Obavijest vinogradarima

Po prognozi nas očekuje nestabilno vrijeme s oborinama koje za posljedicu ima ostvarivanje povoljnih uvjeta za razvoj bolesti. Vinogradari svakako trebaju ponoviti zaštitu protiv plamenjače, pepelnice i sive plijesni.

Protiv plamenjače (nakon cvatnje) su dozvoljeni: Forum Star, Mikal premium F, Mikal Flash, Ampexio, Cursate F, Pergado F i dr.

Protiv pepelnice se mogu koristiti: Luna experience, Dynali, Folicur EW 250, Vivandeo. Collis, Stroby WG, Topas 100 EC, Nativo i sl.

Za suzbijanje sive plijesni mogu se koristiti Switch i Teldor.

Svi posjednici vinograda obavezni s ciljem suzbijanja zlatne žutice vinove loze, pratiti (pomoću žutih ploča) i suzbijati američkog cvrčka kao vektora fitoplazme po Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice loze NN 48/18, NN 63/2019. Potrebno je suzbijati ličinke trećeg stadija američkog cvrčka kao vektora zlatne žutice vinove loze.

Prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući korov u vinogradu radi zaštite pčela.

Za suzbijanje ličinki i odraslih oblika američkog cvrčka u Hrvatskoj dozvolu za tu namjenu imaju insekticidi: Sivanto Prime, Avaunt EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max, Abanto, Krisant EC i Pyregard i Asset Five, Mavrik Flo, Flipper, Direkt Grren.

 

Prema novom Zakonu o održivoj upotrebi pesticida (NN 46/2022) propisano je da svi korisnici SZB trebaju voditi Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Iste se moraju čuvati najmanje 3 godine. Također je za isto razdoblje potrebno čuvati račune za sredstva za zaštitu bilja.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisan način uz prateći list.

 

                                                                       Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.,

                                                                       sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis