MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Vijest

Inovativne tehnologije, Mehanizacija, Ratarstvo, Vijest

NAJAVA ZA DEMONSTRACIJSKU AKTIVNOST „PRIMJENA SENZORA ZA ODREĐIVANJE OPTIMALNIH POTREBA BILJAKA ZA DUŠIKOM“

Dana 20. svibnja 2022. (petak), s početkom u 10:00 sati održat će se demonstracijska aktivnost na temu „Primjena senzora za određivanje optimalnih potreba biljaka za dušikom“ – pokušalište Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, u Osječko-baranjskoj županiji.

Organizator demonstracije je Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede u suradnji s prof. dr. sc. Mladenom Jurišić i prof. dr. sc. Ivanom Plaščak s fakulteta Agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Katedra za geoinformacijske tehnologije i GIS.

Demonstracijska aktivnost provest će se kroz nekoliko cjelina:

 • Uvodno o primjeni senzora za određivanje optimalnih potreba biljaka za dušikom,
 • Varijabilnost i rješavanje problema varijabilnosti ključnog za održivu poljoprivredu,
 • Proksimalni biljni senzorski sustavi,
 • Refleksija i fluorescencija krošnji usjeva, senzori, tehnike u nastajanju u ispitivanju biljaka,
 • Indeksi vegetacije, kalibracija senzora, prilike i ograničenja,
 • Demonstracijska aktivnost primjene senzora za određivanje optimalnih potreba biljaka za dušikom,
 • Kartiranje potreba za dušikom, korištenje očitavanja u stvarnom vremenu za primjenu varijabilnih tretmana prihrane dušikom,
 • Rasprava, pitanja i zaključci.

Pozivamo sve zainteresirane poljoprivrednike da sudjeluju u navedenoj demonstraciji.

Edukacija, Vijest

SEOSKI TURIZAM – PRAKTIČNA DEMONSTRACIJA

Upoznavanje korisnika s izgledom seoskog turizma, minimalno tehničkih uvjeta za registraciju kušaonice i izletišta te smještajnih kapaciteta na OPG-u uz prikaz mogućnosti proizvoda i usluga kojima se može diversificirati dohodak poljoprivrednog gospodarstva bila je tema praktične demonstracije održane 27. travnja 2022. godine na OPG-u Zadravec Romina u Kusanovcu, Općina Brckovljani, Zagrebačka županija. Demonstraciju je posjetilo 40 poljoprivrednih proizvođača, većinom malih sirara iz različitih krajeva Hrvatske.

OPG Zadravec ima registriranu dopunsku djelatnost pružanja nekoliko turističkih usluga  i ugostiteljskih usluga na OPG-u i to tipa izletište. Osim toga ima primarnu proizvodnju mlijeka te preradu mlijeka u sireve u mini-sirani što joj je bila osnovica za pokretanje dopunske djelatnosti kušaonice sira koja je prerasla vrlo brzo u izletište.

Seoski turizam je oblik turizma na poljoprivrednim gospodarstvima koji podrazumijeva povremeni boravak turista u seoskoj sredini koji posjetiteljima, osim čistog zraka i prirodnog ambijenta, pruža različite mogućnosti aktivnog sudjelovanja u životu i radu u seoskom gospodarstvu te sudjelovanje u raznim blagdanskim i drugim manifestacijama.

Seoski turizam na OPG-u je dopunska djelatnost kroz koju pruža turističke i/ili ugostiteljske usluge.

Turističke usluge na OPG-u su poljoprivredne, šumarske, ribarske, edukativne i slične aktivnosti koje u većini slučajeva ne zahtijevaju minimalno tehničke uvjete niti nikakvu posebnu registraciju osim njihovog upisa kao dopunske djelatnosti, a tu spada:

 • sudjelovanje u poljoprivrednim aktivnostima kao što su: berba voća i povrća, ubiranje ljetine i slično
 • sudjelovanje u aktivnostima akvakulture
 • lov i ribolov te prezentacija načina lova i ribolova
 • vožnja kočijom, čamcem, biciklom, jahanje, pješačenje i slične aktivnosti
 • aktivnosti aktivnog i pustolovnog turizma
 • iznajmljivanje prostora, sredstava, pribora i opreme
 • iznajmljivanje prostora za izlet i piknik
 • provođenje programa kreativnih i edukativnih radionica vezanih za poljoprivredu, akvakulturu, tradicijske obrte i slično
 • prezentacija poljoprivrednog gospodarstva, lovišta i šuma te prirodnih i kulturnih vrijednosti u okviru njih
 • posjeti etnozbirkama i slično.

