Suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball) – vektora zlatne žutice vinove loze

Nakon završetka cvatnje vinove loze potrebno je vršiti suzbijanje američkog cvrčka (Scapoideus titanus Ball) vektora fitoplazme uzročnika zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavesceence dorée).

 

Suzbijanje američkog cvrčka provodi se u vinogradima u demarkiranim područjima s dva ili tri  tretmana sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018 i NN 63/2019).

Karte demarkiranih područja u Republici Hrvatskoj dostupne su putem linka https://fis.mps.hr/propisi/biljno-zdravstvo

 

Američki cvrčak invazivna je vrsta podrijetlom iz Sjeverne Amerike. U Europi je vrsta prvi puta utvrđena krajem pedesetih godina prošlog stoljeća, dok je u Hrvatskoj prvi puta zabilježena 2003. godine.

Odrasli oblik američkog cvrčka ima vitko tijelo smeđe boje, dugo 5-6 mm. Glava je trokutastog oblika s ispupčenim tjemenom na kojem se nalaze izražene tanke poprečne pruge. Krila su uglavnom blijedo žute do smeđe boje. Vrsta ima jednu generaciju godišnje, a prezimi u obliku jaja odloženih na koru rozgve. Jaje je bubrežastog oblika, bjelkaste boje, vretenasto na prednjem, a zaobljeno na stražnjem dijelu. Jaja se mogu nalaziti u malim nakupinama (2-4) ili u nizu od 10 do 20. Izlazak ličinki iz jaja započinje sredinom svibnja. Tijekom razvoja, ličinke prolaze kroz pet razvojnih stadija. Ličinke prvih razvojnih stadija  jako su sitne, prozirne s karakteristične dvije pjege na zatku . Teško ih je utvrditi bez povećala pa njihova prisutnost u vinogradu često prođe nezapaženo. Nalaze se na naličju lista i gotovo su nepomične osim ako su uznemirene, tada skaču, stoga pregled treba radi jako oprezno. Kod ličinki zadnjih razvojnih stadija (L4 i L5) jasno su uočljive tamne pjege nepravilna oblika na tijelu, te su vidljivi začeci krila. Odrasli oblici na vinovoj lozi javljaju se početkom srpnja te se zadržavaju do kraja rujna.

 

Ličinka američkog cvrčka.

 

Odrasli oblik američkog cvrčka.

 

Nastala oštećenja mogu biti izravna i neizravna. Izravno oštećuju provodne dijelove biljaka hraneći se biljnim sokovima. Međutim ovaj vid šteta je manjeg značaja. Najveća štetnost nastaje prenošenjem najznačajnije bolesti vinove loze, fitoplazme uzročnika zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavesceence dorée).

 

Svi razvojni stadiji koji se hrane 4-8 dana na zaraženom trsu u svoj organizam unose fitoplaznu te postaju zaraženi. Nakon unošenja, fitoplazna se umnožava u tijelu vektora prolazeći kroz latentno razdoblje koje traje 4-5 tjedana. Kako bi vektor postao infektivan potrebno je proći vrijeme inkubacije. Tijekom tog perioda fitoplazma kruži hemolimfom sve dok ne dođe do žlijezda slinovnica di se razmnožava. Tijekom razdoblja inokulacije zaražene ličinke (od trećeg razvojnog stadija) i odrasli oblici, hraneći se na zdravim trsovima, slinom prenose fitoplazmu pri svakom sljedećem ubodu. Vremensko razdoblje u kojem američki cvrčak može prenijeti fitoplazmu na zdrave trsove u prosjeku traje tri mjeseca.

 

Simptomi žutice vinove loze na oboljelom se trsu pojavljuju najčešće krajem lipnja, a prema jeseni sve su izraženiji. Često se pojavljuju na cijelome trsu, a mogu se pojaviti samo na mladicama lucnja ili reznika.

Simptomi na listu:

  • U bijelih sorata vinove loze rubovi lišća uvijaju se prema naličju tako da list poprimi kopljasti izgled, nepravilno žute boje, krut je te se na dodir drobi
  • U crvenih sorata lišće prerano poprima crvenu boju, a ostali simptomi su isti kao kod bijelih sorata

 

Simptomi na lišću kod crvenih sorata.

 

Simptomi na lišću kod bijelih sorata

 

Prisutnost ličinki američkog cvrčka obavlja se vizualnim pregledom naličja listova vinove loze ili metodom otresanja od sredine svibnja. Ličinke se prvo pojavljuju i hrane na bazalnim mladicama koje rastu iz panja, te se prvi pregledi vrše na donjim listovima bazalnih mladica. Također, prisutnost odraslih oblika prati se postavljanjem žutih ljepljivih ploča početkom srpnja na srednju armaturnu žicu u redove vinograda, a izmjenjuje se svaka dva do tri tjedna.

 

Suzbijanje američkog cvrčka provodi se u dva ili tri tretiranja (NN 48/2018 i NN 63/2019).

  • Prvo tretiranje obavlja se u skladu s uputama koje se donose i rokovima koji se određuju na temelju redovitog praćenja vektora
  • Drugo tretiranje obavlja se dva do tri tjedna nakon prvog tretiranja;
  • Treće tretiranje obavlja se u preporučenim rokovima suzbijanja vektora, ovisno o području, ili ako se tijekom srpnja primjenom žutih ljepljivih ploča utvrdi prisutnost odraslih oblika vektora.

Preporuke za suzbijanje američkog cvrčka dostupne su i na stranicama Uprave za stručnu podršku razvoja poljoprivrede https://www.savjetodavna.hr/preporuke/

 

 

Sredstva koja su dozvoljena i registrirana u Republici Hrvatskoj za suzbijanje američkog cvrčka su: SIVANTO PRIME, DECIS 2,5 EC, CHYTHRIN MAX,CYPGOLD, SUMIALFA 5 FL, MAVRIK FLO, ABANTO, KRISANT EC, PYREGARD, DIREKT GREEN, ASSET FIVE, PIRECRIS i FLIPPER.

 

Zbog otrovnosti i opasnosti insekticida protiv američkog cvrčka na pčele, potrebno je prije primjene insekticida pokositi cvatući porast u vinogradima (naročito bijelu djetelinu), te primjenu obavljati u kasnijim večernjim satima kada pčele ne lete!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/).

 

 

Pripremi za ispis