Vinogradarstvo

Savjet, Vinogradarstvo, Zaštita bilja

Obavijest za sve posjednike vinove loze o mjerama za sprečavanje širenja i za suzbijanje zlatne žutice

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i za suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/18 i NN 63/19) svi posjednici vinove loze obavezni su provoditi mjere za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze.

Propisane mjere navedenom Naredbom su:

 • Sustavno pregledavati biljke domaćina radi uočavanja moguće pojave simptoma koji upućuju na zarazu štetnim organizmom
 • Uklanjanje oboljelih trsova s korijenom koji pokazuju simptome karakteristične za fitoplazne.
 • Sustavno praćenje pojave američkog cvrčka vizualnim pregledima vizualnim pregledom naličja listova vinove loze ili metodom otresanja od sredine svibnja, te odraslih oblika postavljanjem žutih ljepljivih ploča početkom srpnja
 • Zapuštene vinograde privesti poljoprivrednoj proizvodnji te ih redovito obrađivati i održavati ili krčenje zapuštenih vinograda ako se redovito ne obrađuju i održavaju
 • Uništavanje obične pavitine (Clemati vitalba).
 • Suzbijanje američkog cvrčka:
 • U zaraženom i sigurnom području (demarkiranom području), u svim vinogradima i rasadnicima vinove loze;
 • U nezaraženom području, u vinogradima u kojima se utvrdi njegova prisutnost, matičnim nasadima i rasadnicima vinove loze.

 

Sukladno navedenoj Naredbi ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje.

 

Odrasli oblik američkog cvrčka

 

U slučaju provođenja i trećeg tretiranja  nužno je voditi računa o propisanim karencama insekticida i početku berbe grožđa!

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja u doba dana kad pčele ne lete te da u vinogradu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

VAŽNO!

Posjednici vinove loze obavezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede te uoče li simptome koji upućuju na zarazu zlatnom žuticom odmah obavijestiti fitosanitarnog inspektora ili Hrvatsku agencija za poljoprivredu i hranu te službenike Uprave za stručnu podršku, Ministarstva poljoprivrede.

 

Simptomi na lišću kod bijelih sorata

 

Simptomi na lišću kod crvenih sorata

 

Savjet, Vinogradarstvo, Zaštita bilja

Suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball) – vektora zlatne žutice vinove loze

Nakon završetka cvatnje vinove loze potrebno je vršiti suzbijanje američkog cvrčka (Scapoideus titanus Ball) vektora fitoplazme uzročnika zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavesceence dorée).

 

Suzbijanje američkog cvrčka provodi se u vinogradima u demarkiranim područjima s dva ili tri  tretmana sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018 i NN 63/2019).

Karte demarkiranih područja u Republici Hrvatskoj dostupne su putem linka https://fis.mps.hr/propisi/biljno-zdravstvo

 

Američki cvrčak invazivna je vrsta podrijetlom iz Sjeverne Amerike. U Europi je vrsta prvi puta utvrđena krajem pedesetih godina prošlog stoljeća, dok je u Hrvatskoj prvi puta zabilježena 2003. godine.

Odrasli oblik američkog cvrčka ima vitko tijelo smeđe boje, dugo 5-6 mm. Glava je trokutastog oblika s ispupčenim tjemenom na kojem se nalaze izražene tanke poprečne pruge. Krila su uglavnom blijedo žute do smeđe boje. Vrsta ima jednu generaciju godišnje, a prezimi u obliku jaja odloženih na koru rozgve. Jaje je bubrežastog oblika, bjelkaste boje, vretenasto na prednjem, a zaobljeno na stražnjem dijelu. Jaja se mogu nalaziti u malim nakupinama (2-4) ili u nizu od 10 do 20. Izlazak ličinki iz jaja započinje sredinom svibnja. Tijekom razvoja, ličinke prolaze kroz pet razvojnih stadija. Ličinke prvih razvojnih stadija  jako su sitne, prozirne s karakteristične dvije pjege na zatku . Teško ih je utvrditi bez povećala pa njihova prisutnost u vinogradu često prođe nezapaženo. Nalaze se na naličju lista i gotovo su nepomične osim ako su uznemirene, tada skaču, stoga pregled treba radi jako oprezno. Kod ličinki zadnjih razvojnih stadija (L4 i L5) jasno su uočljive tamne pjege nepravilna oblika na tijelu, te su vidljivi začeci krila. Odrasli oblici na vinovoj lozi javljaju se početkom srpnja te se zadržavaju do kraja rujna.

