Voćarstvo

Hortikultura, Mehanizacija, Savjet, Voćarstvo

MEHANIČKO PRORJEĐIVANJE PLODOVA U NASADU JABUKA

Dana 05.04.2024. u nasadu jabuke „VOĆNJAK NEDELIŠĆE“. održana je demonstracijska aktivnost: „Suvremene tehnike u voćarskoj proizvodnji – mogućnosti za mehaničko prorjeđivanje u cilju regulacije alternativne rodnosti.“

Kako bi se dugoročno ostvarivao dobar financijski rezultat u proizvodnji jabuke, potrebno je svake godine osigurati urod od 50 – 60 tona jabuke po hektaru, a za alternativno rađanje ne smije biti mjesta. Stoga je od velike važnosti pažljivo i odgovorno pristupiti svim agrotehničkim poslovima o kojima ovisi uravnoteženi urod svake godine. Redovna rodnost ovisi o poznavanju nekoliko elemenata od kojih su najvažniji:

 • Poznavanje načina obnove rodnog drveta – rezidba
 • Poznavanje načina prorjeđivanja za usklađivanje mogućeg održivog broja plodova sa svako stablo.

Rezidbom, prvenstveno zimskom, nastojimo što je više moguće obnavljati rodno drvo te na stablu na podlozi M-9, uzgojnog oblika visoki vitki vretenasti grm svake godine osigurati 120 -150 cvjetnih pupova. Stablo prosječne jačine i vegetativne snage sposobno je do prve klase donijeti u prosjeku 80 do maksimalno 100 plodova. Ako u računicu uzmemo da 150 cvjetnih pupova daje (150×5) 750 cvjetova sasvim je jasno da u slučaju obilne i kvalitetne cvatnje moramo broj plodova svesti što prije na održiv za svako pojedinačno stablo. Ovaj postupak vrlo je važno odraditi u periodu od početka cvatnje pa sve do 20-tak dana po oplodnji. To je period u kojem oplođene sjemenke budućih plodova počinju sa produkcijom giberelina koji smanjuju mogućnost razvoja cvjetnih pupova za narednu godinu. Voćka se doslovno bori da se dvije godine za redom ne iscrpi. Svako prorjeđivanje nakon tog roka uvelike smanjuje kvalitetu prorjeđivanja. Prekasno prorjeđivanje više nema utjecaj na alternativno rađanje.

 

 

Na početku demonstracijske aktivnosti predstavljen je domaćin koji je pozdravio prisutne te je započeo prvi dio prezentacije putem PowerPointa u kojem je Adrian Horvat, dipl. ing. prikazao utjecaj pravilne rezidbe te pravilnog kemijskog i mehaničkog prorjeđivanja na uravnoteženu rodnost u svrhu sprječavanje pojave alternativnog rađanja. U drugom dijelu mr. sc. Milorad Šubić, dipl. ing. predstavio je putem PowerPoint prezentacije mogućnosti provedbe zaštite jabuke u cilju smanjenja ostataka sredstava za zaštitu bilja metodom 0,00 rezidua. Pojedini veliki trgovački lanci zahtijevaju primjenu ograničena broja aktivnih tvari pesticida na voću i povrću koje nabavljaju od proizvođača. Pritom se broj najviše dopuštenih aktivnih tvari ograničava na četiri ili pet, a u novije vrijeme ograničenja idu i ispod 70% dozvoljene pojedinačne MDK.

 

 

Nakon predavanja polaznici tečaja izašli su u pregled nasada te se prošetali do mjesta na kojem je radio stroj za mehaničko prorjeđivanje tipa „DARWIN“. Objašnjeno je kako se za primjenu ovog načina prorjeđivanja uzgojni oblik mora pripremiti kako bi se isto obavilo što kvalitetnije. Mehaničko prorjeđivanje ne može raditi selekciju cvjetova po gronji, kao neka kemijska sredstva dozvoljena za prorjeđivanje (AZOS, AMIDIR, FRUITAUKSIN, EXILIS…), ali je vrlo važno iz razloga jer se provodi u samom početku cvatnje kada imamo najveći utjecaj na kontrolu alternative. Također, važno je napomenuti kako se radi o načinu prorjeđivanja vrlo važnom za razvoj ekološke proizvodnje jabuke pošto nove ekološke sorte ubrzano ulaze u naše trgovačke lance (Inored Story, Crimson Snow, Swing, Crimson Crisp…).

 

 

 

Adrian Horvat, dipl. ing.

Hortikultura, Vijest, Voćarstvo, Zaštita bilja

Izobrazba o tržišnim standardima i kontroli usklađenosti voća i povrća

U periodu od 23. – 27. 10. 2023. godine, održan je „Ad Hoc“ tečaj pod nazivom: Izobrazba o tržišnim standardima i kontroli usklađenosti voća i povrća sa tržišnim standardima EU. Tečaj je održan u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Ploče, Crna rika 7A a imao je za cilj izobrazbu polaznika o tržišnim standardima i kontroli usklađenosti voća i povrća sa tržišnim standardima. Radionicu je vodila gđa. ing. Viera Baričičová, PhD. iz Ministarstva poljoprivrede Republike Slovačke. Osposobljavanju je nazočilo 9 polaznika koji su uspješno svladali propisani program.