Ugostiteljske usluge na OPG-u podrazumijevaju usluživanje jela, pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje i usluge smještaja koje OPG pruža u svom objektu ili objektima. Jela, pića i napitci iz pretežiti vlastite proizvodnje trebaju biti uobičajeni za kraj u kojem se OPG nalazi i usluženi na tradicionalan način, a tu spadaju:

 • poljoprivredni proizvodi proizvedeni na OPG-u koje pruža ugostiteljske usluge (vlastita proizvodnja),
 • poljoprivredni proizvodi kupljeni od drugih PG-a upisanih u Upisnik
 • nedrvni šumski proizvodi, samoniklo bilje, gljive, puževi, žabe, ribe i drugi vodeni i morski organizmi te divljač, koje član OPG-a ulovi, ubere ili kupi.

Objekti na OPG-u se razvrstavaju sukladno obveznim ugostiteljskim uslugama u slijedeće vrste:

 • Vinotočje/Kušaonica,
 • Izletište,
 • Soba,
 • Apartman,
 • Ruralna kuća za odmor,
 • Kamp,
 • Kamp odmorište ili Kamp odmorište – robinzonski smještaj

Od navedenih vrsta objekata kategoriziraju se: Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor i Kamp, a kategorija objekta na OPG-u je sunce (mogu imati dva, tri ili četiri sunca).

Osim u kušaonici/vinotočju gdje OPG gostima nudi samo hladne nareske, pića i napitke te izletištu gdje se nude topla jela OPG mora u svim vrstama objekata za smještaj pripremati i usluživati jela, pića i napitke, na zahtjev gosta i to je vrlo važna razlika u odnosu na ugostiteljske usluge koje se pružaju u domaćinstvu odnosno kao privatni iznajmljivači.

Mnogo je poljoprivrednih proizvođača u Hrvatskoj koji pružaju ugostiteljske i turističke usluge na svojim gospodarstvima. Dio njih su članovi Udruge ruralnog turizma Hrvatske s kojom je Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede odnedavno započela suradnju.

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede je prije četiri godine osnovala Radnu skupinu za seoski turizam s 10 članova savjetodavaca koji su prošli osnovni tečaj „Seoski turizam“ kroz mjeru M02 PRR-a, podmjeru 2.3. Potpora za osposobljavanje savjetnika. Edukaciju je proveo dr.sc. Robert Bačac, priznati i nadaleko cijenjeni stručnjak za ruralni turizam.

Radna grupa je nakon toga formirala trodnevni tečaj „Seoski turizam“ za poljoprivrednike kroz mjeru M01 te je kroz zadnje tri godine provela 5 takvih tečajeva za 101 polaznika. Ove godine je grupa proširena na 20 članova, prošla je novu dvodnevnu edukaciju „Seoski turizam u praksi“ koju je provela dr.sc. Dijana Katica predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“.

Aktivnosti savjetodavaca članova Radne skupine za seoski turizam će ići i u smjeru uže suradnje s članovima Udruge ruralnog turizma Hrvatske ali i sa ostalim gospodarstvima koji pružaju ugostiteljske i turističke usluge oko pitanja prerade različitih proizvoda na tim gospodarstvima, oko njihovog povezivanja s onim gospodarstvima koji već imaju prehrambene proizvode, pružanja pomoći oko upisa u Digitalni katalog seoskog turizma kroz on-line aplikaciju moj-seoski.hr.

Digitalni katalog seoskog turizma su razvili zajedno Ministarstvo turizma i sporta i Udruga ruralnog turizma Hrvatske sa sloganom Idemo na selo! i čija je misija Seoski turizam – motor opstanka i razvoja hrvatskog sela.

