MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Maslinarstvo

Hortikultura, Maslinarstvo, Savjet, Vijest

Sedma preporuka – Određivanje tehnološke zrelosti maslina

STANJE NA TERENU

→ I ove godine provodi se praćenje tehnološke zrelosti (točan rok berbe maslina za preradu u ulje) u maslinarskim područjima RH, i to na devet područja uzgoja maslina: Zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, Pelješac, Korčula i Jug Dalmacije – Konavle. Praćenje roka berbe počelo je 07. rujna 2020. i nastavlja se svakih 7 dana, do zaključno 23. studenoga 2020 godine.

→  Berba u svim hrvatskim uzgojnim maslinarskim područjima traje. Većina sorata postiže ili je postigla optimalnu tehnološku zrelost za preradu u ulje.

→  Masline, koje su do sada prerađene, pokazuju manje randmane, nego što je uobičajeno za rokove berbe prošlih godina. Razloga je više: prvo i osnovno, što se mora uzeti u obzir, je velika količina vode s prvim rujanskim kišama, koju je maslina nakupila i to u prosjeku od 3 – 5 %, kako za koju sortu pa su i randmani manji za navedeni postotak vode.

Drugo, a vezano na prvo, suša – konstantna. Još od početka vegetacije, stvaranja plodonosnih pupova pa i cvatnje, vode nije bilo u većini uzgojnih područja Istre i Dalmacije, što se pokazuje kao generalni problem u uzgoju maslina za preradu u ulje.

Učinak svega toga naglo je punjenje masline s dugo iščekivanom vodom. Njezino ponašanje je bilo očekivano, jer je plod masline samoj biljci i pričuvni rezervoar. Ta pojava osobito je vidljiva na domaćoj sorti OBLICI, čija je konstitucija ploda prilagođena učestalim pojavama bez vode. Na njezin izgled i genetski razvoj utjecala je okolina tisućljećima unazad i svi abiotski čimbenici utkani su u njezin sastav i ponašanje. Dugi nedostatak vode doveo ju je u stanje ponašanja, prvenstveno kao skladište vode, a ne kao stvaraoca ulja. Te pojave postale su destabilizirajući čimbenik konačne kvalitete ulja i nedostatak u ozbiljnom ili ozbiljnijem razvoju hrvatskog maslinarstva!

→   Preporuka maslinarima, koji se spremaju u berbu: kako je maslina u ovom trenutku još puna vode, preporučuje se da se s berbom pričeka još koji dan i maslinama dade nešto vremena da se isuši voda, tj. omogući se dodatno nakupljanje kvalitetnog ulja u biljnim stanicama.

Kako su dugoročne vremenske prognoze povoljne sve do polovice studenoga, bit će dovoljno vremena za obrati sve masline. Kiše, koje bi eventualno u međuvremenu i padale, neće pospješiti ponovno nakupljanje vode u plodu. Pogotovo u tehnološki zrelim maslinama za preradu u ulje!

→  U priloženoj Tablici 7. maslinari trebaju pratiti dva osnovna parametra prinosa i kvalitete masline kojim će odlučiti kada je optimalan termin za berbu. To su: ulje u suhoj tvari i težina ploda masline. Sve dok vrijednost ulja u suhoj tvari raste, znak je da maslina stvara ulje u biljnoj stanici, a pri tome ga i harmonizira (u okusima i mirisima) te nije za brati.

Ponavljanjem vrijednosti ulja u suhoj tvari uzastopnog mjerenja i stabilizacija mase, znak je optimalnog roka berbe i tehnološke zrelosti ploda masline za preradu u ulje.

→ Optimalna tehnološka zrelost očekuje se još za nekoliko promatranih sorti: Mašnjaču, Krvavicu i Lastovku te introduciranu sortu Leccino.

Navedene sorte su kasne sorte tj. sporo dozrijevajuće i još nisu za berbu.

Pogledajte rezultate NIR analize plodova maslina u svih 8 dosadašnjih rokova uzorkovanja, tablica 7.

 

Hortikultura, Maslinarstvo, Vijest

ŠESTA PREPORUKA-Određivanje tehnološke zrelosti maslina

STANJE NA TERENU

→ I ove godine provodi se praćenje tehnološke zrelosti (točan rok berbe maslina za preradu u ulje) u maslinarskim područjima RH, i to na devet područja uzgoja maslina: Zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, Pelješac, Korčula i Jug Dalmacije – Konavle. Praćenje roka berbe počelo je 07. rujna 2020. i nastavlja se svakih 7 dana, do zaključno 23. studenoga 2020 godine.

→  Berba u svim hrvatskim uzgojnim maslinarskim područjima traje. Većina sorata postiže ili je postigla optimalnu tehnološku zrelost za preradu u ulje.

 

→  Lijepo jesensko vrijeme omogućava da se i plod masline dobro razvija, većih uboda šetnika nema, što ne znači da ih neće biti.

 

→  Masline, koje su do sada prerađene, pokazuju male randmane, nego što je uobičajeno za rokove berbe prošlih godina. Razloga je više: prvo, što se mora uzeti u obzir je velika količina vode, koju je maslina nakupila, i to u prosjeku od 3 – 5 %, kako za koju sortu pa su i randmani manji za navedeni postotak vode. Drugi je razlog (ne) zrelost ploda masline za preradu u ulje pa stvarna količina ulja jako varira, jer se ulje pri stvaranju nalazi u citoplazmi biljne stanice, tj. masa molekule ulja je mala i teško ju je ekstrahirati. Prilikom približavanja optimalne tehnološke zrelosti ulje će se početi nakupljati u vakuolnom dijelu stanice i time povećavati masu. Tek će tada uljare moći učinkovito izdvojiti ulje pa će i randmani biti realniji. Stoga maslinari ne trebaju kriviti uljare za njihov gubitak ulja, jer se ono u ovome trenutku fizički i ne može kvalitetno odvojiti. Sada se samo plaća prerada, a ulje se gubi!

