MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja, Vijest

Nacionalna radionica projekta DriDanube

S ciljem poboljšanja spremnosti za upravljanje sušom, unaprjeđenja mogućnosti pravovremenog odgovora na sušu te uspostave operativnog praćenja suše i procjene rizika od suše osmišljen je projekt DriDanube.

Nacionalna radionica međunarodnog EU projekta “DriDanube – Rizici od suše u Dunavskoj regiji” održana je 3. prosinca 2018. u Zagreb, u organizaciji Državnog hidrometeorološkog zavoda, glavnog projektnog partnera iz Hrvatske te suorganizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao pridruženog partnera i Hrvatskog hidrološkog društva. Na radionici su sudjelovali predstavnici privrede, ministarstava, znanstvene zajednice i izvjestitelja direktno uključenih u projekt.

Voditeljica projekta DriDanube za Hrvatsku, mr. sc. Ksenija Cindrić Kalin, predstavila je strukturu i ciljeve projekta, dosadašnje aktivnosti i dobivene rezultate, kao i aktivnosti te obaveze koje treba ispuniti do lipnja 2019. kada projekt završava. Zahvalila se svim institucijama koje su pomogle u dosadašnjoj suradnji, među kojima je i Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba.

Da bi se ostvarili ciljevi ovog projekta razvijena su tri alata:

 1. Drought Watch, interaktivna korisnička platforma osmišljena za operativno praćenje suše,
 2. mreža izvjestitelja u Hrvatskoj i baza povijesnih podataka o utjecaju suše na poljoprivredne kulture kao temelji metodologije za procjenu utjecaja suše i prognoze, te
 3. karte za procjenu rizika od suše za različite poljoprivredne kulture.

Navedene alate predstavili su Izidor Pelajić, mr. sc. Lidija Srnec i mr. sc. Ksenija Cindrić Kalin.

Svrha radionice bila je, uz predstavljanje preliminarnih rezultata projekta, diskutirati o korisnosti predstavljenih produkata, kao i mogućim poboljšanjima istih za potrebe krajnjih korisnika.

dr. sc. Ivan Danjek
načelnik Odjela

Međunarodna suradnja, Vijest

Posjet LIFE projektima u Mađarskoj

Program LIFE je financijski instrument Europske Unije namijenjen financiranju projektnih aktivnosti na području zaštite okoliša i klime. U okviru tog projekta Ministarstvo zaštite okoliša i energetike organiziralo je posjet uspješnim LIFE projektima u Mađarskoj. Cilj posjete bio je hrvatskim predstavnicima prezentirati mogućnosti i koristi koje pruža Program LIFE u kontekstu uspješne provedbe EU i nacionalnog zakonodavstva te dostizanja ciljeva zaštite okoliša.

Tijekom boravka u Mađarskoj posjećeni su sljedeći projekti:

FIRELIFE – Hungarian forest fire prevention and training program (Mađarski program i trening za sprječavanje šumskih požara)

LIFEinFORESTS – Improved communication, cooperation and capacity building for preserving biodiversity in Natura 2000 forests  (Poboljšana komunikacija, suradnja i izgradnja kapaciteta za očuvanje biološke raznolikosti u šumama Natura 2000)

INSECTLIFE – Innovative Real-time Monitoring and Pest control for Insects (Inovativno praćenje štetnika u stvarnom vremenu i suzbijanje štetnika) 

MEDAPHON – Monitoring Soil Biological Activity by using a novel tool: EDAPHOLOG-System – system building and field testing (Praćenje biološke aktivnosti tla korištenjem novog alata: EDAPHOLOG sustav- izgradnja sustava i ispitivanje na terenu)

LIFE FOODWASTEPREV – Food waste prevention in the food chain to support the implementation of the 7th Environment Action Programme (Prevencija nastanka otpada od hrane u prehrambenom lancu za potporu provedbe 7.akcijskog programa djelovanja za okoliš).

Projekt INSECTLIFE

U sklopu posjeta održani su radni sastanci i sastanak s mađarskom Nacionalnom kontakt točkom.

Petra Pozder, mag.ing.fitomedicine
Mladen Fruk,  dipl.ing.agr.

