predjelu Koševo održana je demonstracijska aktivnost rezidbe maslina. Održali su je pred 20-ak poljoprivrednika zainteresiranih za ovu tematiku djelatnici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, PJ Dubrovnik.

Maslinarima su dalje kroz demonstracijsku aktivnost prezentirani principi rezidbe maslina na rod, na pomlađivanje te regeneraciju stabala. Prikazano je i formiranje uzgojnog oblika polikonična vaza na mladoj maslini, način prstenovanja maslina, izolacija vrhova, sanitarni rez,… Istaknuta je važnost rezidbe kao jedne od presudnih agrotehničkih mjera za uspješnu maslinarsku proizvodnju. Stalno stvaranje rodnog potencijala uz istovremeno minimaliziranje uvjeta za stvaranje bolesti i zadržavanje štetnika upravo je ono što čini razliku u konačnom uspjehu proizvodnje.

 

 

Radionica je u ovom masliniku održavana i proteklih godina pa maslinari mogu pratiti razvoj pojedinih stabala.

Da bi izbjegli prijenos bakterijskog raka masline istaknuta je važnost dezinfekcije radnog alata sa 70% etanolom ili nekim drugim adekvatnim dezinfekcijskim sredstvom. Nakon obavljene rezidbe bilo bi uputno obaviti zaštitu maslina protiv uzročnika bolesti paunovog oka (Spilocaea oleaginea) i raka masline (Pseudomonas savastanoi).

 

 

Cilj rezidbe je postizanje redovne rodnosti koja će imati optimalnu količinu i kvalitetu ploda.

 

 

Frano Mihlinić, mag. ing. agr.

Viši stručni savjetnik

Hortikultura, Maslinarstvo, Vijest

Održan 5. festival maslina u Zagrebu

22. i 23. veljače u Kristalnoj dvorani hotela Westin u Zagrebu u organizaciji Zagrebačkog maslinarskog instituta te Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede kao suorganizatora, održan je 5. festival maslina “Maslina u srcu Zagreba”. Manifestacija je počela 22. veljače u 10.00 sati kada je Kristalna dvorana hotela Westin, u kojoj su postavljeni izložbeni stolovi (štandovi), otvorena za posjetitelje. Bilo je 36 izlagača, uključujući organizatora i suorganizatora, od kojih je bilo 20 OPG-a, 2 obrta te ostalo tvrtke, časopisi i dr. U takmičarskom dijelu manifestacije analizirano je  i ocijenjeno 182 maslinova ulja.

Istovremeno kad je festival otvoren za široku javnost, počeo je i Okrugli stol o nacionalnoj strategiji maslinarstva RH. Uvodničari – predstavnici različitih institucija (Ministarstva poljoprivrede, ZMI, HKG Zagreb, privatni konzultanti, PZ maslina i vino, Sveučilište u Dubrovniku i Splitu, gradonačelnik Vodnjana i dr.) uvodno su održali 15 izlaganja o sljedećim temama: Hrvatsko maslinarstvo u brojkama i polemika oko broja stabala maslina u Hrvatskoj,  uvoz/izvoz maslinova ulja, potpore za razvoj hrvatskog maslinarstva, predstavljena je ekološka PZ Maslina i vino iz Polače, bilo je riječi o tome kako osigurati kvalitetan sadni materijal, o značenju autohtonog sortimenta u strategiji razvoja maslinarstva RH, kako zbrinuti kominu maslina, o obnova maslina i dr.

U 12.00 sati na pozornici  Kristalne dvorane održano je svečano otvaranje manifestacije, koju je nakon pozdravnog govora, otvorila ministrica poljoprivrede gđa. Marija Vučković.

U stručnom dijelu prvog dana popodne održan je prvi Stručni skup, na kojem su prezentirane 4 stručne teme, od kojih su dvije teme prezentirali službenici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede (dalje: Uprava za stručnu podršku). Drugi Stručni skup održan je u nedjelju 23. veljače 2020., na kojem je prezentirano 5 stručnih tema, od kojih su također dvije teme prezentirali službenici Uprave za stručnu podršku. Od popratnih sadržaja treba istaknuti dvije radionice Sljubljivanja sira i vina, jedna je održana prvog dana, a druga drugog dana festivala, koje su bile vrlo dobro posjećene i vrlo visoko pozicionirane od sudionika istih. Radionice su održane u sporednoj dvorani Jelenovac, istovremeno kad su se održavali i stručni skupovi.