 

→   Preporuka maslinarima, koji se spremaju u berbu: kako je maslina u ovom trenutku još puna vode, preporučuje se da se s berbom pričeka još koji dan i maslinama dade nešto vremena da se isuši voda, tj. omogući se dodatno nakupljanje kvalitetnog ulja u biljnim stanicama.

 

Kako su dugoročne vremenske prognoze povoljne sve do polovice studenoga, bit će dovoljno vremena za obrati sve masline. Kiše, koje bi eventualno u međuvremenu i padale, neće pospješiti ponovno nakupljanje vode u plod, pogotovo u tehnološki zrelim maslinama za preradu u ulje.

 

→  U priloženoj Tablici 6. maslinari trebaju pratiti dva osnovna parametra prinosa i kvalitete masline, koji će im pomoći odlučiti kada je optimalan rok za berbu njihovih maslina. To su: ulje u suhoj tvari i težina ploda masline. Sve dok vrijednost ulja u suhoj tvari raste, znak je da maslina stvara ulje u biljnoj stanici, a pri tome ga i harmonizira (u okusima i mirisima) te nije za brati. Ponavljanje vrijednosti ulja u suhoj tvari uzastopnog mjerenja i stabilizacija mase, znak su optimalnog roka berbe i tehnološke zrelosti ploda masline za preradu u ulje.

 

→ Optimalnu tehnološku zrelost unazad sedam dana, prema kontinuiranom mjerenju tj. praćenju, pokazale su dvije sorte na cijelom uzgojnom području Republike Hrvatske.  Prema prošlogodišnjim rezultatima i usporedbom sorta masline PLOMINKA na promatranom području otoka KRK-a spremna je za branje! Na području južne Dalmacije tj. otoku Korčula, sorta DROBNICA je spremna za branje!

 

Ostale analizirane sorte još uvijek akumuliraju (stvaraju) ulje.

 

 DROBNICA i PLOMINKA na uzgojnom području južne Dalmacije i otoka Krka spremne su za berbu tj. akumulirale su najveću količinu ulja u suhoj tvari za ovu godinu i prema ovogodišnjim klimatskim uvjetima.

 

 

Pogledajte rezultate NIR analize plodova maslina u svih 7 dosadašnjih rokova uzorkovanja, tablica 6.

 

Hortikultura, Maslinarstvo, Savjet, Vijest

ČETVRTA PREPORUKA-Određivanje tehnološke zrelosti maslina

STANJE NA TERENU

→ I ove godine provodi se praćenje tehnološke zrelosti (točan rok berbe maslina za preradu u ulje) u maslinarskim područjima RH, i to na devet područja uzgoja maslina: Zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, Pelješac, Korčula i Jug Dalmacije – Konavle. Praćenje roka berbe počelo je 07. rujna 2020. i nastavlja se svakih 7 dana, do zaključno 23. studenoga 2020 godine.

→ Berba u većini Hrvatskih maslinarskih područja je započela. Razlozi započete preuranjene berbe uglavnom su objektivni, jer su vremenski uvijati nestabilni, a i prisutne bojaznosti radi povećanog napada štetnika, mada još nije trenutak za optimalnu berbu za većinu sorata.

→ Plod masline u maslinarskim područjima Republike Hrvatske većim je dijelom nezreo i nije za berbu tj. akumulacija ulja u suhoj tvari ploda nije završila. Kontinuirana mjerenja pokazuju da plod masline još uvijek značajno raste u masi, kao i količina ulja u suhoj tvari. Vezano na tu činjenicu, plod još uvijek nije u optimalnom stanju za berbu, iako neke sorte (pogotovo introducirane sorte Leccino i Pendolino) pokazuju zrelost prema promijeni pigmenta.

Promjena pigmenta pokožice masline je dobar znak da plod masline dozrijeva, ali on nije i nema nikakvu korelaciju s optimalnom količinom akumuliranog ulja u suhoj tvari ploda. Jedino praćenjem akumulacije ulja u suhoj tvari ploda, što se trenutno i radi), može se odrediti taj optimalan trenutak kada maslina završi svoj ciklus stvaranja ulja. Ako je maslina zdrava i u dobroj kondiciji, ne treba ju se još brati.

 

→ Kada se govori o sorti masline Leccino, ona nije i ne može biti rana sorta za branje u Hrvatskoj. Uzastopnim mjerenjem u istim uzgojnim područjima Istre i Dalmacije posljednje tri godine, ta sorta u ovom trenutku kada se zbog promjene pigmenta počinje brati, ima deficit mase (svoje težine) 50 %. Sortna karakteristika težine Leccina je između 3,5 – 4,5 g, a prema mjerenjima prikazanim u Tablici 4., ona sada iznosi 2,1 g. Paušalnim odlukama za berbu radi se velika šteta u kvaliteti i u količini maslinova ulja!

 

→ U priloženoj Tablici 4. maslinari trebaju pratiti dva osnovna parametra prinosa i kvalitete masline, kojim će odlučiti kada je optimalan rok za berbu. To su: ulje u suhoj tvari i težina ploda masline. Sve dok vrijednost ulja u suhoj tvari raste, znak je da maslina stvara ulje u biljnoj stanici, a pri tome ga i harmonizira (u okusima i mirisima) te nije za brati.

