Najava

Inovativne tehnologije, Mehanizacija, Najava, Poziv, Ratarstvo, Vijest

Poziv za demonstracijsku aktivnost „Precizna žetva – Koška“

Dana 28. lipnja 2021. (ponedjeljak), s početkom u 10:00 sati održat će se demonstracijska aktivnost na temu precizna žetve na PG-u Jerković d.o.o., Josipa Kozarca 51, Koška, u Osječko-baranjskoj županiji.

Organizator demonstracije je Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva u suradnji s u suradnji s prof. dr. sc. Ivanom Plaščakom s fakulteta Agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Katedra za geoinformacijske tehnologije i GIS.

Precizna žetva (žetva žitnim kombajnom opremljenim monitorom prinosa) omogućuje prikupljanje podataka o prinosu na svakoj pojedinoj lokaciji u polju, na osnovu koje se kasnije radi karta polja iz koje se u obradi mogu izvući podaci za narednu proizvodnu sezonu kao što su npr. potrebe za gnojivima na određenom dijelu polja, potrebe za zaštitom, potrebe za navodnjavanjem i slično.

Ukratko demonstracijska aktivnost provoditi će se kroz nekoliko cjelina:

Uvodno predavanje o Preciznoj žetvi: komercijalno dostupni monitori prinosa, komponente monitora prinosa, korištenje i razumijevanje prikupljenih podataka o prinosu.

Žetva ječma kombajnom opremljenim uređajima za mjerenje i kartiranje prinosa: priprema za žetvu polja, komponente monitora prinosa, vizualizacija prikupljenih podataka.

 

Pozivamo sve zainteresirane poljoprivrednike da posjete navedenu demonstraciju.

Demonstracija će se odvijati uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera i korištenje zaštitnih maski!

Događaji, Edukacija, EU, Međunarodna suradnja, Najava, Obavijest, Pčelarstvo, Poziv, Stočarstvo, Vijest

POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ

Izazovi u tehnologiji pčelarenja – novi modeli

Pozivamo Vas dana 30.ožujka 2021. (utorak), s početkom u 17:00 sati na demonstracijski događaj pod nazivom „Izazovi u tehnologiji pčelarenja – novi modeli“, koji će se održati putem internetskog video razgovora (webinar). Zainteresirani se mole da se jave do 29.03. u 16:00 administratoru demo-događaja Zlatku Tomljanoviću na zlatko.tomljanovic@mps.hr kako bi vas se pozvalo na događaj. POZIV

                     

Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

U suvremenom pčelarstvu je vrlo važno pravilno i pravovremeno reagirati tijekom radova u pčelinjaku. Posebice se to odnosi na pripremu pčelinjih zajednica u proljeće kako bi pčele bile u optimalnom biološko-uzgojnom stanju za iskorištavanje prvih paša. Također, važnu ulogu ima i prevencija rojenja te hranidba pčela jer zbog vremensko-klimatskih promjena ne smijemo dozvoliti da pčele uđu u period gladovanja. Tijekom demo-događaja sudionici će biti upoznati s novim modelima u svezi pripreme pčelinjih zajednica za iskorištavanje medonosno-peludnih paša, suzbijanje rojenja te hranidbe pčela.

 

PROGRAM 

17:00-17:10 Uvod u demo događaj Tomljanović
17:10-17:15 Projekt Nefertiti „Atraktivna poljoprivreda“ (HUB 10) u Hrvatskoj Tomljanović
17:15-18:00 Izazovi u tehnologiji pčelarenja – novi modeli Tomljanović
18:00-18:15 Pauza  
18:15-19:00 Suzbijanje rojenja i hranidba pčela Tomljanović
19:00-19:30 Pitanja i rasprava  
19:30 Završetak demo-radionice  
Događaji, Najava, Osvrt, Vijest

Prvi  ovčarsko – kozarski  NEFERTITI

 

Prvi  ovčarsko – kozarski  NEFERTITI demo-događaj u Hrvatskoj

Prvi ovčarsko – kozarski  NEFERTITI demo-događaj u Hrvatskoj pod nazivom „Prvi koraci u ovčarstvu i kozarstvu“ održan je u prostoru Grada Zagreba 15.ožujka 2021.g. Polaznici demo-događaja odslušali su teoretski i praktični dio u prostorijama Grada Zagreba uz aktivno sudjelovanje demo-farmera, inovacijskih aktera i svih ostalih polaznika.