U periodu od 23. – 27. 10. 2023. godine u Pločama je održan „Ad Hoc“ tečaj sa svrhom osposobljavanja polaznika za izdavanje Ovlaštenja registriranim trgovcima za obavljanje kontrole i izdavanja certifikata o usklađenosti svježeg voća i povrća s tržišnim standardima. Tečaju je pristupilo devet polaznika i to djelatnici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, Ministarstva poljoprivrede kao i gost s Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

Voditeljica tečaja bila je gđa. ing. Viera Baričičová, PhD., iz Ministarstva poljoprivrede Republike Slovačke koja ima vrlo bogato višedesetljetno iskustvo u provedbi navedenih tečajeva.  Izobrazba je održana u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Ploče, Crna rika 7A, uz tehničku pomoć djelatnika Područne službe za stručnu podršku Opuzen i Ploče. Tečaj je proveden u ugodnom radnom prostoru zahvaljujući angažmanu djelatnica Poduzetničkog inkubatora.

Slika 1. Praktični dio osposobljavanja o tržišnom standardu za jabuku pod vodstvom gđe. Viere Baričičové (snimio T. Validžić)

Zakonodavni okvir

Člankom 76. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, propisano je kako se svježe voće i povrće namijenjeno za prodaju potrošaču može stavljati na tržište samo ako je zdrave, besprijekorne i tržišne kakvoće i ako je naznačena zemlja podrijetla. Kako bi se ujednačila provedba ove odredbe na razini svih članica EU, donijeta je posebna provedbena uredba Komisije (EU) br. 543/2011 (7. lipnja 2011.), o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća. Ova provedbena uredba donesena je kako bi se izbjegle nepotrebne prepreke u trgovini unutar EU kao i trgovini s trećim zemljama. Uredbom je propisan Opći i posebni tržišni standard za sve svježe voće i povrće u prometu. Trenutno, Opći tržišni standard obuhvaća 88 vrsta voća i povrća s tendencijom proširenja na tropsko i orašasto voće. Posebni tržišni standard obuhvaća i propisuje tržišne standarde za 11 vrsta voća i povrća i to: agrumi, banana, breskva i nektarina, jabuka, jagoda, kivi, kruška, stolno grožđe, paprika, rajčica, salata, kudrava i širokolisna endivija.

Uredbom Komisije (EU) br. 543/2011., propisno je također kako svaka država članica treba odrediti inspekcijska tijela odgovorna za provedbu kontrola usklađenosti u svakoj fazi stavljanja na tržište, a također jedno od tih tijela treba biti nadležno za kontakte i koordinaciju između svih drugih imenovanih tijela. U RH provedbu kontrola usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima namijenjenog stavljanju na tržište i izvozu, provodi poljoprivredna inspekcija, a voća i povrće koje se uvozi, fitosanitarna inspekcija Državnog inspektorata. Trening za ovlaštenje registriranim trgovcima za obavljanje kontrole i izdavanja certifikata o usklađenosti svježeg voća i povrća s tržišnim standardima obavljaju djelatnici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Ministarstva poljoprivrede.

Slika 2. Praktični dio osposobljavanja u nasadu mandarine u k.o. Opuzen (snimio T. Validžić)

Provedba osposobljavanja

Teoretski dio tečaja provođen je od strane gđe. Baričičové u obliku Power point prezentacije kroz koje su polaznici upoznati s propisanim Posebnim tržišnim standardima za jabuku i agrume koji obuhvaćaju: limun, mandarine, klementine, naranče, limete, grejpfrut i pomelo, pri čemu je poseban naglasak iz razumljivih razloga, dan na tržišne standarde za mandarine (satsume). Sudionici su ovim putem upoznati i sa zahtjevima kakvoće i označavanja za jabuku kao i svaku pojedinu vrstu agruma.  Prema provedbenoj Uredbi br. 543/2011., svo voće i povrće svrstava se u tri klase: Klasa extra, Klasa I i Klasa II.

Slika 3. Zajednička evaluacija kakvoće svakog pojedinačnog uzorka mandarine i diskusija (snimio T. Validžić)

Praktični dio tečaja provodio se u učionici, u nasadu mandarine kao i u pakirnici tvrtke Agro Neretva d.o.o., A. Stepinca 42 u Opuzenu. U praktičnom dijelu tečaja u učionici, polaznici su educirani kroz individualni i grupni rad na 24 prezentirana uzorka jabuke i mandarine. Polaznici su na osnovi manjih ili većih odnosno vanjskih i unutarnjih nedostataka, svrstavali prezentirane proizvode u pripadajuće klase. Nakon individualnog rada sudionika, slijedila je zajednička evaluacija i diskusija vezano za utvrđenu klasu svakog pojedinog proizvoda. U posebnom dijelu radionice, razvila se diskusija o zahtjevima za označavanje pakovina agruma (sadržaj deklaracija).