 

→ U ovom, sada i dužem kišnom razdoblju, plod masline se dobro razvija, većih uboda šetnika nema, što ne znači da s novim dolazećim ljepšim vremenom ih neće biti. I dalje se preporučuje zaštita pripravcima kraće karence.

 

→ Masline, koje su do sada prerađene, pokazuju male randmane, nego što je to uobičajeno za rokove berbe prošlih godina. Razloga je više: prvo, što se mora uzeti u obzir, je velika količina vode koju je maslina nakupila i to u prosjeku od 3 – 5 % , kako za koju sortu u ovom već trotjednom kišnom razdoblju. Stoga su i randmani manji za spomenuti postotak.

Drugi razlog je zbog (ne) zrelosti ploda masline za preradu u ulje pa stvarna količina ulja jako varira prema eventualnoj preradi tj. randmanu. Razlog je taj što se stvarna količina ulja u plodu, pri stvaranju ulja, nalazi u citoplazmi biljne stanice, tj. masa molekule ulja je mala i teško ju je ekstrahirati. Pri približavanju optimalnoj tehnološkoj zrelosti ulje će se početi nakupljati u vakuolnom dijelu stanice i time povećavati masu. I tek tada uljare će moći učinkovito izdvojiti ulje i randmani će biti realniji. Zato maslinari ne trebaju kriviti uljare za njihov gubitak ulja, jer se ono sada, u ovom trenutku, fizički i ne može kvalitetno odvojiti.

 

→ Optimalnu tehnološku zrelost unazad sedam dana, prema kontinuiranom mjerenju tj. praćenju, pokazala je samo jedna sorta u cijelom uzgojnom području Dalmacije. Prema prošlogodišnjim rezultatima i usporedbom na području cijele Dalmacije sorta LEVANTINKA –ŠOLTANKA spremna je za branje!

LEVANTINKA – ŠOLTANKA na cijelom uzgojnom području Dalmacije spremna je za berbu tj. akumulirala je najveću količinu ulja u suhoj tvari za ovu godinu i prema ovogodišnjim uvjetima.

 

Stoga se može zaključiti, prema mjerenjima izravnom metodom posljednjih tri godine, LEVANTINKA – ŠOLTANKA je najranija sorta za berbu u Hrvatskoj za cijelo uzgojno područje DALMACIJA!

 

Pogledajte rezultate NIR analize plodova maslina u svih 5 dosadašnjih rokova uzorkovanja, tablica 4.

 

Hortikultura, Maslinarstvo, Vijest

TREĆA PREPORUKA-Određivanje tehnološke zrelosti maslina

STANJE NA TERENU

→ I ove godine provodi se praćenje tehnološke zrelosti (točan rok berbe maslina za preradu u ulje) u maslinarskim područjima RH, i to na devet područja uzgoja maslina: Zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, Pelješac, Korčula i Jug Dalmacije – Konavle. Praćenje roka berbe počelo je 07. rujna 2020. i nastavlja se svakih 7 dana, do zaključno 23. studenoga 2020 godine.

→ Berba u većini hrvatskih maslinarskih područja još nije počela. Počela je jedino u Istri, ali u za sada manjem tj. minimalnom opsegu, iako još nije trenutak za optimalnu berbu za većinu sorata. No, ona je započela zbog ponegdje objektivnih razloga, a to je napad štetnika tj. maslinove muhe i već učinjene štete od svrdlaša.

→ Plod masline u maslinarskim područjima Hrvatske većim je dijelom nezreo i nije za berbu tj. akumulacija ulja nije završila. Kontinuirana mjerenja pokazuju da plod masline još uvijek značajno raste u masi i u količini ulja u suhoj tvari. Vezano uz tu činjenicu, plod još uvijek nije u optimalnom stanju za berbu, mada neke sorte (pogotovo introducirana sorta Leccino) imaju pokazatelje zrelosti prema promijeni pigmenta. Promjena pigmenta pokožice masline je dobar znak da plod masline dozrijeva, ali on nije i nema nikakvu korelaciju s optimalnom količinom akumuliranog ulja u plodu. Jedino praćenjem akumulacije ulja u suhoj tvari ploda (na analizi čega se trenutno i radi), može se odrediti taj optimalan trenutak kada maslina završi svoj ciklus stvaranja ulja. Ako je maslina zdrava i u dobroj kondiciji, nju se još ne treba brati.

→ Kada se govori o sorti masline Leccino, ona nije i ne može biti rana sorta za branje u Hrvatskoj. Uzastopnim mjerenjem u istim uzgojnim područjima Istre i Dalmacije u posljednje tri godine, ona pokazuje da u ovom trenutku, kada se zbog promjene pigmenta maslinari odlučuju na berbu, ima deficit mase (svoje težine) 50 %. Sortna karakteristika težine ploda Leccina je između 3,5 – 4,5 g, a prema priloženim mjerenjima, tablica 3., ona sada iznosi 2,1 g. Paušalnim odlukama radi se velika šteta u kvaliteti i u količini!

→ U priloženoj tablici 3. maslinari trebaju pratiti dva osnovna parametra prinosa i kvalitete masline, kojima će odlučiti kada je optimalan rok za berbu. To su: ulje u suhoj tvari i težina ploda masline. Sve dok vrijednost ulja u suhoj tvari raste, znak je da maslina stvara ulje u biljnoj stanici, a pri tome ga i harmonizira (u okusima i mirisima).

→ U prošlom tjednu jaki jugo i njegovi naleti skinuli su jedan manji dio ploda sa stabala, i to većinom oštećeni plod od svrdlaša i muhe pa prema tome proizlazi da i nije učinjena veća šteta.