Međunarodna suradnja, Vijest

FarmCircle

U skladu s navedenim ciljem, suradnjom različitih stručnih i znanstvenih institucija koje sudjeluju u različitim oblicima formalnog i neformalnog  strukovnog obrazovanja u poljoprivrednom sektoru, uslijedila bi priprema potrebnih materijala za edukaciju te provedba edukacije trenera, koji bi dalje prenosili stečena znanja i informacije u području bioekonomije poljoprivrednicima na teren.

Glavni cilj projekta je osvijestiti poljoprivrednicima mogućnosti o novim trendovima i poslovnim prilikama u bioekonomiji kako bi proizveli više dodatne vrijednosti po poljoprivrednom proizvodu.

Specifični ciljevi su organizacija dostupnih materijala o bioenergiji i bioekonomiji kako bi se napravili besplatni materijali za trening prema karakteristikama poljoprivrednih gospodarstava, obučili treneri i informirali donosioci odluka u cilju programiranja shema poticaja prema potrebama i u skladu sa karakteristikama poljoprivrednih gospodarstava.

Više informacija možete saznati klikom na poveznicu: FarmCircle.

Međunarodna suradnja, Vijest

NEFERTITI – Godišnji sastanak u Francuskoj

Prvi godišnji sastanak započeo je uz okupljanje 80 sudionika od 32 partnera iz 17 različitih europskih zemalja.

Uz predavanja i radionice po radnim paketima dobivene su daljnje upute uz izradu dinamičnog akcijskog plana za poboljšanje rada i komunikacije među sudionicima te određivanje individualnih potrebi članica projekta.  Radionice su se odvijale na temelju 10 tema od koji je HPŠSS uključena u dvije, a to su: kako učiniti farme atraktivnijima (atraktivnost farmi) i organska stočarska proizvodnja.

Posjećen je i poljoprivredni sajam „les Culturales“ koji je namijenjen primjenama inovacija i digitalizacije u poljoprivredi 6. lipnja 2018. u L’Isle Jourdain, u blizini Toulouse-a.  Demonstracijske aktivnosti odvijale su se na 15 ha polja uz 150 stručnjaka i 180 izlagača. Na ovom sajmu poljoprivrednici razmjenjuju iskustvo i traže inovacije kako bi raširili svoje znanje te isto primijenili na svojim farmama.

Prilikom posjete sajma sudionici su podijeljene u 3 različite grupe prema temama, a to su stočarstvo, ratarstvo i hortikultura. Tema Digitalizacija i robotika bila je prisutna u svim grupama. Stočarska tema u koju smo uključeni obuhvaćala je tri radionice u kojima je prikazana upotreba nove tehnologije: 1. Meso i kukuruzna krmna smjesa: razvoj u hranidbi životinja; 2. Prednosti pokrivanja biljaka i 3. „Big data“, budući Big Brother?. Pametni senzori i uređaji koji proizvode veliku količinu podataka u cilju bolje evaluacije, lakšeg praćenja poljoprivrednog zemljišta  i podizanja konkurencije među poljoprivrednicima.

Pozivamo sve zainteresirane koji se žele povezati i umrežiti s drugim gospodarstvima kako bi razmijenili znanje i unijeli inovacije u svoju proizvodnju da nas kontaktiraju na savjetodavna@savjetodavna.hr.

Više o projektu možete saznati klikom na poveznicu: NEFERTITI.

Primjena robotike i digitalizacije u poljoprivredi

Demonstracije na poljoprivrednom sajmu

Radionica o ključnim faktorima za uspješno osnivanje mreže između partnera projekta

„Teambuilding“ – predstavljanje i snimanje grupa prema tematskim mrežama

Završno predavanje o izradi platforme s ciljem podrške projektu

Ivana Torić, mag. ing. agr.
Damir Hajplan, bacc. međ. odn. i dipl.

Međunarodna suradnja, Vijest

Erasmus + projekt: E-cofarm

U projektu će se provesti edukacija poljoprivrednika o poljoprivrednim praksama korisnim za okoliš u skladu s pripadajućom legislativom EU.

Izradit će se tematski moduli za edukaciju poljoprivrednika na svim jezicima država partnera projekta, nakon čega će se navedeni moduli objediniti i urediti te kao takvi uključiti u izradu knjige – priručnika za poljoprivrednike.

Svaki partner dobio je za zadatak izraditi po jedan tematski modul izobrazbe poljoprivrednika (e-modul), a HPŠSS kao partner na projektu iz Hrvatske ima zadatak nakon pripreme navedenih modula edukacije od ostalih partnera iste obraditi te pripremiti, nakon čega će napisati knjigu – priručnik za poljoprivrednike, za čime slijedi zadatak podjele pisanih materijala poljoprivrednicima uz informiranje i educiranje istih na navedenu tematiku projekta.

