Vijest

Događaji, Međunarodna suradnja, Vijest

Prva online Nacionalna Climate Farm Demo (CFD) konferencija „Ne postoji Planet B“

Početkom prosinca 2023. (8. 12.) održana je Prva online Climate Farm Demo (CFD) konferencija “ Ne postoji Planet B“ u organizaciji projektnog tima CFD projekta ispred Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede (dalje Uprava) pri Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske (MP RH). Velik broj sudionika koji su činili pilot demo poljoprivrednici, savjetnici, projekt menadžeri iz inozemstva, znanstvenici, studenti, potrošači, kreatori politike, mediji te lanci opskrbe dokaz su spremnosti svih nazočnih da se aktivnije uključe u rješavanje klimatskih promjena i politika.

Prvo se obratio ravnatelj Uprave, gosp. Mladen Fruk koji je naglasio da smo unatrag desetak i više godina svjedoci da klimatske promjene uzrokuju značajne poremećaje u svakodnevnim društvenim aktivnostima. Nažalost, uz energiju i transport kao glavne izvore emisije stakleničkih plinova, poljoprivreda i šumarstvo se u većini zemalja smatra 3. izvorom stakleničkih plinova. RH ne ulazi u prvu skupinu europskih država – emitera stakleničkih plinova, no  mi svakako ne možemo niti želimo ostati izolirani u toj dugotrajnoj borbi za postizanje nulte emisije do 2050.godine. Brojčani pokazatelji i prognostički modeli u svezi klimatskih promjena koji cirkuliraju unutar znanstveno-stručne zajednice su u mnogim segmentima zabrinjavajući i zovu na ozbiljnost i hitne promjene u našem načinu razmišljanja, života, prehrane, transporta, opskrbe energijom, raspolaganja otpadom te zahvatima u poljoprivredi i šumarstvu.

Posebno veliki izazovi bit će u prilagodbi i ublažavanju klimatskih promjena u sektoru poljoprivrede. Pri tome se u tim stremljenjima za smanjenje ugljične emisije ne može niti smije biti isključiv već naprotiv uključiv i otvoren za sve aktere sustava AKIS koji je ugrađen u same temelje Zajedničke poljoprivredne politike. Raduje stoga spoznaja da je projekt Climate Farm Demo blistavi primjer AKIS-a na nacionalnom i EU nivou jer razmjena znanja na svim razinama te primjene inovativnih tehnika u poljoprivredi predstavljaju polaznu točku u borbi protiv klimatskih promjena.

Predloženi radni paketi kao i tematska područja unutar Climate Farm Demo projekta; zatim primjena ugljičnih kalkulatora za procjenu emisije stakleničkih plinova na pilot demo gospodarstvima, izrada i primjena Plana prilagodbe i ublažavanja na klimatske promjene te održavanje 75 demonstracijskih događaja u RH s više od 1500 očekivanih sudionika garancija su da će Climate Farm Demo sigurno ostvariti svoje temeljne ciljeve, a to su uvođenje klimatski pametnih politika u poljoprivredu, smanjenje ugljičnih emisija za barem 30 % na pilot demo gospodarstvima te u konačnici pozitivan učinak na poljoprivrednike, agrobiznis, potrošače i društvo.

Nakon uvodnog obraćanja ravnatelja Fruka, pažljivo smo slušali CFD projekt menadžere iz inozemstva, gosp. Adriena Guichaoua (ACTA, Francuska) i gđa. Slađanu Blažević (Biosense, Srbija) koji su nam dali jasan uvid u program, strukturu i ciljeve projekta kao i važnost pravilne i pravodobne komunikacije, distribucije i iskorištavanja ideja i rezultata projekta. Zatim je slijedilo obraćanje nacionalnog koordinatora CFD RH dr. sc. Zlatka Tomljanovića koji je u kratkim crtama objasnio program rada CFD Hrvatska (više o tom može se pronaći na linku https://www.savjetodavna.hr/wp-content/uploads/2023/11/CFD-web-1Final.pdf).

Posebno zanimljiva izlaganja u svezi znanstvenih spoznaja kako se boriti protiv klimatskih promjena bila su od izv. prof. dr. sc. Darije Bilandžije s Agronomskog fakulteta te izv. prof. dr. sc. Hrvoja Valpotića s Veterinarskog fakulteta. Pri tome je izv. prof. Bilandžija dala naglasak na utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu, mjere prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena dok nas je izv. prof. Valpotić izvijestio o strategijama za smanjenje emisije metana kod mliječnih krava.

Također, u radu konferencije je sudjelovala i Jasmina Vagan, nacionalna koordinatorica projekta Climate Smart Adviser (CSA) koja je upoznala sudionike konferencije o programu rada CSA projekta. Valja naglasiti da je CSA prvenstveno usmjeren na usavršavanje i osposobljavanje savjetnika za klimatske promjene te se naslanja i tijesno surađuje s projektom CFD.

U konačnici razvila se zanimljiva rasprava s mnogim otvorenim pitanjima i prijedlozima. Također, predloženi su i jednoglasno prihvaćeni zaključci konferencije.