Na kraju bi još spomenuli i nacionalnu promotivnu kampanju „Doživi domaće. Istraži ruralnu Hrvatsku!“ koju provodi Hrvatska turistička zajednica u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta. Kampanja je doživjela u svom prvom dijelu veliki uspjeh te slijedi njen nastavak i promocija ponude hrvatskih ruralnih destinacija gdje se promoviraju i mnogi poljoprivredni proizvođači koji pružaju ugostiteljske i turističke usluge.

Veselimo se svim novim promocijama naših poljoprivrednih proizvođača!

 

Anđelka Pejaković, dipl. ing. agr.

Višnja Krapljan, dipl. ing. agr.

Barbara Horvatinović, mag. ing. agr.

Dopunske djelatnosti, Hortikultura, Prerada, Vijest

Završeni tečajevi prerade voća u Opuzenu i Pločama

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, u okviru Mjere 1 “Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja”, Programa ruralnog razvoja 2014.- 2020., u Opuzenu i Pločama su uspješno okončani tečajevi strukovnog osposobljavanja za poljoprivrednike kroz podmjeru 1.1.2. Prerada i dorada voća s 50 polaznika.

Tečaj je namijenjen za sve zainteresirane poljoprivrednike, bilo da se već bave preradom voća ili to tek namjeravaju. Pohađanje tečaja za polaznike je besplatno. Program edukacije sadrži tehnološke teme koje obrađuju sušenje voća, preradu voća u sok, džem, marmeladu, pekmez, kompot, ulje, voćni ocat, voćno vino i voćne rakije. Dio predavanja daje naglasak na higijenske standarde za proizvodnju hrane, objekte za preradu te senzoričke karakteristike pojedinih proizvoda, kao i sve potrebne zakonske i zdravstvene zahtjeve za stavljanje gotovih proizvoda na tržište. Polaznicima izobrazbe koji  završe program osposobljavanja izdaje se potvrda o završenom programu osposobljavanja koja kasnije služi za upis dodatnih djelatnosti prerade voća na OPG-u.

Provedbom tečaja prerade poljoprivrednih proizvoda nastojimo zainteresirati poljoprivrednike za ostvarivanje dodane vrijednosti vlastitom poljoprivrednom proizvodu, podizanje kvalitete prerađevina koje, iako ograničenog kapaciteta, mogu biti daleko kvalitetnije u odnosu na industrijsku proizvodnju. Poznato je da  za kvalitetne, tradicijske proizvode, postoji interes kupaca i mjesto na tržištu, posebno u onim područjima gdje turizam postaje sve značajniji dio ukupnog gospodarstva.

Pozivamo zainteresirane poljoprivrednike za buduće pohađanje tečaja da se jave djelatnicima Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede u svojoj županiji.

Program RR, Vijest

14. Natječaj za tip operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Ministarstvo poljoprivrede ovim putem obavještava pčelare sa područja Međimurske županije kod kojih je utvrđen pomor pčela da po proglašenju prirodne nepogode mogu podnijeti zahtjev za potporu na 14. Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.

Osnovne informacije o Natječaju:

 • Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu: od 12:00 sati 04. travnja do 12:00 sati 31. svibnja 2022. godine.
 • Visina javne potpore 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
 • Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ); pčelari moraju biti registrirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/1366 оd 11. svibnja 2015. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore u pčelarskom sektoru (SL L 211, 8.8.2015.) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
 • Uništenje poljoprivrednog potencijala mora iznositi najmanje 30%.

Poljoprivrednici moraju štetu prijaviti Povjerenstvima (općinskom ili gradskom) pri JLS za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

Ovisno o potrebnim aktivnostima pri obnovi uništenog poljoprivrednog potencijala višegodišnjeg nasada i/ili višegodišnjeg bilja i/ili domaćih životinja korisnik je obvezan zatražiti od službenika Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede popunjavanje obrasca iz Priloga 11. i Priloga 14. ovoga Natječaja. Obrasci moraju biti ovjereni i potpisani od strane službenika Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede.