 

Ličinka američkog cvrčka.

 

Odrasli oblik američkog cvrčka.

 

Nastala oštećenja mogu biti izravna i neizravna. Izravno oštećuju provodne dijelove biljaka hraneći se biljnim sokovima. Međutim ovaj vid šteta je manjeg značaja. Najveća štetnost nastaje prenošenjem najznačajnije bolesti vinove loze, fitoplazme uzročnika zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavesceence dorée).

 

Svi razvojni stadiji koji se hrane 4-8 dana na zaraženom trsu u svoj organizam unose fitoplaznu te postaju zaraženi. Nakon unošenja, fitoplazna se umnožava u tijelu vektora prolazeći kroz latentno razdoblje koje traje 4-5 tjedana. Kako bi vektor postao infektivan potrebno je proći vrijeme inkubacije. Tijekom tog perioda fitoplazma kruži hemolimfom sve dok ne dođe do žlijezda slinovnica di se razmnožava. Tijekom razdoblja inokulacije zaražene ličinke (od trećeg razvojnog stadija) i odrasli oblici, hraneći se na zdravim trsovima, slinom prenose fitoplazmu pri svakom sljedećem ubodu. Vremensko razdoblje u kojem američki cvrčak može prenijeti fitoplazmu na zdrave trsove u prosjeku traje tri mjeseca.

 

Simptomi žutice vinove loze na oboljelom se trsu pojavljuju najčešće krajem lipnja, a prema jeseni sve su izraženiji. Često se pojavljuju na cijelome trsu, a mogu se pojaviti samo na mladicama lucnja ili reznika.

Simptomi na listu:

 • U bijelih sorata vinove loze rubovi lišća uvijaju se prema naličju tako da list poprimi kopljasti izgled, nepravilno žute boje, krut je te se na dodir drobi
 • U crvenih sorata lišće prerano poprima crvenu boju, a ostali simptomi su isti kao kod bijelih sorata

 

Simptomi na lišću kod crvenih sorata.

 

Simptomi na lišću kod bijelih sorata

 

Prisutnost ličinki američkog cvrčka obavlja se vizualnim pregledom naličja listova vinove loze ili metodom otresanja od sredine svibnja. Ličinke se prvo pojavljuju i hrane na bazalnim mladicama koje rastu iz panja, te se prvi pregledi vrše na donjim listovima bazalnih mladica. Također, prisutnost odraslih oblika prati se postavljanjem žutih ljepljivih ploča početkom srpnja na srednju armaturnu žicu u redove vinograda, a izmjenjuje se svaka dva do tri tjedna.

 

Suzbijanje američkog cvrčka provodi se u dva ili tri tretiranja (NN 48/2018 i NN 63/2019).

 • Prvo tretiranje obavlja se u skladu s uputama koje se donose i rokovima koji se određuju na temelju redovitog praćenja vektora
 • Drugo tretiranje obavlja se dva do tri tjedna nakon prvog tretiranja;
 • Treće tretiranje obavlja se u preporučenim rokovima suzbijanja vektora, ovisno o području, ili ako se tijekom srpnja primjenom žutih ljepljivih ploča utvrdi prisutnost odraslih oblika vektora.

Preporuke za suzbijanje američkog cvrčka dostupne su i na stranicama Uprave za stručnu podršku razvoja poljoprivrede https://www.savjetodavna.hr/preporuke/

 

 

Sredstva koja su dozvoljena i registrirana u Republici Hrvatskoj za suzbijanje američkog cvrčka su: SIVANTO PRIME, DECIS 2,5 EC, CHYTHRIN MAX,CYPGOLD, SUMIALFA 5 FL, MAVRIK FLO, ABANTO, KRISANT EC, PYREGARD, DIREKT GREEN, ASSET FIVE, PIRECRIS i FLIPPER.

 

Zbog otrovnosti i opasnosti insekticida protiv američkog cvrčka na pčele, potrebno je prije primjene insekticida pokositi cvatući porast u vinogradima (naročito bijelu djetelinu), te primjenu obavljati u kasnijim večernjim satima kada pčele ne lete!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/).

 

 

Hortikultura, Maslinarstvo, Povrćarstvo, Ratarstvo, Vijest, Vinogradarstvo, Voćarstvo, Zaštita bilja

Mreža sakupljanja ambalažnog otpada SZB za 2023.

Za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju imati ovjeren prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na zakonom propisan način u 2023. godini.