Zaključci Prve online Nacionalne CFD konferencije „ Ne postoji Planet B“:

 • Klimatske promjene predstavljaju stvarnu ugrozu i opasnost za cjelokupno društvo
 • Izazovi prema održivoj i ugljično neutralnoj poljoprivredi bit će veliki i tražit će sudjelovanje svih aktera AKIS-a na razini EU i RH
 • CFD projekt na EU i RH razini predstavlja polazišnu točku u borbi protiv klimatskih promjena te je otvoren za suradnju sa svim ostalim projektima na EU i RH razini
 • Nužna je uzajamna i redovita razmjena znanja i inovacija između poljoprivrednika, savjetnika, znanstveno-stručne zajednice, studenata, lanaca opskrbe, potrošača, kreatora politika i medija
 • Procjena ugljičnog otiska svake farme te primjena plana prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena put su prema smanjenju emisije stakleničkih plinova u poljoprivredi

 

Juraj Ostoić, dipl. ing. agr., koordinator CFD savjetnika

Inovativne tehnologije, Vijest

Mobilna aplikacija Agro GTF

Agro GTF je mobilna aplikacija Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju namijenjena poljoprivrednicima u svrhu dokazivanja poljoprivredne aktivnosti pomoću geotagiranih fotografija. Poljoprivrednu aktivnost potrebno je dokazati:

– u procesima  upisa i ažuriranja ARKOD-a sukladno propisu koji definira evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta;

– na poljoprivrednim površinama za koje su tražene potpore, a na kojima nije moguće utvrditi poljoprivrednu aktivnost korištenjem satelitskih snimaka tj.  u procesu kaskadnih provjera kada je potrebno dodatno dokazivanje kriterija za potporu od strane poljoprivrednika (razjašnjavanje crvenih i žutih parcela iz Monitoring sustava) ili

– temeljem evidencije poljoprivrednika o aktivnostima na parceli za kriterije za koje je Pravilnikom o provedbi izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja propisano obvezno dokazivanje poljoprivredne aktivnosti/prakse geotagiranom fotografijom.

U svrhu dokazivanja poljoprivredne aktivnosti APPRRR može putem Agro GTF mobilne aplikacije zatražiti geotagirane fotografije od poljoprivrednika (poslati zadatak) ili poljoprivrednik u podružnici Agencije za plaćanja može zatražiti da mu se dostavi zadatak slikanja parcele na AgroGTF kako bi zabilježio poljoprivrednu aktivnost ili praksu.

Obavijest o zahtjevu za geotagiranu fotografiju i roku dostave dostavlja se poljoprivredniku putem AgroGTF mobilne aplikacije i putem AGRONET-a – modul Izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja/Obavijesti.

Poljoprivrednik putem AgroGTF mobilne aplikacije fotografira parcelu i šalje geotagiranu fotografiju Agenciji za plaćanja.

AgroGTF mobilnu aplikaciju poljoprivrednik preuzima na mobilni uređaj putem Google Play i App Stora i pristupa aplikaciji pomoću istog korisničkog imena i zaporke koji su mu izdani za pristup AGRONET sustavu.

Ako poljoprivrednik ne dostavi geotagiranu fotografiju u zadanom roku, koju je Agencija za plaćanja zatražila od korisnika, smatra se da taj uvjet prihvatljivosti za intervenciju nije ispunjen.

Više o aplikaciji i preuzimanje uputa za korištenje možete pronaći na stranicama Agencije za plaćanja (kliknite ovdje).

Međunarodna suradnja, Vijest

Održana druga „Opća skupština Koordinacijskih tijela AKIS-a“

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede sudjeluje u projektu Obzor 2021 modernAKIS koji prati i pomaže u implementaciji AKIS-a sustava iz Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). Organizacija Opće skupštine Koordinacijskih tijela AKIS-a bila je obveza, ali i privilegija Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede te je vrlo uspješno je održana u studenom.

U Zagrebu 7. i 8. studenog 2023. u Hotelu Academia održana je druga Generalna skupština (GA) Koordinacijskih tijela AKIS-a (CBs), koja je sastanak Koordinacijskih tijela AKIS-a i ključnih aktera AKIS-a iz svih država članica EU.

Na konferenciji je sudjelovalo 99 sudionika a ciljevi druge GA AKIS CBs bili su produbiti našu razmjenu o postavljanju i radu AKIS-a i AKIS CB-ova, naučiti i razmijeniti tokove znanja kako na razini politike, tako i na razini praktičnog iskustva, te definirati prioritete i sukreiranje plan učenja za 2024.

Zagreb se pokazao kao dobar domaćin te su svi pohvalili i Ministarstvo i Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede za vrlo dobro organiziranu i konstruktivnu skupštinu, tako da svi skupa možemo biti ponosni.

O Projektu modernAKIS

(Modernizacija poljoprivrede kroz učinkovitije i učinkoviti sustavi poljoprivrednog znanja i inovacija, poboljšanje nacionalne AKIS organizacije u zajedničkom kreativnom procesu diljem EU)

Projektni partneri iz svih država članica EU, Ključne institucije u AKIS-u

Proračun: 9.999.481,25 EUR

Trajanje: 7 godina 2022. – 2029.

Koordinator: Poljoprivredna komora Austrije

modernAKIS ima za cilj poboljšati kapacitete aktera AKIS-a za iskorištavanje pojedinačnih, organizacijskih i sustavnih resursa potreban za transformaciju prema koherentnijim, djelotvornijim i učinkovitijim AKIS sustavima i prijelaz na više održivo gospodarenje i korištenje prirodnih resursa u poljoprivredi i šumarstvu. U tu svrhu izgradit će i njegovati europsku mrežu od najmanje 1.000 ključnih AKIS-ovih aktera, uključujući koordinaciju AKIS-a tijela iz svih država članica EU-a koja će djelovati kao okosnice u transformaciji sustava AKIS prema učinkovitijem upravljanje i modernizacija europskog poljoprivredno-prehrambenog sektora. Projekt će također izgraditi njihove kapacitete ključni akteri AKIS-a prema razumijevanju i angažmanu sustava, omogućujući im da provedu dugoročne promjene sustava koje će poboljšati AKIS. Osim toga, uspostavit će najmanje 1 zajednicu prakse (CoP) u svakoj državi članici, čime će se omogućiti sudionici da djeluju kao nosioci promjena u svojim zajednicama.