                                                                                                                                         Foto: Z.Drašković: provedba Nefertiti demo-događaja

Treba podsjetiti da je demonstracijski događaj organiziran u okviru projekta NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration)koji je financiran sredstvima iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705. Unutar projekta postoji 10 tematskih mreža i regionalnih podmreža (HUB-ova). Smisao projekta je stvaranje dodatne vrijednosti kroz razmjenu znanja i iskustava, poticanje prijenosa inovacija, razvoj peer to peer učenja te rad na boljoj povezanosti mreža između poljoprivrednih gospodarstva diljem Europe.

                                                                                                                                                           Foto: J.Ostoić : ovce na ispaši

 

Glavni cilj događaja bio je upoznati polaznike s prvim koracima u ovčarstvu i kozarstvu, pasminama ovaca i koza kao prvim korakom u odabiru proizvodnog programa, ulogom ovaca i koza u održavanju ekološke ravnoteže u biocenozi te osnovama hranidbe i uvjetima smještaja ovaca i koza. Poseban naglasak tijekom demo-događaja bio je usmjeren na proizvodnju mesa i mlijeka i ostalih proizvoda dodane vrijednosti u ovčarstvu i kozarstvu sa posebnim naglaskom na sir i druge kvalitetne proizvode. Kroz pojedinačno predstavljanje pasmina slikom i opisom polaznici su upoznati sa svim karakteristikama pojedinih pasmina, njihovim proizvodnim mogućnostima i kapacitetima. Također je naglašena i proizvodnja pojedine kategorije uzgoja (meso, mlijeko, vuna) kroz karakteristike pasmina. O prvim koracima kako se može postati uzgajivač ovaca i koza odnosno kako ovčarstvo i kozarstvo može postati dopunska ili profesionalna djelatnost upoznati su kroz zakonsku regulativu i evidencije koje su vezane uz uzgoj životinja. Polaznici su upoznati i s mjerama ruralnog razvoja povezanih s proizvodnjom ovaca i koza, o brojnom stanju i potrebnom broju za ostvarenje potpora, te o dobrobiti životinja. Jedna od tema koja je polaznicima prezentirane na ovom događaju je različiti načini uzgoja vezanih na intenzitet uzgoja, od ekstenzivnog, preko poluintenzivnog do intenzivnog načina uzgoja. U Hrvatskoj je većinom ekstenzivan i poluintenzivan način uzgoja s kombiniranim svojstvima ovaca i koza.

                                                                                                                                          Foto: J.Ostoić : provedba Nefertiti demo-događaja

Nakon i u tijeku izlaganja i prezentiranja polaznici demonstracijskog događaja aktivno su sudjelovali sa svojim komentarima tijekom radionice te se otvorila plodonosna rasprava o potrebnom broju grla za početak proizvodnje, o potrebnim poljoprivrednim površinama za proizvodnju hrane potrebnim za hranidbu ovaca i koza u periodu kada nije moguće napasivanje. Rasprava je bila i o proizvodnji mlijeka i sira te načinima plasmana istih na tržište. Pitanja je bilo i o postupcima registracije proizvodnje. Tijekom demo-događaja dio polaznika je iznosio svoja iskustva i dosadašnju praksu u ovčarstvu i kozarstvu.

 

Juraj Ostoić dipl.ing.agr.

član HUB 10

 

Događaji, Najava, Osvrt, Vijest

Mehanizacija i transporti u pčelinjaku

 

 POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ

„Mehanizacija i transporti u pčelinjaku – nova rješenja“

Pozivamo Vas dana 24.ožujka 2021. (srijeda), s početkom u 10:00 sati na demonstracijski događaj pod nazivom „Mehanizacija i transporti u pčelinjaku – nova rješenja“, koji će se održati na OPG Butić u Prkosu.

 

Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

Danas u Republici Hrvatskoj imamo stacionirane i seleće pčelinjake. Znamo izreku da „med rodi na kotačima“ te sve veći broj pčelara seli svoje košnice na druge ispaše kako bi povećali prinose svojih pčelinjih zajednica. Također, vrlo je važna i ostala oprema i mehanizacija u pčelinjaku. Posebice se to odnosi na vrcaljke, otklapače saća, aparate za utopljavanje satnih osnova u okvire, dizalice, prikolice i kontejnere, topionike, hranilice za pčele te punilice meda i ostalih pčelinjih proizvoda. O svim navedenim temama i pitanjima raspraviti će se i upoznati sudionike tijekom demo-događaja. Molimo da se poštuju epidemiološke mjere u svezi pandemije  Covid 19.

