MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Događaji

Događaji, Stočarstvo, Vijest

USPJEŠNO ODRŽANE DVIJE DEMONSTRACIJE ZA STOČARE U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI

Održivo stočarstvo obuhvaća sustave proizvodnje koji se temelje na korištenju pašnjaka. Ovakav sustav značajno poboljšava dobrobit životinja, djeluje na očuvanje okoliša, a konačni proizvodi su ukusniji i nutricionistički vrjedniji. U istočnom dijelu Virovitičko-podravske županije, na obroncima Papuka, prevladavaju većinom površine pod pašnjacima koje su do sada uglavnom koristili uzgajivači ovaca. U novije vrijeme sve više ima i  uzgajivača goveda u sustavu krava-tele. Iz toga razloga na području grada Slatine su početkom mjeseca travnja održane dvije demonstracijske aktivnosti „Higijena i njega papaka u pašnom govedarstvu“ i „Liječenje i prevencija bolesti papaka u ovaca“ i to u okviru Mjere 1- Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, operacije 1.2.1 Demonstracijske aktivnosti.

Prva demonstracijska aktivnost Higijena i njega papaka u pašnom govedarstvu održana je na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Žubrinić, čiji je nositelj mladi poljoprivrednik. Nakon završene srednje poljoprivredne škole preuzeo je gospodarstvo i počeo se baviti uzgojem goveda u sustavu krava-tele. Cilj demonstracije bio je uzgajivače goveda u pašnom govedarstvu usmjeriti prema profesionalnijem pristupu njege papaka putem prevencije i liječenja bolesti kako bi očuvali zdravstvenu ispravnost samog papka s jedne, a s druge strane spriječili štete koje mogu nastati u proizvodnji. Demonstracijsku aktivnost, odnosno praktični prikaz njege papaka goveda održao je službenik Uprave za stručnu podršku razvoju i ribarstva Tomislav Mesić, dipl. ing. agr.

Druga demonstracijska aktivnost Liječenje i prevencija bolesti papaka u ovaca održana je na gospodarstvu Jošavac d.o.o koje u uzgoju ima oko 100 komada ovaca s ciljem proizvodnje mesa. Uzgajivači ovaca dobili su informacije i savjete o prevenciji šepavosti ovaca. Naučili su da je šepavost ovaca prenosiva bolest papaka koju karakterizira propadanje tkiva u međupapčanom području. Bolest nanosi velike štete ovčarima koja se očituju smanjenjem proizvodnje vune, mesa i mlijeka, velikim troškovima liječenja, a u stadima u kojima je obolio veliki broj ovaca i u kojima je bolest zanemarena može doći i do uginuća. Praktični prikaz liječenja bolesti papaka u ovaca održao je vanjski predavač dr. sc. Ozren Smolec, izv. prof., Veterinarski fakultet Zagreba.

 

Autor teksta i fotografija: Tihana Bišćan, mag. ing. agr.

Događaji, Dopunske djelatnosti, Prerada, Vijest

USPJEŠNO ZAVRŠEN JOŠ JEDAN TEČAJ PRERADE I DORADE VOĆA

U organizaciji Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, Ministarstva poljoprivrede, u okviru Mjere 1 “Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja”, Programa ruralnog razvoja 2014.- 2020., u Biogradu na Moru i Polači, od 29. ožujka do 01. travnja organiziran je tečaj strukovnog osposobljavanja za poljoprivrednike kroz tip operacije 1.1.2. Prerada i dorada voća.

Tijekom tečaja, trinaest polaznika imalo je priliku upoznati se sa zakonskim propisima koji reguliraju područje prerade, ekonomskim aspektima i tehnološkim procesima. Kako pored teorije, polaznici prolaze i veliki dio praktične nastave, tečaj je bio organiziran u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru te na imanju PZ MASVIN u Polači.

Uz  djelatnike Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, za teorijski i praktični dio edukacije zaduženi su bili još i vanjski stručnjaci – Dr.sc. Mladenka Šarolić (Veleučilište Marko Marulić u Kninu) i Dr.sc. Radoslav Bobanović (P.Z. MasVin Polača).

