MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Vijest

Događaji, Edukacija, EU, Govedarstvo, Međunarodna suradnja, Obavijest, Osječko-baranjska, Osvrt, Savjet, Stočarstvo, Vijest

DEMO – DOGAĐAJ U BARANJI

BARANJSKI MODEL PROIZVODNJE TELADI NA PAŠI

Ukupno deveti demonstracijski događaj, pod nazivom „Baranjski model proizvodnje teladi na paši – primjer iz prakse“, održan je na PG-u Adama Balatinca RANČ – POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, Matije Gupca 7, Gajić, Osječko-baranjska županija. Demonstracija je organizirana u okviru projekta NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration). U Republici Hrvatskoj provodi ga Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva u kampanji organiziranoj unutar Mreže 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu. Projekt je financiran iz Programa OBZOR 2020 (sredstvima iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705). Skupinu Mreža 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu, čine članovi mreže, uzgajivači, predstavnici raznih institucija u poljoprivredi, djelatnici Ministarstva poljoprivrede ali i ostali zainteresirani.

 Na početku programa, predstavljen je Projekt Nefertiti i tematska mreža Ekološki sustavi u stočarstvu (HUB 3) u Hrvatskoj s osvrtom na dosadašnje aktivnosti i održane demonstracije. Govorilo se i o modelima proizvodnih sustava uzgoja krava s naglaskom na mesno i ekološko govedarstvo, dok je središnji dio demo-događaja bilo izlaganje vlasnika farme Adama Balatinca. pod nazivom Baranjski model proizvodnje teladi na paši. Nakon toga uslijedio je vrlo zanimljiv obilazak farme, predstavljanje gospodarstva i proizvodnih površina domaćina.

PG Adama Balatinca RANČ – POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, smješten na istoku Republike Hrvatske u Baranji, pokazao se kao izvrsno demonstracijsko gospodarstvo za metodu peer-to-peer učenja (farmer – farmeru) interaktivnom komunikacijom prisutnih prigodom obilaska staje, pašnjaka kao i predstavljanja raznih inovativnih uređaja i opreme. Mnogi od njih koriste se u uzgoju stoke a dio za održavanje pašnjaka te površina koja gospodarstvo koristi intenzivno. Dosadašnjim iskustvom, ulaganjima i inovativnošću na svojem gospodarstvu Adam Balatinac se istaknuo u proizvodnji teladi u području mesnog govedarstva te je uspješno prikazao organizaciju i upravljanje na primjeru vlastite farme s mnogim detaljima korisnim za sve sudionike. Osobitost ovog PG-a je kontinuirano ulaganje u znanje te pripremanje novog naraštaja za preuzimanje proizvodnje s obzirom da kćer vlasnika gospodarstva studira na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku.

mr.sc. Dario Zagorec

voditelj mreže (HUB-a) 3

 

Edukacija, Ratarstvo, Vijest

SORTNI POKUS SOJE U GORNJEM PODOTOČJU – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

U Gornjem Podotočju u Zagrebačkoj županiji održana je 22. rujna demonstracijska aktivnost  „Prikaz suvremene i dobre prakse u proizvodnji soje u sjeverozapadnoj Hrvatskoj“. Soja kao kultura postala je još jedna kultura u plodoredu u ovom dijelu Hrvatske zbog stabilnosti u proizvodnji, cijeni, mogućnosti prodaje i pozitivnom doprinosu plodnosti tla za narednu kulturu. Primijećeno je povećanje površina pod sojom prema podacima o podnesenim Zahtjevima za izravna plaćanja u 2020. godini za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju. Zbog toga je postavljen pokus na OPG-u Stjepana Antolčića, sa 20 sorata soje kako bi poljoprivrednici mogli dobiti uvid u karakteristike pojedine sorte, njihovu adaptabilnost na klimatske uvjete na ovom području i prinose koje mogu ostvariti u postojećim uvjetima uz primjenu optimalne agrotehnike.