 

Program demo-događaja

24.03.2021. 10:00 – 14:00

 

10:00 – 10:10 Okupljanje prisutnih i uvod u radionicu Butić/Tomljanović
10.10 – 10.20 Projekt Nefertiti „Atraktivna poljoprivreda“ (HUB 10) u Hrvatskoj Ostoić
10.20 – 12.00 Mehanizacija u pčelinjaku – nova rješenja  (demonstracija) Tomljanović/Ostoić
12.00 – 12.15 Pauza
12.15 – 13.00

 

13.00- 13.15

 

1315 – 14.00

Transportna sredstva u pčelarstvu – prikaz

 

Pauza

 

Pitanja i rasprava

Butić/Tomljanović/Ostoić
14.00 Završetak radionice

 

 

 

                                                                           Radujemo se Vašem dolasku !

Događaji, Najava, Vijest

Proljetni radovi u pčelinjaku

 

 POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ

Proljetni radovi u pčelinjaku

Pozivamo Vas dana 21.ožujka 2021. (nedjelja), s početkom u 10:00 sati na demonstracijski događaj pod nazivom „Proljetni radovi u pčelinjaku“, koji će se održati na OPG Tomić u Budrovcima.

 

Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

Proljetni radovi u pčelinjaku, kontrola i suzbijanje rojenja, priprema pčelinjih zajednica za iskorištavanje prvih medonsno-peludnih paša, rotacije nastavaka, proširivanje pčelinjih zajednica, umetanje satnih osnova te proizvodnja pomoćnih zajednica čini neizostavan dio apitehničkih radova u pčelinjaku. Moguće pogreške tijekom izvođenja spomenutih radnji imaju veliki utjecaj na prinose meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Također, bitan čimbenik predstavlja i odabir dobre lokacije za postavljanje pčelinjaka odnosno udaljenost pčelinjaka od paša kao i mogućnost dobrog prilaza na željenu lokaciju za postavljanje pčelinjaka.  O svim navedenim temama i pitanjima raspraviti će se i upoznati sudionike tijekom demo-događaja. Molimo da se poštuju epidemiološke mjere u svezi pandemije  Covid 19.

 

PROGRAM

 

                                       21.ožujka 2021. od 10.00 – 13.00

 

10:00 – 10:10 Okupljanje prisutnih i uvod u radionicu Željko Tomić/Slavko Stojanović/Zlatko Tomljanović
10.10 – 10.20 Projekt Nefertiti „Atraktivna poljoprivreda“ (HUB 10) u Hrvatskoj Juraj Ostoić
10.20 – 12.00 Proljetni radovi u pčelinjaku  – demonstracija Zlatko Tomljanović
12.00 – 12.15 Pauza  
12.15 – 13.00 Pitanja i rasprava  
13.00 Završetak radionice  

 

 

Radujemo se Vašem dolasku !

Događaji, Najava, Vijest

Prvi koraci u ovčarstvu i kozarstvu

  

 

POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ

Prvi koraci u ovčarstvu i kozarstvu

Pozivamo Vas dana 15.ožujka 2021. (ponedjeljak), s početkom u 16:00 sati na demonstracijski događaj pod nazivom „Prvi koraci u ovčarstvu i kozarstvu“, koji će se održati u prostorijama Grada Zagreba, Slavenskog 9, Zagreb.

Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

Sve veći broj poljoprivrednika/stočara ili onih koji bi to željeli postati razmišlja o uzgoju ovaca i koza. Nesporno je da ovčarstvo i kozarstvo predstavljaju danas veliki izazov za mnoge koji bi se željeli okušati u toj grani stočarstva. Pri tome je važno poznavanje primijenjene anatomije, biologije i hranidbe ovaca i koza te upoznavanje sa svim čimbenicima u svezi tehnologije uzgoja ovaca i koza, načinima borbe protiv nametnika i zaraznih bolesti odnosno reprodukcijskom ciklusu ovaca i koza. O svim navedenim temama i pitanjima te kako krenuti u uzgoj ovaca i koza raspraviti će se i upoznati sudionike tijekom demo-događaja. Molimo da se poštuju epidemiološke mjere u svezi pandemije  Covid 19.

PROGRAM

 

                                       15.ožujka 2021. od 16.00 – 19.00

 

16:00 – 16:10 Okupljanje prisutnih i uvod u radionicu Juraj Ostoić
16.10 – 16.20 Projekt Nefertiti „Atraktivna poljoprivreda“ (HUB 10) u Hrvatskoj Juraj Ostoić
16.20 – 18.00 Prvi koraci u ovčarstvu i kozarstvu Juraj Ostoić
18.00 – 18.15 Pauza
18.15 – 19.00 Pitanja i rasprava
19.00 Završetak radionice

 

 

Radujemo se Vašem dolasku !