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroavant, Agronom, Agroteks, Albaugh TKI* (Pinus Agro), BASF Croatia, Bayer Crop Science* (Monsanto), Belchim Crop Protection HR* (Orchem), Chromos Agro, Danon, Corteva Agriscience* (Dow AgroSciences), Euroazijski pesticidi, Nufarm, Florel, Novag Agrochemicals* (Genera), Stockton, Syngenta Agro.

* Kod pojedinih tvrtki je došlo do pripajanja ili promjene naziva, te je u zagradi naveden prijašnji naziv, budući da se na tržištu i dalje može naći ambalaža s prijašnjim nazivom tvrtke, a koja se prihvaća u sklopu projekta.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih distributera i proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr. ambalaža od mineralnih gnojiva) se ne prihvaća.

Na poveznici ovdje možete pronaći popis lokacija.

Na poveznici ovdje možete preuzeti primjer popunjenog pratećeg lista.

Vijest, Vinarstvo, Vinogradarstvo

Održano Treće ocjenjivanje mljetskih vina i jakih alkoholnih pića

Manifestacija „Treće ocjenjivanje mljetskih vina i jakih alkoholnih pića“ održana  je 4. ožujka 2023. godine u Babinom polju, na otoku Mljetu, a plod je višegodišnje suradnje Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Ministarstva poljoprivrede.

Mljet je nekada bio otok poznat po svojim velikim vinogradarskim površinama koje su uslijed depopulacije i lakšeg pronalaženja prihoda u turizmu, zadnjih desetljeća, značajno smanjene. Cilj višegodišnjih napora je revitalizacija vinogradarsko-vinarske proizvodnje na otoku Mljetu te poticanje gospodarske eksploatacije i valoriziranje mljetskih autohtonih sorata vinove loze – Kuljenače, Mrkuše i Dilipera. Kontinuirana proizvodnja sadnog materijala navedenih sorti rezultat je trogodišnje suradnje NP Mljet i Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

Na ovogodišnje ocjenjivanje pristiglo je ukupno 57 uzorka prikupljenih od strane organizatora, od čega 27 uzoraka vina (15 bijelih i 12 crnih) te 30 uzoraka jakih alkoholnih pića.

Članovi Ocjenjivačke komisije, uz djelatnike Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede – dipl. ing. agronomije Zrinku Favro i Frana Mihlinića, bili su i Marina Anić, Ivanka Čelar, Frano Vlašić, Aleksandar Brodski, dok je rad Komisije vodio i nadzirao predsjednik Komisije, prof.dr.sc. Marko Karoglan.

Djelatnici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede održali su prezentacije iz područja zaštite vinograda te detaljnije govorili o aktualnim problemima vezanima za Escu i Fitoplazme u vinogradarstvu. Prof.dr.sc. Marko Karoglan iz Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu održao je prezentaciju pod nazivom „Utjecaj tehnologije vinifikacije na kvalitetu vina“. Okupljene poljoprivrednike upoznao je sa problematikom zadnje berbe kod koje je suša odigrala veliku ulogu, a zatim su kušana vina koja imaju određenu manu te je upozoreno zašto do toga dolazi te kako u budućnosti spriječiti takve probleme.

Šampionska nagrađena vina su prokomentirana te su istaknute pozitivne osobine koje su i dovele do osvajanja pobjedničkih mjesta, za koja će svečana dodjela diploma biti u lipnju.

Šampion u kategoriji bijelih vina, mješavina bijelih sorata (Rukatac, Kuč mljetski, Kuljenača), je vino proizvođača Petra Palunčića iz Babinog Polja, berba 2022. godina.

Šampion crnih vina, a ujedno i šampion manifestacije je Plavka, berba 2020. godina, proizvođača Roberta Mioča iz Babinog Polja.

Šampion u kategoriji jakih alkoholnih pića je liker od višnje, proizvođačice Anke Dabelić iz Polača.

Malobrojni mljetski vinari još uvijek najveći dio vina ne stavljaju na tržište zbog malih količina koje se potroše u domaćinstvu. Prilika za plasiranje vina na tržište je veliki broj ugostiteljskih objekata koji se otvaraju ljeti. Količina i kvaliteta proizvedenog i prodanog vina na Mljetu svake je godine u porastu, a suradnja tamošnjih vinara i poljoprivrednika sa stručnim službama i znanstvenim ustanovama usmjerit će njihov razvoj u pravom smjeru.