Tečaj je namijenjen svim zainteresiranim poljoprivrednicima bilo da se već bave preradom voća ili to namjeravaju, a koji su upisani u Upisnik PG/OPG-a. Program edukacije sadrži tehnološke teme koje obrađuju sušenje voća, preradu voća u sok, džem, marmeladu, pekmez, kompot, ulje, voćni ocat, voćno vino i voćne rakije. Dio predavanja daje naglasak na higijenske standarde za proizvodnju hrane, objekte za preradu te senzoričke karakteristike pojedinih proizvoda, kao i sve potrebne zakonske i zdravstvene zahtjeve za stavljanje gotovih proizvoda na tržište.

Poljoprivredni proizvođači, polaznici tečaja prerade poljoprivrednih proizvoda imaju mogućnost dobivanja potrebnih znanja za diversifikaciju svojeg gospodarstva kroz dopunske djelatnosti čime će povećati vrijednosti vlastitom proizvodu i biti konkurentniji na tržištu. Proizvodnjom kvalitetnih prerađevina mali proizvođači svakako imaju svoje mjesto na zahtjevnom tržištu gdje kvalitetom, manjim serijama specifičnih proizvoda iz vlastite sirovine mogu biti prepoznati i biti izvan konkurencije proizvodima velike proizvođačke industrije.

Zbog velikog broja zainteresiranih polaznika planira se još tečaja i demonstracijskih aktivnosti kojim će biti obuhvaćena prerada i dorada voća te povrća. Pohađanje tečaja i demonstracijskih aktivnosti za polaznike je besplatno.

Stoga pozivamo sve  zainteresirane za pohađanje tečaja da se jave djelatnicima Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva u svojoj županiji.

Autor teksta i fotografija: Ljubomir Peričić, dipl. ing. agr., stručni savjetnik za hortikulturu

Događaji, Pčelarstvo, Savjet, Stočarstvo

Četvrti pčelarski NEFERTITI demo-događaj u Hrvatskoj u 2021.

Četvrti pčelarski NEFERTITI demo-događaj u Hrvatskoj u 2021.g. pod nazivom „Dijagnostičko tretiranje varooze – demonstracija“, održan je 27.ožujka 2021.g. u Seget Donjem na pčelinjacima i proizvodnim pogonima OPG Bilota i OPG Šarić.

Treba podsjetiti da je demonstracijski događaj organiziran u okviru projekta NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration)koji je financiran sredstvima iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705. Unutar projekta postoji 10 tematskih mreža i regionalnih podmreža (HUB-ova). Smisao projekta je stvaranje dodatne vrijednosti kroz razmjenu znanja i iskustava, poticanje prijenosa inovacija, razvoj peer to peer učenja te rad na boljoj povezanosti mreža između poljoprivrednih gospodarstva diljem Europe.

Glavni cilj događaja bio je upoznati sudionike s metodama prepoznavanja, kontrole i suzbijanja varooze. Treba podsjetiti da je varooza nametnička bolest pčela i pčelinjeg legla uzrokovana grinjom Varroa destructor. Ženke nametnika žive na odraslim pčelama i hrane se hemolimfom, a jaja nesu uz pčelinje leglo. Razvojni oblici hrane se hemolimfom pčelinjih kukuljica, pa se znakovi bolesti očituju na leglu i odraslim pčelama. Kako broj grinja u pčelinjoj zajednici raste, pčelinja zajednica slabi i na kraju posve propada.

Foto: Z. Tomljanović: Priprema za dijagnostičko tretiranje varooze.

 

Stoga se preporučuje odrediti približan broj varoe u zajednicama kako bi se odredio pravodoban početak tretiranja zajednica protiv varooze. Taj postupak zove se dijagnostičko tretiranje varooze.