Za područje Međimurske županije zaduženi su sljedeći službenici:

 1. Čižmešija Marijan, Zrinsko-frankopanska 9/III, Čakovec, mob. 091/4882-957, email: marijan.cizmesija@mps.hr
 2. Horvat Adrian, Zrinsko-frankopanska 9/III, Čakovec, mob. 099/4972-595, email: adrian.horvat@mps.hr
 3. Čižmak Valerija, Zrinsko-frankopanska 9/III, Čakovec, mob. 091/4882 959, email: valerija.cizmak@mps.hr

Poljoprivrednici nakon prikupljene Natječajem propisane dokumentacije, Zahtjev za potporu podnose kroz AGRONET. Poljoprivrednici se za pomoć pri tumačenju Natječaja i pomoći pri podnošenju Zahtjeva za potporu mogu obratiti i djelatnicima Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede.

Detaljnije informacije o Natječaju mogu se pronaći na slijedećoj poveznici:

https://ruralnirazvoj.hr/5-2-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-2/

Inovativne tehnologije, Mehanizacija, Ratarstvo, Vijest

Najava za demonstracijsku aktivnost „Primjena bespilotnih letjelica (dronova) u poljoprivredi – Donji Crnogovci“

Dana 13. svibnja 2022. (petak), s početkom u 09:00 sati održat će se demonstracijska aktivnost na temu „Primjena bespilotnih letjelica (dronova) u poljoprivredi – Donji Crnogovci“ na Opg Bilešić Dinko, Donji Crnogovci 6 A u Brodsko-posavskoj županiji.

Organizator demonstracije je Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede u suradnji s prof. dr. sc. Mladenom Jurišićem i prof. dr. sc. Ivanom Plaščakom s fakulteta Agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Katedra za geoinformacijske tehnologije i GIS.

Demonstracijska aktivnost provoditi će se kroz nekoliko cjelina:

 • Definicija daljinskog istraživanja – kartiranje poljoprivrednih površina uz pomoć bespilotnih letjelica u svrhu precizne poljoprivrede,
 • Vrste bespilotnih zračnih sustava,
 • Primjena u poljoprivredi,
 • Prikupljanje snimaka poljoprivrednih površina bespilotnom letjelicom,
 • Registracija letačke misije,
 • Planiranje letačke misije,
 • Određivanje koordinata kontrolnih točaka pomoću GNSS rovera,
 • Let i prikupljanje snimaka,
 • Prikaz snimaka prikupljenih tijekom letačke misije,
 • Obrada prikupljenih podataka,
 • Relativna orijentacija snimaka,
 • Georeferenciranje snimaka,
 • Kreiranje i klasifikacija oblaka točaka,
 • Kreiranje digitalnog plošnog modela,
 • Generiranje kontura,
 • Kreiranje digitalnog ortofoto-a,
 • Izvješća – karte polja,
 • Rasprava, pitanja i zaključci

 

Pozivamo sve zainteresirane poljoprivrednike da posjete navedenu demonstraciju.

Inovativne tehnologije, Mehanizacija, Ratarstvo, Vijest

Najava za demonstracijsku aktivnost „Precizno i automatsko upravljanje poljoprivrednim strojevima – Laze“

Dana 6. svibnja 2022. (petak), s početkom u 9:00 sati održat će se demonstracijska aktivnost na temu „Precizno i automatsko upravljanje poljoprivrednim strojevima – Laze“ na OPG Ivan Zečić, Laze 7 u Brodsko-posavskoj županiji.

Organizator demonstracije je Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede u suradnji s prof. dr. sc. Mladenom Jurišićem i prof. dr. sc. Ivanom Plaščakom s fakulteta Agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Katedra za geoinformacijske tehnologije i GIS.

