MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Događaji

Događaji, Dopunske djelatnosti, Sirarstvo, Stočarstvo, Vijest

4. Nacionalno ocjenjivanje sireva i drugih mliječnih proizvoda 2021.

Usprkos i drugoj godini pod Covid-19 prijetnjom uspješno je održano 4. Nacionalno ocjenjivanje sireva i drugih mliječnih proizvoda. Organizator i ove godine je bio Savez malih sirara RH „SirCro“ zajedno s Upravom za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede, a ocjenjivanje je provedeno 11. i 12. studenog u prostoru za preradu Ministarstva poljoprivrede u Vukovarskoj 78, Zagreb.

Slika 1. Povjerenstvo

Proizvodi su ocijenjeni sukladno Pravilniku za ocjenjivanje kakvoće mlijeka i mliječnih proizvoda, od strane Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje sireva i drugih mliječnih proizvoda u sastavu:

  • Prof. dr. sc. Samir Kalit, predsjednik
  • Doc. dr. sc. Rajka Božanić, član
  • Doc. dr. sc. Milna Tudor Kalit, član
  • Dr. sc. Emilija Cimerman, član
  • Višnja Krapljan, dipl. ing. agr., član

Ukupno je ocijenjeno 84 proizvoda od čega je bio 70 uzorak sireva, 6 uzoraka fermentiranih mliječnih proizvoda, 6 uzorka kiselog vrhnja i 2 uzorka maslaca.

Od 84 ocijenjena proizvoda, 73 ih je s medaljom, što je skoro 87 % proizvoda.

Slika 3.,4. i 5.: Priprema za ocjenjivanje

 

Tabelarni prikaz osvojenih medalja:

Vrsta medalje

Broj

%

ZLATO

28

33,34

SREBRO

37

44,05

BRONCA

8

9,52

PRIZNANJE

9

10,71

DISKVALIFIKACIJA

2

2,38

UKUPNO

84

100,00

 

Između zlatnih proizvoda s maksimalnim brojem bodova (20), Povjerenstvo je izabralo tri proizvoda za šampiona kvalitete u tri različite kategorije.

U kategoriji mekih, polutvrdih i tvrdih kravljih sireva šampion kvalitete je polutvrdi sir Gauda sirane Srednje gospodarske škole iz Križevaca, Koprivničko-križevačke županije.

U kategoriji mekih, polutvrdih i tvrdih kozjih i ovčjih sireva, šampion kvalitete je Kuhani kozji sir s vlascem sirane Jagarka, vl. Marina Herceg iz Munjave Modruške, Josipdol, Karlovačka županija.

U kategoriji svježih sireva, skuta i sirnih namaza, šampion kvalitete je svježi kravlji sir OPG-a Baršić Antuna iz Dubravice, Zagrebačka županija.

Slika 6. Šampionska Gauda

 

Prema broju osvojenih medalja ove godine ima manje zlatnih, a više srebrnih medalja dok po samom broju odnosno postotku medalja u odnosu na broj proizvoda taj broj je sa 88 pao ove godine na 87 % što i dalje dovoljno govori o kvaliteti mliječnih proizvoda proizvedenih većinom u malim obiteljskim pogonima.

Zbog epidemiološke situacije, nažalost ni ove godine nećemo imati naše tradicionalno sirarsko druženje. Do kraja 2021. godine svi sudionici će dobiti na kućne adrese zahvalnice za sudjelovanje, osvojena priznanja te kopije lista ocjenjenih proizvoda.

Želimo Vam svima uspješnu Novu 2022. godinu uz želje da se nastavimo svi zajedno družiti, uz sve bolje sireve i druge mliječne proizvode naših proizvođača, na SirCrofestu 2022.

Anđelka Pejaković, dipl. ing. agr.

Višnja Krapljan, dipl. ing. agr.

 

Događaji, Pčelarstvo, Stočarstvo, Vijest

Održana demonstracija o pčelarstvu u Antunovcu

U subotu 20. studenog 2021. održana je na pčelinjaku Bazina u Antunovcu u Osječko-baranjskoj županiji demonstracijska aktivnost: „Unaprjeđivanje pčelarske proizvodnje sa smanjenjem rizika zimskog ugibanja i pospješivanje proljetnog razvoja pčelinjih zajednica“.

