Izobrazba o tržišnim standardima i kontroli usklađenosti voća i povrća

U periodu od 23. – 27. 10. 2023. godine, održan je „Ad Hoc“ tečaj pod nazivom: Izobrazba o tržišnim standardima i kontroli usklađenosti voća i povrća sa tržišnim standardima EU. Tečaj je održan u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Ploče, Crna rika 7A a imao je za cilj izobrazbu polaznika o tržišnim standardima i kontroli usklađenosti voća i povrća sa tržišnim standardima. Radionicu je vodila gđa. ing. Viera Baričičová, PhD. iz Ministarstva poljoprivrede Republike Slovačke. Osposobljavanju je nazočilo 9 polaznika koji su uspješno svladali propisani program.

U periodu od 23. – 27. 10. 2023. godine u Pločama je održan „Ad Hoc“ tečaj sa svrhom osposobljavanja polaznika za izdavanje Ovlaštenja registriranim trgovcima za obavljanje kontrole i izdavanja certifikata o usklađenosti svježeg voća i povrća s tržišnim standardima. Tečaju je pristupilo devet polaznika i to djelatnici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, Ministarstva poljoprivrede kao i gost s Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

Voditeljica tečaja bila je gđa. ing. Viera Baričičová, PhD., iz Ministarstva poljoprivrede Republike Slovačke koja ima vrlo bogato višedesetljetno iskustvo u provedbi navedenih tečajeva.  Izobrazba je održana u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Ploče, Crna rika 7A, uz tehničku pomoć djelatnika Područne službe za stručnu podršku Opuzen i Ploče. Tečaj je proveden u ugodnom radnom prostoru zahvaljujući angažmanu djelatnica Poduzetničkog inkubatora.

Slika 1. Praktični dio osposobljavanja o tržišnom standardu za jabuku pod vodstvom gđe. Viere Baričičové (snimio T. Validžić)

Zakonodavni okvir

Člankom 76. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, propisano je kako se svježe voće i povrće namijenjeno za prodaju potrošaču može stavljati na tržište samo ako je zdrave, besprijekorne i tržišne kakvoće i ako je naznačena zemlja podrijetla. Kako bi se ujednačila provedba ove odredbe na razini svih članica EU, donijeta je posebna provedbena uredba Komisije (EU) br. 543/2011 (7. lipnja 2011.), o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća. Ova provedbena uredba donesena je kako bi se izbjegle nepotrebne prepreke u trgovini unutar EU kao i trgovini s trećim zemljama. Uredbom je propisan Opći i posebni tržišni standard za sve svježe voće i povrće u prometu. Trenutno, Opći tržišni standard obuhvaća 88 vrsta voća i povrća s tendencijom proširenja na tropsko i orašasto voće. Posebni tržišni standard obuhvaća i propisuje tržišne standarde za 11 vrsta voća i povrća i to: agrumi, banana, breskva i nektarina, jabuka, jagoda, kivi, kruška, stolno grožđe, paprika, rajčica, salata, kudrava i širokolisna endivija.

Uredbom Komisije (EU) br. 543/2011., propisno je također kako svaka država članica treba odrediti inspekcijska tijela odgovorna za provedbu kontrola usklađenosti u svakoj fazi stavljanja na tržište, a također jedno od tih tijela treba biti nadležno za kontakte i koordinaciju između svih drugih imenovanih tijela. U RH provedbu kontrola usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima namijenjenog stavljanju na tržište i izvozu, provodi poljoprivredna inspekcija, a voća i povrće koje se uvozi, fitosanitarna inspekcija Državnog inspektorata. Trening za ovlaštenje registriranim trgovcima za obavljanje kontrole i izdavanja certifikata o usklađenosti svježeg voća i povrća s tržišnim standardima obavljaju djelatnici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Ministarstva poljoprivrede.

Slika 2. Praktični dio osposobljavanja u nasadu mandarine u k.o. Opuzen (snimio T. Validžić)

Provedba osposobljavanja

Teoretski dio tečaja provođen je od strane gđe. Baričičové u obliku Power point prezentacije kroz koje su polaznici upoznati s propisanim Posebnim tržišnim standardima za jabuku i agrume koji obuhvaćaju: limun, mandarine, klementine, naranče, limete, grejpfrut i pomelo, pri čemu je poseban naglasak iz razumljivih razloga, dan na tržišne standarde za mandarine (satsume). Sudionici su ovim putem upoznati i sa zahtjevima kakvoće i označavanja za jabuku kao i svaku pojedinu vrstu agruma.  Prema provedbenoj Uredbi br. 543/2011., svo voće i povrće svrstava se u tri klase: Klasa extra, Klasa I i Klasa II.

Slika 3. Zajednička evaluacija kakvoće svakog pojedinačnog uzorka mandarine i diskusija (snimio T. Validžić)

Praktični dio tečaja provodio se u učionici, u nasadu mandarine kao i u pakirnici tvrtke Agro Neretva d.o.o., A. Stepinca 42 u Opuzenu. U praktičnom dijelu tečaja u učionici, polaznici su educirani kroz individualni i grupni rad na 24 prezentirana uzorka jabuke i mandarine. Polaznici su na osnovi manjih ili većih odnosno vanjskih i unutarnjih nedostataka, svrstavali prezentirane proizvode u pripadajuće klase. Nakon individualnog rada sudionika, slijedila je zajednička evaluacija i diskusija vezano za utvrđenu klasu svakog pojedinog proizvoda. U posebnom dijelu radionice, razvila se diskusija o zahtjevima za označavanje pakovina agruma (sadržaj deklaracija).

U trajnom nasadu mandarine u k.o. Opuzen u vlasništvu OPG-a Tonći Palinić, polaznici su upoznati s problematikom proizvodnje, dozrijevanja i berbe mandarine kao i metodama zaštite nasada od napada mediteranske voćne muhe (Ceratitis capitata). U pakirnici tvrtke Agro Neretva d.o.o., polaznici su od strane tehnologa tvrtke upoznati s problematikom klasiranja mandarine, njezinog odzelenjavanja kao i čuvanja i skladištenja.

Slika 4. Praktični dio osposobljavanja polaznika u skladišnom prostoru i sortirnici mandarine tvrtke Agro Neretva d.o.o., Opuzen

U završnom dijelu izobrazbe, provedena je provjera usvojenih znanja kroz pismeni i praktični dio ispita. Nakon evaluacije ispitnih pitanja od strane voditeljice tečaja, utvrđeno je kako su svi sudionici tečaja uspješno položili pismeni i praktični dio testiranja. Dovršetkom postupka testiranja, dovršen je program edukacije a polaznicima su izdani Certifikati o uspješnom pohađanju „Ad Hoc“ tečaja.

dr. sc. Tihomir Validžić

Pripremi za ispis