→ Maslinarima, koji do sada nisu obavili tretiranje ,preporučuje se dodatno tretiranje maslinika sa zaštitnim sredstvima kojima je karenca do 20 dana. Optimalna tehnološka berba se ne očekuje prije, osim za sortu Oblica, koja je imala optimalne uvijete tj. navodnjavanje.

→ Optimalnu tehnološku zrelost temeljem provedene analize pokazala je samo jedna sorta u jednom uzgojnom području: prema prošlogodišnjim rezultatima i usporedbom, na području Zapadne obale Istre (južni dio, lokalitet Vodnjan), sorta ISTARSKA BJELICA spremna je za branje!  Dakle, ISTARSKA BJELICA na ovom uzgojnom području spremna akumulirala je najveću količinu ulja za ovu godinu i prema ovogodišnjim uvjetima te je za berbu.

Za sjeverni dio taj se rok očekuje za 7 dana pa je također preporuka, zbog najavljenih  vremenskih uvjeta (čestih kišnih razdoblja), za sortu ISTARSKA BJELICA, krenuti u berbu kada vrijeme dopusti i iskoristiti lijepo vrijeme.

Ostale analizirane sorte još uvijek akumuliraju (stvaraju) ulje.

Zaključno, prema mjerenjima izravnom metodom unazad tri godine sorta masline ISTARSKA BJELICA je najranija sorta za berbu u Republici Hrvatskoj!

 

Pogledajte rezultate NIR analize plodova maslina u sva 4 dosadašnja roka uzorkovanja, tablica 3.

 

Hortikultura, Maslinarstvo, Savjet, Vijest

DRUGA PREPORUKA-Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja

STANJE NA TERENU

→ I ove godine provodi se praćenje tehnološke zrelosti (točan rok berbe maslina za preradu u ulje) u maslinarskim područjima RH, i to na devet područja uzgoja maslina: Zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, Pelješac, Korčula i Jug Dalmacije – Konavle. Praćenje roka berbe počelo je 07. rujna 2020. i nastavlja se svakih 7 dana, do zaključno 23. studenoga 2020 godine.

→ Ukupno stanje u maslinarskim regijama Republike Hrvatske je sljedeće: nakon suše u prošlom tjednu došla je dugo iščekivana kiša. Oborine su dobro došle i popravile su stanje u već po malo iscrpljenim maslinicima.

Maslina se oporavlja od suše i očekuje se period stvaranja mase, ponajprije naglim upijanjem vode. Sve masline, koje su patile od suše, brzo će upijati vodu, tako da će samo na izgled situacija biti zadovoljavajuća. Kod tih maslina upitno je stvaranje kvalitetne suhe tvari iz koje proizlazi i stvaranje kvalitetnog ulja.

U priloženoj tablici 2. maslinari trebaju pratiti dva osnovna parametra prinosa i kvalitete masline, koji će im pomoći pri donošenju odluke kada je optimalno vrijeme za berbu. To su: ulje u suhoj tvari i težina ploda masline.

Sve dok vrijednost ulja u suhoj tvari raste, znak je da maslina stvara ulje u biljnoj stanici, a pri tome ga i harmonizira (u okusima i mirisima). Kontinuirana mjerenja pokazuju da plod masline još uvijek značajno raste u masi i u količini ulja u suhoj tvari. Prema tome, plod još uvijek nije u optimalnom stanju za berbu.

Poteškoće će u narednom vremenu dodatno stvarati i nagla promjena pigmenta, što će dodatno buniti maslinare, a razlog će biti nagla promjena temperatura koja se očekuje, s toplog na hladnije i niže noćne temperature. Također, s očekivanom kišom dodatne poteškoće stvarati će i napad štetnika maslinove muhe, koja je već sada u trećoj, a ponegdje i u četvrtoj generaciji.

Optimalan rok berbe neće biti tako brzo, zbog navedenih stresova masline pa se preporučuje poslije prve kiše tretiranje protiv spomenutog štetnika, kako bi se maslini ostavilo dovoljno vremena za postepeno dozrijevanje. Preporučuje se dodatno tretiranje maslinika sa zaštitnim sredstvima, kojima je karenca do 25 dana. Optimalna tehnološka berba se ne očekuje ranije nego prethodnih godina, osim za sortu Oblica, koja je imala optimalne uvijete tj. koja je navodnjavana.

 

Pogledajte rezultate NIR analize plodova maslina u sva 3 dosadašnja roka uzorkovanja, tablica 2.

Hortikultura, Maslinarstvo, Vijest

Prva preporuka-Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva (dalje: Uprava za stručnu podršku) i njezini službenici na terenu nastavljaju s provedbom projekta „Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja“, koji se počeo provoditi 2018. godine uoči berbe maslina, s ciljem davanja preporuka maslinarima za pravovremenu berbu.

Korištenjem najsuvremenije analitičke tehnike, tzv. NIR spektrometrije (punog naziva Diode array bliska infracrvena DA NIR), učinkovito se i jednostavno utvrđuje sadržaj ulja u suhoj tvari ploda masline, koji je stabilan pokazatelj sadržaja ulja u plodu i ne mijenja porastom težine ploda.

Uzorkovanje plodova maslina za to ispitivanje počelo je ove godine 07. rujna 2020. i planira se završiti kad maslina dostigne maksimalni sadržaj ulja u plodovima, što se iskustveno očekuje oko 23. studenoga 2020., ovisno o sorti i području uzgoja maslina. Uzorkovanje za analize obavlja se svakih 7 dana, na 9 područja uzgoja duž hrvatskog priobalja: Zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, poluotok Pelješac, otok Korčula i jug Dalmacije – Konavle, i to na sortama: Buža, Istarska bjelica, Leccino, Oblica, Slivnjača/Simjaca, Plominka, Mašnjača, Krvavica, Levantinka, Lastovka i Drobnica.