Tablica1. Površine zasijane sojom prema Zahtjevima za izravna plaćanja u 2020. godini (Izvor: APPRRR)

Slika 1. Prikaz sorata u polju

Raspon sorata prema grupi zriobe kretao se od 000 do grupe I. Postignuti su urodi od 3,76 do 4,76 t/ha suhog zrna, a vlaga se kretala od 13 do 18 %. Zrno je nakon žetve sušeno u sušari.

Prisutni poljoprivrednici na događaju upoznati su s agrotehničkim mjerama provedenima na pokusnoj parceli, agrotehnikom soje, zaštitom od korova i karakteristikama pojedinih sorata uz pregled na polju.

Slika 2. Informiranje o tijeku pokusa

Iz izlaganja djelatnika Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede i sudjelovanje poljoprivrednika u raspravi vrijedno je izdvojiti neka zapažanja i preporuke za proizvođače soje:

 • Poželjno je tlo dobrih vodozračnih osobina.
 • Obavezno obaviti analizu tla.
 • Povoljna pH vrijednost tla između 6,5 i 7,2 uz dobru opskrbljenost fosforom.
 • Izvedena zimska brazda i pravovremeno zatvaranje zimske brazde u proljeće.
 • Ciljana gnojidba prema preporuci.
 • Priprema tla za sjetvu od mrvičaste do orašaste strukture. Ukoliko površina parcele nije potpuno ravna birati sorte koje prvu plodnu etažu formiraju na dovoljnoj visini od razine tla kako ne bi došlo do gubitaka pri kombajniranju
 • Valjanje u slučaju lošije pripreme ili sušnijih uvjeta pri sjetvi.
 • Izbor ranijeg sortimenta zbog mogućnosti pravovremene žetve i pripreme tla za narednu kulturu prije jesenskih kiša. Idealno bi bilo da se žetva može obaviti nakon sjetve uljane repice, a prije berbe kukuruza.
 • Prije sjetve obaviti inokulaciju sjemena simbiotskim bakterijama, jer uz povoljne uvjete predstavlja najjeftiniji izvor dušika. U pokusu nije bila potrebna prihrana.
 • Sjetva na razmak od 25 ili 50 cm? U gustom sklopu sijano žitnom sijačicom na 25 cm prilikom zatvaranja sklopa dolazi do gušenja korova, u ljetnim mjesecima ukoliko ima dovoljno vlage dolazi do izduživanja biljaka i mogućnosti nalijeganja usjeva uslijed kiša i vjetra. Takav slučaj je bio u pokusu. Sjetva u rjeđem sklopu potiče grananje sorata koje imaju tu karakteristiku, manji je utrošak sjemena i nema gaženja redova prilikom njege usjeva.
 • Zaštita od korova u gustom sklopu isključivo kemijskim sredstvima, dok kod sjetve na razmak od 50 cm postoji mogućnost međuredne kultivacije
 • Žetvu obaviti pri vlazi zrna od 13 do 14 % jer se pri toj vlazi može skladištiti bez sušenja. Ukoliko su vlage veće treba osigurati sušenje u sušari. U ovom primjeru vlage su bile veće, a prišlo se žetvi jer gospodarstvo ima sušaru.
 • Osim za proizvodnju ulja i proteinska sirovina za proizvodnju hrane za ljude koristi se i kao visokovrijedno krmivo za ishranu stoke. Postoje sorte čije zrno nije potrebno termički obraditi prije hranidbe stoke.
 • Na slijedećem linku može se preuzeti brošura o agrotehnici uzgoja soje https://www.savjetodavna.hr/wp-content/uploads/publikacije/AgrotehnikaSojeWeb102018.pdf

Slika 3. Edukacija u polju

Prema  Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu (NN 22/20 i 57/20) poljoprivrednici za usjeve soje uz osnovno i preraspodijeljeno plaćanje mogu ostvariti i potporu za zelena plaćanja, te proizvodno vezanu potporu za krmne proteinske usjeve.

