Događaji

Događaji, Vijest

AKIS – Održana konstituirajuća sjednica koordinacijskog tijela hrvatskog AKIS-a

U Zagrebu je 7. ožujka 2024. godine u Ministarstvu poljoprivrede održana konstituirajuća sjednica Koordinacijskog tijela hrvatskog AKIS-a (CRO AKIS CB). Imenovanjem 24 člana CRO AKIS-a, izborom predsjednika Mladena Fruka, dipl. ing. agr. ravnatelja Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede te formiranjem tajništva CRO AKIS-a kao glavne operativne jedinice službeno je stvoren AKIS sustav u Hrvatskoj.

Koordinacijsko tijelo CRO AKIS-a sastoji se od 24 predstavnika gotovo svih važnijih institucija AKIS-a. Odlučili smo uključiti sve ove predstavnike institucija u koordinacijsko tijelo AKIS-a, jer je svaka od ovih institucija prema našim analizama vrlo važna i jaka u svom području, ali su istovremeno vrlo slabo međusobno povezane. Imenovanjem predstavnika ključnih aktera u koordinacijsko tijelo AKIS-a želimo omogućiti unaprjeđenje međusobne povezanosti i aktivno uključivanje u upravljanje AKIS-om, po mogućnosti kao proces sukreiranja. Također očekujemo da ćemo na ovaj način skratiti vrijeme provedbe odluka i ostalih aktivnosti vezanih uz AKIS, istaknu je predsjednik Mladen Fruk.

Na prvoj sjednici koordinacijskog tijela AKIS-a donesena je odluka o poslovniku o radu koordinacijskog tijela AKIS-a. Dogovorena je učestalost sastanaka koordinacijskog tijela, najmanje dva puta godišnje osobno ili online, a koordinacijsko tijelo može se sastajati i po potrebi.

O AKIS-u

Temeljem plana iz Zajedničke poljoprivredne politike EU (ZPP) svaka članica EU dužna je uspostaviti AKIS sustav čiji je cilj uspostaviti tokove znanja, kako na razini politike tako i na razini praktičnog iskustva te definirati prioritete i sukreirati plan prenošenja znanja (diseminacije).

AKIS aktivnosti su u:

 • jačanju veza poljoprivrednika sa znanstvenim i ostalim relevantnim institucijama i izvorima znanja,
 • jačanju znanja savjetnika i njihove međusobne povezanosti,
 • poticanju i jačanju inovacijskih partnerstava,
 • učinkovitom korištenju informacijskih i komunikacijskih tehnologija za poboljšanje protoka i dijeljenja znanja.

Za provedbu navedenih aktivnosti nadležno je AKIS koordinacijsko tijelo, sastavljeno od predstavnika javne savjetodavne službe, privatnih savjetnika i/ili njihovih predstavnika, znanstveno nastavne zajednice, ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ostalih povezanih ministarstava (ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša i energetiku i dr.), predstavnika poljoprivrednika, Nacionalne mreže ZPP-a, nevladinih organizacija i ostalih relevantnih dionika.

AKIS koordinacijsko tijelo će kroz odgovarajuće načine razmjene znanja i inovacija podržati aktivnosti Europskog zelenog plana i ciljeve Strategije od polja do stola, dok će Nacionalna mreža ZPP-a služit kao platforma za umrežavanje dionika i širenje i razmjenu informacija. Članstvo u Nacionalnoj mreži ZPP-a je dobrovoljno, a u aktivnostima Mreže mogu sudjelovati i drugi dionici koji nisu članovi Mreže.

Galerija (kliknite na sliku za uvećanje)

Događaji, Vijest

Tečaj „Savjetničke metode i vještine“ 2024.

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede u vlastitoj organizaciji održala je 26., 27. i 28. veljače 2024. u Zagrebu, za 12 novozaposlenih službenika – savjetnika, Tečaj savjetničkih metoda i vještina.

Cilj tečaja je da savjetnici dobiju jasnu sliku o sebi kao savjetnicima te da upoznaju veći broj savjetničkih metoda i njihovu primjenu u praksi. Svaki savjetnik tako spoznaje svoje prednosti i slabosti u radu. Tijekom tečaja svaki je sudionik održao predavanje nakon čega je slijedilo ocjenjivanje uz sugestije za buduće poboljšanje kvalitete predavanja. K tome, svi prisutni su donijeli jedan svoj članak napisan za novine ili časopis, koji se tijekom tečaja analizirao i za koji su dati prijedlozi za poboljšanje kvalitete članka. Osim edukacije o tome kako održati predavanje i napisati članak, tijekom tečaja prisutni su mogli naučiti kako dati individualan savjet poljoprivredniku, kako osnovati studijsku grupu i koje metode koristiti pri edukaciji grupe, kako raditi na terenu, kako organizirati kvalitetnu demonstraciju, voditi grupnu raspravu. Za svaku savjetodavnu metodu uz osnove teorije radom u skupinama stjecane su i vještine za budući rad.