U trajnom nasadu mandarine u k.o. Opuzen u vlasništvu OPG-a Tonći Palinić, polaznici su upoznati s problematikom proizvodnje, dozrijevanja i berbe mandarine kao i metodama zaštite nasada od napada mediteranske voćne muhe (Ceratitis capitata). U pakirnici tvrtke Agro Neretva d.o.o., polaznici su od strane tehnologa tvrtke upoznati s problematikom klasiranja mandarine, njezinog odzelenjavanja kao i čuvanja i skladištenja.

Slika 4. Praktični dio osposobljavanja polaznika u skladišnom prostoru i sortirnici mandarine tvrtke Agro Neretva d.o.o., Opuzen

U završnom dijelu izobrazbe, provedena je provjera usvojenih znanja kroz pismeni i praktični dio ispita. Nakon evaluacije ispitnih pitanja od strane voditeljice tečaja, utvrđeno je kako su svi sudionici tečaja uspješno položili pismeni i praktični dio testiranja. Dovršetkom postupka testiranja, dovršen je program edukacije a polaznicima su izdani Certifikati o uspješnom pohađanju „Ad Hoc“ tečaja.

dr. sc. Tihomir Validžić

Ekološka poljoprivreda, Hortikultura, Savjet, Voćarstvo

Otporne sorte jabuke i mogućnosti u ekološkoj proizvodnji

Dana 07.06.2023.u Hodošanu  (Međimurska županija), u voćnjaku OPG KRANJČEC MILJENKO  održana je demonstracijska aktivnost: „Otporne sorte jabuke i mogućnosti u ekološkoj proizvodnji.“

Cilj demonstracije bio je prikazati razvoj i nastajanje novih sorata jabuka otpornih na najvažnije bolesti (čađava krastavost i pepelnica) te upoznati prisutne uz ekološku proizvodnju i sa ostalim mogućnostima približavanja „0,00“ rezidua ostatka zaštitnih sredstava na plodovima kako u konvencionalnoj tako i u ekološkoj proizvodnji jabuke.

 

U prvom dijelu DA, Natalija Hunjadi dipl. ing (viša stručna savjetnica specijalnosti ekološke proizvodnje) iznijela je novosti iz Strateškog plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027. vezane uz ekološku proizvodnju voća. Posebno je važno do kraja perioda u EU uspostaviti najmanje 25 % ekološke proizvodnje. Osvrnula se na uspješne primjere iz prakse gdje su manji ekološki proizvođači uspjeli uspostaviti cijeli lanac od ekološke proizvodnje svojih proizvoda do konačnih kupaca.

Značaj ekološke proizvodnje važan je za zdravlje ljudi i njegovu prevenciju dok je sa druge strane istovremeno jedini dugoročno održivi način poljoprivredne proizvodnje kojim će se sačuvati tlo za buduće generacije.

Jedan od trenutnih problema jest kako je rast ekoloških površina i proizvodnje brži od rasta potražnje i kupovne moći za ekološkim proizvodima. Primjedba učesnika bila je da bi  predavanja sličnog tipa trebalo organizirati i za kupce i trgovačke lance koji će uskoro morati dio polica namijeniti ekološkim proizvodnima. Naime, još vrlo veliki dio potrošača uvjeren je da je ekološko – neprskano i vrlo malo rađeno. O tome da postoji vrhunska intenzivna ekološka proizvodnja informiran je tek neznatni dio potrošača. Objašnjeno je kako u svakoj zemlji ekološki proizvođači na drugačiji način dopiru do svojih kupaca. Negdje su to veliki osviješteni trgovački lanci, drugdje lanci kratke opskrbe za bogatiju klijentelu. Na nama je da ubrzano pokušamo naći svoj način.

 

Crimson Snow već se nalazi u trgovinama u Međimurja.

 

U nastavku DA Adrian Horvat, dipl. ing. (viši stručni savjetnik specijalnosti voćarske proizvodnje) u dijaprojekciji je prikazao novi sortiment jabuka otporan na najvažnije bolesti i neke lisne uši koji se ubrzano šiti u drugim zemljama. PINOVA, EVELINA, SIRIUS, MODI, SISI, BONITA, RAJKA, CAMEO, PILOT, CRIMSON SNOW, COSMIC CRISP, HONEYCRISP, HONNEYCRUNCH, ENVY, EVERCRISP, ORANGECRIPS, TELSE, JAZZ, SANSA, MELINDA, RED MOON, RED POP, SAMBOA, SMIXXTEN, SWEET TANGO, GIGA, AMBROSIA, ARIANE, GREEN STAR, LUCY (šarena iznutra), BAUJADE (tamno zeleni granny), HELIODOR (sličan zlatnom d.) VANESSA  i druge.

 

Crimson Crisp već je posađen u voćnjacima Međimurja.

 

Vezano uz klimatske promjene objašnjena je potreba da se neki dio sortimenta vrlo brzo mora mijenjati kako bi pratio promjene. U nekim državama u svijetu postoje već izraženi problemi sa starim sortimentom te se zakonskim regulativama ograničava njegova daljnja sadnja. Sa druge strane mlađi potrošači skloniji su po jednoj strani novitetima, po drugoj strani ekološkim proizvodima što također uvjetuje promjene u budućem sortimentu. Internet ubrzano širi informacije, samo treba krenuti.