PRVA PREPORUKA

STANJE NA TERENU

→ Ukupno stanje u maslinarskim regijama Republike Hrvatske, osim Istre, obilježeno je sušom i kroničnim nedostatkom vode, koja traje još od svibnja 2020. Od tada pa do danas kiša je vrlo rijetko padala, a ponegdje i nije uopće bilo kiše.

→ Posljedica tih vremenskih prilika/neprilika u maslinicima, koji nemaju navodnjavanje, je  da maslina dosta pati i ne razvija se u normalno očekivanom stanju. Masline su suhe i smežurane, s vrlo malo pulpe i već sada je upitna kvaliteta ploda u smislu daljnje prerade u ulje.

Osim toga, u kolovozu, pa i u rujnu, maslina nije stvarala nove listove, što je dokaz da je u tom vremenu hibernirala tj. spavala te samim time nije stvarala ni ulje.

→ Poteškoće će u narednom vremenu dodatno stvarati i nagla promjena pigmenta, što će dodatno buniti maslinare, a razlog će biti nagla promjena temperatura, s toplog na hladnije i niže noćne temperature. Također, s očekivanom kišom dodatne poteškoće stvarati će i napad štetnika (maslinine muhe), koji je već sada u trećoj, a ponegdje i u četvrtoj generaciji.

→ Optimalan rok berbe za očekivati je da neće biti tako brzo, zbog navedenih stresova masline. Poslije prve najavljivane kiše preporučuje se tretiranje protiv štetnika, kako bi se maslini ostavilo dovoljno vremena za postepeno i zakašnjelo dozrijevanje.

Pogledajte rezultate NIR analize plodova maslina u 2 roka uzorkovanja, tablica 1.

Hortikultura, Maslinarstvo, Vijest

Maslinarstvo Zadarske županije, jučer i danas

Maslina, kao trajan simbol Mediterana, stara je koliko i ljudska civilizacija. Ta drevna vazdazelena mediteranska voćka proširila se je na naše otoke i priobalne krajeve, prije svega zahvaljujući svojoj skromnosti, možemo reći i njezinoj morfologiji, jer je zauzela one proizvodne prostore krša, gdje druge voćne kulture nisu imale uvjete za svoj razvoj. Prilagodljiva oskudnim  proizvodnim uvjetima, kserofit tj. otporna na sušu, sklona alternativnoj tj. neredovitoj rodnosti, u prošlosti bez ikakvog navodnjavanja i manje ljudske intervencije, njezina rodnost ovisila je ponajviše o klimatskim uvjetima, prije svega o oborinama. Glavna kultura bila je na tim našim područjima vinova loza tj. proizvodnja grožđa i vina pa se sva pažnja posvećivala toj kulturi.

Kad govorimo i pišemo o maslini, treba istaknuti da se puno toga promijenilo i izmijenilo od nekadašnjeg ekstenzivnog uzgoja masline do današnjeg poluintenzivnog i intenzivnog uzgoja masline.

Povećao se sortiment samih sorata pa uz domaće, najčešće autohtone sorte, kao što su Oblica, Drobnica, Istarska bjelica, Lastovka, Levantinka i dr., svoje mjesto uspješno su našle i rodne introducirane sorte: Leccino, Pendolino, Coratina, Frantoio, Pisholine, Cucco, Carolea, Ascolana tenera i dr.

Po pitanju izbora tla, maslina se umjesto u plitke terena krša i  ručno iskopane jame, preselila  na plodna duboka i drenirana tla, na velike površine strojno melioriranog krša, gdje su podignuti veći intenzivni nasadi, uz osigurano navodnjavanje i mogućnost primjene poljoprivredne mehanizacije u provedbi agrotehničkih mjera, od obrade, rezidbe, gnojidbe, folijarne ishrane i strojne berbe, prerade, skladištenja i čuvanja maslinova ulja.

Po pitanju aspekta važnosti maslinovog ulja i njegova blagotvornog učinka na ljudsko zdravlje,  ključni je čimbenik  svakodnevno  korištenje maslinovog ulja u ljudskoj prehrani.

Ovo su samo neki od važnijih elementa u pristupu i shvaćanju masline, kao važne poljoprivredne kulture našeg priobalja.

Osigurati kontinuirani te siguran rod kao  i kvalitetan te zdrav ploda masline želja  je svakog maslinara i uljara.

Na mnogo toga od nabrojenog čovjek može utjecati, od izbora položaja za sadnju, pripreme terena, adekvatnog odabira razmaka sadnje kod podizanja maslinika, navodnjavanja i sl.

Međutim, klimatski uvjeti su abiotski – neživi čimbenici u koje spadaju toplina, oborine i svjetlo, na kojeg čovjek nažalost ne može utjecati u velikoj mjeri, ali može ublažiti štetne posljedice od klimatskih promjena, kao npr. u suši može osigurati navodnjavanje, pomoći kod oplodnje primjenom mikroelementa bora, smanjiti štetan utjecaj visokih temperatura uz primjenu fizioloških biostimulatora te koristeći druge agrotehničke mjere.

Česti klimatski ekstremi, bilo da su posljedica niskih ili visokih temperatura, tuča, led, suša, prekomjerne oborine, mogu nanijeti velike štete maslinama.