Demonstracijska aktivnost provest će se kroz nekoliko cjelina:

 • Općenito o Globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS), s naglaskom na GPS kao najveći dio GNSS-a,
 • Rangiranje satelita i GNSS pogreške,
 • Diferencijalni GNSS, izvori korekcija DGNSS-a i točnost GNSS-a,
 • Općenito o Globalnom informacijskom sustavu (GIS),
 • Primjena GNSS-a i GIS-a u poljoprivredi za automatsko upravljanje (navigacija) poljoprivrednim strojevima,
 • Dijelovi sustava za navođenje i upravljanje poljoprivrednim strojevima,
 • Uporaba GNSS-a za automatsko upravljanje poljoprivrednim strojevima pri agrotehničkim operacijama u ratarstvu (npr. osnovna i dopunska obrada tla, gnojidba, sjetva, kultivacija, prihrana i zaštita),
 • Prednosti korištenja takvih sustava
 • Praktični prikaz uporabe GNSS-a za automatsko upravljanje poljoprivrednim strojevima pri sjetvi kukuruza,
 • Dokumentiranje izvedenih terenskih operacija i korištenje dobivenih podataka
 • Rasprava, pitanja i zaključci.

Pozivamo sve zainteresirane poljoprivrednike da posjete navedenu demonstraciju.

 

Pčelarstvo, Vijest

Demonstracija ‘Dobra pčelarska praksa – izazovi modernog pčelarenja’

Demonstracijska aktivnost (DA) „Dobra pčelarska praksa – izazovi modernog pčelarenja“ održana je 12. travnja na pčelinjaku i voćnjaku OPG Butić na području Galovca u Zadarskoj županiji. Polaznici DA upoznati su sa spoznajom da su smjernice „Dobra pčelarske prakse“ (DPP) sastavni dio samokontrole i slijedivosti „od košnice do stola” te da potiču tehnološki razvoj i produktivnost omogućujući pri tome pristup globalnom tržištu. Smjernice štite od mogućih optužbi te daju temeljne naputke pri uspostavi i održavanju unutarnjeg nadzora. Pojednostavljeno, DPP predstavljaju temelj za održivi razvoj pčelarstva odnosno skup pravila i uputa koje je potrebno poštivati tijekom proizvodnog procesa. Razumljivo da DPP uključuje veći stupanj savjesnosti i odgovornosti pčelara.

Također, polaznicima DA je prikazano kako pripremiti pčelinje zajednice za prve proljetne paše. Posebna pažnja usmjerena je na kontrolu i suzbijanje te preventivne mjere obuzdavanja rojevnog nagona pčelinjih zajednica. Pri tome je stavljen naglasak na proizvodnju nukleusa, iskorištavanje voćnih paša, rotaciju nastavaka, korištenje matične rešetke kao priprema pčelinjih zajednica za selenje na udaljene paše u sklopu transporta i mehanizacije u pčelinjaku.

Sudionicima je demonstrirana i moderna, pokretna vrcaona meda s automatskim otklapačem mednih poklopaca i radijalnom vrcaljkom. Mobilna vrcaona predstavlja izvrstan primjer suvremenog i holističkog pristupa u modernom pčelarenju.

Međutim, najveću pozornost prisutnih pobudile su pokretne platforme na kojima se nalazi 20 LR košnica. Naime, spomenute platforme omogućuju brzu reakciju pčelara u uvjetima dobre paše, ali i izostanaka paše kada treba brzo premjestiti pčelinje zajednice na bliže ili daljnje udaljenosti. Jednostavno izvlačenje platformi, dobar pristup pčelinjim zajednicama, mobilnost te mogućnost neograničenog stavljanja nastavaka na osnovnu pčelinju zajednicu predstavljaju budućnost mobilnog pčelarstva.

Sudionici DA bili su izrazito raspoloženi tijekom DA te su postavljali mnoga pitanja, ali su istovremeno davali i svoja viđenja kako riješiti određeni problem. Posebno raduje spoznaja da su se osim pčelara iz Zadarske županije, na DA pojavili i pčelari iz drugih županija koji su sudjelovali u raspravama prilikom demonstracije.

 

dr. sc. Zlatko Tomljanović, voditelj Odjela za savjetovanje u pčelarstvu

Hortikultura, Ratarstvo, Vijest, Zaštita bilja

Mreža sakupljanja ambalažnog otpada SZB za 2022.

Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom CIAK d.o.o. najavila je termine prikupljanja praznog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja  tijekom 2022. godine za cijelo područje Republike Hrvatske.

Organizatori ističu da će se u akciji prikupljanja CROCPA EKO MODEL u 2022. godini prihvaćati isključivo prazna ambalaža tvrtki proizvođača i uvoznika članova Udruge CROCPA koji financiraju projekt i omogućavaju korisnicima besplatan povrat ambalaže i zbrinjavanje otpada. Više informacija o projektu možete pogledati na www.crocpa.hr. Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena a za njezino zbrinjavanje trebate se obratiti proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

Tvrtke članice CROCPE u 2022. jesu:

Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, Albaugh TKI (Pinus Agro), BASF, Bayer CropScience, Belchim Crop Protection HR (Orchem), Chromos Agro, Corteva Agriscience (Dow AgroSciences), Danon, Euroazijski pesticidi, Florel, , Iskra Zelina Kemijska Industrija, Novag Agrochemicals (Genera) Nufarm, Monsanto,  Stockton, Syngenta Agro.

Poljoprivredna gospodarstva koja trebaju imati ovjereni PRATEĆI LIST kao dokaz da su praznu otpadnu ambalažu SZB zbrinuli na  propisan način mogu donijeti do sada sakupljeni otpad i besplatno predati predstavnicima ovlaštene tvrtke u predviđenim terminima.

Raspored prikupljanja ambalažnog otpada možete preuzeti ovdje.

Edukacija, Vijest

Tečajevi “Savjetničke metode i vještine” 2022.

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede nastavila je tradiciju edukacije novozaposlenih savjetnika kroz Tečaj savjetničkih metoda i vještina u vlastitoj organizaciji. Ovogodišnji trodnevni tečajevi održani su krajem veljače i početkom ožujka u Zagrebu za 22 savjetnika koji su zaposleni u Upravi u protekle četiri godine.

Cilj tečaja je da savjetnici dobiju jasnu sliku o sebi kao savjetnicima te da upoznaju veći broj savjetničkih metoda i njihovu primjenu u praksi. Svaki savjetnik tako spoznaje svoje prednosti i slabosti u radu. Tijekom tečaja svaki je sudionik održao predavanje nakon čega je slijedilo ocjenjivanje uz sugestije za buduće poboljšanje kvalitete predavanja. K tome, svi prisutni su donijeli jedan svoj članak napisan za novine ili časopis, koji se tijekom tečaja analizirao i za koji su dati prijedlozi za poboljšanje kvalitete članka. Osim edukacije o tome kako održati predavanje i napisati članak, tijekom tečaja prisutni su mogli naučiti kako dati individualan savjet poljoprivredniku, kako osnovati studijsku grupu i koje metode koristiti pri edukaciji grupe, kako raditi na terenu, kako organizirati kvalitetnu ekskurziju, demonstraciju, kako dobro organizirati i voditi grupnu raspravu.

Za svaku savjetodavnu metodu uz osnove teorije radom u skupinama stjecane su i vještine za budući rad.

 

Govedarstvo, Inovativne tehnologije, Stočarstvo, Vijest

KAKO TO RADE NAJBOLJI

Simentalac – Fleckvieh je najbolja kombinirana pasmina goveda za proizvodnju mlijeka i mesa na svijetu. Najbolji uzgoji su u Njemačkoj i Austriji, gdje je prosječna godišnja proizvodnja mlijeka po kravi 7.800-8.000 kg, a sva muška telad završava u tovu junadi do visokih završnih težina od 750-800 kg, uz vrlo konkurentne rezultate u tovu i na liniji klanja. Komparativna prednost takvog simentalca u odnosu na mliječne pasmine je činjenica da uz simentalsku kravu visoke proizvodnje mlijeka nije potrebna dodatna krava koja bi uzgojila tele za tov junadi. To će u nadolazećem razdoblju povećane brige za okoliš i klimatske promjene biti itekako važno.