Objašnjen je pojam zaštićene oznake kluba ® (slovo R u krugu), te mogućnosti i obaveze koje proizlaze iz „članstva“. Prikazani su i neki novi sustavi uzgoja jabuke sa protu insektnim mrežama, protu kišnim folijama, te sistemom „keep in touch„ koji također obuhvaća korištenje protu insektnih mreža, na zato posebno pripremljenim novim nasadima.

 

Sustavi sa protu insketnim mrežama sve se više šire u ekološkoj proizvodnji regije Bolzano.

 

Savjetnici su istaknuli kako i ekološki sortiment ima novije bolesti unesene sa istoka i zapada (marsonina, glomerela, alternaria) koje za sada možemo uspješno držati pod kontrolom primjenom ekoloških sredstava zaštite bilja. Na kraju DA  prikazala se paleta ekoloških proizvoda koje poljoprivrednici mogu koristiti kako u ekološkoj proizvodnji, tako i u konvencionalnoj proizvodnji koju sve više ograničavanju trgovački lanci kontrolom MDK (maksimalna dozvoljena količina rezidua).

 

Adrian Horvat, dipl. ing.

Hortikultura, Navodnjavanje, Savjet, Vijest, Voćarstvo

NAVODNJAVANJE, FERTIRIGACIJA I ANTIFROST SUSTAVI U VOĆNJACIMA

Dana 13.04.2023. u Novom Selu na  Dravi  (Međimurska županija), u voćnjaku OPG FILIP HLAPČIĆ održana je demonstracijska aktivnost: „Mogućnosti korištenja antifrost sustava za sprečavanje šteta od niskih temperatura i navodnjavanje.“

Cilj demonstracije bio je objasniti važnost poznavanja načina i rokova navodnjavanja i fertirigacije po fenofazama razvoja plodova, kao i korištenje antifrost sustava za sprečavanje šteta od mrazeva, navodnjavanje te ublažavanje toplinskog stresa od visokih ljetnih temperatura kao posljedica klimatskih promjena i zagrijavanja.

Demonstracijska aktivnost započela je obilaskom voćnjaka gospodarstva te puštanjem u rad antifrost sustava kako bi sudionici vidjeli način rada raspršivača. Domaćin je objasnio način rada, potrebne količine vode za  trodnevnu zaštitu, snagu crpke i ostalo što je interesiralo prisutne. Razgovaralo se o najbitnijim razlikama navodnjavanja ranih i kasnih sorata jabuka (Gala, Red Chief, Zlatni, Idared, Fuji…).

 

 

Nastavilo se sa predavanjem u prostorijama gospodarstva. Prvi dio predavanja odnosio se na dosadašnje zabilježene podatke o oborinama i temperaturama po mjesecima i fenofazama razvoja plodova u nekoliko proteklih godina. Uspoređivali su se s potrebama jabuke po fenofazama kako bi se prikazale različite potrebe i načini navodnjavanja od mjeseca do mjeseca i iz godine u godinu. Objašnjen je utjecaj navodnjavanja i fertirigacije u svakoj pojedinoj fenofazi razvoja plodova (dioba stanica, rast stijenki, ulazak vode i širenje stanica) kako ranih tako i kasnih sorata jabuke. Prezentirani su podaci o gubicima uroda u nedovoljno ili nepravovremeno navodnjavanim nasadima. Kao i uvijek vrlo je važno da se svaki dio tehnologije (navodnjavanje) odradi kako treba jer tek tada mogu do izražaja doći i ostali elementi tehnologije (rezidba, prorjeđivanje, zaštita i drugo.)

 

 

U drugom dijelu predavanja objašnjen je štetan utjecaj klimatskih promjena i zagrijavanja, kako tijekom zimskih mjeseci tako i ljetnih mjeseci te mogućnost korištenja antifrost sustava za hlađenje lisne površine i plodova, poboljšanje fotosinteze, smanjivanje transpiracije i smanjivanje negativnog utjecaja visokih ljetnih temperatura na fiziološki ispravnu diferencijaciju cvjetnih pupova naredne zime.

 

 

U trećem dijelu DA prikazan je film snimljen 05.04.2023. u jutarnjim satima za vrijeme rada antifrost sustava nasada u kojem se održavala DA. Objašnjeni su načini kada i kako se sustav uključuje i isključuje u ovisnosti o padu temperature zraka te jačini vjetra, o načinu stvaranja leda za mirnih i vjetrovitih noći.

 

 

Mr. Milorad Šubić, dipl, ing. osvrnuo se na probleme u provođenju zaštite od bolesti vezane uz korištenje antifrost sustava kao što je dugotrajno mokro tlo u hladnijem periodu godine, te korištenje istog tijekom vrućih ljetnih mjeseci za hlađenje plodova i lisne površine.

 

Na samom kraju prezentiralo se i korištenje najnovijih „ keep in touch“ protuinsektnih mreža u kombinaciji sa sadnjom na bolesti otpornih sorata. Na taj način se može osigurati proizvodnja s 0,00 rezidua na plodu i u konvencionalnoj proizvodnji.

 

Adrian Horvat, dipl. ing. agr.