Približan broj varoe u zajednicama može se odrediti:

 • kontrolom prirodnog dnevnog pada
 • otklapanjem trutovskog legla
 • posipanjem šećera u prahu po pčelama
 • ispiranjem pčela (agresivna metoda)

U pravilu se provodi posipavanje šećera u prahu po pčelama s dvostrukim prosijavanjem. Pri tome se kao mjera koristi manja plastična posuda od 120 ml koja se napuni s pčelama (trebalo bi biti između 40 – 50 g pčela skupljačica). Preporuka je da se pčele stresu s mednog okvira koji se nalazi odmah do legla u plodištu.

Foto: Z. Tomljanović: 40 – 50 g pčela skupljačica stavi se u plastičnu posudu.

 

U drugu posudu, zapremine oko 800-900 ml stave se 2 jušne žlice (oko 35 g) šećera u prahu. Ta posuda ima na sebi sito na vrhu kroz koje pčele ne mogu proći.

Foto: Z. Tomljanović: Posuda za posipavanje pčela.

 

Foto: Z. Tomljanović: Posuda za posipavanje pčela (žuti krug).

 

Zatim se pčele brzo prebace iz manje posude u veću posudu sa šećerom i nježno tresemo posudu oko 60 sekundi.

Foto: Z. Tomljanović: Nježno tresemo pčele 60 sekundi.

 

Nakon toga odložimo veću posudu na stranu i pričekamo 3 minute te zatim snažno protresemo i ispraznimo sadržaj posude kroz sito na njezinom vrhu na drugo sito te nastavimo prosijavati još nekoliko minuta. Veličina rupica na drugom situ ne smije biti veća od varoe.

Foto: Z. Tomljanović: Prosijavanje šećera kroz sito.

 

Radi lakšeg brojanja varoe preporuča se, nakon završetka prosijavanja, istresti sadržaj na bijeli papir kako bi točno utvrdili broj prisutne varoe.

Foto: Z. Tomljanović: Utvrđivanje broja varoe na bijelom papiru.

 

Foto: Z. Tomljanović: Varoa na bijelom papiru (žuti krug).

 

Tablica 1 nam govori da li dobiveni broj varoe predstavlja opasnost za pčelinju zajednicu i zahtjeva raniju zaštitu protiv varooze nakon vrcanja meda.

Tablica 1:

Mjesec Broj varoe/

Nije potrebno provoditi raniju zaštitu

Broj varoe/ Potrebno provoditi raniju zaštitu Broj varoe/ Zajednica ugrožena /Potrebna što brža zaštita
svibanj/lipanj manje od 4 4-20 više od 20
srpanj manje od 5 5- 25 više od 25
kolovoz manje od 10 10 – 25 više od 25
rujan manje od 15 15 -25 više od 25

 

Ne smijemo zaboraviti da nametnička grinja V. destructor ima važnu ulogu pri pojavnosti i širenju drugih bolesti pčela, posebice zbog imunodepresivnog učinka na staničnoj i “humoralnoj” razini imunosnog sustava invadirane pčelinje zajednice te mogućnosti mehaničkog prijenosa uzročnika bolesti pčela, poglavito virusa kojima služi kao mehanički i/ili biološki vektor i rezervoar infekcije.

Tijekom demo-događaja dio demo-farmera i inovacijskih aktera iznosio je svoja razmišljanja i iskustva svezi korištenja određenih veterinarsko-medicinskih proizvoda u kontroli i suzbijanju varooze. Naime, zaključeno je da postoje mnogi problemi i poteškoće u kontroli i suzbijanju varooze. To su:

 • neučinkovito / zakašnjelo/pretjerano tretiranje
 • skrivenost varoe – pravilno određivanje vrijeme početka tretiranja
 • tretiranje neregistriranim ili „garažnim” proizvodima
 • opasnost od rezidua proizvoda u medu
 • reinvazija ( ponovna invazija varoe nakon tretmana)
 • nedostatak koncepta tretiranja („svi pčelari u isto vrijeme”)
 • nepoznavanje rotacije proizvoda pri tretiranju
 • nepravilna rotacija proizvoda na terenu
 • rezistencija varoe na određene proizvode

Također, polaznici demonstracijskog događaja aktivno su se uključili u raspravu o:

 • pravilnoj definiciji „zdrava pčela” ili „zdrava pčelinja zajednica”
 • uzročnicima različitih bolesti
 • interakciji između različitih uzročnika
 • infekcijskoj dozi / pčela
 • infekcijskoj dozi /pčelinja zajednica
 • postmortem dijagnozi / uzroku smrti

 

Ovom prilikom zahvaljujemo vlasnicima OPG Bilota Denis i OPG Šarić Mate na pomoći u pripremi, organizaciji i provedbi spomenutog demo-događaja.