Osim toga, modernAKIS će pružiti sveobuhvatan digitalni katalog s novim znanjem i iskustvom te najmanje 80 alata i metoda koji podržavaju ključne aktere AKIS-a za poboljšanje protok znanja i razvoj AKIS-a koji dobro funkcionira u skladu s relevantnim političkim ciljevima, npr. Green Deal, Farm2Fork, SDGs.

Galerija sa Konferencije:

Dopunske djelatnosti, Sirarstvo, Stočarstvo, Vijest

6. Nacionalno ocjenjivanja sireva i drugih mliječnih proizvoda

Već šestu godinu za redom Uprava za stručnu potporu razvoju poljoprivrede, Ministarstva poljoprivrede i Savez malih sirara RH „SirCro“ organiziraju Nacionalno ocjenjivanje sireva i drugih mliječnih proizvoda.

Svaki registrirani proizvođač može, besplatno, na ocjenjivanje dostaviti najviše 3 proizvoda te su naši sirari dobili sve detaljne informacije putem svojih e-mail adresa.

Ocjenjivanje dostavljenih uzoraka je 21. i 22. studenog 2023. godine u Zagrebu u dvorani za preradu Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede na adresi Vukovarska 78.

Sireve i druge mliječne proizvode ocijeniti će Stručno Povjerenstvo u sljedećem sastavu:

 • Prof. dr. sc. Samir Kalit, predsjednik
 • Prof. dr. sc. Rajka Božanić, član
 • Izv. prof. dr. sc. Milna Tudor Kalit, član
 • Višnja Krapljan, dipl. ing. agr., član
 • Anđelka Pejaković, dipl. ing. agr., član

Nakon ocjenjivanja objaviti ćemo izvješće sa ocjenjivanja te naše proizvođače obavijestiti o rezultatima putem njihovih e-mail adresa.

Pozivano i ovim putem naše sirare da se prijave i iskoriste ovu priliku kako bi besplatno kontrolirali kvalitetu svojih proizvoda. Prijavnicu za ocjenjivanje možete preuzeti ovdje (kliknite na link).

 

Organizacijski odbor

Hortikultura, Vijest, Voćarstvo, Zaštita bilja

Izobrazba o tržišnim standardima i kontroli usklađenosti voća i povrća

U periodu od 23. – 27. 10. 2023. godine, održan je „Ad Hoc“ tečaj pod nazivom: Izobrazba o tržišnim standardima i kontroli usklađenosti voća i povrća sa tržišnim standardima EU. Tečaj je održan u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Ploče, Crna rika 7A a imao je za cilj izobrazbu polaznika o tržišnim standardima i kontroli usklađenosti voća i povrća sa tržišnim standardima. Radionicu je vodila gđa. ing. Viera Baričičová, PhD. iz Ministarstva poljoprivrede Republike Slovačke. Osposobljavanju je nazočilo 9 polaznika koji su uspješno svladali propisani program.

U periodu od 23. – 27. 10. 2023. godine u Pločama je održan „Ad Hoc“ tečaj sa svrhom osposobljavanja polaznika za izdavanje Ovlaštenja registriranim trgovcima za obavljanje kontrole i izdavanja certifikata o usklađenosti svježeg voća i povrća s tržišnim standardima. Tečaju je pristupilo devet polaznika i to djelatnici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, Ministarstva poljoprivrede kao i gost s Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

Voditeljica tečaja bila je gđa. ing. Viera Baričičová, PhD., iz Ministarstva poljoprivrede Republike Slovačke koja ima vrlo bogato višedesetljetno iskustvo u provedbi navedenih tečajeva.  Izobrazba je održana u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Ploče, Crna rika 7A, uz tehničku pomoć djelatnika Područne službe za stručnu podršku Opuzen i Ploče. Tečaj je proveden u ugodnom radnom prostoru zahvaljujući angažmanu djelatnica Poduzetničkog inkubatora.

Slika 1. Praktični dio osposobljavanja o tržišnom standardu za jabuku pod vodstvom gđe. Viere Baričičové (snimio T. Validžić)

Zakonodavni okvir

Člankom 76. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, propisano je kako se svježe voće i povrće namijenjeno za prodaju potrošaču može stavljati na tržište samo ako je zdrave, besprijekorne i tržišne kakvoće i ako je naznačena zemlja podrijetla. Kako bi se ujednačila provedba ove odredbe na razini svih članica EU, donijeta je posebna provedbena uredba Komisije (EU) br. 543/2011 (7. lipnja 2011.), o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća. Ova provedbena uredba donesena je kako bi se izbjegle nepotrebne prepreke u trgovini unutar EU kao i trgovini s trećim zemljama. Uredbom je propisan Opći i posebni tržišni standard za sve svježe voće i povrće u prometu. Trenutno, Opći tržišni standard obuhvaća 88 vrsta voća i povrća s tendencijom proširenja na tropsko i orašasto voće. Posebni tržišni standard obuhvaća i propisuje tržišne standarde za 11 vrsta voća i povrća i to: agrumi, banana, breskva i nektarina, jabuka, jagoda, kivi, kruška, stolno grožđe, paprika, rajčica, salata, kudrava i širokolisna endivija.