Ministarstvo poljoprivrede predstavilo se vrlo kvalitetno na izložbenom prostoru sa značajnom količinom propagandnog (reklamni samostojeći posteri) i edukativnog materijala, prije svega vezanog uz određene mjere Programa ruralnog razvoja, kao i sa stručnim brošurama. Oba dana manifestacije na izložbenom prostoru su bile dežurne stručne osobe – službenici Uprave za stručnu podršku, koji su mogli dati odgovore i prave informacije zainteresiranim posjetiteljima.

Prema obavljenom intervjuu sa svim izlagačima, manifestacija je bila vrlo uspješna bez obzira što je prvi puta održana u prostoru hotela Westin. Naime, svi su se jednoglasno složili da njihova visokokvalitetna maslinova ulja upravo zaslužuju da budu prezentirana gradu Zagrebu i njegovim stanovnicima u tom vrlo lijepom prostoru.

mr. sc. Višnja Šimunović

Hortikultura, Maslinarstvo, Obavijest, Vijest

„Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja“ – Završno izvješće 2019.

Uvod

Na kraju vegetacijske sezone u maslinicima hrvatskog priobalja službenici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva (dalje: Uprava za stručnu podršku), kao pravnog slijednika Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe (bivša HPŠSS), nastavili su s provedbom projekta „Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja“ započetog 2018. godine, s ciljem davanja maslinarima preporuka za pravovremenu berbu.

Dobro je poznato da optimalna tehnološka zrelost ploda maslina ovisi o sorti i području uzgoja. Tim projektom želi se uspostaviti sustav putem provođenja analiza tehnološke zrelosti sorti maslina u njihovom području uzgoja kroz nekoliko tjedana u samoj završnoj fazi vegetacije, od Istre, Hrvatskog Primorja – Kvarnera i Dalmacije. Temeljem tih rezultata analiza mogu se dati preporuke za pravovremenu berbu maslina, što u konačnici treba doprinijeti podizanju kvalitete maslinova ulja i potaknuti daljnji razvoj modernog maslinarstva RH.

Osvrt na maslinarsku godinu

Maslinarska 2019. godina klimatski je bila vrlo ćudljiva godina, koja će se pamtiti po kasnijoj oplodnji. Kišovit i hladan svibanj usporio je cvatnju maslina, nakon čega su odmah uslijedile velike vrućine, koje su poremetile oplodnju.

Činjenica je da su zbog tih nepovoljnih vremenskih prilika (nižih temperatura) dvije fenofaze masline (cvatnja – oplodnja i razvoj ploda) vremenski kasnile od uobičajenih rokova i to čak 20-tak dana. Na taj način produžena je faza dozrijevanja ploda i optimalno vrijeme početka berbe. Ta je pojava u nekim područjima imala za posljedicu nedostatak oplodnje te time i manje količine ploda maslina, kao što se dogodilo u Istarskoj županiji, gdje je posebice na introduciranim sortama, kao npr. na sorti Leccino, bilo i do 50 % manje ploda nego prethodne godine, a ponegdje ploda nije ni bilo.

Također, ovo je godina, gdje je zbog pogodnih vremenskih prilika (veće vlage) te većeg ploda, let i napad maslinine muhe (Bactrocera oleae Gmel.) došao ranije i trajao duže nego inače. Naročito je u Istri zabilježen jak do srednje jak napad maslinine muhe, ovisno o sorti i mikrolokaciji. Pojačani let maslinine muhe zabilježen je i u maslinicima Splitsko-dalmatinske županije, ali su veće štete izbjegnute pridržavanjem pravovremeno objavljenih mjera zaštite.

Rezultati analiza uzorkovanih plodova maslina

Službenici Uprave za stručnu podršku uzorkovali su plodove maslina na terenu u maslinicima OPG-ova, na devet maslinarskih područja RH: zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Cres, Krk i Rab), sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko- kninska županija), srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar te poluotok Pelješac, otok Korčula i jug Dalmacije – Konavle. Praćenje je počelo 19. kolovoza i nastavilo se svakih 14 dana do 30. rujna 2019. Od 07. listopada pa do 25. studenoga 2019. uzorkovanje se provodilo svakih sedam dana.