Događaji, Međunarodna suradnja, Vijest

Prva online Nacionalna Climate Farm Demo (CFD) konferencija „Ne postoji Planet B“

Početkom prosinca 2023. (8. 12.) održana je Prva online Climate Farm Demo (CFD) konferencija “ Ne postoji Planet B“ u organizaciji projektnog tima CFD projekta ispred Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede (dalje Uprava) pri Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske (MP RH). Velik broj sudionika koji su činili pilot demo poljoprivrednici, savjetnici, projekt menadžeri iz inozemstva, znanstvenici, studenti, potrošači, kreatori politike, mediji te lanci opskrbe dokaz su spremnosti svih nazočnih da se aktivnije uključe u rješavanje klimatskih promjena i politika.

Prvo se obratio ravnatelj Uprave, gosp. Mladen Fruk koji je naglasio da smo unatrag desetak i više godina svjedoci da klimatske promjene uzrokuju značajne poremećaje u svakodnevnim društvenim aktivnostima. Nažalost, uz energiju i transport kao glavne izvore emisije stakleničkih plinova, poljoprivreda i šumarstvo se u većini zemalja smatra 3. izvorom stakleničkih plinova. RH ne ulazi u prvu skupinu europskih država – emitera stakleničkih plinova, no  mi svakako ne možemo niti želimo ostati izolirani u toj dugotrajnoj borbi za postizanje nulte emisije do 2050.godine. Brojčani pokazatelji i prognostički modeli u svezi klimatskih promjena koji cirkuliraju unutar znanstveno-stručne zajednice su u mnogim segmentima zabrinjavajući i zovu na ozbiljnost i hitne promjene u našem načinu razmišljanja, života, prehrane, transporta, opskrbe energijom, raspolaganja otpadom te zahvatima u poljoprivredi i šumarstvu.

Posebno veliki izazovi bit će u prilagodbi i ublažavanju klimatskih promjena u sektoru poljoprivrede. Pri tome se u tim stremljenjima za smanjenje ugljične emisije ne može niti smije biti isključiv već naprotiv uključiv i otvoren za sve aktere sustava AKIS koji je ugrađen u same temelje Zajedničke poljoprivredne politike. Raduje stoga spoznaja da je projekt Climate Farm Demo blistavi primjer AKIS-a na nacionalnom i EU nivou jer razmjena znanja na svim razinama te primjene inovativnih tehnika u poljoprivredi predstavljaju polaznu točku u borbi protiv klimatskih promjena.

Predloženi radni paketi kao i tematska područja unutar Climate Farm Demo projekta; zatim primjena ugljičnih kalkulatora za procjenu emisije stakleničkih plinova na pilot demo gospodarstvima, izrada i primjena Plana prilagodbe i ublažavanja na klimatske promjene te održavanje 75 demonstracijskih događaja u RH s više od 1500 očekivanih sudionika garancija su da će Climate Farm Demo sigurno ostvariti svoje temeljne ciljeve, a to su uvođenje klimatski pametnih politika u poljoprivredu, smanjenje ugljičnih emisija za barem 30 % na pilot demo gospodarstvima te u konačnici pozitivan učinak na poljoprivrednike, agrobiznis, potrošače i društvo.

Nakon uvodnog obraćanja ravnatelja Fruka, pažljivo smo slušali CFD projekt menadžere iz inozemstva, gosp. Adriena Guichaoua (ACTA, Francuska) i gđa. Slađanu Blažević (Biosense, Srbija) koji su nam dali jasan uvid u program, strukturu i ciljeve projekta kao i važnost pravilne i pravodobne komunikacije, distribucije i iskorištavanja ideja i rezultata projekta. Zatim je slijedilo obraćanje nacionalnog koordinatora CFD RH dr. sc. Zlatka Tomljanovića koji je u kratkim crtama objasnio program rada CFD Hrvatska (više o tom može se pronaći na linku https://www.savjetodavna.hr/wp-content/uploads/2023/11/CFD-web-1Final.pdf).