Uredbom Komisije (EU) br. 543/2011., propisno je također kako svaka država članica treba odrediti inspekcijska tijela odgovorna za provedbu kontrola usklađenosti u svakoj fazi stavljanja na tržište, a također jedno od tih tijela treba biti nadležno za kontakte i koordinaciju između svih drugih imenovanih tijela. U RH provedbu kontrola usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima namijenjenog stavljanju na tržište i izvozu, provodi poljoprivredna inspekcija, a voća i povrće koje se uvozi, fitosanitarna inspekcija Državnog inspektorata. Trening za ovlaštenje registriranim trgovcima za obavljanje kontrole i izdavanja certifikata o usklađenosti svježeg voća i povrća s tržišnim standardima obavljaju djelatnici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Ministarstva poljoprivrede.

Slika 2. Praktični dio osposobljavanja u nasadu mandarine u k.o. Opuzen (snimio T. Validžić)

Provedba osposobljavanja

Teoretski dio tečaja provođen je od strane gđe. Baričičové u obliku Power point prezentacije kroz koje su polaznici upoznati s propisanim Posebnim tržišnim standardima za jabuku i agrume koji obuhvaćaju: limun, mandarine, klementine, naranče, limete, grejpfrut i pomelo, pri čemu je poseban naglasak iz razumljivih razloga, dan na tržišne standarde za mandarine (satsume). Sudionici su ovim putem upoznati i sa zahtjevima kakvoće i označavanja za jabuku kao i svaku pojedinu vrstu agruma.  Prema provedbenoj Uredbi br. 543/2011., svo voće i povrće svrstava se u tri klase: Klasa extra, Klasa I i Klasa II.

Slika 3. Zajednička evaluacija kakvoće svakog pojedinačnog uzorka mandarine i diskusija (snimio T. Validžić)

Praktični dio tečaja provodio se u učionici, u nasadu mandarine kao i u pakirnici tvrtke Agro Neretva d.o.o., A. Stepinca 42 u Opuzenu. U praktičnom dijelu tečaja u učionici, polaznici su educirani kroz individualni i grupni rad na 24 prezentirana uzorka jabuke i mandarine. Polaznici su na osnovi manjih ili većih odnosno vanjskih i unutarnjih nedostataka, svrstavali prezentirane proizvode u pripadajuće klase. Nakon individualnog rada sudionika, slijedila je zajednička evaluacija i diskusija vezano za utvrđenu klasu svakog pojedinog proizvoda. U posebnom dijelu radionice, razvila se diskusija o zahtjevima za označavanje pakovina agruma (sadržaj deklaracija).

U trajnom nasadu mandarine u k.o. Opuzen u vlasništvu OPG-a Tonći Palinić, polaznici su upoznati s problematikom proizvodnje, dozrijevanja i berbe mandarine kao i metodama zaštite nasada od napada mediteranske voćne muhe (Ceratitis capitata). U pakirnici tvrtke Agro Neretva d.o.o., polaznici su od strane tehnologa tvrtke upoznati s problematikom klasiranja mandarine, njezinog odzelenjavanja kao i čuvanja i skladištenja.

Slika 4. Praktični dio osposobljavanja polaznika u skladišnom prostoru i sortirnici mandarine tvrtke Agro Neretva d.o.o., Opuzen

U završnom dijelu izobrazbe, provedena je provjera usvojenih znanja kroz pismeni i praktični dio ispita. Nakon evaluacije ispitnih pitanja od strane voditeljice tečaja, utvrđeno je kako su svi sudionici tečaja uspješno položili pismeni i praktični dio testiranja. Dovršetkom postupka testiranja, dovršen je program edukacije a polaznicima su izdani Certifikati o uspješnom pohađanju „Ad Hoc“ tečaja.

dr. sc. Tihomir Validžić

Edukacija, Vijest

Obavezne edukacije za poljoprivrednike

Sva poljoprivredna gospodarstva koja su prilikom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu u 2023. godini zatražila plaćanje za eko sheme, proizvodno vezana plaćanja (PVP), IAKS mjere i mlade poljoprivrednike preuzeli su obvezu pohađanja izobrazbe.

Sukladno odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu („Narodne novine“ br.  25/23, 52/23 i 56/23) jedan od uvjeta za ostvarenje potpore je dokaz o završenoj izobrazbi. Korisnici plaćanja za eko sheme, proizvodno vezana plaćanja (PVP) i IAKS mjere obvezni su u godini podnošenja zahtjeva završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati. Izobrazbe, individualna savjetovanja i demonstracijske aktivnosti sukladno Pravilniku o provedbi intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. („Narodne novine“ br. 68/23) mogu obavljajati privatne savjetodavne službe, samostalne ili u okviru druge pravne osobe, privatni savjetnici, nevladine organizacije, Ministarstvo poljoprivrede, uprava nadležna za savjetovanje i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. Edukacije su za korisnike besplatne. Nepoštivanje propisanih obveza za korisnike pojedinih intervencija ima za posljedicu primjenu administrativnih kazni od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Kako pravilno odabrati edukaciju?

Četiri su obavezne teme o kojima se polaznici tečajeva educiraju na tečajevima, ovisno o tome za što je pojedini korisnik podnio zahtjev za potporu:

 1. EKO SHEME
 2. PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA
 3. IAKS mjere
 4. IZOBRAZBA MLADIH POLJOPRIVREDNIKA

Niže se navode nazivi tečaja na koje se korisnici potpora mogu prijaviti. Odabir ovisi o zatraženim potporama u Zahtjevu za potpore u 2023. godini.