U Hrvatskoj je simentalac dominantna pasmina goveda i pojedini uzgajatelji postižu vrlo konkurentne rezultate u proizvodnji mlijeka – nekoliko ih je na razini od 10.000 kg mlijeka po kravi godišnje. Naši najbolji uzgajatelji već 10-ak godina uspoređuju svoju rasplodnu stoku s najboljom stokom uzgajatelja iz Njemačke i Austrije u sustavu genotipizacije i postižu odlične rezultate. Naše mlade, napredne uzgajatelje itekako zanima što rade najbolji u Njemačkoj i Austriji i kako postižu za naše pojmove pomalo nevjerojatne razine proizvodnje – stoga donosimo priču o jednom od najboljih uzgajatelja u Austriji, s brojnim korisnim detaljima:

OBITELJ HARTL, ŠTAJERSKA, Austria

Dosljedno do uspjeha

(izvor: Magazin FLECKVIEH-AUSTRIA, br. 6, December 2021.)

Obitelj Hartl ostvarila je 4. najbolji rezultat proizvodnje po kravi (Fleckvieh) u Austriji u 2021. god. 

U štajerskom Neumarktu, u okrugu Mariahof, na nadmorskoj visini od 930 m, nalazi se simentalska uzgojna farma obitelji Hartl. Glavne proizvodne orijentacije ambicioznog, visokoproizvodnog gospodarstva su proizvodnja mlijeka, prodaja rasplodne stoke i prodaja izlučene stoke.

2014. godine magistar poljoprivrede Bernhard Hartl preuzima gospodarstvo od svojih roditelja i vodi ga zajedno sa svojom suprugom Ingrid. 2017. godine izgrađena je nova poluotvorena staja za 40 krava i 40 grla podmlatka sa jednim 90 m2 velikim odjeljkom ‘za posebne potrebe’, koji je ‘srce’ čitave staje. Krave se doje u ‘swing-over’ izmuzištu 2×6 (6 jedinica koje se prenose s jedne na drugu stranu izmuzišta), s mogućnošću proširenja na 2×8 i sa podesivom visinom platforme za muzače. Posebna pažnja kod planiranja izgradnje staje posvetila se dobrobiti životinja i uvjetima za postizanje visoke proizvodnje. To je, kao što brojke pokazuju, ne samo postignuto, nego i premašeno. Zadnjih je godina po visini proizvodnje ovo gospodarstvo često među najboljima u Štajerskoj i čitavoj Austriji. Taj uspjeh nije samo zbog nove staje, nego zbog uključivanja i pomoći čitave obitelji, profesionalnog umijeća te gotovo savršenog menadžmenta stada predanih, angažiranih uzgajatelja simentalca.

HRANIDBA

Prema svom razvoju telad se hrane 10-12 tjedana mlijekom te mliječnom zamjenicom uz dodatak efektivnih mikroorganizama (EM). Voda i TMR za telad dostupni su im od prvoga dana po volji. Nakon odbića telad se intenzivno hrane do starosti od 12 mjeseci poboljšanim TMR-om za muzne krave. Ovisno o starosti i ciljanom vremenu prvog pripusta, junice se jednom ili dvaput odvode na alpske pašnjake. Junice starije od godinu dana i zasušene krave hrane se mješavinom sjenaže 2. otkosa sa slamom. 3-4 tjedna prije teljenja krave dobivaju automatski izmiješani obrok (AMR) baziran na kukuruznoj silaži s dovoljno proteinskog koncentrata. Nakon teljenja muzne krave dobivaju AMR sastavljen za 29 kg mlijeka. AMR se sastoji od travne sjenaže, kukuruzne silaže, visokovrijednih energetskih i proteinskih koncentriranih krmiva, mineralne mješavine, soli, živih kvasaca i efektivnih mikroorganizama (EM). Povrh toga, koncentrirana hrana dodaje se i preko transpondera. Hrana se miješa i raspodjeljuje samohodnom električnom miksericom. Hrana se prigrće 17 puta na dan automatskim ‘batlerom’ uz dodavanje mirisnih komponenti. Hrani se svakodnevno ujutro kako bi se što bolje iskoristila vlastita proizvedena električna energija iz fotonaponskog sustava.