Ljekovito i aromatično bilje, Povrćarstvo, Vijest, Vinogradarstvo, Voćarstvo

Razmjena starih sorata u Cerniku

Ovogodišnja razmjena plemki starih sorti voća i šumskih voćkarica te sjemenja starih sorti povrća, začinskog i ljekovitog bilja pod nazivom „Sačuvajmo stare sorte Cernik, 2023.“ održala se u subotu, 4. ožujka 2023. godine u Društvenom domu u Cerniku, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, Brodsko-posavske županije, Općine Cernik, Udruge vinogradara i voćara općine Cernik, OPG-a Hudolin iz Dragalića i članica Udruge „Živa zemlja“ iz Nove Gradiške.

Veliko zanimanje je pokazano i za ovogodišnju razmjenu plemki i sjemenja starih sorti što se vidjelo po broju izlagača kojih je bilo iz cijele Hrvatske te iz susjednih zemalja – Austrije, Bosne i Hercegovine te Srbije, koji su svoju bogatu ponudu raznovrsnih sorti sjemenje izložili na 80-ak štandova.

Ova manifestacija dokaz je da ima sve više zaljubljenika u stare sorte, a bitno je napomenuti da među njima svake godine ima sve više mladih koji u Cerniku, osim razmjene sjemenja i plemki, razmjenjuju i svoja dosadašnja iskustva vezana za sjetvu, sadnju i brigu oko starih sorata.

Na početku događanja posjetitelji su uz razmjenu plemki i sjemenja, mogli čuti i savjete oko daljnje brige za voće i povrće od savjetnika iz Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Ministarstva poljoprivrede, nakon čega je savjetnica Snježana Pešut Pilon održala predavanje na temu „Inovativni način poljoprivredne proizvodnje –biodinamička poljoprivreda“.

Uz navedeno predavanje, održano je još nekoliko stručno-edukativnih predavanja.

Sunčana Pešak, programska koordinatorica Hrvatskog saveza ekoloških proizvođača i Nacionalne banke gena održala je predavanje pod nazivom „Program on farm očuvanja i održivog korištenja biljnih genetskih izvora – suradnja Nacionalne banke gena i poljoprivrednika“, Dominik Vuković, predstojnik Odjela za voćarstvo Poljoprivrednog instituta Osijek održao je predavanje „Kontrola vegetativnog rasta i rodnosti voćaka sa naglaskom na rezidbu“, a sveučilišni specijalist ekonomije i vlasnik OPG-a iz Požege, Predrag Livak, govorio je o „Proizvodnji hrane za vlastite potrebe i za potrebe razmjene te marketingu i distribuciji poljoprivrednih proizvoda“.

Agroekologija, Mehanizacija, Vijest, Vinogradarstvo

DEMONSTRACIJA MEHANIČKO UNIŠTAVANJE KOROVA UNUTAR REDOVA VIŠEGODIŠNJIH NASADA I KORIŠTENJE FEROMONSKIH, VIZUALNIH I HRANIDBENIH KLOPKI

U Krapinsko – Zagorskoj županiji na Bolfan Vinski Vrh d.o.o. Gornjaki 56 u mjestu Hrašćina dana 08. srpnja. 2022. održana je demonstracijska aktivnost na temu operacije 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada te operacije 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki unutar višegodišnjih nasada.

Demonstracija se sastojala nekoliko glavnih dijelova:
– Održiva uporaba pesticida – Biološka zaštita bilja – Sandra Majsec dipl. ing. agr.
– Metoda masovnog ulova – Sanja Gregurić dipl. ing. agr.
– Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada – Željka Filipaj dipl. ing. agr.

Demonstracija se sastojala od niza korisnih savjeta za prisutne poljoprivrednike: na koje načine upotrebljavati biološku zaštitu za suzbijanje određenih bolesti i štetnika, kako upotrebljavati feromonske, vizualne i hranidbene klopke unutar svojih višegodišnjih nasada , koje štete uzrokuju korovi i kako je važno poznavati korovnu floru te na kraju prikaz rada strojeva za mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada. Osim stjecanje novih znanja demonstracija je poslužila i za razmjenu iskustava među poljoprivrednicima i sve to s ciljem primjenjivanja tih znanja i iskustava na vlastitim poljoprivrednim gospodarstvima.

 

Sandra Majsec dipl. ing. agr.
Sanja Gregurić dipl. ing. agr.
Željka Filipaj dipl. ing. agr.