Sudionici demonstracije upoznati su s osnovnim načinima i metodama u vezi uzimljavanja/izimljavanja pčelinjih zajednica u kasno ljeto odnosno u veljači i ožujku sljedeće godine. Poseban naglasak bio je na pravilnoj i pravodobnoj hranidbi pčelinjih zajednica, zamjeni matica te kontroli i suzbijanju pčelinjih bolesti tijekom aktivne sezone u ljetnim mjesecima. Pri tome se nije mogla zaobići niti varooza te je korisnicima iznesen detaljan plan i način utvrđivanja približnog broja varoe u pčelinjim zajednicama. Također, govorilo se o vapnenastom leglu i nozemozi.

Foto: Juraj Ostoić

 

Međutim, najveći dio pitanja bio je tijekom demonstracije postupaka izimljavanja pčelinjih zajednica u rano proljeće. Posebice se to odnosi na suzbijanje rojenja tijekom travnja i svibnja. Naime, rojenje ujedno predstavlja razmnožavanje pčelinjih zajednica i vrlo je važno znati načine prepoznavanja znakova rojevnog raspoloženja i metoda sprječavanja istih. Pčelar koji u tom periodu sezone pogriješi i ne spriječi rojevni nagon sigurno neće imati zadovoljavajući prinos meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Prikazano je nekoliko metoda poput Padgen metode kad pčelar ima puno ili malo košnica, zatim postupak „demariranja“ odnosno prevješavanje okvira s leglom iz plodišta u medište.

Foto: Zlatko Tomljanović

 

Na kraju demonstracije pčelari su postavljali mnoga pitanja, a otvorila se i rasprava o korištenju matične rešetke, primjeni Snelgrov daske, proizvodnji nukleusa, hranidbi pčelinjih zajednica te mehanizacije i transporta u pčelinjaku. Ovom prigodom zahvaljujemo predsjedniku Pčelarske udruge „Pčela“ iz Osijeka, gosp. Slavku Stojanoviću i ostalim članovima Udruge kao i vlasniku OPG-a gosp. Bazini na pomoći u organizaciji demonstracijske aktivnosti.

 

Juraj Ostoić, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik

Zlatko Tomljanović, dr. med. vet., voditelj Odjela za savjetovanje u pčelarstvu

 

Događaji, Pčelarstvo, Stočarstvo, Vijest

Kako privući ljude u pčelarstvo – iskustva iz Hrvatske

Hrvatski NEFERTITI HUB 10, poziva Vas na online događaj u srijedu 10. studenog u 10 sati (Teams platforma). Cilj događaja je pokazati kako upoznati početnike, mlade, umirovljenike i osobe s PTSP-om nakon rata s izazovima u poljoprivredi i pčelarstvu.

Datum: 10. studenog / Vrijeme: 10:00 – 11:00 / Gdje: Microsoft Teams online platforma

Govornik: Zlatko Tomljanović / Moderatori: Jasmina Vagan / Zlatko Tomljanović

 

Na online događaju će biti pokrivene sljedeće teme:

1) Pokretanje pčelarstva

2) Prednosti/nedostaci pčelarskog poslovanja

3) Važnost pčelarstva u modernoj poljoprivredi 

4) Stavljanje pčelarskih proizvoda na tržište uz poštivanje lokalnih propisa

5) Pčelarstvo u središtu ruralnog i održivog razvoja.

 

Opis događaja:

a) Prezentacija

b) Izjave nekih sudionika o važnosti prethodnih demo-događaja za njihov početak pčelarenja

c) Rasprava

 

 Prezentacija/izjave i rasprava odvijat će se na engleskom jeziku. Za prijavu na ovaj događaj i više informacija kontaktirajte: Jasminu Vagan (jasmina.vagan@mps.hr) i Zlatka Tomljanovića (zlatko.tomljanovic@mps.hr)

Događaji, Govedarstvo, Stočarstvo, Vijest

Cross-visit događaj u Irskoj

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede sudjelovali su na cross-visit događaju, koji je održan od 14. – 16. listopada 2021. godine u Irskoj.

Cross-visit događaj organiziran je u okviru projekta NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration) koji je financiran sredstvima iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705. Unutar projekta postoji 10 tematskih mreža i regionalnih podmreža (HUB-ova). Smisao projekta je stvaranje dodatne vrijednosti kroz razmjenu znanja i iskustava, poticanje prijenosa inovacija, razvoj peer to peer učenja te rad na boljoj povezanosti mreža između poljoprivrednih gospodarstva diljem Europe. U Republici Hrvatskoj projekt provodi Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede.

 

NEFERTITI cross-visit posjeta je događaj koji spaja voditelje demonstracijskih HUB-ova i demo farmere određene mreže iz više država. Sudionici su na događaju razmjenjivali tehnička i demonstracijska saznanja kako bi između sebe naučili nove poljoprivredne prakse iz drugih država. Navedeni cross-visit događaj organiziran je za članove Mreže 10 – Atraktivna poljoprivreda i Mreže 1 – Travnjaci i sekvestracija ugljika.