Analizu plodova maslina obavila je tvrtka NIR ANALIZA d.o.o. za tehničko ispitivanje i analizu u Zagrebu, iz razloga što njihov laboratorij jedini u RH posjeduje modernu analitiku (instrumentarij) i znanje za analizu maslina metodom NIR spektrometrije, punog naziva Diode array bliska infracrvena DA NIR. Analizirani su sljedeći parametri u ulju: SMK, peroksidni broj, K270, K232, ΔK te znakovite masne kiseline (palmitinska, oleinska, linolna i linolenska). U tijestu, komini i plodu masline određivala se kiselost, vlaga i ulje. Ta metoda omogućuje davanje objektivnog mišljenja o optimalnom roku berbe, jer se radi o analitičkom instrumentu, koji daje rezultate za 6 sec. u četiri bitna parametara, na osnovu kojih se može objektivno i brzo zaključiti optimalno vrijeme berbe.

Obzirom da je 2019. godine praćenje zrelosti maslina počelo već u kolovozu, zapaženo je da je i te godine, kao i prošle, maslini nedostajalo vode u najvažnijoj fazi, a to je dozrijevanje ploda i to naročito u fazi stvaranja konačne mase ploda (pulpe). Daljnjim praćenjem zapaženo je da su veće oborine u rujnu i listopadu, pogotovo za promatranu sortu Oblica, ubrzale dozrijevanje i nakupljanje ulja u suhoj tvari. Također, ubrzano je bilo i povećanje mase ploda, tako da su ovogodišnji plodovi Oblice već početkom listopada imali maksimalnu masu (6-7 g.), što je opet rezultiralo mekšim plodom i lakom metom za štetnike. Velike količine vode u spomenutim mjesecima nisu pogodovale za postepen i ujednačen razvoj ploda pa samim time i za kvalitetno stvaranje ulja. Treba naglasiti da se Završno izvješće odnosi na maslinarska područja, koja se ne navodnjavaju.

Kao primjer optimalnog vremena berbe za najzastupljeniju domaću sortu (Oblica) i najzastupljeniju introduciranu sortu (Leccino) i to u  njihovim najsjevernijim i najjužnijim uzgojnim područjima vidljivi su iz zbirnih tablica i grafikona: 1. (Leccino Vodnjan), 2. (Leccino, Vis), 3. (Oblica, Otok Rab) i 4. (Oblica, Konavle), klikom na naslove.

Sve ostale rezultate praćenja tehnološke zrelosti maslina 2019. praćenih sorata s točnim rokovima berbe,  mogu se vidjeti u skupnim tablicama i pojedinačnim grafikonima, koji slijede.

Navedene tablice i grafikone možete vidjeti klikom na naslove:

Tablica i graf 5.: Hrvatsko Primorje, Krk i Rab 2019.

Tablica i graf 6.: Istarska županija, sjever i jug, 2019.

Tablica i graf 7.: Južna Dalmacija, 2019.

Tablica i graf 8.: Otok Korčula 2019.

Tablica i graf 9.: Pelješac 2019.

Tablica i graf 10.: Splitsko-dalmatinska županija 2019.

Tablica i graf 11.: Šibensko-kninska županija 2019.

Tablica i graf 12.: Zadarska županija 2019.

IX. DANI MLADOG MASLINOVOG ULJA VODICE 2019.

14. prosinca 2019. u Vodicama je održana svečana dodjela nagrada i priznanja najboljim maslinovim uljima, koja su pristigla na manifestaciju, a ocjenjena su kao ekstra djevičanska. Zavod za javno zdravstvo Šibenik ocjenjivao je kemijske parametre prijavljenih maslinovih ulja, a organoleptička svojstva su ocijenili senzorni analitičari iz Udruge Olea.

Uz gospodarski dio sajma, na kojem je izložena oprema i proizvodi povezani s maslinarstvom, sudionici su imali priliku poslušati i 13 izuzetno zanimljivih izlaganja o različitim maslinarskim temama, koja su prezentirali eminentni stručnjaci iz područja maslinarstva.

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva (pravni slijednik Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe), jedan je od suorganizatora manifestacije, a u stručnom dijelu kolegica Gordana Kožarić-Silov, dipl. ing. agr., održala je vrlo interesantno predavanje o problemima u zaštiti maslina s osvrtom na vegetacijsku 2019. godinu.

Za ocjenjivanje na manifestaciji pristiglo je 274 uzorka maslinovih ulja iz RH i inozemstva, najviše iz Šibensko-kninske i Zadarske županije, od čega su 223 ulja svrstana u kategoriju ekstra djevičanskih maslinovih ulja . Ovogodišnji urod je bio značajno slabiji, naročito ako ga se uspoređuje s prethodnom godinom. Pristigla ulja su imala poprilično izraženu voćnost, a o harmoničnosti njihovih pozitivnih karakteristika ovisio je konačni raspored na bodovnoj ljestvici.