Kad se govori o Zadarskoj županiji i njezinoj maslinarskoj proizvodnji, treba se prisjetiti nekih klimatskih ekstrema, poput sušne 2011. i 2012. godine., velike pojave maslinina svrdlaša u 2013. godini, prekomjernih oborina 2014., i  to u srpnju, rujnu i studenom (u ta tri mjeseca palo 689 l kiše, što je više od polovice godišnjeg prosjeka – 1100 l), a da se uopće ne spominje šteta od posljedice napada maslinove muhe. .Zatim, visoke temperature u cvatnji masline 2015., orkanske bure ljeti 2016., jaka posolica u kombinaciji s niskim temperaturama početkom 2017. te katastrofalni požari istog ljeta poharali su mnoge maslinike na području grada Benkovca, bujične kiše u rujnu izazvale su velike erozije tla prethodno opožarenih maslinika, a ne treba zaboraviti i poplavu grada Zadra te godine (palo 370 litra kiše u 24 sata).

Godinu 2018. obilježio je iznad prosječno topao siječanj i cijela veljača, a krajem veljače  (28. 02. 2018.) naglo zahlađenje i niske temperature (- 9° C) izazvale su pozebu u priobalnom dijelu i na otocima u svim maslinicima, u kojima su maslinari požurili s rezidbom, posljedica čega je uvjetovala te godine pojavu bakterijskog raka. Posolice sredinom svibnja u vrijeme resanja masline 2019. uz  iznimno hladan svibanj, nanijeli su veće štete maslinicima na području  cijele Zadarske županije. Iste godine bile su i česte bure, potom tuča te iznad prosječno topao i kišan studeni, što je onemogućilo nastavka berbe i opadanje plodova maslina zaraženih ličinkama maslinove muhe.

Što se može očekivati od roda maslina u 2020. u Zadarskoj županiji?

Početak svibnja obilježila je jaka tuča na širem području grada Benkovca, posljedica koje su bila mehanička oštećenja maslinovih grančica, lišća  i resa.

Slika 1. Tuča u mladom masliniku 02. svibnja 2020., OPG B. Kutija, Lisičić

Nakon toga uslijedila je cvatnja, koja je prošla uz manju količinu oborina tijekom svibnja, s optimalnim temperaturama između 20 i 25 °C.

Slika 2. Dobra cvatnja sorte Leccino (svibanj 2020.), OPG J. Kulaš, Polača

Mnogi maslinari proveli su proljetnu plitku obradu, radi konzervacije vlage u  tlu pa se stoga može reći da je oplodnja u velikom dijelu proizvodnog područja županije prošla u redu.  Oborine, koje su pale u lipnju u većem dijelu Zadarske županije, ponegdje i do 140 lit/m², dodatno su obnovile rezerve vlage u tlu, što je doprinijelo nesmetanom rastu ploda masline.

Slika 3. Dobra rodnost navodnjavane sorte Oblica (kolovoz 2020.), OPG Vukas, Gornji Karin

Vegetativno stanje maslinika je dobro, rodnost je manja u odnosu na 2019. godinu, što je tipično za sortu Oblica – alternativna rodnost, ali maslinici na nekim lokalitetima na području grada Benkovca (Korlat, Karin, Popovići) te na području općine Polača pokazuju izvrsnu rodnost.

Slika 4. Dobro vegetativno i rodno stanje sorte Oblica i Leccino (lipanj 2020.) u ekološkom masliniku podignutom na melioriranom kršu, OPG J. Kulaš, Polača

Na nekim drugim lokalitetima urod Oblice je izostao, zbog prošlogodišnje obilne rodnosti. Kod introduciranih sorata kao npr. Leccina rodnost je dobra, naročito tamo gdje su osigurani uvjeti za navodnjavanje.

Kako su upravo za razvoj  i rast ploda presudne oborine u srpnju, kolovozu i rujnu, u fenofazama rasta i razvoja ploda, a uz sadašnje visoke temperature i stalan vjetar, može se govoriti o pojavi suše, koja se očituje u fizološkom jačem opadanju plodova, naročito kod  slabo bujnih sorata, kao što su Leccino, Pendolino, Coratina i dr. Oborine, koje su pale prije nekoliko dana na širem Biogradskom području, uključujući i otok Pašman (ponegdje do 60 lit./m²), pomoći će maslinama na tom području da prebrode sušu.

Ako uskoro padnu  oborine i nastavi se s navodnjavanjem, gdje za to postoje uvjeti te ne bude većih klimatskih ekstrema, može se prognozirati da će ova maslinarska godina biti prosječno dobra po urodu maslina, naravno, ovisno o lokalitetu i uzgojnom maslinarskom  području.

 Autor tekst i slika: Zvonimir Vlatković, dipl. ing. agr.

viši stručni savjetnik za hortikulturu

Edukacija, Hortikultura, Maslinarstvo, Savjet

Pokazna rezidba električnim škarama u Metkoviću

U ponedjeljak, 09.03.2020. u Metkoviću, u masliniku OPG-a Veraja Luka na predjelu Koševo održana je demonstracijska aktivnost rezidbe maslina. Održali su je pred 20-ak poljoprivrednika zainteresiranih za ovu tematiku djelatnici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, PJ Dubrovnik.

Maslinarima su dalje kroz demonstracijsku aktivnost prezentirani principi rezidbe maslina na rod, na pomlađivanje te regeneraciju stabala. Prikazano je i formiranje uzgojnog oblika polikonična vaza na mladoj maslini, način prstenovanja maslina, izolacija vrhova, sanitarni rez,… Istaknuta je važnost rezidbe kao jedne od presudnih agrotehničkih mjera za uspješnu maslinarsku proizvodnju. Stalno stvaranje rodnog potencijala uz istovremeno minimaliziranje uvjeta za stvaranje bolesti i zadržavanje štetnika upravo je ono što čini razliku u konačnom uspjehu proizvodnje.