Međunarodna suradnja, Vijest

O2020 NEFERTITI projekt: Inovacije u demonstracijskim farmama!

Provedba „NEFERTITI“ projekta je započela sastankom 16. i 17. siječnja u Španjolskoj, Almeria.

NEFERTITI predstavlja jedinstvenu 7 milijuna eura vrijednu mrežu koja uključuje 32 partnera i predvođena je ACTA-om, voditeljom francuske mreže poljoprivredno tehničkih institucija.

NEFERTITI uspostavlja 10 interaktivnih tematskih mreža i okuplja 45 regionalnih klastera (hub-ova) demo poljoprivrednika i uključenih sudionika (savjetnici, nevladine organizacije, industrija, obrazovanje, istraživači i kreatori poljoprivredne politike u 17 zemalja. NEFERTITI se usredotočuje na stvaranje dodatne vrijednosti kod razmjene znanja, sudionika, poljoprivrednika i tehničkog sadržaja između mreža kako bi se potaknuo unos inovativnosti i unaprijedilo peer to peer učenje i povezivanje mreža između poljoprivrednika diljem Europe. Na kraju, sve to pridonosi konkurentnijoj, održivoj i klimatski „pametnoj“ poljoprivredi.

NEFERTITI se bavi sa 10 tema koje su odabrane na temelju ključnih pitanja poljoprivrednih zajednica. Zajedno pokrivaju uravnotežen raspon tema u tri glavna poljoprivredna sektora: stočarstvo, ratarstvo i hortikultura.

Program praćenja i učenja podržava sustavno izvlačenje naučenih lekcija i lekcija koje bi se podjelile sa širom javnosti uključujući javne institucije i AKIS sudionike (Agriculture Knowledge and Innovation Systems). Web platforma otvara pristup iskustvu, sudionicima, demonstracijskim detaljima i sličinom sadržaju za široko dijeljenje, a poboljšana je relevantnim materijalom (uključujući visoko kvalitetne videozapise) na materinjem jeziku svakog partnera. NEFERTITI će potaknuti politički dijalog sa regijama EU kako bi se uskladili interesi između poljoprivrednika i kreatora poljoprivredne politike u pogledu održivosti mreža.

Više informacija uskoro slijedi na stranici NEFERTITI projekta i na društvenim mrežama.

Kontakt europe@acta.asso.fr.

Međunarodna suradnja, Vijest

Potpisan Sporazum između Agencije za poticanje razvoja poljoprivrede Makedonije i Savjetodavne službe Hrvatske

Prilikom posjeta ravnatelj Savjetodavne službe Zdravko Tušek i direktor Agencije Zoran Stojčevski potpisali su obnovljeni Sporazum o suradnji, te su dogovorene konkretne aktivnosti međusobne suradnje s ciljem koordiniranja zajedničkih aktivnosti i međusobne pomoći za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja u Republici Makedoniji i Republici Hrvatskoj, razmjene znanja i iskustava u području organiziranja, financiranja i djelovanja Agencije i Službe, te partnerstva u projektima.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvi konkretni korak u aktivnostima vezan je uz tehničku podršku naše Službe Agenciji u vidu obuke i edukacije makedonskih savjetodavaca u specijalizaciji prerade mlijeka koja je namijenjena malim poljoprivrednim gospodarstvima u cilju razvoja prerade vlastitog mlijeka radi stvaranja dodatne vrijednosti njihove proizvodnje, a koja za sada u Makedoniji ne postoji. U te aktivnosti uključit će se tim radne grupe za sirarstvo Savjetodavne službe.

Neke od aktivnosti koje su usuglašene Sporazumom o suradnji su stalna i redovita razmjena informacija iz područja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, razmjena znanja i iskustava iz područja organiziranja, financiranja i djelovanja Agencije i Službe, planiranja, prijave i provedbe međunarodnih projekata od interesa za obje strane, promicanje značaja ruralnog razvoja, razvoj savjetodavnih sadržaja, alata i metoda savjetovanja poljoprivrednika i šumoposjednika, planiranje i provedba usavršavanja i osposobljavanja savjetodavaca, testiranje i uvođenje inovacija u savjetodavni rad, intenzivna suradnja u okviru međunarodnih asocijacija srodnih institucija (SEASN, EUFRAS, IALB), razmjena stručnih publikacija i materijala iz područja savjetovanja, planiranje i organizacija stručnih radionica, okruglih stolova i skupova iz područja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, provedba programa osposobljavanja poljoprivrednih proizvođača i šumoposjednika, razmjena mladih savjetnika kod obavljanja stručne prakse uz mentorstvo savjetnika, te provedba drugih aktivnosti o kojima se strane sporazuma dogovore.