Posebno zanimljiva izlaganja u svezi znanstvenih spoznaja kako se boriti protiv klimatskih promjena bila su od izv. prof. dr. sc. Darije Bilandžije s Agronomskog fakulteta te izv. prof. dr. sc. Hrvoja Valpotića s Veterinarskog fakulteta. Pri tome je izv. prof. Bilandžija dala naglasak na utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu, mjere prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena dok nas je izv. prof. Valpotić izvijestio o strategijama za smanjenje emisije metana kod mliječnih krava.

Također, u radu konferencije je sudjelovala i Jasmina Vagan, nacionalna koordinatorica projekta Climate Smart Adviser (CSA) koja je upoznala sudionike konferencije o programu rada CSA projekta. Valja naglasiti da je CSA prvenstveno usmjeren na usavršavanje i osposobljavanje savjetnika za klimatske promjene te se naslanja i tijesno surađuje s projektom CFD.

U konačnici razvila se zanimljiva rasprava s mnogim otvorenim pitanjima i prijedlozima. Također, predloženi su i jednoglasno prihvaćeni zaključci konferencije.

Zaključci Prve online Nacionalne CFD konferencije „ Ne postoji Planet B“:

 • Klimatske promjene predstavljaju stvarnu ugrozu i opasnost za cjelokupno društvo
 • Izazovi prema održivoj i ugljično neutralnoj poljoprivredi bit će veliki i tražit će sudjelovanje svih aktera AKIS-a na razini EU i RH
 • CFD projekt na EU i RH razini predstavlja polazišnu točku u borbi protiv klimatskih promjena te je otvoren za suradnju sa svim ostalim projektima na EU i RH razini
 • Nužna je uzajamna i redovita razmjena znanja i inovacija između poljoprivrednika, savjetnika, znanstveno-stručne zajednice, studenata, lanaca opskrbe, potrošača, kreatora politika i medija
 • Procjena ugljičnog otiska svake farme te primjena plana prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena put su prema smanjenju emisije stakleničkih plinova u poljoprivredi

 

Juraj Ostoić, dipl. ing. agr., koordinator CFD savjetnika

Događaji, Dopunske djelatnosti, Prerada, Vijest

5. ocjenjivanje prehrambenih proizvoda prerade biljnog podrijetla

U sklopu 9. Sajma zimnice i autohtonih proizvoda Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede organizirala je 5. ocjenjivanje prehrambenih proizvoda prerade biljnog podrijetla koje je održano 6. listopada 2023. u prostorima Ministarstva poljoprivrede u Zagrebu. Pored djelatnika Uprave koji se bave preradom proizvoda biljnog podrijetla u stručnom povjerenstvu za ocjenjivanje sudjelovali su i priznati profesori u toj domeni sa Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta  i  Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sedmeročlano povjerenstvo za ocjenjivanje zimnice vodila je prof. dr. sc. Branka Levaj.

 

Ocijenjeno je 121 uzoraka u 9 kategorija te je dodijeljeno 118 diploma : 70 zlatnih, 34 srebrne, 10 brončanih i 4 priznanja. Kod 3 uzorka uočene su greške u tehnologiji proizvodnje te takvi uzorci nisu zadovoljili organoleptičke standarde i nisu ocjenjeni. Po pojedinim kategorijama dodijeljeno je 8 šampionskih odličja i šampion 5. ocjenjivanja prehrambenih proizvoda prerade biljnog podrijetla.

 

Šampion u kategoriji sokovi i sirupi

Sok od aronije – OPG Grđan Slavica (Zagreb)

 

Šampion u kategoriji džemovi/marmelade i pekmezi

Džem Jagoda – OPG Kranjčević (Carevdar)

 

Šampion u kategoriji umaci i namazi

Zimski grah salata – Benediktinke Sv. Marije (Zadar)

 

Šampion u kategoriji kiselo povrće

Cikla – OPG Drempetić (Donja Stubica)

 

Šampion u suho voće, krekeri, pahuljice, kolači, tjestenina

Liofilizirane jabuke – OPG Matekalo (Koprivnica)

 

Šampion u kategoriji rakije, likeri, voćna vina i octovi

Limunčelo – OPG Zvonimir Benčić

 

Šampion u kategoriji ajvari

Domaći ajvar ljuti – OPG Zorko Mirjana (Donja Gračenica)

 

Najbolji inovativni proizvod

Mlinci od varaždinske heljde – OPG Dario Pocedulić (Gornji Kučan)

 

Šampion 5. ocjenjivanja prehrambenih proizvoda prerade biljnog podrijetla

Liofilizirane jabuke – OPG Matekalo (Koprivnica)

 

Rezultate ocjenjivanja preuzmite ovdje.