Glavni cilj događaja bio je predstaviti sudionicima atraktivnost i izazove pašnog govedarstva na poljoprivrednim gospodarstvima u Irskoj.

Prvog dana cross-visit događaja sudionici su posjetili istraživačku farmu Devenish. Farma raspolaže sa 120 hektara te trenutno posjeduje 280 grla mliječnih krava, dok je ukupan potencijalan kapacitet farme 350 grla. Goveda se drže na pašnjacima, gotovo 11 mjeseci godišnje te farma ostvaruje otkupnu cijenu mlijeka od 44 centi za 1 litru mlijeka. Infrastruktura farme je financirana kreditnim zaduženjima, a rad farme nadziru savjetnici Uprave za razvoj poljoprivrede i hrane (Teagasc), nacionalnog tijela koje pruža integrirana istraživanja, savjetodavne usluge i usluge osposobljavanja za poljoprivredu i prehrambenu industriju te ruralne zajednice.

Foto: J. Vagan: Istraživačka farma Devenish

 

Drugi dan cross-visit događaja započeo je posjetom Moorepark Animal & Grassland Centru za istraživanje i inovacije, koji je odigrao ključnu ulogu u razvoju irske mliječne industrije. Od svog osnivanja 1959. godine, Moorepark se razvio u središnju točku istraživanja proizvodnje mlijeka u Irskoj. Tijekom posjete sudionicima je predstavljeno jedno od istraživanja koje se provode u sklopu Programa za istraživanje i inovacije životinja i travnjaka. Ciljevi spomenutog Programa su povećati profitabilnost i konkurentnost irske stočarske proizvodnje, povećati ekološku održivost stočarskih sustava u smislu učinkovitosti korištenja hranjivih tvari i emisija stakleničkih plinova, poboljšati kvalitetu i sigurnost mesa i mliječnih proizvoda, pomoć u isporuci nove tehnologije ključnim dionicima te postati vodeći međunarodni znanstveni autoritet za tehnologije uzgoja životinja na pašnjacima. Istraživanje koje je predstavljeno sudionicima odnosi se na učinke količine i strategije primjene dušika na proizvodnju bilja i mlijeka u travno-djetelinskim travnjacima.

Foto: J. Vagan: Pokusna polja u Moorepark Animal & Grassland Centru za istraživanje i inovacije

 

Nakon posjeta Moorepark Animal & Grassland Centru za istraživanje i inovacije, događaj je nastavljen na farmi Jacka Kearney-a gdje je organizirana tematska šetnja farmom pod nazivom “Poljoprivreda u promjenjivom krajoliku“. Teme prezentirane na stanicama tijekom šetnje farmom odnosile su se na objašnjavanje značenja važnosti ugljičnog otiska, kvalitete vode, biološke raznolikosti te novosti vezane uz performanse trava za ispašu i goveda na farmama.

Foto: J. Vagan: Prezentacija tijekom šetnje farmom Jacka Kearney-a.

 

Treći posjet drugog dana događaja održan je na demonstracijskog farmi Curtin’s, gdje su sudionici imali priliku vidjeti istraživanja koja se odnose na inkorporaciju djeteline u travnjake i raznolike travnjake sa više biljnih vrsta. Cilj istraživanja demonstracijske farme Curtin’s je proučavanje načina za održavanje visoke učinkovitosti životinja na ispaši uz smanjeni unos kemijskog dušika i povećanje profitabilnosti sustava farme, poboljšanje kvalitete proizvoda i raznolikost ekosustava. U tom kontekstu je 2021. godine pokrenuto istraživanje na razini sustava u kojem se uspoređuju tri različite vrste travnjaka koje pasu Holstein-frizijska pasmina goveda i križanci Jersey x Holstein-frizijske pasmine goveda. U istraživanju se ujedno proučava i učinak pasmine goveda, kao i utjecaj na okoliš i gospodarstvo. Stado farme je veličine 150 grla, dok je ukupna površina demonstracijske farme 48 hektara. Goveda se obično vraćaju na ispašu neposredno nakon teljenja i godišnje ostvare 300-dnevnu sezonu ispaše. Istraživanjem je utvrđeno da mješavine trava i mahunarki kao što su ljulj i djetelina smanjuju zahtjeve za kemijskim dušikom, povećavaju kvalitetu krme te unos i učinak životinja. Također je identificiran niz dodatnih dvosupnih biljnih vrsta s visokim potencijalom produktivnosti krme. Među tim raznolikim biljkama su cikorija (Cichorium intybus L.) i trputac (Plantago lanceolate L.), koje su širokolisne trave s dubokim korijenjem te imaju visoku produktivnost i krmnu vrijednost. Povećana raznolikost biljaka također je povezana s povećanom učinkovitošću korištenja dušika, povišenom sekvestracijom ugljika u tlu, poboljšanim karakterom prehrambenih proizvoda, poboljšanom biološkom raznolikošću i povećanom otpornošću na klimatske promjene i invazivne korove.