 • EKO SHEME + Proizvodno vezana plaćanja (biljna proizvodnja) 2023. – (oznaka 78.01. – A)
 • Proizvodno vezana plaćanja (stočarska proizvodnja) + IAKS mjere (stočarska proizvodnja) 2023. – (oznaka 78.01. – C)
 • IAKS mjere 2023. – (oznaka 78.01. – 3)
 • EKO SHEME 2023. – (oznaka 78.01. – 1)
 • PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA – (oznaka 78.01. – 2)
 • IAKS mjere bez stočarske proizvodnje – (oznaka 78.01. – B)
 • Izobrazba mladih poljoprivrednika 2023. – (oznaka 78.01. – 4)

Tečajevi se mogu izabrati na mrežnoj stranici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede www.savjetodavna.hr, pod Savjetovanja i tečajevi. Prilikom odabira željenog tečaja prikazat će se svi potrebni podatci o tečaju: način izvođenja tečaja (u predavaonici ili online (webinar)), adresa, vrijeme odžavanja, predavači kao i popis intervencija za koje se priznaje navedeni tečaj. Korisnici se sami mogu prijaviti na željeni tečaj. Broj slobodnih mjesta također se prikazuje. Niže je u slikama prikazan način prijave i odabir tečaja. Tečajevi se održavaju na području cijele Republike Hrvatske.

Mrežna stranica za odabir tečaja: www.savjetodavna.hr/tecajevi

 

Primjer odabira tečaja po mjestu i vremenu održavanja te željenoj temi i načinu održavanja edukacije (uživo ili webinar):

 

Primjer za jedan odabrani tečaj. Za koje se odabrane intervencije u zahtjevu za potpore u 2023. godini priznaje odabrani tečaj:

 

Kako se prijaviti na tečaj?

Kako znati ima li slobodnih mjesta na tečaju?

 

 

Podaci za prijavu na tečaj

Obavezno je upisati točne podatke za polaznika tečaja:

 

Tko mora pohađati tečaj naziva Izobrazba mladih poljoprivrednika?

Plaćanje za mlade poljoprivrednike je intervencija unutar proizvodno nevezanih izravnih plaćanja, koja se odobrava za najviše do 50 hektara s ciljem poticanja generacijske obnove u poljoprivredi i nije uvjetovana vrstom ili obujmom proizvodnje.

Mladi poljoprivrednik je fizička osoba u dobi od 18 do navršenih 40 godina koja je u razdoblju do pet godina prije godine podnošenja Jedinstvenog zahtjeva prvi puta postavljena kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva te koja samostalno upravlja i odgovorna je za obavljanje poljoprivrednih aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu, kao i odgovorna osoba u trgovačkom društvu, koja je vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala društva.

Da bi ostvarili pravo na dodatnu potporu dohotku za mlade poljoprivrednike koja se dodjeljuje za razdoblje pet godina i odobrava korisnicima osnovne potpore dohotku za održivost, nositelj poljoprivrednog gospodarstva (odgovorna osoba) mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • nije stariji od 40 godina u godini podnošenja prvog zahtjeva za osnovno plaćanje,
 • prvi puta osniva poljoprivredno gospodarstvo u godini podnošenja prvog zahtjeva za osnovno plaćanje ili je već osnovao poljoprivredno gospodarstvo unatrag pet godina prije podnošenja prvog zahtjeva za osnovno plaćanje,
 • podnosi zahtjev za plaćanje za mlade poljoprivrednike za gospodarstvo koje mu je prvo u kojem je nositelj,
 • mora posjedovati odgovarajuća stručna znanja i vještine o poljoprivredi što dokazuje:
  • svjedodžbom srednje stručne spreme o završenom obrazovanju poljoprivrednog, prehrambeno tehnološkog ili veterinarskog smjera ili
  • potvrdom o završenom diplomskom ili preddiplomskom studiju agronomskog, prehrambeno tehnološkog ili veterinarskog smjera ili
  • radnim iskustvom u području poljoprivrede, prehrambene tehnologije ili veterine u trajanju od najmanje dvije godine te potvrdom o završenom priznatom strukovnom tečaju iz područja poljoprivrede, prehrambene tehnologije ili veterine potvrđenom od strane nadležnog tijela.

Korisnici koji su podnijeli zahtjev za potporu dohotku za mlade poljoprivrednike po prvi puta u 2023. godini, dužni su do 31. prosinca 2023. godine podružnici Agencije za plaćanja dostaviti kopiju dokumenta kojim dokazuju podatak o obrazovanju.

Dosadašnji korisnici plaćanja za mlade poljoprivrednike, kojima nije završilo razdoblje od pet godina mogu ostvariti potporu za Intervenciju 30.01 Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike za preostalo razdoblje (do pet godina).

Rok za završetak obavezne izobraze

Rok za završetak izobraze je 31. prosinca 2023. godine. Stoga poljoprivrednci trebaju voditi računa da na vrijeme izaberu tečaj koji im odgovara obzirom na podneseni zahtjev za potpore, obzirom na vrijeme i mjesto održavanja tečajeva. Raspored održavanja tečajeva objavljuje se javno, na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede www.savjetodavna.hr, pod Savjetovanja i tečajevi. Tečajevi se najavljuju najmanje 14 dana prije održavanja, a održavaju se uživo ili putem webinara. Odabir odgovarajućeg tečaja olakšan je tako da se može odabrati željena županija, mjesec održavanja tečaja i tema tečaja. Polaznik osposobljavanja može biti nositelj ili član poljoprivrednog gospodarstva, a za pravnu osobu odgovorna osoba ili zaposlenik (na temelju ugovora o radu na određeno i na neodređeno vrijeme te vlasnik obrta).