 

 

Radionica je u ovom masliniku održavana i proteklih godina pa maslinari mogu pratiti razvoj pojedinih stabala.

Da bi izbjegli prijenos bakterijskog raka masline istaknuta je važnost dezinfekcije radnog alata sa 70% etanolom ili nekim drugim adekvatnim dezinfekcijskim sredstvom. Nakon obavljene rezidbe bilo bi uputno obaviti zaštitu maslina protiv uzročnika bolesti paunovog oka (Spilocaea oleaginea) i raka masline (Pseudomonas savastanoi).

 

 

Cilj rezidbe je postizanje redovne rodnosti koja će imati optimalnu količinu i kvalitetu ploda.

 

 

Frano Mihlinić, mag. ing. agr.

Viši stručni savjetnik

Hortikultura, Maslinarstvo, Vijest

Održan 5. festival maslina u Zagrebu

22. i 23. veljače u Kristalnoj dvorani hotela Westin u Zagrebu u organizaciji Zagrebačkog maslinarskog instituta te Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede kao suorganizatora, održan je 5. festival maslina “Maslina u srcu Zagreba”. Manifestacija je počela 22. veljače u 10.00 sati kada je Kristalna dvorana hotela Westin, u kojoj su postavljeni izložbeni stolovi (štandovi), otvorena za posjetitelje. Bilo je 36 izlagača, uključujući organizatora i suorganizatora, od kojih je bilo 20 OPG-a, 2 obrta te ostalo tvrtke, časopisi i dr. U takmičarskom dijelu manifestacije analizirano je  i ocijenjeno 182 maslinova ulja.

Istovremeno kad je festival otvoren za široku javnost, počeo je i Okrugli stol o nacionalnoj strategiji maslinarstva RH. Uvodničari – predstavnici različitih institucija (Ministarstva poljoprivrede, ZMI, HKG Zagreb, privatni konzultanti, PZ maslina i vino, Sveučilište u Dubrovniku i Splitu, gradonačelnik Vodnjana i dr.) uvodno su održali 15 izlaganja o sljedećim temama: Hrvatsko maslinarstvo u brojkama i polemika oko broja stabala maslina u Hrvatskoj,  uvoz/izvoz maslinova ulja, potpore za razvoj hrvatskog maslinarstva, predstavljena je ekološka PZ Maslina i vino iz Polače, bilo je riječi o tome kako osigurati kvalitetan sadni materijal, o značenju autohtonog sortimenta u strategiji razvoja maslinarstva RH, kako zbrinuti kominu maslina, o obnova maslina i dr.

U 12.00 sati na pozornici  Kristalne dvorane održano je svečano otvaranje manifestacije, koju je nakon pozdravnog govora, otvorila ministrica poljoprivrede gđa. Marija Vučković.

U stručnom dijelu prvog dana popodne održan je prvi Stručni skup, na kojem su prezentirane 4 stručne teme, od kojih su dvije teme prezentirali službenici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede (dalje: Uprava za stručnu podršku). Drugi Stručni skup održan je u nedjelju 23. veljače 2020., na kojem je prezentirano 5 stručnih tema, od kojih su također dvije teme prezentirali službenici Uprave za stručnu podršku. Od popratnih sadržaja treba istaknuti dvije radionice Sljubljivanja sira i vina, jedna je održana prvog dana, a druga drugog dana festivala, koje su bile vrlo dobro posjećene i vrlo visoko pozicionirane od sudionika istih. Radionice su održane u sporednoj dvorani Jelenovac, istovremeno kad su se održavali i stručni skupovi.

Ministarstvo poljoprivrede predstavilo se vrlo kvalitetno na izložbenom prostoru sa značajnom količinom propagandnog (reklamni samostojeći posteri) i edukativnog materijala, prije svega vezanog uz određene mjere Programa ruralnog razvoja, kao i sa stručnim brošurama. Oba dana manifestacije na izložbenom prostoru su bile dežurne stručne osobe – službenici Uprave za stručnu podršku, koji su mogli dati odgovore i prave informacije zainteresiranim posjetiteljima.

Prema obavljenom intervjuu sa svim izlagačima, manifestacija je bila vrlo uspješna bez obzira što je prvi puta održana u prostoru hotela Westin. Naime, svi su se jednoglasno složili da njihova visokokvalitetna maslinova ulja upravo zaslužuju da budu prezentirana gradu Zagrebu i njegovim stanovnicima u tom vrlo lijepom prostoru.

mr. sc. Višnja Šimunović

Hortikultura, Maslinarstvo, Obavijest, Vijest

„Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja“ – Završno izvješće 2019.

Uvod

Na kraju vegetacijske sezone u maslinicima hrvatskog priobalja službenici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva (dalje: Uprava za stručnu podršku), kao pravnog slijednika Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe (bivša HPŠSS), nastavili su s provedbom projekta „Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja“ započetog 2018. godine, s ciljem davanja maslinarima preporuka za pravovremenu berbu.

Dobro je poznato da optimalna tehnološka zrelost ploda maslina ovisi o sorti i području uzgoja. Tim projektom želi se uspostaviti sustav putem provođenja analiza tehnološke zrelosti sorti maslina u njihovom području uzgoja kroz nekoliko tjedana u samoj završnoj fazi vegetacije, od Istre, Hrvatskog Primorja – Kvarnera i Dalmacije. Temeljem tih rezultata analiza mogu se dati preporuke za pravovremenu berbu maslina, što u konačnici treba doprinijeti podizanju kvalitete maslinova ulja i potaknuti daljnji razvoj modernog maslinarstva RH.