Hortikultura, Maslinarstvo, Povrćarstvo, Ratarstvo, Vijest, Vinogradarstvo, Voćarstvo, Zaštita bilja

Mreža sakupljanja ambalažnog otpada SZB za 2023.

Za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju imati ovjeren prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na zakonom propisan način u 2023. godini.

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroavant, Agronom, Agroteks, Albaugh TKI* (Pinus Agro), BASF Croatia, Bayer Crop Science* (Monsanto), Belchim Crop Protection HR* (Orchem), Chromos Agro, Danon, Corteva Agriscience* (Dow AgroSciences), Euroazijski pesticidi, Nufarm, Florel, Novag Agrochemicals* (Genera), Stockton, Syngenta Agro.

* Kod pojedinih tvrtki je došlo do pripajanja ili promjene naziva, te je u zagradi naveden prijašnji naziv, budući da se na tržištu i dalje može naći ambalaža s prijašnjim nazivom tvrtke, a koja se prihvaća u sklopu projekta.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih distributera i proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr. ambalaža od mineralnih gnojiva) se ne prihvaća.

Na poveznici ovdje možete pronaći popis lokacija.

Na poveznici ovdje možete preuzeti primjer popunjenog pratećeg lista.

Ljekovito i aromatično bilje, Povrćarstvo, Vijest, Vinogradarstvo, Voćarstvo

Razmjena starih sorata u Cerniku

Ovogodišnja razmjena plemki starih sorti voća i šumskih voćkarica te sjemenja starih sorti povrća, začinskog i ljekovitog bilja pod nazivom „Sačuvajmo stare sorte Cernik, 2023.“ održala se u subotu, 4. ožujka 2023. godine u Društvenom domu u Cerniku, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, Brodsko-posavske županije, Općine Cernik, Udruge vinogradara i voćara općine Cernik, OPG-a Hudolin iz Dragalića i članica Udruge „Živa zemlja“ iz Nove Gradiške.

Veliko zanimanje je pokazano i za ovogodišnju razmjenu plemki i sjemenja starih sorti što se vidjelo po broju izlagača kojih je bilo iz cijele Hrvatske te iz susjednih zemalja – Austrije, Bosne i Hercegovine te Srbije, koji su svoju bogatu ponudu raznovrsnih sorti sjemenje izložili na 80-ak štandova.

Ova manifestacija dokaz je da ima sve više zaljubljenika u stare sorte, a bitno je napomenuti da među njima svake godine ima sve više mladih koji u Cerniku, osim razmjene sjemenja i plemki, razmjenjuju i svoja dosadašnja iskustva vezana za sjetvu, sadnju i brigu oko starih sorata.

Na početku događanja posjetitelji su uz razmjenu plemki i sjemenja, mogli čuti i savjete oko daljnje brige za voće i povrće od savjetnika iz Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Ministarstva poljoprivrede, nakon čega je savjetnica Snježana Pešut Pilon održala predavanje na temu „Inovativni način poljoprivredne proizvodnje –biodinamička poljoprivreda“.

Uz navedeno predavanje, održano je još nekoliko stručno-edukativnih predavanja.

Sunčana Pešak, programska koordinatorica Hrvatskog saveza ekoloških proizvođača i Nacionalne banke gena održala je predavanje pod nazivom „Program on farm očuvanja i održivog korištenja biljnih genetskih izvora – suradnja Nacionalne banke gena i poljoprivrednika“, Dominik Vuković, predstojnik Odjela za voćarstvo Poljoprivrednog instituta Osijek održao je predavanje „Kontrola vegetativnog rasta i rodnosti voćaka sa naglaskom na rezidbu“, a sveučilišni specijalist ekonomije i vlasnik OPG-a iz Požege, Predrag Livak, govorio je o „Proizvodnji hrane za vlastite potrebe i za potrebe razmjene te marketingu i distribuciji poljoprivrednih proizvoda“.

Hortikultura, Vijest, Voćarstvo

Utjecaj pravilne rezidbe i pravilne gnojidbe na postizanje visokih uroda i povećanja udjela prve klase plodova

Dana 24. veljače 2023. u Peklenici (Međimurska županija), u voćnjacima Fortuna agro d.o.o. održana je demonstracijska aktivnost: „Utjecaj pravilne rezidbe i pravilne gnojidbe na postizanje visokih uroda i povećanje udjela prve klase plodova.“

Cilj demonstracije bio je objasniti važnost poznavanja svih čimbenika kojima možemo utjecati na povećanje uroda i povećanje udjela prve klase plodova, a to su:

 1. Poznavanje fiziologije obnove rodnog drveta na jabuci kako bi tijekom cijelog vijeka rađanja voćnjaka postizali visoke uroda visoke kvalitete.
 2. Poznavanje vrsta rodnog drveta, njegove kvalitete i načina obnove i stvaranja.
 3. Prilikom izvođenja rezidbe, važnost utvrđivanja i planiranja rodnog drveta za tri godine unaprijed. (2023., 2024., 2025.)
 4. Utjecaj načina i jačine rezidbe na rast mladica koje će biti potrebne za obnovu rodnog drveta u narednim godinama ( 2025., 2026.,…)
 5. Planiranje i usklađivanje opterećenja i potrebe prorijede kako rezom tako i ostalim načinima za tekuću godinu i za narednu godinu (2023./24.)
 6. Utvrđivanje potrebe za vrstom i jačinom proljetne prihrane kako bi se osigurao optimalni rast i obnova rodnog drveta u narednim godinama.