Zlatko Tomljanović, dr. med. vet., voditelj HUB 10

Događaji, Edukacija, EU, Međunarodna suradnja, Obavijest, Pčelarstvo, Savjet

Treći pčelarski NEFERTITI demo-događaj u Hrvatskoj u 2021. godini

Treći pčelarski NEFERTITI demo-događaj u Hrvatskoj u 2021.g. pod nazivom „Mehanizacija i transporti u pčelinjaku – nova rješenja“, održan je 24.ožujka 2021.g. u Prkosu na pčelinjacima i proizvodnim pogonima OPG Butić Ivica.

Foto: Z.Tomljanović: Provedba Nefertiti demo-događaja

Treba podsjetiti da je demonstracijski događaj organiziran u okviru projekta NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration)koji je financiran sredstvima iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705. Unutar projekta postoji 10 tematskih mreža i regionalnih podmreža (HUB-ova). Smisao projekta je stvaranje dodatne vrijednosti kroz razmjenu znanja i iskustava, poticanje prijenosa inovacija, razvoj peer to peer učenja te rad na boljoj povezanosti mreža između poljoprivrednih gospodarstva diljem Europe.

 

Glavni cilj događaja bio je upoznati sudionike s novim rješenjima u mehanizaciji i transportu u pčelarskoj proizvodnji. Posebice se to odnosi na novitete kod uporabe različitih vrcaljki, otklapača saća, aparata za utopljavanje satnih osnova u okvire, dizalica, prikolica, kontejnera, topionika, hranilica za pčele te punilice meda i ostalih pčelinjih proizvoda.

Foto: Z.Tomljanović: Pokretna vrcaona

Posebna pažnja posvećena je selidbi pčelinjih zajednica na pašu kadulje na Kornate, bagrema na područje Zagrebačke županije te ličko-velebitske livade na pašnjake u Ličko-senjskoj županiji. Naime, danas u Republici Hrvatskoj imamo stacionirane i seleće pčelinjake. Poznata je izreka da „med rodi na kotačima“ te sve veći broj pčelara seli svoje košnice na druge ispaše kako bi povećali prinose svojih pčelinjih zajednica. Pri tome je vrlo važan odabir transportnog sredstva za prijevoz pčelinjih zajednica na ispaše.

Foto: J.Ostoić: Pokretna platforma za transport košnica na Kornate

Dio demo-farmera i inovacijskih aktera iznosio je svoja pozitivna i negativna iskustva u svezi korištenja kontejnera s ugrađenim košnicama. Naime, nesporno je da selenje košnica predstavlja izazov za sve pčelare u smislu brzine transporta te uštede vremena i ljudskog rada. Također, sudionici su se složili da je priprema zajednica za selenje bitan čimbenik u postizanju visokih prinosa, ali i rizika od rojenja, neprijatelja i štetnika pčela na novim lokacijama odnosno horizontalnih infekcija između susjednih pčelinjaka.

Foto: Z.Tomljanović: Priprema pčelinjih zajednica za transport

Voditelji demo-događaja naglasili su važnost pravilnog odabira vrcaljke i otklapača mednog saća jer vrcanje i otklapanje često predstavljaju „usko grlo“ u proizvodnji meda. Primjena elektronskih, radijalnih vrcaljki s 20 i više okvira kao i automatskih otklapača predstavljaju zasigurno rješenje koja štede ljudsku snagu i ubrzavaju proizvodni proces.