Osnovni uvjet za  ostvarenje potpore za prihvatljive površine pod sojom je da je soja proizvedena od certificiranog sjemena genetski nemodificirane soje u količini od najmanje 80 kilograma po hektaru prijavljene površine soje, o čemu korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja do 15. listopada 2020. godine sljedeće dokaze:

– kopiju računa o plaćenom komercijalnom sjemenu kojeg koristi te godine ili drugi dokument kojim se može dokazati porijeklo i količina sjemena i

– certifikat s vreće kojeg će mu Agencija za plaćanja nakon poništavanja vratiti ili certifikat o sjemenu uz otpremnicu HAPIH-a.

Za potrebe provedbe zelene prakse na ekološki značajnim površinama na kojima se uzgajaju kulture koje fiksiraju dušik ne smiju se primjenjivati sredstva za zaštitu bilja.

Proizvodno vezane potpore (PVP) za krmne proteinske usjeve može ostvariti korisnik programa izravnih plaćanja za prihvatljive površine na kojima se proizvode krmni proteinski usjevi i to za najmanje jedan hektar prihvatljive površine krmnih proteinskih kultura. Među takve kulture spada soja za stočnu hranu, ali korisnik mora na svom poljoprivrednom gospodarstvu držati barem 2 uvjetna grla po prihvatljivom hektaru soje za stočnu hranu.

Slika 4. Infomativna ploča o pokusu

Ovom prilikom zahvaljujem svim sudionicima demonstracijske aktivnosti koju provode službenici Ministarstva poljoprivrede u okviru mjere 1. Programa ruralnog razvoja, podmjere 1.2. i tipa operacije 1.2.1. u cilju prijenosa znanja i aktivnosti informiranja poljoprivrednih proizvođača.

Veliko hvala na suradnji distributerima soje, tvrtkama: Axereal Croatia d.o.o., , Bc Institut, d.d., Mauthner d.o.o., Poljoprivredni Institut Osijek i RWA Hrvatska d.o.o. te proizvođaču i distributeru sredstava za zaštitu bilja, tvrtki BASF Croatia d.o.o. kao i OPG-u Stjepana Antolčića za sudjelovanje u provedbi pokusa.

Slika 5. Završetak žetve

 

Dragica Tresk Penezić

Hortikultura, Maslinarstvo, Vijest

Prva preporuka-Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva (dalje: Uprava za stručnu podršku) i njezini službenici na terenu nastavljaju s provedbom projekta „Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja“, koji se počeo provoditi 2018. godine uoči berbe maslina, s ciljem davanja preporuka maslinarima za pravovremenu berbu.

Korištenjem najsuvremenije analitičke tehnike, tzv. NIR spektrometrije (punog naziva Diode array bliska infracrvena DA NIR), učinkovito se i jednostavno utvrđuje sadržaj ulja u suhoj tvari ploda masline, koji je stabilan pokazatelj sadržaja ulja u plodu i ne mijenja porastom težine ploda.

Uzorkovanje plodova maslina za to ispitivanje počelo je ove godine 07. rujna 2020. i planira se završiti kad maslina dostigne maksimalni sadržaj ulja u plodovima, što se iskustveno očekuje oko 23. studenoga 2020., ovisno o sorti i području uzgoja maslina. Uzorkovanje za analize obavlja se svakih 7 dana, na 9 područja uzgoja duž hrvatskog priobalja: Zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, poluotok Pelješac, otok Korčula i jug Dalmacije – Konavle, i to na sortama: Buža, Istarska bjelica, Leccino, Oblica, Slivnjača/Simjaca, Plominka, Mašnjača, Krvavica, Levantinka, Lastovka i Drobnica.

PRVA PREPORUKA

STANJE NA TERENU

→ Ukupno stanje u maslinarskim regijama Republike Hrvatske, osim Istre, obilježeno je sušom i kroničnim nedostatkom vode, koja traje još od svibnja 2020. Od tada pa do danas kiša je vrlo rijetko padala, a ponegdje i nije uopće bilo kiše.