Demonstracijska aktivnost započela je projekcijom prezentacije o fiziologiji obnove rodnog drveta i fotografija iz međimurskih voćnjaka snimljenih u tijeku par zadnjih godina iz  kojih je vidljivo kako greške u rezidbi i gnojidbi, tako i pozitivni primjeri u podizanju tehnologije rezidbe i gnojidbe utječu na količinu i kvalitetu uroda.

Nakon prezentacije sudionici su izašli u nasade te su na nekoliko sorata (Topaz, King rot delicious, Idared, Crimson crisp, Gala) sudjelovali u demonstraciji rezidbe i provedbe planirane obnove rodnog drveta. Nastojalo se objasniti kako krupnoća i kvaliteta plodova najviše ovisi o kvaliteti rodnog drveta, te na konkretnim primjerima svake sorte objasniti sve gore navedene čimbenike kojima utječemo kako na količinu tako i na kvalitetu uroda. Neki od sudionika i sami su se okušali u rezidbi na sortama koje inače ne posjeduju u svojim nasadima.

 

Također na dijelu nasada objašnjen je značaj „klik“ sistema rezidbe i fiziologija tog načina rezidbe u podizanju vrlo gustih novih nasada visokog i jako uskog vretenastog grma sa novim ekološki prihvatljivim sortama što slijedi u narednoj obnovi nasada. Samo na prikazane načine moći ćemo konkurirati količinom i kvalitetnom na tržištu i sačuvati ekonomski održivu proizvodnju.

 

Adrian Horvat, dipl. ing. agr.

 

 

Edukacija, Hortikultura, Vijest, Voćarstvo

Najava održavanja „Zimske škole rezidbe voćaka – Kaptol 2023.“

Već tradicionalno, djelatnici Ministarstva poljoprivrede, specijalisti hortikulture, zaštite bilja i mehanizacije, („savjetodavci“)  organiziraju „Zimsku školu rezidbe voćaka – Kaptol“. Do sada je kroz školu prošao značajan broj polaznika koji stečena znanja sa ove škole korisno primjenjuju u svojim nasadima ili okućnicama.

Napominjemo kako su, osim zainteresiranih voćara s lokalnog područja, ovu školu pohađali polaznici diljem RH.

Ove godine Školu organiziramo neprekidno po dvadesetprvi (21.) puta, još od 2002. godine.

Škola će se održati kao 4-dnevni edukacijski trening-tečaj, u trajanju od 7. do 10. veljače 2023. (od utorka do petka).

Koncepcijski, ova Škola u sva 4 dana trajanja izgleda ovako:

Svakoga dana trajanja Škole započinjemo najprije sa stručnim predavanjima u Općinskoj vijećnici u Kaptolu, s početkom u 9.oo sati. Ovo stoga da se polaznici škole najprije teorijski upoznaju sa problematikom rezidbe svake voćne vrste – kako bi lakše pratili pokaznu rezidbu u popodnevnim satima na terenu. Potom se oko 11 sati kreće na praktičnu pokaznu rezidbu u voćnjake. Pokazna rezidba u voćnjacima traje do 15,oo, ili iznimno, najdulje do 16 sati.

Raspored voćnih vrsta je:

 • Prvi dan: jabuka i kruška,
 • drugi dan: šljiva, breskva, nektarina i marelica,
 • treći dan: lijeska i orah,
 • te zadnjeg dana: višnja i trešnja.

No, obzirom na nepredviđene okolnosti, moguć je i drugačiji poredak. Obzirom da su neki polaznici Škole u radnom odnosu, te ne mogu dobiti slobodne dane za sva 4 dana trajanja Škole, prilikom prijavljivanja na ovu Školu, mogu odbrati kojega dana će sudjelovati na školi (na prvom danu, na drugom, na trećem ili na sva 4 dana – i sve druge kombinacije od po 2 dana ili 3 dana pohađanja škole).

 

 

Škola će biti organizirana na nekoliko lokacija i to u voćnjacima u okolici Kaptola, te na drugim lokacijama unutar PSŽ.

Ciljana grupa prijavitelja na ovu  Školu su ponajprije voćari s malim ili nedostatnim znanjima o rezidbi. No, isto tako dobrodošli su i profesionalci, tj. oni koji već  imaju iskustava iz rezidbe – kao i mali, hobi voćari. Slobodan prijavak je i za sve ostale kojima je rezidba voćaka zanimljiva.

Prijavak je ograničen na 25 kandidata.