Osvrt na maslinarsku godinu

Maslinarska 2019. godina klimatski je bila vrlo ćudljiva godina, koja će se pamtiti po kasnijoj oplodnji. Kišovit i hladan svibanj usporio je cvatnju maslina, nakon čega su odmah uslijedile velike vrućine, koje su poremetile oplodnju.

Činjenica je da su zbog tih nepovoljnih vremenskih prilika (nižih temperatura) dvije fenofaze masline (cvatnja – oplodnja i razvoj ploda) vremenski kasnile od uobičajenih rokova i to čak 20-tak dana. Na taj način produžena je faza dozrijevanja ploda i optimalno vrijeme početka berbe. Ta je pojava u nekim područjima imala za posljedicu nedostatak oplodnje te time i manje količine ploda maslina, kao što se dogodilo u Istarskoj županiji, gdje je posebice na introduciranim sortama, kao npr. na sorti Leccino, bilo i do 50 % manje ploda nego prethodne godine, a ponegdje ploda nije ni bilo.

Također, ovo je godina, gdje je zbog pogodnih vremenskih prilika (veće vlage) te većeg ploda, let i napad maslinine muhe (Bactrocera oleae Gmel.) došao ranije i trajao duže nego inače. Naročito je u Istri zabilježen jak do srednje jak napad maslinine muhe, ovisno o sorti i mikrolokaciji. Pojačani let maslinine muhe zabilježen je i u maslinicima Splitsko-dalmatinske županije, ali su veće štete izbjegnute pridržavanjem pravovremeno objavljenih mjera zaštite.

Rezultati analiza uzorkovanih plodova maslina

Službenici Uprave za stručnu podršku uzorkovali su plodove maslina na terenu u maslinicima OPG-ova, na devet maslinarskih područja RH: zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Cres, Krk i Rab), sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko- kninska županija), srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar te poluotok Pelješac, otok Korčula i jug Dalmacije – Konavle. Praćenje je počelo 19. kolovoza i nastavilo se svakih 14 dana do 30. rujna 2019. Od 07. listopada pa do 25. studenoga 2019. uzorkovanje se provodilo svakih sedam dana.

Analizu plodova maslina obavila je tvrtka NIR ANALIZA d.o.o. za tehničko ispitivanje i analizu u Zagrebu, iz razloga što njihov laboratorij jedini u RH posjeduje modernu analitiku (instrumentarij) i znanje za analizu maslina metodom NIR spektrometrije, punog naziva Diode array bliska infracrvena DA NIR. Analizirani su sljedeći parametri u ulju: SMK, peroksidni broj, K270, K232, ΔK te znakovite masne kiseline (palmitinska, oleinska, linolna i linolenska). U tijestu, komini i plodu masline određivala se kiselost, vlaga i ulje. Ta metoda omogućuje davanje objektivnog mišljenja o optimalnom roku berbe, jer se radi o analitičkom instrumentu, koji daje rezultate za 6 sec. u četiri bitna parametara, na osnovu kojih se može objektivno i brzo zaključiti optimalno vrijeme berbe.

Obzirom da je 2019. godine praćenje zrelosti maslina počelo već u kolovozu, zapaženo je da je i te godine, kao i prošle, maslini nedostajalo vode u najvažnijoj fazi, a to je dozrijevanje ploda i to naročito u fazi stvaranja konačne mase ploda (pulpe). Daljnjim praćenjem zapaženo je da su veće oborine u rujnu i listopadu, pogotovo za promatranu sortu Oblica, ubrzale dozrijevanje i nakupljanje ulja u suhoj tvari. Također, ubrzano je bilo i povećanje mase ploda, tako da su ovogodišnji plodovi Oblice već početkom listopada imali maksimalnu masu (6-7 g.), što je opet rezultiralo mekšim plodom i lakom metom za štetnike. Velike količine vode u spomenutim mjesecima nisu pogodovale za postepen i ujednačen razvoj ploda pa samim time i za kvalitetno stvaranje ulja. Treba naglasiti da se Završno izvješće odnosi na maslinarska područja, koja se ne navodnjavaju.

Kao primjer optimalnog vremena berbe za najzastupljeniju domaću sortu (Oblica) i najzastupljeniju introduciranu sortu (Leccino) i to u  njihovim najsjevernijim i najjužnijim uzgojnim područjima vidljivi su iz zbirnih tablica i grafikona: 1. (Leccino Vodnjan), 2. (Leccino, Vis), 3. (Oblica, Otok Rab) i 4. (Oblica, Konavle), klikom na naslove.

Sve ostale rezultate praćenja tehnološke zrelosti maslina 2019. praćenih sorata s točnim rokovima berbe,  mogu se vidjeti u skupnim tablicama i pojedinačnim grafikonima, koji slijede.

Navedene tablice i grafikone možete vidjeti klikom na naslove:

Tablica i graf 5.: Hrvatsko Primorje, Krk i Rab 2019.

Tablica i graf 6.: Istarska županija, sjever i jug, 2019.

Tablica i graf 7.: Južna Dalmacija, 2019.

Tablica i graf 8.: Otok Korčula 2019.

Tablica i graf 9.: Pelješac 2019.

Tablica i graf 10.: Splitsko-dalmatinska županija 2019.

Tablica i graf 11.: Šibensko-kninska županija 2019.

Tablica i graf 12.: Zadarska županija 2019.