→ Posljedica tih vremenskih prilika/neprilika u maslinicima, koji nemaju navodnjavanje, je  da maslina dosta pati i ne razvija se u normalno očekivanom stanju. Masline su suhe i smežurane, s vrlo malo pulpe i već sada je upitna kvaliteta ploda u smislu daljnje prerade u ulje.

Osim toga, u kolovozu, pa i u rujnu, maslina nije stvarala nove listove, što je dokaz da je u tom vremenu hibernirala tj. spavala te samim time nije stvarala ni ulje.

→ Poteškoće će u narednom vremenu dodatno stvarati i nagla promjena pigmenta, što će dodatno buniti maslinare, a razlog će biti nagla promjena temperatura, s toplog na hladnije i niže noćne temperature. Također, s očekivanom kišom dodatne poteškoće stvarati će i napad štetnika (maslinine muhe), koji je već sada u trećoj, a ponegdje i u četvrtoj generaciji.

→ Optimalan rok berbe za očekivati je da neće biti tako brzo, zbog navedenih stresova masline. Poslije prve najavljivane kiše preporučuje se tretiranje protiv štetnika, kako bi se maslini ostavilo dovoljno vremena za postepeno i zakašnjelo dozrijevanje.

Pogledajte rezultate NIR analize plodova maslina u 2 roka uzorkovanja, tablica 1.

Mehanizacija, Natjecanje u oranju, Ratarstvo, Vijest

Održano 10. županijsko natjecanje u oranju Grada Zagreba 2020.

U nedjelju 20. rujna 2020. godine u Kupinečkom Kraljevcu, u organizaciji Udruge orača Grada Zagreba (UOGZ), Vijeća Gradske četvrti Brezovica i Mjesnog odbora Kupinečki Kraljevec, održano je 10. županijsko natjecanje orača Grada Zagreba 2020.

Suorganizator i pokrovitelj natjecanja bio je Grad Zagreb – Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba.

Prisutne je pozdravio i natjecanje otvorio Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, počasni član Udruge orača Grada Zagreba, koji u potpunosti podržava ovu manifestaciju od početka natjecateljskog oranja u Gradu Zagrebu, te da će to nastaviti činiti i u budućnosti. Gradonačelnik je istaknuo važnost oranja kao jednog od najbitnijih elemenata u poljoprivrednoj proizvodnji i naglasio da bez hrvatskih sela i seljaka nema ni europske Hrvatske.

Uz predstavnike lokalne samouprave – Gradske četvrti Brezovica i Mjesnog odbora Kupinečki Kraljevec, natjecanju su nazočili i Draženka Grah, predsjednica Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača (HUONO), ujedno i pomoćnica pročelnika, kao i Dejan Jaić, pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo.

Na natjecanju je sudjelovalo ukupno jedanaest natjecatelja.

U kategoriji plugova ravnjaka natjecalo se osam natjecatelja – Ivan Novoselec (prvo mjesto), Božo Dumić (drugo mjesto), Mihael Kalaj (treće mjesto), Jurica Milača  (četvrto mjesto), Tihomir Milača (peto mjesto), Ivica Jagar (šesto mjesto), Franjo Mavračić (sedmo mjesto) i Matko Babić (osmo mjesto), te tri natjecatelja u kategoriji plugova premetnjaka – Dubravko Kalaj (prvo mjesto), Matija Ivančić (drugo mjesto) i Karlo Čuvar (treće mjesto).

Prema odluci UOGZ, a radi osiguranja dovoljnog vremena za pripreme za natjecanje, prvoplasirani natjecatelji u obje kategorije stekli su pravo sudjelovanja na 18. natjecanju u oranju Republike Hrvatske 2021. godine. Natjecatelji koji će predstavljati Grad Zagreb na ovom natjecanju su pobjednici Dubravko Kalaj u kategoriji plugova premetnjaka, i Ivan Novoselec u kategoriji plugova ravnjaka.