Foto: J. Vagan: Demonstracijska farma Curtin’s.

 

Posljednjeg dana događaja, u prostoriji za sastanke Moorepark Animal & Grassland Centra za istraživanje i inovacije, diskusijom između svih sudionika izrađena je procjena svih demonstracijskih aktivnosti cross-visit događaja te preporuke za organizaciju budućih sličnih događaja.

Jasmina Vagan, mag. ing. agr., članica HUB-a 10

Juraj Ostoić, dipl. ing. agr., član HUB-a 10

Zlatko Tomljanović, dr. med. vet., voditelj HUB-a 10

 

 

Događaji, Hortikultura, Vijest, Voćarstvo

Dani jabuka u Desiniću

Općina Desinić i Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede – područna jedinica Krapina organizirali su od  15.-17.10.2021. manifestacija 9. dani jabuka u Desiniću. Ove godine po prvi puta izložba starih sorata jabuka održana je u Rodnoj kući Đure Prejca u Desiniću.

Manifestacija koja traje već 9 godina od osobitog je značaja za ovaj kraj i čitavo Hrvatsko Zagorje. Okuplja poljoprivrednike, OPG-ove, Udruge desinićkog kraja, Osnovnu školu, Dječji vrtić, KUD i druge sudionike.

Uprava za stručnu podršku razvoja poljoprivrede – područna jedinica Krapina od samih početaka sudjeluje u suorganizaciji manifestacije, a od ove godine i u njezinoj organizaciji. Manifestaciju 9. dani jabuka u Desiniću otvorio je Darko Antonina, dipl.ing.agr., predstavnik Ministarstva poljoprivrede.

Službenici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede su 14.10.2021. determinirali 40 starih sorata jabuka pristiglih za izložbu, a dana 16.10.2021. održali predavanje na teme:

„Octena mušica ploda“, Sanja Gregurić, dipl. ing. agr.,

„Izrada kućnog komposta“, Sandra Majsec, dipl. ing. agr.,

„Štetni sastojci u voćnim rakijama“, Nenad Očić, dipl. ing. agr.,

„Kolekcijski nasad sorata jabuka OPG Puljek Krapina“, Žarko Puljek i Georg Gal, dipl. ing. agr.

Obilazak štandova i ocjenjivanje kolača u kategoriji  za novi kolač, te za tradicionalni kolač i najljepše uređeni štand odradile su savjetnice Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Sanja Gregurić, dipl.ing.agr. i Silvija Kramarić, dipl.ing.agr. zajedno sa načelnicom općine Zagorska Sela Ksenijom Krivec Jurak.

Važnost ove manifestacije prepoznata je od Ministarstva poljoprivrede i Krapinsko-zagorske županije, te okolnih općina i gradova koji iskazuju potporu ovoj hvalevrijednoj manifestaciji.

Silvija Kramarić, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik

Događaji, Govedarstvo, Stočarstvo, Vijest

HUB 3: Poziv na demo-događaj

Znanje i znanost u praksi pašnog govedarstva na OPG-u Vujec

Dana 6. listopada 2021. (srijeda), s početkom u 10:00 sati održat će se demonstracijski događaj pod nazivom „Znanje i znanost u praksi pašnog govedarstva na OPG-u Vujec“ na OPG-u Vujec, Mala Jasenovača 30, Grubišno Polje, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Okupljanje sudionika bit će u Grubišnom Polju, na parkiralištu Spara (centar mjesta). Moguć je i izravni dolazak na prvo gospodarstvo OPG Berečki u Šuplju Lipu. Nakon okupljanja slijedi zajednički odlazak na praktični dio demonstracije uz obilazak farmi i pašnjaka u mjestima:

  • Šuplja Lipa, OPG Božidar Berčki,
  • Mali Grđevac, Sunčane Livade d.o.o.,
  • Mala Jasenovača, OPG Nataše, Ive i Luke Vujec.

Središnji dio demo-događaja uključujući izlaganja/predavanja te obilazak OPG-a Nataše, Ive i Luke Vujec odvijati će se na lokaciji Mala Jasenovača 30 (prema predviđenom programu).

Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

Praktična su iskustva u proizvodnom sustavu tova na paši u Hrvatskoj nedostatna a potencijal je ogroman. Cilj je ukloniti predrasude i motivirati postojeće te potencijalne poljoprivrednike za pravilno upravljanje pašnim govedarstvom. Iskustva najboljih praktičara u upravljanju proizvodnjom na tom području i primjeri na njihovim farmama (OPG Berečki, Sunčane livade d.o.o., OPG Vujec) mogu biti od velike koristi za sve sudionike osobito u proizvodnji teladi, uzgoju životinja te poboljšanju zdravlja i dobrobiti. Vlasnici gospodarstva pokazat će vlastiti model farme i u praksi ukazati na mnoge detalje naročito važne u mesnom govedarstvu.

Vaša iskustva u upravljanju pašnim govedarstvom i pašnjacima mogu pomoći drugima a od drugih vama. Demo-događajem želi se postići razmjena znanja između različitih sudionika stoga sudjelujte na našem demo-događaju. Iva i Luka Vujec još do nedavno bili su studenti Agronomskog fakulteta u Zagrebu a sada, uz podršku roditelja, osobito mame Nataše, uspješno vode svoja gospodarstva. Znanje i znanost u praksi pašnog govedarstva na OPG-u Vujec vrlo su važni. Među ostalim, korisnici su mjera Programa ruralnog razvoja RH.

PROGRAM demonstracijskog događaja možete naći na linku POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ.

 

Demonstracijski događaj organizira se unutar Mreže 3 (HUB 3) – Ekološki sustavi u stočarstvu u projektu NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration), kojeg u Republici Hrvatskoj provodi Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva. Financiran je iz Programa OBZOR 2020 (sredstva iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705). Skupinu pod nazivom HUB 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu, čine članovi mreže, uzgajivači, predstavnici raznih institucija u poljoprivredi, savjetodavci djelatnici Ministarstva poljoprivrede ali i svi ostali zainteresirani koji će nam se pridružiti tijekom trajanja projekta.

Demonstracijske aktivnosti usredotočene su na nove prakse i tehnologije, poboljšanju tzv. čvrstoće životinja (animal robustness), uzgoja, dobrobiti i hranidbe. Također, usredotočene su na razmjenu znanja i iskustava oko specifičnosti u ekološkom uzgoju stoke koje će omogućiti privlačenje konvencionalnih poljoprivrednika, te njihov prijelaz u ekološke. Isto tako teži se poboljšati obuhvat te interakciju s potrošačima.

Demonstracija će se odvijati uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera i korištenje zaštitnih maski!

mr. sc. Dario Zagorec, voditelj mreže (HUB-a) 3

Događaji, Mehanizacija, Natjecanje u oranju, Ratarstvo, Vijest

POZIV NA 17. NATJECANJE ORAČA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Pozivamo Vas na 17. natjecanje orača Međimurske županije.

Natjecanje će se održati u subotu, 31. srpnja 2021. godine s početkom u 10:00 sati na parceli “Pijavišće” u gradu Čakovcu (na južnoj obilaznici, preko puta kamere).

Bit će nam čast da se odazovete našem pozivu te uveličate svojom prisutnošću ovaj događaj.

 

Udruga Orača Međimurske županije

Događaji, Ekološka poljoprivreda, Govedarstvo, Poziv, Stočarstvo, Vijest

HUB 3: POZIV NA DEMO-DOGAĐAJ „PASMINA GALLOWAY NA VARAŽDINSKIM BREŽULJKASTIM PAŠNJACIMA“

Dana 23. lipnja 2021. (srijeda), s početkom u 11:00 sati održat će se demonstracijski događaj pod nazivom „Pasmina Galloway na varaždinskim brežuljkastim pašnjacima“ na OPG-u Stjepan Mičuda, Hrastovec Toplički 81, Varaždinske Toplice, u Varaždinskoj županiji.

Okupljanje, uvodni te praktični dio demonstracije uz obilazak farme i pašnjaka uključujući i izlaganja odvijati će se na OPG-u Stjepan Mičuda, Hrastovec Toplički 81, Varaždinske Toplice.

Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

Praktična su iskustva u proizvodnom sustavu tova na paši u Hrvatskoj nedostatna a potencijal je ogroman. Cilj je ukloniti predrasude i motivirati postojeće te potencijalne poljoprivrednike za pravilno upravljanje pašnim govedarstvom. Iskustva najboljih praktičara u upravljanju proizvodnjom na tom području i primjeri na njihovim farmama mogu biti od velike koristi za sve sudionike osobito u proizvodnji teladi, uzgoju životinja te poboljšanju zdravlja i dobrobiti. Vlasnik gospodarstva pokazat će vlastiti model farme i u praksi ukazati na mnoge detalje naročito važne u mesnom govedarstvu. PROGRAM demonstracijskog događaja možete naći na linku POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ.

Demonstracijski događaj organizira se unutar Mreže 3 (HUB 3) – Ekološki sustavi u stočarstvu u projektu NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration), kojeg u Republici Hrvatskoj provodi Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva. Financiran je iz Programa OBZOR 2020 (sredstva iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705). Skupinu pod nazivom HUB 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu, čine članovi mreže, uzgajivači, predstavnici raznih institucija u poljoprivredi, savjetodavci djelatnici Ministarstva poljoprivrede ali i svi ostali zainteresirani koji će nam se pridružiti tijekom trajanja projekta.

Demonstracijske aktivnosti usredotočene su na nove prakse i tehnologije, poboljšanju tzv. čvrstoće životinja (animal robustness), uzgoja, dobrobiti i hranidbe. Također, usredotočene su na razmjenu znanja i iskustava oko specifičnosti u ekološkom uzgoju stoke koje će omogućiti privlačenje konvencionalnih poljoprivrednika, te njihov prijelaz u ekološke. Isto tako teži se poboljšati obuhvat te interakciju s potrošačima.

Demonstracija će se odvijati uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera i korištenje zaštitnih maski!

 

mr. sc. Dario Zagorec, voditelj mreže (HUB-a) 3

Događaji, Hortikultura, Vijest, Vinarstvo

Međunarodno ocjenjivanje vina Štrigova 2021.

3. i 4. svibnja u kuriji Terbotz u Železnoj Gori uz pridržavanje epidemioloških mjera održano je 5. Međunarodno ocjenjivanje vina, Štrigova 2021. Organizator ocjenjivanja bila je Općina Štrigova u suorganizaciji Društva vinogradara i vinara Međimurja “Hortus Croatiae“, Štrigova, Međimurske županije te Ministarstva poljoprivrede Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.

Ocjenjivanje vina svake godine uvod je u vinsku manifestaciju „Urbanovo“ koje će se zbog epidemioloških mjera ove godine održati u skromnijem obliku.

Pred ocjenjivačima je bio zahtjevan zadatak, odabrati najbolje od 165 uzoraka koji su pristigli na ocjenjivanje iz Hrvatske i Slovenije.

Pod predsjedanjem dr. sc. Ivane Alpeza  vina su ocjenjivali certificirani ocjenjivači: izv. prof. dr. sc. Darko Preiner, dr. sc. Mirela Osrečak, dr. sc. Ivana Puhelek, izv. prof. dr. sc. Marko KaroglanGoran Marmilić, dipl. ing. agr., Marijan Čižmešija, dipl. ing. agr., Miroslav Matovinović, dipl. ing. agr., Nataša Puhelek Puština, dipl. ing. agr., Ivna Linke, dip. ing. agr., Andreja Brglez, univ. dipl. inž.

 

Najbolje ocjenjena vina proglašena su šampionima u kategorijama:

Šampion kvalitete u kategoriji vina redovite berbe – Pušipel:

Pušipel classic iz 2020. godine, Vinogradarstva i podrumarstva Cmrečnjak iz Sv. Urbana sa osvojenim 91 bodom.

 

Šampion kvalitete u kategoriji vina predikatne berbe – Pušipel:

Pušipel prestige iz 2019. godine Vina DK Dvanajščak – Kozol iz Dragoslavca sa osvojenih 86 bodova.

 

Šampion kvalitete u kategoriji predikatnih vina (ostale sorte):

Laški rizling, ledena berba iz 2007. godine Vina Krampač iz Koprive, (R. Slovenija) sa osvojena 93 boda. Ovo vino je ujedno i najbolje ocijenjeno vina izložbe.

 

Šampion kvalitete u kategoriji crnih vina redovite berbe:

Mješavina crnih sorata iz 2015. godine Vinogradarstva i podrumarstva Branimira Jakopića iz Železne Gore sa osvojena 92 boda.

 

Šampion kvalitete u kategoriji bijelih vina redovite berbe:

Rajnski rizling iz 2020. godine deMar vina iz Svetog Đurđa sa osvojena 92 boda.

 

Šampion kvalitete u kategoriji pjenušavih vina:

Pjenušac „Polaris“ sorte Pušipel iz 2017. godine Vinogradarstva i podrumarstva Cmrečnjak iz Sv. Urbana sa osvojena 92 boda.