Inovativne tehnologije, Mehanizacija, Vijest, Vinogradarstvo

NAJAVA ZA DEMONSTRACIJSKU AKTIVNOST „PRIMJENA BESPILOTNIH LETJELICA (DRONOVA) U NADZORU VINOGRADA – NOVI VINODOLSKI“

Dana 14. lipnja 2022. (utorak), s početkom u 10:00 sati održat će se demonstracijska aktivnost na temu „Primjena bespilotnih letjelica (dronova) u nadzoru vinograda – Novi Vinodolski“ na PG PAVLOMIR D.O.O., Pavlomir 2, Novi Vinodolski.

Organizator demonstracije je Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede u suradnji s Tomislavom Skupnjakom (TEHNOLOGIC INDUSTRY D.O.O.) koji ima višegodišnje iskustvo u primjeni bespilotnih letjelica u poljoprivredi.

Osnovni cilj ove demonstracije je upoznati poljoprivredne proizvođače s primjenom bespilotnih letjelica u poljoprivrednoj proizvodnji. Bespilotne letjelice opremljene kamerama koriste se u svrhu nadzora proizvodnje na poljoprivrednim površinama. Prikupljene snimke se analiziraju i na osnovu njih mogu se odrediti potrebne agrotehničke mjere.

Demonstracijska aktivnost provest će se kroz nekoliko cjelina:

 • Općenito o kartiranju poljoprivrednih površina uz pomoć bespilotnih letjelica u svrhu precizne poljoprivrede,
 • Vrste bespilotnih letjelica,
 • Prikupljanje snimaka poljoprivrednih površina bespilotnom letjelicom,
 • Registracija letačke misije,
 • Planiranje letačke misije,
 • Let i prikupljanje snimaka,
 • Prikaz snimaka prikupljenih tijekom letačke misije,
 • Obrada prikupljenih podataka,
 • Kreiranje digitalnog ortofoto-a,
 • Rasprava, pitanja i zaključci

 

Pozivamo sve zainteresirane poljoprivrednike da posjete navedenu demonstraciju.

 

Obavijest vinogradarima

Nadprosječno toplo vrijeme posljednjih desetak dana pogodovalo je porastu mladica vinove loze. Prema prognozama meteorologa i dalje se nastavlja nestabilno vrijeme s povremenim oborinama koji pogoduju rastu vinove loze, ali i razvoju peronospore vinove loze ((Plasmopara viticola). U zaštiti se mogu primijeniti sljedeći fungicidi: Mikal premium F, Mikal flash, Momentum trio, Curzate F,  Magma Triple, Pergado F,  Equation Pro, Fantic F, Orvego SC, Ampexio, Azimut 80 WG, Orondis, Cabrio top,  i dr.

Visoke temperature uz povećanu vlažnost zraka pogoduju pojavi pepelnice (Ersiphe necator), te se za njezino suzbijanje mogu primjeniti fungicidima: Stroby DF, Zato 50 WG, Collis SC,  Nativo WG, Postalon SC, Talendo EC, Cabrio Top i dr.

Let grožđanih moljaca: pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) i žuti grožđani moljac (Eupoecilia ambiquqlla)  prate se feromonima, trenutno nema potrebe za njihovim suzbijanjem.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Prema novom  Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisano da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

 

                                                                                               Vesna Bradić, dip.inž.agr.

                                                                                               Vesna.Bradic@mps.hr

Inovativne tehnologije, Mehanizacija, Vijest, Vinarstvo, Vinogradarstvo

Monitoring Vinograda primjenom metode daljinskih istraživanja dronovima – Kaptol

 

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede je dana 15. listopada 2021. u vinogradima Veleučilišta u Požegi, u Kaptolu, u Požeško-slavonskoj županiji organizirala demonstracijsku aktivnost na temu: „Monitoring vinograda primjenom metode daljinskih istraživanja dronovima“.

 

Demonstracijska aktivnost je održana u suradnji s Fakultetom agrobiotehničkih znanosti, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, odnosno uz predavanje prof. dr. sc. Mladena Jurišića i izv. prof. dr. sc. Ivana Plaščaka.

Ispred Veleučilišta u Požegi domaćin je bio prodekan za razvoj doc. dr. sc. Berislav Andrlić.

Potporu u organizaciji navedene demonstracije je pružila i udruga vinara i vinogradara, Kutjevački vinari uz svoju predstavnicu Veru Soldo Čamak.

 

Na demonstraciji su se okupili skoro svi veći vinogradari i vinari s područja Kaptola te su pokazali veliki interes za primjenu novih tehnologija.

Demonstrirane su i objašnjene vrste dronova koji se koriste u poljoprivredi, objašnjeno je koje su dozvole potrebne za upravljanje dronom, zatim način registracije leta dronom pomoću aplikacije AMC portal, planiranje leta te način leta i prikupljanja snimaka.