U Ministarstvu poljoprivrede Republike Makedonije održan je radni sastanak sa zamjenikom ministra Vlaste Dimković u Skopju. Slijedeći dan je u prostorijama Agencije u Bitoli predstavljen  rad Agencije i Savjetodavne službe. Prezentacijama naših djelatnika o provođenju  mjera ruralnog razvoja u Hrvatskoj, načinu razvoja sirarstva na malim poljoprivrednim gospodarstvima, kao i o stanju u vinogradarstvu i vinarstvu Republike Hrvatske približili smo makedonskim kolegama naš rad.

Nakon predstavljanja i potpisivanja Sporazuma održana je tiskovna konferencija. Zatim je uslijedio odlazak na Tehničko-biotehnološki fakultet u Bitoli gdje je također održan radni sastanak na kojem je dogovorena međusobna suradnja na razvoju sirarstva malih poljoprivrednih gospodarstava. Dio poljoprivredne proizvodnje Makedonije upoznali smo obilaskom 2 mliječne farme, mljekare u kojoj se proizvode autohtoni makedonski sirevi, 2 vinarije i Hidrobiološkog  zavoda gdje smo upoznati s njihovim radom na uzgoju autohtone jezerske pastrve kojom poribljavaju Ohridsko jezero.

Marija Milašin, dipl. ing. agr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međunarodna suradnja, Vijest

Posjet delegacije Crne Gore Savjetodavnoj službi

Delegaciju Crne Gore u sastavu Vukota Stanišić i Gojko Babović (Savjetodavna službe Crne Gore) i Vučeta Dukić (savjetnik u Odjelu za ekonomske analize) predvodio je Miodrag Kankaraš savjetnik potpredsjednika Vlade Crne Gore.

Teme sastanka bile su iskustva Savjetodavne službe u procesu usklađivanja s EU regulativama, tržišnom informacijskom sustavu u poljoprivredi (TISUP) te međunarodna suradnja.

Pomoćnik ravnatelja mr. sc. Robert Črep i načelnik Odjela za međunarodnu suradnju Kristijan Jelaković s kolegama dr. sc. Ivanom Danjekom, Višnjom Čagalj i Matijom Čabrajcem upoznali su kolege iz Crne Gore sa stanjem u poljoprivredi u Republici Hrvatskoj te radom Savjetodavne službe. U vrlo kratkom vremenu uspostavljena je odlična komunikacija s kolegama te su otvorene brojne zajedničke teme. Razmjena iskustava bila je vrlo dragocjena za obje strane te je dogovoren nastavak i intenziviranje suradnje.

Delegacija Crne Gore održala je i sastanak u Ministarstvu poljoprivrede s predstavnicima Sustava za cjenovno izvješćivanje (TISUP). 

Međunarodna suradnja, Vijest

Demonstracijske farme – učinkoviti prijenos znanja u poljoprivredi

Temeljni je cilj ovog projekta povećanje održivosti poljoprivredne proizvodnje učinkovitijom implementacijom novih znanja i inovacija pomoću sustavnog organiziranja demonstracijskih aktivnosti na demonstracijskim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području EU, Švicarske i Norveške.

Dr.sc. Lee-Ann Sutherland, koordinatorica projekta iz James Hutton Instituta, Aberdeen, Velika Britanija, naglašava da je organizacija demonstracijskih aktivnosti uobičajen i vrlo učinkovit način prijenosa znanja i inovacija za poljoprivrednike, no vrlo malo se zna o najboljim metodama organiziranja, provedbe i financiranja demonstracijskih aktivnosti u pojedinim članicama EU. Zato će jedna od ključnih aktivnosti projekta biti istraživanje
tipologija i vrsta poljoprivrednih demonstracijskih aktivnosti u Europi.