Svakako treba istaknuti pozitivnu edukacijsku ulogu ove već tradicionalne manifestacije, što se posebno očituje u sve boljoj kvaliteti maslinovih ulja.

Titulu šampiona manifestacije u kategoriji višesortnih ulja dobilo je maslinovo ulje vlasnika Milana Gulana, a šampionom u kategoriji sortnih ulja proglašeno je maslinovo ulje sorte buža OPG-a Lupić.

Autor teksta i slika: Karlo Rubelj, mag. ing. agr.

Hortikultura, Maslinarstvo, Obavijest, Savjet, Vijest

Određivanje tehnološke zrelosti maslina-peta preporuka

STANJE NA TERENU

→ Praćenje tehnološke zrelosti maslina tj. optimalnog roka berbe maslina za preradu u ulje provodi se i ove godine u 9 maslinarskih područja RH: Zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Cres, Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko- kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, poluotok Pelješac, otok Korčula i jug Dalmacije Konavle. Praćenje optimalnog roka berbe počelo je 19. kolovoza 2019. i nastavilo se svakih 14 dana do 30. rujna 2019. Od 07. listopada pa do 25. studenoga 2019. uzorkovanje se provodi svakih sedam dana.

→ Berba u svim hrvatskim maslinarskim područjima još uvijek traje. „TEHNOLOŠKA ZRELOST“ tj. optimalna berba i prerada u ulje većine promatranih sorti maslina je počela s rokom uzorkovanja plodova maslina 28. listopada 2019.

→  Preporuka za maslinare Južne Dalmacije: praćena sorta LECCINO spremna je za branje, a lokaliteti na kojima su vršena uzorkovanja su otok VIS i Orebić na PELJEŠCU.

→  Također, za sortu LECCINO, prema sadašnjoj analizi i usporedbi s vrijednostima iz prošle godine, optimalnu tehnološku zrelost i preradu u ulje očekuje se za 7 dana u područjima Zapadna obala Istre (Sjeverni i Južni dio) te Sjeverna Dalmacija, Zadarska županija, gdje je bila provedena analiza uzoraka. Maslinari, koji imaju veći broj stabala, mogu krenuti s berbom.

Rezultati NIR analize plodova maslina zadnja dva rokova uzorkovanja mogu se vidjeti u tablici 1.

Hortikultura, Maslinarstvo, Obavijest, Vijest, Zanimljivosti

Određivanje tehnološke zrelosti maslina-četvrta preporuka

STANJE NA TERENU

→ Praćenje tehnološke zrelosti maslina tj. optimalnog roka berbe maslina za preradu u ulje provodi se i ove godine u 9 maslinarskih područja RH: Zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Cres, Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko- kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, poluotok Pelješac, otok Korčula i jug Dalmacije Konavle. Praćenje optimalnog roka berbe počelo je 19. kolovoza 2019. i nastavilo se svakih 14 dana do 30. rujna 2019. Od 07. listopada pa do 25. studenoga 2019. uzorkovanje se provodi svakih sedam dana.

→ Berba u svim hrvatskim maslinarskim područjima još uvijek traje. „TEHNOLOŠKA ZRELOST“ tj. optimalna berba i prerada u ulje većine promatranih sorti maslina je počela s rokom uzorkovanja plodova maslina 28. listopada 2019.

U većini maslinarskih područja Hrvatske završilo je akumuliranje ulja plodova maslina (uglavnom domaće sorte) i masline su spremne za berbu.

→  Preporuka za maslinare: na području Istre, praćena sorta BUŽA muška spremna je za branje, također je spremna za branje i sorta PLOMINKA na području otoka Krka i na drugim otocima Hrvatskog primorja. Sorta masline MAŠNJAČA u Zadarskoj županiji i KRVAVICA u Šibensko-kninskoj županiji postigle su optimalnu tehnološku zrelost za preradu u ulje. Sorta LEVANTINKA u Splitsko-dalmatinskoj županiji, uzgojno područje zaleđa Marine i Trogira, spremna je za branje, ali oni plodovi, koji su sitniji zbog nedostatka vode, mogu još malo pričekati. U južnoj Dalmaciji tj. na otoku Korčuli, sorta DROBNICA je u fazi optimalne tehnološke zrelosti za berbu i preradu u ulje.