          

Foto: Z.Tomljanović: Vlasnik OPG Ivica Butić ispred modernog otklapača saća i radijalne vrcaljke

Logično je stoga bilo očekivati da su se polaznici demonstracijskog događaja aktivno uključili u raspravu o transportnim inovacijama u pčelarstvu, načinima korištenja matične rešetke, primjeni Snelgrove daske, mogućnostima automatskog punjenja meda u staklenke, teškoćama u selenju pčelinjih zajednica te prednostima i manama na paši kadulje, drače i ličko-velebitske livade. Ovom prilikom zahvaljujemo vlasniku OPG Butić Ivici iz Prkosa na pomoći u pripremi, organizaciji i provedbi spomenutog demo-događaja.

 

Zlatko Tomljanović, dr.med.vet.

voditelj HUB 10

Juraj Ostoić, dipl.ing.agr.

član HUB 10

Događaji, Edukacija, EU, Međunarodna suradnja, Obavijest, Pčelarstvo, Savjet, Vijest

Drugi pčelarski NEFERTITI demo-događaj u Hrvatskoj u 2021. godini

Drugi pčelarski NEFERTITI demo-događaj u Hrvatskoj u 2021. godini pod nazivom „Proljetni radovi u pčelinjaku“ održan je 21.ožujka 2021.g. u Budrovcima i Đakovu na prostoru OPG Tomić i Udruge pčelara „Đakovština“.

Foto: Z.Tomljanović: provedba Nefertiti demo-događaja

Treba podsjetiti da je demonstracijski događaj organiziran u okviru projekta NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration)koji je financiran sredstvima iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705. Unutar projekta postoji 10 tematskih mreža i regionalnih podmreža (HUB-ova). Smisao projekta je stvaranje dodatne vrijednosti kroz razmjenu znanja i iskustava, poticanje prijenosa inovacija, razvoj peer to peer učenja te rad na boljoj povezanosti mreža između poljoprivrednih gospodarstva diljem Europe.

 Glavni cilj događaja bio je upoznati sudionike s proljetnim radovima u pčelinjaku, kontrolom i suzbijanjem rojenja i pripremom pčelinjih zajednica za iskorištavanje prvih medonsno-peludnih paša. Posebna pažnja posvećena je pravilnoj i pravovremenoj rotaciji nastavaka i proširivanju pčelinjih zajednica. Dio demo-farmera i inovacijskih aktera iznosio je svoja iskustva u svezi umetanje satnih osnova te proizvodnje pomoćnih zajednica (nukleusa) što čini neizostavan dio apitehničkih radova u pčelinjaku. Također, voditelji demo-događaja ukazali su na moguće probleme u svezi prepoznavanja, kontrole i suzbijanja određenih bolesti pčela poput nozemoze, vapnenastog legla i američke gnjiloće medonosne pčele. Naime, svi sudionici složili su se da moguće pogreške tijekom izvođenja spomenutih radnji imaju veliki utjecaj na prinose meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Nesporno je utvrđeno odabir dobre lokacije za postavljanje pčelinjaka odnosno udaljenost pčelinjaka od paša kao i mogućnost dobrog prilaza na željenu lokaciju za postavljanje pčelinjaka predstavlja važan segment u pčelarskoj proizvodnji. Razumljivo da su  polaznici demonstracijskog događaja aktivno sudjelovali tijekom radionice pa se otvorila rasprava o početku cvatnje bagrema, suzbijanju rojenja po Demaree metodi, aktiviranju higijenske pojilice, izradi satnih osnova, zakonskoj regulativi u svezi prodaje meda i pčelinjih proizvoda, poticajima u pčelarstvu i načinima suzbijanja varooze. Ovom prilikom zahvaljujemo predsjedniku Udruge pčelara „Đakovština“ gosp. Željku Tomiću i ostalim članovima Upravnog i Nadzornog odbora spomenute Udruge na pomoći u pripremi, organizaciji i provedbi spomenutog demo-događaja.

 

Zlatko Tomljanović, dr.med.vet.

voditelj HUB 10

Juraj Ostoić, dipl.ing.agr.