Događaji, Najava, Vijest

Prvi pčelarski NEFERTITI demo-događaj u Hrvatskoj u 2021.g.

 

Prvi pčelarski NEFERTITI demo-događaj u Hrvatskoj u 2021.g.

 

Prvi pčelarski NEFERTITI demo-događaj u Hrvatskoj u 2021.g. pod nazivom „Moderno pčelarstvo“ održan je u prostoru Grada Zagreba u Slavenskog 9 u Zagrebu 08.ožujka 2021.g. Polaznici demo-događaja odslušali su teoretski i praktični dio u prostorijama Grada Zagreba uz aktivno sudjelovanje demo-farmera, inovacijskih aktera i svih ostalih polaznika.

 

                                                                                                                                   Foto: Z.Tomljanović: provedba Nefertiti demo-događaja

Treba podsjetiti da je demonstracijski događaj organiziran u okviru projekta NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration)koji je financiran sredstvima iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705. Unutar projekta postoji 10 tematskih mreža i regionalnih podmreža (HUB-ova). Smisao projekta je stvaranje dodatne vrijednosti kroz razmjenu znanja i iskustava, poticanje prijenosa inovacija, razvoj peer to peer učenja te rad na boljoj povezanosti mreža između poljoprivrednih gospodarstva diljem Europe.

Glavni cilj događaja bio je upoznati sudionike s prvim koracima u pčelarstvu, ulogom pčele u održavanju ekološke ravnoteže u biocenozi te izazovima u suvremenoj tehnologiji pčelarske proizvodnje te kontroli i suzbijanju zaraznih i nametničkih bolesti u pčelarstvu. Poseban naglasak tijekom demo-događaja bio je usmjeren na proizvodnju meda i ostalih proizvoda dodane vrijednosti u pčelarstvu (propolis, matična mliječ, vosak, pčelinji otrov, matice, rojevi i pčelinje zajednice) te načinima kako se može postati hobi pčelar odnosno kako pčelarstvo može postati dopunska ili profesionalna djelatnost.

                                                                                                 

                                                                                                                                         Foto: Z.Tomljanović: provedba Nefertiti demo-događaja

Polaznici demonstracijskog događaja aktivno su sudjelovali tijekom radionice pa se otvorila plodonosna rasprava o potrebnoj udaljenosti košnica od medonosnih biljaka, načinima transporta pčelinjih zajednica na medonosno-peludne paše, hranidbi pčela, broju košnica koje su potrebne za ulazak u pčelarstvo te načinima suzbijanja određenih nametničkih bolesti i štetnika i neprijatelja pčela. Tijekom demo-događaja dio polaznika je iznosio svoja iskustva i dosadašnju praksu u tehnologiji pčelarenja, mehanizaciji i transportu u pčelinjaku te borbi protiv bolesti pčela, a dio polaznika je bio više orijentiran na pitanja gdje i kako nabaviti prve pčelinje zajednice te na što sve moraju obratiti pažnju prilikom kupo-prodaje pčelinjih zajednica.

 

Zlatko Tomljanović, dr.med.vet.

voditelj HUB 10

Događaji, Najava, Vijest

Moderno pčelarstvo

 

Pozivamo Vas dana 08.ožujka 2021. (ponedjeljak), s početkom u 16:00 sati na demonstracijski događaj pod nazivom „Moderno pčelarstvo“, koji će se održati u prostorijama Grada Zagreba Slavenskog 9, Zagreb.

 

Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

Moderno pčelarstvo predstavlja danas veliki izazov za mnoge koji bi se željeli aktivno baviti pčelarstvom. Poznavanje biologije i anatomije pčele i ostalih članova pčelinje zajednice te upoznavanje sa svim parametrima tehnologije pčelarenja i kontrole i suzbijanja bolesti pčela bit će glavna pitanja na koje će se dati odgovor i upoznati sudionike. Molimo da se poštuju epidemiološke mjere u svezi pandemije  Covid 19.