 

Ocjenjivači
1 Prof. dr. sc. Branka Levaj – predsjednik povjerenstva
2 Prof. dr. sc. Verica Dragović- Uzelac – član
3 Prof. dr. sc. Nadica Dobričević – član
4 Doc. dr. sc. Maja Repaić – član
5 Valentina Kranjec – član
6 Mirna Dadić Ćućić – član
7 Ozren Hrsto – član
Događaji, Vijest

Održan prvi tečaj kroz intervenciju 78.01.

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede započela je provedbu Intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja putem koje se provode edukacije za poljoprivrednike.
Sva poljoprivredna gospodarstva koja su kod podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu u 2023. godini zatražili plaćanje za eko sheme, proizvodno vezana plaćanja (PVP), IAKS mjere i mlade poljoprivrednike preuzeli su obvezu pohađanja izobrazbe.

Uprava je na natječaju za provedbu Intervencije 78.01. prijavila 4 grupe strukovnog osposobljavanja za obavezne zakonske zahtjeve:

• IAKS mjere
• IZOBRAZBA MLADIH POLJOPRIVREDNIKA
• EKOSHEME + PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (biljna proizvodnja)
• PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (stočarska proizvodnja) + IAKS mjere (stočarska proizvodnja)

Prva izobrazba organizirana je za kombinaciju Eko sheme + Proizvodno vezana plaćanja za biljnu proizvodnju u Velikoj Gorici 7. rujna 2023. godine.

Veseli nas dobar odaziv poljoprivrednika jer se na ovom prvom tečaju okupilo njih 65, a organizacija i provedba tečajeva se nastavlja dalje u svim županijama.

 

Anđelka Pejaković, dipl. ing. agr.

Ana Jonke, dipl. ing. agr.

Događaji, Mehanizacija, Natjecanje u oranju, Ratarstvo, Vijest

Održano 21. natjecanje orača Koprivničko-križevačke županije

U subotu, 26. kolovoza 2023. godine, u Koprivničkom Ivancu, u poslovnoj zoni k.o. Koprivnički Ivanec  održano je 21. županijsko natjecanje orača Koprivničko-križevačke županije. Natjecanje je organizirala Udruga orača Koprivničko-križevačke županije, a suorganizaciju i značajnu financijsku potporu pružila je kao i svake godine Koprivničko-križevačka županija, zatim općina Koprivnički Ivanec kao domaćin te Ministarstvo poljoprivrede. Partner ovogodišnjeg natjecanja bila je tvrtka Podravka d.d.

Natjecanje je otvorio župan Darko Koren. Podršku natjecateljima pružili su državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak sa suradnicima, župan Darko Koren sa suradnicima, načelnik Općine Koprivnički Ivanec Zoran Vrabelj, načelnik Općine Gola Stjepan Milinković, članica Uprave tvrtke Podravka d.d. Ljiljana Šapina i direktor Sektora poljoprivrede Dalibor Kezele, dekanica Veleučilišta u Križevcima Marcela Andreata – Koren, predsjednik Udruge orača Koprivničko-križevačke županije Darko Novotni te ostali članovi Udruge, članovi Županijske skupštine, predstavnici sponzora i brojni posjetitelji.

Ukupno je ove godine na natjecanju sudjelovalo 13 orača u tri kategorije, 6 u kategoriji premetnjaka, 5 u kategoriji ravnjaka i 2 u kategoriji „old-timera“. Certificirani sudci koji su ocjenjivali vještinu oranja na ovom natjecanju iz susjednih su županija: Virovitičko-podravske Karlovačke, Krapinsko-zagorske te Međimurske županije. Zbroj svih elemenata natjecateljskog oranja u konačnici je dao niže navedene rezultate. Tri najuspješnija orača u kategoriji plugova premetnjaka su:

 1. Josip Martinović iz Štaglinca
 2. Tomislav Nemec iz Kamešnice
 3. Josip Pantelić iz Ferdinandovca,

a natjecali su se i Josip Stankir, Igor Jakopović te Mateo Stanešić.

U kategoriji plugova ravnjaka najbolje su orali:

 1. Saša Višak iz Kamenice
 2. Matija Konjačić iz Marinovca
 3. Mladen Crnčić iz Gornje Glogovnice,

a sudjelovali su Kristijan Sučić i Marijan Stanešić.

Već četvrtu godinu za redom na natjecanju orača Koprivničko-križevačke županije sudjeluju i „olt-timeri“. Ove godine prvo mjesto osvojio je Mateo Rac iz Križevaca, a drugoplasnirani je Blaž Tomijek iz Križevačkog Ivanca. Ovo je natjecanje bilo spoj mladosti i iskustva: najmlađi natjecatelj ima 18 godina i učenik je Srednje gospodarske škole u Križevcima, a najstariji 65 godina. Već iskusnim natjecateljima oračima pridružili su se i natjecatelji koji su ove godine po prvi puta sudjelovali na natjecanju.