 

 

Prikazana su dva načina snimanja nasada RGB (kao na fotoaparatu) i multispektralnim kamerama.

RGB kamere snimaju ljudskom oku vidljiv dio spektra, tj. vide isto što i ljudsko oko. RGB kamere se koriste za klasičan, ali brži način kontrole nasada. Na taj način dronovi s RGB kamerama zamjenjuju čovjeka u nadzoru nasada. Npr. čovjek ne mora hodati po nasadu i pratiti fenofaze razvoja bilja već to može napraviti s dronom. To omogućuje brži i pravovremeni nadzor.

Multispektralne kamere snimaju ljudskom oku vidljivi i nevidljivi dio spektra tj. infracrveni dio spektra (plava, zelena, crvena, crvena rubna i bliska infracrvena boja). Pomoću njih se mjeri refleksija klorofila u biljkama. Na osnovu refleksije klorofila mogu se pronaći nepravilnosti unutar nasada koje upućuju na postojanje nekih problema. Daljnjim analizama može se odrediti o kojim problemima se radi, npr. pojava bolesti i štetnika, nedostatak hraniva, nedostatak vode i slično.

Nakon leta dronom i prikupljanja snimaka prikazao se način obrade snimaka i izrada karata u GIS-u (karte vegetacijskih indeksa, karte nedostataka vode, aplikativne karte…). Analizom dobivenih karata mogu se vidjeti lokacije na kojima je došlo do pojave stresa kod biljaka, razvoja bolesti, nedostataka hraniva ili nedostataka vode na osnovu čega se donose odluke o djelovanju na tim lokacijama tj. potrebama prskanja, potrebama gnojidbe, potrebama navodnjavanja i sl.

Nadzor nasada i izrada karta služi ekonomskim i ekološkim poboljšanjima, pružajući prije svega mogućnosti uštede repromaterijala, strojeva i radnog vremena, ali i veće dobiti kroz veće prinose, unapređenja kvalitete proizvoda te smanjenju opterećenja okoliša.

Cilj ove edukacije bio je upoznati poljoprivredne proizvođače s jednim segmentom precizne poljoprivrede tj. bespilotnim letjelicama opremljenim kamerama i GIS-om (geoinformacijski sustav) te mogućnostima koje nudi njihova primjena za unaprjeđenje vinogradarske proizvodnje.

 

 

Ivan Krušelj, mag. ing. agr.

Hortikultura, Vijest, Vinogradarstvo

Manifestacijom “Trganje“ obilježen početak tradicionalne berbe grožđa u Konavlima

Manifestaciju „Trganje“ po deveti put organizirala je udruga Agroturizam Konavle. U vinogradu obitelji Iva Vodopića u Lovornom polju obilježen je početak berbe grožđa. Obiteljsko gospodarstvo Vodopić svoju vinsku i vinogradarsku priču gradi na uzgoju autohtonih dubrovačkih i konavoskih sorata vinove loze od kojih proizvode vrhunska vina u obiteljskoj vinariji. Na manifestaciji je predstavljen tradicionalan način berbe grožđa u Konavlima.

 

Uvodnom riječi okupljenima se obratio predsjednik udruge Agroturizma Konavle Ivo Mujo a potom su predstavljena vina ovog kraja s naglaskom na sortu Malvasija dubrovačka koja se od davnina uzgaja na području Dubrovnika i Konavala. Riječ je o jednoj od najstarijih sorti čiji značaj i vrijednost sežu iz doba Dubrovačke republike. Danas zahvaljujući revitalizaciji ove sorte vina Malvasije dubrovačke postala su brand konavoskih vinara.

Manifestacija „Trganje“ ima i turistički značaj u promoviranju konavoskog kraja i običaja. Ovaj događaj su uveličali mladi članovi KUD-a Stjepan Radić iz Pridvorja plesom Linđo, nakon čega je uslijedilo tradicionalno „Trganje“ u narodnoj nošnji sa starim alatima, košicima i sepetima.

Osim Konavoki i Konavljana, u trganju grožđa sudjelovali su i strani posjetitelji. Okupljene turiste iz Francuske posebno se dojmio tradicionalan način trganja i prerade grožđa.

Cijeli događaj završio je ugodnim druženjem domaćih i stranih posjetitelja uz degustaciju autohtonih jela i vina.

 Blanka Krstić, dipl. ing. agr., viša stručna savjetnica