Ključni je rezultat provedbe „PLAID“ kreiranje i diseminacija znanstveno utemeljenih i praktičnih alata za podršku poljoprivrednicima, poljoprivrednim savjetnicima, znanstvenicima te drugim akterima razvoja održive poljoprivrede u organizaciji, provedbi i evaluaciji  demonstracijskih aktivnosti. Ovi alati doprinijet će širokom prihvaćanju demonstracijskih aktivnosti od strane poljoprivrednika te postignuću snažnijih učinaka djelotvornog prijenosa znanja u poljoprivrednu praksu.

Osim projekta „PLAID“, s proračunom oko 2 milijuna eura, Europska komisija istim iznosom financira i paralelnu provedbu „AGRIDEMO F2F“ sestrinskog projekta, te na taj način ukazuje na važnost i mogućnost većeg pristupa europskih poljoprivrednika znanju, inovacijama i novim tehnologijama.

Više informacija na web stranici projekta: www.plaid-h2020.eu

Međunarodna suradnja, Vijest

IALB Izvršni odbor

Na sjednici Izvršnog odbora IALB-a (Internacionalan akademija poljoprivrednih savjetodavaca) koja je održana 7. i 8. 2. 2017. godine, na Visokoj školi za poljoprivrednu i okolišnu pedagogiju (Hochschule für Agrar – und Umweltpädagogik) u Beču, usvojeni su zaključci o načinu sudjelovanja u javnoj raspravi o položaju poljoprivrednog savjetovanja u EU Savjetovanju o modernizaciji i pojednostavnjenju zajedničke poljoprivredne politike – ZPP u okviru EU direktive ruralnog razvoja za razdoblje 2021-2027. godine (više na: https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_hr).

IALB se zalaže za razvoj i jačanje položaja poljoprivrednog savjetovanja te je u tu svrhu napisan dokument „IALB Position Paper Knowledge Transfer and Advisory Work in Agriculture“. Opširnije

Ovaj dokument će biti platforma za sudjelovanje poljoprivrednih savjetnika u EU Savjetovanju o modernizaciji i pojednostavnjenju ZPP-A u programskom razdoblju 2012-2027.

Najznačajniji prijedlozi izneseni u dokumentu „IALB Position Paper“ su sljedeći:

 • prijenos znanja kroz edukaciju i savjetovanje je ključan za stabilnost, razvoj i održivost poljoprivrede u EU,
 • za jačanje učinkovitosti poljoprivrednog savjetovanja je neophodno propisati zasebno poglavlje u EU Direktivi ruralnog razvoja za razdoblje 2021-2027,
 • osigurati razvoj pluralističkih sustava savjetovanja u skladu sa potrebama pojedinih EU članica,
 • omogućiti uvođenje novih tema, metoda i alata savjetovanja uključujući i upravljanje kvalitetom, (na pr. uvođenje bioekonomije kao teme ili savjetodavnih paketa kao alata ili CECRA* metodičkog usavršavanja savjetnika kao osnovni standard za kompetenciju metode savjetovanja),
 • povećanje učinkovitosti kroz umrežavanje tako da je  provedba suradnje na polju razmjene znanja i inovacija sufinancirana i jednostavnija.

Prema iskustvu i preporukama kolege Michael Küglera, voditelja platforme poljoprivrednih komora u EU te člana Izvršnog odbora IALB-a* i EUFRAS-a*, bilo bi vrlo korisno da što više savjetodavnih službi i pojedinačnih savjetnika sudjeluje u EU savjetovanju s prijedlozima poboljšanja sufinanciranja i regulacije poljoprivrednog savjetovanja. Iz toga proizlazi da je veća vjerojatnost da se prijedlozi uvrste u Uredbu ako ima više sudionika.

Na dvodnevnoj sjednici raspravljalo se i o srednjoročnoj strategiji djelovanja IALB-a, aktualnostima u EUFRAS-u, o SEASN-u*, programu razmjene savjetnika između Austrije i Njemačke te daljnjem razvoju CECRA modula za metodičko usavršavanje EU savjetodavaca.

 

mr. sc. Milan Husnjak, dr. med. vet.
viši koordinator za međunarodnu suradnju

 

 • IALB – Internationale Akademie land-und hauswirtschaftlicher Beraterinnen und Berater www.ialb.org
 • CECRA – Certificate for European Consultans in Rural Areas
 •  www.cecra.net
 • EUFRAS- European Forum for Agriculture and Rural Advisory service
 • www.eufras.eu
 • SEASN- Southeastern Europe Advisory Service Network
 • www.seasn.eu