Pobjednici ovogodišnjeg natjecanja iskusni su i uspješni orači Koprivničko-križevačke županije. Saša Višak je kao najbolji orač u kategoriji plug ravnjak u Republici Hrvatskoj tri puta predstavljao našu domovinu na svjetskim natjecanjima u oranju (2016. godine u Engleskoj, 2017. godine u Keniji te 2019. u Americi), a ove će godine kao prošlogodišnji pobjednik na državnom natjecanju u oranju koje je održano u Prelogu, predstavljati Republiku Hrvatsku na 68. svjetskom natjecanju u oranju u Latviji koje će se održati 13. i 14. listopada. Josip Martinović počeo se natjecati u oranju još kao maloljetni učenik. Ovo mu je šesta po redu pobjeda na županijskim natjecanjima u kategoriji plug premetnjak. Josip Martinović predstavljat će našu Županiju na 19. državnom natjecanju u oranju koje će se održati u Istarskoj županiji 29. i 30. rujna, u Poreču. Drugoplasirani natjecatelj u kategoriji plug ravnjak, koji je ujedno i najmlađi ovogodišnji natjecatelj na županijskom natjecanju, Matija Konjačić iz Marinovca predstavljat će našu Županiju u Istri (jer prvoplasirani Saša Višak sudjeluje na svjetskom natjecanju).

Hvala svim sponzorima koji su se odazvali pozivu te pomogli financijski ili nagradom iz svog proizvodnog programa i time omogućili da niti jedan natjecatelj s ovog natjecanja „ne ode praznih ruku“. Fond nagrada je bio bogat: Koprivničko-križevačka županija je novčanim bonovima nagradila prva tri najbolja natjecatelja u kategoriji pluga ravnjaka i premetnjaka: u vrijednosti 330,00 € (prvoplasirani), 200,00 € (drugoplasirani) i 133,00 € (trećeplasirani) iz obje kategorije te poklon paketom prva tri najbolja orača u svim kategorijama. Svi natjecatelji, bez obzira na plasman primili su neku od nagrada koje su donirali brojni sponzori: Agronom d.o.o., Axereal Croatia d.o.o., AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI, Bayer d.o.o. Hrvatska, Bc Institut d.d., Chromos Agro d.o.o.,Corteva Agriscience Croatia d.o.o., Gospodarski list d.d., KTC d.d., KWS Sjeme d.o.o., Mauthner d.o.o., Općina Koprivnički Ivanec, Podravka d.d. Koprivnica, Poljocentar d.o.o., Poljoprivredni Institut Osijek, RWA Hrvatska d.o.o., Syngenta Hrvatska, Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije, Zeleni hit d.o.o. i Žitni terminal d.o.o. Dodijeljene su i posebne nagrade – najmlađem i najstarijem natjecatelju, natjecatelju koji je najudaljeniji u odnosu na natjecateljsku parcelu te oračima koji su pomogli u pripremi parcele za natjecanje.

Hvala članovima Udruge orača koji su pomogli prilikom organizacije natjecanja i učenicima Srednje gospodarske škole Križevci koji su sudjelovali u izmjeri i pripremi natjecateljske parcele, Gastro timu tvrtki Podravka d.d. Koprivnica te predstavnicima medija.

Nagrade sponzora i priznanja dodijeli su državni tajnik Tugomir Majdak, načelnik općine Koprivnički Ivanec, Zoran Vrabelj, dekanica Veleučilišta u Križevcima, Marcela Andreata – Koren te predsjednik Udruge orača Darko Novotni. Voditeljica manifestacije 21. natjecanje u oranju Koprivničko-križevačke županije bila je Tatjana Martinović iz Ministarstva poljoprivrede Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede.

 

mr. sc. Tatjana Martinović

 

Izvor fotografija:

Koprivničko-križevačka županija,

Članovi Udruge orača Koprivničko-križevačke županije i

Tatjana Martinović

Događaji, Hortikultura, Vijest, Zaštita bilja

Smeđa mramorirana stjenica i bakterijski rak lijeske u nasadima lijeske

Dana 18. kolovoza 2023. godine, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Ministarstva poljoprivrede, održala je Demonstracijsku aktivnost na temu: „Biološke osobine i metode zaštite od novog polifagnog štetnika – Smeđe mramorirane stjenice (Halyomorpha halys) i Bakterijskog raka lijeske (Xanthomonas arboricola pv. corylina) u nasadima lijeske“. Demonstracijska aktivnost je održana u vrlo dobro agrotehnički i pomotehnički održavanom trajnom nasadu lijeske u k.o. Valpovo (2,96 ha) u vlasništvu OPG-a Kovačić Mihaela iz Valpova. Na demonstraciji je nazočilo 22 zainteresirana voćara iz Osječko-baranjske županije.