Uvjeti za prijavak u školu rezidbe su:

 1. Dobro zdravstveno stanje (nisu prihvatljivi kandidati sa teškim i kroničnim bolestima, osobe koje su netom odležale gripu, osobe s temperaturom, visokim tlakom i sve ostale zdravstveno rizične skupine).
 2. Mogućnost dolaska vlastitim prijevozom (moguće je da se više kandidata preveze jednim zajedničkim vozilom, a obzirom na u Slavoniji zimi uvijek moguć i snijeg – poželjno je dovesti se na zimskim gumama).
 3. Posjedovanje ispravnog i oštrog alata za rezidbu. To znači oštre i ispravne voćarske škare, voćarska pila, a poželjno je imati i brus, jedan dcl 70%-tnog alkohola, rukavice te toplu obuću i odjeću. Sugeriramo obući se slojevito.

Škola je za sve polaznike besplatna!

 

Prijavak na Zimsku školu rezidbe voćaka moguć je odmah po objavi ove obavijesti, a zadnji dan prijavka je u ponedjeljak, 6. veljače 2023., do 11,oo sati.  (ukoliko do tada već nije popunjena kvota od svih 25 polaznika Škole).

Idejni začetnik te voditelj i ovogodišnje škole rezidbe voćaka je Tomislav Božičević, viši stručni savjetnik, uz asistenciju kolega: Gorana Josipovića, Đurđice Kšenek, Ivice Prpića te Mladena Peraka.

Nastava započinje 7. veljače 2023.. Potrebno je doći (dovesti se) do Kaptola, gdje je u Općinskoj vijećnici teorijska nastava (prvoga dana) počinje u 9.oo sati. Ostale dane započinjemo s predavanjima u 8:oo ujutro. Sa sobom je potrebno ponijeti olovku i bilježnicu te alat za rezidbu  s pripadajućim priborom na pregled.

Napominjemo kako alat: voćarske škare i pila ne moraju biti nove, ali moraju biti OŠTRE!

 

Prijaviti se može u naš ured u Kaptolu, osobnim dolaskom, ali moguć je prijavak i telefonom. Ured za prijavu na Zimsku školu rezidbe voćaka je u Kaptolu, u zgradi Općine na 1. katu. Telefon za prijavak na Zimsku školu rezidbe voćaka – Kaptol 2023. (kao i za sve detalje vezane uz održavanje ove škole) je: 091/4882-820 – voditelju ove škole.

 

Za sve one koji dolaze izvan Požeško-slavonske županije, mjesto Kaptol je udaljeno nekih 13 km sjever-sjeveroistočno od Požege, 5 km istočno od mjesta Velika i 12 km zapadno od Kutjeva. Zborno mjesto je svakoga jutra ispred crkve u Kaptolu jer je ondje najviše mjesta za (potpuno besplatno) parkiranje.

 

D O B R O   n a m    D O Š L I !!!

 

 

Tomislav Božičević, dipl.ing.agr.

Dopunske djelatnosti, Hortikultura, Prerada, Vijest, Voćarstvo

Prvi tečaj prerade i dorade voća u Čakovcu

U organizaciji Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede, u okviru Mjere 1 “Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja”, Programa ruralnog razvoja 2014.- 2020., u Čakovcu, od 7. studenog do 10. studenog 2022. godine, organiziran je tečaj strukovnog osposobljavanja za poljoprivrednike kroz podmjeru 1.1.2. Prerada i dorada voća.

Tijekom tečaja, dvanaest polaznika imalo je priliku upoznati se sa zakonskim propisima koji reguliraju područje prerade, ekonomskim i marketinškim aspektima te tehnološkim procesima. Kako pored teorije, polaznici prolaze i veliki dio praktične nastave, u okviru tečaja organizirana je terenska radionica kod OPG-a FINOTE – OPG SARAČ NEDIN u Mačkovcu. U registriranom objektu za preradu i doradu voća polaznici su upoznati sa opremom za preradu voća, pripremom džema od aronije te preradom lješnjaka u hladno prešano ulje. U okviru objekta za preradu nalazi se i prezentacijski prostor za promociju i izravnu prodaju vlastitih prerađenih proizvoda OPG-a.

Za teorijski i praktični dio edukacije zaslužni su bili djelatnici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede iz Zagreba: Ozren Hrsto, dipl. ing. preh. teh. i Dragica Tresk Penezić, dipl. ing. agr., zatim Ljubomir Peričić, dipl. ing. agr., djelatnik u ispostavi Zadar te Adrian Horvat, dipl. ing. agr. i Ljiljana Kocen dipl. ing. agr., djelatnici u ispostavi Čakovec i Štrigova.

Tečaj je namijenjen svim zainteresiranim poljoprivrednicima bilo da se već bave preradom voća ili to tek namjeravaju, a koji su upisani u Upisnik PG/OPG-a. Program edukacije sadrži tehnološke teme koje obrađuju sušenje voća, preradu voća u sok, džem, marmeladu, pekmez, kompot, ulje, voćni ocat, voćno vino i voćne rakije. Dio predavanja daje naglasak na higijenske standarde za proizvodnju hrane, objekte za preradu te senzoričke karakteristike pojedinih proizvoda, kao i sve potrebne zakonske i zdravstvene zahtjeve za stavljanje gotovih proizvoda na tržište, promociju istih te upoznavanje sa osnovama ekonomike i poslovanja OPG-a, poreznom politikom i osnovama knjigovodstva.