Za neke od intervencija potrebno je individualno savjetovanje

Korisnici intervencija 31.02. (Ekstezivno gospodarenje pašnjacima) i 31.04. (Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama) sukladno Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (Narodne novine br. 25/23,51/23 i 56/23) obavezni su koristiti individualno savjetovanje te između ostalog na propisanim Obrascima navesti ime i prezime osobe koja je provela individualno savjetovanje vezano za izradu plana gnojidbe, odnosno ime i prezime osobe koja je provela individualno savjetovanje kod izrade godišnjeg plana pašarenja za svaku ARKOD parcelu pašnjaka i krških pašnjaka, datum provedenog savjetovanja te naziv i broj dokumenta kojim se individualno savjetovanje potvrđuje. Također, korisnici intervencije 70.04. (Ekološki uzgoj) koji prelaze na ekološki uzgoj i upisali su se u Upisnik ekoloških subjekata u godini podnošenja zahtjeva dužni su u prvoj godini obveze koristiti dodatna 4-6 sata individualnog savjetovanja. Korisnici navedene tri intervencije koji imaju obavezu individualnog savjetovanja mogu podnijeti Zahtjev za individualnim savjetovanjem Upravi za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede putem mrežne stranice.

Ostale teme namijenjene podizanju razine znanja poljoprivrednih proizvođača

Osim obaveznih tema, poljoprivrednici se mogu besplatno educirati i iz njima zanimljivih područja iz kojih žele nadograditi znanja i vještine. Ostale teme obuhvaćaju edukacije iz sljedećih područja:

 • Biljna proizvodnja (ratarstvo, povrćarstvo, voćarstvo, maslinarstvo, vinogradarstvo, ljekovito i aromatično bilje, cvjećarstvo, sjemenarstvo)
 • Stočarska proizvodnja (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo, peradarstvo, pčelarstvo)
 • Energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije
 • Standardi EU (okoliš, zdravlje, higijena)
 • Diversifikacija aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu
 • Seoski turizam
 • Inovacije i digitalne tehnologije u poljoprivredi
 • Osnivanje i upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom
 • Uvjeti zapošljavanja i obveze poslodavaca vezane za zdravlje ljudi i zaštitu na radu
 • Marketing i tržište
 • Osnove poljoprivrednog računovodstva
 • Zakonodavstvo u poljoprivredi
 • Udruživanje poljoprivrednika

 

mr. sc. Tatjana Martinović

 

 

Međunarodna suradnja, Mehanizacija, Ministarstvo poljoprivrede, Natjecanje u oranju, Ratarstvo, Vijest

Izvješće s 68. svjetskog natjecanja u oranju, Kuldiga 2023.

Od 13. do 14. listopada 2023. godine u Latviji je održano 68. Svjetsko natjecanje u oranju.

 

Natjecanje se održalo u mjestu Kuldiga u organizaciji Svjetske oračke organizacije i krovne oračke udruge zemlje domaćina  Latvijske organizacije orača. Na natjecanju su sudjelovali predstavnici 24 zemlje u kategoriji ravnjaka i 22 zemlje u kategoriji premetnjaka.

 

Oranje je provedeno uz izrazito teške uvjete, hladnoću i kišu. Hrvatski tim iznajmio je dodatnu parcelu za pred-trening kako bi se što bolje prilagodio uvjetima i tipu tla. Nažalost, vremenski uvjeti su se stalno mijenjali i doslovno je trebalo iskoristiti svaki trenutak kako bi se kišne dane maksimalno anuliralo. Prvi dan natjecanja bio je na ruku oračima i organizatoru, izvanredno oranje kod većine orača što svakako uključuje i naše. Drugi dan natjecanja bio je nešto što neće zaboraviti niti jedan službeni sudionik natjecanja – jaka kiša, jaki vjetar, najgore vrijeme u povijesti oranja. Sreća, u smislu izvlačenja natjecateljske parcele, koja je reljefom bila prikladna oranju, pomazala je neke, na žalost ne i naše natjecatelje, da budemo iskreni neki su imali još i manje sreće od nas. U konačnici natjecanje se održalo, pouke i iskustva zasigurno će koristiti u budućnosti.

 

 

Republiku Hrvatsku su ove godine predstavljali Saša Višak u kategoriji ravnjaka koji je završio natjecanje na 14. mjestu i Josip Martinović u kategoriji premetnjaka koji je završio natjecanje na 16. mjestu. Pratili su ih Ivica Prpić – WPO Board Member, Siniša Hrgović – trener i sudac te Ivan Krušelj, tajnik HUONO-a i službeni sudac u mjerenju dubine oranja. Ekipi su se o svom trošku priključili i ovogodišnji vice prvaci RH u oranju: Domagoj Vuk i David Aleksa koji su bili od velike koristi na samim treninzima, a pomogli su i krovnoj Svjetskoj organizaciji kao suci u mjerenju dubine.

 

 

Svjetska oračka organizacija – World Ploughing Organization (WPO) pokrenula je davne 1953. godine prvo organizirano natjecanje. Svjetska oračka organizacija potiče i čuva umijeće i usavršavanje vještine oranja zemlje, promiče Svjetska natjecanja u oranju, omogućuje demonstracijski rad i trgovinske izložbe, potiče razvoj i usvajanje poboljšanih tehnika i pomagala čovjeku u svim granama poljoprivrede, potiče snažan duh suradnje poduzeća u proizvodnji hrane za rastuću svjetsku populaciju, potiče zajedništvo i razumijevanje među ljudima svih naroda i podržava i surađuje ​​s drugim tijelima ili udrugama u promicanju svojih ciljeva. Od 2005. godine natjecateljska ekipa iz Republike Hrvatske ravnopravno sudjeluje na svjetskim natjecanjima u obje natjecteljske kategorije (plug ravnjak i premetnjak).