 

Rezultati ocjenjivanja mogu se vidjeti na poveznici: Ocjenjivanje vina – REZULTATI – Urbanovo

 

Marijan Čižmešija, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik

Događaji, Pčelarstvo, Vijest

Nefertiti zastava na Kornatima

HUB 10 Hrvatska „Atraktivna poljoprivreda – atraktivno pčelarstvo“ organizirao je sedmi NEFERTITI demo-događaj u Hrvatskoj u 2021.g. pod nazivom „Seleće pčelarstvo – nove ideje u praksi“. Spomenuti demo-događaj održan je 17.travnja 2021.g. na pčelinjacima i proizvodnim pogonima OPG Butić na Kornatima.

Treba podsjetiti da je demonstracijski događaj organiziran u okviru projekta NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration)koji je financiran sredstvima iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705. Unutar projekta postoji 10 tematskih mreža i regionalnih podmreža (HUB-ova). Smisao projekta je stvaranje dodatne vrijednosti kroz razmjenu znanja i iskustava, poticanje prijenosa inovacija, razvoj peer to peer učenja te rad na boljoj povezanosti mreža između poljoprivrednih gospodarstva diljem Europe.

Glavni cilj događaja bio je upoznati sudionike s novim idejama u selenju pčelinjih zajednica na udaljene paše na otok. Posebice se to odnosilo na uporabu platformi i dizalica te pripremu pčelinjih zajednica za selenje. Naime, većina mladih pčelara misli da je dovoljno staviti samo slavinu u košnicu i med će poteći sam od sebe. No, pčelarstvo je „tvornica pod vedrim nebom“ ili „kruh sa sedam kora“ te se treba dobro pomučiti kako bi se ostvario željeni učinak u smislu proizvodnje meda odnosno zarađenog novca. Također, posebna pažnja posvećena je potrebnoj ventilaciji košnica za selenje te uporabi digitalne vage koja će javljati putem sms-a podatke o dnevnom unosu nektara u košnicu.

Foto: Z. Tomljanović: Utovar platforme s košnicama na brod

Selenje košnica uvijek predstavlja organizacijski izazov i rizik za pčelare. Međutim, selidba košnica brodom na udaljene otoke, kako bi se uhvatila paša kadulje, predstavlja znatno veću avanturu. Naime, selenje kamionom ili kombijem po cestama je zahtjevan posao, ali već dovoljno puta opisan u literaturi i praksi. No, utovar košnica na brod, osiguravanje transporta u smislu uporabe remenja za stezanje i učvršćivanje košnica, transport po često čudnom vremenu i nemirnom moru, pristajanje u uvalama koje nemaju izgrađen pristupni mol i konačno istovar košnica definitivno nije za osobe tankih živaca.

Foto: Z. Tomljanović: Transport je potrebno osigurati

Prije samog transporta treba znati pravilno pripremiti pčelinje zajednice za iskorištavanje pčelinjih paša. Nije razborito seliti slabe zajednice na udaljene otoke. Jednostavno, preveliki je trošak najma broda i fizičkog rada da se mučimo sa slabim zajednicama. Međutim problemi mogu nastati i kod jakih zajednica ako na vrijeme ne suzbijemo rojenje. Također, bitno je znati osigurati transport košnica. To se ne odnosi samo na transport brodom već i ostalim prijevoznim sredstvima. Sigurno ne želimo „hvatati“ košnice po autoputu ili lokalnim cestama ili gledati kako plivaju u moru. Za vezivanje košnica mogu se koristiti različiti remeni odnosno stege koje se mogu staviti na košnicu.

Foto: Z. Tomljanović: Transport košnica može krenuti

Osim sigurnosti transporta pčelar mora brinuti i za odgovarajuću ventilaciju svojih pčelinjih zajednica. Nebrojeno puta smo bili svjedoci kada pčelari nisu osigurali dovoljnu ventilaciju pčelama te su se one ubrzo ugušile. Ventilacija se najbolje osigurava pomoću žičanih podnica bez umetka odnosno ventilacijskih mrežica na vrhu košnice. Razumljivo pčelar prije selidbe mora pratiti vremensku prognozu pa će izbor i dužina trajanja ventilacije ovisiti o dužini transporta te vanjskoj temperaturi zraka.

Foto: Z. Tomljanović: Nefertiti zastava neposredno prije polaska

Pčelari uglavnom sele svoje košnice tijekom večernjih odnosno rano jutarnjih sati. Naime, tijekom dana pčele lete izvan košnica pa treba čekati večernje sate kako bi se sve pčele vratile u košnicu s paše. To je razlog zašto se selidba pčela odvija tijekom noći ili rano ujutro kada još ne lete izvan košnica. Razumljivo da pčele selimo sa zatvorenim letima.