 

PROGRAM:

                                       08.ožujka 2021. od 16.00 – 19.00

 

16:00 – 16:10 Okupljanje prisutnih i uvod u radionicu Zlatko Tomljanović
16.10 – 16.20 Projekt Nefertiti „Atraktivna poljoprivreda“ (HUB 10) u Hrvatskoj Zlatko Tomljanović
16.20 – 18.00 Moderno pčelarstvo Zlatko Tomljanović
18.00 – 18.15 Pauza
18.15 – 19.00 Pitanja i rasprava
19.00 Završetak radionice

 

Radujemo se Vašem dolasku !

Hortikultura, Najava, Vijest

Proljetna škola cijepljenja voćaka – Kaptol 2021

Četvrtu godinu zaredom, djelatnici Ministarstva poljoprivrede, specijalisti hortikulture, zaštite bilja i mehanizacije, (savjetodavci), s mjestom rada u Požeško-slavonskoj županiji,  organiziraju „Proljetnu školu cijepljenja voćaka – Kaptol“. Napominjemo kako su, osim zainteresiranih voćara s lokalnog područja, ovu školu pohađali polaznici diljem RH (i jedan iz Španjolske).

 

Fotografije (T. Božičević): uspjeh u prošlogodišnjem cijepljenju voćaka. Gore: potjerali pupovi na jabuci, sorta Honeycrisp, podloga M9, „u rascjep“ Dolje: uspješno kretanje pupova šljive sorte Top taste, na divljoj šljivi (trnošljivi); bočno cijepljenje („side grafting“)

 

Škola cijepljenja voćaka će se održati u ponedjeljak, 8. ožujka, kao 1- dnevni edukacijski trening-tečaj (Demonstarcijska aktivnost), u trajanju od 9:00 do 15:00 sati. Zbirno mjesto je parkiralište ispred mjesne crkve u mjestu Kaptol, odakle se kreće u cijepljenje voćaka u mjesto Draga.

 

Cilj ove demonstracijske aktivnosti: temeljem višegodišnjeg uvida u stanja na terenu, ustvrđujemo kako su znanja cijepljenja voćaka gotovo potpuno iščezla s naših ruralnih prostora. Budući da je tržište voća vrlo hirovito te se na njemu učestalo pojavljuju potrebe za introdukcijom novih, boljih, ukusnijih i kupcima zanimljivijih sorata, a kako je proces od krčenja postojeće do sadnje nove sorte + čekanje do prvoga uroda dug najmanje 3 godine uz ulaganja ne manje od 220-ak tisuća kn po jednom hektaru, cijepljenje voćaka predstavlja jedinstvenu i izuzetno jeftinu alternativu. Naime, precjepljivanjem novu sortu imamo već u istoj godini, urod počinje već slijedeće godine, a ušteda u troškovima (izbjegavanjem krčenja + koštanje nove sadnje) je ogromna. Stoga držimo da je cijepljenje iznimno korisna mjera, te ova demonstracijska aktivnost ima potpuno opravdanje i puno smisla.

Odabrana lokacija je na OPG Vojak Dinko u mjestu Draga. Ovo ponajprije radi 2 temeljna razloga:

 1. A) Na jednom mjestu imamo polivrsni nasad. Naime, ovdje je više vrsta voća na jednom mjestu. Štoviše, čak 5 voćnih vrsta. Ostali voćnjaci sadržavaju uglavnom samo jednu voćnu vrstu, rijetko kad dvije.
 2. B) Drugi razlog je velika blizina od Kaptola (nekih 8 km, vozeći prema zapadu).

 

Prijava je moguća već nakon objave ove najave, internetom, na web stranici, ili pozivom na broj 091/4882-820 voditelju Škole i autoru ovoga teksta.

Nažalost, i dalje (radi opreza od zaraze Corona virusom), broj prijavljenih je ograničen na 10. Da biste se prijavili, trebate ispuniti dolje potrebne uvjete. Bilo bi poželjno imati sve stavke od 1.-9., no, dovoljno je da imate minimum, a to su stavke navedene pod rednim brojevima 1., 2., 4. i 9. Ukoliko nemate, ostali nedostajući alat i pribor za cijepljenje, osigurani su na Školi.