član HUB 10

Događaji, Edukacija, EU, Međunarodna suradnja, Najava, Obavijest, Pčelarstvo, Poziv, Stočarstvo, Vijest

POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ

Izazovi u tehnologiji pčelarenja – novi modeli

Pozivamo Vas dana 30.ožujka 2021. (utorak), s početkom u 17:00 sati na demonstracijski događaj pod nazivom „Izazovi u tehnologiji pčelarenja – novi modeli“, koji će se održati putem internetskog video razgovora (webinar). Zainteresirani se mole da se jave do 29.03. u 16:00 administratoru demo-događaja Zlatku Tomljanoviću na zlatko.tomljanovic@mps.hr kako bi vas se pozvalo na događaj. POZIV

                     

Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

U suvremenom pčelarstvu je vrlo važno pravilno i pravovremeno reagirati tijekom radova u pčelinjaku. Posebice se to odnosi na pripremu pčelinjih zajednica u proljeće kako bi pčele bile u optimalnom biološko-uzgojnom stanju za iskorištavanje prvih paša. Također, važnu ulogu ima i prevencija rojenja te hranidba pčela jer zbog vremensko-klimatskih promjena ne smijemo dozvoliti da pčele uđu u period gladovanja. Tijekom demo-događaja sudionici će biti upoznati s novim modelima u svezi pripreme pčelinjih zajednica za iskorištavanje medonosno-peludnih paša, suzbijanje rojenja te hranidbe pčela.

 

PROGRAM 

17:00-17:10 Uvod u demo događaj Tomljanović
17:10-17:15 Projekt Nefertiti „Atraktivna poljoprivreda“ (HUB 10) u Hrvatskoj Tomljanović
17:15-18:00 Izazovi u tehnologiji pčelarenja – novi modeli Tomljanović
18:00-18:15 Pauza  
18:15-19:00 Suzbijanje rojenja i hranidba pčela Tomljanović
19:00-19:30 Pitanja i rasprava  
19:30 Završetak demo-radionice  
Događaji, Obavijest, Pčelarstvo, Stočarstvo, Vijest

POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ „Dijagnostičko tretiranje varooze“

Pozivamo Vas dana 27.ožujka 2021. (subota), s početkom u 10:00 sati na demonstracijski događaj pod nazivom „Dijagnostičko tretiranje varooze – demonstracija“ , koji će se održati na OPG Šarić u Seget Donjem.

 Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

Varooza je nametnička bolest pčela i pčelinjeg legla uzrokovana grinjom Varroa destructor. Ženke nametnika žive na odraslim pčelama i hrane se hemolimfom, a jaja nesu uz pčelinje leglo. Razvojni oblici hrane se hemolimfom pčelinjih kukuljica, pa se znakovi bolesti očituju na leglu i odraslim pčelama. Kako broj grinja u pčelinjoj zajednici raste, pčelinja zajednica slabi i na kraju posve propada.

Nametnička grinja V. destructor ima važnu ulogu pri pojavnosti i širenju drugih bolesti pčela, posebice zbog imunodepresivnog učinka na staničnoj i “humoralnoj” razini imunosnog sustava invadirane pčelinje zajednice te mogućnosti mehaničkog prijenosa uzročnika bolesti pčela, poglavito virusa kojima služi kao mehanički i/ili biološki vektor i rezervoar infekcije. O svim navedenim temama i pitanjima raspraviti će se i upoznati sudionike tijekom demo-događaja. Molimo da se poštuju epidemiološke mjere u svezi pandemije  Covid 19.

Program demo-događaja

27.03.2021. 10:00 – 14:00

 

10:00 – 10:10 Okupljanje prisutnih i uvod u radionicu Šarić/Tomljanović/Pavlović
10.10 – 10.20 Projekt Nefertiti „Atraktivna poljoprivreda“ (HUB 10) u Hrvatskoj Tomljanović
10.20 – 12.00 Varooza u pčelinjaku – nova rješenja  (demonstracija) Tomljanović/Bilota
12.00 – 12.15 Pauza  
12.15 – 13.00

 

13.00- 13.15

 

1315 – 14.00

Dijagnostičko tretiranje varooze – prikaz

 

Pauza

 

Pitanja i rasprava

Šarić/Tomljanović/Bilota
14.00 Završetak radionice  

Radujemo se Vašem dolasku !