 

 

Naša galerija slika:

 

 

Rezultati: https://worldploughing.org/?p=6868

 

Fotografije prvog dana: https://shorturl.at/hKNRV

 

Fotografije drugog dana: https://shorturl.at/iDFHI

 

69. Svjetsko natjecanje održat će se u Estoniji u kolovozu 2024. godine.

 

 

Sirarstvo, Vijest

Konferencija europskih malih sirara u Švicarskoj

Europski mali sirari koji imaju obiteljske ili obrtničke sirane udruženi su u mrežu malih sirara FACEnetwork i sastaju se jednom godišnje kako bi razmijenili ideje, raspravljali o važnim temama i usporedili svoja iskustva i taj u početku jednodnevni događaj je prerastao u višednevni kongres, koji uključuje posjete farmama, konferenciju i rasprave unutar radnih grupa. Svake godine kongres organizira druga zemlja članica.

13. po redu međunarodna konferencija održana je od 11. do 13. listopada u kantonu Fribourg u mjestu Grangeneuve u Švicarskoj, a u sklopu konferencije održana je i godišnja skupština FACEnetwork (Farmhaus and Artisan Cheese & Dairy Producers European Network).

Organizator konferencije je bila krovna organizacija sirarskih stručnjaka FROMARTE koja daje veliku podršku i pruža pomoć malim obrtničkim siranama na području raznih usluga, usavršavanja, odnosa s javnošću te politike i tržišta. Brine se za oko 500 obrtničkih i obiteljskih sirana diljem Švicarske. One prerađuju oko 1,1 milijun tona mlijeka ili 1/3 godišnje proizvodnje od 9.700 proizvođača, a proizvedu 115.000 tona sira ili 2/3 švicarske proizvodnje sira (imaju oko 80% udjela u izvozu sira). Obrtničke i obiteljske sirane osiguravaju oko 2400 radnih mjesta, uglavnom u ruralnim područjima s još oko 450 pripravnika koji se školuju za zanimanje majstora sirara.

Grangeneuve je selo u kojem se nalazi centar kompetencija kantona Fribourg odnosno Institut za obuku, savjetovanje i pomoć u području poljoprivrede (stočarstva, hortikulture, proizvodnje hrane, ekonomije, menagementa i šumarstva). Prvi spomen naselja potječe iz  1263. godine Grangi Nouva. Farma Grangeneuve se spominje 1834. godine sa stajom, žitnicom, pečenjarom, drvarnicom i ciglanom. Godine 1900. u Grangeneuveu je osnovana poljoprivredna škola, a godine 1923. Poljoprivredni institut kantona Fribourg s mljekarskom sekcijom i školskom siranom premješten je u Grangeneuve. Uslijedila je 1929. stočarska, 1931. voćarsko-hortikulturna i 1933. biljno-fitosanitarna sekcija. Poljoprivredna škola se premjestila u Grangeneuve 1967. godine, a obnovljena 1981. godine. Savezni istraživački institut za stočarstvo (od 2017. Agroscope) ima sjedište u Grangeneuveu od 1974. godine. Poljoprivredni institut Grangeneueve je u stvari istinski centar kompetencija za poljoprivredu kantona Fribourg u kojem možete vidjeti i naučiti sve šta trebate znati u biljnoj i stočarskoj proizvodnji i preradi te šumarstvu.

Ovogodišnja predavanja, prezentacije i radne grupe bavile su se svim aspektima proizvodnje i prerade sirovog mlijeka kroz razna predavanja i radionice, a prvog dana je bio organiziran posjet na šest različitih destinacija koje su uključivale posjet jednoj sirani i dvjema farmama:

Tour 1: Gruyère AOP

Tour 2: Vacherin fribourgeois AOP

Tour 3: Mountain cheese from Fribourg

Tour 4: Emmental AOP

Tour 5: Various cheeses from Berne

Hrvatski sudionici konferencije su sudjelovali na četvrtoj turi (stručnom izletu): Emmental AOP (appellation d’origine protégée – u hrvatskoj: zaštićena oznaka izvornosti ZOI).

Posjetili smo siranu Berg-Käserei Oberbütschel u kantonu Bern na 922 metra nadmorske visine te dvije farme krava u blizini, koje proizvode mlijeko po pravilima za zaštićeni sir Emmentaler (bez silaže). Izlet nam je pokazao sve ono šta uvijek i zamišljamo kada pomislimo na Švicarsku – brežuljci i planine sa zelenim pašnjacima i kravama gdje god pogledate te sveprisutnim zvukovima zvona.

Između mnoštva mliječnih farmi naišli smo i na farme kokoši nesilica na otvorenom, uzgoj konja i ovaca te neizbježne turističke usluge u ruralnom prostoru.

Vrhunac konferencije koji mami i oko i nepce svakog sudionika i istinskog ljubitelja sira bio je cheese buffet sa izuzetno lijepo i maštovito prezentiranim sirevima iz različitih regija Europe. Prezentaciju svih sireva su napravili djelatnici kuhinje instituta koji se svakodnevno brinu za prehranu svih učenika, studenata i zaposlenika.

Možemo zaključiti da svaki izlet, ekskurzija, konferencija ili samo razgovor s kolegama u europskim zemljama nam daju novi polet i nadu da možda i naše mljekarstvo i sirarstvo neće nestati jer se nakon povratka uvijek zapitate pa zar i mi ne možemo krenuti tim koracima i postići barem dio njihovog uspjeha.

 

Anđelka Pejaković, dipl. ing. agr.