Ocjenjivanje su, prema Pravilniku svjetskog natjecanja u oranju, obavili certificirani suci Marijan Mavračić i Tomislav Viceban te Luka Jović, a mjeritelji dubine oranja bili su Božidar Dumić i Vladimir Leskovac. Voditelj natjecanja i glavni sudac bio je Dario Padro.

Osim nagrada i priznanja za sudjelovanje svim natjecateljima, natjecatelji su nagrađeni i pobjedničkim peharima i diplomama za  prvoplasirane natjecatelje u obje kategorije.

Sponzori natjecanja bili su Bc Institut d.d., KWS Sjeme d.o.o., Danon d.o.o. te Gospodarski list koji je ujedno bio i medijski pokrovitelj natjecanja.

Posebnu zahvalu upućujemo svim članovima Udruge orača Grada Zagreba koji su svojim radom i trudom  omogućili ovo natjecanje.

Dario Padro, dipl. ing. agr., predsjednik Udruge orača Grada Zagreba

 

Cvjećarstvo, Hortikultura, Vijest

Predstavljena 25. međunarodna izložba cvijeća u Varaždinu

U organizaciji Udruge vrtlara varaždinske županije predstavljena je jubilarna 25. Međunarodna izložba cvijeća, pod nazivom „Barok, glazba, cvijeće“ na glavnom trgu ispred gradske vijećnice u Varaždinu. Ovogodišnji floristi i kreatori cvjetnih dekoracija inspirirani su dosadašnjim partnerima Varaždinskih baroknih večeri koje obilježavaju 50-tu obljetnicu. Cvjetne instalacije u obliku baroknog stola, muzičkih instrumenata, cvjetnih zidova i ljuljačke obogatili su glavni trg do kojeg dopiru zvukovi barokne glazbe.

U izradu cvjetnih instalacija uključili su se varaždinski floristi i učenici dvije srednje škole s profesoricama, kao i tim florista koji će sljedeće godine sudjelovati u Poljskoj na natjecanju, kao predstavnici hrvatskih florista (Suzana Lonjak – državna prvakinja, Tihomir Koščak i Blaženka Omrčanin).

Unatoč trenutnoj situaciji svi ljubitelji cvijeća i turisti će moći uživati i pogledati ovu izložbu cvijeća na otvorenom.

Služba za stručnu podršku

Varaždinska županija

Dr. sc. Mara Bogović

Dopunske djelatnosti, Prerada, Vijest

Ocjenjivanje proizvoda prerade biljnog podrijetla

Cijenjeni prerađivači,

S posebnim zadovoljstvom obavještavamo vas da će se drugu godinu za redom održati Ocjenjivanje proizvoda prerade biljnog podrijetla. Organizator ocjenjivanja je Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede, a partneri  Agronomski fakultet  i Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Cilj ovog projekta je razvoj prerade na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i dizanje opće razine kvalitete proizvoda. Kotizacija se ne naplaćuje, a proglašenje najbolje ocijenjenih proizvoda i podjela diploma bit će na 6. Sajmu zimnice i autohtonih proizvoda

Očekujući Vaše javljanje, zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i vremenu.

S poštovanjem,

Organizator

 

ORGANIZATOR:

 • Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva

PARTNERI:

 • Agronomski fakultet
 • Prehrambeno-biotehnološki fakultet

OCJENJIVANJE

Ocjenjivanje proizvoda prerade biljnog podrijetla održat će se 06. i 07. listopada 2020. u prostorima Ministarstva poljoprivrede na adresi Bani 110, Buzin u Zagrebu

Proizvode će  ocjenjivati  komisija sastavljena od profesora s Agronomskog fakulteta , Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta te naših službenika koji se bave preradom proizvoda biljnog podrijetla