Događaji, Najava, Osvrt, Vijest

Prvi  ovčarsko – kozarski  NEFERTITI

 

Prvi  ovčarsko – kozarski  NEFERTITI demo-događaj u Hrvatskoj

Prvi ovčarsko – kozarski  NEFERTITI demo-događaj u Hrvatskoj pod nazivom „Prvi koraci u ovčarstvu i kozarstvu“ održan je u prostoru Grada Zagreba 15.ožujka 2021.g. Polaznici demo-događaja odslušali su teoretski i praktični dio u prostorijama Grada Zagreba uz aktivno sudjelovanje demo-farmera, inovacijskih aktera i svih ostalih polaznika.

                                                                                                                                         Foto: Z.Drašković: provedba Nefertiti demo-događaja

Treba podsjetiti da je demonstracijski događaj organiziran u okviru projekta NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration)koji je financiran sredstvima iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705. Unutar projekta postoji 10 tematskih mreža i regionalnih podmreža (HUB-ova). Smisao projekta je stvaranje dodatne vrijednosti kroz razmjenu znanja i iskustava, poticanje prijenosa inovacija, razvoj peer to peer učenja te rad na boljoj povezanosti mreža između poljoprivrednih gospodarstva diljem Europe.

                                                                                                                                                           Foto: J.Ostoić : ovce na ispaši

 

Glavni cilj događaja bio je upoznati polaznike s prvim koracima u ovčarstvu i kozarstvu, pasminama ovaca i koza kao prvim korakom u odabiru proizvodnog programa, ulogom ovaca i koza u održavanju ekološke ravnoteže u biocenozi te osnovama hranidbe i uvjetima smještaja ovaca i koza. Poseban naglasak tijekom demo-događaja bio je usmjeren na proizvodnju mesa i mlijeka i ostalih proizvoda dodane vrijednosti u ovčarstvu i kozarstvu sa posebnim naglaskom na sir i druge kvalitetne proizvode. Kroz pojedinačno predstavljanje pasmina slikom i opisom polaznici su upoznati sa svim karakteristikama pojedinih pasmina, njihovim proizvodnim mogućnostima i kapacitetima. Također je naglašena i proizvodnja pojedine kategorije uzgoja (meso, mlijeko, vuna) kroz karakteristike pasmina. O prvim koracima kako se može postati uzgajivač ovaca i koza odnosno kako ovčarstvo i kozarstvo može postati dopunska ili profesionalna djelatnost upoznati su kroz zakonsku regulativu i evidencije koje su vezane uz uzgoj životinja. Polaznici su upoznati i s mjerama ruralnog razvoja povezanih s proizvodnjom ovaca i koza, o brojnom stanju i potrebnom broju za ostvarenje potpora, te o dobrobiti životinja. Jedna od tema koja je polaznicima prezentirane na ovom događaju je različiti načini uzgoja vezanih na intenzitet uzgoja, od ekstenzivnog, preko poluintenzivnog do intenzivnog načina uzgoja. U Hrvatskoj je većinom ekstenzivan i poluintenzivan način uzgoja s kombiniranim svojstvima ovaca i koza.

                                                                                                                                          Foto: J.Ostoić : provedba Nefertiti demo-događaja

Nakon i u tijeku izlaganja i prezentiranja polaznici demonstracijskog događaja aktivno su sudjelovali sa svojim komentarima tijekom radionice te se otvorila plodonosna rasprava o potrebnom broju grla za početak proizvodnje, o potrebnim poljoprivrednim površinama za proizvodnju hrane potrebnim za hranidbu ovaca i koza u periodu kada nije moguće napasivanje. Rasprava je bila i o proizvodnji mlijeka i sira te načinima plasmana istih na tržište. Pitanja je bilo i o postupcima registracije proizvodnje. Tijekom demo-događaja dio polaznika je iznosio svoja iskustva i dosadašnju praksu u ovčarstvu i kozarstvu.

 

Juraj Ostoić dipl.ing.agr.