Poljoprivredni proizvođači, polaznici tečaja prerade poljoprivrednih proizvoda, imaju mogućnost dobivanja potrebnih znanja za diversifikaciju svojeg gospodarstva kroz dopunske djelatnosti čime će povećati vrijednost vlastitih proizvoda  i biti konkurentniji na tržištu. Proizvodnjom kvalitetnih prerađevina, mali proizvođači svakako imaju svoje mjesto na zahtjevnom tržištu gdje kvalitetom, manjim serijama specifičnih proizvoda iz vlastite sirovine mogu biti prepoznati na tržištu i biti izvan konkurencije proizvodima velike proizvođačke industrije.

Zbog izrazito pozitivnih reakcija polaznika planira se još tečaja i demonstracijskih aktivnosti kojim će biti obuhvaćena prerada i dorada voća te prema interesu i prerada i dorada povrća. Pohađanje tečaja i demonstracijskih aktivnosti za polaznike je besplatno, odnosno financira se sredstvima EU iz Mjere 1.

Stoga, pozivamo sve zainteresirane za pohađanje tečaja da se jave djelatnicima Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede u svojoj županiji te ovisno o potrebi i interesu završe jedan od tečajeva diverzifikacije djelatnosti na OPG-u.

 

 

Fotogalerija sa tečaja: Ljubomir Peričić

Ljiljana Kocen, dipl. ing. agr., viša stručna savjetnica za agroekonomiku

Hortikultura, Vijest, Voćarstvo

10. Dani jabuka u Desiniću

20. listopada dan je posvećen kraljici voćaka – jabuci. U organizaciji Općine Desinić i Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoja poljoprivrede – područna jedinica Krapina održana je od 14. 10. – 16. 10. 2022. manifestacija 10. Dani jabuka u Desiniću. Održana je u Rodnoj kući Đure Prejca u Desiniću.

Ova manifestacija koja traje već 10 godina od osobitog je značaja za ovaj kraj i čitavo Hrvatsko zagorje.

Okuplja poljoprivrednike, OPG-ove i udruge desinićkog kraja, ali i sa cijelog područja Krapinsko – zagorske županije. Ove godine na manifestaciji je sudjelovalo 10 opg-ova, udruge desinićkog kraja, Osnovna škola, Dječji vrtić, KUD i mnogi drugi sudionici.

Uprava za stručnu podršku razvoja poljoprivrede – Područna jedinica Krapina, od samih početaka, odnosno svih deset godina sudjeluje u suorganizaciji manifestacije, a od ove godine i u njezinoj organizaciji. Manifestaciju 10. Dani jabuka u Desiniću otvorio je načelnik Općine Desinić Zvonko Škreblin, a prisutnima se obratio i ravnatelj Uprave za stručnu podršku Mladen Fruk, dipl. ing. agr. te župan Krapinsko – zagorske županije Željko Kolar.

Specijalisti  hortikulture pri Upravi su u petak 14. 10. 2022. izvršili determinaciju pristiglih primjeraka jabuka za izložbu. Sakupljeno je oko 40 sorata jabuka desinićkog kraja i okolice pa je stoga bio pravi izazov sve sorte determinirati. Djelatnici Uprave za stručnu podršku Sanja Gregurić, dipl. ing. agr., Željka Filipaj, dipl. ing. agr., Sandra Majsec, dipl. ing. agr., Nenad Očić, dipl. ing. agr. i Georg Gal, dipl. ing. agr., u subotu 15. 10. 2022. održali su demonstracijsku aktivnost sadnje stare sorte jabuka i prikaz sušenja voća.

Na ovaj način prisutni su imali priliku vidjeti pravilan način sadnje i njege sadnice u prvoj godini uz osnovnu zaštitu budući da ovom sortimentu nije potrebno toliko tretiranja jer su tolerantnije na bolesti što nam je danas i te kako važno.  Također, posjetitelji su imali priliku vidjeti i kušati čips od jabuke od starih sorata koji se pokazao kao odlična zdrava grickalica. Obilazak štandova i ocjenjivanje kolača u kategoriji za novi kolač te za tradicionalni kolač i najljepše uređeni štand, odradile su savjetnice Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Sanja Gregurić, dipl. ing. agr., Sandra Majsec, dipl. ing. agr., Željka Filipaj, dipl. ing. agr. i voditeljica manifestacije Silvija Kramarić, dipl. ing. agr. Na kraju su najboljima uručene prigodne nagrade.

 

U sklopu jubilarne desetogodišnjice izložbe, djelatnici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede sudjelovali su u izradi prigodnog kataloga sa svim sortama jabuka koje su determinirane tijekom izložbi, a u katalogu su uz sliku sorte opisane karakteristike i osobine jabuke.

 

Važnost ove manifestacije prepoznata je od strane Ministarstva poljoprivrede koje je ujedno i njezin pokrovitelj te od strane Krapinsko-zagorske županije i okolnih općina i gradova koji iskazuju potporu ovoj hvalevrijednoj manifestaciji. Stoga, nadamo se nastavku ove manifestacije i sljedeće godine sa još više primjeraka autohtonih sorata jabuke.

 

Sandra Majsec, dipl. ing. agr.

Silvija Kramarić, dipl. ing. agr.