Foto: Z. Tomljanović: Približavanje Kornatima u rano jutro

Poseban izazov predstavlja pristajanje velikog broda u plitkoj uvali. Ponekad treba imati sreću da ne puše bura niti jugo, ali je važno imati dobrog i iskusnog kapetana.

Foto: Z. Tomljanović: Pristajanja na Kornate

Nakon toga slijedi istovar platformi s košnicama. Problem može nastati ako je izlazna rampa broda viša od obalnog pristaništa. To se dogodilo ovaj puta. No, pčelari su se snašli pa su uporabili daske i brodsku dizalicu te nekako uspjeli istovariti platformu na obalu. Kako bi se smanjilo korištenje radne snage kod istovara s brodom, u pomoć je pozvano terensko vozilo „ dumper“ .

Foto: Z. Tomljanović: Istovar košnica na obalu pomoću brodske dizalice i dumpera

Zatim se svaka platforma prevozi do konačnog odredišta na otoku. U pravilu se bira lokacija u zavjetrini koja obiluje kaduljom. Posebna pažnja se posvećuje pristupnim putevima kao i spoznaja da pčelari žele izbjeći blizinu kuća, ljudi i stoke.

Foto: Z. Tomljanović: Transport košnica na konačno odredište na otoku

Nakon što platforma stigne do svog odredišta potrebno je vitlom spustiti nogare kako bi platforma dobila stabilnost na neravnom terenu te staviti pomoćne kotače pomoću kojih se razvlače prednji i stražnji odjeljci na platformi u desnu odnosno lijevu stranu i time omogućuje pčelama nesmetan let u svoje košnice.

Foto: Z. Tomljanović: Spuštanje platforme s prikolice pomoću vitla i nogara

 

Foto: Z. Tomljanović: Vlasnik OPG „Butić“ gosp. Ivica Butić spušta kotače i određuje konačno mjesto platformi

Kada je završeno spuštanje kotača i razvlačenje odjeljaka na platformi pristupa se otvaranju leta na košnicama te aktiviranju higijenskog pojila. Ovog puta ostavljeno je oko 100 litara vode koje će biti dostatno pčelama za 10-ak dana.

Foto: Z. Tomljanović: Posao je završen – Nefertiti zastava na Kornatima

Uvijek se postavlja pitanje zašto pčelari poduzimaju tako napornu i neizvjesnu selidbu na otoke ili neka druga kopnena odredišta. Mnogi znaju da „med rodi na kotačima“ i da su pčelari ponekad prisiljeni seliti svoje košnice na udaljene destinacije kako bi svojim pčelama osigurali dovoljno kvalitetnog nektara i peluda. Također, ne smijemo zaboraviti da Kornati obiluju kaduljom koja daje med odličnih organo-leptičkih  karakteristika. Međutim, treba naglasiti da je bitno kvantitativno utvrditi pašni potencijal kadulje na Kornatima kako bi znali što nas očekuje na određenoj lokaciji. Stoga, ako vrijeme posluži, pčelari mogu postići visoke prinose kvalitetnog meda kojeg onda mogu prodati po izvrsnoj cijeni.

Foto: Z. Tomljanović: Kadulja u punom cvatu na Kornatima

Razumljivo da Kornati sadrže mnogo zanimljivog bilja. Tu ćemo primjerice pronaći smokvu u kamenu ili stoljetne masline kao svjedoke prošlih vremena.

Foto: Z. Tomljanović: Smokva u kamenu

 

Foto: J. Ostoić: Masline na Kornatima

 

Foto: Z. Tomljanović: Juraj Ostoić (desno) – član HUB 10 & Zlatko Tomljanović (lijevo) – voditelj HUB 10 pri kvantitativnom utvrđivanju pašnih potencijala kadulje na Kornatima

Tijekom demo-događaja dio demo-farmera i inovacijskih aktera iznosio je svoja razmišljanja i iskustva svezi transporta košnica, kvantitativnog  određivanja pašnih potencijala te senzoričkim svojstvima kaduljinog meda. Ovom prilikom zahvaljujemo vlasniku OPG „Butić“ gosp. Ivici Butić na pomoći u pripremi, organizaciji i provedbi spomenutog demo-događaja.

Zlatko Tomljanović, dr. med. vet.

voditelj HUB 10

Juraj Ostoić, dipl. ing. agr.

član HUB 10