Ponovno vrijedi naglasiti da je dosta ploda sorte Oblica oštećeno ubodima maslinove muhe, zbog čaga je započeo brzi proces tamnjenja i truljenja plodova maslina, što u konačnici eventualnom preradom neće dati kvalitetno ulje. Prvim jačim vjetrom takvi zaraženi plodovi će pasti sa stabla. Preporuka je da se takvi plodovi ne sakupljaju sa zemlje, već da se pri obradi tla dobro zakopaju.

Rezultati NIR analize plodova maslina zadnja dva rokova uzorkovanja mogu se vidjeti u tablici 1.

Hortikultura, Maslinarstvo, Savjet

Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja- treća preporuka

STANJE NA TERENU

→ U maslinarskim područjima RH (Jadranska regija) provodi se praćenje tehnološke zrelosti plodova maslina, radi utvrđivanja točnog – optimalnog roka berbe maslina za preradu u ulje i ove godine, i to na devet uzgojnih područja: Zapadna obala Istre (Sjeverni i Južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Cres, Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko – kninska županija), Srednja Dalmacija sa otocima Šolta, Brač i Hvar, Pelješac, Korčula i Jug Dalmacije Konavle. Praćenje je počelo 19. kolovoza i nastavilo se svakih 14 dana do 30. rujna mjeseca. Od 07. listopada pa do 25. studenoga uzorkovanje će se provoditi svakih sedam dana.

→ Berba u svim Hrvatskim maslinarskim područjima je započela, iako još nije rok optimalne berbe i preradu u ulje većine promatranih sorti maslina.

→ Plod masline u većini maslinarskih područja Hrvatske još uvijek akumulira ulja. Stvaranje konačne mase ploda je završila.

→  Što se tiče optimalnog roka berbe masline sorta Oblica za preradu u ulje i usporedbe s prošlogodišnjim rezultatima intenziteta akumulacije ulja u suhoj tvari, za očekivati je da će biti za 7 dana. Također treba napomenuti da je dosta ploda te sorte oštećeno, kao posljedica uboda maslinove muhe, zbog čega je počeo brzi proces tamnjenja i truljenja promatranih plodova, što u konačnici eventualnom preradom neće dati kvalitetno ulje. Prvim jačim vjetrom takvi zaraženi plodovi past će sa stabla.

→  Preporuka za maslinare na području cijele Dalmacije, za praćenu sortu Oblica je sljedeća: gdje god su plodovi krupni (veliki), što zbog manjeg roda ili zbog većeg sadržaja vode u prvoj i drugoj fazi dozrijevanja, da mogu pripremiti berbu ili za one maslinare, koji imaju veću količinu, da počnu s berbom, ovisno o mogućnostima organizacije berbe i broja berača.

Rezultati NIR analize plodova maslina zadnja dva rokova uzorkovanja mogu se vidjeti u tablici 1.

Hortikultura, Maslinarstvo, Obavijest, Vijest

Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja- druga preporuka

STANJE NA TERENU

→ I ove godine provodi se praćenje tehnološke zrelosti ploda maslina za određivanje optimalnog roka berbe maslina za preradu u ulje u devet maslinarskih područja RH: Zapadna obala Istre (Sjeverni i Južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Cres, Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, Pelješac, Korčula i Jug Dalmacije Konavle. Praćenje roka berbe počelo je 19. kolovoza i nastavilo se svakih 14 dana do 30. rujna 2019. Od 07. listopada pa do 25. studenoga uzorkovanje se provoditi svakih sedam dana.

→ Berba u nekim hrvatskim maslinarskim područjima je započela ili traje već desetak dana, mada još nije trenutak za optimalnu berbu. Dakle, može se reći da svi oni maslinari koji su do sada brali ili trenutno beru, provode zelenu berbu. Rezultat takve berbe dati će kao produkt zeleno maslinovo ulje.

→ Plod masline u većini maslinarskih područjima Hrvatske još uvijek je nezreo za berbu tj. akumulacija ulja i stvaranje konačne mase ploda nije završila.

→  Prema prošlogodišnjim rezultatima i usporedbom na području Zapadne obala Istre (Južni dio, lokalitet Vodnjan), sorta ISTARSKA BJELICA spremna je za branje! Za sjeverni dio taj se termin očekuje za 7 dana. Ostale analizirane sorte još uvijek akumuliraju (stvaraju) ulje.

Rezultati NIR analize plodova maslina zadnja dva rokova uzorkovanja mogu se vidjeti u tablici 1.