Na ocjenjivanje se mogu prijaviti maksimalno 3 proizvoda biljnog podrijetla proizvedeni u registriranim objektima

Za svaki prijavljeni uzorak obavezno je dostaviti minimalno:

3 boce voćnog vina/soka, 2 boce rakije/likera/octa

3 pakiranja zimnice od voća/povrća i/ili ostalih biljnih prerađevina

Uzorci se dostavljaju zajedno s prijavnicom do 29. rujna 2020. u Ministarstvo poljoprivrede, Bani 110, Buzin, 10010 Zagreb ili u Vama najbližu ispostavu Ministarstva poljoprivrede (bivše Savjetodavne službe).

Prijavnicu možete preuzeti OVDJE.

Kontakt osoba:

Ozren Hrsto

+385 99 4972 599

ozren.hrsto@mps.hr

Govedarstvo, Stočarstvo, Vijest

HUB 3: POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ – BARANJA

Baranjski model proizvodnje teladi na paši – primjer iz prakse

Pozivamo Vas dana 23. rujna 2020. (srijeda), s početkom u 11:00 sati na demonstracijski događaj pod nazivom „Baranjski model proizvodnje teladi na paši – primjer iz prakse“, koji će se održati na PG-u Adama Balatinca RANČ – POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, Matije Gupca 7, Gajić, Osječko-baranjska županija.

Okupljanje i uvodni dio demonstracije s izlaganjima kao i praktični dio uz obilazak farme i pašnjaka odvijat će se na adresi PG-a RANČ – POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, Matije Gupca 7, Gajić, općina Draž, vlasnika Adama Balatinca.

Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

Praktična su iskustva u proizvodnom sustavu tova na paši u Hrvatskoj nedostatna a potencijal je ogroman. Cilj je ukloniti predrasude i motivirati postojeće te potencijalne poljoprivrednike za pravilno upravljanje pašnim govedarstvom. Iskustva najboljih praktičara u upravljanju proizvodnjom na tom području i primjeri na njihovim farmama mogu biti od velike koristi za sve sudionike osobito u proizvodnji teladi, uzgoju životinja te poboljšanju zdravlja i dobrobiti. Vlasnik gospodarstva RANČ – POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA Adam Balatinac (M. Gupca 7, Gajić) pokazat će vlastiti model farme i u praksi ukazati na mnoge detalje naročito važne u mesnom govedarstvu. PROGRAM demonstracijskog događaja možete naći na linku POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ.

Demonstracijski događaj organizira se unutar Mreže 3 (HUB 3) – Ekološki sustavi u stočarstvu u projektu NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration), kojeg u Republici Hrvatskoj provodi Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva. Financiran je iz Programa OBZOR 2020 (sredstva iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705). Skupinu pod nazivom HUB 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu, čine članovi mreže, uzgajivači, predstavnici raznih institucija u poljoprivredi, savjetodavci djelatnici Ministarstva poljoprivrede ali i svi ostali zainteresirani koji će nam se pridružiti tijekom trajanja projekta. 

Demonstracijske aktivnosti usredotočene su na nove prakse i tehnologije, poboljšanju tzv. čvrstoće životinja (animal robustness), uzgoja, dobrobiti i hranidbe. Također, usredotočene su na razmjenu znanja i iskustava oko specifičnosti u ekološkom uzgoju stoke koje će omogućiti privlačenje konvencionalnih poljoprivrednika, te njihov prijelaz u ekološke. Isto tako teži se poboljšati obuhvat te interakciju s potrošačima.

Demonstracija će se odvijati uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera i korištenje zaštitnih maski!