Barbara Sever, mag. ing. agr.

Govedarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo, Vijest

OPG Hubzin – u fokusu kvaliteta krme

Proizvodnja kvalitetne voluminozne krme za većinu je poljoprivrednih gospodarstava jedan od najvažnijih ciljeva. Kako bi se osigurala godišnja zaliha hrane i održala najveća moguća hranidbena vrijednost i zdravstvena ispravnost, važno je proizvesti voluminoznu krmu najveće kvalitete. Na hranidbenu vrijednost voluminoznih krmiva utjecaj imaju mnogobrojni čimbenici.

Jedan je od najvažnijih košnja trave u optimalnom vremenu, odnosno važno je odrediti optimalno vrijeme skidanja usjeva. Kako postoje značajne razlike u kemijskom sastavu i hranjivoj vrijednosti pojedinih biljnih vrsta, kultura i varijeteta, također je važno utvrditi njihov sadržaj u pojedinoj krmi. Na sve to ukazano je u izlaganjima na radionici pod nazivom „Usporedbe hranjive vrijednosti sadržaja krme proizvedene na gospodarstvu”. Ova demonstracijska aktivnost održana je 12. listopada 2023. godine na OPG-u HUBZIN, vlasnice Martine Hubzin, u mjestu Čabraji. Organizator je bilo Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede.

U okviru demonstracijske aktivnosti sudionicima su prikazani rezultati analiza hranjive vrijednosti krme proizvedene na gospodarstvu kao i usporedba kvalitete na lokalnom/regionalnom području te nacionalnom nivou. Na gospodarstvu su pokazane najkvalitetnije vrste voluminoznih krmiva, prednosti proizvodnje najkvalitetnije krme i optimizacije proizvodnje s ciljem poboljšanja strategije upravljanja hranidbom s naglaskom na tranziciju. Ukazano je i na greške u proizvodnji koje se najčešće događaju.

OPG Hubzin s dugogodišnjom tradicijom proizvodnje mlijeka predstavila je mlada poljoprivrednica Martina Hubzin. U pratnji iskusnog uzgajivača Miroslava Hubzina svi su sudionici obišli gospodarstvo. Polaznici radionice mogli su vidjeti staju sa stadom krava simentalske pasmine, silose za spremanje silaže i sjenaže te različite vrste voluminoznih krmiva proizvedenih na OPG-u. Treba istaknuti da su na ovakvim demonstracijskim aktivnostima organiziranim na OPG-ovima, dobra iskustva praktičara u upravljanju proizvodnjom mlijeka i primjeri na njihovim farmama od velike koristi za sve sudionike.

mr. sc. Dario Zagorec, voditelj Službe

 

 

Događaji, Dopunske djelatnosti, Prerada, Vijest

5. ocjenjivanje prehrambenih proizvoda prerade biljnog podrijetla

U sklopu 9. Sajma zimnice i autohtonih proizvoda Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede organizirala je 5. ocjenjivanje prehrambenih proizvoda prerade biljnog podrijetla koje je održano 6. listopada 2023. u prostorima Ministarstva poljoprivrede u Zagrebu. Pored djelatnika Uprave koji se bave preradom proizvoda biljnog podrijetla u stručnom povjerenstvu za ocjenjivanje sudjelovali su i priznati profesori u toj domeni sa Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta  i  Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sedmeročlano povjerenstvo za ocjenjivanje zimnice vodila je prof. dr. sc. Branka Levaj.

 

Ocijenjeno je 121 uzoraka u 9 kategorija te je dodijeljeno 118 diploma : 70 zlatnih, 34 srebrne, 10 brončanih i 4 priznanja. Kod 3 uzorka uočene su greške u tehnologiji proizvodnje te takvi uzorci nisu zadovoljili organoleptičke standarde i nisu ocjenjeni. Po pojedinim kategorijama dodijeljeno je 8 šampionskih odličja i šampion 5. ocjenjivanja prehrambenih proizvoda prerade biljnog podrijetla.

 

Šampion u kategoriji sokovi i sirupi

Sok od aronije – OPG Grđan Slavica (Zagreb)

 

Šampion u kategoriji džemovi/marmelade i pekmezi

Džem Jagoda – OPG Kranjčević (Carevdar)

 

Šampion u kategoriji umaci i namazi

Zimski grah salata – Benediktinke Sv. Marije (Zadar)

 

Šampion u kategoriji kiselo povrće

Cikla – OPG Drempetić (Donja Stubica)

 

Šampion u suho voće, krekeri, pahuljice, kolači, tjestenina

Liofilizirane jabuke – OPG Matekalo (Koprivnica)

 

Šampion u kategoriji rakije, likeri, voćna vina i octovi

Limunčelo – OPG Zvonimir Benčić

 

Šampion u kategoriji ajvari

Domaći ajvar ljuti – OPG Zorko Mirjana (Donja Gračenica)

 

Najbolji inovativni proizvod

Mlinci od varaždinske heljde – OPG Dario Pocedulić (Gornji Kučan)

 

Šampion 5. ocjenjivanja prehrambenih proizvoda prerade biljnog podrijetla

Liofilizirane jabuke – OPG Matekalo (Koprivnica)

 

Rezultate ocjenjivanja preuzmite ovdje.

 

Ocjenjivači
1 Prof. dr. sc. Branka Levaj – predsjednik povjerenstva
2 Prof. dr. sc. Verica Dragović- Uzelac – član
3 Prof. dr. sc. Nadica Dobričević – član
4 Doc. dr. sc. Maja Repaić – član
5 Valentina Kranjec – član
6 Mirna Dadić Ćućić – član
7 Ozren Hrsto – član