 

Osim prijave na ovaj tečaj, zainteresirani si trebaju osigurati prijevoz te minimalno potreban alat i pribor za cijepljenje:

 1. Škare voćarske
 2. Nož, tzv. „kalemač“ – vrhunski oštar ili novi skalpel (iz trgovine, stoji manje od 15 kn)
 3. Voćarska hipa (nož sa mjesečasto zaobljenim sječivom)
 4. Voćarske/cjepljarske gumice ili 2 PVC trake (malo čvršće) ili kolut prozirne folije za hranu
 5. Voćarski premaz (mast za premazivanje rana nastalih pri cijepljenju)
 6. Bočica 70%tnog alkohola (1 dcl)
 7. Vata
 8. Voćarski brus za nož ili šmirgl papir najmanje brojčane vrijednosti 1000, nalijepljen na ravnu daščicu.
 9. Olovka i bilježnica

 

Ciljana grupa prijavitelja na ovu  Školu su ponajprije voćari s malim ili nedostatnim znanjima o cijepljenju voćaka. No, isto tako dobrodošli su i oni koji već  imaju iskustava iz cijepljenja voćaka – kao i mali, hobi voćari. Prijaviti e mogu svi kojima je cijepljenje voćaka zanimljivo.

Također, uvjet za sudjelovanje u ovoj školi cijepljenja voćaka je i dobro zdravstveno stanje i uvažavanje svih preporučenih epidemioloških mjera.

 

Škola je za sve polaznike besplatna!

 

Za sve one koji dolaze izvan Požeško-slavonske županije, mjesto Kaptol je udaljeno nekih 13 km sjever-sjeveroistočno od Požege, 5 km istočno od mjesta Velika i 12 km zapadno od Kutjeva. Mjesto okupljanja je ispred crkve u Kaptolu (moguće parkiranje).

 

D O B R O D O Š L I !!!

 

Tomislav Božičević, dipl. ing. agr.,

viši stručni savjetnik za hortikulturu

i voditelj Proljetne škole cijepljenja voćaka

Bjelovarsko-bilogorska, Događaji, Edukacija, Ekološka poljoprivreda, EU, Govedarstvo, Međunarodna suradnja, Najava, Obavijest, Savjet, Stočarstvo, Vijest

HUB 3: POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ

Škotsko visinsko govedo u ekološkom uzgoju na moslavačkim pašnjacima

 

Dana 11. studenoga 2020. (srijeda), s početkom u 11:00 sati održat će se demonstracijski događaj pod nazivom „Škotsko visinsko govedo u ekološkom uzgoju na moslavačkim pašnjacima“, na OPG-u Ivana i Marijane Fridrih, Velika Bršljanica 2, Garešnica, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Okupljanje i uvodni dio demonstracije bit će u sjedištu OPG-a na adresi Velika Bršljanica 2, praktični dio demonstracije uz obilazak farme i pašnjaka bit će na adresi Kapelica, Petra Svačića 5A, Garešnica, a predavanja na lokaciji Hotel Garić, Kolodvorska 1, Garešnica (dvorana za predavanja).

Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

Praktična su iskustva u proizvodnom sustavu tova na paši u Hrvatskoj nedostatna a potencijal je ogroman. Cilj je ukloniti predrasude i motivirati postojeće te potencijalne poljoprivrednike za pravilno upravljanje pašnim govedarstvom. Iskustva najboljih praktičara u upravljanju proizvodnjom na tom području i primjeri na njihovim farmama mogu biti od velike koristi za sve sudionike osobito u proizvodnji teladi, uzgoju životinja te poboljšanju zdravlja i dobrobiti. Vlasnik gospodarstva Ivan Fridrih pokazat će vlastiti model farme i u praksi ukazati na mnoge detalje naročito važne u mesnom govedarstvu. PROGRAM demonstracijskog događaja možete naći na linku POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ.

Demonstracijski događaj organizira se unutar Mreže 3 (HUB 3) – Ekološki sustavi u stočarstvu u projektu NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration), kojeg u Republici Hrvatskoj provodi Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva. Financiran je iz Programa OBZOR 2020 (sredstva iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705). Skupinu pod nazivom HUB 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu, čine članovi mreže, uzgajivači, predstavnici raznih institucija u poljoprivredi, savjetodavci djelatnici Ministarstva poljoprivrede ali i svi ostali zainteresirani koji će nam se pridružiti tijekom trajanja projekta.

           

Demonstracijske aktivnosti usredotočene su na nove prakse i tehnologije, poboljšanju tzv. čvrstoće životinja (animal robustness), uzgoja, dobrobiti i hranidbe. Također, usredotočene su na razmjenu znanja i iskustava oko specifičnosti u ekološkom uzgoju stoke koje će omogućiti privlačenje konvencionalnih poljoprivrednika, te njihov prijelaz u ekološke. Isto tako teži se poboljšati obuhvat te interakciju s potrošačima.

 

Demonstracija će se odvijati uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera i korištenje zaštitnih maski!

mr.sc. Dario Zagorec

voditelj mreže (HUB-a) 3