Cilj demonstracije bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača (voćara) s morfološkim osobinama i biološkim ciklusom Smeđe mramorirane stjenice kao i simptomatologijom i patologijom bakterijskog raka te preventivnim i kurativnim mjerama zaštite lijeske od ovih štetočinja.

Posljednjih nekoliko godina smeđa mramorirana stjenica (Halyomorpha halys), postala je gospodarski značajan štetnik u EU, kako lješnjaka tako i ostalih voćnih vrsta (breskva, nektarina) te povrća. Štetnik je introduciran na europski kontinent iz istočne Azije (Kina, Japan i indokineski podkontinent). Štete koje uzrokuje mogu biti izravne i neizravne. Izravne štete čini odrasli oblik (imago) i ličinke bodenjem i sisanjem što dovodi do različitih deformacija plodova. Neizravne štete nastaju kada se tijekom ishrane (ubadanjem rila) prenose uzročnici biljnih bolesti bakterije ili gljivice, koji mogu uzrokovati trulež plodova. Tipični simptomi očituju se na jezgri lješnjaka u obliku smežuranih plodova ili jezgara s tamnim gorkim pjegama koje smanjuju uporabnu i tržišnu vrijednost. Napad ovoga štetnika na plodove lješnjaka najopasniji je u fenofazi nalijevanja jezgre ploda (svibanj/srpanj) jer dovodi do remećenja razvoja jezgre što dovodi do smežuranosti plodova.

Slika 1. Teoretski dio demonstracijske aktivnosti

 

Isto tako, posljednjih godina voćari u Osječko-baranjskoj županiji, prijavljuju simptome selektivnog sušenja (kolaps) pojedinih grana na grmovima/stablima lijeske, što u konačnici dovodi do propadanja cijelih stabala. Ovakve vrlo slične simptome kolapsa na stablima lijeske izaziva više patogena (bakterije i gljivice) koji se u stručnoj literaturi nazivaju kao bakterijski ili gljivični rak. U svijetu su najraširenije bolesti gljivičnog raka lijeske (Neonectaria dittisima, Phomopsis spp.) i bakterijskog raka (Xanthomonas arbicola pv. corylina, Pseudomonas syringae pv. avellanea, Agrobacterium tumefaciens i dr.). Bakterijski rak lijeske (Xanthomonas arboricola pv. corylina) vrlo je opasan patogen lijeske koji može dovesti do propadanja čitavih nasada. Uspješne mjere borbe protiv bakterijskog raka su složene i obuhvaćaju primjenu svih dostupnih agrotehničkih i pomotehničkih mjera njege i zaštite nasada.

Demonstracijska aktivnost provedena je kroz teoretski i praktični dio a proveli su je djelatnici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Područne službe za stručnu podršku Osijek. Nakon uvodnog dijela u teoretskom dijelu demonstracije, voćari su upoznati sa slijedećim temama:

 • Morfološke osobine i biološki ciklus smeđe mramorirane stjenice (Halyomorpha halys) te biološki ciklus i simptomatologija Bakterijskog raka lijeske (Xanthomonas arboricola pv. corylina) – dr. sc. Tihomir Validžić
 • Metode monitoringa leta smeđe mramorirane stjenice (Halyomorpha halys) – uz korištenje feromonskih atraktanata i lovki  – Marija Kuprešak, dipl. ing. agr.
 • Kemijske metode i mogućnosti zaštite nasada lijeske (prednosti i mane pojedinih modela raspršivača, registrirana sredstva-insekticidi i fungicidi u zaštiti lijeske) – mr. sc. Ivica Lovrinčević

Slika 2. Teoretski dio demonstracijske aktivnosti

 

U praktičnom dijelu demonstracijske aktivnosti voćarima su prezentirane slijedeće teme:

 • Primjena pomotehničkih i agrotehničkih mjera u cilju suzbijanja širenja Bakterijskog raka u nasadu lijeske, prikaz rezidbe, odstranjivanja zaraženih grana, dezinfekcija alata – dr. sc. Tihomir Validžić
 • Metodika postavljanja i pregleda lovki u nasadu lijeske uz dodatak feromonskog atraktanta i kritični broj štetnika – Marija Kuprešak dipl. ing. agr.
 • Praktični prikaz zaštite komercijalnog nasada lijeske velikog volumena krošnje uz korištenje traktorskog raspršivača, podešavanje sapnica i brzine agregata, kontrola raspodjele škropiva uz korištenje žutih vodoosjetljivih listića – mr. sc. Ivica Lovrinčević

Slika 3. Praktični dio demonstracijske aktivnosti – priprema i podešavanje traktorskog raspršivača

 

Kako bi se sudionicima što zornije prikazale morfološke i biološke osobine smeđe mramorirane stjenice, prilikom demonstracije korištene su uvećane fotografije visoke rezolucije, ručne lupe i binokular, uzorci živog biljnog materijala, razni modeli lovki, kontejneri sa feromonima i atraktantima. Posebnu pozornost polaznika privukla je demonstracija kontrole raspodjele škropiva u krošnji grma/stabla lijeske uz korištenje vodoosjetljivih listića što je izazvalo zanimanje i živu diskusiju tijekom demonstracije.

Nakon praktičnog dijela demonstracije slijedila je razmjena iskustva svih sudionika vezano za provođenje dostupnih agrotehničkih i pomotehničkih mjera u zaštiti nasada lijeske. Gospodin Zlatko Kovačić vlasnik nasada, izložio je svoja 7-godišnja iskustva u proizvodnji lijeske te o izazovima rentabilne proizvodnje lješnjaka u uvjetima intenzivnih klimatskih promjena te pojave novih bolesti i štetnika.

Nakon što su iscrpljena sva pitanja, na samom kraju demonstracijske aktivnosti provedena je od strane polaznika i evaluacija demonstracijske aktivnosti. Zahvaljujući ljubaznosti domaćina, demonstracija je dovršena bogatim osvježenjem svih sudionika.

Slika 4. Vodoosjetljivi listići koji se koriste za kontrolu raspodjele škropiva u krošnji stabla

 

 

dr. sc. Tihomir Validžić

Događaji, Mehanizacija, Natjecanje u oranju, Ratarstvo, Vijest

Poziv na 21. natjecanje orača Koprivničko-križevačke županije

 

Pozivamo vas na 21. Natjecanje orača Koprivničko-križevačke županije.

Natjecanje će se održati 26. kolovoza 2023. godine (subota), s početkom u 10:00 sati. Mjesto održavanja natjecanja je Poslovna zona k.o. Koprivnički Ivanec (Općina Koprivnički Ivanec), parcela se nalazi uz županijsku cestu Koprivnica – Đelekovec (bit će označeno putokazima).

Satnica:

8:00 – 9:30    probno oranje natjecatelja

9:30 – 10:00    izvlačenje startnih brojeva i postrojavanje traktora

10:00   službeno otvaranje natjecanja

10:30 – 14:00    natjecanje u oranju

14:30   svečana dodjela nagrada

 

Veselimo se Vašem dolasku!

Događaji, Mehanizacija, Natjecanje u oranju, Ratarstvo, Vijest

Održano 17. natjecanje orača Varaždinske županije

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede u suradnji sa Udrugom za za organizaciju natjecanja orača Varaždinske županije održala je dana 22. 7. 2023. godine 17. natjecanje u oranju.

U sklopu manifestacije natjecanja u oranju održan je i gospodarski sajam na kojem su imali priliku predstaviti se poljoprivredna gospodarstva Varaždinske županije.

Natjecanje se održalo u dvije kategorije, kategoriji plugova ravnjaka i premetnjaka.

Natjecanje i ocjenjivanje organiziralo se pod stručnim vodstvom Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede.

U kategoriji plugova ravnjaka pobjedu je odnio Darijan Mužic, dok je drugo mjesto pripalo Željku Kivaču te treće mjesto Krunoslavu Eršegoviću.

U kategoriji plugova premetnjaka prvo mjesto pripalo je Krunoslavu Mužic, drugo mjesto odnio je Dario Pocedulić dok je treći bio Emil Korpar-Japek.

 

 

 

Jelena Stipetić, dipl. ing. agr.

 

Događaji, Mehanizacija, Ratarstvo, Vijest

Održana demonstracijska aktivnost Konzervacijska poljoprivreda – Koprivnica

Dana 10. svibnja 2023. godine u Koprivnici, na ARKOD parceli, KVAKARIĆEVO (ID 2307579) OPG-a Udovičić Ivan održana je demonstracijska aktivnost pod nazivom Konzervacijska poljoprivreda. Cilj ove demonstracijske aktivnosti bio je upoznati poljoprivredne proizvođače s konzervacijskom poljoprivredom kao mjerom ublažavanja klimatskih promjena.