član HUB 10

 

Događaji, Najava, Osvrt, Vijest

Mehanizacija i transporti u pčelinjaku

 

 POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ

„Mehanizacija i transporti u pčelinjaku – nova rješenja“

Pozivamo Vas dana 24.ožujka 2021. (srijeda), s početkom u 10:00 sati na demonstracijski događaj pod nazivom „Mehanizacija i transporti u pčelinjaku – nova rješenja“, koji će se održati na OPG Butić u Prkosu.

 

Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

Danas u Republici Hrvatskoj imamo stacionirane i seleće pčelinjake. Znamo izreku da „med rodi na kotačima“ te sve veći broj pčelara seli svoje košnice na druge ispaše kako bi povećali prinose svojih pčelinjih zajednica. Također, vrlo je važna i ostala oprema i mehanizacija u pčelinjaku. Posebice se to odnosi na vrcaljke, otklapače saća, aparate za utopljavanje satnih osnova u okvire, dizalice, prikolice i kontejnere, topionike, hranilice za pčele te punilice meda i ostalih pčelinjih proizvoda. O svim navedenim temama i pitanjima raspraviti će se i upoznati sudionike tijekom demo-događaja. Molimo da se poštuju epidemiološke mjere u svezi pandemije  Covid 19.

 

Program demo-događaja

24.03.2021. 10:00 – 14:00

 

10:00 – 10:10 Okupljanje prisutnih i uvod u radionicu Butić/Tomljanović
10.10 – 10.20 Projekt Nefertiti „Atraktivna poljoprivreda“ (HUB 10) u Hrvatskoj Ostoić
10.20 – 12.00 Mehanizacija u pčelinjaku – nova rješenja  (demonstracija) Tomljanović/Ostoić
12.00 – 12.15 Pauza
12.15 – 13.00

 

13.00- 13.15

 

1315 – 14.00

Transportna sredstva u pčelarstvu – prikaz

 

Pauza

 

Pitanja i rasprava

Butić/Tomljanović/Ostoić
14.00 Završetak radionice

 

 

 

                                                                           Radujemo se Vašem dolasku !

Događaji, Najava, Vijest

Proljetni radovi u pčelinjaku

 

 POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ

Proljetni radovi u pčelinjaku

Pozivamo Vas dana 21.ožujka 2021. (nedjelja), s početkom u 10:00 sati na demonstracijski događaj pod nazivom „Proljetni radovi u pčelinjaku“, koji će se održati na OPG Tomić u Budrovcima.

 

Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

Proljetni radovi u pčelinjaku, kontrola i suzbijanje rojenja, priprema pčelinjih zajednica za iskorištavanje prvih medonsno-peludnih paša, rotacije nastavaka, proširivanje pčelinjih zajednica, umetanje satnih osnova te proizvodnja pomoćnih zajednica čini neizostavan dio apitehničkih radova u pčelinjaku. Moguće pogreške tijekom izvođenja spomenutih radnji imaju veliki utjecaj na prinose meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Također, bitan čimbenik predstavlja i odabir dobre lokacije za postavljanje pčelinjaka odnosno udaljenost pčelinjaka od paša kao i mogućnost dobrog prilaza na željenu lokaciju za postavljanje pčelinjaka.  O svim navedenim temama i pitanjima raspraviti će se i upoznati sudionike tijekom demo-događaja. Molimo da se poštuju epidemiološke mjere u svezi pandemije  Covid 19.

 

PROGRAM

 

                                       21.ožujka 2021. od 10.00 – 13.00

 

10:00 – 10:10 Okupljanje prisutnih i uvod u radionicu Željko Tomić/Slavko Stojanović/Zlatko Tomljanović
10.10 – 10.20 Projekt Nefertiti „Atraktivna poljoprivreda“ (HUB 10) u Hrvatskoj Juraj Ostoić
10.20 – 12.00 Proljetni radovi u pčelinjaku  – demonstracija Zlatko Tomljanović
12.00 – 12.15 Pauza  
12.15 – 13.00 Pitanja i rasprava  
13.00 Završetak radionice  

 

 

Radujemo se Vašem dolasku !