Mr. sc. Dario Zagorec, voditelj mreže (HUB-a) 3

Ratarstvo, Vijest

Rezultati žetve sortnog pokusa suncokreta u Koprivničko-križevačkoj županiji

U petak, 18. rujna obavljena je žetva sortnog pokusa suncokreta u mjestu Bakovčice, u Koprivničko-križevačkoj županiji. Posljednjih nekoliko godina raste interes poljoprivrednih proizvođača za sjetvu suncokreta i na sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Iako je udio površina zasijanih suncokretom u ovom dijelu Hrvatske mali u odnosu na ukupne površine suncokreta u Republici Hrvatskoj, broj proizvođača kojima je to „nova“ poljoprivredna vrsta u sustavu proizvodnje na gospodarstvu, raste iz godine u godinu.

Površine suncokreta za koje je podnijet jedinstveni zahtjev za plaćanja u razdoblju 2015.-2020. godine u usporedbi s 2013. godinom (za 3 županije sjeverozapadne Hrvatske u usporedbi s RH). Izvor podataka: APPRRR

Klimatske promjene, izbor hibrida kraće vegetacije suncokreta te siguran otkup omogućuju uzgoj suncokreta i u ovom dijelu Republike Hrvatske. Stoga se već drugu godinu za redom postavlja komparativni pokus.

Cilj pokusa je usporediti adaptabilnost hibrida suncokreta ranije vegetacije koji se nalaze na našem tržištu, na uvjete proizvodnje u sjeverozapadnoj Hrvatskoj uz primjenu optimalnih agrotehničkih mjera. U pokusu je bio zastupljeno ukupno 20 hibrida suncokreta. Svi hibridi u pokusu bili su tzv. Clearfild hibridi (IMI) tolerantni na aktivnu tvar imazamoks i hibridi tolerantni na aktivnu tvar tribernuron metil (SULFO tehnologija). Takav je pokus postavljen i u Osijeku na pokušalištu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Cilj je usporediti postignut prinos i sadržaj ulja na ove dvije lokacije. Također, jedan od ciljeva organizacije ovakvih edukacija jest upozoriti poljoprivredne proizvođače na važnost rotacije usjeva, jer se upravo ove godine zbog povoljnih uvjeta moglo vidjeti dosta šteta na usjevima uljarica uslijed pojave biljnih bolesti na pojedinim parcelama.

Raspon postignutog uroda u ovom pokusu je od 3,01 do 4,62 t/ha, a prosječno postignut prinos je 3,97 t/ha. Raspon vlage zrna je od 5,6 do 9,1%, a prosjek je iznosio 7,1%.

Na dijelu pokusne parcele primijenjena je različita razina gnojidbe na istom hibridu. Prinosi su se kretali u rasponu od 4,39 do 5,07 t/ha, a raspon vlage zrna je od 7,5 do 9,0%.

Ovom prilikom zahvaljujem svim sudionicima demonstracijske aktivnosti koju službenici Ministarstva poljoprivrede provode okviru mjere 1. Programa ruralnog razvoja, podmjere 1.2. i tipa operacije 1.2.1. a s ciljem prijenosa znanja i informiranja poljoprivrednih proizvođača. Zahvaljujem na suradnji distributerima suncokreta, tvrtkama: Corteva Agriscience, KWS sjeme d.o.o., Mass Seeds, Poljoprivredni institut Osijek, RWA Hrvatska d.o.o. i Syngenta Agro d.o.o. kao i tvrtki Zeleni Hit i tvrtki BASF Croatia d.o.o. koji su sudjelovali u provedbi ovog pokusa i naravno OPG-u Kušenić koji već drugu godinu za redom provodi sortni pokus suncokreta.

Mr. sc. Tatjana Međimurec

Događaji, Edukacija, Ekološka poljoprivreda, EU, Govedarstvo, Ličko-senjska, Osvrt, Savjet, Stočarstvo, Vijest

DEMO – DOGAĐAJ U UDBINI: EKOLOŠKI TOV GOVEDA U PAŠNOM SUSTAVU

Ukupno osmi demonstracijski događaj, od kojih četvrti u Lici pod nazivom „Ekološki tov goveda u pašnom sustavu – primjer iz prakse“, održan je 16.09.2020. na PG-u Mladena Kušekovića NATURA BEEF, Rebić 18, Udbina, Ličko-senjska županija. Demonstracija je organizirana u okviru projekta NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration). U Republici Hrvatskoj provodi ga Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva u kampanji organiziranoj unutar Mreže 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu. Projekt je financiran iz Programa OBZOR 2020 (sredstvima iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705). Skupinu Mreža 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu, čine članovi mreže, uzgajivači, predstavnici raznih institucija u poljoprivredi, djelatnici Ministarstva poljoprivrede ali i ostali zainteresirani.