Travnjaci se koriste za ovu regiju neuobičajeno intenzivno, 4-5 otkosa. Prva tri otkosa uglavnom se baliraju vlastitom mehanizacijom. Četvrti i peti otkos, kao i kukuruzna silaža, uz pomoć usluga kontraktora spremaju se u silose.

‘PAPCI NOSE MLIJEKO’

Da bi krave mogle realizirati tako visoku proizvodnju neophodan je dobro organiziran menadžment stada. Kravama 3 puta godišnje papke korigiraju profesionalci. Stojnica za obradu papaka je fiksirana u staji na izlazu iz izmuzišta i to je za gospodara ‘ultimativno pravilo’ u staji. Ako krava ima bilo kakav problem s papcima, obavezno se nakon mužnje usmjerava u stojnicu, pregledava i po potrebi tretira. ‘Papci nose mlijeko’ moto je gospodara Bernharda.

Ostale rutinske kontrole u svakodnevnom radu u staji uključuju metabolički test visokoproizvodnih krava pomoću keto-testa krvi, kontrola zdravlja vimena zasušenih krava te ubacivanje bolusa selena u burag 5 tjedana prije teljenja. Svakih 5 tjedana stručna veterinarska podrška pregledava stado u smislu tjelesne kondicije (masnih naslaga na zdjelici i leđima) kako bi se što bolje zadovoljile proizvodne potrebe životinja.

RELLI (o. GS RAVE) – šampionka srednje klase 2018. Neumarkt

UZGOJNA STRATEGIJA

Uzgajaju krave visoke proizvodnje mlijeka, jakog sastava mlijeka, većeg okvira s čvrsto, visoko vezanim vimenima i dobrom perzistencijom laktacija. Gospodar sam osjemenjuje svoje krave i 100% koristi mlade, genomski testirane bikove. Da ništa ne bi bilo prepušteno slučajnosti, pri sparivanju bikova i plotkinja koristi računalni Genostar-ov AIO-planer. Trenutno koriste slijedeće bikove: GS HOERI, GS DELUXE, MAKAY, GS WOWARD, GS WUNDAWUZI, METER Pp, GS WEEKEND PP i HAMLET Pp.

Budući da gospodarstvo Hartl sudjeluje i u projektu FoKUHs, svi ženski potomci se genotipiziraju. Korištenjem modernih uzgojnih metoda uzgajatelj namjerava genetski zanimljive životinje etablirane, okvirno jake G-linije i eksterijerno jake P-linije pomoću transfera embrija forsirati obje ove familije krava. Iz eksterijerno jake P-linije imaju u uzgoju jednog vrlo zanimljivog kandidata od bika HASHTAG-a s vrlo visokim indeksima, koji u potpunosti odražava uzgojni cilj gospodarstva.

Dio muške teladi u težini 90-100 kg prodaju na aukcijama tovne teladi u aukcijskom centru u Trabochu. Za budućnost obitelj Hartl odredila si je cilj više koristiti mogućnosti prodaje junica i mladih krava u aukcijskom centru u Trabochu.

GITTI (o. GS WERTVOLL) – pobjednica grupe u 3. laktaciji na izložbi Štajerske 2021.

UZGOJNA POSTIGNUĆA

Ovi uzgajatelji ostvarili su već do sada određena uzgojna postignuća. Sudjelujući na izložbama regije Štajerske 2019. i 2021., također i na izložbi VZG Neumarkt postigli su određeni uspjeh. S kravom GITTI (o. GS WERTVOLL) na izložbi regije Štajerske 2021. osvojili su 1. mjesto u grupi krava s 3 laktacije. Na izložbi udruženja 2018. osvojili su šampionsku titulu u srednjoj kategoriji s kravom RELLI (o. GS RAVE). Za sada prva 100.000 kg – krava je ‘na vidiku’. Vrlo fit-krava od bika GS RUM nakon 7 laktacija i ukupno 96.000 kg mlijeka trenutno je zasušena. I konačno, gospodarstvo je sa svojim stadom uspjelo osigurati titulu ‘TOP-stado Štajerske’ posljednjih godina.

prijevod i obrada:

Damir Pejaković, dipl.ing.agr.