Na parceli je nakon žetve pšenice posijano 6 tazličitih vrsta pokrovnih usjeva (uljana rotkva, bijela gorušica, heljda, facelija, esparzeta i smiljkita) i jedna smjesa (ozima grahorica i pšenoraž). Cilj je bio prikazati poljoprivrednim proizvođačima razlike između jarih i ozimih pokrovnih usjeva s naglaskom na ulogu mahunarki u plodoredu. Postrna sjetva obavljena je 29. srpnja 2022. godine. Radi nedostatka vlage tijekom prošlogodišnjeg ljetnog razdoblja, nicanje zasijanih vrsta bilo je neujednačeno. Potpuna pokrivenost tla zasijanim vrstama postignuta je tek krajem mjeseca rujna. Samonikla pšenica (pretkultura) bila je zastupljena u onim vrstama koje su sporije nicale i imale spor početni razvoj dok je potpuno ugušena u smjesi ozime grahorice i pšenoraži. Prikaz stanja pokrovnih usjeva od sjetve do terminacije prikazan je na panou kroz fotografije.

 

 

Parcela nakon žetve pšenice (predkultura) nije orana, nego je obrađena sukladno temeljnim postulatima konzervacijske poljoprivrede:

 • Minimalno narušavanje tla obradom (održavanje dobre kndicije tla primjenom minimalnog seta radnih zahvata obrade tla, uz obavezno izbjegavanje okretanja tla),
 • Permanentna pokrivenost tla biljkama i/ili biljnim ostatcima (zadržavanje biljnih ostataka prethodnog usjeva, sjetva postrnih usjeva ili međuusjeva),
 • Rotacija usjeva (plodosmjena s ciljem održavanja biorazaznolikosti iznad tla i u tlu, uzgoj biljaka različite dubine i intenziteta ukorjenjavanja, uzgoj leguminoznih biljaka s ciljem obogaćivanja sustava tlo-biljka dušikom iz zraka te izbjegavanja biljnih bolesti i štetočinja).

Na demonstracijskoj aktivnosti prikazana je izravna sjetva kukuruza u biljne ostatke pokrovnih usjeva (mahunarke i ostale biljne vrste).

Službenici Ministarstva poljoprivrede i vanjski demonstratori provode demonstracijske aktivnosti okviru mjere 1. Programa ruralnog razvoja, podmjere 1.2. i tipa operacije 1.2.1. s ciljem prijenosa znanja i informiranja poljoprivrednih proizvođača. Edukaciju u ukupnom trajanju 4 sata održalo je četvero edukatora. Službenici Ministarstva poljoprivrede su tijekom demonstracijske aktivnosti prisutne upoznali sa sljedećim temama:

Slavko Kopilović: Konzervacijska poljoprivreda

Tatjana Martinović: Konzervacijska poljoprivreda i minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina – Intervencije proizvodno nevezanih izravnih plaćanja iz Strateškog plana (2 ekosheme). Vanjski edukatori bili Tomislav Kovačić iz tvrtke RWA Hrvatska d.o.o. koji je predstavio ponudu sjemena različitih biljnih vrsta i Siniša Bošnjak koji je pojasnio karakteristike sijačice kojom je obavljena sjetva.

Prisutnima su prikazane zasijane vrste mahunarki te formirane nodule. Pojašnjen je značaj leguminoza (mahunarki) u plodoredu (imaju sposobnost biološkog vezivanja dušika iz zraka). U simbiotskom odnosu između mahunarki i bakterija tla bakterije osiguravaju biljci dušik, a od biljke zauzvrat usvajaju ugljikohidrate. Proces fiksacije dušika odvija se u posebnim organima na korijenu koji se nazivaju kvržice (nodule). Tijekom edukacije na parceli prikazane su nodule na zasijanim različitim vrstama mahunarki. Naglašavam da nije provedena inokulacija sjemena mahunarki prije sjetve niti je posijano inokulirano sjeme.

 

Tijekom čitave edukacije prisutna je bila interakcija između edukatora i poljoprivrednih proizvođača kao i međusobna razmjena iskustava poljopoprivrednika s iskustvom u provedbi konzervacijske poljoprivrede i onih koji razmišljaju o takvoj proizvodnji.

Ovom prilikom zahvaljujem na suradnji tvrtki RWA Hrvatska d.o.o. koja je donirala sjeme pokrovnih usjeva i obitelji Udovičić Ivana.

 

mr. sc. Tatjana Martinović