Na početku programa, predstavljen je Projekt Nefertiti i tematska mreža Ekološki sustavi u stočarstvu (HUB 3) u Hrvatskoj s osvrtom na dosadašnje aktivnosti i održane demonstracije. Govorilo se i o modelima proizvodnih sustava uzgoja krava s naglaskom na mesno i ekološko govedarstvo, dok je središnji dio demo-događaja bilo izlaganje vlasnika farme Mladena Kušekovića. pod nazivom Ekološki tov goveda u pašnom sustavu. Nakon toga uslijedio je vrlo zanimljiv obilazak farme, predstavljanje gospodarstva i proizvodnih površina domaćina.

PG Mladena Kušekovića NATURA BEEF, smješteno na rubu Krbavskog polja podno Udbine, pokazalo se kao izvrsno demonstracijsko gospodarstvo za metodu peer-to-peer učenja (farmer – farmeru) interaktivnom komunikacijom prisutnih prigodom obilaska staje, pašnjaka kao i predstavljanja raznih inovativnih uređaja i opreme. Mnogi od njih koriste se u uzgoju stoke a dio za održavanje pašnjaka te površina koja gospodarstvo koristi intenzivno. Na gospodarstvu prevladava pasmina aubrac, odlično prilagodljiva surovijim klimatskim uvjetima koji vladaju na tom području. Naglašeno je da su krški pašnjaci vrlo nepovoljno stanište i ograničavajući čimbenik za proizvodnju i korištenje, no izrazito velikim naporima, unatoč mnogobrojnim problemima, ipak se razumno koriste. Dosadašnjim iskustvom, ulaganjima i inovativnošću na svojem gospodarstvu Mladen Kušeković se potvrdio kao važan proizvođač u području mesnog i ekološkog govedarstva te je uspješno prikazao organizaciju i upravljanje na primjeru vlastite farme s mnogim detaljima korisnim za sve sudionike.

mr.sc. Dario Zagorec

voditelj mreže (HUB-a) 3

Dopunske djelatnosti, Vijest

Održan sajam poljoprivrede Agro-tour Slavonija u Požegi

19. rujna 2020. na požeškom Trgu Svetog Trojstva održana je manifestacija ”Agro-tour Slavonija”- sajam poljoprivrede i seoskog turizma, koji je okupio proizvođače poljoprivrednih kultura i prerađevina koje nisu standardne i svakodnevno dostupne kupcima te predstavnike seoskih gospodarstava koji su predstavili sredine i ponudu iz kojih dolaze.

Cilj Sajma je okupiti i predstaviti proizvođače iz Slavonije i Baranje, predstaviti gospodarstva, njihove proizvode, seoski turizam, i kulturne sadržaje iz sredine iz koje dolaze. Ovo je bila prilika da da se građanima i potencijalnim poslovnim partnerima prikaže sva raznolikost bogate i ponosne Slavonije.

Unatoč teškoj situaciji, sajam je okupio 35 proizvođača iz cijele Slavonije, uz brojna kulturno umjetnička društva, pjesmu i tamburu. Posjetitelji su mogli kušati i kupiti domaće sireve, med, bučino ulje, razne vrste vina i likera i brojne druge proizvode.

Djelatnici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva upoznali su zainteresirane sa programima Ruralnog razvoja Ministarstva poljoprivrede, kao i aktualnoj problematici u poljoprivrednoj proizvodnji.

Ivica Prpić, dipl. ing. agr.